Item where specialization "pedagógia" and date of item 1997

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | F | G | H | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V
Number of items: 65.

A

Abonyi, József (1997) Az eleki németek deportálása és kitelepítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balotainé Miskucza, Tünde (1997) A szorongás szerepe életünkben : Napjaink emberének félelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázsné Szabó, Ibolya (1997) Miért tanulja (vagy nem tanulja) a mai diák a természettudományos tárgyakat ? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bede, Renáta (1997) Ellenkultúra - szubkultúra : Az ifjúság mozgalmai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benyuska, Richárd (1997) A Tömörkény István Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola és Kollégium iskolatörténete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biczó, Elemér (1997) Személyiségterhelés a tűzoltók munkájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsiné Csontos, Ilona (1997) Helyi nevelési program. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botka, Nóra (1997) "Ne bántsatok" : Egy hatéves gyerek szerepkonfliktusai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fazekas, Tibor (1997) Nevelési módszerek és oktatási formák alkalmazása a tűzoltó alegységeknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér, Mihályné (1997) A játék szerepe a gyerek személyiségfejlesztésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földi, László (1997) A zsolnai módszer alkalmazása a tapolcai Batsányi János általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Garhuthné Kiss, Ildikó (1997) 8-10 éves korú tanulók szociometriái vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás, László (1997) D.A.D.A. : A rendőrség biztonságra nevelő iskolai programja. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Hajdú, Györgyné (1997) "Életutak" : Nevelőotthonba kerülés körülményeinek bemutatása néhány gyermek sorsán keresztül. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harangus, Ildikó (1997) A család és a kollégium hatásrendszerének összehangolása a személyiség fejlődése érdekében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Gyöngyi (1997) A humanisztikus szemlélet gyakorlata az általános iskola felső tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, Imre (1997) A szakközépiskolás tanulók művelődési szokásai a szécsényi Mezőgazdasági Szakközépiskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs, László (1997) Erdőtüzek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herrné Juhász, Krisztina (1997) Az esztétikai jellegű tantárgyak integrációjának elméleti-gyakorlati kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Péter (1997) Értékrend torzulás fiataloknál : a személyiségfejlődés problémáiról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi, Ildikó (1997) Az élet iskolája : a Frenet-pedagógia alkalmazása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jordán, Éva (1997) Egy egészségnevelő program hatékonyságának vizsgálata veszélyeztetett gyerekek esetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász, Tímea (1997) A dán társadalom oktatáspolitikája - avagy - négy hónap egy dán népfőiskolán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsáné Bánhidi, Márta (1997) Miért tanul (vagy nem tanul) a mai diák - matematikát : Attitűdvizsgálat öt iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kapás, Anita (1997) „Családsegítő szolgálatok a családokért” - a szegedi Tabán Családsegítő Közösségi Ház munkájának bemutatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsony, Ilona Hajnalka (1997) Élj egészségesen! Sportolj rendszeresen! Táplálkozz változatosan! Figyelj magadra és a testedre! : (A szentesi komplex egészségnevelési program bemutatása). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerepeczki, András (1997) A kábítószer útja, és elterjedése Magyarországon, főbb csoportosításai, hatásmechanizmusa az emberi szervezetre, a prevenció és a rehabilitáció lehetőségei a gyermekek és az ifjúság védelmében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kispál, Jenő (1997) Az állami gondoskodásból kikerült fiatal beilleszkedésének segítése a honvédség kötelékében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Mária (1997) Helyi tanterv. Társastánc és illemtan tantárgyra (5-8. osztály). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Márta (1997) Pedagógiai hatásrendszer a Karolina iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma, László (1997) A tűzoltóság képzése a változások tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz, Ida (1997) A gyermekek védelmében a gyermekek védtelenségéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó, Sándor (1997) A tűzoltóképzés jelenlegi felépítése és nemzetközi összehasonlítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lakiné Pap, Éva (1997) Speciális gyermekvédelem az óvodában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel, Anikó (1997) Pedagógiai munka az értelmileg enyhe fokban sérült gyermekek általános iskolájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László, Gyöngyi (1997) "Ő csak jóra tanított engem" : Egy pályafutás bemutatása és párhuzamba állítása a szakirodalommal. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lövei, Csaba (1997) Munkaterhelés hatása a tűzoltóra kárelhárítás során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz, Miklós (1997) Szociometrikus felmérés egy tűzoltó szolgálati csoportról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mahnerné Csordás, Ágnes (1997) Az egészségnevelés az iskolai oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskolczi, László (1997) A stressz és a tűzoltási tevékenység. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Anita (1997) " Ahol iskola épül, élet költözik oda...". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Beáta (1997) Felnövekvő nemzedékünk védelmében : A nevelőtanár, gyermek- és ifjúságvédő feladata a középiskolai kollégiumban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nóvé, Ildikó (1997) Ártalomforrások, veszélyeztető körülmények óvodás gyermekek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Oczelláné Kis R., Márta (1997) A szentesi Petőfi Sándor Általános Iskola története (1871-től a nyolcosztályos iskolarendszer kialakulásáig). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Papp, László (1997) A gyermekek védelmében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér, Katalin (1997) Iskolám története : A bajai polgári fiúiskolától a Központi Általános Iskoláig : Módszerek az idegen (német) nyelv oktatásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prorok, Zsolt (1997) Az egészséges életre nevelés a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter, Szilvia (1997) Die Waldorfpädagogik auf deutschem und ungarischem Sprachgebiet. Studienreise in die Augsburger Waldorfschule. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rill, Zoltánné (1997) Vizsgálatok az iskolaérettség köréből. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa, Klára (1997) „...mert csak a Könyv kapcsol múltat a jövőbe...” : Olvasásszociológiai felmérés középiskolás diákok körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Schneider, Ferenc (1997) A számítástechnika oktatásának tartalmi és didaktikai kérdései egy tanítási program tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, Emese (1997) Gyermekek veszélyben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Mónika (1997) A gyógypedagógia és az oktatástechnológia kapcsolata az enyhe értelmi fogyatékos gyermekeket képző intézményekben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szaniszló, Edit (1997) A ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szobota, Imréné (1997) Hátrányos helyzetben vannak-e az óvodapedagógus szülők gyermekei?! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó, Piroska (1997) A figyelem szerepe a nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely, Miklósné (1997) A családi háttér szerepe a gyermek játékának és társas kapcsolatainak alakulására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárai, Éva (1997) Egy csepp a tengerben : Л tanulók egészséges életmódra nevelése és pályaorientálása a hódmezővásárhelyi Testnevelés Tagozatos Általános Iskola pedagógiai programjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Takács, Judit (1997) A tanári személyiség mint a pedagógiai célok megvalósításának eszköze. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomka, Ágnes (1997) Családi funkciózavarok és a deviancia összefüggései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tulok, Antal (1997) A tűzoltóság társadalmi szerepe, létszámbiztosításának feltételei; a felvettek "tűzoltóvá nevelésének" folyamata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Szilvia (1997) A gyermeki világ néhány jellemzője. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhercsák, Tünde (1997) Az álmok világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti-Tóth, Terézia (1997) A csoportélet pszichológiája. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga, Sándor (1997) Egri Gárdonyi Géza Színház tűzvédelmi helyzete. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2024. május 25. 00:20:01 CEST.