Item where specialization "pedagógia" and date of item Not Specified

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Number of items: 110.

B

Balogh, István Túlkorosság és deviáns viselkedés (Kaposvár általános iskoláiban végzett szociológiai felmérés alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Horváth, Tamara Diákélet Budapesten és Pécsen (Néhány szabadidőtevékenység összehasonlítása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barcza, Györgyné A kompenzálás lehetőségei és módszerei a heterogén nagycsoportban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bech, Béláné A környezet hatása egy óvoda társas szerkezetének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bella, László Az 1457. sz. Kossuth Lajos Úttörőcsapat története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bombay Lászlóné Kulcsár, Gyöngyi Egy közösség alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Coulibaly, Marianna Kecskeméti Regionális Munkaerő-fejlesztő és -képző Központ. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserpán, Mária Diákotthoni csoport nevelésszociológiai vizsgálata Csepregen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő, Aranka A bábjáték személyiségfejlesztő szerepe csoportszituációban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csordás, Istvánné A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház tevékenysége az általános iskolás korú tanulók nevelése érdekében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cynolter, Magda Az auditív szemléltetés szerepe az alsótagozati oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dudás, Dezsőné A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Medgyesbodzás községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fabolya, Balázs Az ifjúsági turizmus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faidt, Józsefné A bátai iskola története az államosításig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Attila Eltérő életkorú gyerekek szakrajaira épülő úttörőcsapat tevékenységével kapcsolatos kísérletek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, László Az általános iskolai felsőtagozat helyzete Kecskemét járásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete, Éva A szegedi III. kerületi /Margit-utcai/ Állami Polgári Leányiskola szociográfiája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Ferenc, Ildikó Gyermek- és ifjúságvédelem tantárgyi gyakorlat összegzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz, Béla A tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodor, Ildikó A tolna megyei tanuló ifjúság politikai, társadalom- és természettudományos ismereteiről készült felmérés adatainak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gaál, Éva A fonématikus hallás fejlettségének vizsgálata óvodás, általános iskolás és kisegítő iskolás gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gellért, Ildikó A békéscsabai 611. sz. Szakmunkásképző Intézet és Villamosipari Szakközépiskola iskolai könyvtára. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál, Józsefné A nevelői közösség alakulása, fejlődése Jánoshalma, Kunfehértó és Tompa községek általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Harkány Tiborné Szanyi, Zsuzsanna A rendszerezési képességek vizsgálata a 8. osztályos fizika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang, Dr. Józsefné A magyar óvodai oktatás kialakulása és fejlődési irányai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, István A polgári nevelés egyes alapelveinek tükröződése a reformkor magyar pedagógiai irodalmában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hááz, Nicolette Általános iskolai fogalmazástanítás 1945-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hévizi, Sándorné A szabad idő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata a Gyomai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös Andrásné, Fister, Judit A tanulók iskolához való viszonyának psychológiai vizsgálata különös tekintettel a társas kapcsolatok hatására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jeszenszky, Mária A középiskolás tanulók véleménye a nemi erkölcsről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaposi, Andrea Tanítójelöltek érdeklődésprofilja (Vizsgálat az IRLE-teszt segítségével). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, László A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, József A tanulói személyiség fejlesztése és megismerése az általános iskolai nevelőmunkában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis, Mihály A kulturált magatartás szokásainak kialakítasa tanyai diákotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolics, Pál Művelődéspolitikánk célkitűzéseinek megvalósulása egy általános művelődési központban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, András A meggyőződésformálás elmélete és gyakorlata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Kálmán A vezetési stílus jelentőségének vizsgálata a sportbeli felkészítés folyamatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koós, István A szakfelügyelet hatásfokának javítása, a szakfelügyelet irányítása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kraviánszky Mihályné Dr. Kovács, Judit Vizsgálatok a fiatalkorú elítéltek iskolai végzettségéről, és ezzel összefüggésben néhány nevelést befolyásoló egyéb tényezőről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kretz, István Iskolaérettségi vizsgalatok és korrekciós nevelés Tolna megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera, Jánosné Egyéni nevelési stilus hatása az első osztályos gyerek személyiségének fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár, Sándorné Az általános iskolai pedagógusok élet- és munkakörülményei a veszprémi felszabadulás úti lakótelepen. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kácsor, Ferenc A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön, Anikó A pályakezdő értelmiség munkahelyi beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Pálfi, Alojzia A kecskeméti tanítónőképzés története (1917-1948). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai, Jánosné Lexikai egységek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar, Erzsébet Comenius elgondolásai a munkára neveléssel kapcsolatban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Major, Imréné A környezet károsító hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mandel, Andrásné A közösségi szerkezet feltárására alkalmas módszerek eredményeinek összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Andrásné Czakó, Anna Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik, Hajnalka Az óvodai nevelés kialakulása, fejlődése Magyarországon 1828-tól 1867-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Ruck, Judit A pályaorientáció önismereti tényezői (7.osztályos tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márton, Attila Gyermek- és ifjúságvédelem : esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Ferenc A gerelyhajítás alaptechnikájának programozott oktatása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mész, László A modern történetfilozófia kialakulása. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

N

Nagy, Csabáné A debreceni elemi oktatás kialakulása és fejlődése a 17-18. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Seres, Magdolna 6. osztályos biológia tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyisztorné Debreczeni, Ágnes Olvasás-szövegértés képességének mérése hetedik évfolyamon irodalomtankönyvi szöveg alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

nincs, megadva Descartes és Szent Tamás. Különös tekintettel az ismeret-elméletre. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

O

Oltyán, Lajos Az öntevékenységre nevelés helyzete Szentes város és járás, illetve Csongrád város néhány úttörőcsapatában és középiskolás KISZ szervezetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajor, József Pedagógusok továbbképzése Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Palotai, Ernő René Felnőttnevelés, oktatás, képzés a büntetésvégrehajtási intézetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap, Istvánné Adalékok a pedagógus pálya presztizséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Dr. Lászlóné A gyakorlati képzési program megvalósításának fontosabb szerkezeti, tervezési, tartalmi és metodikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Rezső Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Petró, András Az iskolareform tükröződése a Köznevelésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pilhoffer, Ferenc A nagy létszámú általános iskolák szervezete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pribelszki, Pálné Rázga József karnagy élete és pedagógiai munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfy, Erzsébet A magyar irodalom és nyelvtan tanításának módszertani kérdései a dolgozók általános iskolájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai, János A pályaválasztás motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor, Ferenc Csallóköz. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

R

Radóczi, Katalin A gimnáziumi tanulók pályaválasztásának szociálpszichológiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendes, Béla A társadalmi fejlődés régi és új erőinek harca Comenius: Didactica Magna c. művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Schvób, Péter A tanyai tanulók hátrányos helyzetének felszámolása érdekében alkalmazott formák és módszerek 1950-től napjainkig (Bács-Kiskun megyei tapasztalatokról). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Sutus, Etelka Egy település (adott társadalmi egység) művelődési folyamatainak tervezése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sipos, Edit A személyiségformálás tudatosságának növelési lehetősége a szociometrikus teszt alkalmazásával a büntetésvégrehajtásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somfai, Lászlóné A forgástestek ábrázolására való áttérés pszichológiai és didaktikai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Spolár, János A pedagógusok helyzete és munkája Pécs általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stadler, Jenő 13-14 éves tanulók erkölcsi ítéleteinek sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Surinásné Tóth, Olga Zenei nevelésünk problémái az általános iskolák felsőtagozatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Mária Melinda A magyar gyermekvédelem mérföldköve, egy korszerű gyermekvédelmi törvény (a Békés Megyei gyermekvédelmi intézmény bemutatása, pedagógiai hatása)n. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Borbála A tanulók erkölcsi ítéletének sajátossága kisiskolás korban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalavári, György A vegyes életkorú KISZ alapszervezeti rendszer működésének néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szebegyinszki, Györgyné Adatok a serdülők erkölcsi arculatának pedagógiai-pszichológiai megismeréséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szente, Sándor Túlkorosság és deviáns magatartás vizsgálata a nagyatádi járás általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai, László Egy általános iskola társadalmi kapcsolatai - A hajdúböszörményi 5. sz. Általános Iskola társadalmi kapcsolatainak fejlődése és rendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szuromi, István III. éves szakmunkástanuló fiúk pszichoszexuális fejlődésének néhány sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Imre A pedagógus továbbképzés szerepe és jellege Csongrád megyében az iskolareform megvalósítása útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Székely, Jánosné Egy általános iskolai felsőtagozatos osztály társas-közösségi kapcsolatainak változása a család és iskola együttműködésének tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi, Árpád Az egyéni bánásmód szerepe a nevelőotthoni gyermekek személyiségének fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Síposné Garányi, Márta Egy 5. osztály társas-közösségi kapcsolatainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Irén Szegedi III. kerületi Állami Szent Imre Herceg Polgári Fiúiskola szociográfiája. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Takács, Miklós A katonai hivatásra való nevelés feladatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Talpas, István Tanulmányok az osztályfőnöki tevékenység témaköréből és annak dokumentálása a tiszthelyettesképzés során. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi, Tamás Adalékok a budapesti XV. kerületi Madách Imre Általános Iskola történetéhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tatár, István Az általános iskolai matematika tanterv korszerűsítése és bevezetésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tavali, Zoltán A fonématikus hallás javítása és az olvasási készség fejleszthetősége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Turi, Andrásné A pedagógus hivatástudatról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Dr. Imréné A siket tanulók személyiségének vizsgálata érzelmi kötődésük tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Judit Franciaország oktatási rendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Valéria Katalin A használható tudás fejlesztése a természettudományokban - az angol példa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin, Tamás A szexuális nevelés problémái. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

V

Varsányi, Zoltán A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vas, József A földrajzi önálló foglalkozások oktatási és nevelési jelentősége az összevont V.-VI. és VII.-VIII. osztályos részben osztott tanulócsoportokban. Masters, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virág, József A játék nevelő jellege 11-13 éves korú gyermekeknél című szakdolgozat statisztikai anyaga. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Váczi, Valéria Jusztina Gyermekvédelmi gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi, Józsefné Egy közösség (ifjúsági szervezet) alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

W

Waldmann, Dr. József A technikai fejlődés hatása az ember általános műveltségére és szakképzettségére (A Szegedi Kendergyárban végzett vizsgálatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zsuffa, Istvánné Tudásszintmérés gépi feleletválasztó teszttel. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zákányi, Judit Az érdeklődési körök és a napközis klubrendszer viszonya egy kísérleti általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 23. 19:11:34 CET.