Item where specialization "pedagógia" and date of item 2007

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 383.

Abonyi, Györgyné (2007) Klebelsberg Kunó iskolaépítő munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Almási, Katalin Andrea (2007) Az alkalmazható tudás iskolája. A Boros Sámuel Szakközépiskola, Szakiskola története a rendszerváltás utáni időszak új lehetőségeinek közepette. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Edit (2007) A cigány gyermekek nehézségei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Antal, Csabáné (2007) A családi szocializáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aradiné Sipos, Anita (2007) Egy "képesítés nélküli" pedagógus. Németh László életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Aranyné Zsiborás, Edit (2007) Sajátos nevelési igényű gyermekek képzésének jelentősége a magyar közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajomi Nagy, Katalin (2007) "Sol omnibus bicét!" - "A nap mindenkinek süt!" Esélyteremtő lehetőségek a felnőtt értelmileg akadályozottak számára, a derekegyházi Ápoló Otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajsz, András (2007) Konfliktus (kezelés, elemzés, megoldási lehetőségek). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakainé Molnár, Katalin (2007) Móra Ferenc pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balatoni, Erika Veronika (2007) A serdülők egészség- és rizikómagatartása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balczó, Zsolt Mihály (2007) Az általános iskolai gyermek- és ifjúságvédelem helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zoltán (2007) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Gábor (2007) Az internet használat veszélyei. Pedagógiai vonatkozás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Marianna (2007) Múlt és jelen iskolarendszerünkben - az iskolarendszerről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogné Ángyán, Beáta (2007) Tehetségfejlesztés, tehetséggondozás lehetősége az oktató-nevelő munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Dóra (2007) A Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Anikó (2007) A szegénység, mint szociokultúrális háttértényező. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baráth, Lajos (2007) A cigányokról - egy kívülálló szemével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek, Szilvia (2007) Egészségnevelés a serdülőkorban. Összehasonlító vizsgálat a 12-14 éves korosztály körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Andrea (2007) Kodály Zoltán zenepedagógiai koncepciójának jelentősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Andrea (2007) Portfólió. Délutáni tanulási szokások vizsgálata. Készségfejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkéné Dörmer, Hilda (2007) Prevenció és felvilágosítás jelentősége a csongrádi általános iskolák körében. Összehasonlító elemzés a dohányzásról, mint magatartásformáról ezen iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bense, Tibor (2007) A lakásotthonok kialakulása. Élet és esélyek az Ópusztaszeri Lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczki Éva, Tímea (2007) Játékpedagógia a ma iskolájában. Képességfejlesztés játékokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Krisztina (2007) Portfolió - A pedagógiai tanári képesítő vizsgához. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczné Nagy, Mária (2007) A Magyarországon élő kisebbségek iskolai sikertelenségeinek okai, különös tekintettel a romákra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Girda, Nikoletta (2007) A gyermekkori hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertók, Sándorné (2007) Cigánykérdés Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bicskei, Brigitta (2007) Kommunikációs stratégiák az intézményfejlesztés érdekében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Blednik, Georgina (2007) A kisiskoláskor szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Béláné (2007) Környezet- és természetvédelemre nevelés iskolai lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodrogi, Gabriella (2007) Hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borda, Éva (2007) Minőségbiztosítás a közoktatásban : a minőségbiztosítás kialakítása és hatása egy közoktatási intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Erika (2007) A családi nevelés hiánya serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Zoltán (2007) A magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Botos, Mónika (2007) Részképességzavarban szenvedők (diszlexia) esélyegyenlősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó, Katalin (2007) Európai Unió Hatása a Magyar Közoktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsóné Móráth, Klára (2007) A védőnő ls védőnői hivatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóné Ágoston, Mária (2007) A Magyar Máltai Szeretetszolgálat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bresztyenszky, Beáta (2007) Az elektronikus kommunikáció pszichológiai és szocializációs hatása a tanulókra, különös tekintettel az Internet-használatra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Brezovai, Anikó (2007) Magyarországon élő cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Brigitta (2007) Roma tanulók fejlesztése a Mindszenti Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyiné Tóth, Marianna (2007) Az orosházi József Attila Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhunyadi, Bernadett (2007) A családi élet problémái és tükröződésük a kisiskolások elbeszélései alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bártfainé Molnár, Mária (2007) A helyes közlekedési magatartás kialakításának új lehetőségei a közúti gépjárművezető képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódi, Gyöngyi (2007) Az iskolába lépés, és az iskolai élet mentálhigiénés vonatkozásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, Bernadett (2007) A felnőttkori tanulás pszichológiai sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Börcsök, István (2007) Konfliktuskezelés, mint fontos képesség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Búza, Zsuzsanna (2007) A cigánygyerekek nevelése, oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csehó, József (2007) Németh László pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csemniczky, Dávid (2007) Egy pedagógus életútja in memóriám Darvas Tibor (1920-2000). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csepelényiné Gurcsó, Erika Irén (2007) Montessori habilitáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag, Beatrix (2007) A menekülttáborban élő gyerekek helyzete, különös tekintettel a kísérő nélkül érkező kiskorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Attila (2007) A számítógép, mint innovációs eszköz az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadiáné Szabó, Ibolya (2007) Cigány gyermekek és az iskola kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csonkáné Farkas, Anna Mária (2007) Az örökbefogadás jogi kérdései és helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csukonyi, László Józsefné (2007) A számítógép szerepe a tanítási- tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csupáné Kiss, Mária (2007) Tessedik Sámuel élete és pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csákóné Harkai, Erzsébet (2007) A számítógépek használatának bemutatása, elemzése az e-learning folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cséplőné Hökkön, Marianna (2007) Zala megyei cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czifra, Ildikó (2007) Bűn és büntetés - A 11. évfolyamosok erkölcsi ítélete a hétköznapi magatartásminták, helyzetek és következmények tekintetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czikkely, Ágnes Tímea (2007) Oktatás, mint lehetőség a romák integrációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cződör, Krisztián (2007) Pitvarosi Petőfi Sándor Általános Iskola története a II. világháború és a rendszerváltás között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darida, Ivett (2007) A projekt-módszer alkalmazása a német, mint élő idegen nyelv és a technika és életvitel tantárgyak integrált nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Demlyén, Dóra (2007) Család szocializáció haása a gyermek személyiség fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Sándorné (2007) A nevelőszülők munkáját segítő képzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobrocsi, Róbertné (2007) Az Internet hatása a személyiségfejlődésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári, Vanda (2007) Egy iskola történetének egy szakasza A Tálentum 2000 Alapfokú Művészeti Iskola megalakulásától napjainkig (2000-2005). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domonkos, Krisztina (2007) A családi nevelés hatása a gyermek interperszonális kapcsolataira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovalovszkiné Sipos, Katalin (2007) „Rosszcsontok a hátsó padban!”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dovedovszki, Donát (2007) Környezeti nevelés lehetőségei általános és középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Draskovics, Katalin (2007) Cigány szokások és hagyományok Régen és Most. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Durkó, Gábor (2007) Deviancia, a deviáns viselkedés, drogfogyasztás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczy, Zoltánné (2007) A dal átvitt az élet nehézségein” Vajda József zalai pedagógus élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erki, Istvánné (2007) Kötődés és elszakadás gyeremekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Edina (2007) Pedagógusszemmel a minőségirányításról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Faragó, Róbert (2007) Digitális Nemzedék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ildikó (2007) Gyermekek és Nevelőszülők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, József (2007) A Magyarországi Cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Katalin (2007) A tudás, mint érték megjelenése egy konkrét felmérés A pedagógu szerepe az értékközvetítésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zita (2007) Projektmódszer alkalmazása a többszörösen hátrányos helyzetű, fiatal munkanélküliek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának elősegítésében az Első Magyar-Dán Termelőiskola Alapítvány tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva (2007) A jegyző speciális feladatai a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Gyóni, Ildikó (2007) Iskolai gyermekvédelem és a családi háttértényezők az iskolai gyermekvédelmi felelős tevékenységének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasné Takács, Judit (2007) Közösség fejlesztése a nevelés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Tibor (2007) A szocializáció első színtere: a család. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Ágnes (2007) Portfólió - Tanítási gyakorlat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Tégla, Szilvia (2007) A szülők hatása gyermekeik televíziózási szokásaira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Felföldi, Krisztina (2007) Móra Ferenc élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fentősné Belléncs, Andrea (2007) A család és a társadalom felelőssége a gyermek szocializációjában, a gyermekkori bűnözés kialakulásában és a prevenció területén : gyermekkorú bűnelkövetők Zalaegerszegen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenc, Ildikó (2007) Cigány gyermekek nevelése és fejlesztésének lehetősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Mariann Erika (2007) Az ének-zenei nevelés és a szociális kompetencia összefüggései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Mariann Erika (2007) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrai, Renáta (2007) Németh László pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fortuna, Ottilia (2007) Veszélyhelyzeti ismeretek oktatása az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frecskóné Fehér, Anikó (2007) Életmódvizsgálat középiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Furák, Edit (2007) Cigánygyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futóné Fodor, Edit (2007) Hátrányos helyzetű gyermekek a napközi otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fási, Szilvia (2007) A nehezen nevelhető gyermek - előítéletek nélkül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fáyné Dr. Dombi, Alice (2007) A gyermek és ifjúságvédelem pedagógiai hatásrendszere, pszichológiai megközelítés módjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fülöp, Evelin (2007) Devianciák a gyermekvédelemben : a szociokultúrális környezet hatásai a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Genáhl, Éva (2007) Portfolió - A tanítási gyakorlatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Barbara (2007) Gyermekek bántalmazása, gyermekek ellen elkövetett szexuális bűncselekmények. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gombkötő, Márta Katalin (2007) „Termő ékes ág”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gondi, Csaba (2007) Magyarországi - Cigányok Szokásai, hagyományai : cigánynak lenni és cigányként élni. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gregus, Vilmosné (2007) Családon belüli gyermekbántalmazás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyemján, Mónika (2007) Életesélyek alakulása egy gyermekvédelmi intézményben - esettanulmányokkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyevi-Szabó, Márta (2007) Móricz Zsigmond tanáralakjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyifkó, Péter (2007) A cigányság helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (2007) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyémánt, Szilvia (2007) Rossz gyerek vagy hiperaktív? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gábor, Éva (2007) Tanári minta, mintatanár a mai gyermekek szemével : avagy a jó tanár ismérvei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Julianna (2007) A gyermekbántalmazás napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gálné Pálinkó, Ilona (2007) A Svetits Katolikus Gimnázium iskolatörténete a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géczi, Tímea (2007) Gyermeki élet a Vackor Vár Erdei Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gönczi, Orsolya (2007) Az orosházi József Attila Általános Iskola a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hadikné Varga, Mária (2007) Keserű valóság a 21. században! - Gondolatok a gyermekvédelem hiányosságairól. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdúné Juhász, Eszter (2007) Az integrált nevelés jelentősége a tanulási zavarral küzdő gyermekek esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajmás, Gábor (2007) Motiváció a labdarúgó kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halmai, Zoltán (2007) Másság a hagyományok és szokások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hangyásiné Nagy, Edit (2007) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hankó, Tünde (2007) A számítógép szerepe a tanítás-tanulás folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hasznosi, Péter (2007) Modern vezetéstudomány az iskolaigazgató munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyi, Mária (2007) Tanulási nehézségek - különös tekintettel a diszlexiára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyiné Bajkán, Andrea (2007) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Henczné Görcz, Ibolya (2007) A zalaegerszegi Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ Gimnáziumának történetének és tevékenységének bemutatása (Alapítva 1986.). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Ágnes (2007) Szenvedélybeteg fiatalok utógondozása „Akiket majdnem elveszített az élet". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herman, Mária Katalin (2007) Német László az orvos, az író és a tanár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hinel, Andrea (2007) Serdülőkori problémák és annak megoldási lehetőségei a Gyermekjóléti Szolgálat keretein belül Gyomaendrődön. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Krisztián László (2007) A magyarországi cigányság helyzete az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Róbert (2007) „Hiszek az emberben” Móra Ferenc élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Asztalos, Gabriella (2007) Előítélet másság etnikai előítélet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Balika, Nikoletta (2007) A szülő alkoholizmusának hatása a családban felnövekvő gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Gódor, Gréta (2007) Önismeret-Önnevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Szirbik, Erzsébet (2007) Hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Ádok, Anikó (2007) A válás hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hossó, Nóra (2007) A védőnő és a gyermekvédelmi szakember munkájának érintkezési pontjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hursán, István (2007) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Háriné Molnár, Ágnes (2007) A kreativitás fejlesztése a művészeti iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hódi, Katalin (2007) Devianciák pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hörcsöki, Tamásné (2007) A családban megvalósuló értékekre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Inczédyné Számedli, Anikó (2007) Tanulási nehézségek egy iskoláskorú gyermeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iski, Ildikó (2007) Az oktatás minősége - minőségi oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivacska, Terézia (2007) Az egyszülős család. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ivanics, Annamária (2007) Hátrányos helyzet hatása a személyiség fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, Hajnalka (2007) Gyermekkori szocializáció : a család, mint elsődleges szocializációs közeg. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janowszky, Sándor (2007) A nevelési alapelvek érvényesülése a büntetés-végrehajtási intézetek nevelési tevékenységében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Janó, Gáborné (2007) Az integráció, az integrált oktatás szükségessége és feltételei : /pozitív példa a szentesi Klauzál Gábor Általános Iskolában/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jaszenovics, Sándor (2007) A Jelky András Szakképző Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Szilvia (2007) A cigány gyerekek beilleszkedése és az óvoda kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Tünde (2007) A makói Pápay Endre Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász-Nagy, Katalin (2007) Az egyén és közösség fejlesztése a nevelés folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Bóka, Szilvia (2007) A nyelvi alapkészségek fejlettsége magyar-német két tannyelvű 6. és 8. osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Stachó, Tímea (2007) Érzelmi intelligencia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jákli, Tibor (2007) Nevelés a Zala megyei büntetés-végrehajtási Intézetben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámecz, Hajnalka (2007) A cigány tanulók helyzete Zala megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jándliné Németh, Mónika (2007) A viselkedészavarok megítélése és kezelése az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalamárné Kázár, Gabriella (2007) Hallássérült gyermekek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalmár, Jenőné (2007) A szegedi Kossuth Zsuzsanna Gimnázium, Egészségügyi Szakképző Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapitány, Csilla (2007) Védőnői hálózat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaposvári, Gergely Márk (2007) A lélek szakadéka : (avagy a sátánizmus mint ifjúsági szubkultúra). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapus, Sándorné (2007) A Centenáriumi Általános Iskola és Szakiskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kapuvári, Adrienn (2007) A 14-18 éves fiatalok mentális helyzetének vizsgálata Zalaegerszegen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kardicsné Hársfalvi, Tímea (2007) Nehezen nevelhető gyermek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katonáné Czagány, Szilvia (2007) A középfokú kereskedelmi oktatás kialakulása és jellegzetességei Magyarországon a szegedi Kőrösy József Közgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola száz éves történetének tükrében (1885-1985). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Ervin (2007) Kommunikációs stratégiák az ügyintézésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keszei, Edit (2007) Krúdy Gyula Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Andrea (2007) Hátrányos helyzet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, László Attila (2007) Ókori iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Melinda Mária (2007) Drogprevenció egy közoktatási intézményben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Albertné (2007) Tanár-diák kapcsolat elemzése az én iskolámban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Julianna (2007) Gáspár László Sarkadon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss Katalin, Irén (2007) A kilencéves gyerekek társas kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiszely, Róbert (2007) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban : (az informatika szerepe az oktatásban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Nikoletta (2007) Serdülőkori szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komlósi, László (2007) Gárdonyi Géza élete és pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, Ferencné (2007) Cigány tanulók oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komáromi, László (2007) A sport pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsmárosné Tóth, Szilvia (2007) A cigány tanulók oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koroknai, Kálmán (2007) A veszélyeztetettség hatása a szocializációra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anita (2007) Gyermekbántalmazás a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edina (2007) Az alapműveleti számolási készség és a tanulási motiváció összefüggése tanulásban akadályozottak 4-8. évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Edit Márta (2007) A drogprevenció lehetőségei : (a szentesi 15-16 éves nevelőintézetben nevelkedő tanulók körében végzett felmérés eredményei alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mária Magdolna (2007) Drog függőség prevenciója serdülőkorú fiataloknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Péter (2007) Közoktatási rendszerünk változásainak fontosabb csomópontjai a XIX., XX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Péter (2007) A függőség kialakulása serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (2007) Az otthonosság feltételeinek kialakítása a lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Éva (2007) Otthont nyújtó ellátás Csongrád megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Bozó, Anikó (2007) Gyermekjóléti szolgálat tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Soczó, Beáta (2007) A gyomaendrődi Kner Imre Gimnázium képzési rendszerének változásai (1954-2007). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Szabó, Beáta (2007) Családi szocializáció vizsgálata serdülő fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozmáné Molnár, Valentina (2007) Törékeny sorsok : a gyermekbántalmazás és elhanyagolás felismerése és a segítségnyújtás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kramarics, Eszter (2007) A Mura menti horvátok identitás-változása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kremnitzky, Gáborné (2007) Pedagógus közérzetvizsgálat egy empirikus kutatás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kreszta, Anita (2007) Családon belüli kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krizsánné Bótos, Andrea (2007) Down-kóros gyermek, fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Tímea (2007) Séta a Körösvölgyi Látogatóközpontban avagy a környezeti nevelés lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kunos, Adél (2007) Drogprevenció az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kupecki, Sándorné (2007) Családi életre nevelés legfőbb színtere a család : /Érintett korosztály 11-12 év, 16-17 év/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kánvási, Noémi (2007) Multimédia hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kérdőné Kocsis, Ivett (2007) A szentesi Nevelőotthon átalakulása a gyermekotthon és lakásotthon formára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőrösi, Viktória (2007) A családi szocializáció hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lendvai, Éva (2007) Gyerekek a 19. századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Csabáné (2007) A képességfejlesztés lehetőségei az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Zlatka (2007) Középkori gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Libor, Mihályné (2007) Multikultúrális kommunikáció a szlovák nemzetiségi oktatásban Tótkomlóson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Losonczi, Éva Andrea (2007) Az esélyegyenlőséget hirdetni még nem elég - hátrányos helyzetű gyermekeket segíteni kell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas, Tamás (2007) A Magyarországon élő romák társadalmi integrációjának nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsné Fábián, Ottília (2007) Kossuth Lajos Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Béláné (2007) A magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

László, Tímea (2007) Cigány gyermekek hátrányos helyzetben, felzárkóztatásuk lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázárné Rozgonyi, Bernadett (2007) A kábítószer, mint a XXI. század devianciája? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lénárt, Gáborné (2007) A középsúlyosán és súlyosan értelmi akadályozottsággal élők társadalmi beilleszkedés feltételeinek elősegítése : a hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon növendékeinek példáján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Istvánné (2007) A magyarországi cigányok átfogó képe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Macsáriné Ignácz, Marietta (2007) Békés Megye Képviselő-testülete Gyermek-, Ifjúsági Otthona, Szakiskola és Kollégium. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madarász, Attila (2007) Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium története a rendszerváltás óta. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madla, Mihályné (2007) A tanulási korlátok okai, hátterei, formái — a téri tájékozódás problematikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Maglóczki, János (2007) Távoktatás a XXI. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Mariann (2007) A mesék személyiségfejlesztő szerepe óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Attila (2007) A sport értékteremtő szerepe az iskolai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Attiláné (2007) A televízió hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihucz, Petra (2007) A tanyai iskolák története Gyulán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mildslaff, Csilla (2007) Deviáns viselkedés kialakulásának vizsgálata és kezelésének lehetőségei a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Misik, Endre (2007) Aradi magyar középiskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mityók, Tímea (2007) Örökbefogadás napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Zoltán Antalné (2007) Versengés és versenyeken való részvétel az általános iskola felső tagozatos tanulóinak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Csaba (2007) Hulladékgazdálkodás fontossága a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Csabáné (2007) A Waldorf-iskola helye a magyar pedagógiában tegnap és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Klára (2007) Családi szocializáció zavarai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Krisztina (2007) Családi életre nevelés az iskolában : egy CSÉN-program megvalósítása 5. osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné, Kiss Zita (2007) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Monek, Zoltán (2007) A cigány népcsoport történetének epizódjai, hagyományai, szokásaik. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Attila (2007) Minőségirányítás, minőségfejlesztés lehetőségei a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máténé Vipler, Henrietta (2007) A Zalaegerszegi Mentálhigiénés Központ tevékenységének a bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mázsa, Zoltánné (2007) A pedagógiai hatásrendszer érvényesülése egy eltérő tantervű általános iskola szabadidős tevékenységeiben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesi, Ferenc (2007) A család és a környezet hatása a gyermek nevelésére, fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (2007) A szentesi Lajtha László Alapfokú Művészeti Iskola története 1955-2005-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Tünde (2007) A látássérült gyermekek fejlesztési lehetőségei és pedagógiai kísérésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Attila (2007) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban : az informatika használata az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Csaba (2007) A média hatása gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Györgyné (2007) A fiatalkorúak devianciája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábomé (2007) A pályakezdő fiatalok és elhelyezkedési lehetőségeik Szentesen és vonzáskörzetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gábor (2007) Dr. Brusznyai Árpád élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Károly (2007) A büntetetés-végrehajtás nevelési tevékenysége - különös tekintettel a fiatalkorúakra -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tímea (2007) A média, a mai kor nemzedékének könyve. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novák, Mária (2007) Személyiségtulajdonságok vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Anikó (2007) Segítő életmódra nevelés a kortárs közösségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyáriné Gere, Ildikó (2007) A néphagyományőrzés kialakulása és szerepe a Farkas Antal Utcai Óvoda életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nárai, Nikoletta (2007) Hátrányos helyzetű gyermekek oktatásának és nevelésének nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Német, Lászlóné (2007) Sikerélmény, kudarcélmény és motiváció az értelmileg akadályozott gyermek nevelésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Kitti (2007) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Éva (2007) Internet-függőség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ollé, Ferencné (2007) Problémamegoldó kommunikációs stratégiák a munkaügyi központban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oláhné Kolozsi, Mónika (2007) Kincsesház Általános Iskola Hódmezővásárhely : képességfejlesztés másképp. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Orovecz, Attila (2007) Kamaszkori szenvedélyek, avagy a szenvedélyes kamaszkor. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ország, Judit (2007) Az autista gyermek oktatása-nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palotás, Anett (2007) Egyén és közösség vizsgálata egy általános iskolai osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palov, Erika (2007) Gyermekvédelem a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papné Lajtár, Erzsébet Johanna (2007) Cigányokról Indiától napjainkig : az oktatásnevelés jelentősége a roma gyermekek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ildikó (2007) Az átlagtól eltérő gyermek : a tehetség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Paracsity, Barbara (2007) A Waldorf pedagógia és hatékonysága a huszonegyedik században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataj, Brigitta (2007) Az Orosházi Evangélikus Általános Iskola és Gimnázium régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patakiné Sümegi, Mária Erzsébet (2007) A cigány gyermekek oktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pauleczki, Andrea (2007) A televízió és az Internet hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pelikán, Réka (2007) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pillár, Pálné (2007) Stressz és szorongás vizsgálata általános iskolai tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintémé Farkas, Erika (2007) A fogvatartott anya - gyermek együttes elhelyezése : (börtön körülmények között). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piti, Edina (2007) A cigánygyerekek nevelésének, oktatásának problémái, azok segítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Piti, Mariann (2007) Gárdonyi Géza pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pocsai, Márta (2007) Békési Mihály életpályája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polereczki, Tímea (2007) A televízió hatása a gyerekek fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Popovics, Erika (2007) Vissza a természethez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Prókai, Gábor (2007) Lakat alatt : (zárt intézeten belüli kommunikáció). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Punyi, Edina Mária (2007) Móra Ferenc pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péliné Csiffáry, Tünde (2007) Családi életre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pósfay, Balázs (2007) A 21. század minőségügyi kihívásai : kérdések és válaszok az oktatásügyben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Póta, Mária (2007) Mechanika tudásszintmérés a kétszintű érettségire készülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajcsik, Aliz (2007) A család szocializáló hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajtár, Hajnalka (2007) A deviancia pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regolics, Mónika (2007) Szocializáció a lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remzső, Ildikó (2007) A televízió hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ritterné Molnár, Irén (2007) Serdülőkorú fiatalok családi szocilaizációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rocskár, Zsoltné (2007) Az örökbefogadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Horváth, Rita (2007) Az Első Magyar-Dán Termelőiskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Mező, Ildikó (2007) "Ahol a szükség, ott a segítség" : a Nagymágocsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rálik, Balázs (2007) Családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Zoltánné (2007) Mindennapok a szentesi Koszta József Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Salac, Éva (2007) A Kunfehértói iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai, Ágnes (2007) Egészségnevelés, mint értékre nevelés az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schulcz, János (2007) A maroslelei Általános Művelődési Központ története 1986 - 2006. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Selymes, István Zoltán (2007) Szlovák oktatásügy Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Szilvia (2007) Tessedik Sámuel a szarvasi tanító élete és munkássága a XVIII. századi Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simonné Vagyon, Mónika (2007) A média hatása a kisgyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipkó, Zsuzsanna (2007) Családok a szocializációs értékek tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, István (2007) Értékre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodiné Nyoma, Katalin (2007) A környezetvédelemmel kapcsolatos ismeretek és a környezettudatos magatartás összefüggései hetedik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somogyi, Ágnes (2007) A sedülőkori identitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soósné Szabó, Szabina (2007) Montessori pedagógiai koncepciójának megvalósulása egy napjainkban működő alternatív iskola Pedagógiai Programjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suszter, Anita (2007) Az integrált nevelés-oktatás mint személyiség-fejlesztő hatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Balázs (2007) Az internet hatása a tanulókra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csaba Norbert (2007) Juhász Gyula munkássága a kor pedagógiai szemléletének tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, József (2007) A Móricz Zsigmond Oktatási Intézmény kialakulása az átszervezések tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zsuzsanna (2007) Általános iskolai tanulók személyiségi tulajdonságai és társas kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2007) Irodalomtankönyvek illusztráltsága és a tankönyvhasználat összefüggései 9. évfolyamon, szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Éva (2007) Portfolió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Simon, Erzsébet (2007) A média hatalma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szaszkó, Zsuzsanna (2007) Értékre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegi, Ignác (2007) Cigányság története, ősi mesterségei, szokásai, hiedelmei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szegi, Márta (2007) Magyarországi cigányok szokásai, hagyományai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szelei, József (2007) Adatok, képek és írásos emlékek Pusztaföldvár iskolatörténetéből 1842-2006. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Tibor (2007) Don Bosco az elhagyottak atyja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Kádár, Judit (2007) „Hogyan tovább?” - érettségiző fiatalok pályaválasztás előtt. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szimán, Dalma (2007) A hódmezővásárhelyi Kozmutza Flóra Gyógypedagógiai Intézmény zenei életének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szlávik, Réka (2007) Egy orosházi tanyasi iskoka története : monori tanyasi iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szoboszlai Szabó, Zsoltné (2007) Roma tanulók oktatási problémáinak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szállásiné Bakó, Éva (2007) Jutalmazás és büntetés szerepe az oktatásban és nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Attiláné (2007) Napközis munka az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Székely, Gyuláné (2007) A diszlexiás gyermekek integrált nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Attila (2007) Az Internet hatása a fiatalokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi, Márta (2007) Szabadidős tevékenységek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Éva (2007) A cigánygyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfámé Molnár, Ildikó (2007) Óvodai egészségnevelés feladatait befolyásoló családi tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfár, Csaba (2007) Tehetség és kreativitás a labdarúgókapusokon keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáfárné Csengődi, Marianna (2007) Kisiskolák lehetőségei és korlátai a III. évezred küszöbén, Bács-Kiskun Megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sánta, László (2007) A Fő Fasori Iskola bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárai, Zsoltné (2007) Gárdonyi Géza pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti, Richárd (2007) A versenysport személyiségfejlesztő hatása egy válogatott úszó példáján keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Südi, Ilona (2007) A marketingoktatás eredményessége a komplex problémamegoldás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Mihály (2007) Értékekre és európaiságra nevelés idegen nyelvi táborban : (9-22 éves korú tanulók és diákok részvételével). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Targyáné Horváth, Mária (2007) Alternatív iskolák, reformpedagógiák Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányiné Herczeg, Krisztina (2007) Az átlagtól eltérő izgő-mozgó gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tarsoly, Andrea (2007) Egy mozgássérült intézmény pedagógiai hatásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Temesi, Edit (2007) A roma tanulók általános iskolai oktatása-nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyi, Sándorné (2007) Az öko-iskolák szerepe a környezeti nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tornyos, Ervin (2007) A család életmódjának, életvitelének szerepe és hatása a gyermek szocializációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Trázer, Tímea (2007) Egyedül nevelő szülő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tusjak, Brigitta (2007) Az Internet használat hogyan befolyásolja az iskolai eredményeket egy szakképző iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tímár, Anita (2007) Konfliktusok az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tószeginé Nagy, Mónika Rózsa (2007) Móra Ferenc pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Andrea Irma (2007) A Bátai Hunyadi János Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Csaba (2007) A multimédia hatása a gyermekek jellemének fejlődésére, korunk gyermekeinek számítógépes szokásainak elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Gyöngyi (2007) Az érzelmi intelligencia fejlesztése serdülők körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Józsefné (2007) Egy katolikus általános iskola szerepvállalása a kistérség kulturális életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Krisztina (2007) Napközi otthoni nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Szabolcs (2007) Cigány gyermekek nevelése-oktatása a múlt, jelen és jövő tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Árpád (2007) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Gosztolai, Ágota (2007) Iskolaérettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Tihanyi, Krisztina (2007) Deviáns magatartású szülők gyermekeinek tevékenysége az óvodában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Téli, Erzsébet (2007) Multikultúrális kommunikáció a határőrségnél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Tóth, Erzsébet (2007) A roma tanulók beilleszkedése az iskolában : a kompetencia-alapú oktatás hatékonysága a roma diákok iskolai beilleszkedésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Valuk, Csaba (2007) Czabán Samu az úttörő pedagógus és nagyszénási évei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Annamária (2007) Nevelési nehézségek serdülőkorú gyermekek családjában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Béla Zsolt (2007) Móra Ferenc pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Enikő (2007) Az egészségtudatos táplálkozás fontossága : Zalaegerszegen végzett felmérés 8. osztályos gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ildikó (2007) A Királyhegyesi Általános Iskola története kialakulásától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Klára Judit (2007) A konstruktív életvezetés megalapozása a munkára nevelés által. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Rudolf (2007) A művészeti oktatás Mindszenten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tímea (2007) Kétnyelvűség : Bilingvizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vera (2007) Portfólió - Dokumentumgyűjtemény a tanítási gyakorlat alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Vera (2007) A kooperatív tanulás hatása az elsajátítási motivációra és a szociális készségekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varsandán, József (2007) A sport személyiség fejlesztő hatása : gyermekvédelmi konzekvenciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Ferencné (2007) Családszemlélet a XXI. században - A család válsága? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, István (2007) Szorongás : szorongásmentes iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Tibor (2007) A szociometria szerepe az osztály szerkezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Erika (2007) A nehezen nevelhetőség problémája az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Virág, Judit (2007) A televízió hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Volford, Róbert György (2007) A cigányságról : jelen helyzetük Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Valéria, Jusztina (2007) Gyermekvédelem a XXI. században a gyermekjóléti szolálat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Gábor (2007) Értékre nevelés a békési református gimnáziumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Attila (2007) Fiatalkori deviáns magatartás kialakulása, valamint megnyilvánulási formái az 1990-es évektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Istvánné (2007) Tanulási - magatartási zavaros gyermek nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Winkler, Ildikó (2007) Az integráció mint gyermekvédelmi problémakör. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zadravecz, Attila (2007) Gazdasszony képző, mint a nők családellátásra felkészítő iskolarendszere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zengőné Grestyák, Edit (2007) Az óvodások és a „világra nyitott ablak”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zerinváry, Dóra (2007) Előítéletesség vizsgálata óvodás- és kisiskoláskorú magyar, illetve cigány gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zerinváry, Dóra (2007) Tanítási gyakorlat - Hospitálás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zord, Viktória (2007) A magyar cserkészet története 190-1948 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiga, Iván (2007) Általános iskolai integráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigó, Istvánné (2007) Munkanélküliség gyermek- és ifjúságvédelmi hatásai különös tekintettel a társadalmi felelősségvállalásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsombó, Zoltán (2007) Kórpótlék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsíros, Tünde (2007) Az átmeneti otthon jelentősége a gyermeki személyiség fejlődésében : a csongrádi intézmény bemutatásán keresztül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ónodi, Anikó (2007) Egy Dawn-szindrómás kisgyermek megsegítésének, fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Őze, Zoltán (2007) Cigányság életének és oktatásának sajátosságai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Őzéné Törőcsik, Márta (2007) „Az Élet egy vonattal való utazás...” Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 30. 21:12:22 CEST.