Item where department "Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék" and date of item 2018

Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators["Update/Views:group_separator" not defined]No Grouping
Number of items: 51.

Antalicz, Balázs (2018) Úton a femtoszekundumos időfelbontású biofizika felé. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Bozóki, Zoltán (2018) Fotoakusztikus mérőkamra háttérjelének vizsgálata a lézernyaláb paramétereinek függvényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bíró, Péter (2018) Polarizációra érzékeny szuper-rezolúciós mikroszkópia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Cserteg, Zsófia Katalin (2018) Multimodális lokalizációs mikroszkópia : optikai modellezés. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fehér, Beatrix (2018) Az állatövi por és porsávok vizsgálata a Spitzer űrtávcső adatai alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fejes, Gergő (2018) Szupernóvák színképeinek összehasonlító elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Fekete, János Márk (2018) Ásványi por összetevők spektrális válaszának meghatározása fotoakusztikus módszerrel. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Filep, Tamás (2018) Mozgási artifaktumok korrigálása lézeres szórási interferencia képalkotáson alapuló véráramlásmérés során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Flach, Fanni Paula (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Fodor, Helga Éva (2018) Restaurálási eljárások különös tekintettel a lézeres eljárásra. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Füle-Ducsay, Nóra (2018) Multimodális kétcsatornás fluoreszcencia mikroszkópia. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Gyurita, Árpád (2018) Az NGC 2419 gömbhalmaz fizikai tulajdonságainak becslése a Hubble Űrtávcső felvételei alapján. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

H. Kovács, Bálint Barna (2018) Diffúzió vizsgálata molekulakövetéses és korrelációs technikákkal. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Hoang, Le Minh Tien (2018) Development and testing of an open photoacoustic cell. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Hodovány, Szabolcs (2018) Szikarakisülés koromgenerátor karakterizálása elektromos mobilitáson alapuló részecske méret meghatározással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth, Mercédesz (2018) Fotonikus kristályszál diszperziós és kettőstörő tulajdonságainak vizsgálata spektrális interferometriával. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Huszár, Emese (2018) Aluminium nanorészecskék depozíciója inert mátrixokba. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Juhász, Viktor (2018) PLD technikával készített nitinol vékonyréteg tulajdonságainak vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kiss, Diána (2018) Gyorsított válaszidejű fotoakusztikus rendszer fejlesztése és tesztelése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács, Bence Máté (2018) Impulzusdeformációk csatolódásának mérése térben bontott diszperzió-szkenneléssel. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kovács Kószó, Eszter (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Kálmán, Szilárd (2018) Egy- és kétvonalas spektroszkópiai kettős rendszerek vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Kürti, Varinia (2018) Ultrarövid lézerimpulzussal keltett plazmafilamentációk dozimetriás vizsgálata. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Leits, Bálint (2018) Ívkisüléses nanorészecske generátor üzemi körülményei. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

László, Alexandra (2018) Szélessávú félhullámlemez diszperziós tulajdonságainak vizsgálata spektrális interferometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Megyeri, Dániel (2018) Gázáramlási geometriák összehasonlítása szikrakisüléses nanorészecske generátorban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mike, Péter (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Molnár, Bence (2018) Longitudinális fotoakusztikus kamra rezonátorainak egyedi karakterizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Murvai, Adrián Csaba (2018) Lakhatóság és lakhatósági zónák a Naprendszerben és más bolygórendszerekben. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Eszter (2018) Sejtmintázatok kialakítása lézeres előreirányuló átviteli eljárással. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Gergely Norbert (2018) Magasharmonikus-keltés frekvenciakétszerezett titán-zafír lézerimpulzusokkal. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy, Kristóf (2018) Fedési kettős rendszerek fotometriája. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagyillés, Bálint Gáspár (2018) Diszperzió hatása az ultrarövid impulzusok időbeli alakjára. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Orth, Alán (2018) Kiértékelő szoftver fejlesztése fotoakusztikus kamrák válaszidejének méréséhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pap, Imre (2018) Lokalizációs mikroszkópia alkalmazása felületi Airy nyalábok kimutatására: Felületi struktúrák optimalizálása. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papdi, Pál Soma (2018) Teljesítményszabályzó vezérlőegysége tervezése, megépítése és programozása CO2 lézerhez. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Papp, Péter (2018) Portfólió. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Szányi, Balázs (2018) A KR Com jelű szoros kettőscsillag vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Szűcs, Tímea (2018) Abszorber réteggel elősegített lézeres sejtátviteli (AFA-LIFT) eljárás elemzése. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tankó, Szilárd Lázár (2018) Ezüst nanostruktúrák lézeres kialakítása optikai szálak végére felületerősített Raman spektroszkópiai mérésekhez. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Tari, Balázs (2018) Szikrakisüléssel keltett (nano) aggregátumok TEM és SMPS analízise. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Turóczi, Zsolt Albin (2018) Szilícium felületek lézeres kezelésének vizsgálata spektroszkópiai ellipszometriával. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth, Bendegúz (2018) Szupravezetésen alapuló egyfoton detektorok optimalizálása kvantuminformatika és orvosi felhasználásra. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga, Dániel (2018) Portfólió. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Vass, Dávid Imre (2018) Emitterek plazmonikus rezonátorokban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Vida, Linda (2018) Biológiai anyagok lézeres jelölése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Villy, Lajos Péter (2018) Az elektród erózió vizsgálata kétkomponensű nanorészecskék szikrakisüléses előállítása során. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Vukovic, Kristina (2018) Az LMA-PM-5 fotonikus szál diszperziós tulajdonságainak vizsgálata. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsíros, Szanna (2018) Porképződés és kölcsönhatások az SN 1993J jelű szupernóva környezetében. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

Zuba, Viktor (2018) Populáció inverzió által okozott törésmutatóváltozás vizsgálata titán-zafír kristályban szoba- és kriogenetikus hőmérsékleten. Masters, Szegedi Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. július 16. 18:01:03 CEST.