Item where specialization "pedagógia" and date of item 2002

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 156.

Andrusik, Anita (2002) Közvetlen verbális emlékezet (homogén gátlás) vizsgálata dyslexia veszélyeztetett nagycsoportos óvodásoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baldáné Almási, Szilvia (2002) Az értelmileg akadályozott fiatalok elhelyezkedési esélyei : (Iskolai felkészítés és munkába állás). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balogné Molnár, Tímea (2002) A beszédfejlődés, és a beszédhibák okai, tényezői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, András (2002) Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek nevelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barbócz, Sándor (2002) Az európai országok népművészetének közös jegyei - a néptánc, népzene nemzetközisége a hagyományok szerepe életünkben, nevelésünkben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barna, Hajnalka (2002) Az oktatás minősége - a minőségi oktatás a mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium minőségfejlesztési programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bartek, Anita (2002) Oktatás az Európai Unióban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Somogyi, Csaba (2002) A kábítószer-fogyasztó ifjúság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Berta Somogyi, Csaba (2002) A kábítószer-fogyasztó ifjúság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdány, Géza (2002) Helyes szokások kialakításának jelentősége a szakmunkásképző iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bezdány, Géza (2002) Helyes szokások kialakításának jelentősége a szakmunkásképző iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Zsolt (2002) Kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bodó, Zsolt (2002) Kommunikáció az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (2002) Pedagógiai tankönyvek a XIX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bohus, Mihály (2002) Pedagógiai tankönyvek a XIX. században. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Szilvia (2002) Az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű gyermekek speciális szükségletei : a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Szilvia (2002) Az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű gyermekek speciális szükségletei : a tanulási nehézségek korai felismerésének lehetőségei, a fejlesztés perspektívái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Ferenc (2002) Pedagógiai kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Ferenc (2002) Pedagógiai kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Budás, Jánosné (2002) Gyermekkori szocializáció szülő-gyermek kapcsolata a szocializáció folyamatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bánhidi, Éva (2002) Űt a teljesség felé - avagy a minőségbiztosítás keresztmetszete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Brigitta (2002) Új személyiségfejlesztő módszerek alkalmazása iskolai osztályokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Balázs (2002) Agresszió a gyermek életében - kialakulástól a megelőzésig -. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Balázs (2002) Agresszió a gyermek életében : kialakulástól a megelőzésig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanády, Katalin (2002) A számítógép használatának bemutatása a kiskőrösi Petőfi Általános Iskola tanítási-tanulási folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csanády, Katalin (2002) A számítógép használatának bemutatása a kiskőrösi Petőfi Általános Iskola tanítási-tanulási folyamatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csemyánszky, Erzsébet (2002) A Bács-Kiskun megyei pedagógiai könyvtárak rendszerré szerveződésének lehetősége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepelényi, Attila (2002) A tanulás öröm is lehet. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Mónika (2002) A kábítószer mint veszélyeztető tényező a fiatalkorúak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobó, Mónika (2002) A kábítószer mint veszélyeztető tényező a fiatalkorúak körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dohány, Ildikó (2002) In memoriam Szilvia (1976-1998) : (egy drogos lány naplója). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Katalin (2002) Értelmileg akadályozott felnőttek lakóközössége Gyulán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dániel, Katalin (2002) Értelmileg akadályozott felnőttek lakóközössége Gyulán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidesz, Csaba (2002) Dilemmák a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dávidesz, Csaba (2002) Dilemmák a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Lajosné (2002) Általános iskolai osztály csoportfejlődésének nyomonkövetése szocioemtriai vizsgálattal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Csaba (2002) A játék közösségformáló szerepe a kisiskolás gyermekek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Csaba (2002) A játék közösségformáló szerepe a kisiskolás gyermekek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Zsuzsanna (2002) Hogy jobb legyen... : gondolatok a minőségről, minőségbiztosításról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frankné Koós, Ildikó (2002) A számítógép szerepe az oktatásban : (az informatikán alapuló távoktatás, mint új oktatási módszer). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Frei, Lászlóné (2002) Az egybevágóság fogalmának fejlődése az általános iskola felső tagozatán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Führer, Zoltán (2002) "Mi lesz veled emberke?” : (a deviáns „karrier” megnyilvánulásai az ifjúság körében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Giljon, Miklós (2002) Hátrányos helyzet - A gyerekcigány. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyarmati, Zsoltné (2002) Környezetvédelemre nevelés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyebnár, Jánosné (2002) Tiszakürti nevelőotthon története és lakásotthonná válása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Éva (2002) A családból eredő szociokulturális ártalmak, s azok személyiségre gyakorolt hatásai a cigány gyermekek és fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gézárt, Nikolett (2002) A Down-szindrómás gyermekek korai gondozásának lehetőségei és speciális fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajnal, Anett (2002) Deviáns jelenségek a társadalomban és az oktatásban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halma, Sándor (2002) Korunk társadalmi problémája: a kábítószer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Harnos, Csaba (2002) Mijo Mándity élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hermanné Németh, Andrea (2002) Németh László pedagógiai nézetei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, Erzsébet (2002) Az Ópusztaszeri lakásotthon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herédi, Rita (2002) Drogprevenció a középiskolai pedagógus munkájában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (2002) Az iskolastruktúra és a tantervi tartalmi változások a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakképző Iskolában a rendszerváltás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hrumik, Tamás (2002) A számítógép alkalmazásának lehetőségei a pedagógiában : nyelvoktatás számítógéppel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hégely, Beáta (2002) A hallássérült kisgyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

István, Zalán (2002) Gyermekkori szocializáció : az érzelmi fejlődés mint a szocializációs folyamat része. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jekkel, Krisztián (2002) Hátrányos helyzetű gyermekek a diákotthonban és azok lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jerneiné Erdei, Gabriella (2002) Anya és gyermek kapcsolata felnőttéválásig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Anna Lilla (2002) Távoktatás a Postán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kajtár, Réka (2002) Anya csak egy van... : (korai kötődés—az anya-gyermek kapcsolat jelentősége). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kalóz, Tamás (2002) A deviáns viselkedés és megjelenési formái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Karakó, Anikó (2002) A művészet, mint támasz az egészséges személyiség kialakításához. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kelemen, Andrea (2002) A mese, a mese szerepe a gyermek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Keresztes, Attila (2002) Pszichogén tünetképződés a kisiskolás korban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kisfalvi, Angéla (2002) Down-gyermek a családban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Dóra (2002) Baj van a gyerekemmel!? : nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edit Viktória (2002) Nehezen nevelhető gyermekek: a fogyatékos gyermekek : integráció vagy szegregáció? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Endréné (2002) Egy intézmény átalakulása : lakásotthoni nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Eszter (2002) A szorongás kialakulása és kezelési módjai : a gyermekvédelem elméleti és gyakorlati kérdései az illetékes szemszögéből. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Ágnes (2002) Az anya és a gyermeke kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Knerczer, Gábor (2002) Tanulási módszerek : "a tanulás hatékonyságának segítése". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsor, László (2002) Az iskolaigazgató vezetői tevékenysége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsor, Ágnes (2002) A helyes életritmus kialakítása 6-12 éves tanulóknál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kocsány, Sándorné (2002) Down syndromával élő kislány fejlesztésének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Koczó, Ferenc (2002) Az örökbefogadás jogi keretei és számának alakulása Csongrád megyében 1993-2001 között. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kontra, István (2002) A magyar jelképek (szimbólumok, emblémák) szerepei, hatásuk életünkben, nevelőmunkánkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Korpa, Ferencné (2002) "Egyén és közösség a nevelés folyamatában” : a szülő - gyermek - iskola kapcsolatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kotroczó, Zsolt (2002) A gyermek és a válás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tiborné (2002) A gyermekkori szocializáció. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Tünde (2002) Egy Lakásotthon szociálpszichológiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Zsuzsanna (2002) Személyiségfejlődés középiskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kováts, Dr. Antalné (2002) Az új matematika érettségi realitásvizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krix, Angéla (2002) Gyermekotthon - Lakásotthon : (az 1997-es Gyermekvédelmi törvény megvalósulása a bácsalmási gyermekotthonban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kun, Csabáné (2002) Elbeszélő és dokumentum szövegek megértésének vizsgálata negyedik és nyolcadik évfolyamon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kurtucz, Borbála (2002) A társas érintkezés pszichológiája, néptánccsoportok bemutatásával a tánc mint metakommunikációs eszköz. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónya, Zsolt (2002) A deviáns magatartásformák kialakulásának okai, néhány megjelenési formája a fiatalkorúak esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Körömi, Edina (2002) Battonyai SOS - Gyermekfalu megalakulásának története és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lakatos, Attila (2002) A Rákóczi úti Általános Iskola története (1783-2000). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Locskainé Szabó, Ildikó (2002) A hivatásos nevelőszülői rendszer. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Edit (2002) "Igaziból, ugye, nincsenek óriások?” : a média hatása a gyermek személyiségfejlődésére és szocializációjára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Melinda (2002) Az értékek, normák és a kultúra hatása a gyermek személyiségfejlődésére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Magó, Ágnes (2002) Nincs stresszmentes élet. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Tamásné (2002) Az örökbefogadás és gyakorlati nehézségei Bács-Kiskun megyében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Marschalekné Görög, Orsolya (2002) Múlt és jelen avagy történelem az Interneten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Miklósné Gróh, Erzsébet (2002) Könyv és olvasás az ezredfordulón. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mlinár, Pál (2002) Nevelési kérdések az alapfokú művészetoktatás néptánc-tagozatán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Munkácsyné Dékán, Gyöngyi (2002) Alsótagozatos gyerekek értéktudata és fejlesztésének lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mózes, János (2002) Az ifjúkori bűnözés, devianciák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mönich, Krisztina (2002) A gyermek- és fiatalkori bűnözés és megelőzési lehetőségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Edit (2002) A posta oktatási intézményrendszerének története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagygyörgy, Éva (2002) Egyre közelebb a teljes gyógyuláshoz : kutatási eredmények és terápiák a diszlexia-megelőzés és kezelés szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nemes Nagy, Ágnes (2002) A gyerek és a játék. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Novákné Gondos, Anikó (2002) Allamutópiák az ókorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nédó, Géza (2002) Tanult, hogy taníthasson : (negyven év a katedrán). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ohát N., Csaba (2002) A kábítószer fogyasztása a fiatalkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pallagi, Anna (2002) A leggyakrabban előforduló beszédhibák kisgyermekkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Hegyközi, Enikő (2002) Rácz Árpád (1914-1996) tanító élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Perjési, Zoltán (2002) A szegénység kialakulásának előzményei, valamint hatásának következményei a jelenkor társadalmában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petri, Ágnes (2002) Az olvasmányélmények hatása a személyiség fejlődésében : (avagy hogyan hat az irodalom). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petrus, György (2002) A tanulási zavarok javításának új lehetősége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pribojszki, Pálné (2002) Iskolánk szervezete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Páliné Grónai, Edit (2002) A rendőrség szerepe a gyermekvédelemben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Szabó, Krisztina (2002) A televízió hatása a gyermekekre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Racskó, Bernadett (2002) Gyermekek a „csatamezőn” : avagy a veszélyeztetett gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Remeczki, Nóra Katalin (2002) "Szeressétek a gyermekeimet!". Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rácz, Katalin (2002) A gyermek a legmegbecsültebb, féltve őrzött érték : egy pedagógus életútja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadi, Lászlóné (2002) A környezeti nevelés megvalósulása a Hunyadi János Gimnázium Szakközépiskola és Kollégiumában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sarkadiné Kendi, Klára (2002) Gyermekkori szocializáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schreiter, Gábor (2002) Alapfokú tűzoltóképző tanfolyam. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simon, Barbara (2002) A gyermekkori beszédhibák és fejlesztésük. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Siprikó, Tibomé (2002) Tanulásban akadályozott gyermekek a középfokú oktatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Soltész, Irén (2002) A fiatalkorúak nevelési lehetőségei a büntetésvégrehajtási intézet keretein belül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Somodi, Edit (2002) Egyén és közösség fejlesztése a nevelés folyamatában a Montessori pedagógia segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sponga, Károlyné (2002) A szorongásos zavarok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stumpf, László (2002) Hátrányos helyzetű tanulók a magyar oktatásban : a cigányság helyzete iskoláinkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Stötzer, Katalin (2002) Művészeti ágak -avagy az önkifejezés formái hátrányos helyzetű serdülőkorú gyermekek lelki fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabolcsiné Tokovics, Ilona (2002) Az oktatás minősége - minőségi oktatás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Ibolya (2002) Informatika az oktatásban, nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Mária (2002) Az átlagtól elmaradó fejlődésmenetű gyermekek speciális pedagógiai ellátása : az integrációs törekvések megvalósítása adott intézményen belül. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Sándorné (2002) Autizmus. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szalka, Erika (2002) Gyermekkori szorongások. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarvas, László (2002) A logikai képességek fejlődése az érettségire épülő szakképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Számuel, Jánosné (2002) A nehezen nevelhető gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széll, László (2002) Gyermek- és ifjúságvédelem helyzete intézményi szinten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Gabriella Mónika (2002) Családi és iskolai konfliktusok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sáriné Lippay, Katalin (2002) Éva tanító néni, a Karácsony Sándor-díjas pedagógus. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tallér, Júlia (2002) Értékeljünk, de hogyan? : a tanulói értékelés személyiségközpontú megközelítése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Talpai, Zoltán (2002) Az idegen nyelv oktatásának hatékonysága a pszichológiai tényezők tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Thirring, Ákosné (2002) Tanulási zavarok kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tisóczki, Péterné (2002) A szorongás szerepe, személyiségkárosító hatása : óvodából iskolába kerülő gyermek. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tuska, János (2002) Terápiás fejlesztési lehetőségek a gyógypedagógiában : az értelmi akadályozottsággal élő gyermekek terápiás célú gyógylovagoltatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tyukodi, Marianna (2002) Mozgáskorlátozottság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Károlyné (2002) Egy kis közösség nagyító alatt : a csoportpszichológia lehetőségei az iskolában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Ágnes (2002) A "másság” pedagógiai kihívásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Török, Éva (2002) A társas érintkezés pszichológiája : kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Hajdú, Andrea (2002) Békés megye gyermekvédelmének története a kezdetektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vakulya, Nóra (2002) Mi lesz veled, emberke? : esettanulmány egy halmozottan hátrányos helyzetű értelmi fogyatékos általános iskolai tanulóról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Istvánné (2002) Szorongás a gyermekkorban, preventív gyermekvédelem. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Nóra (2002) Gróf Klebelsberg Kunó a XX. századi magyar kultúra és az oktatás megmentője. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Zoltán (2002) A sérült kisgyermek játékának és szabadidő tevékenységének hasznos eltöltése a személyiségfejlesztésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Gémes, Éva (2002) A közoktatás és a gyermekvédelem kapcsolatának alakulása Magyarországon, különös tekintettel a segítő tevékenységre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Venter, Lajosné (2002) Az olvasás nevelő hatása a gyermek életében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Volford, Mónika (2002) A fiatalkori bűnözés alapvető problémái, a bűnözés kialakulásában szerepet játszó főbb okcsoportok. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vízvári, Zoltán (2002) Nevelés és pedagógia az ókori görög filozófusok munkásságában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zombori, Györgyi (2002) A mesék hatása a gyermekek szellemi fejlődésére : a mese, mint “szellemi anyatej”. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 2. 04:08:12 CEST.