Item where specialization "pedagógia" and date of item 1988

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | N | O | P | R | S | T | V | W | É
Number of items: 55.

A

Abonyi, Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Bayerle, Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benda, János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp, Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényiné Varga, Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh, Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czegle, Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Debrey, Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobor, Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dári, Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

E

Ecsédi, Dr. Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkasné Péter, Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gregó, Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

H

Huszka, Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszti, Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Juhász, Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász , Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kamocsai, Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Dr. Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kátainé Lusztig, Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Makráné Horváth, Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth, Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi, Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nedró, Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok, András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oroszné Tornyai, Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Právics, Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Regele, Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Sebestyénné, Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferencné (1988) A Szegedi Kendertermelési Rendszer szerepe a mártélyi Fürst Sándor termelőszövetkezetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász, Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy, Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Jánosné (1988) A tanulók önálló munkája az ismeretszerzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tóth, Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vaszkó, Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi, Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich, Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

W

Welchner, Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éber, Dr. Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery, Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. május 30. 21:31:37 CEST.