Item where specialization "pedagógia" and date of item 2003

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 147.

Annus, László (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek Csanádapácán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bacsa, Zsolt (2003) A számítástechnika szerepe, feladata az oktató-nevelő munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baldaváriné Juhász, Éva (2003) Diagnosztikus tesztrendszer nyolcadik osztályosok számára magyar nyelv és irodalom tantárgyból. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Sándor (2003) A számítógép használata az oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bede, Andrásné (2003) A szentesi Klauzál Gábor Általános Iskola története megalapításától napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Beregi, Lajosné (2003) Tanulási nehézségek az alsó tagozatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berkéné Dr. Sajti, Ilona (2003) A magyar nyelv és irodalom tantárgyi teljesítmények motivációs és egyéb hátterének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, János (2003) Motivációs fizikai kísérletek hatása fizika iránti attitűdre és teljesítményre az általános iskola hetedik évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Boda, Jánosné (2003) A közönséges törtekkel végzett műveletek komponensei és az induktív gondolkodás összefüggései az általános iskola hetedik és nyolcadik évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bogárné Keresztes, Csilla (2003) Az egészséges életmódra nevelés iskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bokomé Bakó, Eleonóra (2003) Iskolák a rendszerváltás után : a School of Business Üzleti Szakközépiskola, a Békéscsabai Evangélikus Gimnázium, a nagykállói Korányi Frigyes Gimnázium működésére tekintettel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Braun, Zoltán (2003) A számítógép szerepe a tanítási-tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bugyi, Andrásné (2003) A környezeti nevelés és szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bulyovszki, György (2003) Cigánygyermekek élete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Burka, László (2003) Múlt és jelen iskolarendszerünkben : (Ratio Educations-tól napjainkig). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Busa, Ferenc (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek az iskolában : a szociokultúrális-pszichoszociális ártalom-formák és hatásuk a gyermekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Buzásné Harmati, Annamária (2003) Vertikális szerkezetváltások a szarvasi Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskolában 1992-2000 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánszki , Éva (2003) Tudásszintmérés földrajzból 8. évfolyamon Budapest IX. kerületében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bányai, Erzsébet (2003) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kollégiumi csoport tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bárkányi, István (2003) Fiatalkorú bűnözés a kábítószer tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Péter (2003) Motiváció a súlyemelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódiné Pajkos, Ibolya (2003) A munka értéke a családi életben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csasztvan, András (2003) A művészeti nevelés intézményei, oktatási, nevelési programjai Szarvason. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csécseiné Návai, Mónika (2003) Takó Tivadar pedagógusi pályájának elemző bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Danczáné Modla, Szilvia (2003) A törtrész- és százalékszámítás összefüggései és különbségei hetedik és nyolcadik osztályban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dezső, Szilvia (2003) Drogfogyasztás megelőzése és kezelése Magyarországon az Európai Unióhoz való csatlakozás küszöbén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dimákné Zsoldi, Katalin (2003) Értékekre nevelés a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Hajnalka (2003) A cigánygyerekek oktatásának, nevelésének problémái és ezek segítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávid, Lajos (2003) Az informatika és a számítógép szerepe a tanítási- tanulási folyamatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas Csamangó, Gyöngyi (2003) Érzelmi nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fetser, János (2003) Az iskola szerepe a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fitos, Istvánné (2003) Segítségnyújtási lehetőségek az értelmileg akadályozottak általános iskolájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flór, Katalin (2003) Konfliktuskezelés az iskolarendszerben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földesi, Istvánné (2003) Miről árulkodnak a gyermekrajzok? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Földi, Zsolt (2003) A közoktatás néhány jogszabályának elemzése a számítógépes ismeretek tanulásával és tanításával kapcsolatban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Füléné Horesnyi, Zsuzsanna (2003) Dilemmák és döntések a mai gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gasztányné Vígh, Tünde (2003) A család és az iskola szerepe az egészséges életmódra történő nevelésben, valamint a mentálhigiénében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gellén, Zoltán (2003) A gyermeket érő traumát okozó életesemények a családon belül és a hatásukra kialakuló személyiségzavarok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyovai, Anita (2003) Az örökbefogadás gyakorlata Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gál, Judit (2003) Zrínyi Ilona Általános Iskola Története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáli, Gabriella (2003) A nagyszalontai magyar gimnázium története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Ferenc (2003) Autizmus Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hegyközi, Ferencné (2003) A család és az iskola szerepe a hátrányos helyzetű fiatalok nevelésében, oktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herczeg, Orsolya (2003) Szorongás gyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hevesi-Nagy, Anikó (2003) A kreativitás és a nevelés jelentősége napjainkban : az alapfokú művészeti iskolák képzőművész tagozatának fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hodossy, Attila (2003) Kooperatív tanulási kísérlet 10. évfolyamos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Andorné (2003) Természet- és környezetvédelemre nevelés az erdei iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ház, Gézáné (2003) A katolikus iskolák jelentősége a nevelésben : a Karácsonyi János Katolikus Általános Iskola és Gimnázium a rendszerváltás utáni időszak új lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hős, István (2003) Egészséges életmódra nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Irimiás, János (2003) A deviáns karrier kialakulása a kriminológia tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jakab, János (2003) Korszerű oktatástechnológia alkalmazása az elektronikai alapképzés „Nyomtatott áramkör gyártása” modul oktatása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jeneiné Horváth, Zita (2003) Szegvári Óvoda és Nevelőotthon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kacziba, Sándomé (2003) Konfliktushelyzetek középiskolai kollégiumi csoportokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kakusziné Horváth, Szilvia (2003) Hátrányos és nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalló, Zsoltné (2003) Gondolatok az iskolakezdésről és az iskolaérettségi vizsgálatról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Ágnes (2003) Nehezen nevelhető és hátrányos helyzetben élő gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztúry, Nóra (2003) Down - syndróma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis-Tóth, Éva (2003) Dr. Pék Józsefné, egy példaértékű pedagógus életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Nóra (2003) Kultúrák közötti kommunikáció : problémák és válaszlehetőségek az interkulturális nevelés témaköréből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kormos, Klára (2003) Új típusú feladatok és döntési helyzet a matematika érettségin. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2003) Családmodell; a keresztény család. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, László (2003) Esélyteremtő programok a mai magyar gyermekvédelemben : különös tekintettel a nevelőszülői hálózatra és örökbefogadásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Mihály (2003) Középiskolások alkoholfogyasztási szokásai : egyéni felmérés alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozár, Istvánná (2003) Az elemitől a katedráig : (egy ma is élő pedagógus életútja). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krisztin, Petronella (2003) Távoktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurainé Szécsi, Éva (2003) Család és a testvérek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kvasznovszky, József (2003) Környezetvédelemre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kárainé Simon, Judit (2003) Családi értékekre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kékesi, Andrea (2003) Pusztító mámorban... BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kósa, Ferencné (2003) Élete a hivatása : egy ma is élő, kiemelkedő pedagógus életútja, Mészáros Júlia). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

König, Katalin (2003) Nevelés gyermekotthonban a nágocsi "reménység" gyermekotthon alapításának, működésének bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ladányi, Sándorné (2003) „Ha valaki álmodik, az csak egy álom. Ha sokan álmodunk együtt, az egy új valóság kezdete.”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lajkóné Lombosi, Anita (2003) „Sok van, mi csodálatos, de az embernél nincs semmi csodálatosabb” : (a gyermek felfedezi a világot). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lencséné Szalontai, Mária (2003) Napjaink igazgatója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lengyel, Krisztián (2003) Némann Valéria, iskolánk névadója. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Liszkai, Sándor (2003) Új technológiák oktatásának módszertani és didaktikai feladatai az épületgépészeti szakmacsoportban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukácsné Lengyel, Katalin (2003) Drámamorzsák : egyéni kibontakozás és közösségépítés drámapedagógiával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lustyik, Jenő (2003) A gádorosi Némann Valéria Általános Iskola a rendszerváltás utáni időszak új lehetőségei közepette. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lászlóné Pavlik, Zsuzsanna (2003) Vagyonkezelés a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lévai, Gabriella (2003) A drogfogyasztó magatartás kialakulásának okai; jellemző jegyei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mag, Ildikó (2003) Mozgásterápia a tanulási nehézségek leküzdésére : tornássz, hogy okosodjál! Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makainé Simony, Renáta (2003) Leánynevelés régen és ma : a kecskeméti Angolkisasszonyok Ward Mária Leánygimnáziuma. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Makra, Anita (2003) A számítógép használatának bemutatása és elemzése valamely iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Medgyesi, Arnoldné (2003) Esztétikumra és művészetre való nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mihály, Pálné (2003) A battonyai román általános iskola élete a rendszerváltás után : a kiscsoportos oktatás hatékonysága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mityókné Bíró, Zita (2003) A cigánygyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mizsur, Istvánné (2003) Szocializáció a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mocsári, Krisztina (2003) A gyermek és fiatalkorúak devianciájának okai, jellemzői, ifjúkori bűnözés képe és a megelőzés helyzete Magyarországon 2002-ben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Dominika (2003) A látási fogyatékosság megítélése a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murányi, Andrea (2003) Meddig kell, hogy várjunk... : kérdések az örökbefogadásról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Mihály (2003) A családi életre nevelés problémái a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mézes, Mihály (2003) Pervazív fejlődési zavarral élő gyermekek speciális, intenzív terápiás lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mézesné Gajdács, Márta (2003) Konfliktusok kezelése az emberi kapcsolatokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mórocz, Zoltán (2003) Családi szocializáció vizsgálata serdülőkorú tanulóknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nacsa, Mária (2003) Környezetvédelem az Európai Unió közelségében, feladataink az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, László (2003) Klebelsberg Kunó a művelődéspolitikus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyné Lévay, Andrea (2003) Az európai uniós ismeretek gyakorlati alkalmazása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Opauszki, Zita (2003) Egy Down-kóros gyermek nevelése intézeti keretek között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Oroszné Pap, Magdolna Erzsébet (2003) Vitéz Tompa Ádám (1898-1998) élete és pedagógus munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Palázsy, Miklós (2003) Számítástechnika és gondolkodásmód : oktatási módszerek a 2F iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Éva (2003) Tanulási zavarok : speciális fejlesztési lehetőség - prevenció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pesír, Irén (2003) Az 1997. évi gyermekvédelmi törvény hatása egy gyermekotthon életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pikó, Imre (2003) Az ifjúkor válságai : konfliktuskezelések és a szociális intelligencia fejlesztése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pillár, Pál (2003) Környezetvédelemre nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Orsolya (2003) Egy értelmileg akadályozott fiatal életútja - jövőképe. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Polyák, Anikó (2003) Gyermekbántalmazás a családon belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pusztai, Ida (2003) A szociális inadaptáció hatása az iskolai teljesítményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Regőczi, Ágnes (2003) Az érzelmi intelligencia megnyilvánulásai a Szentesi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóságnál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remeczki, Andrea (2003) Az örökbefogadás dilemmái. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Remeczki, Andrea (2003) Az örökbefogadás dilemmái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rábai, Szilvia (2003) A táncterápia fejlesztési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Anna (2003) Mária Tacita nővér élete és pedagógiai munkássága a teljes önátadás fényében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Répási, Judit (2003) A gyermekjóléti szolgálatok helye és szerepe a gyermekek védelmének rendszerében : (a Mezőberényi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sebők, Jánosné (2003) A Szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola ének-zene tagozatának 40 éve Kodály Zoltán nyomában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Soós, Mariann (2003) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Streitmann, Dorisz (2003) A roma gyerekek oktatása, nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Suhajda, Lajosné (2003) Személyiségfejlődési zavarok kisiskoláskorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Katalin (2003) A szegedi Dóm. Titulus: Magyarok Nagyasszonya. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Lajos (2003) Hátrányos helyzetű fiatalok nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Erdődi, Mária (2003) Társas kapcsolatok a szakképző iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilas, György (2003) Hátrányos helyzetű gyermekek a Józsefvárosban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szpisjak, Jánosné (2003) A gyermekelhelyezés és a kapcsolattartás szabályozása és megvalósulása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szél, Magdolna (2003) Állami gondozottak pályaválasztási nehézségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőcs, Zoltánné (2003) Gyermekvédelem a mindennapok tükrében : a csanádpalotai lakásotthon működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, János (2003) Kulturális sokszínűség a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárközi, Józsefné (2003) A családi miliő hatása az interperszonális kapcsolatokra és tanulási teljesítményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sárköziné Biczók, Mónika (2003) Magatartászavar gyermekkorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sümegi, Imre (2003) Deviáns attitűdök, avagy fiatalok függőségben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sütő, Izabella (2003) Személyiségfejlesztés az általános iskolában a drámapedagógia módszereivel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Béla (2003) Informatikai foglalkozások szervezése és működtetése a kollégiumi pedagógiai munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tamási, Attila (2003) Környezetvédelemre nevelés az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária (2003) Figyelem, mozgás és tanulási nehézségekkel küzdő gyerek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Mária (2003) Onnan jöttünk, hová tartunk? : hátrányos helyzetű fiatalok csoportalkotásának vizsgálata, a szociometria módszerével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (2003) Az alternatív iskolákról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth J., Ágnes (2003) Diagnosztikus fejlettségvizsgálat tanulásban akadályozott tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Gabriella (2003) Célestin Freinet pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Attila (2003) A Szentesi Római Katolikus Elemi Népiskola története a két világháború között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Kálmán (2003) „Egy esély a teljes élethez” : (a nevelőszülők felkészítése a gyermek befogadására). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veszpiné Vagyon, Edit (2003) Tinédzserkori konfliktusok a válások tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vetro, Nándor (2003) Az Internet szerepe az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Antal Tamás (2003) Nehéz út a tudáshoz : a Csorvási Általános Iskola speciális tagozatában folyó nevelési munka. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vándor, Zsolt (2003) Klebelsberg Kuno oktatáspolitikája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vígh, Ildikó (2003) Értelmi akadályozottság a Down-kór esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Wittner, László (2003) A Deviáns karrier kialakulása, a gyermekkori és fiatalkori bűnözés tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalai, Anna (2003) Motiválás napjaink közoktatásában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiák, Éva (2003) Egy nagycsoportos gyöngyélete : (fejlődéslélektani napló). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zsoldi, Erzsébet (2003) Szünidei játszóház. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 6. 08:18:09 CEST.