Item where specialization "pedagógia" and date of item 1998

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 127.

Arany, Edina (1998) A deviáns magatartás kialakulásának okai, a megelőzés lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ashaber, Zsófia (1998) A tanyai iskolák virágkora és hanyatlása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Szidónia (1998) Roma gyerekek diákotthoni beszokását - megszokását - diákotthon otthonná tekintését elősegítő program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyi, Bettina (1998) A hátrányos helyzetű gyermekek néhány szociálpszichológiai problémája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartók, Ibolya (1998) SOS - Gyermekfalvak Magyarországon. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek, Klára (1998) A „másságból” származó előítélet vizsgálata a cigánysággal szemben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bikaliné Koligyer, Ilona (1998) A miskei Tóth Menyhért Álatlános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blazovich, Ákos (1998) Az óvodáskorú gyermekek jellegzetes félelmeinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély, Jánosné (1998) Emlékezés egy magvetőre. A Nagyhegyes Cucai Iskola története 1928-1974. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsós, Lászlóné (1998) Geszt község iskolatörténete 1896-1997. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóki, Mátyásné (1998) A Kiskunmajsai Zárda Története az alapítástól napjainkig 1894-1998. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró, Éva (1998) Karacs Teréz Általános Iskola története 1891-napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bődi, Gergelyné (1998) A gyulai Implom József Általános Iskola iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenkeiné Tótka, Anikó (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernyánszky, Elekné (1998) Az ép értelmű, központi idegrendszeri mozgássérült gyerekek tantervének sajátosságai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Sándor (1998) A tanulók szociometriái vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba, Zsuzsanna (1998) Gondolatok a humanisztikus pedagógia elméletéről és gyakorlatáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás, Edina (1998) Olvasóvá nevelés az általános iskola alsó tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czégény, Gyula (1998) A pedagógusok gyermekeinek helyzete szüleik életstílusának tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dani, Zita (1998) Serdülőkori narkománia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dencsi, Erika (1998) Tanár-diák alapviszony neveléstörténeti áttekintése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dániel, Éva (1998) Schule, Ziel oder Mittel. Kinder zwischen Ideale und Wirklichkeit. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávid, Gabriella (1998) A pécsi Leőwey Klára Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör, Julianna Zsuzsanna (1998) Gyermek- és ifjúságvédelem aktuális kérdései, a Móra Ferenc Általános Iskola bemutatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elekesné Körmöczy, Zsuzsa (1998) Számítógépek az oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdeiné Magyarfalvi, Mária (1998) 13-14 éves tanulók pályaválasztásának és indítékának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó, Endre (1998) A gyermekvédelem időszerű kérdései különös tekintettel a 14-24 év kor közötti fiatalokra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Botond (1998) A hátrányos helyzetű és nehezen nevelhető gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas, Éva Erika (1998) Hűséges barátunk a könyv. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Erika (1998) Pedagógiai Törekvések a Szegedi Alsóközpontú Tanyai Elemi Népiskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete, Éva (1998) Szemelvények a Csehszlovák-Magyar lakosságcsere történetéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Jenő Zoltán (1998) Egyformák a gyerekek? avagy hogyan kezeljük a "másságot". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, János (1998) A tanulók pályaválasztási motivációi. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor, Virág (1998) Az agresszió kialakulása és fejlődéslélektani vizsgálata gyermekkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gedeon, Éva (1998) Don Bosco nevelése a mai kor tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Guba, István (1998) Az 1918-1919-évi forradalmak oktatás és művelődéspolitikája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györke, Katalin (1998) A gyermek helyzete a családban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrfi, István (1998) Korunk problémája: A fiatalkori bűnözés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadfiné Böjthe, Gabriella (1998) Kommunikáció az iskolavezetésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász, Róbertné (1998) A gyermekek iskolához való viszonyának alakulása. Az iskola pszichés klímája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hangya, Lajosné (1998) Önismeret, önnevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harsányiné Nagy, Andrea (1998) Konfliktuskezelés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haskó, Renáta (1998) Az érdeklődés vizsgálata a nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herman, József (1998) A videofelvétel készítés szerepe a hagyománymegőrzésben és az iskolai-óvodai oktató-nevelő munkában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hideg, Melinda (1998) Társadalmi beilleszkedési zavarok Magyarországon 1881-1985. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Ádám (1998) A JGYTF hallgatóinak szociális és anyagi életvitelének vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Harton, Anna (1998) Alapvető dokumentumok szerepe az iskola vezetésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Kállai, Éva (1998) A tanórán kívüli tevékenységek és a napközi otthon fontossága a gyermeki személyiségformálásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hörömpő, Zsuzsanna (1998) A nehezen nevelhetőség mint szocializációs zavar. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés, István Endre (1998) Hajléktalanság Magyarországon a XX. század végén. A gyulai hajléktalan emberek mindennapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos, Mónika (1998) A pedagógus és a nehezen nevelhető gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszala, Krisztina (1998) Rajzokban tükröződő gyermekvilág. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katzenmayer, Edit (1998) Pszichoszexuális fejlődés a serdülőkorig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaufmann, Zoltán (1998) A Szegedi Déri Miksa Ipari Szakközépiskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kenessey, Anna (1998) A nevelőotthoni nevelés alapkérdései a lelki sérülések okozta fejlődési zavarok összefüggésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Andor (1998) A sport és a testmozgás szerepe a nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes, Hanna (1998) Pszichés alkalmazkodási zavarok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Gyuláné (1998) A Bélmegyer-fáspusztai nevelőotthon élete és története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király, Mariann (1998) A család és az iskola kapcsolatának jelentősége napjainkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs, Jánosné (1998) A család szerepe a gyermek veszélyeztetettségének kialakulásában, a megelőzés lehetőségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korcsolyán, Katalin (1998) A Békéscsabai Szlovák Gimnázium Általános Iskola és Kollégium története 1946-tól napjainkig különös tekintettel az utóbbi évekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kormányos, Antal (1998) A Telecskai Kis Ferenc Általános Iskola története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Judit (1998) Erdei iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krenner, Csilla (1998) Sportmotivációk tanulmányozása serdülőkorú gyermekek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár, Mihályné (1998) Hogyan készítsünk pedagógiai programot? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, Napsugár (1998) A csoportlélektan és a gyermekmozgalmak összefüggése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpné Kis, Irén (1998) Mit olvasnak a középiskolások? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lantosné Kiss, Mónika (1998) A DADA-val a gyermekekért. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laskai, Tibor (1998) Dévaványa Önkormányzatának gyermekvédelmi munkája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Zsuzsanna (1998) A nehezen kezelhető gyermek az iskola és a család viszonylatában (Figyelemzavar és hiperaktivitásos tünetcsoport - ADD -). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenkei, Regina (1998) „Figyelmeztető homokszemek” avagy köztünk élnek a pszichoorganikus szindrómás gyermekek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar, Tibor (1998) Az apa szerepe a gyermek szocializációjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makra, Mihály (1998) Tűz és káresetek szociológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maros, Annamária (1998) A magyar ének tantervek vizsgálata 1925-1995. Kodály Zoltán zenepadagógiai koncepciójának hatása a magyar ének tantervekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mateas, Izabella (1998) A 6-14 éves korú gyermekek szorongásos tünetei, félelmei és azok okai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matetits, Melinda (1998) Angst im schulalter. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Migné Csányi, Eszter (1998) A Rúzsai Elemi Iskola története alapítástól 1945-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Lajos (1998) Családi ártalmak. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Péterné (1998) A serdülőkori drogfogyasztás epidemiológiai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Róza (1998) Összehasonlító elemzés (Magyarország, Németország, Anglia oktatási rendszerének vizsgálata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Galgóczi, Magdolna (1998) Változatok az addikciók prevenciójára és az abúzus csökkentésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nederman, Anikó (1998) A Nemzeti Alaptanterv története a NAT - viták tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Orsolya (1998) Mi leszek, ha nagy leszek? Általános iskolások pályaválasztási döntéseinek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallag, Géza (1998) "Ne engedd el a kezem!" /Néhány gondolat az örökbefogadás nehézségéről/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp, Róbertné (1998) A 6-10 éves etnikumi gyerekek helyzete városunkban, kapcsolataik csoportunkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paszternák, Zoltán (1998) Egy kisvárosi álatlános iskola 8. b. osztályának gyermekvédelmi helyzete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pelyhe, Márta (1998) A hátrányos helyzetű gyermekek szocializációs nehézségei : helyzetkép. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pengő, László (1998) Füzesgyarmat történeti áttekintése, népélete hagyományai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrovszki, Zita (1998) Személyiségfejlesztés és a motiváció kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pfeil, Imre (1998) Beilleszkedési nehézségek : az óvodából az iskolába kerülés problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Mónika (1998) Napjaink pedagógiai elképzelései Mórahalmon a Közoktatási Törvény és a NAT tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Püsök, Józsefné (1998) Gyermekkori kötődések vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Roszkos, Györgyné (1998) "Szülőnek lenni egy ilyen helyzetben..." R. Gy. 12 éves diszlexiás gyermek esettanulmánya. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácskai, Enikő (1998) A kora-gyermekkori szocializáció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon, Lajosné (1998) Középiskolások és a drog. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Skultéti, Ibolya (1998) A tószegi iskola története /Falu-és iskolatörténet/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi, Beáta (1998) Was aus den Menschen Menschen macht. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Kálmán (1998) Konfliktuskezelés az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Anna Mária (1998) A tehetség értelmezéséről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Istvánné (1998) Cigány gyerekek az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmáry, Andrea (1998) Szubkultúrák, kortárscsoportok, és szélsőséges megjelenési formáik. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szládek, Katalin (1998) "A fény újra felragyog a gyermeki szemekben". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, Jánosné (1998) A füzesgyarmati iskola története 1750-1997. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szívósné Mandik, Enikő Mária (1998) A deviáns magatartás és a droghasználat kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ságiné Erdélyi, Krisztina (1998) A tömegkommunikáció agresszív hatása a gyermek- és serdülőkori személyiségre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sájer, György (1998) A rendőrtisztképzés (1970-1990). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süliné Bánfi, Tünde (1998) Újkígyós falu- és iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tajti, Margit (1998) Korai anya - gyermek kapcsolat: kötődés, tanulás, nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Edina (1998) Beszédfejlődés csecsemőkortól kisiskolás korig : a szociokulturális háttér szerepe a beszédfejlődésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Imréné (1998) Mi leszek, ha nagy leszek? Keresd a sikert, ne félj a kudarctól! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr, Csaba (1998) A Tudati Technológia, mint az oktatás új módszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Thán, Judit (1998) A társadalmi környezet és egy lehetséges innováció. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turbucz, Erzsébet (1998) "Növekedvén növelünk." Karácsony Sándor élete és pedagógiai gondolkodása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tárnyik, Ildikó (1998) A számítógép szerepe az oktatás folyamatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Hedvig (1998) A 6-10 éves korúak egészséges életmódra nevelése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Norbert (1998) Freud és az álmok világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Okányi, Andrea (1998) A szocializáció alapjai és zavarai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Túri, Kálmánné (1998) Személyiségfejlesztési lehetőségek egy középiskolai kollégiumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vaskó, Tünde (1998) Vészes tények - kétes érvek (a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyermekek körülményei és a tanulmányi teljesítmény összefüggésének témakörében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vlcskó, Pálné (1998) A család szerepe a gyerek személyiségfejlődésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámosi, Zoltán (1998) Cser János és hatása a hazai curriculum-elméletre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Weszelyné Véghseő, Henriett (1998) A makói József Attila Gimnázium története 1919 és 1944 között. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wiesner, Eszter (1998) A mese és a gyermek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ágota, László (1998) Szocializációs zavarok a szakoktatás területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ángyás, Erzsébet (1998) Egy lehetséges program mozgás- és enyhe fokban értelmileg sérült gyermekek részére a konduktív pedagógia rendszerében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Árvai, Sándor (1998) Innováció a nyomdaipari szakképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ézsiás, Sándorné (1998) Gondolatok a hivatásos pártfogói munkáról. Egy pártfogó sikerei, kudarcai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. május 31. 23:51:57 CEST.