Items where Year is 1989

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 575.

Angeli Katalin (1989) A boldogságsziget motívuma Petőfi 1845 januárja és 1847 októbere között írt költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Angyal Gabriella (1989) Vizuális illusztrációk: egyszerű tárgyak felhasználása, mimika, pantomim, drámatechnikák, az általános iskolai angol nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Anikó (1989) Tóth Árpád hírlapi rögtönzései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Attila (1989) Optimális számításszervezés, teljesítményarányos munkaerő és gépjárműelosztás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aposztolosz Voulgarisz (1989) Lipschitz-folytonos függvények globális minimumának meghatározása Pintér módszerével, intervallum aritmetikára támaszkodva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Antal (1989) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ary Ildikó (1989) Az óvodai idegennyelv oktatás pszicholingvisztikai és oktatástechnikai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Ferencné (1989) A jövedelemszabályozás pénzügyi jogi megoldásai és hatása a gazdasági tevékenységre 1986-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos György (1989) Kiegyensúlyozott bináris fastruktúrák alkalmazása különböző szövegfeldolgozási feladatok megoldásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Badó Attila (1989) A Protagorasz dialógus elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi Erika (1989) Oscar Kokoschka és az expresszionizmus. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajnóczi László (1989) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakai Mónika and Kurucz István and Virág Zoltán (1989) A strófaváltás a XVII. századi magyar költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baksa Erika (1989) A toxikománia mint kriminológiai jelenség - és elterjedése a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bali Jánosné (1989) Szociális éretlenség miatt iskolából visszamaradt veszélyeztetett és hátrányos helyzetű gyermekek kislétszámú fejlesztő csoportja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla András (1989) A fiatalkorú bűnözés egy speciális nevelőotthon tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Brigitta (1989) A polgári jogi felelősség mint a környezetvédelem egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla-Elek Gyöngyvér (1989) Landeskundliche Aspekte der Deutschen und Russischen Phraseologie für ungarische Lernende. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh László Barna (1989) A biológiai védekezés lehetőségei az erdő és mezőgazdaságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Zoltán (1989) Nem vagyoni kártérítés rövid történeti fejlődése a jogintézmény jelene a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zsuzsanna (1989) Tanítóképző főiskolások munkával kapcsolatos értékválasztásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balpataki Katalin (1989) A munkaviszony megszűnése a munkáltatói felmondás esetén; Munkanélküliség, munkaerő-gazdálkodás Magyarországon napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balás László (1989) Interpoláció geofizikai mérések kiértékeléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Péter (1989) A Dél-Alföld természet és környezetvédelme a Békés Megyei Népújság cikkei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baranyainé Szekszárdi Marianna (1989) Роль и возможности мотивации в обучении русскому языку. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Lajosné (1989) Az 1985. I. törvény az oktatásról és a végrehajtási rendelkezések a pedagógusról, a pedagógusképzésről és továbbképzésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Lajosné (1989) Egészségügy-szociálpolitika és nevelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Barna Róbertné Kovács Tünde (1989) A gyámügyi eljárás az új családjogi törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartos Erzsébet (1989) A demokratikus ifjusági mozgalmak Tolna megyében (1945-1949). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartus Alice (1989) Ungarische und deutsche Sprichwörter aus dem Bereich des Essens und Trinkens. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bednarska Beata (1989) Kazimiera Illakowiczówna kolozsvári évei: 1939-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bekéné Bélteki Mária (1989) Általános számlázási rendszer az IBM PC XT/AT kompatibilis számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Ildikó (1989) Grammatikai sajátságok a Jókai-kódexben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bense Pál (1989) Számítógépes lekérdező rendszerek alkalmazása a középiskolai történelem oktatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beraczka Ilona (1989) Számítógépes programok az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berde Márton (1989) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászi Gyöngyi (1989) A kényszerintézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berend Tamás (1989) A tanácstörvény továbbfejlesztésének aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berhardt Margit (1989) A kémia szerepe a nyomozó munkájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berke Anikó (1989) A trubadúr-költészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesiné Nagy Mariann (1989) A sámánhit elemei a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernáth Róbert (1989) A számítógép alkalmazása az általános iskolai magyar nyelvtan oktatásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Biernacki Karol (1989) A műfordítás és kérdései a lengyel és magyar irodalomra vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biri István (1989) Az általános államigazgatási eljárás és a szabálysértési eljárás összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum Lászlóné (1989) Психсшингвистический эксперимент в общей шкоде. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobák Mária (1989) Felszólító módú igealakok a gimnáziumi orosz tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bobályné Hódi Ágnes (1989) Szeged népességfejlődése (1920-1949). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Margit (1989) A Döbrentei kódex egy részletének komplex nyelvtörténeti vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorkus Katalin (1989) Számítógépes oktató- és vizsgáztató rendszer MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrits István (1989) Szentesi életrajzi kislexikon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodó István (1989) C nyelvű rutinok az INFORMIX adatbáziskezelő listageneráló programjához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Judit (1989) A számítógép alkalmazásának lehetősége az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Zoltán (1989) Szilády Áron. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bojtos Edit (1989) Gyümölcsitalok gyártástechnológiája és minőségellenőrzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bordás Enikő (1989) A hatalom humanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bordás Róbert (1989) A földtulajdonjog, földhasználat és a vadászati jog kapcsolatának időszerű kérdései, különös tekintettel Békés megye helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Beáta (1989) FORTRAN lexikális elemző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Brunner József (1989) Rekonstrukciós problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsuházy József (1989) A korrupció és a korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Anikó (1989) A munkanélküliséggel kapcsolatos magyar jogi szabályozás napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Ferenc (1989) Bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai József (1989) Termelés optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Éva (1989) Farbbezeichnungen als Phraseologische Strukturkomponenten in der Deutschen, Russischen und Ungarischen Sprache. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácsi Zsuzsanna (1989) Végrendelkezés Debrecenben 1820-1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Báich Piroska (1989) Alekszandr Ivánovics Kuprin "Párbaj" című műve alapján: A gyenge hős ereje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Katalin (1989) Eszmei kár vagyoni kártérítéses ellensúlyozásának néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Béla (1989) A polgári demokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos Ágnes (1989) Száz rablás-bűncselekmény elkövetőinek vizsgálata a kriminál-statisztikai elemzés módszereivel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bátyiné Mester Zsuzsanna (1989) Néhány gondolat József Attiláról, szerelmeiről, a Flóra-versekről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békefi Ottó (1989) A "vállalkozói szocializmus" Liska Tibor koncepciójának rövid ismertetése és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési Ferenc (1989) A Tisza hullámterének talajlakó fauna vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres László (1989) Párhuzamos algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béri András (1989) Az iráni iszlám forradalom (1979-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Ernő (1989) Személyi és munkaügyi nyilvántartás statisztikai funkcióval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódog Máténé (1989) Az 1986. évi I. tv. - az illetéktörvény - bevezetésének eddigi tapasztalatai, javaslat a továbbfejlesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhler Béla (1989) Hazafiságra nevelés tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1989) Az államigazgatási alapeljárás és a fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bősze Katalin (1989) Interaktív menütervező QNX Windows menükezelőjéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Chanthone Bouphavanh (1989) Laoszi népmesefordítások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csendes Erika (1989) Human relationships in Albee's dramas. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengelné Plank Ibolya (1989) Sóvári Soós Kristófnak prófétákat magyarázó postillás kötetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csermák Erika (1989) A gazdálkodó szervezetek részvénytársasággá alakulásának jogi konzekvenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernay Krisztina (1989) A közös akaratnyilvánítással történő bontás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserpák Judit (1989) A szülői felügyeleti jog lényeges kérdéseinek alakulása az 1986. évi IV. törvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetkovits Csilla (1989) Az Érdy-kódex egy fejezetének morfológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Erika (1989) A Szabács viadala című nyelvemlék 1-50 sorának komplex vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csilics Éva (1989) A lengyelországi zsidóság helyzetének néhány vonása, különös tekintettel a varsói gettóra 1939-1943. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Tünde (1989) A Gyorsuló időben (1970-1983) című pedagógiai módszertani kiadvány repertóriuma. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csonka Péter (1989) A nagyvárosi tanácsok lakossági kapcsolatai, különös tekintettel a szegedi tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Mária (1989) Színház és művelődés Szegeden (1820-1849). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordás István (1989) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáki Sándorné (1989) Kiskunfélegyháza oktatásügye 1945-1961 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Éva (1989) Gyümölcsfeldolgozás a Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinátban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene Gábor (1989) "Csak látom könnyeiteket, de én már nem értem" : gondolatok Csáth Gézáról és novelláiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czene Gábor (1989) Magyar - lengyel kapcsolatok a két világháború között (1919-1926). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czinege Mária (1989) Névadási szokások Pakson a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dankó Gabriella (1989) Perújítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danyi Imréné (1989) A fakultáció Szolnok megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni Dezső (1989) Államigazgatási feladatok az alkoholizmus és kábítószer elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreceni Gáborné (1989) Принцип опоры на родной язык: от перевода до одноязычных упражнений. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deli Zoltán (1989) A kékfestő mesterség Jászapátin. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deme Klára (1989) Az Alcsiszigeti Holt-Tisza halállományának változása 1980-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dervenkár István (1989) Színihatás-elméletek és gyakorlatok a XIX. századi Magyarországon. Szigligeti Ede első nagy drámai korszaka /1835-1848/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Detrikné Dzsula Marianna (1989) A munkajog szerepe az egészséges és biztonságos munkafeltételek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Zsolt (1989) JATE ÁJTK hallgatóinak életstratégiái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diószegi Olga (1989) Közös vonások Malcolm Lowry és Hajnóczy Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi László (1989) Vesztegetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Druga Magdolna (1989) A vagyoni jellegű szankciók szabályozásának alakulása a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudik Istvánné (1989) Az ötödik osztályba való átmenet pszichológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Déri Attila (1989) Igazoltató lapok adatainak rögzítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Döbrei Zsolt (1989) Dréncsövezés hatása az élővilágra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömsödi József (1989) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endre Zsófia (1989) A Kiskunfélegyházi Közművelődési Egyesület története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ernszt Ildikó (1989) Repliki-povtory v russkoj razgovornoj reči. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erostyák Andrea (1989) Függvényrekonstrukció vetületekből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ertli Zsolt (1989) Gráfok számítógépes ábrázolása és vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ildikó (1989) Készletgazdálkodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas János (1989) A gyülekezési jog történeti fejlődése, valamint alakulása napjainkban hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Margit (1989) О возможностях расширения лексического материала. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Viktória (1989) Alkohol preferencia alapján szelektált patkány generációk viselkedésének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ágnes (1989) The Benighted States : John Updike's Dissension with America. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Király Magdolna (1989) Erdei faválasztékok éves termelésének optimálása. Programozási nyelv: DBASE III. PLUS. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1989) Környezetvédelmünk jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Ágnes (1989) Az Új Auróra repertóriuma 1984-1988. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Katalin (1989) Forrásanyag-gyűjtemény az új irodalmi tanterv szemelvényeinek előkészítéséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Júlia (1989) Csáth Géza drámai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Fehérné Bíró Beáta (1989) Szekszárd város 1988. évének eseménynaptára a Tolna megyei Népújság cikkeinek feldolgozásával. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejesné Berényi Zsuzsanna (1989) Mágikus tárgyak a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Csaba (1989) A pia causától az alapítványokig - Elméleti, történeti és gyakorlati kitekintés egy érdekes jogintézmény múltjába, jelenébe és lehetséges jövőjébe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Rausch Beáta (1989) Az ősi hitvilág maradványai a magyar népmesében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi Mária (1989) Az újfasizmus problémája Európában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferencsi Magdolna (1989) Lakáshelyzet Hódmezővásárhelyen 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz Irén (1989) A környezetvédelem általános kérdései, és a föld védelmének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsorné Kurunczi Margit (1989) Az általános iskola művészeti nevelésében jelentkező esélyegyenlőtlenség elemzése kérdőíves vizsgálat útján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frits Ildikó (1989) Indexelt adatfile kezelő rendszer. Munkaügyi nyilvántartó rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Ildikó (1989) "Szerencséd, hogy öreganyádnak szólítottál!". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G. Nagy Ibolya (1989) Az elromlott istenvetítőgép és harminc madár (Flaubert: Szent Antal megkísértése)- műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdagné Szabó Veronika (1989) Diákszínjátszás az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaál Zsolt (1989) Magánszemélyek vállalkozásainak egyes polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaáli Lászlóné (1989) Anyanyelvi képességek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecse Éva (1989) Szerb Antal: Utas és holdvilág. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giczi Ildikó (1989) Zu den adjektivischen komparativen Phraseologismen des Deutschen, des Russischen und des Ungarischen (eine vergleichende Analyse). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Greksza Tünde (1989) Sopron háborús kárai és az újjáépítés kezdetei (1945-1948). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubicza Ferenc (1989) Страноведение во внеклассной работе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gudmon Veronika (1989) A "nagyság női dimenziója" Németh László Gyász című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyalog Mária (1989) Oroszország jövője A. I. Herzen szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Judit (1989) Az alkoholisták kényszergyógyítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Katalin (1989) Viccek a siccen innen és siccen túl. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Lajos (1989) A nyelvi játékok szerepe a nyelvoktatásban. Beszédkészséget fejlesztő nyelvi játékok az általános iskolai orosz szakkörökön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Magdolna (1989) A Marói erdő csigaegyütteseinek szezonális változásainak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Zoltánné (1989) Kóros elmeállapotú bűnelkövetők jogi helyzete az igazságügyi megfigyelő és elmegyógyító intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy Éva (1989) Miért vált a Bős-Nagymarosi vízlépcső ügye politikai kérdéssé. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gácsi Hedvig (1989) Művészettörténeti műveltség a 17. századi Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1989) A Csongrádi Keresztény Gőzmalom Részvénytársaság története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Istvánné (1989) Szolnok Megyei Tanács Közlekedési Osztálya útadatbázisának lekérdezése tetszőleges szempont szerint, és gyalogátkelőhelyek adatbázisának karbantartása IBM PC kompatibilis számítógépre CLIPPER nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Julianna (1989) A Magyar Tanácsköztársaság tanácsrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Anikó (1989) A Világbank szerepe napjaink pénzügyi életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Attila (1989) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1989) Kézírás számítógépes felismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gősi Istvánné (1989) Füst Milán kisregényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Habuda Ibolya (1989) Az iskola és az úttörőcsapat közti együttműködés kialakításának pedagógiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hackl Mónika (1989) Egy szövegszerkesztő és egy adatbázis-kezelő rendszer együttes használata adatfeldolgozási feladatok megoldására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Géza (1989) A földreform Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Bálint (1989) Munkaügyi viták az Alföldi Porcelángyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamarné Popol Klára (1989) Töprengések Babits műve fölött : műelemzés : Babits mihály: A gólyakalifa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harbula Ágnes (1989) Az erőszakos, garázda jellegű, valamint a vagyon elleni bűncselekmények alakulása Szabolcs-Szatmár megyében (1981-1985). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hart Csaba (1989) A Magyar Radikális Párt az 1945. és az 1947. évi választásokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hartwig János (1989) Kempingek recepciós rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Éva (1989) A házassági vagyonjog intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ferenc (1989) Homológia-vizsgálat DNS szekvenciákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mária (1989) Transzformációs lehetőségek a gimnáziumi harmadik osztályos fakultációs orosz tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűsné Pálus Margit (1989) Örkény István: Tóték (drámaelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich Attila (1989) „C” nyelvi szintaxiselemző elkészítése operátor-precedencia technikával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Gyuláné (1989) Vevőszolgálati Nyilvántartó Rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg János (1989) A sportolók munkaviszonyával foglalkozó kérdések, illetve az ehhez kapcsolódó más kérdések tárgyalása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herjeczki Ágnes (1989) A házassági vagyonjog gyakorlati kérdései perben és perenkivül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herke Csaba (1989) Szeged és környéke gerinces állatainak bibliográfiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herman Erika (1989) Az óorosz nyelv morfológiai változásainak nyomai az orosz nyelvben Lermontov "Korunk hőse" című műve alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hetényiné Zagyi Eszter (1989) Vác társadalmi egyesületei különös tekintettel a dualizmus korára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevesi Éva (1989) Készletgazdálkodás. Eszközök nyilvántartása és főkönyvi könyvelése a Csongrádi "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidvégi Éva (1989) Cönológiai vizsgálatok a szabadkígyósi szikes pusztán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodák Ágnes (1989) Az okadó magyarázat szerepe Kosztolányi Dezső esszéiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holecz László (1989) A középtávfutás személyiségfejlesztő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló István (1989) TT1 sejtprocesszorra írt lebegőpontos mátrixszorzó sejtalgortimus szimulálása CELASS 2.1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hollós Csaba (1989) A C nyelv szintaxis elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Csaba (1989) Lakásgazdálkodás Beregdarócon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Kornélia (1989) Tezaurusz-kezelő alrendszer illesztése MICRO-ISIS adatbázis-kezelő rendszerhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Adrienne (1989) A szerencse-motívum a XVII. század első felének költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth László (1989) A választási rendszer reformjának fő kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1989) Tanúkihallgatás, tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Árpád (1989) Kiskunhalas környezetének védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Treiber Ildikó (1989) A daltanítás szerepe az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huff Zsuzsanna (1989) Az őzállomány szabályozásának helyzete és problémái (különös tekintettel Csongrád megyére). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunyady Orsolya (1989) Az árufuvarozás szerepe gazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Zsolt (1989) Megfigyelések a szegedi Vadasparkban 1987-89-ben, a főemlősök viselkedése állatkerti körülmények között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori Attila (1989) Az állam gazdasági funkciói a fejlődő afrikai államokban, különös tekintettel a szocialista orientációjú országokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hársfői Péter (1989) Utókalkuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Háznagyné Dr. Radnai Erzsébet (1989) Gyógyszertári hitelszámlák számítógépes elkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Márta (1989) Szláv eredetű földrajzi nevek Szolnok megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hézső Endre (1989) A Csanád Megyei Színpártoló Egylet (1917-1929). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hügl Erika (1989) Számítógépes képrekonstrukció Fourier-transzformációval. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakabné Kiss Éva (1989) Oksági viszonyokat kifejező szószerkezetek birtokos esetet vonzó elöljárószókkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jaksa Gabriella (1989) Magyar hölgyek leveleinek mondatszerkezeti sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakócs György (1989) Bulgakov "Mester és Margarita" című regényének szatirikus vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jancsik Csilla (1989) Mondat -és szövegszerkesztési sajátosságok Pázmány Péter prédikációiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Januj János (1989) A szocializmus politikai rendszere és a pluralizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Gabriella (1989) A második világháború a szovjet és az amerikai prózában. Konsztantyin Szimonov: Élők és holtak és Norman Mailer: Meztelenek és holtak című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Pálma (1989) Az ifjúság elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joanovics János (1989) Mátrixok sajátértékeinek meghatározása QR transzformációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Judik Ildikó (1989) Az 1945. évi földreform végrehajtása, különös tekintettel a Viharsarokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Miklós (1989) Ásványi elemek felhalmozódásának vizsgálata nagygombákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Éva (1989) Középiskolás tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jágity Zsuzsanna (1989) Vagyon elleni bűncselekmények Szeged város büntetőeljárásában a XIX. század közepén 1825-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józan Andrea (1989) Környezetvédelem, különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kacskin Edit (1989) A kétszintű igazgatás bevezetése és tapasztalatai Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kader Keita Abdel (1989) Intervallum aritmetikára támaszkodó eljárás szinthalmaz határának meghatározására. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaizinger István (1989) Az országgyűlési bizottságok helyzetének, szervezetének, működésének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmárné Papp Klára (1989) A fiatalkorúak bűnözése, különös tekintettel a kábítószerrel összefüggésben elkövetett bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karpe Catrin (1989) Természetes nyelvi elemzés PROLOG-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza György (1989) Számítógépes feldolgozással támogatott fonalgyártási termelés irányítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszab Zoltánné (1989) A szülők nevelési stílusának hatása a gyermek társaskapcsolataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszás Judit (1989) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katkó Tibor (1989) A fiatalkorú bűnözés megelőzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Elektra (1989) Ady költészetének tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona Miklós (1989) A hinduizmus mint vallás és mint etikai rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Katonáné Vajda Edit (1989) Az állam, a társadalom és a redisztribució kapcsolatának egyes összefüggései az államszocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Tibor (1989) Sport és Agresszió. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Keményné Vincze Márta (1989) A serdülő tanulók tanulási motivációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztély Andrea (1989) The Movement as a Background to Kingsley Amis's Poetry. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Győző (1989) Realizmus és humor Pákh Albert humoros életképeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertészné Koncz Ilona (1989) Nagy László képalkotása az 50-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék Csaba (1989) Viták a szövetkezeti tulajdon újabb megközelítése körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kicska Gabriella (1989) A gyermekes családok támogatása Magyarországon és Nagy-Britanniában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kilián Zsolt (1989) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelvre történő fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai Csingiz Ajtmatov "Vesztőhely" című regényének magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Anikó (1989) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Enikő Katalin (1989) A Ferences magyar irodalom néhány műfaji sajátossága a XV-XVI. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis László (1989) Nagyméretű lineáris programozási feladatok megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kispéter Judit (1989) Az állampolgárok ingatlantulajdonának korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gábor (1989) Rendezőalgoritmusok elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1989) Adatbázis-kezelő rendszer alkalmazása MÁV rendező-pályaudvari környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1989) Az emblematikus színház szemiotikája. Megjegyzések az Erzsébet-kori színházhoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gáborné (1989) Egy pedagógus kollektíva értékrendszere. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1989) A zsidó-magyar sorspárhuzam kérdésének vizsgálata a XVI. század eleji magyar lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ottó (1989) A tanácsi önkormanyzat rendszere az alkotmányos fejlődésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Róbert (1989) Csehszlovákia - 1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsolt (1989) Kémiai gyakorlóprogramok a Tanárképző Főiskola Szerves kémia tankönyvének egyes témaköreihez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Éva (1989) A Huszadik Század körének liberalizmus-felfogása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Bóta Rózsa (1989) A tanács vb. szakigazgatási szervei továbbfejlesztéséré irányuló törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Dobos Ildikó (1989) Szeged környéki Tisza ártér és hullámtér gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Farkas Anikó (1989) Ionesco abszurd mítoszai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Farkas Edit (1989) Lakodalmi szokások Érsekcsanádon az 1930-as években és ma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Janecskó Zsuzsa (1989) A rendszerezési képesség fejlesztésének lehetőségei a kommunikáció folyamatában (óvodás korúaknál). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszel György (1989) A magyar-csehszlovák lakosságcsere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Lajosné (1989) Görgey Artúr alakja az 1945 utáni történeti- és szépirodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Tibor (1989) A fiatalkori bünözés helyzete a fővárosban és a veszélyeztetettség kialakulásának megelőzése állami eszközökkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlósné Pelle Zsuzsanna (1989) Abony eseménynaptára a Pest Megyei Hírlap alapján 1983-1988. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly László Miklós (1989) Márton László Menedék című beszélyének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom Edit (1989) A történelemtanítással kapcsolatos órán és iskolán kívüli munkaformák. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korponainé Szabó Gabriella (1989) Lakodalmi szokások Csépán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós Ágnes (1989) Magánszemélyek közötti termőföldforgalom jogi szabályozásának változásai 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz Erzsébet (1989) Kedvenc irodalmi hősök, példaképek tizenéveseinknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kothencz Mihály (1989) A bírói egyezség az egyező akaratnyilvánításon alapuló házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Attila (1989) Egy humanista a huszadik században. Faludy György költészetének alapvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1989) A szimplex algoritmus különböző változatainak összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1989) Az alkoholizmus mibenléte - A női alkoholizmus egyes kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1989) A szabadságvesztés büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1989) A szocializmus épitésének első évei Kalocsán és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1989) Patapoklosi népviselete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tibor (1989) A Margit - Legenda részletének nyelvtörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zsolt (1989) A fábiósebestyéni körök és egyletek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zsuzsanna (1989) Rendezett tanácsú városok Békés vármegyében 1848-1871 - Békés, Békéscsaba, Gyula, Szarvas). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Kalasnyikova Vera (1989) нализ п романа а. рыбакова "дети Aрбата". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozák István (1989) Balásházy János munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristóf Ildikó (1989) Nyecsajev és az 1869-es oroszországi diákmozgalmak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krivik Gábor (1989) Magyarország és az Európai Közösség gazdasági és jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Tibor (1989) A jugoszláviai magyar kisebbség 1918 és 1941 közötti helyzetének vizsgálata a Magyar Szemle című folyóirat tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kuna Zoltán (1989) Terhelés és kapacitás vizsgálat, műhelyprogramozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunhegyi József (1989) A 14-18 éves tanulóifjúság világnézete és történelmi tudata (1957-től 1980-as évekig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsai Margit (1989) Munkahelyi italozás megítélése a Duna-Tisza közi Állami Építőipari Vállalat fegyelmi gyakorlatában 1982-1988 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasné Páli Mária (1989) Tessedik Sámuel - a pedagógus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Emília (1989) Lakáshelyzet Mátészalkán 1965-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Anna (1989) Déry Tibor társadalmi regénye, A befejezetlen mondat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Györgyi (1989) A földvédelem helyzete és időszerű kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kókai Gabriella (1989) Általános oktató program előfeldolgozó modulja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóró Judit (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Sándor (1989) A büntető eljárásjog alapelveinek rendszerezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Anikó (1989) Kolumbusz- interpretációk Magyarországon a XIX-XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körtvélyesi Mária (1989) A belátási képességgel nem rendelkező, vagy korlátozott belátási képességű személyek által okozott kárért való felelősség és a biztosítás lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Erzsébet (1989) Minőségellenőrzés a baromfifeldolgozásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kővári Zsolt (1989) Személyi törzsadatállományt kezelő program fejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Labundy Norbert (1989) A társasági törvény hatása újonnan alakuló és átalakuló gazdálkodó szervezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó Sándor (1989) A jószomszédsági politika előzményei, kialakulása és néhány jellemző vonása a Karib-térségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Zoltánné (1989) Magyar olvasókörök tevékenysége Szolnok megyében 1870-1940. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laskai Sándor (1989) Pakolási feladat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lasztovicza László (1989) Az Alföldi borvidék klimatikus tényezői, ezek hatása a szőlő termésmennyiségére és minőségére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehoczky Zoltán (1989) A Lengyel Egyesült Munkáspárt viszonya az ellenzékhez az 1980-as évek első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Márta (1989) Stilisztikai vizsgálódások Tóth Árpád két költeményében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Zsolt (1989) Az 1843-44-es országgyűlés egyházpolitikai törekvései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Linamouth Khammanh (1989) Laoszi népszokások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipták Emília (1989) Alexandr Blok antitézis korszaka a „Hóálarc” ciklus tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litauszky Zita (1989) A Festetics-kódex szerkezeti sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Losné Tímár Erika (1989) A nevelőintézeti nevelés szerepe a deviáns, antiszociális fiatalok társadalmi beilleszkedésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Ildikó (1989) Csuhézás Tokodon. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukácsi Mihály (1989) Szakértő rendszer szabályainak vizsgálata és tárolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Zsuzsanna (1989) Üzemanyag-gazdálkodó és elemző rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlóné Varga Edit (1989) Cigánybűnözés Magyarországon, különös tekintettel Kiskunhalas városra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lékó Gabriella (1989) Antológia az iskolai ünnepi műsorok anyagához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lékó Judit (1989) A felszólító módú orosz igealakok használata az általános iskolai tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maczkó Emőke (1989) Kisfeszültségű hálózatok feszültség- és terhelésmérési adatainak kiértékelő programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mag Anna Mária (1989) A Békéscsabai MÁV Nevelőotthon története 1948-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Lászlóné (1989) Русский символизм и философская поэзия A. блока. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Malinowska Ewa (1989) A magyar színdarabok lengyelországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Malkócs Angéla (1989) A társadalmi tulajdon változásának kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandur Ferenc (1989) A betöréses lopások elkövetésének és felderítésének főbb jellemzői a 80-as évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Franciska (1989) Az élet keletkezésére vonatkozó elméletek egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marunák Mária (1989) Riboflavin-5'-foszfát /FMN/ bontó 5'-nukleotidáz tisztítása agaricus bisporusból és az enzim karakterizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maródi Gyula (1989) A személyi kultusz néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matusek Rudolf (1989) A szándékosság elméleti és gyakorlati problémái az élet elleni bűncselekmények körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matuska János (1989) Húshasznú tenyészbikák saját teljesítmény vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer István János (1989) Menütervező program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Merkovics Károly (1989) Uj- Kalász Mg. Tsz. Szőlőművelésének korszerű agrotechnikai, növényvédelmi eljárásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester Ágnes (1989) Performativ megnyilatkozások az általános iskolai 7. és 8. Osztályos orosz nyelvkönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mezei Imre (1989) Számítástechnikai módszerek alkalmazása a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey Klára (1989) Impresszionista jegyek Kosztolányi Dezső prózájában az Aranysárkány című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály Zsolt (1989) A kisajátítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mladonyiczki Márta (1989) Szerződésnyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohai Károly (1989) A személyi jövedelemadó jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mokán Jánosné Nagy Gabriella (1989) A főnévi igenévvel kifejezett modalitások az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Judit (1989) Könyvek nyilvántartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erika (1989) A kínai gazdasági reform egy évtizede. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1989) A "konzervatív felvilágosult" Pjotr Valujev naplójának legfontosabb kérdései (1861-1868). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Orsolya (1989) Görgey Ármin élete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari László Tamás (1989) Az általános iskola felső tagozatán tanuló 11-14 éves gyerekek olvasás iránti érdeklődésének és оlvasmányszerkezetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mustos Tamás János (1989) A Bebrits Lajos Szakközépiskola története 1953-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márkus Henriette (1989) Kémiai gyakorlóprogramok az általános iskola Kecskésné-Rozgonyiné 7. osztályos kémia tankönyvének "Atomok és elemek" cimü [!című] témakör leckéihez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Marianna (1989) Balástya múltja és jelene. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton István (1989) A személyes szabadság elvonásával nem járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mász Csilla (1989) Racionális egész- és törtfüggvények vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móricz Viktorné (1989) Страноведение на уроках русского языка в учебниках русского языка для 3-его, 4-ого, 5-ого классов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor (1989) Egyszerű PASCAL programok fordítása C-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Adrienn (1989) Közlekedési bűncselekmények előfordulása, vizsgálata Békés megyei adatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anikó (1989) Állatkerti etológiai megfigyelések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Edit (1989) A jugoszláv szocializmus válsága, mint lehetséges magyar jövőkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1989) A külföldi tőkebefektetések garanciái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1989) A Sziklai Sándor Középiskolai Kollégium tanulói szabadidős tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Eszter (1989) Az Akadémiai Könyvtár története a kiegyezéstől az első világháborúig tartó időszakban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Gyöngyi (1989) A fiatalkorú bűnözés egyes újabb vonásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imre (1989) A környezetvédelem jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Imréné (1989) Игровые элементы на уроке русского языка в шестом классе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy István (1989) A FORMAL nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1989) A cigányság bűnözésének aktuális kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Lászlóné (1989) Családi nevelés kérdései felmérés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tünde (1989) Szegvári nyelvjárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1989) A Makói Petőfi Dalkör története a felszabadulás időszakáig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1989) Kiskunmajsa demográfiai kutatása és elemzése a XVIII-XIX. században családrekonstrukciós módszerrel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy-György János (1989) A malomjáték elemzése mikroszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Vigvári Ágnes (1989) Tájékoztató munka a tanácsi közművelődési könyvtárakban az elmúlt évek szakirodaimának tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemesné Riegler Erika (1989) A múzeum helye és szerepe a közművelődésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Niesz László (1989) A bűvös kocka problémájának megoldása PASCAL nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyegrán Andrea (1989) Ernst Moritz Arndt - Egy 19. századi német bölcselő életműve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Tibor (1989) Receptorok mennyiségi meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasi Judit (1989) Ellentétes elemek Antti Tuuri novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh József (1989) A sértett a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oltyán Ágnes (1989) A mégis költője : a megengedés Ady költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Ernő (1989) Tartási, életjáradéki és öröklési szerződések egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh József (1989) Főiskolai csoportok (osztályok) szerkezeti és érték jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oravecz Péter (1989) Az önkormányzatiság gondolata a magyar közigazgatásban, a személyzeti munka reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orovecz Eleonóra (1989) Testi sértés a magyar büntetőjogi szabályozásban, különös tekintettel az életveszélyt okozó testi sértésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orsós Károlyné (1989) Tabu és hiedelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ozsvald Imre (1989) A szabálysértési jog kialakulása és alkalmazása a rendőrhatósági eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paj Tiborné (1989) Köztisztasági nyilvántartó rendszer IBM PC számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics Orsolya (1989) A magyar büntetésvégrehajtás történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erika (1989) A 13-14 évesek irodalmi érdeklődésének alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Kornélia (1989) Szeded társasági-egyleti és kulturális élete a századfordulón. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Lajos (1989) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pastrovics Aladár (1989) A testi sértés - Az életveszélyt okozó testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki László (1989) Психолингвистические эксперименты среди детей 14—17 лет. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkó Gábor (1989) A magyarországi szocializmus megújítási kísérlete (1956-73) az irodalmi sajtó tükrében (civilizáció, kultúra, életforma a hatvanas, hetvenes években). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkós Győző (1989) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (I.E. Bábel elbeszéléseinek fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pecznyik Ildikó (1989) Anyag és termék nyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perger Katalin (1989) Anyagszükséglet számítás a nettó szükségletszámító rendszer alkalmazásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pete Tóth Csilla (1989) Klebelsberg Kunó és a szegedi Dóm tér kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petri Miklós (1989) Sztárai Mihály hitvitázó drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pfaff Éva (1989) Szeghalom népi táplálkozási szokásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pigler László (1989) Az esztétikai és a művészeti nevelés lehetőségei oktatási rendszerünkben, az óvodától a középiskoláig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér László (1989) Teleki László élete és tragédiája (1811-1861). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1989) Lakáshelyzet alakulása Szolnok városban - Lakáspiaci elemzések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleskó Andrea (1989) Cicero Verres elleni első beszéde (Oratio in Caium Verrem aotio prima). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszky Gabriella (1989) Revolt - morality - society (The Angry Young Men). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pok Katalin (1989) Szilágyi István: Kő hull apadó kútba című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polestyuk Tibor (1989) Hormonkezelés hatása váz-és szívizomzatra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgárné Balogh Andrea (1989) Raszkolnyikov dialógusai (széljegyzet a Bűn és bűnhődéshez). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkoláb Mihály (1989) К вопросу о молодёжном жаргон. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Porkolábné Papp Zsuzsa (1989) Technikatörténeti, művelődés- és életmódtörténeti ismeretek tanításának szerepe és lehetőségei az általános iskolai történelemtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pribelszki János (1989) Kazinczy Lajos a szabadságharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pribojszki Györgyi (1989) Jugria története a X-XV. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Priszlinger Ferencné (1989) A számítógép alkalmazása a mechanika tanításában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai András (1989) A tanácsi ingatlankezelő vállalatok jövedelemszabályozási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Edit (1989) Az öngyilkosságok helyzete és alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztainé Benkó Anna (1989) Néhány gráfokon működő algoritmus megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Péterné (1989) Néhány főiskolai hallgató vallomása erkölcsről, világnézetről a Bessenyei György Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál Tibor (1989) Színház és közönség : a Kaposvári Csiky Gergely Színház és a közönség kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pászti Zsuzsanna (1989) Növények népi és tájnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péhl Katalin (1989) Többértékű logikai függvények optimalizálása fagráfok segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik Ilona (1989) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Géza (1989) Az államigazgatás helyi szervei, különös tekintettel a községek és elöljáróságok szervezetére és működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pősz Klára (1989) A magyar nyelvű zsoltárfordítás Szenci Molnár Albertig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radó Janina (1989) Implicit argumentumok a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Csilla (1989) A FORMAL nyelv implementálása IBM PC-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Reményfy Edit (1989) A Gondnokság ügyvitelének gépesítése a VIDIA Kereskedelmi Vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg László (1989) Az "ötvenes évek" kommunista reformellenzéke és a Petőfi Kör. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rideg István (1989) Az irodalmi képmontázs lehetőségei, avagy a szerkesztés és a stílus fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riebl Antal (1989) A magánvállalkozások társadalombiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rixer Mária (1989) Nyelvhelyességi vizsgálat 15-17 éves diákok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romvári László (1989) Külföldi részvétellel alakuló korlátolt felelősségű társaság alapításának elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmis Zsuzsanna (1989) A cigánybűnözés és a cigány bűnelkövetők kriminológiai jellemzői Szolnok megyében, különös tekintettel a fiatalkorúakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruttkai Gábor (1989) Az erőszakos közösülés bűntette a Békés megyei Sedria kései feudális gyakorlatában (1830-1847). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rába István (1989) Az önkormányzati mozgalom működésének lehetőségei az eltérő értelmi képességű gyermekek iskoláiban, diákotthonaiban. (Általános Iskola és Diákotthon Kőszeg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Imre (1989) A házassági törvény alkalmazásának egyes magánjogi kérdései - A házastársi tartás, a házasság felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Régaisz István (1989) Szakértő rendszer szabályainka és objektumainak beolvasása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Róth Ilona (1989) Haláltudat a korareneszánsz korban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sajtos Csilla (1989) Az öngyilkosság a statisztikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Károly (1989) Az értelmiség helyzete, értelmiségi törekvések és a pártok értelmiségi politikája 1945 - 1948 között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sandi Katalin (1989) A magyar polgári vígjáték fejlődése Csiky Gergelytől Molnár Ferencig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarka Attila (1989) Tagsági megállapodások rendszere a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sashegyi Tímea (1989) The characters in Shakespeare's great tragedies Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sastyin Béláné Ábrahám Ilona (1989) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schaffer Mária (1989) Halálbüntetés!?? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczki Róbert (1989) Menütervezés és menügenerálás PASCAL nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Béláné (1989) Возможности передачи страноведческих информаций при использовании видеотехники. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Tamás (1989) A novellaelemek és Julio Cortázar. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Petrovits Mária (1989) Ember és természet viszonyának tükröződése Ajtmatovnál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi Lajosné (1989) Tréfák és esetek Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Solymosi Zsuzsanna (1989) A tanyakérdés néhány társadalmi vonatkozása az Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stiener János (1989) Munkaügyi és bérügyviteli információs rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Stopka Mariola (1989) A magyar szépirodalom lengyelországi befogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suhajda Jánosné Urbán Anna (1989) A székely néptudat, népismeret Erdélyben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sváb Tamás (1989) Plottervezérlő emulátor program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Ilona Erika (1989) Alkotmánybíróságok Nyugat-Európában - Alkalmazásának lehetősége a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1989) Struktúra meghatározó algoritmusok bináris mátrixok A(R,S) osztályaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1989) Nyomtatott szövegek számítógépes felismreése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Andrásné (1989) Országismeret és nyelvi-országismeret az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anikó (1989) Fejes Endre jellemábrázoló művészete: Fejes Endre: A fiú, akinek angyalarca volt. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Tibor (1989) A katolikus egyház filozófiájának néhány kérdése a XX. század második felében, a II. Vatikáni Zsinat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tímea (1989) Gyártási-beszerzési tételek szükséglettervezése gyártóipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1989) Csokonai csók-motívumai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Kiss Mária (1989) Büntetésvégrehajtási kriminológia - A szabadságvesztés büntetés végrehajtása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Balla Katalin (1989) Tiszakékécske környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Dallos Gabriella (1989) A magyarországi agrárproletariátus társadalmi rétegei, csoportjai a két világháború között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szabóné Oláh Ildikó (1989) A nyelvi játékok szerepe a nyelvoktatásban (Nyelvi játékok szerepe és alkalmazása az orosz és német nyelvek tanításában). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakács György (1989) Munkahelyi rehabilitáció a parádi Üveggyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Sándor (1989) Képjavító eljárás számítógépes megvalósítása és vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Béla (1989) Brassó népesedési viszonyai 1700-1920 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalainé Balogh Erika (1989) A tizenévesek irodalmi érdeklődése, olvasottsága /Készült egy kérdőíves felmérés alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalay Kornélia (1989) Többváltozós lineáris regresszió- és korreláció-analízis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Györgyi (1989) Sütő András esszéi (Középpontban a Nagyenyedi fügevirág című kötet úti tűnődéseinek elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosi Ida (1989) A spanyol büntetőjog szankciórendszere, különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Attila Imre (1989) Önkormányzat és gazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert Ildikó (1989) Számítógéphálózatok és protokollok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres István (1989) A gazdasági reform a felszabadult Magyarország mezőgazdaságában, különös tekintettel a földjogi viszonyok változásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Katalin (1989) Az intenzív orosz olvasástanítás első szakasza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szente Andrea (1989) A politikai rendszer reformjának alternatívái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szente Zoltán (1989) Az emberi jogok elméletének alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyiné Szlovák Mária (1989) Babits Mihály költészete (Verstani vizsgálatok a "Nyugat"-korszak valamelyik költészetében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szenti Csilla (1989) A Sóshalmi Olvasókör története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szijártó Katalin (1989) A kecskeméti szegénygondozás a világgazdasági válság idején. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szin Imre (1989) Kapcsolattartás szülő és gyermek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szincsok György (1989) Hajótörés és Mélység: Stephane Mallarmé: Kockadobás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szklenár József (1989) Teljes átírórendszer fatranszformáció-kompozíciókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkárosi Gabriella (1989) A perbeli bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokolyai Zsolt (1989) Sztereotípiák és valóság a jogászságról - Szociológiai magánvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Béla (1989) A Nógrád Megyei Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet család- és utógondozó, illetve pártfogói tevékenysége, mint a speciális prevenció egyik formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Flóra (1989) Страноведческие элементы учебников русского языка для 4 и 8 классов общих школ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Száraz Zoltán (1989) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Attila (1989) A szövetkezeti tagok anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Attila (1989) Iparvágányok nyilvántartási rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Pál (1989) Kecskemét város közoktatásügye a Magyar Tanácsköztársaság időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép Ildikó (1989) Bulgária a Vasárnapi Újság tükrében (a lap bolgár tárgyú anyaga 1854 és 1894 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs Emese (1989) XVI. századi kisebb nyelvemlék komplex grammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Gábor (1989) Általános oktatóprogram megjelenítő modulja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Gyula (1989) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfrány Ilona (1989) Tej és tejtermékek gyártástechnológiája, vizsgálati módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sági Gabriella (1989) A Naszály és környékének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Gabriella (1989) Epizódok Győr közéletének történetéből két korabeli lap alapján (1900-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány Edit (1989) Magasabb rendű gombák enzimeinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárkövi Gabriella (1989) Sarkadi Imre regényesztétikája és regényírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sós Mária (1989) Tiltásos szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tajti Ilona (1989) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése - A föld tulajdonjogának alakulása az MGTSZ-ekben a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács András (1989) A vám- és devizajogsértő cselekmények elleni hazai és nemzetközi küzdelem kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács József (1989) Vörösmarty Mihály úgynevezett epikai korszaka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Szilágyi Erzsébet (1989) Kunszentmárton demográfii viszonyai (1900-1986). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tala Péter (1989) PROLOG nyelvű fordítóprogramok implementálása attributum nyelvtanos specifikáció alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi Éva (1989) A szoftver jogvédelmének kérdései, különös tekintettel a hazai gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapolcsányi Attiláné (1989) A középiskolai tanulók társas kapcsolatának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Attila (1989) Néhány termesztett szántóföldi növénykultúrában előforduló gyomnövény elterjedésének vizsgálata Békés megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tenyeri Tamás (1989) Szakértő a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tibáné Kocsis Erika (1989) A kitiltás és a rendőrhatósági felügyelet, valamint a pártfogó felügyelet szabályainak megszegése szabálysértések elbírálása és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tigyi Anikó (1989) A gyámság jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toan Nguyen Quoc (1989) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Eszter (1989) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomasovszky Csilla (1989) A nyereségvágyból illetve más aljas indokból elkövetett emberölés szabályozása (A Csemegi-kódextől napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompai Boldizsár (1989) Elemi függvényanalízis szemléltetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torda Edit (1989) Narkománia és bűnözés - A hazai helyzet áttekintése, főként szegedi adatokra támaszkodva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turecsek Erika (1989) Valószínűség és véletlen. A lottó játék vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turnhauserné Bodó Judit (1989) A Szabad Magyarság című folyóirat repertóriuma (1942-1946). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tábori Lajosné (1989) A polgári társadalom és értékrendszer válsága Miroslav Krleza drámáiban : A Glembay-trilógia: A Glembay LTD., Agónia, Léda elemzése A Glembay-család című novelláskötet felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tégla Mária (1989) A Molotov - Ribbentrop paktum. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth László (1989) Egyszerű BASIC interpreter tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth András (1989) Órarend készítés személyi számítógépen általános iskolák részére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anikó (1989) A városi tanács függetlenített tisztségviselői jogállása és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Attila (1989) A szórakozás és a szórakoztatás szerepe a középiskolák végzős tanulói életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Edit (1989) A termelőszövetkezetek földtulajdonának és a tagok földbeviteli kötelezettségének összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyuláné (1989) Языковые лагери, как одна из форм в мотивации изучения русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gábor (1989) A büntetőeljárás rendszereinek és alapelveinek történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ilona (1989) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szakszókincse Jászdózsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1989) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1989) Babits Mihály: A gólyakalifa kisregényelemzés : az álom és valóság kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Péter (1989) BVM-TIP és UNIVAZ feldolgozó programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rózsa (1989) Комплект наглядных пособий к курсу русского языка для 5-го класса общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Sándor (1989) Bűnösség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1989) Kőrösteteilen község bel- és külterületének földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Bobonka Magdolna (1989) OMSI Pascal-2 V 2.0/RSX fejlesztői környezetben készült Pascal programok konvertálása Turbo-Pascal 3.0/DOS környezetbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tóthné Spanyiel Ágnes (1989) A tanácsok költségvetési rendszere és gazdálkodásuk jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthé Nagy Edit (1989) Színek és fények. Blok a "Szépséges Hölgy" című versciklusában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tömör Gábor (1989) A magyar bankrendszer változásai, illetve fejlődésének főbb tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ferenc (1989) Fordítóprogram generálása attributum nyelvtan alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Túri László (1989) A gazdasági munkaközösség a társasági törvény előtt és azt követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tühegyi Julianna (1989) A székkutasi Általános Iskola 8. osztályának olvasmányszerkezete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujszászi Erika (1989) Csingiz Ajtmatov alkotói pályájának alakulása a nyolcvanas évekig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ungi Sándor (1989) Természetes vízfolyások vízjárásának elemzése a stochasztikus folyamatok elméletével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Éva Zsuzsanna (1989) Gombamérgezések Magyarországon 1987-ben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Utasy Ibolya (1989) Ragadványnevek Bakson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadász Sándor (1989) A Garadna-patak élővilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajdovich Ilona (1989) Pedagógusalakok a magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valter Csilla (1989) A Polgári Tanárképző Főiskola hallgatóinak rekrutációja (1928-1950). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Csaba (1989) Függvények grafikus ábrázolása „C” programozási nyelven, AMIGA számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Edit (1989) A szándékosság néhány elméleti problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Jánosné (1989) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben különös tekintettel a kötelező bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1989) A szocializmus elmélettörténetének néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mónika (1989) Nyelvjárási szövegek szójegyzékkel Helvéciáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rita (1989) Tamási Áron: Lélekindulás motívumok a korai novellákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zoltán (1989) A kábítószerellenes küzdelem kriminológiájának nemzetközi és hazai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Rozália (1989) A teljesség kísértése - átváltozások sorozatával - a megismerés útjait kutatva (Weöres Sándor: Átváltozások című szonettciklusának elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vasné Gere Éva (1989) Korszerű növényvédelmi eljárások és agrotechnika a kukorica termesztésben az öcsödi szabadság mgtsz-ben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbőczi Zoltán (1989) Vállalati bérszámfejtő rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Klára (1989) Az emberölés kriminológiai problémái Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veréb Zsolt (1989) A mitikus gondolkodásmód John Keats Endymion költeményében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki Éva (1989) Kollektív szerződés a vállalati gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viczián Ilona (1989) Párosítási algoritmusok gráfokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vid Katalin (1989) Battonya könyvtárügye a kezdetektől napjainkig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Volenszki Zsolt (1989) A nomád népek életmódjáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágó Ibolya (1989) A befejezett szemléletű felszólító módú igealakok vizsgálata az orosz és a német nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vámosné Gellén Gabriella (1989) A természet Örkény István egyperces novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vándor Andrea (1989) Veszélyeztetett és hátrányos helyzet a szakmunkástanulók világában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vétek Szabolcs (1989) A bírói gyakorlat és az elmélet eltérései - Elhatárolási problémák a különös rész köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Zsolt (1989) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Völgyesi Marianna (1989) PASCAL interface bér- és munkaügyi adatbázishoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Waitz Erika (1989) Apollo (1934-1940) - repertórium. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zakar Péter (1989) A hadügyminiszter Görgey. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zeke László (1989) A szexuális forradalom utópiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemlényi Andrea (1989) A mezőgazdasági termőföld árujellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai Andrea (1989) A munkavédelem fejlődése és jelenlegi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigri Gyula (1989) Magyar mondatok kategoriális elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zágonyi Marina (1989) Várpalota munkaerőhelyzetének alakulása 1970-től napjainkig, és a munkanélküliség megjelenése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1989) A mezőgazdasági tsz-tag tagsági viszonyának tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldhegyi Katalin (1989) Az újjáformált magatartás és szerep lehetősége Vörösmarty költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Gyöngyi (1989) Képkonvertálás az M08X és IBM PC számítógépek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Zsolt (1989) Egyenletrendszerek megoldása relaxációs módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ákos Magdolna (1989) A tevékenység szerepe a kommunikációs rendszer fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Édes Vencel (1989) Takarmányozási feladatok optimális megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Égerer László (1989) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Énekes Andrea (1989) Malomfalvay Gergely: Belső-képpen indító Tudomány. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Éri József (1989) Tétellista kezelés C-ben Clipperhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ódor Edit (1989) Sintaksičeskie konstrukcii, vyražaûŝie pobuždenie v russkom âzyke. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ónodi Csaba (1989) Szövetkezetek alakulása és változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 25. 01:49:52 CET.