Item where specialization "pedagógia" and date of item 2000

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 159.

Asztalos, István (2000) Tiszthelyettes-képzés a Budapesti Rendőr Szakközépiskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bajnóczi, Beatrix (2000) Az angol nyelvi felkészültség alakulása, összefüggése egyes háttér- és motivációs tényezőkkel 7., 9., valamint 11. osztályosoknál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bak, Ildikó (2000) Családi szocializáció és a szülő - gyermek közötti konfliktusmegoldás néhány pszichológiai és módszertani kérdése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Ballabás, Imre (2000) A rendőrtisztképzés története Magyarországon 1945-től 1990-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs, Gábor (2000) Egy biztonságosabb jövőért (A Csongrád Megyei Rendőrség két gyermekvédelmi programjának összehasonlítása pedagógiai hatékonyságuk alapján). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Balázsné Réti, Éva (2000) A sűrűség fogalom vizsgálata 8. osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Barta, Zsófia Erika (2000) A Szegedi Kis István Református Gimnázium története, működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Benke, Mariann (2000) A kiskunhalasi elemi oktatás és a Szűts József Általános Iskola múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Katalin (2000) Dr. Borbélyné Szabó Katalin élete és munkássága. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bánki-Horváthné Kovács, Laura (2000) Montessori pedagógia a XX.század végén. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bódai, Adrienn (2000) A fiatalkorúak útja a bűnözés fele... Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csatári, Adrienn (2000) Kepésségfejlesztő programkidolgozása egy XVI. kerületi iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csató, Attila (2000) Emberi arcaink, hétköznapi harcaink. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csikós, Zsuzsa (2000) Interperszonális kommunikáció Gordon-módszerrel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csimáné Balázs, Zsuzsanna (2000) Agresszió a mindennapokban és a televízió-képernyőn. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Csák Jánosné, Angelika (2000) Nehezen kezelhető gyermek az iskola és a család viszonylatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Czakóné Repkó, Katalin (2000) A szövegértés vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dicső, Mónika (2000) Gyermekjólét születése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dihen, Miklós (2000) A hátrányos és/vagy veszélyeztetett helyzetű gyermekek a Nyírtéti Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dobi, Istvánné (2000) „Más” nép - Másképp - „Más”-ként. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dombi, Mária Adrienn (2000) Ismeretlen ismerősök : tanári ragadványnevek nyomában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dusnoki, Marianna (2000) Iskolaalapító nővérek Kalocsán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Mária (2000) Mindent a gyerekekért : egy pedagógushivatás Magyarországon a XX. század második felében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Dénes, Tünde (2000) F araj z-vizsgálat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Erzsébet (2000) A hazugság pszichológiai problémai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Ildikó (2000) Tantárgy született (Informatika az oktatásban). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fiszter, István (2000) A narkománia helyzete Magyarországon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Futaki, Edina (2000) A megidézett kábulat. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fábiánné Debreczeni, Dr. Anikó (2000) Hetedik osztályos tanulóink - biológia, kémia, technika tárgyak által megalapozott - környezetvédelmi ismereteinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gera, Ildikó (2000) Algyő község komplex gyermekvédelmi rendszerének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gila, Olga (2000) A Szentesi Családsegítő Központ Működéséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás, Mónika (2000) Az öngyilkosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gurubiné Csubik, Rozália (2000) Kémia tudásszintmérő teszt a szakképző iskolák számára. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyulai, Margit (2000) Pályaválasztás lélektana. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurcsó, Júlia (2000) Teória kontra praxis avagy : gyermekjóléti szolgálatok elméleti és gyakorlati megközelítésben a millenium évében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyöngyiné Varga, Rita (2000) A deviáns viselkedés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Györe Mihályné Bosznai, Gyöngyi (2000) Hogyan befolyásolja a matematikai szöveges feladatok megoldottságát a feladatok szövegezése hetedik osztályban? Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gáy, Józsefné (2000) A Kiskunhalasi Felsővárosi Általános Iskola története 1912-től. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Géróné Hatvani, Mónika (2000) Az agresszió okai, prevenciója és kezelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gödöllei, Csaba (2000) A rendőrképzésről. A tanári és az elöljárói szerep konfliktusai a rendőrképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Habók, Anita (2000) A Szegedi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet szerepe a gyermekvédelem rendszerében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hajagos, Tibor (2000) A drogfogyasztás, mint deviáns viselkedés a mai fiatalok körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Halcsák, Erzsébet (2000) Petőfi Sándor Általános Iskola. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Herendi, Anett (2000) Egész napos nevelés a Felsővárosi Általános Iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hingl, Anita (2000) Fiatalkori bűnözés okairól, megelőzéséről. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Annamária (2000) Család, Iskola - Mentálhigiéné (Egy kérdőíves felmérés eredményei). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mária (2000) Személyiség és képesség fejlesztése az állami és a Waldorf iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Zoltán (2000) Az autóelektronikai műszerész szakma oktatásának didaktikai, módszertani feladatai és ezek megvalósítása a Degem szimulációs rendszer segítségével. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Héjja, Ágnes (2000) Serdülőkori deviancia és veszélyeztetettség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Imre, László (2000) Egy deviáns gimnázium - a Belvárosi Tanoda - tevékenységének bemutatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Iviczné Szalontai, Ildikó (2000) Az ellenőrzés-értékelés a minőségfejlesztés szolgálatában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Joó, Beáta (2000) Az intézetben nevelkedő gyermekek élete, fejlődése 3 éves korig : hangsúlyozva a gondozónők munkájának rájuk gyakorolt hatását, a későbbi szocializációjuk szempontjából. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Beáta (2000) Nevelőszülői rendszer működése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Jánosiné Szombati, Csilla (2000) Oktató-nevelő munka az iskolai napközi otthonban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Józsik, Edit (2000) A közéletre nevelés lehetősége a középiskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kassai, András (2000) A Rendvédelmi oktatás történetének főbb vonásai 1991-től 1995-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kazinczi, Károlyné (2000) A Kecskeméti Zrinyi Ilona Általános Iskola története 1875–1885 –ig 1985–napjainkig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kender, Magdolna (2000) Magatartási zavarral és beilleszkedési nehézséggel küzdő cigánygyerekek az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kis, Rozália (2000) Biztonságos közlekedésre nevelés kisiskolás korban avagy Program a gyermekek közlekedésbiztonságáért. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Sándorné (2000) Az olvasás képességének a vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kissné Kiss, Valéria (2000) Az alulteljesítő tehetséges tanulók. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korbely, György (2000) A végekről az információs társadalomban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Korcsmarek, István (2000) A média szocializáló és nevelő hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kothencz, János (2000) „ Gondoskodásban ” Állami gondoskodásban felnőtt fiatalok szocializációs nehézségei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Andrea (2000) Hátrányos helyzetből fakadó magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek prevenciója és korrekciója az általános iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Márta (2000) Értékek napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Noémi (2000) Óvodás gyermekek iskolaérettségének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Szilvia (2000) Célkeresztben a serdülők A reklám szerepe az ifjúság fejlődésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovácsné Repelik, Anikó (2000) Más kép? - Másképp! : avagy az alternatív pedagógia lehetőségeinek sajátos megközelítése az általános iskolai napközi otthonokban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kozák, Anikó (2000) Gyermekeink jövőjének beárnyékolója: a drog. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Krauzer, Ernő (2000) Szimulációs eljárások a rendőrképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kristofóri, Zoltán (2000) Deviancia, gyermek és fiatalkorú bűnözés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kullainé Teszáry, Katalin (2000) A tudás alkalmazása történelemből a szakközépiskola 12.évfolyamán. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kutsera, Péter (2000) A Magyar Rendőrség Európa Uniós integrációjának jogi kérdései : az Unió harca a kábítószer és szervezett bűnözés ellen. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmánné Krizsán, Tímea (2000) A művészeti nevelés hatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kócsóné Tóth, Ildikó (2000) A nehezen nevelhetőség kérdésköre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kővári, Péter (2000) A deviáns magatartásformák, különös tekintettel a fiatalkori bűnözésre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lepsényi, László (2000) A tanári kommunikáció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lukács Mártonné Gergely, Éva (2000) Kimenetvizsgálat a 8. osztályos tanulók matematikatudásáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Lázár, Orsolya (2000) Új személyiségmegismerő módszerek alkalmazása a pedagógiában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Madzigné Hamza, Henriett (2000) Részleges mentális retardációk dyslexia - dysgraphia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Major, Erzsébet (2000) Iskolaéretlenség - Értelmi fogyatékosság. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Gabriella (2000) Az egészségnevelés szerepe az iskolai mentálhigiéné körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mester, Sándor (2000) Magatartási, tanulási zavarokkal küzdő gyermekek megsegítése a délutáni tanulmányi munkában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mogyorómé Wolford, Andrea (2000) A nevelési tanácsadók munkája, fejlesztő pedagógiája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Molnámé Katona, Ilona (2000) A Nagykállói Szakiskola képzési jellemzői. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mucsi, Mercédesz (2000) A fiatalkori bűnözés okainak vizsgálata és megelőzési kísérlete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Muntyán, Lászlóné (2000) Az életmód hatása a teljesítményre. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Murai, Alexandra (2000) Eötvös József, az első magyar kultuszminiszter oktatás-politikai tevékenysége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Mándi, József (2000) A fiatalok beszéd kultúrája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Márton, Lászlóné (2000) „Felülről fúj az őszi szél... ” : Nagykálló néptánchagyományai és annak pedagógiai vetületei. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Lilla (2000) A családi életre nevelés néhány mai problémája. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Tibor (2000) Taekwon-do és nevelés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Móricz, László (2000) Sérült gyermekek fejlesztése : a koncentráció. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Müllemé Vudi, Zsuzsanna (2000) A konfliktusok és azok feloldása (A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola hallgatói véleményének tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Andrea (2000) A családi környezet hatása a gyermek iskolai tevékenységére. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Anita (2000) A családi és iskolai hatásrendszer kapcsolata a nevelésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Helén (2000) Hazánk közoktatási rendszerének múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Istvánné (2000) „Szeretettel mindent el lehet érni... ” : egy elkötelezett pedagógus életútjának állomásai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Margit (2000) A természettudományos ismeretek használhatósága hétköznapi helyzetekben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nyári, Mónika (2000) Hazai gyermekvédelem napjainkban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Némethné Pataj, Györgyi (2000) A Tabán Általános Iskola pedagógiai programjának értékelése (egy program gyakorlati megközelítése). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Olajos, Andrea (2000) A Waldorf – pedagógiáról. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Osternné Ecsedi, Anikó (2000) Nehezen nevelhető gyermekek a családban és az iskolában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Anikó (2000) Olvasási problémával küzdő tanulok szociokulturális körülményeinek vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Ernő (2000) Deviáns magatartás az ifjúkorban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Patakiné Szántó, Zsuzsanna (2000) A 7. osztályosok matematika év végi teljesítményei Komárom-Esztergom megyei reprezentatív mérés alapján a NAT követelményei tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pavelka, Gabriella (2000) A kortárscsoportok szerepe a szocializációban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pestukáné Semperger, Erzsébet (2000) Anyanyelvi vizsgálatok lehetőségei és nehézségei a hallássérültek esetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Petneházi, Julianna (2000) Gyógyító gyógytorna. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pintér, Andor (2000) A Bács-Kiskun megyei Gara község oktatásügyének fejlődése különös tekintettel a német nemzetiségi oktatásra. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Potesnyik, Friderika (2000) A család és az iskola szerepe a szenvedélybetegségek megelőzésében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Pécsi, Ildikó (2000) A tanítás-tanulás folyamatában alkalmazott módszerek vizsgálata földrajz tanórákon. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Raffai, János (2000) A pedagógus szerepe a hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek körében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Rotics, József (2000) Válási krízis és tanulási nehézség. B. Áron esete. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Salacz, Anikó (2000) A Waldorf - pedagógia múltja és jelene. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schulteisz, Balázs (2000) Jézus a próféta és tanító. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Schwertner, Béla (2000) Kompetencián alapuló szakképzési modell alkalmazása a faipari szakmunkástanuló képzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Seres, Szilvia (2000) A fejlődés ütemére vonatkozó vizsgálatok a mai serdülők körében : különös tekintettel a szegedi Ságvári Endre, a kiskunfélegyházi Móra Ferenc és a budapesti Szent László gimnáziumok tanulóira. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simkó, Jánosné (2000) Damjanich János Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Simó, Erzsébet (2000) Fejezetek a dyslexia témaköréből. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Andrea (2000) Gróf Klebelsberg Kunó kultúrpolitikai koncepciója, ideológiája, reformjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gyöngyi (2000) A tévé mint szociokulturális ártalomforrás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Gáborné (2000) Tudásszintmérés földrajzból az általános iskola nyolcadik osztályában. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Rita (2000) „Mindig izgek-mozgok” : Hiperaktivitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szabóné Kocsis, Éva (2000) A fiatalkori bűnözés pszichológiai jellemzői (A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola hallgatói véleményének tükrében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szalainé Silóczki, Szilvia (2000) Kötődés és elszakadás a személyiségfejlődés egyes szakaszaiban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szarkáné Sarka, Enikő (2000) Az óvodai csoportok és iskolai osztályok tagolódása : a csoportképződések motívumai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szemenyeiné Farkas, Szilvia (2000) Egy intézmény küzdelme az esélyegyenlőségért -Startol a START lakás-. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szendrei, Attila (2000) Könyvtárhasználati szokások a Budapesti Rendészeti Szakközépiskolában az 1999-2000-es tanévben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szigetvári, Klára (2000) Közösségformálódás : hogyan alakul egy osztály közösséggé, három esztendő alatt A sztár- és peremhelyzet vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyi, Sándor (2000) A gyermekotthonban és a családban élő fiatalok szocializációja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Sepsi, Ildikó (2000) A deviancia, mint társadalmi jelenség. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szilágyiné Séra, Zsuzsa (2000) Családsegítő Szolgálatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szitáné Sütő, Andrea (2000) Alternatív iskolák. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Széles, Annamária (2000) A tarpai Esze Tamás Általános Iskola története. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szőkéné Molnár, Klára (2000) A Sándorfalvi Általános Iskola története 1881-től 1945-ig. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Sóti, Kálmán (2000) A kiskorúak büntető anyagi és eljárásjogi helyzete a Magyar Köztársaságban, a gyermeki jogok tükrében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, János (2000) D.A.D.A., a Rendőrség Biztonságra Nevelő Iskolai Programja. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tibai, Ferenc (2000) Nevelési lehetőségek a Középiskolai Kollégiumban, különös tekintettel a Szakkollégiumban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tobai, Rita (2000) Kötődés és elszakadás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, András (2000) Kisiskolások úszásoktatása. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Imréné (2000) A Budapesti Rendészeti Szakközépiskola közlekedési ismeretek tantárgy tanterve (szakmai programja ), és tanmenete, a kétéves rendőrképzésben. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthné Veress, Tímea (2000) Értelmi fogyatékos a mi világunkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Ágnes (2000) A gyors és hatékony nyelvtanulás titka. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Emese (2000) Az kóros értelmi fogyatékosság csoportosítása a zigopátiától a fetopátiáig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, József (2000) Személyiségfejlesztő módszer a diákotthoni munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Rita (2000) A Csongrád Megyei Rendőrfőkapitányság főbb prevenciós programjai. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Ádám (2000) Innovációs törekvések Békés megye Képviselőtestülete Egyesített Gyermekvédelmi és Gyógypedagógiai Intézményében Tarhoson. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vargáné Gyebróvszki, Ágnes (2000) A Budai Nagy Antal Szakközépiskola története 1870-2000. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Veress, Erzsébet (2000) A gondolkodási képesség és a matematikai teljesítmény kapcsolata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vidiczkiné Kelemen, Mária (2000) Az önművelés kultúrája az információs társadalomban Könyvtárhasználati ismeretek, készségek felmérése általános iskolák VI. osztályos tanulóinál. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vincze, Klára (2000) Emocionalitás. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vizi, Andrea (2000) D.A.D.A. Program az általános iskolákban. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Várady, Györgyné (2000) A Nyíregyháza Sóstógyógyfürdői szabad Waldorf iskola szellemisége. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Edit (2000) Kommunikáció, hatékonyság, fejleszthetőség : (A Magyar Posta Rt. ügyfélszolgálati rendszerében). Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zalatnainé Vörös, Rózsa (2000) Matematikai teljesítmények motivációs és egyéb hátterének vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zatykó, Zoltán (2000) Helyzetfelmérés és helyzetelemzés a fiatalokat károsító hatások körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeller, Istvan (2000) Az iskolakezdés problémái. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 4. 03:14:57 CEST.