Item where specialization "pedagógia" and date of item 1985

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | F | G | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | U | V | Z | É
Number of items: 48.

Kaszó, Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri, Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös, Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Csonka, József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas, József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Grosch, Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

I

Ivacs, István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

J

Jónás, János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapus, János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopp Miklósné Mazanec, Dr. Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák, László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

L

Lukics, Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

M

Molnár, Emese (1985) A szemléltetés funkciója az 1978-as évben /különös tekintettel a matematika tananyagára/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy, Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Tibor (1985) A hátrányos helyzet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh, Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onczay, Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

P

Pelle, Györgyi (1985) Közösségi kapcsolatok szociometriai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethő, József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros, Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póczos, Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rendek, Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rokszin, János (1985) A Méhkeréki N.Bălcescu Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola története az államosítástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Yvette (1985) A közösségi nevelés néhány aktuális problémája egy konkrét tanulócsoport vizsgálata alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sebőkné Józsa, Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stábel, Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek, Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai, Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáling, Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

U

Uhrin, Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vég, Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zimonyi, György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás, János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. december 1. 08:13:34 CET.