Item where specialization "pedagógia" and date of item 1990

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 77.

Baranyi, Beáta (1990) Társas kapcsolatok alakulásának bemutatása egy iskolai osztályban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1990) Család-óvoda-iskola kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barsi, László (1990) Bűncselekményt elkövetett - mentálisan sérült - fiatalkorúak nevelésének és reszocializálásának tapasztalatai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berta, Andrea (1990) Tanárok diákszemmel. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolyóné Imgrund, Zsuzsanna (1990) Pedagógusok párválasztása és párkapcsolatai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borgulya, Edit (1990) A pedagógusképzés kezdetei Szarvason. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros, Miklósné (1990) A tanulási szokások vizsgálata az egyéni felkészülés folyamatában az általános iskola alsó tagozatán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buti, Hedvig (1990) Sérült személyiség kialakulása korrekció és az iskola. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csapóné Tokai, Ibolya (1990) Az iskolai és a családi nevelés kapcsolata, hatása a gyermeki személyiség fejlődésére. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás, Erika Mónika (1990) Hátrányos helyzetű gyerekek vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dósai, Attila (1990) Általános iskolai tanulók családi környezetének összehasonlító vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei, Krisztina (1990) Az én Weöres Sándorom. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F. Megyesy, Ágoston (1990) A tanár személyiségével szemben támasztott követelmények a szakközépiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, Olga (1990) Személyiségfejlesztés az általános iskola 5-8. osztályos rajz óráin. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farsang, Erika (1990) A nemi nevelés szükségszerűsége az általános iskolákban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földes, Ferenc (1990) A Szegedi Baross Gábor Gimnázium 552. sz. Petneházy Dávid cserkészcsapatának története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földesiné Csányi, Anna (1990) A társkapcsolatok alakulása a 15-16 éves tanulók körében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombás, László Györgyné (1990) A Bajai Polgári Fiúiskola története 1882-1915-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza, Lajosné (1990) Iskolakörzetesítések Tolna megyében 1945-1990. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi, Marianna (1990) Az ének-zene és a pedagógia találkozása az integrált esztétikai nevelésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász, Péter (1990) A makói 1712. sz. Petőfi Sándor Úttörőcsapat történetének alakulása 1964-től napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Holló, Józsefné (1990) Hátrányos helyzetű gyermekek napjaink általános iskolájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth, Gyuláné (1990) A kecskeméti Béke Téri Általános Iskola története 1957-1989. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Tanai, Julianna (1990) Népoktatásunk fejlődéstörténete egy iskola életének tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ivánovicsné Halász, Mária (1990) Változatos tevékenységre motiváló eszköz az egésznapos nevelés szolgálatában a "szárnyék". Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakab, Elek (1990) Adalékok felnőtt és juniorkorú labdarúgók pályalélektani vizsgálatához. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Czeglédy, Ibolya (1990) A logopédusellátottság és a logopédiai hálózat alakulása Magyarországon és Békés megyében (1968-69-től 1988-89-ig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Gabriella (1990) A családdal kapcsolatos problémák a szocializáció tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kara, Piroska (1990) A szakmunkástanulók olvasás- és szövegértése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Karasz, Zsoltné (1990) Az egészséges életmódra nevelés lehetősége a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katusné Czirkó, Klára (1990) Az első év élményei, tapasztalatai a napközi otthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés, Andrea (1990) Családi életre nevelés a serdülőkorban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis, Éva (1990) A család és az iskola együttműködése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Andrea (1990) Az ember és környezet kapcsolatának pedagógiai jelentősége. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss, Ferenc (1990) Cserkészmozgalom a Sárospataki Tanítóképzőben 1922-1946. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Komár, Dr. Pálné (1990) Az óvodapedagógus-jelöltek munkára való beállítódásának pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Perlaki, Edit (1990) Gyermekkori szorongások. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Piukovics, Gabriella (1990) A Tóth Kálmán nevét viselő bajai középiskola története 1870-1914. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Tapolcsányi, Valéria (1990) A bátyai elemi népiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vranesics, Ágnes (1990) Volt iskolám története A pécsi Egyetem utcai Általános Iskola története 1913 - 1979. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kránitz, Éva (1990) Reformtörekvések a 60-as évektől napjainkig a művészeti /esztétikai/ nevelés területén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kávási, Ferencné (1990) A szakmunkástanulók viszonya az iskolához és a szakmához. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósáné Barna, Magdolna (1990) A mezőberényi 1. sz. Általános Iskola története /1945 - 1990/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kövesdi, Ildikó (1990) A serdülőkori pszichoszexualitás és nemi nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladányi, Ágnes (1990) Drámajátékok az osztályfőnöki órán. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laurinyecz, Edit (1990) Családi életre nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lihótzkyné Lángh, Ildikó (1990) A bölcsődei nevelés története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Liszkainé Seres, Mária (1990) A hagyományok őrzése és ápolása a közösségekben szülőföldemen. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas, Mariann (1990) A tehetségnevelés pedagógiai és pszichológiai problémái Magyarországon és az Amerikai Egyesült Államokban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makk, Olga (1990) A pedagógus hivatástudat alakulásának vizsgálata (Zsámbéki Tanítóképző Főiskola). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makra, István (1990) A családi nevelés problémái falun. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihályi, Endre (1990) Közösségek nyomában? A diák- és nevelőközösségek kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós, Ibolya (1990) A szabad idő eltöltésének módjai csoportomban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnárné Muladi, Tímea (1990) A Tabán Általános Iskola munkára nevelése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mrsan, Anita (1990) A tanulók tanuláshoz való viszonyának a vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orosz, János (1990) Erkölcsi nevelés. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroszné Stefler, Krisztina (1990) Nőnevelés a Horthy-korszakban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti Kovács, Márta (1990) A nyelvi képesség és a pszichikus tényezők összefüggéseinek vizsgálata 11-12 éves korban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paragi, Anikó (1990) Állami gondozott gyerekek beilleszkedése az osztályközösségbe. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi, Zoltánné (1990) A kiskunmajsai napközi otthon története. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prjevaráné Mikus, Márta (1990) A komplex esztétikai nevelés lehetőségei az óvodában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Róka, László (1990) A közösségi beállítódás vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schmidtné Nagy, Edit (1990) Személyiség és művészet. Csáth Géza személyisége művei tükrében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Surmann, Istvánné (1990) A kötődés szerepe a kisiskolás gyermekek szocializációjában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegedi, Anikó (1990) A 10-14 éves gyermekek szocializációs képességének fejlesztése a Faddi Nevelőotthonban. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres, Gabriella (1990) A tanuláshoz való viszonyulás vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs, Andrea (1990) Hogyan befolyásolja a családi környezet a gyerekek otthoni tanulását? Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcsné Takács, Zsuzsanna (1990) Az osztályfőnök közösségformáló szerepe, az osztályfőnök, mint magatartásmodell. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándorné Pusztai, Erika (1990) Családkép és szociális szerepek kialakulása állami gondozott és családban felnőtt gyerekek esetében. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács, Zsolt Gusztáv (1990) Vajai telepesek Magyarbólyon 1939-1945. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takóné Kalmár, Zsuzsanna (1990) "Maxima debetur puero reverentia!" (Iuvenalis, Szatírák, XVII. 47.). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tanács, Lászlóné (1990) Kollégiumi közösségünk társas kapcsolatainak vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Táborosi, Andrea (1990) Személyiség vizsgálat gyermekrajzokon keresztül. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Dóra (1990) A gimnáziumi tanulók pályaválasztási értékorientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (1990) A család és az iskola kapcsolata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verebéli, Balázs (1990) A Magyar Pedagógus Kamara létrejötte és működésének kezdete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vereckei, László (1990) A számítástechnika oktatás jelenlegi helyzete, célja és feladata az OTE Egészségügyi Főiskolai Karán és az egészségügyi szakközépiskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. május 30. 19:46:29 CEST.