Item where specialization "pedagógia" and date of item 1983

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 39.

Adorján, Gyula (1983) A manuális képességek fejlesztésének lehetőségei a tanítóképző főiskola technika szakkollégiumi képzésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bartos, Csaba (1983) A család és az iskola kapcsolata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berki, Imre (1983) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének lehetőségei - integrációs törekvések Tiszabura községben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csorba, Sándor (1983) Első éves szakmunkástanulók pályaválasztási értékorientációja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Demény, Mária (1983) Pályakezdő értelmiség közérzete Kecskeméten (Felmérés az 1975. és 1980. között felsőoktatásban végzettekről). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Farkas, László (1983) Megtanítási programcsomag a "Villamos műszerek" című tantervi témához. Villamos mérések és műszerek. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Tamás (1983) A pedagógus tekintélye és személyes példaadása néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fábiánné Páger, Anna (1983) A 2. osztályos olvasókönyv és a hozzá kapcsolódó feladatlap elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fürst, Györgyné (1983) A 8. osztályos tanulók KISZ-életre történő felkészítésének gyakorlata és tapasztalata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gódor, András (1983) A pályaválasztás értékorientációs tényezői (Az általános iskola 7-8. osztályos tanulóinak vizsgálata alapján). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Halblender, Anna (1983) Megtanítási programcsomag a 8. osztályos kémia "Nemfémes elemek és vegyületeik" témakörére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Harkai, János (1983) Az állampolgári ismeretek oktatásának középiskolai tapasztalatai Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horpácsy, András (1983) Az Erdélyi Fejedelemség gazdasága a harmincéves háború korában (Egy társadalmi modell megalapozása). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, László (1983) A középiskolai KISZ szervezetek tevékenységének tartalma és szervezeti formája közötti összefüggések vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalapos, István (1983) A kalocsai járás értelmiségének belső struktúrája, a vezetésben elfoglalt helye, közérzete és kapcsolatrendszere. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár, Zsolt (1983) Művészet és politika viszonya, hatásai napjainkban (különös tekintettel a vizuális-esztétikai nevelésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kilincsányi, Tamásné (1983) A szülői ház mint modell egy általános iskolai osztály családképében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, Ottó (1983) Tervezés az általános iskolában (Különös tekintettel a pedagógiai tervezésre). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Márta (1983) A megtanítási stratégia alkalmazása az ötödikes anyanyelvi oktatásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

László, András (1983) Az úttörőmozgalom gyermekszervezeti jellegének vizsgálata Ajkán. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Maróti, László (1983) A serdülők pályaérettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Miavecz, Jenő (1983) A családi nevelés módszereinek vizsgálata a jutalmazás és büntetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi, Ilona (1983) Neveléstudományi tárgyak az esztergomi Tanítóképző Intézetben 1842-1914-ig. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Müller, Anikó (1983) A csoportos nevelés lehetőségei a büntetésvégrehajtásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nédermann, Anna (1983) Az általános és középiskolai történelemtanítás összehasonlító elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, Miloslava (1983) A gyermekvédelmi szemléletre nevelés a középfokú óvónőképzőkben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ormándi, János (1983) Serdülőkorú tanulók értékorientációja - tanyai tanulók vizsgálata alapján. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sarka, Ferenc (1983) A volt állami gondozott fiatalok társadalmi beválása (Az utógondozás). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Schrott, Dezső (1983) Gondolatok egy MÁV nevelőotthonban élő gyermekek viselkedéskultúrájáról és személyiségük alakulásáról. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Stefanik, Dezső (1983) A szülői ház és az iskola együttműködése az általános iskola 7-8. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, Tibor (1983) A munkássá nevelés kérdései a 621. sz. Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szarvasné Bondár, Irén (1983) Integrált intézmények Békés megyében. Különös tekintettel az iskolák és művelődési házak együttműködésére. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sziklay, Gábor (1983) A hetedik osztályos tanulók pályaválasztási értékorientációinak vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szin, Anna (1983) Az erkölcsi tudat és magatartás formálására ható főbb tényezők vizsgálata a 107. sz. "Mező Imre" Ipari Szakmunkásképző Intézetben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Táisz, Ferenc (1983) A 6-10 éves cigánytanulók szocializációs problémái a Csapi diákotthonban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Mihály (1983) A katonák erkölcsi nevelése és a katonai környezethez való alkalmazkodás problémái. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Udvariné Radics, Katalin (1983) Munkára nevelés a nevelőotthonokban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Urbán, Sándorné (1983) Közösségi kapcsolatok óvodás korú gyermekeknél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Villant , Györgyi (1983) Fejlesztési program orosz nyelvből (grammatika 8. osztályban). Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. május 29. 18:02:57 CEST.