Item where specialization "pedagógia" and date of item 1995

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 53.

Bagi, Ádámné (1995) Nevelőtestületi együttműködés a kölcsönös pedagógiai érdekek jegyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh, Erika (1995) Segíthetünk? Segíthetünk! Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor, Tüdne (1995) Pedagógusábrázolások a századforduló és а XX. század magyar prózairodalmában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brazdáné Tóth, Emese (1995) Az egyéni fejlesztésen alapuló (EFA) program; és feladataim a programban résztvevő négy peremhelyzetű tanulóm szocializálásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deményi, Ernő (1995) Gyermek- és ifjúságvédelem a gyámhatósági eljárás tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fulai, Imre (1995) Ők! /А battonyai nevelőotthon szabadidős tevékenysége/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaszler, István (1995) A társadalomba való beilleszkedési képesség fejlesztése -felső tagozatos gyermekek körében- a faddi “Nagy László” Nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gurka Dezsőné Csizmás, Edit (1995) A kohlbergi fejlődési fokozatok alkalmazása középiskolások erkölcsi tudatossági szintjének meghatározásánál. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Haláné Ágoston, Edit (1995) A szociokulturális ártalomforrások és a személyiségzavarok összefüggése iskolánk tanulóinak körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hardi, Judit (1995) „Mert kedvem volt hozzá...” Tantárgykedveltség és annak motívumai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegymegi, Istvánné (1995) A berettyóújfalui Szabó Pál kiváló kollégium tevékenysége és nevelői hatásrendszere. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza, Lukács (1995) A tiszafüredi Polgári Iskola története /1913-1948/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kibédiné Való, Rózsa (1995) Az Óvodaügy alakulása -- A szegedi Temesvári körúti óvoda története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Ilona (1995) A Látható Természet helyi program hatása az óvodaiskolások környezethez, természethez kapcsolódó attitűdjeinek, szokásainak alakulására. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Balogh, Anikó (1995) Egy kiváló pedagógus Veres Terézia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszinné Bikárdi, Melinda (1995) Konfliktusszituációk, megoldási technikák, értékátalakulások egy rendszerváltás utáni általános ísko1ában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis, Irén (1995) A játék személyiségfejlesztő hatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Katalin (1995) SOS – Gyermekfalu Battonya. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, Sándor (1995) Kedveltségvizsgálat - a tanulók iskolakedveltségének alakulása az alsó tagozatban és a felső tagozat 5. 6. évfolyamán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán, János (1995) Ajánló bibliográfia közoktatási vezetőknek a hazai könyvkiadás pedagógia és vezetés tárgykörében kiadott szakirodalma alapján 1990-1991. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körösparti, Zsuzsanna (1995) A fiatalkorúak bűnözése pedagógus szemmel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leirer, Tibor (1995) A kiskőrösi Petőfi Sándor Gimnázium, Kertészeti Szakközépiskola és Kollégium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó, Ibolya (1995) Enyhe fokban sérült értelmi fogyatékos alsótagozatos tanulók olvasászavarának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalcsikné Borsos, Erika (1995) A hátrányos és veszélyeztetett helyzet kialakulásának okai, jellemzői egy városszéli iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Tamás (1995) A tanító, aki az édesapám volt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moravcsik, Béláné (1995) A Krisztus Királyról nevezett Népművelő Testvérek Társaság tevékenysége Pusztamonostoron : egy iskolánkívüli nevelési rendszer. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Munkácsi, Pálné (1995) Az óvodáskorú gyermekek szerepjátékának sajátosságai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté, Sándor (1995) Pályaválasztás és pedagógusszerep (Elképzelt és valóságos képek a testnevelői pályáról, TF hallgatók illetve fiatal testnevelők véleményének tükrében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méri, Ilona (1995) Az analógiás gondolkodás szerepe a szöveges feladatok megoldásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Móricz, Judit (1995) Erkölcsi értékek és magatartásformák vizsgálata (5-8. osztályos kollégista tanulók körében). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nacsa, Jánosné (1995) A Hódmezővásárhelyi Tarjáni Általános Iskola története (az államosításig). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádházi, István (1995) Vállalkozások világa. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Piukovics, Miklósné (1995) Egy kisközség iskolatörténete, Tataháza. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posztós, László (1995) "Múlt, jelen, s jövendő" / A Fóti Gyermekváros története, fejlesztésének lehetősége /. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálinkásné Kálmán, Klára (1995) Szociometriái vizsgálat 4.osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pénzváltó, István (1995) A közoktatás elmúlt öt éve Szerkezeti és tartalmi változások. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radicsné Szerencsés, Teréz (1995) Áthelyezési vizsgálatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rill, Zoltánné (1995) A szólásokban és közmondásokban rejlő erkölcsi értékek felhasználása az óvodás és kisiskolái korú gyermekek nevelésében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Éva (1995) Tanterv és tudás. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsay, Ernőné (1995) A konfliktusok módozatainak hatása a családban és az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Savanya, Antalné (1995) Cigánygyerekek sikerei és kudarcai az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schultz, Józsefné (1995) Az óvodai - iskolai átmenet nehézségei, tanulási zavarok az iskola kezdő szakaszában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós, Péterné (1995) Az örökbefogadás pedagógiai és pszichológiai nehézségei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Istvánné (1995) A tanár beszédének, kérdéseinek vizsgálata egy vidéki kisiskolásban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szappanos, Benedek (1995) Korunk divatbetegségei a szorongás és az alkoholizmus. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi, Andorné (1995) "ANDRIS, "egy sikeres kihelyezés története". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székelyi, Jánosné (1995) Családi környezeti ártalmak Hátrányos helyzetű gyerekek az általános iskola alsó tagozatában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szélné Firityánszki, Magdolna (1995) "A gyermekben érlelődik a jövő". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tajti, István (1995) Tradicionális pedagógusszerep Szabó Magda Abigél című regényében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomán, Mihályné (1995) Hátrányos helyzetű tanulók az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Attiláné (1995) Óvodáskorú gyermekek társas kapcsolatainak alakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze, Lászlóné (1995) A szociokulturális ártalmak és pszichés zavarok megjelenési formái iskolánkban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsiros, Julianna (1995) Az Arany János Kollégium története 1946-től 1959-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2023. június 9. 22:59:28 CEST.