Item where specialization "pedagógia" and date of item 1985

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 48.

Kaszó, Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Abinéri, Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Babits Józsefné Vörös, Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Balogh, Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Biczó, Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borsi, Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi, Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Czifra, Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas, Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grosch, Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati, Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Győri, Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivacs, István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kapus, János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Katona, József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Király, Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kopp Miklósné Mazanec, Dr. Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krajnyák, László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lukics, Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Molnár, Emese (1985) A szemléltetés funkciója az 1978-as évben /különös tekintettel a matematika tananyagára/. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár, Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy, Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges, Tibor (1985) A hátrányos helyzet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Onczay, Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pelle, Györgyi (1985) Közösségi kapcsolatok szociometriai vizsgálata. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethő, József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros, Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Póczos, Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rendek, Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rokszin, János (1985) A Méhkeréki N.Bălcescu Román Tanítási Nyelvű Általános Iskola története az államosítástól napjainkig. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz, Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa, Yvette (1985) A közösségi nevelés néhány aktuális problémája egy konkrét tanulócsoport vizsgálata alapján. Masters, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebőkné Józsa, Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stábel, Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek, Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai, Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Széll, Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sáling, Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Uhrin, Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vég, Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi, György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Éliás, János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 10. 13:26:45 CEST.