Item where specialization "pedagógia" and date of item 1992

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | H | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Á
Number of items: 100.

A

Almási, Mariann (1992) Az esztétikai és művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben /óvodától-általános iskoláig/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andáné Vastag, Andrea (1992) A katolikus egyház és a művelődés a két világháború között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Angyal, János (1992) A krízis és agresszió vizsgálata egy nevelőotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arrasz, Imréné (1992) Az elítéltek munkára, munka által történő nevelésének szükségessége, illetve lehetősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Balogné Horváth, Andrea (1992) A serdülők pszichikai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batke, László (1992) Család és iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berente, Tünde (1992) "Mi szeretjük ezt az iskolát" avagy a modern iskola alapjai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bogdánffy, Csaba (1992) Gondolatok az értelmi fogyatékosok neveléséről, a társadalmi integráció helyzetéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bondor, Csaba (1992) A váci Tiszthelyettesképző Iskola múltja, jelene. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brozovainé G. Szabó, Zsuzsa (1992) Az életre való felkészülés nehézségei a nevelőotthonokban és a nevelőszülőknél. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujákiné Patócs, Anikó (1992) A serdülők érzelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhegyi, Géza (1992) A Móra Ferenc Szakközép és Szakmunkásképző Iskola jogelődje története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bányainé Gilicz, Ágnes (1992) Gondolatok egy vásárhelyi pedagógus életútjáról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csapó, Erika (1992) Néhány személyiségdimenzió jellemzése a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csukonyi, Márta (1992) A gyermek- és ifjúságvédő intézet átmeneti otthonának speciális helyzetéből adódó nevelési feladatok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Dani, István (1992) Elítéltek alkalmazkodása a börtönkörnyezethez. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezső, Zsuzsanna (1992) Az esztétikai - művészeti nevelés problémái az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Attila (1992) A francia felvilágosodás filozófusainak nevelésről alkotott elméletei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Fazekas, Zoltán (1992) Az eligazodás módja, a túlélés lehetősége a nevelőotthonból kikerülve. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fellegváriné Priskin, Terézia (1992) A román nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium történetére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gacs, József (1992) Véleménykutatás az elítéltek körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazdagné Kassai, Szilvia (1992) Visszaeső bűnözők és gyermekeinek kapcsolatának vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gimesiné Szokol, Emese (1992) Az erkölcsi fogalomismeret és a magatartásban való alkalmazása az 5-6. osztályban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda, Judit (1992) Kommunikációs és szociális képességfejlesztés az általános iskola első éveiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grünvald, Anna (1992) Egy gyakorlatközeli pedagógia. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gácser, Józsefné (1992) Gondolatok a pártfogói munka hatékonyságának fejlesztéséről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H

Harmati, Rózsa (1992) A fájdalom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Gyuris, Katalin (1992) Freud művészetértelmezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hollósi, Zsolt (1992) Gondolatok Babits Mihály Tímár Virgil fia című kisregényéről. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hongmanyné Fehér, Erika (1992) A csecsemőkor fejlődéslélektani jellemzése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Zoltán (1992) A magánelzárás fenyítés pedagógiai, nevelési hatásainak tapasztalatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Háláné Ágoston, Edit (1992) Családi szocializáltság állapota egy mikronapközis csoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kaposi, Andrea (1992) Pályakezdő tanítók beválásának vizsgálata (Az érdeklődés és a nevelői pályával való azonosulás kapcsolata). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karászi, Zoltán (1992) A magyar büntetés-végrehajtás az "európai"-ság tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszti, Gyula (1992) A konfliktusok és feszültségek okai a mai modern kétkeresős családokban. A családi nevelés szerepe és jelentősége a gyermek személyiségének alakulásában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keczer, Tamás (1992) Makó város oktatási koncepciója. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kettler, Sándor (1992) Az öntevékeny szervezet felhasználása a büntetés-végrehajtási nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Józsefné (1992) Rácsos ablakok. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismarczi, Zsolt (1992) Egy tanító család története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Györgyi (1992) A hetedikes gyerekek elfoglaltságai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koterla, Ildikó (1992) A katolikus elemi oktatás Magyarországon a XIX. század első felében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Ildikó (1992) Személyiségvizsgálatok elméletben és gyakorlatban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács, János (1992) A magyarországi bányász-kohász erdészképzés kialakulása 1735-1919 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kuzma, Éva (1992) A Tarhosi Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kántor, Attila (1992) A foglalkoztatottak szakköri munkája a büntetés-végrehajtási intézetekben és a Sátoraljaújhelyi Fegyházban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köles, Józsefné (1992) A családgondozás mint nevelőszülői felügyelői tevékenység. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kötelesné Horváth, Györgyi (1992) A szabadidő jelentősége és felhasználása az általános iskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lajkó, Dr. Lajosné (1992) A szituációs és szociodramatikus játék segítő szerepe a kisiskolások énkép fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lipták, Zsolt (1992) Az egyházi oktatás története Miskolcon 1936 és 1992 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, Imre (1992) Az ifjúsági otthon szerepe a gyermek- és ifjúságvédelemben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maczelka, Zoltánné (1992) A kecskeméti polgári leányiskola megalakulása és működése 1945-ig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mádai, Rita (1992) Az agresszió elmélete és megjelenési formái a társadalomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy, Istvánné (1992) 16 éves tanulók szociometriai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy, Tünde (1992) Az iskolai beilleszkedési nehézségek. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Naszály, Károly (1992) Középfokú képzés rendszere a honvédség keretében, e képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsikáné Magyar, Szilvia (1992) Fejezetek a Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola történetéből (1966-1991). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Perényi, Jánosné (1992) Értelmi fogyatékos gyermeket nevelő családok problémái. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Puskás, Dr. Albertné (1992) A tanügyirányítás helyzete és egy lehetséges modell. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai, Jánosné (1992) A nevelőszülői hálózat működése napjainkban. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálffy, Tamás (1992) A fizika és a parapszichológia kapcsolata (a levitáció egyfajta magyarázata). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pállay, Szilvia (1992) Kultúrák és a személyiségfejlődés (A gyermek értéke és helye a társadalomban). Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pávlicz, György (1992) A deviáns magatartás kialakulásának okai, a lakótelepek hatása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pöltl, Ágnes (1992) A pszichoanalízis freudi elvei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rajkort, Ildikó (1992) Beilleszkedési nehézségek felismerése és segítése az óvodáskorú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi, Gáborné (1992) Az anyaszerep megtanulása az állami gondoskodás alatt álló leányanyáknál. Postgraduate education, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Emil (1992) Újszerű nevelési törekvések a szolnoki Gyermekvárosban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Mária (1992) A mese hatása a gyermek fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Zoltán (1992) A középiskolai honvéd kollégiumban végzett nevelőmunka tervezése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Selmeczyné Bene, Anna (1992) A bűnszövetség kialakulásának néhány kriminogén tényezője a szervezett bűnözésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siraki, Ferenc (1992) A szakképzés története Orosházán (A tanoncképzéstől a szakközépiskoláig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Somkúti, Ágnes (1992) A szeretet. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strehlingné Wagner, Emese (1992) Szülő-gyermek kapcsolattartás segítése a csecsemőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Tamás (1992) A Gordon-módszer alkalmazási lehetőségei a nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Timár, Gyöngyi (1992) A békési Szegedi Kis István Gimnázium Középiskolai Kollégiumának története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalai, Tamásné (1992) A kiskunfélegyházi népoktatás története 1868-1918 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szemancsik, Judit (1992) A képzőművészeti "nyelv" kialakítása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti, Gábor (1992) Interjú nyolc magyar értelmiségivel a kultúráról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szollár, Zsuzsanna (1992) Nemi szocializáció a családban /óvodáskorú gyermekek körében végzett vizsgálat tapasztalatai/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szomolainé Nagy, Valéria (1992) Családgondozási tapasztalataim Kecskemét IV. körzetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztana, Sándorné (1992) A nevelőszülői hálózat alakulása Békés megyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szunainé Balogh, Margit (1992) A nevelők személyiségének hatása az elítéltekre. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szunyi, György (1992) Erkölcsi dilemmák az általános iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székács, Attila (1992) A televízió és a fogvatartott. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Istvánné (1992) A Gordon-módszer alkalmazásának tapasztalatai egy napközis csoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta, Györgyi (1992) A martonvásári Brunszvik Teréz Napköziotthonos Óvoda története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sánta, Mihály (1992) Diákhagyományok a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Karán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács, Edit (1992) A nyelvi-irodalmi-kommunikációs program : történeti, elméleti és gyakorlati áttekintés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Katalin (1992) A szülői attitűd hatása az óvodáskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedésének alakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Edit (1992) Családias nevelés egy gyerekcsoportban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Gyuláné (1992) A Kiskunfélegyházi Tanítóképző története (1871-1957) (Mezősi Károly munkássága). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Istvánné (1992) Játék és a játékos óvodai tanulás a módosított óvodai nevelés program jegyében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Bognár, Eszter (1992) 9-10 éves gyermekek szorongásai és félelmei. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Udvarházyné Fejes, Erzsébet (1992) Szekszárd óvodatörténete a hazai mozgalom és a korabeli helyi lapok alapján 1836-1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaludi, Dr. László (1992) Történelemtanítás egy lehetséges modellje 1-6+2 évfolyam számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga, Ottó (1992) Pedagógiai önarckép a Muronyi Általános Iskoláról. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vaskó, Klára (1992) A szegedi Tömörkény István Gimnázium története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezér, Gábor (1992) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidáné Moroz, Szimona (1992) Az ifjúkori bűnözés pszichológiai problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vígné Horváth, Zsuzsanna (1992) Érzelmi nevelés és lehetőségei olvasásórákon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágostonné Páger, Margit (1992) A családi iskola és annak egy lehetséges személyközpontú változata ma. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 24. 22:13:29 CEST.