Item where specialization "pedagógia" and date of item 1982

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 37.

Balla, János (1982) A pedagógus hivatástudat alakulása Kecskeméten, az alsó- és középfokú tanintézeteknek a hetvenes években végzett pedagógusai körében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Benkő, Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Bisztriczki, Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Buday, Dr. Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Burján, Sándorné (1982) "Iskola és társadalom" - A Népszabadság pedagógiai állandó rovata írásainak elemzése (1972–1982). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csonka, Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Daka, Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes, Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Deák, Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci, József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Deme, Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horváth, Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Horák, Béla (1982) Fogalmi hálók és struktúrák a Közlekedésre nevelés módszertan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó, Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Józsefné (1982) A tanár-diák viszonyról a középiskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jusztin, László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Jónás, Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kahlich, Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kecskésné Dudás, Erzsébet (1982) Fogalmi hálók és struktúrák A politikai gazdaságtan című tankönyvben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes, János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera, Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz, Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magyar, Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pataricza, Máté (1982) Külön igazgatású intézmények együttműködésének lehetőségei a tanulók nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rigó, Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Révészi, Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szalma, István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos, István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szokol, Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sztanéné Babits, Dr. Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Györgyné Tóth, Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Takács, Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tiba, István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Anikó (1982) Szegedi óvodás gyermekek testi fejlettségének vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi, Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki, Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2023. június 4. 13:27:13 CEST.