Item where specialization "munkaügyi kapcsolatok" and date of item 2005

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 132.

Andrásy, Mária (2005) A munkanélküliség alakulása és kezelése Magyarországon és egyes Uniós országokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Andó, Katalin (2005) Nők a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baksai, Barbara (2005) Átalakulások a magyar szakszervezetek történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balog, Eszter (2005) A munkanélküliség alakulása Somogy megyében - különös tekintettel Kaposvárra - az elmúlt hat év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Balogh, Pál (2005) A munkavégzésre irányuló polgári jogi és munkajogi jogviszonyok elhatárolási kérdései a mai magyar joggyakorlat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Baranyi, Krisztina (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benkő, Mónika (2005) Munkahelyi motiváció mérése, elemzése egy gyakorlati példa alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Berényi, Bernadett (2005) A megváltozott munkaképességgel élő személyek, foglalkoztatása és lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bognár, Otília (2005) Munkáltatói munkaviszony megszüntetése a magyar gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boldizsár, Ferencné (2005) A foglalkoztatás alakulása Jász - Nagykun - Szolnok Megyében illetve Karcag és környékén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Borbély, Márta (2005) Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlődése, modernizációja, kiemelten a szolgáltatás területén. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Boriné Dóka, Erika (2005) A foglalkoztatáspolitika főbb jellemzői: különös tekintettel a passzív foglalkoztatáspolitikai eszközökre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Brusznyiczky, Barbara (2005) Közszolgálati sztrájkok napjainkban Magyarországon - Egészségügyi sztrájk a Csongrád Megyei Önkormányzat Szentesi Területi Kórházában -. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bubori, Éva (2005) A munkaügyi konfliktusok megoldási lehetőségei és a munkaügyi közvetítői és döntőbírói szolgálat bemutatása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Budainé Nagy, Anikó (2005) A munkavállaló megőrzési felelősségének néhány kérdése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Burghardt, Orsolya (2005) A munkavállalók fegyelmi és kártérítési felelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bálint, Melinda (2005) Munkaügyi kapcsolatok egy költségvetési intézménynél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bányainé Gergye, Beatrix (2005) Munkaügyi ellenőrzés területei és joggyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bárány, Béláné (2005) Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyok a társadalombiztosítás rendszerében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cravero, Adrienn Zsuzsanna (2005) A munkanélküliség. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csarnainé, Zombori Mariann (2005) A Bölcsődei Dolgozók Demokratikus Szakszervezetének megalakulása, működése - a bölcsődei dolgozók helyzete szakszervezeten belül és kívül. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csernovszky, Tünde (2005) A munkajogviszony keletkezése és megszüntetése, különös tekintettel a versenyszférára, valamint a közalkalmazotti és közszolgálati jogviszony területére. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csiszár, Erik (2005) A munkajogi felmondás rendszere a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csongrádi, Réka (2005) Fogvatartottak foglalkoztatása és reintegrációja a Váci Fegyház és Börtönben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csákné Varga, Zsuzsanna (2005) Munkavállaló kártérítési felelőssége, különös tekintettel a menetrendszerű szárazföldi személyszállításban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Császár, Krisztina (2005) A humán stratégia szerepe a vállalati működésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csötönyi, István (2005) A munkaidő és pihenőidő szabályozása Magyarországon a verseny - és a közszférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dombóvári, Judit (2005) Szervezetátalakítással kapcsolatos létszámcsökkentés megvalósítása új munkajogi elemek és módszerek bevezetésével. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Donka, Marina (2005) A kis- és középvállalkozások helyzete az Európai Unióban a kilencvenes évektől napjainkig az eurostatisztikai adatok tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Dér, Ibolya (2005) A munkaügyi ellenőrzés rendszere. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Erdősi, Rita Anna (2005) Európai Üzemi Tanács, egy új intézmény Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Farkas, Éva Ágnes (2005) A magyar munkajog történeti kialakulása és jelenlegi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferenczy, Vivien (2005) A Magyar Államkincstár munkaügyi kapcsolatai. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Freidinger, Rita (2005) Külföldiek munkavállalása az Európai Unióhoz történő csatlakozás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fábián, Judit (2005) Alkalmazotti elégedettségi vizsgálat és elemzés a Grundfos Hungária Kft-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Földvári, Katalin (2005) A munkaerő-áramlás alakulása az Európai Unióhoz való csatlakozásunk után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fürjes, József (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közszolgáltatásban az ÉRV Rt-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gombásné Körmendi, Judit (2005) Bérrendszerek a Tatabányai Nyugati Ipari Park néhány gazdasági társaságánál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gracsarov, Andrea (2005) A SZÁMALK Oktatási Rt. humánerőforrás stratégiája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyügéné Szil, Beáta (2005) Munkanélküliség és annak jogi szabályozása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Győri, Anett Linda (2005) Az álláskereséstől a felvételi elbeszélgetésig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajagos, Tibor (2005) A Kollektív Szerződések jogi szabályozása és gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hajas, Gábor Péter (2005) A munkaidő és pihenőidők a magyar munkajogban és az Európai Unió tagországaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hideg, Eszter (2005) Életmód, életszínvonal a szociális helyzet adatai alapján Magyarországon az elmúlt öt év tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hij, Andrea Ágnes (2005) A munkáltató felelőssége a munkavállaló vagyoni és nem vagyoni káráért. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hofmann, Tünde (2005) A köztisztviselői jogviszony jellemzői Magyarországon és az Európai Unió egyes tagállamaiban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hunyadi, Helga (2005) A Magyar Államvasutak "sztrájk - térképe": Békés megye. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszka, Gergely (2005) Konfliktusok kezelése egyéni és szervezeti szinten. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Ildikó (2005) Az Európai Unió foglalkoztatáspolitikája a lisszaboni folyamat tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés, Tiborné (2005) A Munka Törvénykönyve és a Közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény összehasonlítása, különös tekintettel az illetményrendszerre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Illésné Kiss, Tímea (2005) Budapesti Elektromos Művek Rt. személyzetfejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jaszenovics, Balázs (2005) A kollektív szerződés. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Enikő (2005) Az ösztönzési rendszerek gyakorlati megvalósulása egy nagyvállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Györgyi (2005) Az Assessement Center, mint kiválasztási módszer egy biztosítótársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Jónás, Adél (2005) Sztrájk az egészségügyben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kaluzsa, Attila (2005) Az életminőség változása Magyarországon napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Katona, Zsolt (2005) Nyílt koordináció az EU szociálpolitikájában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Szabina (2005) Anyasági ellátások és családtámogatások koordinációja az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Király, Vince (2005) A munkaviszony létesítésének jogi szabályozása a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Királyné Győri, Szilvia (2005) A munkaviszony megszűnése és munkáltatói megszüntetése a magyar munkajogban, különös tekintettel a közszolgálati és közalkalmazotti esetekre. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Edina (2005) Az atipikus foglalkozások szerepe a munkaügyi igazgatásban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Konczi, Ferenc Józsefné (2005) Lehetőségek és megoldások a foglalkoztatáspolitikában és a munkanélküliség kezelésében a rendszerváltást követően. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kucskáné Szanka, Krisztina (2005) A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezetének megalakulása és működése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kurunczi, László (2005) A munkaügyi ellenőrzés gyakorlata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kállai, Nóra (2005) A munkaerőpiac alakulása Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Károlyi, Rita (2005) A gyermekvédelem aktuális kérdései Orosházán az iskolai jelzőrendszer tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kátai, Balázs (2005) Munkáltatói és munkavállalói kártérítési felelősség a gazdasági szférában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kónyáné Gyűrű, Andrea (2005) Munkaügyi kapcsolatok alanyai. Egy magyarországi szakszervezet története. A Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének története a rendszerváltás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kővágó, Márta (2005) Munkanélküliség kezelése aktív foglalkoztatáspolitikai eszközökkel a Kisteleki Kistérségben 2002-2004. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lenhardt, Anett (2005) A foglalkoztatás aktuális kérdései Csongrád megyében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipcsei, Zsuzsanna (2005) Üzemi Tanács választások a MOL Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lipták, Linda (2005) A magyar munkavállalók lehetőségei a kibővült Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Magyar, Csaba (2005) A Tisza Volán Rt. szervezeti átalakulása az 1990-es évektől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mede, Beáta (2005) A humán szervezet helye, szerepe a vállalat működésében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meleghné Imre, Judit (2005) Az EU csatlakozás várható hatásai a nők munkaerő-piaci helyzetére a gyermekvállalás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Metzger, Zsófia (2005) A hajléktalanok szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Meződy, Viktor (2005) Munkaviszony létesítése a Munka Törvénykönyve alapján. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mihók, Gabriella (2005) Az orvoslátogató toborzásának és kiválasztásának főbb jellemzői. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mádiné Illés, Anita (2005) Atipikus foglalkoztatási formák jogi szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máriás, Attila (2005) Munkaidővel, pihenőidővel kapcsolatos szabálytalanságok munkaügyi ellenőrzése, különös tekintettel a munkaidő nyilvántartások problematikájára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Máté, Anita (2005) A megváltozott munkaképességűek helyzete a munkaerőpiacon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Erika (2005) Távmunka helyzetkép az Európai Unióban és Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Melinda (2005) Egy karrier kezdetének legfontosabb lépései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Szilvia (2005) Nők helyzete a munkaerőpiacon a mai Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Éva (2005) A pályakezdők munkaerő-piaci helyzetének alakulása Csongrád megyében a 2001-2004 közötti időszakban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nyőgéri, Zsolt (2005) Az Európai Üzemi Tanács. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Judit (2005) A hazai juttatási rendszer megközelítésének dilemmája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Németh, Tímea (2005) Sajátosságok a kompenzációs rendszerekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Oswaldné Csatordai, Andrea (2005) Egy szórakoztatóközpont működése, különös tekintettel az emberi erőforrás gazdálkodásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pancza, Ágota (2005) A munkaidő-pihenőidő a Tisza Volán Rt. gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Gyula (2005) Út a kollektív szerződések törvényi elismeréséig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pappné Bacskai, Ildikó (2005) A munkakör értékelés és besorolási rendszer alkalmazása - lehetőségek, problémák. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Paróczai, Nikolett (2005) Alternatív vitamegoldások a munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pcsolinszky, Tamás (2005) Az ukrán és a magyar munkajog összehasonlítása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pintérné Kovács, Ilona (2005) Egészségügyi ellátás átszervezése egy alföldi városban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Posta, Dávid (2005) A palack szelleme avagy a marketing, mint a márkaépítés eszköze a RED BULL gyakorlatában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Rátkai, Katalin (2005) Fogyasztóvédelem a magyarországi dohányiparban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sallai Balog, Sarolta (2005) A kollektív szerződés szerkezetének változása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Samu, Zoltán (2005) Munkaügyi konfliktusok rendezése a Tisza Volán Rt. Kollektív Szerződése tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Schwarcz, Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a Paksi Atomerőmű Részvénytársaságnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sejbenné Soós, Mariann (2005) A munkavállaló leltárfelelőssége. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Georgina (2005) Egy csoportos létszámleépítés és következményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zoltán (2005) A személyügyi tevékenység és a munkajog kapcsolata a munkaviszonyban és a közalkalmazotti jogviszonyban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sipos, Zsuzsanna (2005) A kompetencia menedzsment aktuális kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Csaba (2005) Szakszervezetek kialakulása, típusai, jogi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, Renáta (2005) A tömeges létszámleépítésre vonatkozó jogi szabályozás az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szabó, István Gábor (2005) Munkaügyi kapcsolatok a multinacionális cégeknél (Az EU tagság és a munkajogi szabályozás kihívásai Magyarországon). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szakács, Bernadett (2005) A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet (ILO) alapítása, működése és jövője a normaalkotás tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szaniszló, Dániel (2005) Munkaerő-kölcsönzés Magyarországon és az Európai Unióban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szikszai, Andrea (2005) A kiválasztás során alkalmazott eszközök érvényességének és megbízhatóságának vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szlyuka, János (2005) Pályakezdő diplomások a munkaerőpiac kihívásai előtt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szolga, Judit (2005) Munkavédelem szabályozása Magyarországon és az Európai Unióban: Munkavédelmi képviselő választása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szászfalvi, Judit Ágnes (2005) Az atipikus formák megjelenésének vizsgálata a magyar munkajogban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Mónika (2005) A közhasznú foglalkoztatás tapasztalatai Mórahalom térségében 1992-2004-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szécsi, Szilvia (2005) A gyermekek védelme és szociális ellátása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szőlősi, Gabriella (2005) A kollektív szerződések hazai és nemzetközi szabályozása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Sőregi, Tibor (2005) Munkaügyi viták alternatív megoldási lehetőségei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Beáta (2005) Munkaügyi kapcsolatok a közalkalmazottak körében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Takács, Ágnes (2005) Családbarát munkahelyek kialakításának lehetőségei Magyarországon. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tonté, Barbara (2005) A francia szociális ellátás alapkérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Adrienn (2005) A humán erőforrások menedzselése néhány nagy vállalatnál, különös tekintettel a távmunkára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Zoltánné (2005) A Munkaügyi Tanács szerepe a foglalkoztatási érdekegyeztetésben (Szabolcs - Szatmár - Bereg megye példája). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóthmárton, Józsefné (2005) A munkanélküliség története és helyzete. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tölgyi, Orsolya (2005) Tárgyalási taktikák alkalmazása a kollektív tárgyalások során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Törökné Csordás, Szilvia (2005) Diákhitel - mint az USA Oktatásügyi Minisztériuma által nyújtott szociális támogatás. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Orsolya (2005) Az SZTE ÁOK kollektív szerződéseinek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vaskuti, Gábor (2005) Az üzemi tanácsok működésének általános és gyakorlati kérdései. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vladár, Klaudia (2005) Létszámleépítési stratégiák a gyakorlatban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vég, Edit (2005) Személyzetfejlesztés a Magyar Posta Rt.-nél. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsemberi, Bettina (2005) Érdekegyeztetés egy multinacionális vállalatnál. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsibrita, Balázs (2005) Az egyéni életpályákhoz köthető elméletek a karriertervezésben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ződiné Kisznyér, Ibolya (2005) A makroszintű érdekegyeztetés fórumainak változásai Magyarországon 1998 - 2004 -ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 22. 17:19:46 CEST.