Item where specialization "pedagógia" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ő
Number of items: 468.

A

Abonyi, Rita (2005) Ma még csak tükörképben, homályosan látjuk (А cigányság múltja,jelene, lehetőségei). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Agócs, Andrea (2005) Szegvár oktatásügyének története a kezdetektől a századfordulóig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Avar, György (2005) Az egyén sportpszichológiai vizsgálata a csapat kialakításánál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

B

Bajuszné Juhász, Annamária (2005) Bálint Sándor Általános Iskola története 1990-2004. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bakondi, László (2005) Drogok és fiatalkorúak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baliné Kósa, Zita (2005) A szenvedélybetegség, mint tornádó - jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballér, Barbara (2005) A sport, azon belül a judo személyiségfejlesztő hatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Annamária (2005) A társas érintkezés lélektana a tizenévesek körében - az „elektronikus világ” hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Attila (2005) Lelki egészség Füzesgyarmaton és az azt segítő rendszerek bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Zoltán (2005) 75 éves a Hunyadi János Általános Iskola. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Anikó (2005) Magatartási és társadalmi beilleszkedési zavarok a berettyóújfalui Arany János Kollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Ágnes Emília (2005) A központi idegrendszeri sérülés Pető módszer általi fejlesztése : a Bács-Kiskun megyei Konduktív Pedagógia Intézetben és Szakszolgálatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh-Vígné Szabó, Edit (2005) Együtt-Egymásért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baloghné Hajdú, Edit (2005) Családi konfliktus, mint veszélyforrás : segítő szolgáltatások rendszere a szegedi Gyermekjóléti Szolgálat munkájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogi, Krisztina (2005) Gyermekbűnözés a ’90-es években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Csaba (2005) Az Európai Unió és a közoktatás-fejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsi, Rózsa (2005) Értékekre nevelés a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Veszelovszki, Anikó (2005) Egy önkormányzat gyermek-és ifjúságvédelmi tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics, Mártonné (2005) A marketing és a piac szerepe az iskolairányításban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyai, Béla (2005) A Magyarországon élő kisebbségek beilleszkedési nehézségei a társadalomba, különös tekintettel a romákra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2005) A Down-kóros gyermek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bardóczi, Zsoltné (2005) Helyettes szülőnél elhelyezett gyermekek családi háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barra, Csilla (2005) A fiatalkori depresszió kialakulásának szociokultúrális háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Basits, Gábor (2005) Bentlakásos intézmények Hódmezővásárhelyen 1947-től napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Veronika (2005) Egy lakásotthon hatásmechanizmusai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bencik, Melinda (2005) Olvasásra nevelés—olvasás által nevelés, avagy az irodalom, mint értékközvetítő. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benczéné Molnár, Orsolya (2005) A személyiségfejlődés kritikus csomópontja. A serdülőkori szenvedélybetegségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Attiláné (2005) A munkanélküliek munkaerőpiaci képzésének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benkőné Labancz, Ilona (2005) A megyei gyámhivatalok helye és szerepe a gyermekvédelem rendszerében (Békés megye). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bereczky, Gyuláné (2005) A Veszprémi Kozmutza Flóra Általános Iskola és Készségfejlesztő Speciális Szakiskolai és Kollégium története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz, Dávid Miklós (2005) A TEAM Számítástechnikai Magániskola : a számítástechnika tanfolyami oktatása Szentesen a rendszerváltás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berkecz, József (2005) Az általános iskolai informatikaoktatás minőségfejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkiné Endre, Gabriella (2005) Minőségügy a közoktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bertókné Csizmadia, Anita (2005) A hospitalizáció, mint befolyásoló tényező a gyermek szocializációs folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beszédes, Zsófia (2005) A Szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola története a rendszerváltozás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodnár, Csaba (2005) Örökbefogadás Magyarországon (Az örökbefogadás jogi szabályozása). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, József (2005) A személyiségfejlődés serdülőkori sajátosságai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bori, Anikó (2005) Az Internet-generáció személyes kapcsolatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boros, Sándor (2005) Sporttal a stressz ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borsodi, Ágnes (2005) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bottyán, Györgyi (2005) Devianciák pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Botyánszkiné Spigut, Katalin (2005) Down-kóros gyerekek korai fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boér, Gábor (2005) Az átlagtól eltérő gyermek, a hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Tóth, Erzsébet (2005) Pedagógiai nézetek az antik filozófiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buleca, Jenő (2005) Felkészítés, felkészülés az egy életen át tartó tanulásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bures, Tamásné (2005) Az új század új kihívásai az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Butyka, Margit (2005) A szentesi Koszta József Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Orsolya (2005) A Down-kóros gyermek megsegítési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánfi, Bernadett (2005) Beszédfogyatékos kisgyermek megsegítésének és fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárdos, Attila (2005) A Bedő Albert Erdészeti Szakiskola és Kollégium történetisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Erzsébet (2005) Az informatikai szemlélet kialakításának lehetőségei az iskolai oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bús, Bernadett (2005) Norvég Oktatási Rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Büte, Zsolt (2005) Andragógia : a média jelentősége a felnőttnevelésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

C

Chovan, Brigitta (2005) Karrierépítés az önismeret útján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseh, Ferenc (2005) Értékelésre nevelés az ének-zene-mozgásművészeti osztály speciális keretei között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cselovszki, Csaba (2005) Az audiovizuális média hatása a gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csemák, Attila (2005) A hódmezővásárhelyi hajléktalanok társadalmi helyzete és reintegrációs lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi, Csilla (2005) Hátrányos helyzetű gyerekek iskolai és társadalmi attitűdje. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserhalmi, Tímea Petra (2005) Tehetséggondozás és nevelési feladatok a művészetoktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag, Tibor (2005) Egészséges életmódra nevelés, káros szenvedélyek a megelőzés módjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Tamás (2005) A speciális nevelési igényű gyermekek fejlesztése - az autizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csizi, Tamásné (2005) Az értelmileg akadályozott fiatalok munkába állásának lehetőségei, reális helyzete Veszprémben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csizmadia, Imre (2005) Az orosházi oktatási intézmények szerepvállalása a drogfogyasztás elterjedésének megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomor, Magdolna (2005) Waldorf-pedagógia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós, Zsolt (2005) A Felsővárosi Általános Iskola története a rendszerváltástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csontos, Józsefné (2005) Szocializáció a lakásotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csorba, László (2005) A Szegedi Rendészeti Szakközépiskola története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csumpilla, Csaba (2005) „Aranka tanító néni" (Ottlakán Aranka életpályája). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Barna, Klára (2005) A kamaszlélek védelme a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Mayer, Henrietta (2005) Családon belüli erőszak, érzelmi és szexuális zaklatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csányiné Mayer, Henrietta (2005) Családon belüli erőszak, érzelmi és szexuális zaklatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Péterné (2005) A gimnáziumi képzés szerkezetének átalakulása, jelenlegi helyzete, hatásai az 1990-es évek elejétől napjainkig Orosházán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Császárné Joó, Gyöngyi (2005) A kommunikáció szerepe az iskola vezetésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csóka, Ferencné (2005) Drogprevenció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csótiné Frank, Ágnes (2005) Gyermekjólét a mindennapokban - egy speciális eset tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czene, Mária (2005) Tassy János pedagógiai munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cződör, Szilvia (2005) A Pitvarosi Általános Iskola története a II. világháború és a rendszerváltás között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

D

Dankó, Ervin (2005) „ A világ nem talált hozzám utat ” avagy az autizmus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darabos, László (2005) Eltérő nevelés, eltérő értékek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Darai, Orsolya Györgyi (2005) A játék ismeretelsajátító szerepe óvodáskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Deák, Andrea (2005) Tanulásban akadályozott értelmi fogyatékos gyermek fejlesztése részképesség vizsgálatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Diamant, Ágnes (2005) Iskolám társadalmi környezete, főbb szociológiai meghatározói, ezek hatása a pedagógiai tervező és szervező munkára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Sebők, Veronika (2005) Az egyházi iskolák rendszere, irányítása, vezetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doba, Zsolt (2005) A fogyatékos gyermekek életesélyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Balázs (2005) A devianciák pszichológiája -a drogfogyasztás miértjei-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobosné Fekete, Andrea (2005) Nevelőszülőkhöz kihelyezett gyerekek helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doktor, Zoltán (2005) Iskolai Mentálhigiénia : (14-18 éves fiatalok szexuális magatartása kérdőíves felmérés alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Doma, Éva (2005) Hiperaktivitás az általános iskola alsó tagozatos osztályaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Domokos, Margit (2005) Az iskolaérettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dora-Tóth, Edit (2005) A médiák szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dudás, Katalin (2005) „Gyermekek veszélyben” megelőzés oktatása az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dulai, Gabriella Erzsébet (2005) Nevelés problematikus eseteinek vizsgálata, Nehezen nevelhetőség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Tibor (2005) A gyermekjóléti szolgálatok helye és szerepe a gyermekek védelmének rendszerében : a szabadkígyósi Gyermekjóléti Szolgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Anikó (2005) Az egészségnevelés feladata és jelentősége ifjúkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dégi, Éva Krisztina (2005) A kreativitás és az önértékelés fejlesztése a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Béla Sándorné (2005) A személyiségfejlesztés jelentősége kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dóczi, László (2005) Az edzőtermek világa. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dömsödiné Benkő, Lenke (2005) Az egészséges életmódra nevelés lehetőségei az Orosházi Általános Iskolák felső tagozatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

E

Egyed, Orsolya (2005) Esettanulmányok a gyermekvédelmi törvény végrehajtásának tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Anikó (2005) Könyv és olvasás az ezredfordulón, falun. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdei, Erika (2005) Másság, elfogadás, elutasítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Attila (2005) Az igazgató szerepe az iskolai demokrácia kialakításában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Elza (2005) Szorongásos zavarok gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Erdélyi, Katalin (2005) A veszélyeztetett fiatalok helyzete Csanádpalotán és környékén a Gyermekjóléti Szolgálat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Krisztina (2005) Egészséges életmódra nevelés iskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Eszter, János (2005) Comeinus élete és munkássága Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Evanics, Brigitta (2005) A Csorvási Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

F

Fanaczán, Péter (2005) A Méhkeréki Görögkeleti Felekezeti Elemi Iskola története az alapítástól az 1948-as évekig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Faredinné Csőke, Dominika (2005) A hiperaktív gyerekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Anna (2005) Kotnyek István élete, pedagógiai munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Istvánné (2005) A játék jelentősége a gyermek személyiségének fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Lajos (2005) A Marcali Polgári Iskola története (1908-1945). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkasinszki, Csilla (2005) Értékközvetítés az iskolában- a tanulásmódszertan tanulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Anikó (2005) Az én napközis naplóm. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Anikó (2005) Az én napközis naplóm. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fazekas, Bernadett (2005) Gyermekvédelem a kriminológia szemszögéből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Jánosné (2005) Sarkadi László gimnáziumi tanár tevékenysége napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, Zsuzsanna (2005) Csepeli családsegítő szolgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete Ferencné Péterfy, Márta Eleonóra (2005) Keresztény értékekre nevelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Feketéné Török, Erzsébet (2005) Hallássérült gyermekek megsegítésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fentős, Ágnes (2005) A veszélyeztetett gyermekek tartós gondozásba vételének okai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczi, Mónika (2005) Az apátfalvi "új iskola" története napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencziné Kálmán, Beáta (2005) „Jó szóval oktasd, játszani is engedd”. Egy pedagógus házaspár életútja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fintorné Miklós, Ildikó (2005) Értelmi fogyatékos gyermekek megismerése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Frankó, Gábor (2005) A pályaválasztás lélektana az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fromann, Péter (2005) Kábítószer hatása a fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Furák, Szilvia (2005) Cigány gyerekek a magyar oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián Nagy, Gábor (2005) Tessedik Sámuel élete és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Gyula (2005) A gyermekvédelem mai problémái, a jövő útjai, dilemmák és döntések a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földesiné Elekes, Ágnes (2005) A tanulás és az érzelmek összefüggése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürdök, Gábor (2005) Németh László pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fürdök, Ivett (2005) Juhász Gyula pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

G

Gazsó, Éva (2005) A társas érintkezés pszichológiája - avagy minden társas interakció manipuláció-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gesztes, Mária (2005) A Mezőkovácsházi Művészeti Alapiskola zenei nevelése és a rendszerváltás utáni lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Giljonné Kovács, Ildikó (2005) A Faragó Béla Gyermekotthon pedagógiai hatásrendszere szervezeti formaváltás tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Godár, Péter (2005) A tanulás és magatartási zavarok kognitív terápiája : a Sindelar program. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Groditzki, Ildikó Katalin (2005) A Deszki Általános Iskola történetének főbb szakaszai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Jánosné (2005) A 9-13 éves gyermekek televízió nézési szokásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Szabóné Bereczki, Mária (2005) Szocializáció a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyapjas, Róbert (2005) A fiatalok kábítószer fogyasztása hazánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Gábor (2005) A gimnáziumi tanulók iskolai terhelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmatiné Laduver, Márta (2005) Olvasáskultúra az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Elza (2005) A kábítószer ismerete vidéki kisvárosban a 12-14 éves korosztály körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyucha, Zsolt Krisztián (2005) Számítógép a családban : a számítógép szerepe a családi nevelésben az „informatikai társadalom” kialakulásának korában, Magyarország dél-alföldi régiójának postás dolgozói körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuricza, István (2005) Addikciók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyuris, Nicolette (2005) Értékközvetítés a magyar televízió közszolgálati, kereskedelmi és egy tematikus csatorna gyermekműsoraiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Györgyi, László (2005) Németh László a minőség forradalma - pedagógiai nézetei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Zsuzsanna (2005) Esélyegyenlőtlenség : az iskola lehetőségei és korlátai a szociális kirekesztődés megelőzése érdekében (háttértényezők vizsgálata roma származású tanulásban akadályozott tanulók körében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gácsi, Klára (2005) A hátrányos- és veszélyeztetett gyermekek a diákotthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Mihály Krisztiánné (2005) A Down kóros gyermekek fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gáll, Tímea (2005) Gyermekrajzok elemzése óvodás korú kisgyermekek családrajzai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáspárné Megyeri, Teréz (2005) Tanulásban akadályozott gyermekek integrációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gémes, Tibor Mihály (2005) A média szerepe a fiatalok személyiségfejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gézárt, Lászlóné (2005) Az értelmileg akadályozott fiatalok munkába állításának lehetőségei, reális helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Göde, Zsuzsanna (2005) Horváth Károly pedagógus, Zalai népdalkutató életútja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Görbe, György (2005) A Comenius 2000 Közoktatásügyi minőségfejlesztési program : partneri igény- és elégedettség vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Görgényiné Surányi, Anett (2005) A pedagógus morális felelőssége az iskolai szocializációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdú, Etelka (2005) Értékre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajdú, László (2005) "Nehezen nevelhető gyermekek integrációja egy dél-alföldi kisváros önkormányzati fenntartású általános iskolájában". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Halász, István (2005) A Vám-és Pénzügyőri Iskola története, szakképzési rendszerének alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halászi, Zita Emília (2005) Mindszent város gyermekvédelmi helyzete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harangozó, Károly (2005) Az átlagtól eltérő gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harcsás, Tímea (2005) A gyermek, mint a család hű tükre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hargitai, Edit (2005) A szentesi Gróf Széchenyi István Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harsányi, Viktor (2005) A deviáns viselkedés pszichológiája a serdülőkorú fiataloknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hatvani, Anikó (2005) Postai ügyintézők képzésének egy szakmai programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Havasiné Szűcs, Hajnalka (2005) Egy értelmileg akadályozott kisgyermek megsegítésének, fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hegedűsné Oláh, Zita (2005) Tanköteles korú gyermekek iskolaérettségi vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesiné Pusztai, Éva (2005) A Csongrádi Ének-Zenei Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hordós, Tibor István (2005) A József Attila Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andrea (2005) A Down - syndrómás gyermek fejlesztő pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andrásné (2005) Diszlexia és kezelésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Gusztávné (2005) A részképesség zavarral küzdő gyermekek fejlesztése normál csoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, László (2005) Tantalics Béla életútja és munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, László (2005) A Zala Megyei Művelődési Képzési Központ és Szakiskola története és tevékenysége a rendszerváltástól napjainkig (1989- 2004). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Lászlóné (2005) A zalaegerszegi Apáczai Csere János Általános Művelődési Központ története és tevékenysége (Alapítva 1986). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Tímea (2005) Minőségbiztosítás a közoktatás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Moldvay, Ilona (2005) Attitűdvizsgálat pedagógusok körében az integrált nevelésről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváthné Tóth, Brigitta (2005) Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hruska, Tünde (2005) Személyiségfejlesztés a Maslowi hierarchia tükrében Úton az önmegvalósítás felé. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hurguly, Mihályné (2005) Társas érintkezés az anya-gyermek kapcsolatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Héjjas, Józsefné (2005) Gyermekvédelem az iskolában a gyermek- és ifjúságvédelemi felelős feladata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hódiné Benkő, Erzsébet (2005) Gyermekek speciális helyzetének jellemzői a gyermekotthonban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

I

Igazné Török, Bernadett (2005) "Idegen élet, idegen családban boldogságban, harmóniában" : örökbefogadás napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

J

Jarolicsné Fábri, Ildikó (2005) Waldorf pedagógia : a nevelés művészete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jordán, Attiláné (2005) Zsidó nevelés a két világháború között Szegeden. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jucha, Árpád (2005) Pályaválasztás lélektana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Antalné (2005) Veszélyeztetett gyermekek napjaink iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Csaba (2005) A katolikus közoktatási intézmények minőségfejlesztési programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Istvánná (2005) Beilleszkedési-magatartási nehézségek Óvodás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhászné Lukács, Orsolya (2005) A gyermekvédelmi törvény és hatása a szakellátás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosi, Lászlóné (2005) Az ifjúkori devianciák : kábítószer a fiatalok körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

K

Kaczor, Dénesné (2005) A veszélyeztetettség megelőzése és megszüntetése a Zalaegerszegi Gyermekjóléti Szolgálat gyakorlatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalocsay, Katalin Tünde (2005) Gyermekek családi környezetből történő eltűnésének problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kanton, Attila Zsoltné (2005) Romák a pedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapuné Töröcsik, Dr. Anikó (2005) Gyermek- és fiatalkori bűnözés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kapásné Jakab, Ágnes (2005) Az örökbefogadás és lélektani problémái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kardos, László (2005) Közlekedésre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kaszás, László (2005) "Az adai iskolák története a két világháború között". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona-Kis, Róbert (2005) A reneszánsz társadalomelméletének sarkpontjai : avagy Niccoló Machiavelli, Thomas More és Francis Bacon munkásságának összevetése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kecse-Nagy, Andrea (2005) 14 éves városi és falusi tanulók családképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kerekesné Szügyi, Éva (2005) Egy veszélyeztetett kisgyermek sorsának alakulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kereki, István (2005) Csányi Istvánné óvodapedagógus életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kertész, László (2005) Az átlagtól eltérő gyermek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Kálmán Károlyné (2005) Gyermekvédelem megközelítése Kiszállás gyermekellátó rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Olga (2005) Olvasási szokások az általános iskolás korú gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Vilmosné (2005) Erkölcsre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Hebők, Ilona (2005) Az ifjúkori deviancia sajátos esetei, és kezelésük. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Melinda Mária (2005) Gyermekvédelmi gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Mónika (2005) A személyiségfejlesztés lehetőségei serdülőkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Attila (2005) Lakásotthonban élő serdülőkorú fiúk családi orientációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Julianna (2005) A befogadó pedagógia szerepe a személyiségfejlesztésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, János (2005) Gyermekkori szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Melinda Anna (2005) A tanulási szokások, attitűdök vizsgálata és a tanulás fejlesztése az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Mária Erzsébet (2005) A hátrányos helyzetű gyerekek beilleszkedési esélyei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Orsolya (2005) Esélyteremtő programok : drogok a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Rácz, Szilvia (2005) A Balástyai Gyermekjóléti Szolgálat bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Klemmné Zsidják, Magdolna (2005) Betekintés a gyermekvédelem múltjába és jelenébe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kneifelné Gál, Mónika (2005) A Határforgalom ellenőrzés néhány pszichológiai vonatkozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Géza (2005) Gyermek- és ifjúságvédelem Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Lászlóné (2005) A vállalkozás, mint szervezet : a szervezeti kultúra a vállalkozásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsis, Noémi (2005) „Szenvedélyek viharában” : avagy a családon belüli erőszak, az alkoholizmus és a játékszenvedély hatása a gyermek lelki fejlődésére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kolcsár, Attila (2005) Fogyatékos gyermek korai megsegítésének, fejlesztésének lehetőségei az inkluzív pedagógia módszereivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koltainé, Justin Julianna (2005) A halmozottan fogyatékosok mindennapjai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Komáriné Tóth, Erika (2005) Értékekre nevelés : veszteségek hatása az értékrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovalovszki, Gábor (2005) Környezetvédelemre nevelés az általános iskolában és a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Anikó (2005) Nehezen nevelhető gyerekek kommunikációs kultúrájának fejlesztése kisiskolás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Beáta (2005) A rejtett érzelmi elhanyagolás hatásai az érzelmi intelligenciára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (2005) Az élet és a gyermekvédelem problémái : dilemmák és döntések : esettanulmány alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Józsefné (2005) Egy iskola belső világa a szervezeti kultúra tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Natália (2005) Fogyatékos kisgyermek (értelem) megsegítésének, fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Sándorné (2005) Emlékezet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozár, Barbara Rozália (2005) Változó társadalom, változó értékek. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krekuska, Beatrix (2005) A család szerepe a személyiségfejlődésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztin, Szilvia (2005) Tehetséggondozás a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kulcsár, Tímea (2005) Gyermek, és ifjúságvédelem. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurucz, Tünde (2005) Minőségbiztosítás az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutasi, Judit (2005) „Minden emberben van tehetség” : a Down-kóros gyermekek fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Boglárka (2005) Gyermekvédelmi feladatok a szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Zsolt (2005) A drámapedagógia pszichológiai alapjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmánné Udvardi, Nóra (2005) Gyermekek jogai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kámán, Jánosné (2005) A deviáns magatartás és a fiatalkori bűnözés összefüggései Zala megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kása, Józsefné (2005) Hiperaktivitás és tanulási zavarok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai, Zoltán (2005) Az első SOS Gyermekfalu Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Tamás (2005) József Attila Általános Iskola és Szakiskolában a speciális helyzetű tanulók képzésének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Endre (2005) A Ruzsai Iskola története alapítástól 1945-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kószó, Ferencné (2005) Hátrányos helyzetű gyermekek Mezőhegyes külterületein. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kószóné Mravik, Katalin Adriána (2005) Tessedik Sámuel szarvasi munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körmöczi, László (2005) Quem dii odere, paedagogum fecere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kőhalmi, Henrietta (2005) A szorongás szerepe a gyermekvédelmi nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

L

Laszkácsné Krizsán, Mária (2005) Devianciák a serdülők életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lechner, István (2005) A számítógépes játékok hatásai a gyermekekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács, Vencelné (2005) Gárdonyi Géza pedagógiai munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Anikó (2005) Kötődés Csecsemő- és kisgyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lövei, Roland (2005) Az értelmileg akadályozott gyermek oktatása, nevelése Az értelmileg akadályozott gyermek oktatása és nevelése Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lőrincz, Ágnes Erna (2005) Egy roma származású kisgyermek helyzete a csongrádi Széchenyi úti Bölcsődében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

M

Madarász, Györgyné (2005) A gyermekkori deviancia különös tekintettel a gyermekkori bűnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Ildikó Ilona (2005) Terápiás fejlesztési lehetőségek a gyógypedagógiában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Majoros, Gabriella (2005) A felnőttek tanulását akadályozó és a tanulási módszereket befolyásoló tényezők : (tanulást befolyásoló tényezők a gépjárművezetés elméleti és gyakorlati tanulása közben). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marancsik, Andrásné (2005) A kisiskolák szerepe, lehetőségei a település /környezet/ műveltségi szintjének növelésében /felmérés, elemzés/. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marosi, Gábor (2005) Környezeti nevelés az óvodás és kisiskolás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Marton, Andrea (2005) Önismeret-önnevelés és fejlesztésének lehetőségei a pedagógus segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Gyuláné (2005) Mindszent Központi Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mezeiné Szűcs, Erika (2005) MÁSKÉPPEN : a derekegyházi Ápoló Otthon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Péter (2005) Közoktatási intézmények minőségfejlesztése a 20. és a 21. századfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mikló, Zsolt (2005) Hargittai László a néptanító. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Miksi, Róbertné (2005) Szabad Waldorf-Iskola a Napos úton. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Milinker, Norbert (2005) Serdülőkorú fiatalok családképének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miszlainé Rucz, Ildikó (2005) Gyermekkori szocializáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Misák, Teremné (2005) Szociális Otthonban élő alkoholisták bekerülésének háttérvizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mityókné Battancs, Hajnalka (2005) Fontos Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola története a rendszerváltás után (1990-2002). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molitérusz, Józsefné (2005) Czimbalmos Endre tanár úr élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Hajnalka (2005) A korai anya-gyermek kapcsolat : kötődés és elszakadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Nikoletta (2005) A fogyatékkal élők helyzete szülővárosomban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Zsuzsanna (2005) Fáy András: Halmay Család, és az Oskolai és Házi Növendék-Élet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnárné Katkó, Enikő (2005) Korunk „Aprószentjei”. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mosonyi, Tibor (2005) Beilleszkedési zavarok, a Nevelési Tanácsadó és működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Krisztina (2005) Az átlagtól való negatív eltérés hatásai egy kisgyermek életére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Muhari, Kornél (2005) Móra Ferenc pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Musa, Emese (2005) A Klauzál Gábor Általános Iskola története a rendszerváltástól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márta, Mónika Krisztina (2005) Valahol otthon lenni Örökbefogadás a Gyámhivatal tevékenysége tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mélykútiné Németh, Kornélia (2005) A Szentesi Művelődési Központ Intézménytörténete 1980-2004-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ménesiné Fülöp, Katalin (2005) Gyermek és fiatalkorú bűnözés a Család, Gyermek, Ifjúság című szakmai folyóirat tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Enikő (2005) A lakásotthonban élő gyermekek helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészáros, Mónika (2005) Reszocializáció a Kecskeméti Fiatalkorú Bűntetésvégrehajtási Intézetben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mészárosné Török, Erzsébet (2005) Down-szindrómás gyermekek fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Péter Pál (2005) Gyermekvédelem az Európai Uniós Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

N

Nagy, Balázs (2005) Dr. Várkonyi Nándor főiskolai tanár életútja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Dóra Katalin (2005) Alternatív iskolák Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Enikő (2005) A képességfejlesztés az általános iskolában : speciális fejlesztőpedagógia a kelebiai általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Judit (2005) A roma gyerekek oktatása-nevelése Makó városában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Tünde Ivett (2005) A deviancia kialakulása, kiváltó okai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Zoltánné (2005) A Felsővárosi Szent György Téri Elemi Népiskola története az alapítástól 1905-ig (Dózsa György általános iskola,Szeged). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Nagy, Anikó (2005) Az iskolaérettség és vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Papp, Ildikó (2005) Az Ópusztaszeri lakásotthon pedagógiai hatásrendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyerges, Gábor (2005) Gyermekvédelem az 1997-es gyermekvédelmi törvény tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyergesné Hajdú, Ildikó (2005) Gárdonyi Géza pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyisztor, Mihályné (2005) A tehetség pszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nánási, Katalin (2005) Az iskola és a rendőrség kapcsolata gyermekvédelmi szempontból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nátrán, Ilona (2005) Prevenció és problémakezelés a gyermekvédelemben, az önkormányzati feladatok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némedi-Varga, Anna (2005) Századvégi iskolavég : egy szolnoki általános iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Dániel (2005) Az iskolai gyermekvédelmi felelős feladatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Judit (2005) A pedagógia helye Németh László munkásságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, János (2005) Anya-gyermek kapcsolat kötődés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Sándor (2005) Hiperaktivitás a család és az iskola kapcsolata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nóbik, Angéla (2005) Szegvár oktatásügyének története az 1800-as évek végétől. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

O

Olácsi, Edit (2005) A tanyasi iskolától a falusi iskoláig : Zákányszék iskolatörténete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oláh, Attila (2005) Szakiskolai minőségbiztosítási program beindítása és első eredményei a hódmezővásárhelyi Corvin Mátyás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközép- és Szakiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oraveczné Kispál, Angéla (2005) "Segítő kezek" a gyermekvédelem dilemmái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orsós, Rita (2005) A másság, elfogadás a Zalaegerszegi Gyermekotthonban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ovos, Edit (2005) Az Európai Unió oktatáspolitikájának hatása a magyar közoktatás-fejlesztésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

P

Pais, Lajos (2005) Egy református lelkész - tanító életútja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palkovics, Jánosné (2005) Az iskolaérettség és vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Palkóné Zámbó, Edit (2005) Magatartászavarban szenvedő gyermekek oktatása, nevelése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Judit (2005) A jövő családja- a család jövője? (Projektív családkép-elemzés 16 éves zalaegerszegi középiskolások körében). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Róbert (2005) Repülés a halálba avagy a fiatalkori drogmegelőzés helyzete Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Kollár, Zsuzsanna (2005) A szenzoros integráción alapuló nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, István (2005) A pályaválasztási tanácsadás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pataki, Sarolta (2005) A szociokulturális környezet mint modell a fiatalkori alkoholizmus kialakulásában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Patócskai, Krisztián (2005) A szülői modell és nevelési stílus hatása a gyermek értékrendjére : értékre nevelés a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Perity, Ágnes (2005) Környezetvédelemre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pesti, Erik (2005) A hiperakív gyermekek pszichológiai megközelítése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrus, Istvánné (2005) Az Orosházi József Attila Általános Iskola múltja és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petró, András (2005) A reneszánsz kor filozófiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pink Dezsőné Kerezsi, Ágnes (2005) Árvaháztól a gyermekotthonig Székesfehérváron. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Róbert (2005) Magatartási zavarokkal küszködő fiatalok vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Csillag, Ildikó (2005) A hiperaktív gyermek : "Csak a maga útján járja". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pulya, Edina (2005) Családi életre nevelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pulya, Ottilia (2005) Mozgásfejlődés és fejlesztés óvodás korban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Puskás, Erika (2005) A családi szocializáció diszfunkciói. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páger, Zoltán (2005) Az ellenőrzés és értékelés időszerű kérdései az iskolai testnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pál, Istvánné (2005) Alternatív konfliktuskezelési módszerek az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfiné Vas, Katalin (2005) Tanulási és magatartási zavarok Hiperaktivitás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter, Lászlóné (2005) Fekete István Általános Iskola működése a rendszerváltozástól. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pógyor, Petra (2005) A "lámpás". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pólya, István (2005) A Szentesi Kisegítő Iskola első 10 tanévének története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pólyák, Andrásné (2005) A társas kapcsolatok értékei a családban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

R

Radics, Kata (2005) A drámapedagógia helyzete a szarvasi általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rajkiné Hichsi, Mária (2005) Az orosházi cigány gyermekek nevelése és oktatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Román, Edit (2005) Szülők nevelési hatása testvérpár kapcsolatokra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rosta, István (2005) Kiválasztás, beválás, csapatjáték. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Roszik, Gáborné (2005) A felnőttnevelés lehetőségei a posta szervezeti kultúrájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rozgonyi, Glória (2005) A személyiség, mint a nevelhetőség alapja. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rozsnyainé Szakái, Éva (2005) A pedagógus szerepe a Kisszállás-Almajori Általános Iskola életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Halasi, Mariann (2005) Tanulási és magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek oktatása és nevelése a ma iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ráczné Kovács, Erzsébet (2005) A sport szerepe a sérült gyermekek fejlesztésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rádai, Csabáné (2005) A Szegedi Móra Ferenc Szakközép- és Szakmunkásképző Iskola története a II. világháború után a rendszerváltásig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rása, Ildikó (2005) Deviáns jelenségek szociális háttere. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsa, Ildikó (2005) A felnőttképzés fejlődése, áttekintő helyzete a rendszerváltozás utáni Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rózsáné Mészáros, Anita (2005) A népmeséi motívumok hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

S

Sebők, István (2005) A vezetés pszichológiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sebőkné Illgner, Magdolna Zsuzsanna (2005) Az érdeklődés hatása a pályaválasztásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seffer, Zsuzsanna (2005) A sérült gyermek kötődései. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sinkó, Edit (2005) Szocializáció és devianciák : fiatalkorú bűnözők, a bűnöző szubkultúra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Orsolya (2005) Fejlesztés lovasterápiával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Siposné Magony, Mária (2005) A gyakorlati képzés és a diákmunka a szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Somodiné Seres, Krisztina (2005) Gyermekjóléti Szolgálat különös tekintettel Tömörkényben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Soós, Erika (2005) A rendőrség gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenysége 1980-tól napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Staller, Krisztina (2005) A biztosító társaságok képzési rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Surányi, Gabriella (2005) Az értelmi fogyatékossággal élők érzelmi kötődései és a segítő kapcsolat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ervin Attiláné (2005) Az iskolai szabadidő-szervezők tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gabriella (2005) A felnőttképzés jelentősége a Homokhátságon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Henrietta (2005) Gábor Dénes Gimnázium műszaki SZKI és Kollégium rendszerváltástól - napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ildikó (2005) A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola nagy múltú gyakorlóiskolája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Józsefné (2005) Elszakadás gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, László (2005) Szentesiek összehasonlító életmód vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Péter (2005) A média szerepe a gyermeknevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Róbert (2005) Minőségbiztosítás és képzés a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányságon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (2005) Az átlagtól eltérő gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Zoltán (2005) A diákszervezetek kapcsolata a gyermekvédelemmel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó Kis, Edit (2005) A hagyományos és hivatásos nevelőszülőség elmélete és gyakorlata, azonosságok és különbségek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Tar, Katalin (2005) Serdülőkori értékorientáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Vincze, Nóra (2005) A Klauzál Gábor Általános Iskola történeti áttekintése az alapítástól, a 90-es évekig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakajda, Szilvia (2005) „A nagykanizsai Hétvégi Kollégium nevelő munkájának főbb tapasztalatai". BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalkai, Tibor (2005) Lakóhelyem környezeti értékei és veszélyei : (Csongrád). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalánczyné Posztós, Irén (2005) A társas érintkezés pszichológiája- kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarka, Dénes Nándor (2005) Az örökbefogadás, mint esély az élethez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szatai, György (2005) A hiperaktivitás és nehézségei az iskoláskorú gyermekeknél. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szecsődi, Nikoletta (2005) Az Öreglaki Körzeti Általános Iskola társadalmi környezete, működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szijjártóné Sándor, Ágota (2005) Az iskolarendszerű szakképzés jellemzői és statisztikai elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Gábor (2005) Játék szerepe a gyógytestnevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Szilvia (2005) A családi élet problémái és tükröződésük a kisiskolások rajzaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolnokiné Dandé, Andrea (2005) A hátrányos és nehezen nevelhető gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szombati, Szabolcs (2005) A serdülő fiatalok deviáns viselkedései, bűnöző életmódok kialakulása, megelőzés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szántó, Gábor (2005) Az anya felelőssége születendő gyermeke egészségéért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Anna (2005) Az egyszülős családmodell. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Csaba (2005) Az erdészképzés fél évszázados múltja Szegeden (1955-2005). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Erzsébet (2005) Sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztése : „Hogy jobban értsük egymást!”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, József (2005) Család nélkül családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőke, Zoltán (2005) Klebelsberg Kunó kultuszminiszteri tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Ágnes (2005) Gyermekvédelmi intézkedések lehetőségei alkoholista szülők gyermekeivel kapcsolatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándor, Tamás (2005) Egy új lehetőség az oktatásban, az Internet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sándorné Ovrova, Irén (2005) Testvérek kapcsolata a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sári, Károly (2005) A serdülők drog- és alkoholfogyasztási szokásai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sóváriné Zámbori, Erzsébet (2005) Pályaválasztás és pályaorientáció jelentősége különböző iskolatípusokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süliné Bán, Erzsébet (2005) A reklámok hatása a gyermek- és serdülőkorúakra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Süliné Juhász, Márta (2005) Az egészséges életmódra nevelés a középiskolások körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

T

Takács, Béláné (2005) A jegyző feladata a gyermekvédelemben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Sándorné (2005) Az Európai Unió és a közoktatás-fejlesztés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Zoltán (2005) Gyermek és fiatalkorú bűnelkövetés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ágostonné (2005) Szakképzésünk helyzete a rendszerváltás után. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takácsné Veres, Katalin (2005) A Darvas József Általános Iskola története kezdetektől - napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Tiborné (2005) Esélytelen egyenlőség : másság - elfogadás és elutasítás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tarjányiné Szórád, Marietta (2005) Lajosmizse Város Önkormányzata Általános Iskolai Kollégiumának pedagógiai hatásrendszere, különös tekintettel a hátrányos helyzetű gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Terbe, Orsolya (2005) A hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tichyné Orgovány, Erika (2005) A tehetséggondozás és a képzőművészeti oktatás viszonylatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tihanyi, Violetta (2005) Rendőrség és a gyermekvédelem a D.A.D.A. program és emberi erőforrás háttere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Timári, Judit (2005) Te Is Más Vagy, Te Sem Vagy Más. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toldiné Pauló, Márta (2005) Békés Megyei Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium története a rendszerváltást követő években. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Toldiné Ábrahám, Dr. Éva (2005) Pedagógiai tevékenység a gyermek- és ifjúságpszichiátrián. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tolnai, Margit (2005) Önismeretre-önnevelésre nevelés az általános iskolás korú tanulók körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Traj, Ilona (2005) A felnőttoktatás helyzete napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tresz, Adrienn Katalin (2005) A mese és a televízió hatása az általános iskolás gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tubolyné Takács, Mária (2005) A szorongás és önértékelés vizsgálata egy középiskolai osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turbucz, Sándor (2005) Értékekre nevelés a vasúti személyszállítási szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tálai, Tibor (2005) Az átlagostól eltérő tanuló : (a magatartászavarok megítélése közmegegyezés kérdése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tódorné Kézsmárki, Ildikó (2005) Down-kóros gyermekek fejlesztési lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Elemér (2005) A tanácsadás pszichológiája a drogfogyasztás megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Henrietta (2005) Az értelmileg akadályozott gyermekek lehetőségei a hagyományos és a speciális iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (2005) Móra Ferenc pedagógiai munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ildikó (2005) Szabó István élete és munkássága, avagy ötven év a kultúra és a neveles szolgálatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, József (2005) Otthon lakás - lakásotthon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Marianna (2005) Középsúlyos értelmi fogyatékos gyerekek személyiségfejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária Magdolna (2005) Az olvasásra nevelés lehetőségei és színterei 10-14 éves gyermekeknél egy felmérés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltán (2005) A Ganz Ábrahám Műszaki Középiskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Dóber, Beáta (2005) A motiváció hatása az iskolai teljesítményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Ménich, Hajnalka (2005) A cserkész mozgalom működésének jellemzői Szegeden a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Attila (2005) Keleti iránytű a nyugati világban : személyiségfejlesztés a Taekwon-doban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Ernőné (2005) A mese és a valóság határán : (az iskolaérettség pszichológiai, biológiai feltételei, devianciái). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Orsolya (2005) A hiperaktív gyermek szocializációját akadályozó tényezők. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik, Zsolt (2005) Pedagógus mesterség a múltban és a jelenben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törőcsik, Árpádné (2005) Veszélyeztetés, családon belüli erőszak. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tülkös, Zoltán (2005) Raboktatás a Szegedi Fegyház és Börtönben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

U

Urbán, Edit (2005) Családi szocializáció vizsgálata serdülő korú tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

V

Varga, László (2005) A cserkészet története Csongrád városban a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Mercédesz (2005) Minőségfejlesztés a közoktatási intézményekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Pálné (2005) Drogprevenció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Tamás (2005) Internet az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zoltánné (2005) A korai életkorban elszenvedett környezeti ártalom hatása és leküzdésének folyamata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Kossuth, Zsuzsa (2005) A szorongás és a szorongást okozó helyzetek kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varró, Sándor (2005) A televízió értékközvetítő szerepe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Angéla (2005) Szorongás gyermekkorban és feloldásának (kezelésének) módszerei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Edit (2005) Az érzelmi intelligencia alakulása a felnőttképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vassné Horváth, Piroska (2005) A szakképzési rendszer, a szakképzés átalakulása, szakképzési rendszerünk fejlesztésének távlatai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres, Mária (2005) A fejlesztő pedagógia gyakorlati alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veres-Lakosné Hérány, Mónika (2005) A családi élet és a társadalom működési zavarainak hatása a kábítószer fogyasztás kialakulására tizenévesek körében. Létezik-e hatékony prevenció? BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Zsuzsanna (2005) A cigánygyerekek beilleszkedésének problémái az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Ágnes (2005) Az átlagtól eltérő gyermek fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidovics, László (2005) A diszlexia hatása a tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidáné Jávor, Tímea (2005) Így is lehet! : tanulásmódszertani kísérletek egy alapítványi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, István (2005) Tehetséggondozás a középiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Zsoltné (2005) Minőségfejlesztés az óvodai nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Viszkok, András (2005) Életpályára nevelés az internet segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vásári, Tamás Zsolt (2005) Erkölcsi szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Végh, Zoltánné (2005) A szentesi Horváth Mihály Gimnázium irodalmi-drámai tagozatának múltja és jelene. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Antalné (2005) Gyermekek a szentetornyai cigány közösségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Gábor (2005) Nehezen kezelhető gyermek a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös, Zoltán (2005) Ausztria 1995-ös EU csatlakozása óta bekövetkezett társadalmi és gazdasági változások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

W

Will, Béla (2005) Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység az általános iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Windecker, Orsolya (2005) Hátrányos helyzetű gyerekek erkölcsi világképének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wolff, Ödönné (2005) Magyarországon, a családsegítésben, a gyermek - és ifjúságvédelem feladata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Z

Zahuczky, Balázs (2005) Hátrányos helyzet és a cigányság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsidják, Attila (2005) A magyar és a békéscsabai cserkészmozgalom néhány fontosabb jellemzője a két világháború között. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsilák, Tamás (2005) A szülői nevelői attitűd szerepe a nehezen nevelhetőség kialakulásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsuppányiné Papp, Katalin (2005) Egy pedagógus életpályája Dr. Németh József munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Á

Ábrahám, Gábor (2005) Táplálkozási kultúra az általános iskola alsó tagozatú osztályaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ágoston, Mihályné (2005) A csongrádi Síp Utcai Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ő

Őrhalmi, Krisztián (2005) Klúg Péter Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Diákotthon (Általános Iskola) története 1989-től napjainkig. (Szeged, Bécsi krt. 38.). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. március 23. 18:51:59 CET.