Items where Year is 1992

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 635.

Adányi Andrea (1992) A végrendelet útján történő öröklés gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andics Ágnes (1992) "Én a huszadik században élek és jogom van szabadon választani" - Örkény István: Pisti a vérzivatarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andáné Vastag Andrea (1992) A katolikus egyház és a művelődés a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Gábor (1992) Mikes Kelemen Erdély-képe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Anveiler Judit and Tóth Erika (1992) Hét szűk esztendő : a magyar tudomány információellátásának leromlása 1978-1985 között - négy élettani diszciplína külföldi folyóirat-beszerzéseit például véve. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Apró János (1992) Integrálás Prolog-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Arany-Tóth Attila (1992) Magyar népi hangszerek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Avar László (1992) A közlekedési bűncselekmények Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babinyecz Árpád (1992) A befektetési alapokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babosné Csapó Erika (1992) A játék szerepe a nyelvoktatásban (Egy téma játékos feldolgozása). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bacskó Jánosné (1992) A garázdaság alakulása, jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Mária (1992) A helyi önkormányzatiság kialakulása, az önkormányzati törvény bevezetésének kezdeti tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajusz Katalin (1992) "Öl, butít...?" (Helyzetkép a magyarországi alkoholizmusról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Tibor (1992) A bírói jogalkotás problematikája a különböző jogrendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Gabriella (1992) Entlehnungen deutscher Herkunft im Ungarischen (Anhand des Fremdwörterbuches von Ferenc Bakos). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Bakó Józsefné Olasz Mária (1992) A társadalombiztosítás keretében nyújtott baleseti ellátások és a munkavédelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Zsolt (1992) Féja Géza: Viharsarok című szociográfiája az azt követő per tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balassy Gábor (1992) Az eredményért való felelősség a közlekedési bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balaton Csilla (1992) Egy téma két változata : Shakespeare Othello című drámájának összehasonlítása Boito Verdi Otello című operájához írt librettójával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balog Lajos (1992) Változások a török hadszíntéren 1442-ben (Hunyadi János első nagy győzelmei). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Anikó (1992) Étkezési szokások egy térség életében : Szikszó. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Gábor (1992) A korlátolt felelősségű társaság tagjainak és a részvénytársaság részvényeseinek jogai és kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh János (1992) Folyamproblémák és algoritmusaik áttekintése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Kurucz Krisztina (1992) A nagyszombati szentképsorozat Pápa-képeinek ikonográfiai leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Zoltán (1992) A budapesti Baár-Madas Református Leánynevelő Intézet Története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs-Kovács Szilvia (1992) Ősi hitvilágunk emlékei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banga Sándor (1992) Eszköznyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bangó Márta (1992) Általában a bűnözővé válásról és probléma hazai vonatkozásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyainé Viola Ildikó (1992) A Müncheni kódex későbbi jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Andrea (1992) Talajlakó Isopoda, Diplopoda és Chilopoda fajok vizsgálata a Dél-Alföldön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricsa Enikő (1992) A XX. századi abszurd dráma Ionesco és Mrozek művein keresztül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barkóné Márton Margit (1992) Gulyás Pál : kölcsönhatások és motívumok Gulyás költészetében a Németh Lászlóhoz írt levelek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Magdolna (1992) A pénzintézetekre vonatkozó szabályok a magyar és az EK jogban, különös tekintettel a külföldiek bankalapítására, részesedésére és fióknyitásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barthos Lehel (1992) Vonalas ábrák közelítése poligonnal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bege Norbert (1992) Tárgymodul visszafordítása assembly forrásszövegre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Péter (1992) A polgármester, alpolgármester és a jegyző jogállása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Zoltán (1992) A sztálinizmus kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedikti Ágnes (1992) A népesség öregedési folyamata és gazdasági-szociális hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Erika (1992) Alexander Pope and His Classicist Work: The rape of the lock. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benyőcs Viktória (1992) Egy osztály tanulói-társas szerkezetének szociálpszichológiai vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berec Zoltánné Kiss Erika (1992) A Németh László-i regény megközelítése a Gyász és az Iszony alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berezvai Márta (1992) Thomas Mann: A varázshegy Hans Castorp belső fejlődése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki Judit (1992) A 13-14 évesek anyanyelvi képességeinek komplex vizsgálata játékos formában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernátsky László (1992) A halmazpartícionálási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Éva (1992) Gyermek a felbomlott családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Attila (1992) Hálózati fogalomtár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenyei Edit (1992) Enzimek aktivitásának vizsgálata Agaricus Bisporus (Lange Sing.) Sporoform fejlődési stádiumaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Besenyi Klára (1992) A Salome-motívum jelentkezése a századfordulón a képzőművészetben és az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biacs Béla Zoltán (1992) Munkaügyi kapcsolatok rendszere a MÁV-nál, a rendszer működésének bemutatása a MÁV új bértarifarendszere kialakítása kapcsán. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Blum László (1992) Criss-cross módszer lineáris programozási feladatok megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Erzsébet (1992) Számítógépes fejlesztés a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor Gyuláné (1992) A természetábrázolás szerepe Lermontov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbényi Tamás (1992) A hátizsák-probléma. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Katalin (1992) A magyar munkanélküliség és az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Borda Tibor (1992) A jogalkalmazás és a belső szabályozás néhány kérdése a MÁV munkaügyi gyakorlatából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borus Gábor (1992) A Viharsarok című lap repertóriuma 1954. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botta Natália (1992) Játékos nyelvi gyakorlatok az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóki Éva (1992) Gion Nándor: Latornak is játszott (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buglos Katalin (1992) A szoftver jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujwicka Izabela (1992) Jókai Mór lengyelországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burai Judit (1992) Hajdú-Bihar megye bűnügyi adatváltozásai az 1980-as évektől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tünde (1992) Dióhéjban az örökbefogadásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Ferenc (1992) A közúti közlekedési balesetek kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Eszter (1992) A "pogány magyar mondai örökség", mint irodalomi forrásanyag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Mária (1992) Udmurt népdalok kliséanalízise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Katalin (1992) Betéttevékenységek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bóta Melinda (1992) Búcsújárás Máriaradnán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bővíz Béla (1992) 0-1 egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csaba Béla (1992) Globális optimalizálás intervallum-analízis segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Máthé Zsuzsanna (1992) Csoportmunka a nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi Márta (1992) Szó- és alaktani vizsgálatok a vizsolyi biblia egy részletéből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csenki Andrea (1992) A válás, mint társadalmi jelenség és a bontóperes eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csentes Ildikó (1992) Az ezüstös víz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cser Tamás (1992) Mikor lesz alkotmányos? (Gondolatok, vélemények a társadalombiztosításról, a kifizetőhelyekről, és az alkotmányosság rögös útjáról a kifizetőhelyek szemszögéből). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csernák Zsolt Sándor (1992) Eljáráscsomag fák szemléltetéséhez MS-WINDOWS operációs rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csete Csaba (1992) Tehetséggondozásra, tantárgyi koncentrációra alkalmas biokémiai kísérletek és mikroszkópos preparátumok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csigi Imréné Pánya Ildikó (1992) Heine iróniája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csongrádi Csongor (1992) Darabolási problémák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Tibor (1992) A sztoától Szent Ágostonig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordós Albert (1992) A XVIII. századi magyarországi természettudományos világkép Martinovics Ignác főiskolai jegyzetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csukás Endre (1992) A társadalombiztosítás finanszírozásának egyes kérdései különös tekintettel az egészségügyre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Rita (1992) A szegénység egyes kérdéseinek szociológiai összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávás Edit (1992) A szabadalom korszerűsítésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czabaláné Bodó Krisztina (1992) Az irodalmi mű befogadása és az irodalomtanítás problémái. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Czagány Sándor (1992) Eljáráskészlet a HP 7475-ös plotter vezérléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Tamás (1992) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Zoltán (1992) A pusztaföldvári polgári olvasókör története. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankóné Czéh Katalin (1992) Fiatalkorú bűnöző csoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida Dóra (1992) A genetika és a kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső Zsuzsanna (1992) Az esztétikai - művészeti nevelés problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Rita (1992) A magyar választási rendszer fejlődésének fő jellegzetességei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Péter (1992) Termelési adatnyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor Zsuzsanna (1992) A szándékos emberölés befejezett alakzatának büntetőjogi megítélése a hatályos magyar Btk-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Ildikó (1992) La traduction des énoncés liés á la situation du francais en hongrois. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

dr. Dobóczky Károlyné (1992) A Csongrád Megyei Munkaügyi Tanács működésének néhány tapasztalata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Donáth Miklós (1992) Az 1990. évi választások néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Czédliné Bárkányi Éva (1992) LR(1) nyelvtanok determinisztikus jobb-elemzésének szemléletes szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dreskó Magdolna (1992) Mezőgazdasági szövetkezeti tagok fegyelmi és kártérítési felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drubics Erzsébet (1992) Erziehung und Bildung im mittelalterlichen Europa insbesondere in Deutschland. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Anikó (1992) Lakodalmi szokások Géderlakon régen és napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Károly (1992) Költői énkeresés Ladányi Mihály költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Tibor (1992) Gomory-féle metszési eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Éva (1992) Stylistical characteristics in Beckett's waiting for godot and Odets' waiting for lefty. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dugár Éva (1992) Freudizmus és keresztyénség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dányi Gábor (1992) Reguláris és környezetfüggetlen nyelvek inferenciája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrényi Mónika (1992) A katolikus és a protestáns etika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Attila (1992) Gombamérgezések és gombás ételtől származó megbetegedések Békés megye területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Sándorné (1992) Az önállósult társközségek önkormányzatai megalakulásának, kezdeti működésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi Andrea (1992) Az értékpapírok és értékpapírpiacok közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődi Gabriella (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszik Erika (1992) A származásmegállapítás jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludy Edit (1992) Makó város környezeti állapota. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Anita (1992) Bruckner Győző. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Edit (1992) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Norbert (1992) Lineáris parciális differenciaegyenletek megoldása rácsmódszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Orsolya (1992) Foglalkoztatás-politika az Európai Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farsang Miklós (1992) Kunszentmárton és környékének nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Géza (1992) A bűnözés alakulása Szarvas városban és vonzáskörzetében 1985 után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas László (1992) A magyarság sorskérdései európai szemmel Illyés Gyula művei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fedeles Zita (1992) Teleki László és Illyés Gyula Kegyencének párhuzamos elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fedor Tamás (1992) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feith Zoltán (1992) Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejes Anita (1992) "A szellem utasa" - Erdélyi János külföldi úti képeinek és leveleinek, naplóinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1992) Pervezetés a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Sándor (1992) A közigazgatási bíráskodás mai rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Nagy Katalin (1992) A számítógépesítés problémái a közművelődési könyvtárakban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fellegváriné Priskin Terézia (1992) A román nemzetiségi oktatás helyzete, különös tekintettel a Gyulai Nicolae Balcescu Gimnázium történetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Bernadett (1992) Kecel község könyvtárügyének története a kezdetektől napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi Mária (1992) Birtokvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flaisz Anita (1992) A "belátás" magatartásának kudarca és diadala Németh László Égető Eszter című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodorné Birgés Katalin (1992) Létszámleépítés, közös megegyezéssel (Tapasztalatok a Békéscsabai Konzervgyárban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Formanek Zoltán (1992) A korlátolt felelősségű társaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forró Márta (1992) A gyémánt. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fritz Anikó (1992) Diósberény község fogadott ünnepei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Bernadette (1992) A vagyon elleni bűnözés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Krisztina (1992) A társadalom reprodukciójának problémái, és a válásokkal való összefüggéseinek statisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fárbás Judit (1992) Az üzemi orvos feladata a rehabilitációban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fáy Róbert (1992) Az "GYERMEKTÜL" az "SEGEDELEM"-ig az "VAYNY"-tól az "VEER"-ig : nyelvtörténeti kalandozások a Jókai-Kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füle Ildikó (1992) Fontosabb agyagásványok, különös tekintettel keletkezésükre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gacsalné Tolnai Anita (1992) A cselekvés iskolájának története 1929-1944. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gajdos Róbert Attila (1992) Értékpapírok és értéktőzsde Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallyas Igor (1992) A perbeli képviselet és az ügyvédi hivatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garami Veronika (1992) Erkel hagyományok Gyulán 1945-1991. Other, József Attila Tudományegyetem.

Gaálné Jobbágy Ildikó (1992) A közös tulajdon megszüntetésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecse Zoltán (1992) A Cipőipari Műszaki Szakközépiskola és 641. számú Szakmunkásképző Intézet története (1944-1985 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellénné Egri Éva (1992) Németh László nőábrázolása néhány regényének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergácz Katalin (1992) A robotkar kinematikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ghadban Khalil (1992) The Israel modern tax law. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gila Gabriella (1992) Németh László nőalakjai: Gyász, Iszony. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda Judit (1992) Kommunikációs és szociális képességfejlesztés az általános iskola első éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorzó Zita (1992) Földvédelem, mint a környezetvédelem egy eleme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Gruber Attila (1992) Társadalombiztosítás, biztosítás, egészségbiztosítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gubényi István (1992) Háromdimenziós bináris mátrixok rekonstrukciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guganovich Éva (1992) Hálótervezési módszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Eszter (1992) Syntaktische Untersuchung des Pronomens es und das in deutschen Phraseologismen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Krisztina (1992) A szűcsmesterség szakszókincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmati László Zsolt (1992) Egy dunamelléki falu története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyenizse Pál (1992) Paraméteres string távolság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Irén (1992) Adatok a Bulbocodium Vernum L. (egyhajúvirág) ökológiájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Vincéné (1992) A társadalombiztosítási jogorvoslat egyes kérdései. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Anna (1992) Munkanélküliség és foglalkoztatáspolitika főbb kérdései Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Csaba (1992) Jób - Istennel szemben soha nem lehet igazunk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Erika (1992) A szabadságelvonással járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Katalin (1992) Kratkij vokabulâryj k romanu k L'va Razgona: Nepridumannoe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Marianna (1992) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáti Zoltán (1992) Az állami tűzoltóság hatósági tevékenységének változása az 1991. évi XX. törvény hatálybalépésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gévai Imre (1992) Kazinczy Ferenc megítélése az 1920-30-as években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gömöri Tibor (1992) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hagymási József (1992) Gondolatok az állami népegészségügyi és tisztiorvosi szolgálat egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Ervin Ottó (1992) Bináris mátrixok rekonstrukciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdúné Szabó Anikó (1992) A biológia történetisége és tantárgyi vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halbaksz Klára (1992) Megvalósuljanak-e az utópiák? (Szathmári Sándor Kazohinia című művének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hallerné Gulyás Ildikó (1992) A nem vagyoni kár jogintézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Gábor (1992) Az orosz és a magyar háziállatneveket tartalmazó frazeologizmusok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász Rita (1992) A beszédtevékenység négy alapművelete és a rombolók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász Ágnes (1992) Hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamidou Ouattara (1992) Funkcionálisan felcserélhető mátrixok és alkalmazásaik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Csaba (1992) A „Hatékony elemezhetőség” matematikai fogalmának természetes nyelvekre való alkalmazhatóságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Csaba (1992) A "hatékony értelmezhetőség" matematikai fogalmának természetes nyelvekre való alkalmazhatóságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Helga (1992) Eigennamen in deutschen und ungarischen Sprichwörtern. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Erika (1992) Kistelek ё-ző nyelvjárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Ildikó (1992) Drámaesztétikái gondolattöredékeк Ben Jonson; Volpone, avagy a pénz komédiája című darabjának dramaturgiai elemzése kapcsán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Gyuris Katalin (1992) Freud művészetértelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyes Emőke (1992) A kiskorúakról való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Edit (1992) Az Országos Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola Német Nyelv és Irodalom Tanszéke (1893-1948)". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg Judit (1992) Opposite-Pairs in Thackeray's Vanity Fair. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi Mónika (1992) Arany János befejezetlen hun-trilógiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hirthné Umenhoffer Katalin (1992) Hajós népviselete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hock László (1992) Betegnyilvántartó adatbázis a Balatonfüredi Állami Kórház Izotóplaboratóriuma számára. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi Zsolt (1992) Gondolatok Babits Mihály Tímár Virgil fia című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák József (1992) Véges és kombinatorikus szimplex algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horti Gábor (1992) Függetlenség vizsgálata információs rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hortobágyi Márta (1992) Romantikus jegyek és a nemesi életérzés válsága Vörösmarty A két szomszédvár c. művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Attila (1992) Az Emberi Jogok Európai Védelme a 10. cikk esettanulmányain keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Péter (1992) A NOVELL lokális hálózat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Attila (1992) Az 1946. február 27.-i magyar-csehszlovák lakosságcsere-egyezmény története Nagybánhegyes vonatkozásában a publikált források és a helybeli adatközlők kérdőívei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Edina (1992) Az Egri csillagok című házi olvasmány feldolgozásának módszerei az általános iskola VI. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth György (1992) A kézírás felismerés problémái. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Katalin (1992) Eigennamen in deutschen Sprachspielen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Kálmán (1992) Gyakoriságszótár készítése magyar nyelvre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Marina Vlagyimirovna (1992) A természetábrázolás szerepe Puskin Anyeginjében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hovorka Beáta (1992) "A történelem epikus meghódítása" (Vázlat Kemény Zsigmond regényeinek elméleti és esztétikai problémáiról különös tekintettel A rajongók című művére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszárik Andrea (1992) Pál apostolnak a thessalonikabeliekhez írt 1. levelének mondat- és szövegszerkezeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Háló Csilla and Kovács János (1992) A túzok és védelme a dévaványai tájvédelmi körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Idovika Sándor (1992) Emberismeret és személyügyi munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imhof Attila (1992) Kölcsey és Vörösmarty tanítása az általános iskola hetedik osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imre Katalin (1992) Bűnözés és narkománia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iszak Péter (1992) Objektum-orientált adatbázis-kezelés a SOLOCat lemeznyilvántartó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iván Éva (1992) A bohóc-bolond motívum megjelenései a XX. századi művészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jagicza Péter (1992) Fogorvosi betegnyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Imre (1992) 3D object editor MS-Windows 3.0 környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhos Kiss János (1992) Szék helytörténete a XVIII-XIX. század között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Gabriella (1992) A Szeszekről. Útikalauz Guillaume Apollinaire olvasóinak. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Gábor (1992) Kelet-Európa országainak átalakulása és a német egyesítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Krisztina (1992) Szintvonalak leválasztása térképekről. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Lajos (1992) "Vezetőkiválasztás, a vezetővel szemben támasztott követelmények. Személyügyi politika.". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Miklós (1992) A kábítószer-probléma holland megközelítése, a holland tapasztalatok összevetése a magyar viszonyokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kacsur Tibor (1992) A minimális feszítő fák meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaif Ould Aba Mohamed El (1992) Lineáris rendszermodell számítógépes tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaposi Andrea (1992) Pályakezdő tanítók beválásának vizsgálata (Az érdeklődés és a nevelői pályával való azonosulás kapcsolata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus Krisztina (1992) A Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület története 1906-1935., valamint 1988-tól 1991. végéig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos Cecilia (1992) Die Sphäre des Unbürgerlichen in Theodor Fontanes "Effi Briest". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai Péter (1992) A Jánoshalmi M. Kir. Téli Gazdasági Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsonyi Viktória (1992) A gép és a repülés motívuma Kondor Béla művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Katalin (1992) Az európai gazdasági közösség kereskedelmi kapcsolata harmadik országokkal és országcsoportokkal és az integráció fontosabb területei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zsuzsanna (1992) A matematika és fizika tudás sajátosságairól, azok összefüggéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszty Zsolt (1992) Az ügyászi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kernács Claudia (1992) A társadalmi mobilitást befolyásoló tényezők különös tekintettel az értelmiségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kersner Ákos (1992) A Mester alakja és a szereplők viszonyrendszere Bulgakov művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerényi Gyuláné (1992) A sztrájk jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Tímea (1992) Idő és időtlenség a Varázshegy című regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis Krisztina (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisapáti István (1992) Bűnözés, bűnelkövetési módszerek a cigányság körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Horváth Mária (1992) A keresztnévadás és motivációi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Józsefné (1992) Az ősi magyar hitvilág maradványai a magyar népmesékben : egyes hitvilágbeli elemek megjelenése a különböző feldolgozásokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss László (1992) Tulajdonreform és privatizáció, mint a gazdasági rendszerváltás kulcselemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (1992) A nemezkészítés ősi mestersége, az anatóliai nemezszőnyegek mintakincse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klapcsik László (1992) Palazzeschi e il sentimento di controdolore. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Imre (1992) Rendelésnyilvántartó és visszaigazolás készítő programrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koleszár Norbert (1992) Hozzárendelési feladat megoldására szolgáló eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komka Péter (1992) A genetikai diverzitás fenntartásának lehetőségei korlátozott egyedszámú populációkban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Komondi Ildikó (1992) Mátrixok ortogonális (QU) faktorizációját előállító eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Adrienn (1992) Az eutanázia büntetőjogi és orvosetikai dilemmája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz Tímea (1992) Az alapjogok védelme az Alkotmánybíróság határozatainak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konkoly Edit (1992) Kiválasztottak: Ady Endre és József Attila más szemmel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz Krisztián (1992) Távközlési áramellátó rendszerek méretezése, és az alkalmazott akkumulátor típusok kisütési adatainak számítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kosznai Norbert (1992) A Széki lile (Charadrius Alexandrinus) kotlási viselkedésének vizsgálata az Alföldön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koterla Ildikó (1992) A katolikus elemi oktatás Magyarországon a XIX. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1992) Jogszabálygyűjtemény feldolgozása és megjelenítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erika (1992) Összehasonlító névtani vizsgálatok Matkópusztán és Kecskemét egyik belvárosi iskolájában : az 1973-tól 1990-ig beiratkozott elsősök. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erzsébet (1992) Indián áldozati szertartások, mint őstörténeti analógiák. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Fatime (1992) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács János (1992) A magyarországi bányász-kohász erdészképzés kialakulása 1735-1919 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tamás József (1992) Az 1809-es tiroli szabadságharc. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1992) Fogalomhálók és alkalmazásaik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1992) Értékpapírok és értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsolt (1992) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Hegedűs Mária (1992) Beszélt nyelvi szövegek mondattani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Wittenberger Anna (1992) Az észt irodalom fogadtatása Magyarországon (1945-től 1990-ig terjedő időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Marianna (1992) A két kegyenc : Illyés Gyula és Teleki László Kegyence. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Éva (1992) Nyelv és gondolkodás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koós Gabriella (1992) Családtervezés és gyermekvállalás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Károly (1992) Hiperbolikus differenciálegyenletek konjugációs problémájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruppa Tamás (1992) Vallási intézmények és irányzatok Temesváron, 1540-1640. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kruták Gyula (1992) Gazdaságpolitika és döntéshozatal a korai szocializmus Magyarországán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krész Miklós (1992) Egydimenziós hiperbolikus vegyes feladat klasszikus megoldásának megkonstruálása a Fourier módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kugyela Edit (1992) Mámor (A Nyugat első nemzedékének költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Ilona (1992) A félegyházi Kiskun múzeum története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kupai László (1992) A N-mütrágyázás [!N-műtrágyázás] hatása a talajra és a szántóföldi növényekre, különös tekintettel a kalászosokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuzma Éva (1992) A Tarhosi Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádárkúti Enikő (1992) Faktoring - ügyletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Ferenc (1992) YACC/TP elemzőgenerátor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Gát Klára (1992) Ábrázoló geometriai feladatok megoldása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Károlyi Rita (1992) A lélekdialektika folyamatai Tolsztoj Anna Karenina című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kása József (1992) Ray-tracing – Képelőállítás sugárkövetéses módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kómár Éva (1992) Piaget-életmű értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kökéndy Zoltán (1992) Helyi számítógép-hálózaton működő elektronikus levelező rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

König Marianna (1992) Az erőszakos nemi bűncselekmények vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köpenczeiné Tövisháti Lilla (1992) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köteles Anikó (1992) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kürthy-Kovács Tamás (1992) Ügyész szerepe a büntető eljárásban. A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürti Ágnes (1992) Az üveggyártás : az Orosházi Üveggyár bemutatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőfalvi Kinga (1992) Babits Mihály Jónás könyve című művének néhány kérdése a költői életmű és a bibliai Jónás-történet tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőhalmi Anikó (1992) Papp Dániel novelláinak tipológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi Zsolt (1992) A tárgyalás előkészítése a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Ildikó (1992) Alkoholista szerepjátékok...... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laborczy Judit (1992) Mérgesgázok [!mérges gázok] és fiziológiai hatásuk. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Lajkó Lajosné (1992) A szituációs és szociodramatikus játék segítő szerepe a kisiskolások énkép fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Zsolt (1992) A magyar demokrácia kialakulása, jelene és továbbfejlődési esélyei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Júlia (1992) Georg Büchner és a Danton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Latkóczy Mónika (1992) A polgári perbeli képviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leinzinger Enikő (1992) Egy szegedi gyógyszerészcsalád genealógiája különös tekintettel a szegedi gyógyszerészet történetére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lekrinszki Sándor (1992) A szövetkezetek önkormányzatának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Lendvai Lászlóné (1992) A közgyógyellátás helyzete Baranya megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liker Zita (1992) Az orosz és angol felszólító módú igealakok összevető vizsgálata : Oscar Wilde Dorian Gray portréja című műve és orosz fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linh Vu Hoang (1992) Közönséges differenciálegyenletek numerikus megoldásának konvergenciája és stabilitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipp Sándor (1992) Assembler program megvalósítása Z80 típusú mikroprocesszorhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Zsolt (1992) Az egyházi oktatás története Miskolcon 1936 és 1992 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Locskai Attila (1992) A bíróság döntésének korlátai a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lopusnyi Natália (1992) A család - téma Tolsztoj Anna Karenina címü regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Mária (1992) "Lagernyj azyk" v proizvedenii A. I. Solženicyna "Odin den' Ivana Denisoviča". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsné Pócsi Ildikó (1992) Az állami népességnyilvántartás rendszerszervezési problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsné Varga Judit (1992) 1985 és 1989 között megjelent történettudományi segédkönyvek kritikai fogadtatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsovics László (1992) Az IBM AS/400 középszámítógép kommunikációs lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luspai Zoltán (1992) Számítógéppel segített huzalos szikraforgácsoló programkészítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ládonyi Ferenc (1992) Számítógépes függvényábrázolások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Angelika (1992) Veres Péter a parasztíró, parasztpolitikus. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóki Róbert (1992) Keresőfák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Magyarné Nagy Judit (1992) A gyermekes anyák védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majláth Krisztina (1992) A belföldi expresszvonatok helyfoglalásának feldolgozása számítógép-hálózat segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik Marianna (1992) A szegedi városrendezési terv és az állampolgárok építési joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Flóra (1992) Báthory Zsigmond 1595. évi havasalföldi hadjárata magyar és török források tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makári Zoltán (1992) Neurózis és életmód (szegedi üzemekben készített felmérés feldolgozása). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Malincsák János (1992) Racionális együtthatós lineáris egyenletrendszerek megoldása tört aritmetikás Gauss-eliminációval. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Masoud Mohammad (1992) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matics Istvánné (1992) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesékben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuszka István (1992) A nyugdíjbiztosítás jogi és közgazdasági struktúrájának néhány jellemző vonása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Róbert (1992) Bérszámfejtő rendszer Állami Gazdaság részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Dóra (1992) Hiteltevékenységek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Medveczki Zsuzsanna (1992) Önsanyargató szentek kultusza a magyar néphitben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Klára (1992) Franz Kafka: A per. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mindák Zoltán (1992) Legrövidebb út meghatározása irányított hálózatokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mitnyan György (1992) A munkanélküliség elméleti problematikája és számszerű alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohos Éva (1992) Illyés Gyula történelmi drámái: a Különc, Kegyenc és a Tiszták. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (1992) Hitelek a kereskedelemben. Devizakintlevőségek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1992) Párhuzamos nyelvemlékek összehasonlító vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Edit (1992) Ősi motívumok a gyermekjátékok szöveges és mozgásvilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Jánosné (1992) A rendőrség útlevélrendészeti tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1992) Az 1919-ben megalakult Nemzeti Kormányok története a szegedi sajtó tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Péter (1992) Szállítási feladat, s módosított algoritmusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1992) Az önkormányzatok fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zsolt (1992) A környezetvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Morvai Ildikó (1992) A szótárírás sajátos válfajáról: a többnyelvű frazeológiai szótárakról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mozsolits Attila (1992) Időfüggetlen rendszerek szimulációja differenciálegyenlet-rendszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi Edit (1992) Értékpapírok, különös tekintettel a váltókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Orsolya (1992) The special structure of Wuthering Heights. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Sándor (1992) A fiatalkori bűnözés alakulása és okai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Zsolt (1992) Hazai vízicsibe fajaink hangadás alapján történő állománybecslése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mór Baranyai Árpád (1992) Az USA világgazdasági szerepvállalása és fegyverkezési politikája a világpolitikai változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mülek Artúr (1992) Az újkígyósi könyvtár története. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mülek Zsuzsanna (1992) Bérügyviteli adatok nyilvántartása és feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tamás (1992) Maximális folyam - minimális vágás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Andrea (1992) Andrej Rubljov és az orosz ikon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Antal (1992) DBase file-ok átvitele IBM AS/400-as gépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1992) Az élvezeti szerek és a bűnözés kapcsolatának néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1992) A Kallusz és a járulékos gyökérképződés néhány nyitvatermő fajtánál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Eszter (1992) Az asszonyi sors két regénye : Németh László Gyász és Iszony című regényeinek nőalakjai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy László (1992) Martinovics "fizikája" a kortársi szaktudomány tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Lívia (1992) Örökbefogadás az állami gondoskodás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Róbert (1992) Csíksomlyó története, hatása a székelyek és a csángók életére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor (1992) A hivatalos személy elleni erőszak kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Timea (1992) Dosztojevszkij, Bergyajev és a "Nagy Inkvizítor". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsolt (1992) Az apport és az üzletrész. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágota (1992) Bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1992) A Tengeri Cár és Bölcs Vaszilisza című varázsmese főbb motívumainak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Palócz Gabriella (1992) A szabálysértés a jelenlegi kodifikációs munka tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Naszály Károly (1992) Középfokú képzés rendszere a honvédség keretében, e képzési rendszer továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes László (1992) Logikai formulák tanulása a Tiling algoritmussal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyulasi Zsolt (1992) "...és jöttek a rossz idők a falura és miránk..." (Egy baranyai kisközség, Kán nemzetiségi lakosságának sorsa 1940-1948). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyúl László (1992) Különböző típusú számítógépes karakterkészletek összehasonlítása és konverziója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádházi József (1992) A közös tulajdon a házastársi vagyonközösségben és annak megszüntetése során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánási Éva (1992) Az örökbefogadás és felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Német Zsolt (1992) A fiatalkori bűnözés alakulása, okai és megelőzésének eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Jenő (1992) ROBO-T Logo IBM PC-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Angéla (1992) Claus Offe politikaelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Gabriella (1992) A magyar versenyjogi szabályozás fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Melinda (1992) "Religio és nevelés" 1848-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Noémi (1992) A Nagyenyedi Református Kollégium Könyvtárának története a XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Barbara (1992) A munkanélküliség alakulása Jász-Nagykun-Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Kálmán (1992) A Kis-Dunától a Viharsarokig (A csehszlovák-magyar lakosságcsere történetéhez). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Márta (1992) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Omar Yassin (1992) A pártrendszerről és a választási rendszerről általában. Az izraeli rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opauszki Zsolt (1992) A Commodore Amiga coprocesszorainak gépikódi programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Tünde (1992) Játékos módszerek az általános iskolai orosz nyelvtan- tanításban, különös tekintettel az igék tanítására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oroszi Márta (1992) A gondtalan bűnösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pacsikáné Magyar Szilvia (1992) Fejezetek a Kemény Gábor Műszaki Szakközépiskola történetéből (1966-1991). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paksi Péter (1992) Gastropodák összehasonlító vizsgálata eltérő biotópokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palásti Marianne Carmen (1992) Comparison of Shelley's and Petőfi's poetry. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Panek Monika (1992) Intonációs problémák a magyarul beszélő lengyelek kiejtésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Andrea (1992) Névadási motivációk és bevenevek vizsgálata egy Kecskeméti gimnáziumban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ildikó (1992) F. Scott Fitzgerald: Representative Figure of the Jazz Age. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Judit (1992) Nők az ítélőszék előtt (A gyermekölés és magzatelhajtás kriminológiai szemszögből). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zsolt (1992) A magyar cserkészideál értelmezése 1948-ig és most. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1992) Németh László nőalakjai a Gyász és Iszony című regények összehasonlító elemzése alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Éva (1992) Nature Description in Lyrical Works of English Pre-Romanticism and Romanticism. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papós Ágnes (1992) A kiszolgáltatottak krónikása : vázlat Petelei István novellavilágáról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paragi Ildikó (1992) Magzatelhajtás és gyermekölés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paral Attila (1992) A társadalombiztosítás betegségi ellátási rendszerének erkölcsi kérdései orvos és beteg kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Gabriella (1992) A bajai Római Katolikus Nőegylet / 1854 - 1920 /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi András (1992) Unió Erdéllyel: Az unió végrehajtása 1848-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pecznyik Ildikó (1992) Bérrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Perlaki Miklós (1992) Filmszinkronizálás és műfordítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrik Péter (1992) A bírói függetlenség érvényesülése a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrov Péter (1992) A négydimenziós kocka háromdimenziós metszeteinek ábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovszki Edit (1992) Fiatalkorúak kriminálpszichológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrusán Lívia Veronika (1992) A kissebségi kérdés alapvető elméleti problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pettkó-Szandtner Judit (1992) Információszabadság - adatvédelem - személyiségi jogok - gondolatok a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról c. törvényjavaslat kapcsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Györgyi (1992) Szabadka, mint a századelő magyar társadalmának regénybeli képe (Kosztolányi Dezső, Balázs Béla, Sinkó Ervin művei alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Károlyné (1992) A közbirtokosság mint a közös gazdálkodás egy régi formája, különös tekintettel az erdő- és legelőbirtokosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Imréné (1992) Die Schilderung Des Mittelstandes Im Roman Von Hans Fallada 'Kleiner Mann - Was Nun?". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pipicz Lajos (1992) A tanúbizonyítás elmélete és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Adrienn (1992) Klebelsberg Kunó kultúrpolitikája, különös tekintettel a népiskolai akcióra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Lóránt (1992) Algoritmusok adatok szakaszonkénti lineáris közelítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posgay Kázmér (1992) Párt, egypártrendszer: fasizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posár Judit (1992) Czóbel Minka: Donna Juanna című drámájának elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozojevich Ildikó (1992) Színszimbolika Leonyid Andrejev néhány művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsgai Márta (1992) Mohács és vidéke. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prekub János (1992) Az államfő és a kormányfő alkotmányos viszonya a Magyar Köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prisztavok Enikő (1992) Konfrontative Untersuchung deutscher und ungarischer Sprichwörter aus dem Bereich der Zahlungsmittel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

dr. Próbáld Ferenc (1992) Szociális lakásgazdálkodás lehetőségei egy helyi önkormányzat szintjén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Puskás Albertné (1992) A tanügyirányítás helyzete és egy lehetséges modell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfai Gréta (1992) Kitől függ a gyógyulás. Az észlelt kontroll helye kardiológiai betegeknél. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Páli Éva (1992) "Az idő a legjobb gazda" : az év jeles napjainak időjárási és gazdaregulái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

dr. Pálné Szász Tünde (1992) A Büntető Törvénykönyv VII. fejezetének hatályosulása a jogalkalmazásban, különös tekintettel Hajdú-Bihar megye büntetéskiszabási gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor László (1992) Szövegszerkesztő IBM-PC számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pérchy Zita (1992) A munkanélküliség és a foglalkoztatáspolitika tanulóévei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Zsolt (1992) A narkománia és az ezzel összefüggő bűnözés problematikája a kriminológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Katalin (1992) Az ősi szimbólumok megjelenése a gyerekrajzokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Püspöki Péter (1992) A gallium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rabi Edina (1992) Mészöly Miklós prózája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rabi Krisztina (1992) "Aki az igazságot keresi, csak önmagában kezdheti a keresést" : gondolatiság és lélektaniság Márai Sándor A gyertyák csonkig égnek című regényében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radnai András (1992) A sztrájkjog nemzetközi és hazai szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radocsai Tamás (1992) Kérdőív szerkesztő és feldolgozó rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Raffai Beatrix (1992) Berzsenyi és az anakreontika a 18. század tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Teodóra (1992) Két stílus összevetése nyelvészeti szempontból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rajkort Ildikó (1992) Beilleszkedési nehézségek felismerése és segítése az óvodáskorú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reichardt Csilla (1992) A bajor és a magyar önkormányzatok hasonló és eltérő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ribáry Zoltán (1992) A váci Reménység Egyesület múltja és újjáéledése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rideg Ágnes (1992) Audiovizuális szemléltetés a biológia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rind Attila (1992) Az egy- és a kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomory módszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Roch Aime Missamou (1992) Vegyes egészértékű programozás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rohony Anikó (1992) Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyek gyámhatósági védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohony Anikó (1992) Korlátozottan cselekvőképes és cselekvőképtelen személyek gyámhatósági védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ronkovics Józsefné (1992) Egy magyar tudós, író, kulturális vezető művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. Eötvös József 1813-1871. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Mónika (1992) Kaffka Margit tizenhárom novellájának elemzése - különös tekintettel az impresszionista jegyekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozgonyi Anita (1992) Argotikus kifejezések, kollokviális fordulatok Boris Vian Et on tuera tous les affreux című regényében és annak magyar fordításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz György (1992) A kollektív szerződés kialakulása, fejlődése és megjelenése 1992-ben a MÁV-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Hedvig (1992) Eszme és kettősség szerepe a "Bűn és bűnhődés" főhősének sorsában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz István (1992) Környezetvédelmi jog. A környezetvédelem jogi szabályozottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Mária (1992) A mese hatása a gyermek fejlődésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Révfy Zoltán (1992) A magyar választási rendszer és előzményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Csilla (1992) Temetők művészete különös tekintettel a szentesi és szegedi református temetőkre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Edit (1992) A Németországba irányuló szervezett munkavállalás vegyes tulajdonú KFT általi intézése jogi rendjének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Erika (1992) A házassági bontóperek alakulása 1975-88 között Baján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salih Shauqui (1992) Izrael külgazdasági kapcsolatainak főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarok Péter (1992) Lineáris egyenletrendszerek iterációs megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sass András (1992) Személyi nyilvántartó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sass Júlia (1992) A földtulajdon alakulása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrettner Lajos (1992) Dinamikus attribútumkiértékelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebjan-Farkas Zsolt (1992) Vagyonjegyérték-nyilvántartó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Antalné (1992) Jeles napokhoz fűződő szokások : karácsonyi ünnepkör Kiskunfélegyházán és környékén. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres Edit (1992) Madách Imre Mózes című drámai költeménye Keresztury Dezső átdolgozásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Seres Gábor (1992) A nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Krisztina (1992) The humanistic approach - how to teach EFL for children. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Serestyén Katalin (1992) Alapítvány a közjó szolgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Setény János (1992) Háromdimenziós tárgyak szerkesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simkó Edit (1992) Gondolatok... Szerb Antal: Utas és holdvilág. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simonffy György (1992) A házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Dóra (1992) Az öngyilkosságok alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Erika (1992) Problémafeltáró döntéstámogató módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipőczné Tánczos Rita (1992) A társadalombiztosítási költségvetést terhelő nem társadalombiztosítási jellegű ellátások rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siraki Ferenc (1992) A szakképzés története Orosházán (A tanoncképzéstől a szakközépiskoláig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skribanek Zsuzsanna (1992) Bérügyi adatok nyilvántartása és feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Skultéti Edit (1992) Élet és halál viszonya Kosztolányi Dezső világképében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymár Szilvia (1992) Tolsztoj "ördöge" (A lélek tudatalatti és tudati szférája : Az ördög, A Kreutzer szonáta és a Szergij atya című novellák elemzése alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlai Norbert (1992) A BGI vezérlők szerkezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Miklós (1992) Darabjaira hullott világok újrastrukturálhatósága: Hajnóczy Péter: A parancs. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soproni Theodóra (1992) Poetische Vision vom Glück - zu einer Wertvorstellung der Grimmschen Kinder - und Hausmährchen und zu ihrer dichterischen Gestaltung. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sticz Béla (1992) A nyugdíj ügyviteli rendszer korszerűsítése a Budapesti és Pest megyei Társadalombiztosítási Igazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surinás János (1992) Az erőszakos-garázda bűncselekmények alakulása Békés megyében 1986-1990. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surányi Gyöngyi (1992) Az ingatlanvégrehajtás szabályozásának alakulása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surányi Ildikó (1992) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Svarsingé Fülöp Gabriella (1992) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények a BTK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Szilvia (1992) Ősi hitvilágunk maradványai Baranyai népmeséinkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabados Márton (1992) Szeged környéki csatornák halállományának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabady Réka (1992) Tarka négyzet játék. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1992) Kollektív szerződésekkel összefüggő alkufolyamatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dorottya (1992) Politikai fellendülés az 1843. évi országgyűlés előtt és tükröződése Csanád vármegye követi utasításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (1992) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1992) Hosszú távú termelésszabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ildikó (1992) Irodalmi hagyományok Puskin Belkin elbeszélései című novellaciklusában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Lajos (1992) Kiskunmajsa politikatörténete a II. világháború végétől 1956 végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Szabó Mária (1992) Az értelmi fogyatékosok helyzete Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pálma (1992) Vetületek avagy a pepsi cola íze / a reklám es a videoklip hatásairól /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Szilvia (1992) A magyar társadalom és a zsidókérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1992) Politikai rendszer és válság Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné György Erika (1992) Egy gabonaforgalmi és malomipari vállalat állóeszköz rendszerének áttelepítése FELIX-SIRIS környezetből IBM-VS1 környezetbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Bohus Márta (1992) Raktári rendszerek : raktározás a Pándy Kálmán Kórház orvosi könyvtárában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Komáromi Ágota (1992) Kiss Árpád. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Timár Gyöngyi (1992) A békési Szegedi Kis István Gimnázium Középiskolai Kollégiumának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Csaba (1992) Kereskedelmi bankok pénzügyi számításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné (1992) A kiskunfélegyházi népoktatás története 1868-1918 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tünde (1992) Egy ismeretlen asszony levele ismeretlen férfinak : XVI. századi levél komplex elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalma Sándor (1992) Hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Katalin (1992) Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek és az Optyina Pusztiny. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalóky Béla (1992) A jogi szabályozás lehetőségei a magánvállalkozások fejlesztésében, különös tekintettel a pénzügyi jog eszközrendszerére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Éva (1992) Az értéktőzsde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeberényi Gyula (1992) Máramarossziget etnikai változásai és népeinek kapcsolatai a XX. században. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szegedi Mónika (1992) A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Edit (1992) A nő-kérdés megjelenése a századvég drámairodalmában (Ibsen és Strindberg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri Ilona (1992) A Dunakeszi Városi Könyvtár története 1926-1990. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szerető István (1992) Adatfelvivő rendszerek generálása rekordleírás alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szerényi Nikolett (1992) Second language acquisition and an error analysis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziffer Zoltán (1992) Szállítási feladat megoldása stepping–stone módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy Zsolt (1992) Székkutas Története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikora Mária (1992) DOKI fogorvosi információs rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Emőke (1992) A Bács-kiskun megyei bűnözés alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szili Erika (1992) A magyar ex libris első évszázadai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilvágyi Ildikó (1992) A tanulói nyelvhasználat összehasonlító szemantikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Csaba (1992) A médiaháború első ütközete, avagy a Nahlik-ügy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Attila (1992) Az ügyész a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Péter (1992) Változások a gyámhatósági eljárásban különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirmák Noémi (1992) A gyermek elhelyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlobodnik Rita (1992) Úri és Polgári Kaszinó Jászberényben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szommer Mária (1992) Leonyid Andrejev epikájának humanizmusa. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szomszéd Gábor (1992) Legrövidebb utak, maximális folyamok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sztakó Ildikó (1992) Nagy László: Menyegző. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szász Péter (1992) Lekérdező nyelv leírása és implementációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Gabriella (1992) Esztétikai és világszemléleti elvek az induló Nyugatban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szép Levente (1992) A privatizáció fontosabb kérdései Magyarországon (Tervek és próbálkozások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősi Sándor (1992) A helyi és területi önkormányzatok hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Lászlóné (1992) Buda város árszabása II. Lajos korában (1532). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Erzsébet (1992) Laureano Vallenilla Lanz történelem- és társadalomszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Lívia (1992) A hibás nyelvi megoldások elemzése 10-14 éves gyerekek iskolai dolgozata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Mónika (1992) Magyar utópikus regények a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Ágnes (1992) Konfrontative Untersuchung deutscher und ungarischer Sprichwörter mit Tierbezeichnungen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfrán Éva (1992) III. András útja a magyar trónra : Otacher ouz der Geul híres osztrák krónikájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfrány Tibor (1992) Véges szimplex algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánchez Szántó Gabriella (1992) A kötő és nemkötőelektronpárok befolyása a molekulák térbeli elrendeződésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi Zoltán (1992) A mezőgazdasági (termelő) szövetkezeti földhasználat alakulása, fejlődése, tendenciái (1957-től). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Gábor (1992) Egy szobautazó viszontagságai (Cholnoky Viktor Amanchich-novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Mihály (1992) Diákhagyományok a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőtúri Mezőgazdasági Gépészüzemmérnöki Főiskolai Karán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sápi Mária (1992) Oldószerhatás vizsgálata aldehidgyűrűn szubsztituált Schiff-bázisok elnyelési színképében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süle Zsuzsanna Genovéva (1992) Ottlik Géza: Iskola a határon (regényelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács István (1992) Véletlen eseményfolyamatok vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Katalin (1992) A szülői attitűd hatása az óvodáskorú gyermekek agresszív és altruista viselkedésének alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Zoltán (1992) Kodifikációs törekvések a polgári eljárásjog területén - különös tekintettel a rendkívüli perorvoslatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpas Krisztina (1992) Palinológiai vizsgálatok az ásotthalmi mocsárréten. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Talárcsik Judit (1992) Bibliai motívumok megjelenése és az epikus színház jellemzői Bertolt Brecht "A szecsuáni jólélek" című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Krisztina (1992) Az ügyészi vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Erzsébet (1992) Arany János "apróműfaja" : mondacsok, forgácsok, szösszenetek. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Taskovics Erika (1992) Vaskút veszélyes hulladék helyzete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Telihay Zsuzsanna (1992) Lakáshelyzet Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Temesvári Tibor (1992) A társadalombiztosítás szakszervezeti irányításának feladása az önkormányzati jellegű szervezetek létrejötte 1984. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ildikó (1992) A Jókai olvasmányok tanítása a 7. osztályban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Ágnes (1992) A szecesszió épületei Szegeden /Magyar Ede: Reök-palota/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszai Lászlóné (1992) Minoriták Szegeden a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tollas Andrea (1992) Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai József (1992) Microsoft Object Modul Editor. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Erika (1992) Új információkereső technikák elterjedésének története, lehetősége egy adott könyvtárban : Gödöllői Agrártudományi Egyetem Mezőgazdasági Gépész-üzemmérnöki Főiskolai Kar Könyvtára, Mezőtúr. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tomecskó Balázs (1992) A GEMENC VOLÁN nemzetközi közúti árufuvarozásásnak nyilvántartása és adatfeldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompa Valéria (1992) Máknak kifacsart tejéről: egy XVI. sz.-i orvosi szöveg elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Trencséni István (1992) Integrált személyügyi politika kialakítása és működésének sajátosságai, a munkaügyi kapcsolatok alakulása vegyes vállalat gazdálkodási keretei között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Trischberger Zsuzsanna (1992) Deutsche Ansiedler in der Stadt Moor/Mór und ihre Familiennamen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tunyogi Nándor (1992) Az alkotmánybíráskodás és az alkotmánybíróság jogállásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tuzy Ibolya (1992) A Mandelbrot halmaz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1992) Tablók készítése adatbázisokból. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1992) TEHÉN adatnyilvántartás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1992) Avarkori sirok tojásleleteinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Csaba (1992) A romániai magyarságról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferencné (1992) A felbujtás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella (1992) A Széphalom és Zolnai Béla Szegeden. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gyuláné (1992) A Kiskunfélegyházi Tanítóképző története (1871-1957) (Mezősi Károly munkássága). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gábor (1992) Sakkfeladvány fejtés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1992) "...Hát hová lett? ... Hát hová tűnt minden?..." : Néhány fejezet Csehovról és az ő "Három nővéréről". BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth János (1992) Megelőzés a gazdaságvédelem területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Karolina (1992) Kovács Imre: A néma forradalom c. szociográfiájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1992) Sejtautomaták és Boole-függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Márta (1992) The School as Adult Society in Miniature The Question of Coeducation. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Tibor (1992) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Valéria (1992) The Theme of Evil in William Golding's Lord of the Flies. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ágnes (1992) A finn formatervezés megjelenése lakáskultúrájukban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Hlavács Mária (1992) Jeles napok és népszokások Nagymágocson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Nagy Judit (1992) A munkához való jog ma - 1992. Magyarország. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömösváry Zsolt (1992) A deviáns magatartások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömő Csaba (1992) Magyarország és a Közös Piac kereskedelmi kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Franciska (1992) A végrehajtás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Istvánné (1992) Аббревиация в русском языке советской эпохи. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Ágnes Eszter (1992) A terhelt a büntetőeljárás alanya, bizonyítási eszközök, különös figyelemmel a terhelt vallomására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Udvarházyné Fejes Erzsébet (1992) Szekszárd óvodatörténete a hazai mozgalom és a korabeli helyi lapok alapján 1836-1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Tamás (1992) Adalékok az öngyilkosság témaköréhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Uj Edit (1992) A virágmotívumok jelképes értéke a népdalainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ujfaludi László (1992) Történelemtanítás egy lehetséges modellje 1-6+2 évfolyam számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbanyiczki Klára (1992) A Domokos Rókus Általános Iskola története 1884-1948-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vanó Csilla (1992) Szabadságkeresés és önteremtés Gion Nándor Virágos katona, Rózsaméz és Börtönről álmodom mostanában című regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1992) Primitív polinomok a kételemű test felett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Viktor (1992) Legrövidebb utak (gráfalgoritmusok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Anikó (1992) A gyermekelhelyezés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gabriella (1992) A magyarországi rendszerváltás megvalósulása és sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1992) A csődeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1992) Az önkormányzatok válfajai és alkotmányi szabályozásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Marianna (1992) A szótag szerepe afáziás betegek olvasásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1992) Öntvények hevítése és hűtése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tamás (1992) A hátrányos társadalmi helyzet és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsófia (1992) Az aktuális mondattagolás szerepe a publicisztikai nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ádám (1992) A környezetvédelmi törvény, szerkezete és szankciórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varjasi Judit (1992) A Szentesi Városi Könyvtár (1960-1991). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Ildikó (1992) Körzetiorvosi betegnyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Tibor (1992) Raktárkészlet nyilvántartási rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vattay Noémi (1992) Bontóper és a gyermek - Különös tekintettel a bontóper utáni gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsernyés Ildikó (1992) Erza-mordvin vonatkozói szerkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsey Zsuzsa (1992) Az értékpapírpiac, az értéktőzsde működésének gazdasági és jogi kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velősy Anita (1992) Babits Mihály: Jónás könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Nóra (1992) A törvényességi óvás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Zsuzsanna (1992) Californiai Missziók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vezse Mária (1992) "Zwei Welten" in Thomas Manns Novelle "Tristan" (Motivanalyse). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viczai Péter (1992) "Законы характера и судьбы "улетащегомонахова". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viczián István (1992) Gépjármű teljesítmény értékelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Moroz Szimona (1992) Az ifjúkori bűnözés pszichológiai problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág István (1992) A termékfelelősségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vizinger Mária (1992) A Biliárdtól Cromwell-ig (M. Bulgakov: Ördögösdi cimű elbeszélésének motívumrendszere). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vucskics Ildikó (1992) Az összeomlás anatómiája (Mihail Bulgakov Kutyaszív című kisregényének elemzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vulevity Péter (1992) A honvédelem központi igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Válik Edina (1992) Házasságkötések és válások alakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vámosi László (1992) A német kémikusok szerepe a kémia fejlődésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh Judit (1992) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vékony Tamás (1992) A kárpótlási törvény szerepe földviszonyaink átalakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígné Horváth Zsuzsanna (1992) Érzelmi nevelés és lehetőségei olvasásórákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zadravecz Éva (1992) Csehov, a lélekábrázolás művésze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zentai Anita (1992) A gyermekelhelyezéssel kapcsolatos problémák a házasság felbontása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombory Zita (1992) Társadalmi élet a szegedi sajtóban 1859-1867. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zs. Tóth Rita (1992) Dr. Kovács István jogászprofesszor könyvtára. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigovics Márta (1992) Szállítási feladat megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsikláné Szőke Éva (1992) Az emberi és állampolgári jogok az új magyar alkotmányban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsákai Anikó (1992) "A meddőn tökéletes mű": tanulmányok tükrében Németh László Horváthné meghal című novellája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

dr. Zámbori János (1992) A munkanélküliség és társadalombiztosítás alapösszefüggései Magyarországon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zólyomi Theodóra (1992) Paavo Haavikon teoksen "Rauta-aika" Kullervo-jakson rakenteen analysi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldvári Ildikó (1992) A nyelvi fejlettség vizsgálata 14 éves tanulók írott szövegeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Attila (1992) A jelenlegi illetékrendszerünk gyakorlati alkalmazásának nehézségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágostonné Páger Margit (1992) A családi iskola és annak egy lehetséges személyközpontú változata ma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágó Mária (1992) Hollósy Simon, a festő és Kiss József, a költőfejedelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás János (1992) Kőolajipari nagyvállalat termelés-elszámolási rendszere ORACLE adatbázis-kezelő rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás Marianna (1992) Komolyzenei szemléltetés az irodalom órákon az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Égető Márta (1992) Karinthy Frigyes nőszemlélete alkotásai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Óvári Enikő (1992) A "vihar" motívum A. Sz. Puskin és J. Král, költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 6. 13:06:30 CET.