Items where Subject is "06.03.01. Philosophy, history and philosophy of science and technology"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Number of items at this level: 50.

A

Albert, Csaba (2019) A nihilizmus ellenszere: Friedrich Nietzsche filozófiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bérc, Éva (1947) Indiai bölcselet. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

C

Czimber, Ákos (2009) Thomas Hobbes és John Locke államelmélete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dankó, Zsuzsanna (2002) A megtalált identitás Choli Daróczi József Isten homorú arcán című kötete Csontfehér pengék között ciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

F

Folberth, Anikó (1999) A marxi filozófia és pedagógia megpróbáltatásai a rendszerváltozásig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gorondy-Novák, Márton (2015) Jog és igazságosság kérdése az utilitarista jogelméletben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajagos, László (1936) Lucanus stoikus philosophiája. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Hegedűs, Maja Zsófia (2022) Descartes a szabadságról Sartre értelmezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi, Aladár (1947) Az igazságosság. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Horváthné Gódor, Gréta (2007) Önismeret-Önnevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jónás, Irén (2000) Életszemlélet, életfilozófia Márai Sándor: Füves könyv és A gyertyák csonkig égnek című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Karakas, Lajos (1942) Az anyag az újabb természetbölcseletben. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kelő, Ilona (1940) A karakterológia ismertetése és kritikai méltatása. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Keresztes, Erzsébet (1946) Bessenyei és korának filozófiája Magyarországon. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kiss, Szabolcs (2005) A matematika és a filozófia kapcsolata a püthagoraszi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kompolty, Noémi (1944) A háború erkölcsi értékelése Prohászkánál. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kun, Andrea (2005) Dráma egy meg nem született drámáról: Pirandello filozófiai ütközete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Krisztina (2001) Utazás a máglya körül avagy tűzről pattant gondolatok a boszorkákról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Maróti Antalné Link, Anna (1973) Végtelen a matematikában és a filozófiában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mercs, György (2011) Az utópiák történetfejlődése az államelméletben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mándoki, Sándor (1946) A skolasztika és Aquinoi Szent Tamás világképe. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Mész, László A modern történetfilozófia kialakulása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

N

Nagy, Péter (2020) A torz esztétikája Burke és Freud gondolkodásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1941) Köteles Sámuel filozófiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Neumann, Ilona (1998) A reneszánsz társadalomfilozófiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh, Tibor (2008) Platón tanítása az igazságról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Oszlányi, Zita (2003) Ha tanultunk zsoltárokat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

P

Petró, András (2004) Kilépés az időbe : világkép-idő-történet kérdései az európai filozófiai hagyományban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pollák, Imre (1940) Quae elementa philosophiae Stoicorum Horatius in sua Carmina a Cicerone acceperit. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Popovics, Erika (2007) Vissza a természethez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Ilona (2008) Platón tanítása az igazságról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Racskó, Gabriella (1947) A tudatalatti, és a tudatalatti szerepe az irodalomban. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Rajczy, István (1940) Az abszolutum Thalestől Aristotelesig. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Ritscher, György (1942) Quies aeterna. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

Ruzsik, Vivien (2022) Szabadság a végességben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Róth, Terézia (1943) A lélek sorsa Vergiliusnál. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

S

Simon, Krisztina (1999) Szemléletváltás a kopernikuszi elmélet után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Szilvia (2002) A táltoshit és az ősvallás nyomai mai magyar szókészletünkben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegelberger, Krisztián (2019) Arisztotelész anyagfogalma a Fizikában és egyéb műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Abigél (1940) Böhm Károly általános értékelmélete. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szabó, Katalin (2002) Újjászületés a halálban : a feltámadás mozzanata a magyarság halálképében és rítusaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Palócz, Orsolya (2016) Modern erőszakelméletek. A nagy eszmetörténeti irányzatok erőszakhoz való viszonya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Éva (1940) A XVIII. sz. második felének magyar filozófusai. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Tünde (2001) A páneurópai keresztyény szellemiség megteremtésének kísérlete N. A. Bergyajev publicisztikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsányi, Mariann (1946) A test és lélek kapcsolata a görög filozófiában. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Tóth, Norbert (1998) Freud és az álmok világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Utasi, Melinda (1999) Az erkölcs, mint az életfilozófia legfőbb kérdése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vas, Edit (1980) Jean-Paul Sartre egzisztencialista filozófiájának és irodalmi munkásságának helye a XX.század polgári filozófiájában /Az ördög és a Jóisten mint a sartre-i filozófia tükröződése és meghaladása/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass, Edit (2002) A magyar sámánhit emlékeire utaló jegyek Benedek Elek népmeséiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Várnagyné Garajszki, Zsuzsanna (2007) René Descartes 1596 (La Haye)-1650 (Stockholm): „Jobban szeretem az igazságot, mint a szépséget". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 7. 15:53:00 CET.