Item where specialization "pedagógia" and date of item 1989

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Á
Number of items: 42.

A

Ary, Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bali, Jánosné (1989) Szociális éretlenség miatt iskolából visszamaradt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kislétszámú fejlesztő csoportja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Barna, Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Böhler, Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csáki, Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobos, Józsefné (1989) Percek, melyekért érdemes élni... Pedagógusszerepek és tanártípusok az iskolában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudik, Istvánné (1989) Az ötödik osztályba való átmenet pszichológiai problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Ficsorné Kurunczi, Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Habuda, Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilovszky, Andrea (1989) Az elítéltek differenciált nevelése az átmeneti intézetben, különös tekintettel szabadulásukra és a társadalomba való beilleszkedésük elősegítése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Juhász, Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Sándor (1989) Az állami tűzoltóságnál folyó oktató-nevelő munka. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Karaszi, József (1989) Élet elleni bűncselekményt elkövetett női elítéltek nevelésének és munkáltatásának vizsgálata a Kalocsai Fegyházi és Börtönben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keményné Vincze, Dr. Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Janecskó, Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kunhegyi, József (1989) A 14-18 éves tanulóifjúság világnézete és történelmi tudata (1957-től 1980-as évekig). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kutasné Páli, Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kühn, István (1989) Az iskolai oktatás, mint az értelmi fejlesztés egyik lehetősége a szabadságvesztés büntetés ideje alatt. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Losné Tímár, Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lányi, Zsolt (1989) A szigorított őrizet végrehajtása, a szigorított őrizetesek nevelése, az öntevékeny szervezet működése. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Mag, Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Mihály (1989) A cigányság felemelkedésének, beilleszkedésének kérdései, különös tekintettel a szarvasi cigányságra. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mustos, Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Dr. Lászlóné (1989) Családi nevelés kérdései felmérés tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, József (1989) A tűzvédelmi nevelés jelenlegi helyzete és lehetőségei az óvoda és az általános iskola pedagógiájában. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Oláh, József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pigler, László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pákozdi, Ferenc (1989) Az utógondozás pedagógiai és társadalmi problémái. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálinkás, Lajos (1989) A kényszerítő eszközök alkalmazása /Oktató videófilm/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Revóczi, András (1989) A szabadságvesztés büntetés során kialakuló deviáns viselkedésformák. A homoszexuális fogvatartottakkal való foglalkozás problémai. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rába, István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sasvári, Tibor (1989) Andragógia és sajátosság a tűzoltóképzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos, István (1989) Feladatok és tantárgytesztek didaktikai szerepe és alkalmazhatósága a tűzvédelmi képzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Ferenc (1989) Tűzeseteknél megjelenő pszichikai szituációk, kiemelten a pánikhelyzet kialakulása. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szénási, Pál (1989) Kecskemét város közoktatásügye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Tapolcsányi, Attiláné (1989) A középiskolai tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vezsenyi, László (1989) A munkavégzést megtagadó fogvatartottak vizsgálata az Állampusztai Börtön Miklai körletén. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ákos, Magdolna (1989) A tevékenység szerepe a kommunikációs rendszer fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 22. 04:11:09 CEST.