Item where specialization "pedagógia" and date of item 1968

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Jump to: B["Update/Views:jump_separator" not defined]C["Update/Views:jump_separator" not defined]D["Update/Views:jump_separator" not defined]F["Update/Views:jump_separator" not defined]G["Update/Views:jump_separator" not defined]K["Update/Views:jump_separator" not defined]N["Update/Views:jump_separator" not defined]R["Update/Views:jump_separator" not defined]S["Update/Views:jump_separator" not defined]T["Update/Views:jump_separator" not defined]V["Update/Views:jump_separator" not defined]Á
Number of items: 21.

B

Bárány, Mária (1968) Morus Tamás embereszménye és ábrázolása Utópia című művében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

C

Czvitkovits, András (1968) A környezeti hatások szerepe a tanulók önálló munkájának kialakulására. Masters, József Attila Tudományegyetem.

D

Dobler, Mihályné (1968) Erkölcsi eszmények és normák a Parainesisben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dávid, László (1968) A pályaválasztás motivációi. Masters, József Attila Tudományegyetem.

F

Foltán, József (1968) Egy nevelőotthoni csoport néhány nevelési problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Lászlóné Gergely, Magdolna (1968) Német nyelvi program a gimnáziumi nyelvoktatáshoz. Masters, József Attila Tudományegyetem.

G

Gyarmathy Zsoltné Székely, Erzsébet (1968) Német nyelvi írás és olvasás készség a gimnázium első osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

K

Kapus, Béla (1968) Adatok egy középiskolai kollégiumi szobakollektiva etikai szintjének felméréséhez. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kincses, László (1968) A pedagógus kollektíva és az iskolavezetés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Péter (1968) A hazai és külföldi kirándulások szerepe és jelentősége a középiskolai tanulók nemzetköziségre nevelésében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

N

Németh, István (1968) A közoktatási intézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája és a személyi ellátás biztosításának módja. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Németh, János (1968) A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevékenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. Masters, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai, József (1968) A szakmunkástanulók pályaválasztási motívumainak és pályaválasztási érettségének pszichológiai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

S

Somogyi, Margit (1968) A 14-18 éves gimnáziumi tanulók eszményképei, példaképei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szakács, Mihály (1968) A hazafias érzés történeti és tartalmi fejlődése. A hazafias nevelés lehetőségei a gimnázium I. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti, Lajos (1968) Tudatosság, aktivitás, sikerélmény a testnevelés és sporttevékenységben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi, László (1968) Serdülőkorú tanulók társas-közösségi kapcsolatainak szociometriai vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

T

Toldi, Istvánné (1968) Az alsótagozatos számtan tanítás hatékonyságának vizsgálata. Masters, József Attila Tudományegyetem.

V

Vidéki, Ferenc (1968) Számtan - mértan tudásszintvizsgálat az általános iskola 2. és 4. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Vári, Imre (1968) Az otthoni tanulás néhány problémája a köröstarcsai általános iskola 8. osztályában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám, Jenő (1968) A személyiségmegismerés és fejlesztés gyakorlati tapasztalatai az óvódában és az általános iskolában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. június 25. 10:47:38 CEST.