Item where specialization "pedagógia" and date of item 1988

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 55.

Abonyi, Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bayerle, Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benda, János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp, Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bányász, János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bényiné Varga, Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cseh, Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia, Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csík, Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czegle, Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Debrey, Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dobor, Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dári, Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ecsédi, Dr. Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter, Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fejes, Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács, Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gregó, Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi, Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszka, Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Huszti, Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász , Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kamocsai, Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Dr. Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kátainé Lusztig, Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Horváth, Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Marton, Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi, Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth, Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi, Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros, Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nedró, Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok, András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Tornyai, Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Právics, Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Regele, Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyénné, Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Ferencné (1988) A Szegedi Kendertermelési Rendszer szerepe a mártélyi Fürst Sándor termelőszövetkezetben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó, Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász, Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilassy, Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi, Jánosné (1988) A tanulók önálló munkája az ismeretszerzésben. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth, Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Török, Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vaszkó, Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi, Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich, Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vigh, Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vörös, Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Welchner, Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éber, Dr. Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery, Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 10. 03:03:27 CEST.