Items where Year is Not Specified

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ü | Ő
Number of items: 799.

A

Dr. Abod Imréné Hős Nagy Júlia Sarkadi Imre kisregényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abonyi János Csehov drámáinak néhány alapvető problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Acsai Mihály A két munkáspárt egyesülése a munkásosztály egységének megteremtése Csanád megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Apagyi Gáborné Drámairodalmunk fejlődése 1956-tól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arató Károly Nagy László költői útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Zsuzsanna A békéscsabai Kerti Iskola. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arnóczky Mária A gyermek szó megjelenése Juhász Gyula verseiben. E motívum értelmezése élete, költői pályája tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Auth Zoltánné Babits Mihály fiatalkori lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bachler Ottilia Kaffka Margit realizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacskai István Szocialista drámairodalmunk fejlődése 1956 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó Gizella Éva Szerb Antal novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó István Parallelen Zwischen Klaus Manns "Mephisto" und Feuchtwangers "Erfolg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Marianna Antik témák feldolgozása: Antigoné. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István Falunk öregjeinek meséi a népköltészet határán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh István Túlkorosság és deviáns viselkedés (Kaposvár általános iskoláiban végzett szociológiai felmérés alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lajos A nemzeti-gyarmati kérdés néhány időszerű problémája. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Balázs Katalin Ildikó Az 1930-40-es évek hazai és párizsi magyar irodalma Gereblyés László munkássága tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Horváth Tamara Diákélet Budapesten és Pécsen (Néhány szabadidőtevékenység összehasonlítása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Szabó Ibolya Miért tanulja (vagy nem tanulja) a mai diák a természettudományos tárgyakat? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bame Julianna Az Alföld a török hódoltság korában. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics Márton Gyula város kulturális életének története a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Banadics Mártonné Román-magyar kulturális kapcsolatok 1945-től napjainkig Gyulán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Klára Az új mítosz Szerb Antal két regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barcza Györgyné A kompenzálás lehetőségei és módszerei a heterogén nagycsoportban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lidia Madaras településtörténete a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barra Anikó Stendhal és L.Tolsztoj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos A Csorvási Vörös Október Termelőszövetkezet története 1949-től 1966-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráti Péterné Vid glagola. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó István Petőfi "Felhők" korszaka és a fiatal Magyarország romantikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bech Béláné A környezet hatása egy óvoda társas szerkezetének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekker Krisztina Pilinszky János. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella István A kondorosi "Dolgozók" Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bella László Az 1457. sz. Kossuth Lajos Úttörőcsapat története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Aranka Charles Dickens és a gyermeksors. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Benedek Anna Kuncz Aladár és a Fekete kolostor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benke László Kosztolányi Dezső regényei: Néró, Pacsirta, Aranysárkány, Édes Anna. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Antal Az 1929-33-as évek mezőgazdasági válságának hatása Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bernáth Katalin Romantika és realizmus Eötvös 1840 körül írt regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari János Cicero és az agrár kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Erzsébet Haláltudat és a pokol víziója a középkori kereszténység eszmevilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaskó Irén A népi írók irodalomelmélete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blaudstätter György József Attila "kép" a Szovjetúnióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsánczi Margit A Kiskunság a török hódoltság alatt. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodor László Cegléd mezőváros története a XVI-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bodorné Pataki Beáta A naturalizmus hatása a századvégi magyar novellairodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Edit Sütő András "Káin és Ábel" című drámája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Julia Bibó Lajos műveinek bibliográfiája és pályaképe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Imréné A mezőtúri Magyar-Mongol Barátság Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokros Katalin A pedagógus alakjának ábrázolása a hatvanas évek prózájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boldog Erzsébet A lélekábrázolás kérdései Kosztolányi prózájában (Első korszaka). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bombay Lászlóné Kulcsár Gyöngyi Egy közösség alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbáth Árpádné Juhász Gyula és Tóth Árpád önarckép versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Mária Arany János Elveszett alkotmánya, mint Vergilius Aeneisinek paródiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Zsófia A nominális stílus a "Nyugat" szerzőinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borkuti Józsefné A költő képzete Petőfi műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Boros Ilona Katona József: Bánk bán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Kornélia Válságbаn levő határozós szerkezeteink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros Pál Radnóti Miklós élete és antifasiszta költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Zoltán Változatok Szolnok város kulturális életének történetéről. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bozsó Renáta A kábítószer mint kultúra Nyugat Európában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bruck Lászlóné Szovjet hadsereg védelmi harcai 1941 folyamán. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Buchnitz Zoltánné Kosztolányi Dezső stílusának jellegzetes vonásai : különös tekintettel a mondatszerkesztésre és a szabad függő beszédre az Édes Anna c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bucsány György Reformkori színjátszásunk kialakulása és szerepe a nemzeti öntudat ébresztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budai Rózsa Írók állásfoglalása a második szárszói találkozón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buday Kálmánné Parasztkövetelések az 1437 és 1514-es parasztháborúban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Budáné Mikecz Éva Analyse eines althochdeutschen Textes: das Hildebrandslied. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtos László Batizi András Jónás próféta c. énekének szótárszerű feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukovinszky István V. G. Korolenko "Nyelv nélkül". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábel Józsefné Vass Piroska Vergleich deutscher Verben und ihrer Rektionen mit ungarischen Verben und ihren Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth Sándor Umweltschutz in der Bundesrepublik Deutschland (Im Spiegel der Presse). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánki-Horváth Sándor Ziel und Aufgaben der Sprachgesellschaften des 17. Jahreunderts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos József Madách Imre: Az ember tragédiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Ágnes Nagy László költészetének a népköltészettel való kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Mihály A Gyomai Dózsa Termelőszövetkezet története 1949-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békéssy Gábor Pájer Antal élete és világi költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódiss Olga A ceglédi földmunkásság és szegényparasztság helyzete és mozgalmai a századfordulón 1889-1908-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Bódogh Andrea Orosz utalások Juhász Gyula életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóra Enikő Bálint Tibor pályája a Zokogó majomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz Júlia Lakóhelyem környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Cs. Szabó Annamária Révész Béla munkásságának főbb problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csapó Imre Budapest XVIII. kerületének : Pestlőrinc-története. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cseke László Visegrád a központi hatalom átmeneti megerősödése idején. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csepregi Jánosné A hajdúk szerepe Magyarország történetében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Cserjés Attila Illyés Gyula költői pályaképe 1937-ig (A Nehéz föld-től a Rend a romokban-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserjés Katalin Egy mítosz és egy utópia a XX. századból (Franz Kafka és Déry Tibor). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserpán Mária Diákotthoni csoport nevelésszociológiai vizsgálata Csepregen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csertő Aranka A bábjáték személyiségfejlesztő szerepe csoportszituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseuz Imre A kunszentmártoni kovács-bognár céh működése 1800-tól 1872-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Csillag Hajnalka Arany János: Őszikék. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Csomós Istvánné Justh Zsigmond társadalomszemlélete regényciklusa alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Júlia Ady és Isten kapcsolata néhány versének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba Miklós Nagyolvasztói elegyszámítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Istvánné A békéscsabai Kulich Gyula Ifjúsági és Úttörőház tevékenysége az általános iskolás korú tanulók nevelése érdekében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csáka Zita Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete: A lovag meséje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császtvay Tünde Reviczky Gyula összes verse. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Cynolter Magda Az auditív szemléltetés szerepe az alsótagozati oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czachesz Erzsébet A felvilágosodás esztétikai problémái köréből (Herder hatása Kazinczy esztétikai koncepciójának fejlődésére az eklektikus felfogástól a neoklasszicizmusig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Cecília Nagy László költészetének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czoch Gábor Kivándorlás Lotaringiából Magyarországra a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czuth Béla A bagauda-mozgalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancsó Béláné A könnyű lovasság szerepe Mátyás korában a török elleni portyázásokban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dancz Gyula Gerendás története 1900-tól 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danku Julianna Kerényi Frigyes és Petőfi Sándor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darin Ferenc Thököly kapcsolatai a portával 1678-1685. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Árpádné Illyés Gyula drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobai Katalin A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László Zenei műfajok és műformák Weöres Sándor költészetében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Dobozi Eszter Líra és természet (Radnóti Miklós költészete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombi Dánielné A Kettős-Körös árterének és védőgátjainak leggyakrabban előforduló növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domnanovich Rudolf Szabó Dezső és Németh László ideológiájának néhány közös vonása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Dezsőné A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata Medgyesbodzás községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dér Terézia Kettős kötésű dativusok Horatiusnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Márta A Salome-téma feldolgozásai a romantikáig ikonográfiai szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi Jánosné Tata vár története a XVI-XVII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dörnyei László Szerb Antal szépírói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

E. Kiss Imréné A közlekedési szakszervezet története az 1929-33-as nagy gazdasági válságig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Egresi Anna Szigetújfalu története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Egri Dénes Az Óbudai Általános Munkásegylet kialakulásának története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eperjesi Éva Mátraderecske dúló- és utcanevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi líóra A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 5. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdõs Sándor A Nádudvari Vörös Csillag Termelőszövetkezet története 1950-1963. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erősvári Pál Galgahévíz község birtokmegoszlásának változásai és népének élete 1895-től napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Eszik Sándor Kecskemét alsófokú iskoláinak fejlődése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Etele Józsefné Isaszeg története. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Etényi Nóra Érsekújvár 1663-as feladásának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabolya Balázs Az ifjúsági turizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Attila Eltérő életkorú gyerekek szakrajaira épülő úttörőcsapat tevékenységével kapcsolatos kísérletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella A "nemesi fészkek" bukásának ábrázolása a XIX. század végi magyar és orosz irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyuláné A történelemtanítás módszertana a Dolgozók Iskolájának esti tagozatán a VII. osztály számára. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Irén Székkutas és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas László Bátya község története. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Mátyás A Mezőhegyesi M. kir Állami Ménesbirtok dolgozóinak helyzete a Horthy-fasizmus éveiben (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Róbertné Komáromi János. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zoltán Ötven talentum borostyánkő - Janus Pannonius Plutarchi Dicta Regum et Imperatorum magyar fordításának elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkashalmi Erzsébet Mondategészek reprezentált kapcsolódása egy Illyés Gyula - esszében : névmásfajták, határozószók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Balajthy Katalin Az irányzatosság néhány problémája reformkori irodalmunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fatér Valéria Horatius Ars Poeticá-jának hatása a magyar irodalomban a 18-19. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas István Móra Ferenc parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Csaba Madách Imre: Az ember tragédiája - hétköznap. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Lászlóné Tamás Éva A fiatalkorú bűnözők Csongrád-megyei eseteinek szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József A "Rozsdatemető" vitája és a kisregény problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László Az általános iskolai felsőtagozat helyzete Kecskemét járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Mária A Dugonics Társaság története (1900-1910). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Antalné Román Irén A gyulai iparoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyő Gyula Derecske község gazdasági, társadalmi és politikai helyzete a két világháború között (szociográfiai vázlat). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ferenc Ildikó Gyermek- és ifjúságvédelem tantárgyi gyakorlat összegzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Ferencz Béla A tanítási óra hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ferenc Puskin történelmi öröksége az Anyeginban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Ildikó A tolna megyei tanuló ifjúság politikai, társadalom- és természettudományos ismereteiről készült felmérés adatainak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Katalin A táj változása Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fohsz Józsefné A szövegmegértés képességének vizsgálata az általános iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Pál A szentesi direktórium története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fráter Anikó Dadaismus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó György A magyar nyelvű politikai költészet néhány kérdése a XVII. század elején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A Szegedi Tudományegyetem története az 1944-1948-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György A két munkáspárt viszonya Szegeden a népi demokratikus forradalom időszakában (1944-48). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Györgyné Dosztojevszkij: A hasonmás című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Judit Regösének-motívumok a XX. századi magyar lírában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Péter Komját Aladár költői pályája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Györgyné Szenczi Ibolya Szenczi Molnár Albert zsoltárainak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földényi Vera Weöres Sándor költészetének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Förgeteg Szilveszter Magyarcsanád nemzetiségei 1700-1914. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürge Anita Elections and campaigning in the U. S. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gajdó Tamás Az új színpad művészete - Bárdos Artúr pályaképe - 1900-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdó Ágnes "...és bűneim halállá állnak össze" - A bűn motívuma József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai János A Magyar Csillag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Éva A fonématikus hallás fejlettségének vizsgálata óvodás, általános iskolás és kisegítő iskolás gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellér Julianna Gergely Sándor élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gere Zsolt Vörösmarty eposztöredéke. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gerencsér Klára Tisza Mária VI.b. oszt. tanulóról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda Júlia A lírikus Kosztolányi és a valóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondocsné Batai Rozália A XIX. század végi líra problémái Vajda János kései költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregor Józsefné Veszelyi Beáta A Kisteleki Magyar Királyi Állami Fiú és Lány Polgári Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Katalin Czóbel Minka élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Gáborné Az informálódás fejlődése és szintje a társadalmi szférában : információs csatornák és az információ áramlása a társadalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Klára Vergleichende Analyse deutscher und ungarischer Verben auf Grund ihrer Rektionen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Rózsa A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyebrovszky Jánosné Sarkad község kialakulása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné Szociográfia a huszadik századi Magyarországon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése Rákóczi szabadságharcában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése a Rákóczi szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Lászlóné A nemzeti összefogás kérdése, Rákóczi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gyenes Tibor A városi plebs szerepe Tacitus történeti műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gyovai Imréné A gazdasági válság hatása Orosházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurity Klára Szegedi írók a művészetről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurácz Ferenc A magyar politikai szónoklat nyelve Kossuth előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi Rózsa A professzionizmus kialakulása a magyar labdarúgásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi Mária M. Gorkij: Troe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Imréné Az új élet megindulása Battonyán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Istvánné Harkai Edit Belső koncentrációs lehetőségek az anyanyelvi nevelésben és oktatásban (A grammatika oktatása az általános iskolában és a gimnázium II. osztályában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Katalin Elek község hely- és utcanevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Kálmán Arany János lírájának esztétikai vonásai 1848-1851-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gágó Ibolya Dutka Ákos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Györgyné Zrínyi Miklós nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Józsefné A nevelői közösség alakulása, fejlődése Jánoshalma, Kunfehértó és Tompa községek általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pál A Csongrádi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 10 éves története (1950-1960). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálos Judit Radnóti Miklós szerelmi költészetének jelentősebb motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Margit Tömörkény István parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Mária Éva Az abszurditás mint az irodalmi ábrázolás célja, Heller a „22-es csapdája” című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göb Miklósné Szalkanovics Sára A kispolgárság ábrázolása Csehov és Gorkij műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göltl Gizella Vergleichende Untersuchung der einen Raumbegriff bezeichnenden Bestimmungen (Auf Grund der Deutschen und Ungarischen Sprachen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gőcze Rezső Szombathely francia megszállása 1809-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth István Értékőrzés és értékújítás az irodalomtanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadobás Mihály Über die Rolle der Songs in der Dreigroschenoper. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnády Zoltánné Czimmer Teréz Szatirikus tradíciók Majakovszkijnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmai Ilona Nagy László világszemléletének alakulása az 1950-es évektől (Allegorikus versei, mint világszemléletének szintézisei. A versek közös motívumai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Ferencné A. A. Fadeev: Razgrom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Jenőné Az irodalom és pedagógia összeforrottsága Gárdonyi életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hansel Istvánné Barna Rózsa Zum Problem "episches Theater". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Harangozó Józsefné Dörnyei Zsuzsanna M. Gorkij: Žizn' Matveâ Kožemâkina. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkány László A realista ábrázolás eszközei az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkány Tiborné Szanyi Zsuzsanna A rendszerezési képességek vizsgálata a 8. osztályos fizika tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hartmann Ágnes Mezőkövesd. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Haulik Lászlóné Szabó Lőrinc: Tücsökzene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haász Jánosné Szabó Lőrinc: A huszonhatodik év (lírai rekviem) - A ciklus elemzése a Csillag című szonett alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haász Józsefné Kun József, szegedi költő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Józsefné Móra Ferenc ifjúsági művei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heiling Rezső Eger a XVI. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hergyán Julianna Franz Kafka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hernádi Mária Egy találkozás története. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hernádné Hermán Judit A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirt Anna A végvári harcmód elemeinek kialakulása, Hunyadi Mátyás török elleni harcaiban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Hofszang Józsefné A magyar óvodai oktatás kialakulása és fejlődési irányai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holp József Az Endrődi Földmunkásmozgalom története 1919-től 1935-ig különös tekintettel az 1935. évi csendőrsortűzre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horgos Pálné Bálint Klára Radnóti Miklós formaművészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horvai Hajnalka Borosta község hanglejtésformái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Anna Móra Ferenc egyetemi évei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Bettina Az anyanyelv és idegen nyelv kapcsolata a nyelvelsajátítás során. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Gyuláné Kecskemét az 1867-68-as alföldi parasztmozgalmak központja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Györgyi Il Calvino postmoderno - Le Cosmicomiche e Ti con zero: una fase preparatpria. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ibolya Gesellschaftskritik im Roman Spielhagers "Sturmflut" und im Roman Heinrich Marrs "Im Schlaraffenland". BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István A polgári nevelés egyes alapelveinek tükröződése a reformkor magyar pedagógiai irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth János Barokk ízlés irodalmunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajosné Oláh Gábor novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lászlóné Városfejlődés az Anjou korban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Magdolna Szabó Pál írói fejlődése néhány regényén keresztül bemutatva. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Horváth Márton A kakucsi "Lenin" mezőgazdasági termelőszövetkezet kialakulás és fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Sándor Állatábrázolások a magyar nemesi címerekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth József Vázlatok Iuvenalis utóéletéről különös tekintettel magyar vonatkozásaira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hrabovszki Mihályné Szabó Erzsébet Nagyfuvaros utca és Margitváros világa (Fejes Endre: Rozsdatemető és Molnár Géza: Város a felhők alatt, illetve Holtak fogságában c. regényének összehasonlítása). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Hudy Attila Adalékok a magyarországi cigányok történetéhez (1900-1914). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Huszák Susanne Über das Groteske bei Klee und Morgenstern. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hááz Nicolette Általános iskolai fogalmazástanítás 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hévizi Sándorné A szabad idő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata a Gyomai Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Zsolt A nagy kabaré. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné Magyar tanársors a XX. század elején (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány regényelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hőnig Antal Jordánszky Kódex - Márk evangélium, VI. fejezet: A fogalomszók vizsgálata. Mondattani egybevetés a Müncheni Kódex azonos fejezetével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hűvös Andrásné, Fister Judit A tanulók iskolához való viszonyának psychológiai vizsgálata különös tekintettel a társas kapcsolatok hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ignácz Istvánné A sokarcú Isten Ady Endre istenes verseiben 1907-1912. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Illés Zoltán A kámzsás festő megtalált képei (Keleti Arthur elfeledett költeményeiről). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Ivitz Istvánné A magatartás drámájának művészi újraértelmezése Gerelyes Endre írásaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Iványi Ildikó Szakonyi Károly munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Margit Gyulai Pál irodalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Mihály A mezőberényi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaksa Eszter Szeged mezőgazdasága az 1929-33-as világgazdasági válság idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakucs Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jakucs Gábor Pest-Pilis-Solt-Kiskun vármegye közellátásának története az 1941-44-es években, a magyarországi felszabadító harcok kezdetéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakus Ildikó Csáth Géza novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janovics Judit Nyelvi játékok a beszédkészség fejlesztésére a középiskolai németórán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janurik János Die Funktion der Staffage im Roman "Buddenbrooks" von Thomas Mann. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Zsuzsanna Dekameron-motívumok az angol irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky Mária A középiskolás tanulók véleménye a nemi erkölcsről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Ferencné Tvorčestvo Garšina. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Ilona "A tűz csiholója" : Ady Endre forradalmisága lírai költeményeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Jánosné Rém község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Juhász Antalné Móricz Zsigmond novellaírása az első világháború idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Balasi Franciska A tündérkedéstől a vers elejtésééig - Nagy László néhány versének mítoszi alapú megközelítése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jurasek Ibolya A magyarság-európaiság gondolatának alakulása Illyés Gyula tanulmányaiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Jurzsa Katalin Nemzetiségi politikánk alakulása 1848-1919 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jánics István Magyarország belső helyzete a mohácsi vész előtt 1490-1526. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jánosi József Arany János és a ballada. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jánosi Józsefné Arany János archaizmusai a Buda halálában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor László A Magyar kézművesipar fejlődésénak rövid áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Józan Lídia Biró Lajos írói tevékenységei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

K. Tóth Ferenc Adalékok a hegeli filozófia marxista értékeléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kada István A Nagyatádi-féle földreform és megvalósítása Pest megyében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaiser Márta Ovidius magyarországi utóélete (reminiszcenciák és fordítások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalapos István A sztálingrádi vereség visszhangja a szegedi sajtóban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kallai Klára A népi írók (Veres Péter és Féja Géza) irodalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Melinda A politika poétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalászi Pálné Kaffka Margit és a korabeli Magyarország nőproblémája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanczler Mária Győr története 1918-19-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kanfi Horváth Sándor Az Angol-Magyar Jutafonó és Szövőgyár Rt. története 1945-1949. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi Andrea Tanítójelöltek érdeklődésprofilja (Vizsgálat az IRLE-teszt segítségével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapros Lászlóné Békéscsaba fejlődésének története a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a dolgozó nők helyzetére, munkalehetőségeik és létszámuk növekedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapu Pál A Puszták népe című folyóirat története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapás Ferencné [A munkásosztály első szervezett békemozgalmai]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos Irén 1848-49 képének módosulása Jókai műveiben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Karácsonyi Istvánné Az argó szerepe néhány fiatal erdélyi író művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kastner Anikó A "Nyugat" viszonya a régebbi magyar irodalomhoz tanulmányok alapján 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Bianka Egy idős festő gyermekkori emlékei (A beavatás, mit archetipikus minta felhasználása a meggyőzés érdekében Füst Milán Őszi vadászat c. művében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Jánosné Kaffka Margit költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Katalin Visegrád. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona Éva Hemingway hősei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés János A Szeged-átokházi avar sírlelet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Janka Frau und Aktivität in den Werken von Heinrich Böll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Márton Dsida Jenő valóságélménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Márton A Miasszonyunk Leánynevelő Intézet története 1944-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kendró Erzsébet Az elemi oktatás története Nagykőrösön 1948-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kepecz Gabriella A lélekábrázolás Babits prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Béláné Újpest fejlődésének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kereki Agnes A humor nyelve, a nyelv humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keresztes Csilla Tranzitív és intranzitív igék jelentésbeli eltérésének vizsgálata a magyar és az angol nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztesi Katalin Thury Zoltán élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghyné Kapócs Éva Justh Zsigmond filozófiai rendszerének kialakulása, annak tükröződése A pénz legendája c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Ibolya Ildikó Kunszentmárton története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész-F. Éva Sarkadi Imre hősei : variációk egy témára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerékgyártó Éva Adalék Oláh Gábor életművének értékeléséhez (Oláh Gábor és Juhász Gyula barátsága). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses László A serdülő korú tanulók tantárgyhoz viszonyulásának vizsgálata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Mihályné Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Mihályné Syntaktische Analyse eines Deutschen Sprackdenkmals aus dem 3. Jahrzehnt des 16. Jahrhunderts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király Lajos Lovik Károly novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Ida Kaffka Margit nőábrázolásának néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Józsefné Új Utakon MTSz története 1959-1967-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Aurél Zrínyi Miklós: A Szigeti veszedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Borbála Az apátfalvi úrbérrendelet. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Istvánné Németh László ideológiája történeti drámáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss József Balmazújváros nagyközség története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária Guy De Maupassant: A szépfiú. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Mária Jászladány története és a még élő néphagyománya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Viola Ibolya A Kínai Népköztársasag kül- és belpolitikája 1956-tól 1964-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Ilona Az illusztráció rövid története Kozma Lajos könyvtervezői munkássága a Kner könyvek tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely Theodóra Városi élet a Duna-Tisza közén a török hódoltság alatt. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Klaár Mária Németh László társadalomábrázolása (Bűn és az Égető Eszter alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klötzl Ferenc E-learning tananyagok, tanulási tartalmakat közvetítő alkalmazások fejlesztése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Koch János Borota község története és földrajzi névgyűjteménye. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis József A tanulói személyiség fejlesztése és megismerése az általános iskolai nevelőmunkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Mihály A kulturált magatartás szokásainak kialakítasa tanyai diákotthonokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocziszky Éva A humanista elégia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolics Pál Művelődéspolitikánk célkitűzéseinek megvalósulása egy általános művelődési központban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlóssy Ákos A versforma Weöres Sándor költészetében - "A hallgatás tornya" és a "Tűzkút" című kötetei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komódi Andrea Demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei egy Békés megyei faluban (Zsadány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komódi Andrea Zsadányi demográfiai és antropológiai vizsgálatok eredményei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Koncz Jánosné Tóth Zsuzsanna A szerb nemzeti eszme kialakulása és a nagyhatalmi érdekek összeütközése a Balkánon (Szerbia, Bosznia-Hercegovina). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kontra Ferenc Csáth Géza egyik jellegzetes novellatipusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kora Antal Sinka István. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Erzsébet A XVI. század magyar protestáns drámairodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszti Pálné A német fasizmus uralomra jutása és tükröződése a szegedi sajtóban. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács András A meggyőződésformálás elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gergelyné Egy mezőváros története a XVI-XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Julia Pécel község helytörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Klára Die deutschen Präpositionen und die Ihnen in der ungarischen Sprache entsprechenden grammatischen Kategorien. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Kálmán A vezetési stílus jelentőségének vizsgálata a sportbeli felkészítés folyamatában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly Egy személynévtípus eredete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Margit Szőreg község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Piroska Radnóti Miklós: Tajtékos ég. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor Az 1929-33-as gazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Terézia Stílusirányzatok és műfajok elméletének magyar szakirodalma (Bibliográfia 1945-1965). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jánosné Farkas Irén A Nagyatádi-féle földreform és megvalósulása a Sokoróaljai járás területén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Zoltán Kalocsa története az alapításától 1914-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koós István A szakfelügyelet hatásfokának javítása, a szakfelügyelet irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajcsi Pál Страноведение-лингвострановедение в учебниках русского языка для п4м назии. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kraviánszky Mihályné Dr. Kovács Judit Vizsgálatok a fiatalkorú elítéltek iskolai végzettségéről, és ezzel összefüggésben néhány nevelést befolyásoló egyéb tényezőről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kremser Anna A Nyugat költőinek kapcsolata a képzőművészettel. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Kretz István Iskolaérettségi vizsgalatok és korrekciós nevelés Tolna megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Antal A Nemzeti Parasztpárt makói szervezete 1944-48. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Béla A XVII. és XVIII. század főbb telepítési akciói Tolna, Baranya és Somogy megyében. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kránicz Imre Rilke in Ungarn. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubinyi Ferenc Társadalmi és politikai harcok 1848-49-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kucsera Zsuzsanna A magyar feltételes mondat és az előfeltevés (Kísérlet feltételes mondataink osztályozására az előfeltevés fogalmának segítségével). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kudlik Mónika A munkanélküliség hatása az iskolára. Other, Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola.

Kuk Sára Juhász Gyula felkiáltó mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár Sándorné Az általános iskolai pedagógusok élet- és munkakörülményei a veszprémi felszabadulás úti lakótelepen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Mátyás Zrínyi Miklós nemzeti programja. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kuna Gábor A gazdasági válság hatása Kecskeméten 1929-évben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurgyisné Szarka Emilia Dialektika a kémiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurunczi Mihály Az értelmiség és az 1956-os forradalom Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutas Ferencné A szarvasi szlovákság asszimilálódása az oktatás tükrében a XIX. századtól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kácsor Ferenc A népoktatási törvény bevezetésének körülményei, helyzete Fejér megyében 1868 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Gyula A nemzeti bizottságok szociális és kulturális tevékenysége Békés megyében (1944-46). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán László A színházesztétika helye a tudományok rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kánya Erzsébet Die Form der Komödie im Werk Friedrich Dürrenmatts. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kéry Anikó Az 1927-es magyar-olasz szerződés visszhangja a sajtóban és a parlamentben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Károly A Gauss-elimináció műveletigényének csökkentése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön Anikó A pályakezdő értelmiség munkahelyi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köles Irén A sztochasztikus programozás algoritmusának, programjának kidolgozása és alkalmazása mezőgazdasági döntéseknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Környei Jánosné Egy nevelőotthoni tanár pedagógiai esetgyűjteménye. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köves Ilona Tersánszky Józsi Jenő Kakuk Marci című művének stilisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtös Xavérné Hemingway etikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkóné Pálfi Alojzia A kecskeméti tanítónőképzés története (1917-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakó Ferencné Hogyan reagált a technika fejlődésére József Attila, Szabó Lőrinc és Illyés Gyula, s e reagálások ideológiai gyökerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos István Vörösmarty Mihály: Vérnász - Szomorújáték öt felvonásban 1833. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Istvánné Vörösmarty Mihály: Tündérvölgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehmann Vincéné Kőbánya haladó hagyományainak felhasználása az iskola oktató-nevelő munkájában. Kőbányai iskoláinak története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lehoczky László A szlovák nemzeti mozgalom kultúrpolitikája (1845-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai Jánosné Lexikai egységek előfordulási gyakoriságának vizsgálata az általános iskolai orosz nyelvkönyvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lei Jánosné Kalocsa földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leléné Erdélyi Mária Algyő község élete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai Zója A programozási nyelvek kiterjeszthetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Gyuláné Móricz Zsigmond: Árvácska című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel József Reformkori problémák novellairodalmunkban 1818-1841 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel László Tizenkilenc Egyperces Örkény Istvántól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Letzel Róza A Csendes-óceáni hadszíntér a második világháborúban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lieber Mártonné Tragičeskoe v Tihom Done M. Šolohova. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Dorottya A Gömbös-kormány külpolitikájának egyes kérdései a magyar történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lipák Tibor Bővített vázlat egy nagyobb munkához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Imre Valóságlátás a mai magyar parasztirodalomban - (Sánta-Galgóczi-Galambos műveiről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi László Lukács László költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lux Ilona Deák és a konzervatívok. Az 1840-es évek első felében (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Róbertné Programozás a magyar nyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Erika War against Terrorism...Middle East Oil. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László László Németh László nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár György Az orosz állam szervezeti változása a 17-18. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Albertné Közösségi művelődés a művelődési házakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Gyuláné Adatok Szajol történetéhez : különös tekintettel a szajoli határ körüli perekre. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

Maczik Anna Nagyszénás község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Madarász Klára D'Annunzio magyarországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mag Judit A Koszorú c. lap elemzésé Szerkesztő: Vörösmarty Mihály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Erzsébet Comenius elgondolásai a munkára neveléssel kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Ferencné Szeged 1848-49 tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magócs Erzsébet Babits l' art pour l' art művészetének jellege, annak szubjektív és társadalmi gyökerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Anita "Egy vergődő lélek" - A személyiségfelbomlás Cholnoky László prózájában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Major Imréné A környezet károsító hatása az óvodáskorú gyermek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majsáné Iván Gizella A rabszolga munkaerő alkalmazásának néhány kérdése a XVIII-XIX. századi Latin-Amerikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makrai Andrea "Ímé, az Istennek ama báránya, aki elveszi a világ bűneit" - Értelmezések Nádas Péter a Bárány című szövegére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maksa Ferenc A tápióbicskei csata 1849. április 4. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mancza Eleonóra Gyakrabban előforduló tanári magatartásformák vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mandel Andrásné A közösségi szerkezet feltárására alkalmas módszerek eredményeinek összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margittai Gábor A ritmuskényszer esztétikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Ágnes Übungstypologie zur Wortschatzarbeit. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maros Éva A Guary Kódex hangtana és alaktana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matusich Mária Schillers Dramen in Ungarn im Spiegel der Zeitgenössischen Presse (1920-1940). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Péter A magyar uralkodó osztályok és a középosztály fejlődésének problémái a Huszadik Század című folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Andrásné Czakó Anna Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Mária Jane Austen és nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medovarszki Lenke Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata ötödik osztályos tanulók jellemzés műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Meggyes Miklósné Adalékok a SZIM Esztergomi Marógépgyára történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Rezső A román hadsereg felszabadító harcai Hajdú és Szabolcs megye területén 1944-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Merényi Erzsébet Az INTERCELLAS sejttérszimulációs nyelv és processzora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meskó Klára Kinga Félegyháza társadalma a XVIII. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Hajnalka Az óvodai nevelés kialakulása, fejlődése Magyarországon 1828-tól 1867-ig. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mike Jánosné A novellaíró Kosztolányi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Magdolna A televíziós játék műfaji sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikulásik Jolán A kecskeméti ásatások magyar emlékei. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Misbrenner Nóra Diáknyelvi vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Zoltánné A sematizmus kérdése a felszabadulás utáni próza irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moczar Albert Karikás Frigyes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohos Sándor Szabó Lőrinc lírája 1926-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Dezső Az öcsödi Kossuth Termelőszövetkezet története 1957-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Istvánné Az 1929-es gazdasági válság és annak hatása a magyar munkásosztály és a dolgozó parasztság helyzetére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Lajos A kettős bűnhődés motívuma Arany János balladáiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Mária Németh László angol és orosz irodalmi érdeklődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárné Ruck Judit A pályaorientáció önismereti tényezői (7.osztályos tanulók vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi József A XVII. századi francia klasszikus tragédia Magyarországon (Corneille). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi Hajnalka Szegvár népessége a XVIII-XIX. században. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muszka Lajos E. T. A. Hoffmann: "Die Elixiere Des Teufels" Analyse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai Ilona Проблемы обучения аудированию /на материале пятого класса восьмилетней школы/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mák Beáta Valóság és fikció Szabó Magda két önéletrajzi ihletésű regényében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mák István Választások Nagykamaráson 1920, 1922 és 1926-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Attila Gyermek- és ifjúságvédelem : esettanulmány. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Mártáné Lőrinc Veronika Protestáns zsoltárköltészet Szenci Molnár Albert zsoltárai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máthé Ferenc Zugló (XIV.ker.), valamint a XIV. ker. Őrnagy u. iskola kialakulásának történeti áttekintése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Máté Ferenc A gerelyhajítás alaptechnikájának programozott oktatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Imre Jotengrit - A rábaközi sámánok szellemi hagyatéka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Zoltánné Kemény Zsigmond és történeti forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi Katalin Die Funktion der Monologe im Drama „Don Carlos”. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Sándorné A pályaválasztás motivációi a csanyteleki általános iskola VIII. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mézes Tibor A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónus Ernő Hódmezővásárhely parasztsága, a Dózsa Termelőszövetkezet fejlődése 1948-tól 1963-ig és a közös gazdálkodás szervezése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mónus Ferenc A hódmezővásárhelyi református gyülekezet élete a felvilágosodás korában (1699-től 1810-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa Mária Makó urbáriuma. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Elemér Gráf értékelő programok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Júlia Héjszerkezetek Riemann-geometriai modellje és feszültségi állapotának vizsgálata elektronikus számológépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Barnabás Pozsonyi szobrászat a Donner és Messerschmidt közti időkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csabáné A debreceni elemi oktatás kialakulása és fejlődése a 17-18. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István A szegedi demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944. október 11.-1948. március 15.). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jolán A "de” kötőszó használata Juhász Gyula verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy László Magyar hadifoglyok a Nagy Októberi Szocialista Forradalomban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Matild Miért szeretem Arany János balladáit? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Nándorné A Bethlen- kormány politikája. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor Adalékok a DIVSZ történetéhez. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor Humanismus in den Buchenwald-Romanen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor Literatur und Politik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor Torbágy története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Tamás Sztoikus életszeretet Kosztolányi Dezső Szeptemberi áhítat című versében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Valéria Nagy Ignác munkássága az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Vera A Csanád Megyei Nemzeti Bizottság politikai tevékenysége 1945-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyfalusi Tibor A köznyelv képi kifejezés-lehetőségeinek művészi megújítása - Stílustörténeti képmonográfia nyelvművelési tanulságokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagylósy Mária Magdolna Sopron bortermelése. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagyné Seres Magdolna 6. osztályos biológia tankönyvben szereplő összefüggések feltárása, struktúrájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Gabriella Átváltozás a magyar és orosz népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes József Az Orosházi Petőfi Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1949-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes László Röszke történelme. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyerges B. Ferencné A proletárdiktatúráért vívott harc az 1945 és 1947-es választások tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyisztor György Elek község rövid története megalakulásától napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyisztorné Debreczeni Ágnes Olvasás-szövegértés képességének mérése hetedik évfolyamon irodalomtankönyvi szöveg alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Gyula A dunai vasmű építésének gazdasági előzményei és szükségessége, az építés "hőskora", létrehozásának körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Cecília Agrárszocialista mozgalmak kibontakozása Magyarországon. Különös tekintettel Várkonyi István történeti szerepére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Erika Török Sophie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Erika Vadon élő állatok számlálása matematikai statisztikai úton; a Capture-Recapture modellek gépesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferencé Veres Péter parasztábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Klára Sütő András: Csillag a máglyán című drámájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Károly Félegyháza és a szabadságharc. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Zoltán Dsida Jenő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz Ferenc Juhász Ferenc költészete a személyi kultusz éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oltyán Lajos Az öntevékenységre nevelés helyzete Szentes város és járás, illetve Csongrád város néhány úttörőcsapatában és középiskolás KISZ szervezetében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh János Az "Artamanovok" elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Miklós Nagy István (Pályakép). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ormos Zsuzsanna Kemény Zsigmond forráshasználata és forrásmotivációi (A Zord idő c. regénye alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Sándor Nagy Októberi Szocialista Forradalom tanítása a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom egységéről; harc a politikai és akcióegység megteremtéséért. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ozoli Katalin A janzenizmus nyomai a szombathelyi Herzan-könyvtárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajor József Pedagógusok továbbképzése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palatinus Éva Die Widerspiegelung Des Lebens In Der Sprache Der Romane Erwin Strittmatters. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palkó Istvánné Sárosdy Zsuzsa Kocsis István 4 drámája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Brigitta A devianciák, mint a nehezen nvelhetőség részei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap István Az alapvető úttörő közösségek önkormányzati szerveinek szerepe az öntevékeny közösségi élet megszervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Istvánné Adalékok a pedagógus pálya presztizséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Sándorné Kiskunfélegyháza története 1945-1960 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Anna Etikai kérdések Kosztolányi kései költészetében - Hírlapi etikett alapján, a válságfilozófia kérdéskörébe ágyazva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gyula Tápé község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné A magyar nyelvtan /részletesen a helyesírás/ tanítása az általános iskolák 5-S. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Jánosné Mocsáry Lajos és a 19. századi magyar nemzetiségi politika. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Lajos A képalkotás és nyelvi kifejezőeszközei Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Magdolna Olaszország hadbalépésének körülményei a második világháborúban és visszhangja a hazai sajtóban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tibor Ójapán versformák adaptációs lehetőségei a kelet-közép-európai irodalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zoltán A tipus és jellemábrázolás kérdése az irodalomelméletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pasek Béla CHANGE processzor implementálása, CHANGE programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Ildikó Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkóné Füleki Ildikó Újszeged helytörténete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkós Sándorné Máthé Magdolna А kézügyesség pszichikai vizsgálata az egyes tantárgyak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulikovics Tiborné Sárisáp és Annavölgy községek története az őskortól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paál István Elidegenülés és magány a modern nyugati drámairodalomban (Arthur Miller drámáinak elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perlerné Bencsik Zsuzsanna Az orosz imperializmus a legújabb szovjet kutatások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Perényi Lászlóné A gyakorlati képzési program megvalósításának fontosabb szerkezeti, tervezési, tartalmi és metodikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perényi Rezső Bevezetés a váltakozóáramú mérésekbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Peszeki Lászlóné Tompa Mihály világképe - A szabadságharc bukása utáni lírájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Zoltán A magyar püspökök oklevéladó tevékenysége a XIII. és XIV . században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petres Pál Baja története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petri Zsuzsanna Szeghalom munkásmozgalma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovay István A Gömbös-kormány megalakulása és belpolitikája 1932-33-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Petró András Az iskolareform tükröződése a Köznevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Borbála A Tanácsköztársaság története Jászberényben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pikó András Apponyi Albert és a magyar konzervatív nacionalizmus kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pilhoffer Ferenc A nagy létszámú általános iskolák szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Rebeka Vésztő község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pogány Márta Tolsztoj hatása Juhász Gyulára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Sándor Wesselényi és a nemzetiségi kérdés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Polner Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Zoltán Zenei kompozíció, Thomas Mann "A Buddenbrook-ház" c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Polner Zoltánné Az amerikai polgári életforma csődje Arthur Miller drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pomázi Petra Ember és Isten - A kapcsolat megteremtésének formái, lehetőségei és szerepe József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Judit Bródy Sándor hatása Ady Endrére (Párhuzamok és hasonlóságuk életútjukban, életművükben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pornai Éva Mátyásföld története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pornói Károly Az értelmiség és a pedagógus szakszervezet a demokratikus átalakulásban 1945-től 48-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posta István Kölcsey Ferenc történelemszemléletének fejlődése a Töredékek a vallásról című mű megírásáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pribelszki Pálné Rázga József karnagy élete és pedagógiai munkássága. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pribojszky Michael Faust und die Tragödies des Menschen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Priszlinger Ferenc R10 Assembler fordítóprogram R40 gépen /Crossassembler/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Propszt Anna A nemzetiségi kérdés a kiegyezés korában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Purzse Etelka Mikszáth dzsentri-ábrázolásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál János Áprily Lajos költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lidija Csillagászati motívumok Baka István verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Mária Kecskemét a török hódoltság korában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pál Sándor Fegyvernek története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálfy Erzsébet A magyar irodalom és nyelvtan tanításának módszertani kérdései a dolgozók általános iskolájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Anna Anyanyelvoktatás és kulturális lehetőségek a jugoszláviai Baranya megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai János A pályaválasztás motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Nóra Il ritorno dello straniero. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pásztor Emilné Palladius Rutilius Taurus Aemilianus De Re Rustica című munkájának első könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Mihály Jókai és Petőfi szakítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Éva Gabriella Adalékok a manipuláció megítéléséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pécsi Anikó Kecskemét irodalmi élete ma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pék Éva Az "éneklő hangsúly" és néhány csoportos hangsúly Győrtelek község nyelvjárásában. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Pénzes Miklósné Landeskunde im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pénzes Olivér Rabszolgavásár - Bódis Kriszta Kemény vaj című regényének pszichoanalitikus és gender értelmezése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Péter Gábor Tolna megyei középkori apátságok hiteleshelyi működése és pecsétjei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter László Filmművészetünk irodalmisága (A magyar irodalom és a magyar írók részvétele filmművészetünk fejlődésében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Tiborné Die Geschichte des ungarländischen Deutschtums von der Räterepublik bis zur Befreiung (1919-1945). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Vilma Az Erzsébet Nőiskola és a Pedagógium története 1910-1928-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péter Sándorné Magyar Katalin A gyermek ábrázolása Gelléri Andor Endre novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pókász Endre A centralisták nemzetiségpolitikai és Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püski Gábor Szabó Dezső irodalmi munkássága fellépésétől 1920-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Püski Imre Móricz Zsigmond dzsentri-ábrázolása regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Racskó Gyuláné Babits Mihály Jónás könyve című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Racsmány Mihályné Baji Mária Gyula munkásmozgalma 1919-1929. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Radnai Anna A szegedi vár története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Radnóti László "Der Zauberberg" und die "Weissen Schatten". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radóczi Katalin A gimnáziumi tanulók pályaválasztásának szociálpszichológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raffai Sándor Uszód község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rakita Ildikó Az 1918/19-es forradalmak nőírói szemmel - Tormay Cécile: Bujdosó könyv és Ritoók Emma: A szellem kalandorai című művek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ratkó Margit Radnóti Miklós költészetének emberközpontúsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reggel Bálint Kiskunlacháza története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Regölyi Zsolt Die Sprachreinigenden Bestrebungen in 18. und 19. Jahrhundert. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reiner Terézia A párizsi kommün a Magyar sajtó tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rendes Béla A társadalmi fejlődés régi és új erőinek harca Comenius: Didactica Magna c. művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyai ldikó Gondolatok a hitről Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij "A Karamazov testvérek" című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rubovszky Rita Pilinszky János mint az ikon-lét költője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rábai Imréné A szőlődézsma kérdése 1848-ban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Ibolya Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi Dezsőné Móra Ferenc: „Engem Félegyháza tett íróvá...". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rásó Mihályné Magyar Mária A Nádudvari fazekasság munkamenete és szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Réti Irén Működési helyem története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rónai Tamás Adalékok a Nyilas Mozgalom tömegbázisának kérdéséhez Budapesten (1939-1941). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Zsuzsanna Szövegszerkezeti vizsgálatok a kétmondatos újsághírekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salfay István Enying község újkori története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salfay István Nyelvi kifejezés a szinkronfilmben különös tekintettel a szinkronfilmek magyar-német-angol-francia összefüggéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkady Sándor Az Isten viselőse - Ady vallásos lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer János A Bajai Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1960-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schulcz Hedvig Vajda János filozofikus költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schvób Péter A tanyai tanulók hátrányos helyzetének felszámolása érdekében alkalmazott formák és módszerek 1950-től napjainkig (Bács-Kiskun megyei tapasztalatokról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebesi Judit Az 1934-es marseillei merénylet sajtó és országgyűlési visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestyén Ildikó A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Mária Az Új Nemzedék c. napilap a "keresztény kurzus" időszakáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres József Gorkij útja a népmeséktől a szocialista szemléletig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres László Tompa község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Gyula Gróf Apponyi Albert iskolapolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Judit Nagy László költészetének motívumrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Lászlóné Nagyszénás története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simonné Sutus Etelka Egy település (adott társadalmi egység) művelődési folyamatainak tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Hilda Az implicit mondatkapcsolás vizsgálata egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Edit A személyiségformálás tudatosságának növelési lehetősége a szociometrikus teszt alkalmazásával a büntetésvégrehajtásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Ilona Az angol polgári forradalom a magyar nyelvű történeti irodalom tükrében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai Lászlóné A forgástestek ábrázolására való áttérés pszichológiai és didaktikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Anikó Németh László hőseinek fejlődése regényei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Margit A határozott névelő és a személynév kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soproni Olivér A magyarországi török művészet helye a török művészettörténetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soór Margit Kecskemét város belterületi fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Soós Kálmánné A Mezőtúri fazekasok szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Kálmánné A fasiszta Magyarország dolgozó parasztjainak sorsa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Spolár János A pedagógusok helyzete és munkája Pécs általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sprőber Péter Gerhart Hamptmann: Bahuwarter Thiel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stadler Jenő 13-14 éves tanulók erkölcsi ítéleteinek sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steigervald Éva A dolgozók helyzete Gyulán az 1929-1933-as gazdasági válság idején. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stenger Gizella Aranka Az új Zrinyiász - Mikszáth Kálmán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sticklné Rábai Márta Az idill és a halál Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suba János Tolna vármegye története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Such Györgyné Békésszentandrás története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Supala Pálné Békés megye nemzetiségeinek élete a felszabadulás előtt és után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Surinásné Tóth Olga Zenei nevelésünk problémái az általános iskolák felsőtagozatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcs Lajos Városaink az Árpád korban. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Andrea Hazai fejlesztésű integrált könyvtárkezelő rendszer - a Szirén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó András Tószeg őstörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Borbála A tanulók erkölcsi ítéletének sajátossága kisiskolás korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ede A zenei kompozíció szerepe Csáth Géza novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Irén Kecskemét társadalomrajza a XIX. századig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó István A Vasárnapi Újság nyelvészeti és néprajzi cikkeinek bibliográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit A magyar puritánmozgalom angol kapcsolatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János A tudományosság elvének fontossága az elemzés fő mozzanatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Júlia Nagykőrös története. És a földosztás Nagykőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin Csanád megye közoktatási és közegészségügyi helyzete a kiegyezéstől az első világháborúig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Klára Nemzetiségi iskolapolitika törvények és rendeletek alapján (1867-1917). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Kázmér A Tavern-rejtélyről.... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajos Makó közigazgatása a város felszabadulásától az Ideiglenes Nemzeti Kormány megalakulásáig - 1944.szeptember 26-tól 1944.december 22-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Marianna Hódmezővásárhely színházi élete kultúrforradalmunk első szakaszaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándorné A Kecskeméti Katona József színház szerepe az új magyar darabok színrevitelében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Garbai Lászlóné Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imréné Balaton Izabella Kaffka Margit regényei hősnő-típusainak összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Máté Zoltánné A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Pethő Eszter Az élmény, az érdeklődés, az orosz nyelv összehasonlitó vizsgálata egy ötödik és nyolcadik osztályos csoportban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Györgyné Babits humanizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalavári György A vegyes életkorú KISZ alapszervezeti rendszer működésének néhány kérdése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Lujza Tóth Árpád költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamos Éva Gyöngyös város története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szatmári Éva Földreform Kunágotán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szatmáry Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmáry Györgyné Illyés Gyula költészete az 1950-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebegyinszki Györgyné Adatok a serdülők erkölcsi arculatának pedagógiai-pszichológiai megismeréséhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű Imre Ady Endre magyarsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemerédi András A magány problémája a modem nyugati drámában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szendi Horváth Margit Kisfaludy Sándor "Csobánc" c. regéjének elemzése. Other, József Attila Tudományegyetem.

Szente Sándor Túlkorosság és deviáns magatartás vizsgálata a nagyatádi járás általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai László Egy általános iskola társadalmi kapcsolatai - A hajdúböszörményi 5. sz. Általános Iskola társadalmi kapcsolatainak fejlődése és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi Zoltán Magatartástípusok a legfiatalabb magyar prózában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencse Erzsébet Modern növényélettani problémák a népművelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szigeti Ferenc A személyes névmási határozószó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti János A polgári demokratikus forradalom és a tanácsköztársaság a hódmezővásárhelyi események tükrében. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szili Máté Jánoshalma és Kékeshalom termelőszövetkezeteinek fejlődése alakulásuktól napjainkig. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Éva Radnóti Miklós költészete a műfordítások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szirtes Gábor Katona József és Vörösmarty Mihály drámái és a német klasszicizmus (összehasonlító vizsgálat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitha Miklós Adalékok Szolnok város munkásmozgalmának történetéhez (1914-44). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szlezák Mónika Magyarságkép, magyarság szeretet Torma Cecile-nél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szmák Edit Szabó Lőrinc publicisztikája - Szabó Lőrinc és az Est-lapok 1921-1930. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokonya Éva Sidonius levelei III. könyvének fordítása és magyarázata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztrapák Ferenc A funkcionális mondattani magyarázó elv az irodalmi művek elemzésében (egy műelemzési kérdés kidolgozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szujkó Margit Modus-attractio a klasszikus latin nyelvben (M. T. Cicero: Cato Maior de sen c. műve alapján). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szuromi István III. éves szakmunkástanuló fiúk pszichoszexuális fejlődésének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó István Hamvas Béla kritikai munkássága (1919-1940) és a magyar szellemi élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi Livia Csokonai első pályaszakasza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferencné Esze Tamás és a kuruckor. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Székely Imre A pedagógus továbbképzés szerepe és jellege Csongrád megyében az iskolareform megvalósítása útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Jánosné Egy általános iskolai felsőtagozatos osztály társas-közösségi kapcsolatainak változása a család és iskola együttműködésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Katalin A nő helyzete a századelő Magyarországán (Kaffka Margit motívuma). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Színné Fehér Ildikó Egy kisebb nyelvemlék komplex nyelvtörténeti elemzése Margit-legenda /1510./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szöllősy Izabella Damó Oszkár a szegedi újságírás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi Árpád Az egyéni bánásmód szerepe a nevelőotthoni gyermekek személyiségének fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Attila Die deutsche Gesellschaft in den Letzten Jahren der Weimarer Republik in den Romanen Hans Falladas. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Zoltánné Cegléd és Kossuth. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Antalné Alpár község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Ella Római rabszolgafelkelések. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Molnár Erzsébet Kardoskút és környékének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sádt Ede A színek szerepe Ady költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sághy Ilona A nők problémája Kaffka Margit műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Ilona Szeged szabad királyi város közigazgatásának története alapítástól az 1900-as évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári József Justh Zsigmond Kiválás genezise elmélete és írói gyakorolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi János A Jászberényi járás közoktatásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközy István Paraszti témájú regényeink 1956 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sódar Mihályné A naturalizmus és Móricz Zsigmond. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Südy Györgyné Bálint György, a kritikus és publicista. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Erika Széchenyi István nemzetiségi politikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Ferenc Schopenhauer hatása a századvég magyar lírájára (Különös tekintettel Vajda, Reviczky, Komjáthy költészetére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Miklós A katonai hivatásra való nevelés feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpas István Tanulmányok az osztályfőnöki tevékenység témaköréből és annak dokumentálása a tiszthelyettesképzés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamasek Józsefné A váci munkásmozgalom fejlődése (1900-1919). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tamási Aranka Zrínyi: Hadtudományi munkái. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tar Margit Jónás Könyvének mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarjányi Géza Szentes város története a Haynau-korszakban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tarnai Tiborné Gelléri Andor Endre (1908-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczi Antal Szentes város története a török idők alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tary Gábor Derekegyháza község és déli határának topográfiája és településtörténete. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Emilia Arany László. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi László Lenin nemzeti, nemzetiségi koncepciójának fejlődése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Tamás Adalékok a budapesti XV. kerületi Madách Imre Általános Iskola történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár István Az általános iskolai matematika tanterv korszerűsítése és bevezetésének tapasztalatai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tavali Zoltán A fonématikus hallás javítása és az olvasási készség fejleszthetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tegzes Lászlóné Mondattani vizsgálatok egy hároméves gyermek nyelvében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Telek Judit A barokk zene kezdetei Itáliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tengerdi Angela Salamon Ernő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terhesné Rozik Edit Batthyány Ferenc 1526. augusztus 1-én feleségéhez írt levelének komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma Pál Földosztás Nagykőrösön. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tuba János A nemzeti összefogás kérdése Rákóczi szabadságharcában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tupi Józsefné Ceglédbercel története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turcsak nincs megadva Egy 16. századi angol dráma keletkezése, kritikatörténeti áttekintése, elemzése, és magyarországi recepciója. William Shakespeare: Titus Andronicus. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Turcsik Mária Harta története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Turi Andrásné A pedagógus hivatástudatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turi László A "Principa Mathematica" *4 és *5 fejezetének tételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turóczi Bertalan A történelmi regény fejlődése Jósikától Móriczig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth András Thury Zoltán a Szegedi Naplónál (1891-1892). MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Csilla A magyar lokativuszi kifejezések szemantikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella A 2008-as gazdasági világválság hatása Izland gazdaságára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyula Mélykút község története az első világháború kitöréséig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Tóth Imréné A siket tanulók személyiségének vizsgálata érzelmi kötődésük tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Irén Juhász Gyula tájszemlélete. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth István A munkásosztály és a parasztság az 1956-os ellenforradalomban Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth József Móra Ferenc és a szegedi irodalmi élet 1900-1920-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Mária Veronika Catullus epigrammái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Sarolta A szellemtörténeti irányzat kérdéséhez a magyar irodalomtörténetben. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Tóth Valéria Katalin A használható tudás fejlesztése a természettudományokban - az angol példa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kovács Tamás G. I. Uspenskij: Razorene. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Muráncsik Mónika A Krisztina-legenda komplex nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Virág Az Érdekes Újság 1913-tól 1919-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Tamás József Attila költészete a jungi archetípus tükrében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ungi Istvánné Mezőkeresztes története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungor Zsuzsa A készségfejlesztés lehetőség az alsó tagozat óratipusain belül. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ungváry Jenő A török kiűzése és következményei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Utas! István József Attila bús és szegény szavának stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Vangel Anna Az 1828-as Országos összeírás Szegvár községre vonatkozó adatainak feldolgozása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vanyi Klára Az újkori magyar irodalom néhány novella-típusáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanó István A magyarországi régészeti kiállítások történetéből (kiállításelmélet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Andrea The Bronte sisters' woman figures. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ferencné Működési helyem története. Nyírtelek. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Irén Bedaux-sztrájk a gyulai textilgyárban (1932-1933). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga József A költő Móra Ferenc. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Lórántné A Kincskereső felhasználása a magyar nyelv és irodalom tanításához. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Varga Mária Kecskemét a hódoltság alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Mária Kecskemét gazdasági helyzete a XVIII. században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Sándor Vajda János ars poeticája és költői önarcképe. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Varsányi Zoltán A feladatlapos módszer pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Istvánné Németh László nőalakjai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vass Józsefné Ady szimbólizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass I. István Radnóti Miklós költői fejlődése 1935-36-ig. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Verbanics Tünde „Virágregéket sóhajt méla lantja" Tompa Mihály Virágregéi. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Gyuláné A mezőgazdaságunk fejlődése a felszabadulás után, a "Sallai" MG.TSZ. eredményeinek tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vető Ágota Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in gleicher Funktion. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viczián Klára Krúdy Gyula: Ál-Petőfi című regényének elemzése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Imre Móricz Zsigmond és a munkásosztály. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vidéki Imréné A költő Kaffka Margit. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vilisics Ilona A szonett műfajának újraéledése és tematikai kiszélesülése a két világháború között. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Visontay Ernő Madách Imre lelki válságának társadalmi gyökerei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vlasics Sarolta Az egyéniség szerepe Sarkadi Imre drámáiban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Váczi Valéria Jusztina Gyermekvédelmi gyakorlat. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Váradi Józsefné Egy közösség (ifjúsági szervezet) alakulásának nevelésszociológiai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi György A periférikus látás. Other, Állami Pedagógiai Főiskola.

Várnai Kálmán Szeged a török időkben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Várnai Rupertné Az 1929-1933-as gazdasági válság hatása Szolnokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Györgyné A Goldberger-gyár történetének rövid áttakintése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vízhányóné Eszes Emma Németh László: Irgalom és a kritikai fogadtatás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Károly Móricz Zsigmond drámai művei. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörös László Juhász Gyula formavilága (1899-1906). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörösné Vincze Éva Telegdy Pál Várady Katához irt levelének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wahl György Földosztás Mohácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Waldmann József A technikai fejlődés hatása az ember általános műveltségére és szakképzettségére (A Szegedi Kendergyárban végzett vizsgálatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Warga Lászlóné Németh László drámahőseinek etikai magatartásformái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Wágner Anna INZSENYER-FORTRAN fordító. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeffer István A kapitalizmus országainak kialakulása és a kapitalista fejlődés sajátosságai Magyarországon, (1790-1867) kapcsolatban a politikai történettel és különös tekintettel a nemzetközi politikai történet jelentősebb eseményeire, melyek a hazai fejlődést befolyásolták. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zeller Károly A hajdúk kialakulásától - az osztályszövetség létrejöttéig a Bocskai szabadságharcban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zeller Károlyné Stílusparódiák a XX. sz.-i magyar irodalomban (Karinthy Frigyes: Így írtok ti). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi Lászlóné Az eleki parasztság táplálkozása a századfordulón. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond Zsuzsanna Babits az erkölcsi feladatvállalás előli menekülése. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsiros József A Békéscsabai Kisegítő (gyógypedagógiai) Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolcsák Sándor Iparvállalat termelésének ütemezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsuffa Istvánné Tudásszintmérés gépi feleletválasztó teszttel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Ágnes Juhász Gyula versmondatainak költői kifejezőeszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zákányi Judit Az érdeklődési körök és a napközis klubrendszer viszonya egy kísérleti általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Árdánházi Tiborné A Magyar Tanácsköztársaság győzelme 1919. március 21-től augusztus 1-ig. Kiskunhalas városban történt forradalmi tevékenység a Tanácsköztársaság idején. 1919 március 21-től augusztus 5-ig. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

É

Éberhardt Sándorné A földeáki Kossuth termelőszövetkezet története. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ó

Ótott Ildikó Adalékok a magyarországi puritanizmus történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ökrös Tünde A novellaíró Pap Károly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy Klára Könyvtár generálási és szervezési módszerek a CDC 3300-as számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őz Ferenc A nagykamarási "Ságvári Endre" Termelőszövetkezet története 1949-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 15:54:39 CET.