Item where specialization "pedagógia" and date of item 2010

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 66.

Aczkov, Adriána (2010) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benda, Katalin (2010) A reformpedagógia útja hazánkban, Dolch Erzsébet szegedi munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berbuch, Zita (2010) A 21. századi magyar sajtó nőnevelési-nőtörténeti írásainak áttekintése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogácsi, Csaba (2010) A kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Gépészeti Szakközépiskolában megvalósuló differenciálás az elméletigényes gyakorlati órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csempesz, Péter Endre (2010) Hátrányos helyzetű tanulók mentorálásának szerepe a tanárjelölt mentorok pedagógussá válásának folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csibrán, Szilvia (2010) A kritériumorientált hozzáadott érték. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmazia, Ágnes (2010) Hallássérült tanulók integrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Rita (2010) Az Európai Unióról való tudás mérése 11. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Rita (2010) Portfolió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csörögi, Gábor (2010) A drámapedagógia szerepe a tanítási-tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Zsuzsanna (2010) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Zsuzsanna (2010) A szülők véleménye az óvodás korú gyermekek iskolaérettségéről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Anikó (2010) Bosco Szent János pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Diana (2010) A Waldorf mozgalom áttekintése a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Marianna (2010) A testi fenyítékkel kapcsolatos attitűd változása Európában a 16. századtól a 18. század végéig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Anna (2010) Carl Orff zenepedagógiája - A Carmina Hungarica Orff Zenekar. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Grósz, Anna (2010) Portfolió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gurzó, Emese (2010) Portfólió - Tanítási gyakorlat pedagógia tárgyból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gurzó, Emese (2010) A kommunikatív nyelvoktatás megvalósulása osztálytermi gyakorlatban felső tagozaton a Csongrád megyei általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, Gertrúd (2010) A tanárok teljesítményértékelésének helyzetelemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűs, Gabriella (2010) Matematikai készségek fejlesztése óvodás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heller, Zsófia (2010) Az enyhén értelmi fogyatékos tanulók fejlesztési, integrálási lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Henn, Zsófia Ilona (2010) A játék szerepe az óvodások viselkedésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hizó, Brigitta (2010) A családi szocializációs ártalmak hatása a gyermek és a serdülő fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janó, Erzsébet (2010) Értékteremtés és értékközvetítés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Gábor (2010) Az informatikatudást befolyásoló tényezők 8. évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazi, Erzsébet (2010) Motivációk az oktatás folyamatában : a játék szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keceli Mészáros, Katalin (2010) A táncosjátékok és típusai az óvodai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Valéria (2010) Az amerikai deszegregációs törekvések tapasztalatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Valéria (2010) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kempf, Katalin (2010) A szegedi középfokú oktatás a dualizmus idején (1868-1918) - A Szeged Városi Polgári Fiú-iskola, Szeged Szabad Királyi Város Polgári Leányiskolája és a A Kegyes Tanítórendnek vezetése alatt álló Szegedi Városi Főgymnasium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Zita (2010) Fiatalkorú elítéltek tanulási motivációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ádám (2010) A probléma alapú tanulás és tanítás alkalmazási lehetőségei a matematikaoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ágnes (2010) Játéktevékenységek a kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi, Ibolya (2010) A BA/BSc tanári előkészítő modul hallgatóinak szakszöveg-olvasási képessége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kákonyi, Ibolya (2010) Portfolió - Beszámoló a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Beáta (2010) Szentes iskolatörténetének szakirodalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2010) Tanulási technikák és stratégiák iskoláskorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Niedermayer, Ágnes (2010) Iskola és egészség-lelki egészségvédelem az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Gábor (2010) A multikulturális nevelés elmélete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Katalin (2010) Roma hallgatók a felsőoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ocskó, Ádám (2010) Nehézségek az átmenetek időszakában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz, Petra Kata (2010) Középiskolai történelemtanárok tanórai kommunikációjának sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oravecz, Petra Kata (2010) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Szilárd (2010) Portfolió a tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Szilárd (2010) Szegedi törekvések az egyetem létrehozása érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prekopa, Dóra (2010) Együttműködés és segítés - a csoportlét alapvető feltételei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi, Edina (2010) A motiválás gyakorlati megoldásai a hazai pedagógiai szaksajtó tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Radnai, Szilvia (2010) Kommunikációs képességek fejlesztése központi tantervekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Éva (2010) Portfólió - Pedagógia tanítási gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Éva (2010) A középiskolások állampolgári ismereteinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsahegyi, Györgyi (2010) A játék és a zene szerepe az óvodás korú gyermekek fejlődésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Mihály (2010) Az önreflexió vizsgálata 14-17 éves kor között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebestyén, Tamás (2010) Hátránykompenzálási lehetőségek óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Kinga Orsolya (2010) A büntetés-végrehajtásban megjelenő oktatás, mint a reszocializáció egy aspektusa. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2010) Deviáns magatartások és családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szakály, Balázs (2010) A sakkoktatás képesség- és személyiségfejlesztő hatásainak vizsgálata óvodában és általános iskola alsó tagozaton. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Szunyi, Klára (2010) Portfólió - A csoportos tanítási gyakorlat és az egyéni szakmai gyakorlat tapasztalatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Dorina (2010) Portfolió (pedagógia tanítási gyakorlat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvasné Mátó, Veronika (2010) 6-10 éves roma és nem roma gyermekek egészségi állapotának vizsgálata - Az egészséges életmódra nevelés jelentősége körükben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szihalmi, Krisztina (2010) Multikulturális nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, József (2010) Az országos kompetenciamérés története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Enikő (2010) A multimédia hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsebi, Emese (2010) Az arányossággal és a százalékszámítással kapcsolatos matematikai készségek és tantárgyi tudás szintje és összefüggései középiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zádoriné Képíró, Ildikó Mária (2010) A hátrányos helyzetű gyerekek fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ördög, Mihály Tibor (2010) Az életvitel jelentősége az egészség megőrzésében. A „monitor-generáció” életre nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. május 31. 02:13:23 CEST.