Items where Subject is "06.03. Philosophy, ethics and religion"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: Thesis
Number of items at this level: 252.

Thesis

Apróné Soós, Zsuzsanna (2009) Kóser és ami mögötte van. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bakosné Halász, Ilona Adrienn (2009) Kabbala. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Edit (2012) Sötét vallás a Vudu? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Júlia (2022) Értékek vallásos megvilágításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bazsó, Zoltán Dominik (2022) Etikai alapfogalmak a Szép új világban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bencs-Várday, Gabriella (2013) A sámánizmus kultúrája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedikty, Zsófia (2000) Szabadkőművesség, a "királyi művészet" avagy miért övezi a magyar szabadkőműves szerzőket a titokzatosság homálya. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berczeli, Anett (2009) Az amarnai eretnekség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregszászy, Ádám (2022) A mindennapi kultúra jelenségei a történelem különböző korszakaiban : a kenyér rövid története és a nyugati zsidó-keresztény kultúrkörre gyakorolt hatásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Birovits, Zsuzsanna (1998) Samuel Beckett: Godot-ra várva című művének hermeneutikai megközelítéséről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró, Erzsébet Haláltudat és a pokol víziója a középkori kereszténység eszmevilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó, Attila (2013) Az Eredeti Fény Zen Közösség és Templom. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boni, Szidónia (2019) Politika és erkölcs viszonya Platón Állam című művében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bordács, Amanda (2010) Az egyiptomi halottkultusz és a szobrászat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottka, Bettina (2002) Daniel Defoe: Robinson Crusoe című regénye és az angol felvilágosodás eszmerendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Tóth, Erzsébet (2005) Pedagógiai nézetek az antik filozófiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzitai, Istvánné (2000) A battonyai katolikus egyesületek tevékenysége alapításuktól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Júlia Piroska (2015) Templomok, vallás - Szeged. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Mária (2001) „Érted is, amit olvasol” /Apostolok Cselekedetei 8,30/ : nyelvhasználati változásaink az elmúlt évtizedben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálintné Siprikó, Zsuzsanna (2013) A buddhizmus térhódítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bán, Gyöngyi (1998) Eszmék, erkölcsi hittételek Németh László társadalmi drámáiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bán, Teodóra (2005) Jókai Mór és Mikszáth Kálmán regényhősei morális kérdések útvesztőiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Ilona (1998) А hit szerepe az ember életében F. M. Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek című műve alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bérc, Éva (1947) Indiai bölcselet. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Bíró, Zoltánné (1998) Babits Mihály költészete a halál árnyékában. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóta, Melinda (1992) Búcsújárás Máriaradnán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böhler, Katalin (1998) Sylvester János és Károly Gáspár Biblia-fordításának összehasonlító vizsgálatából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csikós, Szilvia (2002) „Hiszek hitetlenül Istenben” : Ady Endre vívódása hit és hitetlenség között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Júlia Ady és Isten kapcsolata néhány versének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Kata Edina (2012) A hit gyülekezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorna, Eszter (2001) A Hegyi beszéd mint szövegegység elemzése, értelmezése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Bálint, Klára (1981) Egyházi ismeretterjesztő formák bemutatása és értékelése módszertani szempontból A családi ünnepek hagyományos formáinak tartalmi megújulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czifra, Balázs Csaba (2021) A magyar református tábori lelkészi szolgálat az I. világháború idején (1914-1918). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czékus, Lívia (1999) Kemény Zsigmond: A rajongók : egy vallási szekta harca a XVI. századi Erdélyben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dancza, Mónika (1998) Egyiptom misztikus vallása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó, Zsuzsanna (2002) A megtalált identitás Choli Daróczi József Isten homorú arcán című kötete Csontfehér pengék között ciklusában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Attila (1992) A francia felvilágosodás filozófusainak nevelésről alkotott elméletei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi, Annabella (2012) Muszlimok a magyar történelemben a honfoglalástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Márton (2021) Egyházi fegyelmezés a 17. századi Marosszékben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Csilla (2014) Viking mitológia és művészet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Donkó, Tünde (2012) Az iszlám nők helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Drágity, Gabriella Petra (2019) A boldogság és az agresszió Marquis de Sade műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Martin Zsolt (2022) Az önmagába zárt én : emlékezet és identitás viszonya Husserl, Bergson és Merleau-Ponty gondolkodásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva (1999) "De Spiritu Sancto" : Nagy Szent Baszileiosz művének dogmatörténeti vonatkozásai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas, Melinda (2011) Az iszlám és a nők. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Kristóf (2020) A művészet hamis ígérete – Egy közös ellentmondás a kései Lukács György és Pilinszky János művészetfilozófiájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Szonja (2021) A krétaskiccektől a Berlini falig - Keith Haring élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Szonja (2019) A Klasszicizmus és Friedrich Nietzsche kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Folberth, Anikó (1999) A marxi filozófia és pedagógia megpróbáltatásai a rendszerváltozásig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földessy-Kováts, Judit (2020) Tamásmise - egy finn ifjúsági egyházi mozgalom kialakulása és fejlődése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füvesi, Annamária (2011) A „fátyol” helyzet alakulása Nyugat-Európában és Közel-Keleten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gaal, Bendegúz József (2020) A kétségbeesés fogalma Soren Kierkegaard és Emil Cioran műveiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gerley, Emese (1997) A keresztény Jó Pásztor ábrázolás görög-római előzményei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos, Noémi (2011) Tánc és szakralitás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gonda, Gabriella (2015) Az egyházak szociális szerepvállalása és a civil szektor – alapjogi összefüggésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gottlieb, Katalin (1998) Interpretáció Ratkó József Zsoltár. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greg, Andrea (2009) Luther Márton, a reformáció elindítója : restaurátor vagy forradalmár? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grőbler, Zsuzsanna (2021) A halállal szemben élni : élet és halál problémája Pascal: Gondolatok és Camus: Sziszüphosz mítosza című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Csilla (2021) A műalkotás lét értelme Martin Heidegger filozófiájában, Fundamentálontológiára épített művészetfelfogás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Luca (2022) Állatszimbolika a vallásokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenizse-Mihácsi, Bettina (2021) A boldogság értelmezései - Jean-Jacques Rousseau filozófiájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Gergő (2022) Az ellentétek egysége Hérakleitosz és Lao-ce filozófiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurkovics, Kristóf (2021) A politikai hatalom genezise Locke és Rousseau gondolkodásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Helga (2022) Jorge Mario Bergoglio: ¿héroe o cómplice? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görög, András (2009) Az ősmagyar hitvilág. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, Beáta (2000) "A halhatatlanság örök ítélkezés." : Milan Kundera Halhatatlanság című regényének értelmezési kísérletéről. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Gabriella (2021) Képzelet és módszer René Descartes filozófiájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Haqqi, Muhammad Amirul (2022) Challenging the binary principles of Wicca: The issue of inclusivity & reinterpretation in the contemporary LGBTQ+ Wiccan practice. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Haris, Mária (1976) A "clusa" Liudprand cremonai püspök Antapodosis című művében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hazai, Tamás (2009) A mitológia világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Maja Zsófia (2022) Descartes a szabadságról Sartre értelmezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Kinga (2010) Szent helyek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyesi, Judit (2000) "...az ómega s az alfa..." Babits Mihály: Jónás Könyve. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hengsarochai, Thanapon (2021) 'Haha! But Seriously Though' : Parody Religion and Its Humorous Nature in Challenging Discourse of Religion. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hidas, Bence (2021) Felnőtt múzeumpedagógia Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodák, Ágnes (1999) Szegedi templomok Szűz Mária ábrázolásainak története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló, Melinda (2009) A Tolnai Sárköz néprajza. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Honfi, Aladár (1947) Az igazságosság. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Hornyák, Gabriella (1999) Buddhista motívumok Czóbel Minka költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Anna (2021) Fenntarthatóság a képzőművészetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lilla (2010) A boszorkányság a magyar hiedelemvilágban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mihály (1939) Horatius satíráinak erkölcsi elvei. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Horváth, Viktória (2019) A hatalom kérdésköre Tolkien és Platón műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Gódor, Gréta (2007) Önismeret-Önnevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Ruzsa, Anita (2009) História mint haláltánc: Hegel történetfilozófiája és a Tragédia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszárné Müller, Zita (1999) Hiedelmek, babonák, népszokások, a Kissárrét szívében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ignácz, László (1998) A református vallás kialakulása és elterjedése Magyarországon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés, Zsuzsanna (1998) Álmok és szimbólumok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janó, Anett (2013) A házasságkötési szokások bemutatása a zsidó, az iszlám, és a keresztény vallásokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerkus, Koppány (2019) Adalékok a rosszindulatú nevetés feltérképezéséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jeszenszky, Krisztina (1999) Szeged-Alsóváros népi hitvilága a Havas Boldogasszony templom vallási hagyományainak tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Klára (1998) A jászság táplálkozási szokásai a római katolikus vallás jegyében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Krisztina (2020) A Turulmadár szimbólumának lehetséges jelentésrétegei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Irén (2000) Életszemlélet, életfilozófia Márai Sándor: Füves könyv és A gyertyák csonkig égnek című műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Karakas, Lajos (1942) Az anyag az újabb természetbölcseletben. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Karlovics, Petra (2019) A hatalom és a szabadság eszméje George Orwell műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona-Kis, Róbert (2005) A reneszánsz társadalomelméletének sarkpontjai : avagy Niccoló Machiavelli, Thomas More és Francis Bacon munkásságának összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecskeméti, Anna Tímea (2012) Amiről a modern európai ember hallgat. A mai kor halálfelfogása és az ahhoz vezető út. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kele, Ágnes Nóra (2000) Don Carlos - hitvallás, erkölcs es szabadság - Schiller és Verdi színpadán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Lajosné (2000) A búcsújárás rövid története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Zalán (2000) Jézus pedagógiája a példabeszéd. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelmen, Zalán (1997) A példabeszédek szerepe Jézus tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelő, Ilona (1940) A karakterológia ismertetése és kritikai méltatása. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Keresztes, Erzsébet (1946) Bessenyei és korának filozófiája Magyarországon. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kereszti, Anna Emőke (2021) A morális felelősségvállalás a sztoikusoknál Marcus Aurelius Elmélkedések című munkáján keresztül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Khayoun, Raied Nahari (2022) The Hawza Al-’Ilmiyya and its role in preserving the Shia identity through jurisprudence. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Miklós (2022) A kanti etika az utilitarizmus tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Katalin (2000) Еретические движения на Руси в XIV-XV-ом веках. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2005) Németh László etikája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Éva (2014) A Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulatának Kalocsai Rendházának története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Klebecskó, Bence (2021) Kiút a nihilizmusból : embernek maradni. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Klára (1999) A táltos alakja a magyar hiedelemvilágban és néphagyományban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocziszki, Kármen (2009) A torinói lepel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kompolty, Noémi (1944) A háború erkölcsi értékelése Prohászkánál. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kopornyik, Mónika (2006) Mandala szimbolika. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Noémi (2001) Pál apostol érvelésének bemutatása az első korintusi levél egy kiemelt szakaszának fordításai és magyarázatai tükrében (lKor 7, 25-40) : hogyan közelítsünk meg egy újszövetségi szövegrészletet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik, Ágnes (2002) A Száz év magány mítoszrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Loránd (2021) Vallás és Vállalat: Kommunikációs stratégiák a modern korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anett (2019) Változások a francia újbrutalitás irányzatán belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Katalin (2000) Mese-ember egy mese-Isten oldalán Lírai személyiség portré Pilinszky Jánosról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (2012) Iszlám: Nők helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (1999) Baja és kistérségének vallásföldrajza. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Éva (2001) Dalok Közép-Nirvániából. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Németh, Andrea (1999) Vallás és művelődés: A Bahá'i vallás-tanítás a Bahá'i hitben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Varga, Tünde Zita (2020) „Egy bolond százat csinál” A szimbólumok és jelképek félműveltségből adódó téves használata az interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozma, Rita (2020) Igazságszolgáltatás és büntetés-végrehajtás Michel Foucault és Loic Wacquant értelmezésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kulik, Szilvia (2002) "Táltosok átkos sarja talán” : a táltosság mítosza Ady Endre költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Andrea (2005) Dráma egy meg nem született drámáról: Pirandello filozófiai ütközete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Ferencné (1999) A szellemvilág és a spiritizmus az európai kultúrában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósa, Attila (2021) Az 1894-95. évi egyházpolitikai törvények képviselőházi vitája a református képviselők hozzászólásainak tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Krisztina (2001) Utazás a máglya körül avagy tűzről pattant gondolatok a boszorkákról. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürtös, Xavérné Hemingway etikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laczkó, Martina (2021) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Martina (2021) A terroristák moralitásának vizsgálata és a terrorizmus pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Laczkó, Csilla (2016) Az iszlám és Európa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lang, Brigitta (1998) A japán vallás és társadalom kezdetei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lavicza, Zsolt (1998) Vallástudomány az Amerikai Egyesült Államok felsőoktatásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukáts, Gergely János (2021) A tudományos identitás Jung megítélésének tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Gyöngyi (2000) Az üdvtörténet és a Biblia. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Beatrix Vivien (2020) A Szókratész per: A platóni és a xenophóni védőbeszédek összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Rebeka (2022) A magyar filozófiai szaknyelv és a nemzeti szellem a Filozófiai Írok Tárában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Maróti Antalné Link, Anna (1973) Végtelen a matematikában és a filozófiában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Masih, Adeeb (2021) Challenges of Christianity in Contemporary Pakistan : A Cultural-Historical Overview. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihókné Kelemen, Krisztina (2000) A sámánizmus a magyar népi műveltségben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miklovicz, Attila (2020) Pillanatfelvétel egy fejlődő vietnámi buddhista közösségről Budapesten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklán, Orsolya (2013) A napkereszttől a szvasztikáig. A kereszt szimbólum változatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Katalin (2000) Vég vagy kezdet? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, László (2021) Az ígéret Immanuel Kant és David Hume megközelítéséből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Albertina (1997) Reklám és etika. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mándoki, Sándor (1946) A skolasztika és Aquinoi Szent Tamás világképe. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Mári, Zsuzsanna (1999) Ördögszekér Babonák és szokások rituáléja napjainkban Sarkad, Sarkadkeresztúr és Méhkerék helyiségekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mártáné Lőrinc, Veronika Protestáns zsoltárköltészet Szenci Molnár Albert zsoltárai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté, István (2010) A Biblia hatása az egyetemes kultúrára a XVI. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mész, László A modern történetfilozófia kialakulása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Mészáros, Ildikó (2002) Разные типы иконы ТРОИЦЫ. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Mihály László (2022) Modernitás a deobandi fatvákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móró, Krisztina (1999) Teljesség felé jelentésének teljessége felé. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mózes, Dóra (1997) Madách: Mózes. Virginiától - Cipporáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Evelin (2021) Feminista kézimunka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anett (2000) Az istenkép megjelenése Berzsenyi Dániel költészetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Péter (2020) A torz esztétikája Burke és Freud gondolkodásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Sándor (1941) Köteles Sámuel filozófiája. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Nagy, Ágnes (1985) Élő hiedelemvilág Tunyogmatolcson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nantasenamat, Jirapa (2020) Buddhism and modern psychology: the interface and case studies. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes, Ildikó (1991) A Bibliai József-történet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Neumann, Ilona (1998) A reneszánsz társadalomfilozófiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nikodémusz, Hajnalka (2013) Bábszimbolika. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tibor (2008) Platón tanítása az igazságról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Hajnalka (2010) Zsidó vallás és gasztronómia a hagyományok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Okanovic, Alexandra (2021) Arc és epifánia. Bergman értelmezése Lévinas filozófiája felől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orbán, Tünde (2000) A babonák világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orsovszky, Ibolya (2001) A mennyek országa Bibliai példázatok : művelődéstörténeti vonatkozások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oszlányi, Zita (2003) Ha tanultunk zsoltárokat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pankerné Fülöp, Annamária (2013) A sámánizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Beáta (2000) Ami elmúlásnak van alávetve... Halál és túlvilág a buddhizmusban és a kereszténységben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Bianka (2010) Betekintés az iszlám világába. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Kitti (2015) Indiai kultúra: a jóga alkalmazhatósága a mentális performancia fejlesztésére? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pavlyás, Anita (1998) A skolasztikus filozófia és a gótika stílustörekvéseinek kapcsolata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perlaki, Henrietta (1998) A Biblia-fordításokról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petró, András (2004) Kilépés az időbe : világkép-idő-történet kérdései az európai filozófiai hagyományban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pomporné Dávid, Debóra (2010) Buddhizmus Kínában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Popovics, Erika (2007) Vissza a természethez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Promwong, Thiptada (2020) The influence of social change on religion in 21st centuries: Social change and buddhism in new generation. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pár, Róbert (2004) Поява и сьщност на богомилството в съчинението на Презвитер Козма. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pásztor, Ilona (2008) Platón tanítása az igazságról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rab, Evelin (2012) Az elnyomás vallása? avagy mennyire pontosak a muszlim nők helyzetével kapcsolatos információink. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Racskó, Gabriella (1947) A tudatalatti, és a tudatalatti szerepe az irodalomban. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Radics, Brigitta (2008) A Nap szimbóluma. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rajczy, István (1940) Az abszolutum Thalestől Aristotelesig. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Ravasz, Nóra (1998) "Ideje van a születésnek és ideje a meghalásnak..." Eutanázia, avagy a kegyes halál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rechnitzer, Dóra (2022) A Másik szerepe Foucault kései filozófiájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rigó, Márta (1983) A honfoglaló magyarság hiedelemrendszere. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roczkov, Péter (2000) „Istent látjuk, mint saját szemünket.”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ruzsik, Vivien (2022) Szabadság a végességben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Gyula (2021) Platón és Arisztotelész szemben a szofista türannizmussal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Ottó (2021) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Ottó (2021) A zsidóság emancipációja a parlament napirendjén 1849-1867. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tünde Klaudia (2021) Túl a ruhásszekrényen : C.S. Lewis Narnia krónikái c. sorozatának keresztény és pogány szimbólumai, valamint a tündérmese és erkölcsösség motívumai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Péter (1997) "Egy az Isten" Az unitárius vallásról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serege, Kata (1998) A mitológiai világszemlélet kialakulása Weöres Sándor költészetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Krisztina (1999) Szemléletváltás a kopernikuszi elmélet után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Skumát, Renáta (2009) A magyar nép hiedelem világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Anita (2000) A „gazdag ifjú” : Justh Zsigmond, az ember és az író. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Julianna A buddhista művészet Indiában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Szilvia (2002) A táltoshit és az ősvallás nyomai mai magyar szókészletünkben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegelberger, Krisztián (2022) Baudrillard és McLuhan radikális médiafogalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Spiegelberger, Krisztián (2019) Arisztotelész anyagfogalma a Fizikában és egyéb műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Strohenr, Márta (1979) A hallgatók világnézeti arculatának felmérése a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Abigél (1940) Böhm Károly általános értékelmélete. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szabó, János (1999) Az egyistenhit, mint a vallási fejlődés legtisztább, legmagasabb foka. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Katalin (2002) Újjászületés a halálban : a feltámadás mozzanata a magyarság halálképében és rítusaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Leonóra (2003) Régi bibliafordítások. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalma, Réka (2022) Pythagoras, a vegetarianizmus előfutára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szenteczki, Katalin (1997) "...Nálunk harangoznak a mi harangjaink..." A Medgyesegyházi Evangélikus Egyházközség története 1919-1947. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Tibor (2007) Don Bosco az elhagyottak atyja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szolarov, Annamária (1999) Ady Endre novellisztikája : a halál motívumának megjelenése Ady Endre néhány novellájában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szuck, József (2009) Vallástörténet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Székesi, Piroska (1983) A hiedelmek természete és szerveződése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szörényi, Endre (1998) Napjaink új vallási irányzatai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Erzsébet (2000) Kolostori kertészet Magyarországon : a Pray-kódex egészségügyi szabályainak 27 növénye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, György (2019) Adam Smith Láthatatlan keze. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sági, Endre (2000) A reformáció és a magyar művelődés a 16. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, Franciska (1992) A lélekvándorlás és megjelenése a különböző -főként keleti- vallásokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta, Éva (1940) A XVIII. sz. második felének magyar filozófusai. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Süli, Szabina Nóra (2021) A klímaváltozás etikai kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Süveges, Márta (1998) A Vizsolyi Biblia és az 1908-as revideált Károli-Biblia összehasonlítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Tünde (2001) A páneurópai keresztyény szellemiség megteremtésének kísérlete N. A. Bergyajev publicisztikájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tancsa, János Sándor (2011) Egyén-tömeg-manipuláció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tandari, Rózsa (1999) Mária a középkorban : nyelvi és szociokulturális vizsgálódások néhány kódexrészlet alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács, Erika (2000) Az iszlám, mint a második legjelentősebb világvallás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Zsuzsanna (1997) Csokonai Vitéz Mihály boldogságfilozófiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár, Judit (1999) Éva mítoszának vizsgálata Alfred de Vigny La Maison du Berger című művében francia és magyar folyóiratokban megjelent cikkek, tanulmányok alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsányi, Mariann (1946) A test és lélek kapcsolata a görög filozófiában. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Tímár, Tamás István (2020) Religious Toleration and the Repeal of the Penal Laws. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2014) A nem muszlimok élete az iszlám világban a XXI. században. /Egy magyar lány helyzete az arab kultúrában./. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Márton (2019) Patočka, a lélek gondozása és a Charta 77. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Norbert (1998) Freud és az álmok világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Ákos (2020) Párhuzamok Gótama Buddha és Jézus Krisztus életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth-Deme, Anett (2012) Szanszára, a lélekvándorlás tana Indiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Anita (1998) Hogyan is volt? Régen volt. Kalandozások az „álomidő” birodalmában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Melinda (2003) Reneszánsz pápák - reneszánsz fejedelmek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Utasi, Melinda (1999) Az erkölcs, mint az életfilozófia legfőbb kérdése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Ildikó (2009) A sarkadi kilenctornyú templom története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vas, Edit (1980) Jean-Paul Sartre egzisztencialista filozófiájának és irodalmi munkásságának helye a XX.század polgári filozófiájában /Az ördög és a Jóisten mint a sartre-i filozófia tükröződése és meghaladása/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass, Edit (2002) A magyar sámánhit emlékeire utaló jegyek Benedek Elek népmeséiben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Krisztián János (2020) Kopt-muszlim kapcsolatok Egyiptomban az arab tavaszt követően. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wöller-Szavai, Zsófia (2021) A mindennapi élet élésének etikai vetületei : a hétköznapok etikájának oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zavada, Andrea (2013) A sas és az oroszlán szimbolikája a heraldikai hagyományban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

nincs, megadva Descartes és Szent Tamás. Különös tekintettel az ismeret-elméletre. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Ádám, Lajos (1939) A barátság eszméje Cicero műveiben, a keresztény filozófiában és teologiában. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Árgyelán, Krisztián (2022) Interferenţe româno-ungare în perioada Reformei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ünnep, Zsófia (2012) A vámpír legendák és azok kulturális hatásai Kelet-Európában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 2. 08:41:47 CET.