Items where Subject is "06.01.01.05. Medieval history"

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z
Number of items at this level: 87.

B

Bagita, Attila (1991) A magyar szakrális (kettős) fejedelemség kérdéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Ilona (1932) A történeti hűség Tinódi Sebestyén munkáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balázs, Katalin (1981) Battonya középkori története 1560-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartos, Bianka Dóra (2019) Stiborici Stibor vajdai tevékenysége (1395-1401; 1409-1414). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bauecker, Flóra (2013) A középkori lovagok kultúrája és művészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berezvai, Márta (1985) Kereszténység a Historia Augusta-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bertha, Klára (1971) Adalékok az onogurok történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodolay, Gyula (1936) Serviens problémák. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Bugyinszki, Márta (1986) Evlia Cselebi Magyarország gazdaságáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti, Béla (1982) Ottó fráter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi, Sándor (2006) A kora-középkori kultúra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bóta, Ildikó (1983) Egy feudalizmus-kori magyar nemzetség (Kék-Iván) nyomozása korai helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börzsönyiné Rossu, Marianna (1986) Adatok a Czobor testvérek diplomáciai tevékenységéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csajka, Gizella (1988) Annales Cumanorum : a magyarországi kunok XIII. századi története évrend szerint. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Demény, Ilona (1983) A tatárjárás emlékeit őrzik-e a tatár helyneveink? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

E

Erdélyi, Zsuzsanna (1938) Lovagi műveltség Magyarországon. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

F

F. Tóth, Péter (1981) A besenyők történetének rövid vázlata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Filákovity, Hedvig (1988) Eltűnt középkori települések Baja környékén : Baja-Szentistván keletkezéstörténete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Font, Edit (1983) Ki volt Danyiil Zatocsnyik? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Frittmann, Ágota (1983) Adalékok korai helyneveink törökös rétegéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Galántai, Éva (1974) Adalékok a kora-árpádkor historikumához (Egy dél-alföldi helység kora-középkori történeti rekonstrukciós kísérlete). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gondáné Borzi, Anikó (1986) I. András a történeti irodalom tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor, Edit (1983) A Nyír nemzetiség előfordulása helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár, Zsófia (2019) A mohácsi csata vitatott körülményei a magyar történetírásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hagymási, Edit (1983) Ki volt Buzilla? (Rekonstrukciós kísérlet Kálmán magyar király első felesége nevének megállapítására). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajagos, Anikó (1983) A török uralom tükröződése helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanyecz, Margit (1983) Báta helyneveink és Vata pogány vezér históriája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hiesz, József (1983) Székelyek - kabarok - magyarok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Irén (1982) Szent László a magyarság történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Szilvia (2019) Késő középkori háztípusok az Alföldön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hovány, Mária Magdolna (1932) Városaink az Anjouk és Zsigmond korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huczek, Lajosné (1983) Államalapítás-kori politikai és katonai akciók tükröződése néhány hazai helynevünkben (Zoltán - Ajtony). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi, Nóra (2001) Hunyadiak a romantika és a népiesség irodalmában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Ivók, Mária (1983) Egy középkori helynévcsoport (Haraszt) történeti forrásértéke. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jurás, Gyöngyi (1982) A Magyar Anjou Legendárium és a színmisztika. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kemény, Katalin (1982) Az Anjouk nagyhatalmi politikája és Lorenzo de Monaci. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsi, Ágnes (1979) A dunántúli Mesteri kisközség helytörténete a feudalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komáromy, Pálma (1936) Lovagkori művelődés és társadalom Nápolyban és Magyarországon. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Kopasz, Gyula (2022) A mohácsi csata körülményei és vitatott problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korom, András (1986) A Balkán és Magyarország Bettrandon de la Brocquière Voyage d' Outrener című könyvének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Géza (1976) Adalékok a kunok XIII. századi történetéhez : Constitutio Cumanorum emissa a Ladislai IV. /Cumani/ regis, anno Domini MCCLXXIX, quarta idus Augusti. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Bodzsár, Zsuzsanna (1988) Zay Ferenc történelmi emlékiratának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kudla, György (2002) Житие Александра Невского. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kudla, György (2000) A Kijevi Rusz és a magyarok kapcsolata a PVL tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kukor, Noémi (2000) Образ князя-святого в княжих житiях київського перiду. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kósch, Margit (1940) A tatár és a török dúlás Borsod vármegyében. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kövessy, Margit (1983) Totemizmus, naturális megfigyelés avagy a birtoklás lényege Hódos helyneveinkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Közepesy, Mária (1939) Középkori városaink élete. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

L

Lengyel, Zlatka (2007) Középkori gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Erzsébet (1980) XI. századi helynevek konkrét vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Láng, Mátyás (1945) A Vajdasági szerbség története az Árpádok korában. Other, Horthy Miklós Tudományegyetem.

M

Melich, Krisztina (2006) Magyarország középkori hiedelemrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meszlényi, Vilma (1941) Boldog Margit a történelemben és a történetírásban. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Mikus, Éva (1940) Adatok a kassai céhek történetéhez. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Molnár, Regina (2019) A nő szerepe a középkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mátyás, Ferenc (1972) Tiszazug története legrégibb időktől a jobbágyfelszabadításig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa, Mária (1980) Adalékok Magyarország és Kelet-Európa történetéhez a XIV. század elejéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Márta (1983) Béla királyaink a helynevekben és históriákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Máté, Erzsébet (1988) Vlad Dracul és a Drakula-mítosz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Kovács, Erzsébet (1983) A XI. századi zarándoklatok magyarországi útvonalának kérdéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Orosz, Kinga (1983) Taksony fia, Mihály és korai keletkezésű helyneveink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Perneki, Gabriella (1988) A középkori Szepesség építészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petőné Gyenes, Mária (1983) Szár László fiának, Domoszlónak, azaz Bogyiszlónak történeti és helynévi maradványai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Erika (1983) A gyepűrendszer és Győr-Gyűr típusú helyneveink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pribojszki, Györgyi (1989) Jugria története a X-XV. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pár, Róbert (2004) Поява и сьщност на богомилството в съчинението на Презвитер Козма. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Anikó (1984) Szeremle története és népessége a Mohácsi vészig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Radics, Péter (1987) Szent István király kultusza Székesfehérvárott. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Raffai, Hajnalka (2003) Hunyadi János kormányzósága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Tünde (1987) Kálmán a magyar történeti irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sebők, Attila (2019) A második keresztes hadjárat nemzetközi vonatkozásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erzsébet (1979) Adalékok a magyarországi középkori gyűrűk motívumkincséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Judit (1987) A Volga-Káma vidék etnikai története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Zoltán (1976) A Váradi Regestrum komplex analízise. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szakács, Anna (1942) A középkori Nagyvárad. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Szalókiné Lázár, Mária (1984) Az uralkodó osztály tagozódása és hatalmi harcai Kun László korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai, Erzsébet (1985) Mende község a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tandari, Rózsa (1999) Mária a középkorban : nyelvi és szociokulturális vizsgálódások néhány kódexrészlet alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasnádi, Irma (1944) Nemzetiségeink az Árpádok korában. BA/Bsc, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Trázer, Éva (2004) Идеология единодержавия и боярская оппозиция (на основе переписки князя Андрея Курбского и царя Ивана Грозного). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Éva (1979) Nevezetes helyek a középkori Dunántúlon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török, Edit (1987) Rövidebb magyar krónikák: a Chronicon monacense. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujházi, Lászlóné (1975) Borsód (Bodrog megyei község) középkori története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Visy, József (1935) Az árpádkori társadalmi osztályok irodalomtörténete. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

Volenszki, Zsolt (1989) A nomád népek életmódjáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vrona, Krisztina (2003) Нeкoтopыe литературныe и исторические acпeкты «Пoучeний» Владимира Мономаха и Иштвана Святого. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zentai, Károly (1936) A harmincadvám a magyar törvényekben. Other, Ferenc József Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 4. 08:44:09 CET.