Item where specialization "pedagógia" and date of item 2006

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | P | R | S | U | V | Z
Number of items: 44.

B

Bakai, Andrea (2006) Pedagógiai értékelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Birinyiné Girdán, Éva (2006) A komplex problémamegoldás vizsgálata egy hátránykompenzáló programban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbáth, Gábor (2006) Tanulói motivációk az átalakuló érettségi és felvételi rendszer idején. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

C

Csoma, Tünde (2006) A magyar nyelvű ábécéskönyvek története a kezdetektől napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, József (2006) Cigányság helyzete régen és ma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czibolya, Renáta (2006) A német iskolarendszer alap- és középfokú felépítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Deák, Katalin Borbála (2006) Emberi jogi nevelés a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

E

Eördöghné Árva, Ildikó (2006) Fizikatanítás és alkalmazott tudás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Farkas, Péter (2006) Történelem tantárgyi attitűd mérése leendő tanítók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Zoltán (2006) Oktatási módszerek az oktatás hatékonyságának szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Forrás, Zsuzsanna (2006) A mozgásos ismeretszerzés az általános iskola 1.-3. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fricskáné Fekete, Ibolya Margit (2006) A barátválasztás motívumai serdülőkorban. Egy kérdőíves longitudinális vizsgálat eredményei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gila, Roland (2006) Az Internet hatása a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Vera Judit (2006) A népszokások oktatásának szükségessége az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hackné Nyerges, Rita (2006) A matematika teljesítmények alakulása és az ezeket meghatározó tényezők angol és magyar tanítási nyelvű osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hadár, Kinga Katalin (2006) A nevelés fogalmának megjelenése Fáy András néhány nevelésügyi művében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Eszter (2006) Egészséges életre nevelés általános iskola felső tagozatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Heidinger, Adrienn (2006) A Bólyi Diákotthon létjogosultsága 1963-tól megalakulásától napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

J

Juhász, Gyöngyi (2006) Az erkölcsi szint vizsgálata kisiskoláskorú gyermekeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jámbor, Lajos (2006) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek beilleszkedési zavarai és azok kezelése, a körösladányi Tüköry Lajos Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

K

Katus, Andrea (2006) A játék szerepe a gyerekek személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Tatár, Zsuzsanna (2006) Az analógiás gondolkodás vizsgálata a matematika fogalmaival. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Komjáti, Beáta (2006) Jártasságok, készségek, képességek fejlesztése magyar nyelv és irodalom órán 1-4. osztályban : (különösen kiemelve az olvasást és a szövegértést). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalcsik, Nikolett (2006) A kondícionális képességek helyzete a testnevelés és a normál tagozatos általános iskolák 4. osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Henriett (2006) A nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Orsolya (2006) A média hatása a gyermek jellemének fejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozsuch, János (2006) Az egyéni és csoport módszerek alkalmazása a technika órákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kókai, Ferenc (2006) Média az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Lencz, Noémi (2006) Gyermekek szexuális kizsákmányolása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

M

Mihály, Nóra (2006) A dán oktatási rendszer sajátosságai : Magyarország és Dánia összehasonlítása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pelyhe, Nóra (2006) 12-13 éves tanulók példaképválasztása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pelyváné Szendrei, Erzsébet (2006) A komplex problémamegoldó képesség és a matematikai feladatmegoldó képesség vizsgálata ötödik és hetedik évfolyamosok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pestalits, Mária (2006) Mit tehetnek a tanárok a diákok túlhajtottsága ellen? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfalvi, Gergely (2006) A Sulinet program fejlődése napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

R

Rékasi, Katalin (2006) A tanítóképzés fejlődése, alakulása, különös tekintettel a dualizmus korára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Soleckiné Giczi, Katalin (2006) A realisztikus problémamegoldás fejlettsége 11. évfolyamos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Erika (2006) Kiss Áron és Öreg János Nevelés és oktatástan című művének elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szatmári, Mihály (2006) Innováció az alternatív pedagógiákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Éva (2006) Gyertyánffy István - a tudóstanár. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sós, Mária (2006) A 10-14 éves diákok számítógép-használati szokásai, különös tekintettel az internetre, a számítógépes játékokra és az iskolai felhasználásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, László (2006) Minőségfejlesztés és változásmenedzsment a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Vidéki, Andrea (2006) Óvodaiskola Kecskeméten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Váradiné Borbély, Katalin (2006) A csoport mint a szocializáció színtere: A csoporthatékonyságot befolyásoló tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zsigmond, Judit (2006) A drogprevenció szerepe a serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 23. 18:46:33 CET.