Item where department "Büntetőjogi és Büntető Eljárásjogi Tanszék" and date of item 1994

Up a level
Export as [RSS feed] RSS 1.0 [RSS2 feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 53.

Arany, János (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények dogmatikai kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berczi, Norbert (1994) Tettarányos büntetés a jelenlegi szankciórendszerben. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Berke, Imre (1994) A közlekedési bűncselekmények egyes minősítési kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Borszéki, Gábor (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Cserni, János (1994) Mater certa... ? - A mesterséges úton történő megtermékenyítés büntetőjogi vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Csávolszki, László (1994) A szükségesség és az arányosság kérdése a jogos védelem megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Domján, Sándor (1994) A bizonyítás általános kérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Dudics, Marianna (1994) Az emberi jogok érvényesülése az Alkotmánybíróság büntető tárgyú határozataiban, összevetve a francia és a német alkotmányossági gyakorlattal. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Exterde, Tibor (1994) Az élet elleni bűncselekmények alakulása Csongrád megyében (1986-1992). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Faragó, Csaba (1994) Speciális bűnösségi alakzatok a közlekedési büntetőjogban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fedor, Csaba (1994) Az emberölés minősített esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fehér, Dóra (1994) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai elemzése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fein, Erika (1994) A katonai büntetőeljárás néhány kérdése a rendőrség illetékes parancsnokai nyomozó hatósági jogkörének alakulása tekintetében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Fodróczy, Marianna (1994) Az élet, a testi épség és az egészség elleni bűncselekmények - A testi sértés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Gaál, Tibor (1994) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Grin, Miléna (1994) Az erőszakos közösülés kriminológiai szempontból. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Göndics, Béla (1994) A különösen fontos és bizalmas munkakört betöltő személyek védelmének jogi szabályozása, nemzetbiztonsági aspektusai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy, Ibolya (1994) A büntető eljárási jog átfogó módosításának lehetséges irányai - A vádalku. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hargitai, László (1994) A szervezett bűnözés (A szervezett bűnözés elméleti megközelítése, létrejötte, megjelenési formái, magyarországi helyzete). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hegyes, Enikő (1994) Genetika és bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Hóvári, Brigitta (1994) Szakemberek és laikusok a büntetésvégrehajtás kérdéséről valamint az elítélt ítélet-feldolgozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics, Éva (1994) A fiatalkorúak kriminális veszélyeztetettsége. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Juhász, Zsuzsanna (1994) A magzati élet védelmének büntetőjogi szabályozása. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, István (1994) Az alkotmánybíróság egyes büntetőjogi vonatkozású határozatainak szerepe az egyes bűncselekmények büntetőjogi megítélésénél. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kiss, József (1994) A fiatalkorúakra vonatkozó eltérő büntetőjogi és eljárásjogi szabályok áttekintése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Koczka, Ákos (1994) A bűnösség fogalmának fejlődése a magyar büntetőjogi dogmatikában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kolohné Kulik, Éva (1994) A hátrányos helyzetűek kriminalitásának egyes jellemző vonásai hazánkban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kovács, Krisztina (1994) A halálbüntetés és a szabadságvesztés-büntetés megítélése és szabályozása a XX. században. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Krocsek, Zoltán (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények - kiemelten a rablások kriminológiájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kun, János (1994) Narkománia és a bűnözés. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Kóczy, Szilvia (1994) Az emberölések kriminológiai jellemzői Csongrád megyében. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos, Csilla (1994) A büntetőjogi szankciók elméleti kérdései (szankciókiszabás és alkalmazás lehetséges céljai). Masters, József Attila Tudományegyetem.

Lingvay, Boglárka (1994) Az emberölés egyes súlyosabban minősülő esetei. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Magó, Jenő (1994) A büntetőjog katonákra vonatkozó részének speciális vonásai, különös tekintettel a szolgálati bűncselekményekre. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mile, Ildikó (1994) Az öngyilkosság büntetőjogi megítélésének történeti fejlődése. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi, Gábor (1994) A viktimológia alapkérdései. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nagy-Juhák, István (1994) A Hatóság és a hatóság tagjainak büntetőjogi védelme és gyakorlati megvalósulása a rendőrség vonatkozásában. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Nyári, Szilvia (1994) A védő jogi helyzete a büntető eljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Oláh, Zsuzsa (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Papp, András (1994) A rablások alakulása a fővárosban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Pető, Zoltán (1994) A kábítószerrel való visszaélés büntetőjogi szabályozása napjainkig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Püspöki, Helga (1994) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Reszegi, Lajos (1994) A tanúbizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Rimaszécsi, Magdolna (1994) A szabadságvesztésre ítélt állampolgári jogi helyzete. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Szabó, István (1994) Élet és testi épség elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tímár, Judit (1994) A fiatalkorúak elleni büntető eljárás alapvető szabályai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Beáta Barbara (1994) Az ügyészi vád és vádképviselet. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Tóth, Zsuzsanna (1994) A terhelt eljárásjogi helyzete a büntetőeljárásban, különös tekintettel a nyomozati szakaszra. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin, Orsolya (1994) A kriminalizálás kriminológiai és közjogi megfontolásai. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Varga, Eszter (1994) A magzat büntetőjogi védelme. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Veres, Mária (1994) A jogos védelem, különös tekintettel a szükségesség és az arányosság problémájára. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Virág, Sándor (1994) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. Masters, József Attila Tudományegyetem.

Váradi, Ildikó (1994) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések a büntetőeljárásban. Masters, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2024. április 23. 00:24:32 CEST.