Items where Year is 1988

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 619.

Abonyi Gézáné (1988) A káros szenvedélyekkel kapcsolatos ismeretek és egészségnevelési teendők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albrechtné Kiss Éva (1988) Bunyin prózájának líraisága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ancsa Margit (1988) A személyiségfejlődés problémái Gogol, Tolsztoj és Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Anderle Enikő (1988) A Kazinczy-kódex határozószói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Géza (1988) A szocialista politikai fejlődés útjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Zoltán (1988) Absztrakt automaták Középiskolai szakköri füzet. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Kardos Csilla (1988) Környezetvédelem : a levegőtisztaságának [levegő tisztaságának] védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató Tamás (1988) Két módszer megvalósítása az egyszempontos varianciaanalízisen belül. Páronkénti összehasonlítás a legkisebb szignifikáns különbség módszerével; A Newman-Keuls próba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos József (1988) Nemzetközi Munkaügyi Szervezet kialakulása és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Éva (1988) A viktimológia általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ballainé Rétsági Julianna (1988) Intenzív növénykultúrák termesztése a nagykőrösi közép- és kisparaszti gazdaságokban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog József (1988) Domonkos István életművének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Andrea (1988) A játékos elemek szerepe a 6. osztályos orosz nyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh János (1988) Adatbázis-kezelő rendszerek adatszótár funkciói dBASE típusú környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Lajos (1988) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Edit (1988) A tranzitív és intranzitív igeviszony kifejezése a magyar és angol nyelvben (összevetés). A tranzitív-intranzitív irányú képzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Istvánné (1988) A periódusos rendszer és használata az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázsné Molnár Borbála (1988) Az eutanázia előfordulása a XX. században, vélemények hazánkban és a világon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó Béla (1988) Transzport protokoll PASCAL specifikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai Katalin (1988) Az aspektus problémája az olasz igeidő- és módrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Katalin (1988) József Attila Gyömrői Edithez és Kozmutza Flórához írott verseinek értelmezése - Néhány szabadon választott motívum alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bariné Ádám Judit (1988) Szabolcs-Szatmár megye gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barta Zóra (1988) Szerves molekulák felismerése szintaktikus analízis módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák Ágnes (1988) Teljesítmény sűrűség-spektrum számítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Andrea (1988) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bayerle Alajos (1988) A serdülők személyközi kapcsolatainak struktúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benda János (1988) A szakmunkásképzés kialakulása és fejlődése Esztergomban 1884-1987. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Edit (1988) A Legfelsőbb Bíróság 18. számú irányelve a munkafegyelemről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Mónika (1988) Alföld herpetológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkóczy Mónika (1988) Nagy Péter alakja Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berke Imréné (1988) Употребление форм повелительного наклонения в учебниках гимназии. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki János (1988) DOSZTOJEKVSZKIJ és a Feljegyzéseek az egérlyukból c.kisregény. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bernáth Anikó (1988) Magyarország népesedése a századfordulótól a nyolcvanas évekig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Viktória (1988) A gyermek családi jogállásának megállapítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Butsi Erika (1988) Jókai Rab Rábyjának és Ráby Mátyás önéletrajzának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Berta Lászlóné (1988) A személyi számítógép alkalmazása az általános iskolai kémia tanutásában [!tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birizdó Katalin (1988) A nemzetközi munkaügyi szervezet tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitó Klára (1988) Magyar állam- és jogtörténetből a reformkor nemzetiségi joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Géza (1988) Leszálló fatranszformációk gépi megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bogánné Fülep Jolán (1988) Költői képek Lengyel József prózastílusában az Igéző ciklus novellái alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély József (1988) Meteorológiai adatbázis kezelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Károly (1988) Az állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Edit (1988) Boszorkányhit Kecelen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozsó Katalin (1988) Tompa község története és műemlékei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozó Edit (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Lajos (1988) Rendezési eljárások összehasonlítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Budavári Gézáné (1988) EGA csatoló illesztése BASIC-hez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bulyáki János (1988) A cigánybűnözés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás László (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása Magyarországon 1945-től 1961-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ibolya (1988) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Tiszaföldváron (1950-1960). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Báló Marianna (1988) Hervay Gizella költői motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bánfalviné Szendrei Éva (1988) Vízszennyezés. A vízszennyezés feladatainak megoldása Magyarországon 1980-1987-ben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhidi Zoltán (1988) A káderutánpótlás tervezése, a kiválasztás és a nevelés gyakorlata a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhidiné Papp Mária (1988) A pályakezdő tanítók iskolai beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Dávid Ágnes (1988) A család az iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai György (1988) A pénzügypolitika érvényesülése, pénzügyi irányítás a kétszintű bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányász János (1988) A szocialista művelődéspolitika szerepe az értelmiség nevelésében és érdekviszonyai alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi Gábor (1988) Adatellenőrző program adatrögzítőhöz C-nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béládi Sára (1988) Выражение причинных отношений в современном русском языке в простом предложении. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bényiné Varga Malvin (1988) Pedagógus úttörővezetők helyzete Kecskemét városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Mária (1988) A modern nő típusai Kaffka Margit: Színek és évek, Mária évei és Állomások című regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Attila (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Mérési adatok statisztikája. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bódi Györgyné (1988) Az ache intracelluláris mozgása a motoros egységben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóka Zsolt (1988) Etika: A családfejlődés kiútkeresései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Chanthabouathong Theplamphone (1988) Újságnyelvi szövegek mondattani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Ildikó (1988) Játékos elemek az 5. osztályban az orosz nyelvi órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csajka Gizella (1988) Annales Cumanorum : a magyarországi kunok XIII. századi története évrend szerint. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csala Vilmos (1988) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Kornélné (1988) A beszédfejlesztés pedagógiai-pszichológiai elemzése (az általános iskola 1-5. osztályaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Mária (1988) József Attila-reminiszcenciák Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cser Edit (1988) Csoportosítási eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Cservenák Valéria (1988) Dosztojevszkij pokoljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csibor Zoltán (1988) Többségi függvények. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Gézáné (1988) A lajosmizsei Napköziotthonos Óvoda története 1963-1988-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csirik György (1988) Tetszőleges felépítésű és terhelésű egyszerű síkbeli rácsos tartószerkezet ruderőinek meghatározása C-64 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Róbertné (1988) Modellek jelentősége a szerves kémia korszerü tanitásában [!korszerű tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Béláné (1988) Erdei Ferenc művelődéspolitikai nézeteinek, tevékenységének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csobánczi Beáta (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Anikó (1988) Társas baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Éva (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás József (1988) A pénzintézeti rendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csortán Krisztina (1988) Párválasztási és lakodalmi szokások Hajóson. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuka Imre (1988) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Ildikó (1988) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-tanításban, különös tekintettel a 4. osztályos tanulókra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csík Éva (1988) Német nyelvi segédkönyv-tervezet állami nyelvvizsgára, OKTV-re ill. felvételi vizsgára előkészítő tanfolyamok számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csölle Yvette (1988) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllögné Bogyó Katalin (1988) Az üvegfal - Czóbel Minka lírája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Erzsébet (1988) A szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a Családjogi törvény módosítása utáni változásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czakó Ilona (1988) Hosszúhajúak /1965-1970/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czegle Zoltánné (1988) Kollégiumban lakó gimnáziumi tanulók olvasási szokásainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Anikó (1988) Az emberöléssel kapcsolatos néhány büntetőjogi és kriminológiai probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankowskyné Baranyai Hajnalka (1988) Gráfelméleti algoritmusok alkalmazása a szociográfiában /A csoport erősítő és gyengítő részei/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Debrey Attila (1988) A pályaorientáció önismereti előfeltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Judit (1988) A beszámítási képességet kizáró okok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demcsák Zoltán (1988) A DÉLTERV Vállalat könyv és segédlet nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Demus Mária (1988) A pszichoaktív anyagokkal való visszaélések helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső László (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Nóra (1988) Idézetesség Faludi Ferenc lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Deákné Melján Aranka (1988) Mikroszámítógép a kémia általános iskolai tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diós Ildikó (1988) Egy intenzív szóbeli kezdő szakasz nyelvi anyagának tanítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobler László (1988) A polgári eljárásjog átfogó újraszabályozásának néhány koncepcionális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobor Ágnes (1988) Gyermekek iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Anita (1988) A színek költője és a Fekete ember a Jeszenyini színvilág változása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domján Ágnes (1988) Kémiai áramforrások. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Drávecz Margit (1988) A fiatalkorúak bűnözése (galeribünözés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudits Dénesné (1988) Ady Endre és a magyar irodalmi hagyomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás László (1988) Szőcs Géza: Párbaj, avagy a huszonharmndik hóhullás (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudásné Nagy Marianna (1988) Szállítási feladatok megoldására szolgáló eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dukát Judit (1988) Neoplatonikus eszmék megjelenése XVI-XVII. századi emblémagyűjteményekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duong Vu Quoc (1988) A Jackson-féle programtervezési módszer alkalmazása nemdeterminisztikus és struktúraütközéses adatszerkezetnél. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dári Edit (1988) Úttörőmozgalom a 12 éves gyermekvezetők szemével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1988) Kaffka Margit: Mária évei című regényének elemzése, különös tekintettel a szimbolikus és impresszionisztikus jegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévai Kornélia (1988) József Attila "Szerkesztői üzenetének" szerkezeti-stiiisztikai vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévai László (1988) Magyarország licencia-külkereskedelme a tőkés országokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévay István (1988) Szentes népességtörténete 1828-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömők Gréte (1988) Biotechnológia lényege, alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ecsédi Andrásné (1988) A kereskedelmi pályára készülő fiatalok pályairányulásának néhány pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Emmer Edit (1988) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Sándor (1988) Jackson-féle programtervezési módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Zoltán (1988) Deák Ferenc szerepe a magyar közjog fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erney Andrea (1988) A gyermeki beszédfejlődés vizsgálata a születéstől másfél éves korig (esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Estókné Bálint Emese (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - különös tekintettel a hamis vádra, hamis tanúzásra és bűnpártolásra -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Etelakyné Kosaras Mária (1988) Felelősség a környezetvédelmi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros Judit (1988) A szabadságvesztésbüntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gábor (1988) Fatranszformációk gépi megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1988) Periódi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasfalvi Ágnes (1988) Polifónia és ismétlődés a zenében és az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Csató Katalin (1988) Füzesgyarmat földrajzi neveinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Gilinger Ildikó (1988) A néphit boszorkánya 1526-tól napjainkig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Péter Ágnes (1988) Az Országos Pedagógus Gyermekotthon története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Péter Ágnes (1988) Reklám és marketing. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas László (1988) DÉMÁSZ KDSZ Telemechanikai kommunikációs rendszer feldolgozása és megjelenítése intelligens terminálon ÜZEMZAVARI STATISZTIKA. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Zsuzsanna (1988) PSL implementáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Béla (1988) Barlangok védelme a környezetvédelmi jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Györgyné Szilágyi Nóra (1988) Szövegszerkezeti vizsgálatok Kosztolányi Dezső Esti Kornél c. tárcanovelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fejes Mária Anna (1988) Lukács György, a művelődéspolitikus (Lukács György kultúrpolitikai tevékenysége a Tanácsköztársaság idején). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete József (1988) Idegesség, stressz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete József (1988) Szabálysértési hatóságok, különös tekintettel a rendőrhatóság szabálysértési feladatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1988) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Kovács Győzőné (1988) A művelődés anyagi-, tárgyi, szervezeti fejlődése Baján 1957-1987. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenc Péterné (1988) Elektrokémiai folyamatok az iparban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferenczi István (1988) Állampolgárok lakás-, üdülő-, és telektulajdon szerzési korlátozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fiala Ildikó (1988) Talajvédelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Figura Ágnes (1988) Paraméteres listázó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Filákovity Hedvig (1988) Eltűnt középkori települések Baja környékén : Baja-Szentistván keletkezéstörténete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Font Edit (1988) Мирoвoзрение андрея платонова сквозь изображение человека в произведениях 20-30-х годов /связь человека с природой,бытием,сознанием, чувством,разумом,наукой/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Tamás (1988) Társadalmi változások jelenléte a Közép-Kelet-Európai filmművészetben 1945 után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Friss Róbert (1988) Az erőszak anatómiája - Kosztolányi Dezső: Nero, a véres költő című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frittmann Ágota (1988) Агота Фриттманн Аналогии в романе "Мастер и Маргарита". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fébert Csaba (1988) FORTH alapú célrendszereket generáló compiler. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fódi Krisztina (1988) A Cornides-Kódex mondatszerkezeti sajátosságainak elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fórián Judit (1988) A tranzitív és intranzitív igék néhány aspektusa a mai olasz nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Ferenc (1988) A helyi tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földi János (1988) A nukleáris energia jelentősége a világ energiaszükségletének kielégítésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földvárszki Zsuzsa (1988) A viz [!víz] jelentősége, szennyezése és védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Ottília (1988) A házasság felbontása a XIX. század első felében a feudális és a kánonjog szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gabnai Edit (1988) Magyarország talajainak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaizer Tamás (1988) Szakértői rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdos Éva (1988) A Jászkarajenőn érvényesülő nyelvjárás vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gajdán Marianna (1988) Felelősség a munkavédelmi szabályok megszegéséért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi László (1988) A helyi igazgatás továbbfejlesztése az 1980-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gatner Edit (1988) A szülőföld hatása Nagy László költői nyelvére (A Galambcsőrök című ciklus alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gaál Zsuzsanna (1988) Az észt nyelv harmadik fokozatú igéi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecséné Fónai Márta (1988) A munkaügyi döntőbizottság eljárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geiszler Erzsébet (1988) VTKE Vonalterv kiegyenlítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Gábor (1988) Krúdy Szindbádja és a szecesszió. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergelyfi József (1988) Oldószerelegyek Pi értékének meghatározása. Kapcsolat a Pi és a törésmutató között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Girhiny János (1988) A rablás és nyomozásának speciális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombai Márta Zsuzsanna (1988) A magánszemélyek közötti ingatlanforgalom hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Judit (1988) A tatár uralom hatása az orosz gazdaságra és társadalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Katalin (1988) A klasszikus alapjogoktól a szabadságjogok modern fogalmáig (Gondolatok a szabadságjogok fejlődésének elméleti kérdéseiről). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregó Sándor (1988) A felső tagozatos matematika tankönyvek definícióinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gruber Györgyné (1988) A táj mint versépítő tényező Áprily Lajos első költői korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guba János (1988) A szikhizmus kialakulása és függetlenségi törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gudricza Csilla (1988) Egy amatőr művészeti stúdió működése és jelentősége (Kecskeméti Garabonciás Stúdió története). BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gugánné Tiszttartó Ágnes (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó program IBM kompatibilis XT-n. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Ferenc (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek és tagjai érdekvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gutbrod András (1988) BASIC interpreter mátrix utasításokkal való kiterjesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Márta (1988) A tagsági vita a Csongrád megyei bíróságok gyakorlatának tükrében, és a vitában eljáró fórumok kialakulása, működésének elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyökeres Csilla (1988) Az államigazgatási szervek anyagi felelősségének egyes fajtái, problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy Péter (1988) MIGÉP 75 CNC eszterga vezérlőprogramja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Erzsébet (1988) A KISZ megújítására való törekvés Törökszentmiklós középfokú oktatási intézményeiben (az 1986-1988 közötti időszakban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál János (1988) Véges automaták kompozíciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Róbert (1988) A magyar vadászati jog áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gódi Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gódi Katalin (1988) Drakula: egy mítosz genezise és változásai. Other, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Dr. Göblyös Jánosné (1988) Az erőszakos és garázda bűncselekmények alakulása Hajdú-Bihar megyében, különös tekintettel az alkohol közrejátszó hatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczi Károly and Kovács Judit (1988) Talajbolygatással változtatott gyepek gyomosodásának elővizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

H. Tóth István (1988) 10-15 évesek irodalom- (művészet-) elméleti kifejezéskészlete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H. Tóth Tibor (1988) Az igéknek a maitól eltérő használata a Bécsi Kódexben, különös tekintettel a tranzitivitás kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadik Csilla (1988) Országismeret az orosz szakos főiskolai tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú József (1988) A felelősségbiztosítás intézményének néhány kérdése a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Haranginé Ádám Zsuzsa (1988) A termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havas Henrik (1988) Költségvetés, hiány, egyensúly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haász Gyöngyi (1988) A pogány magyar hitvilág elemei a magyar népmesékben Fedics Mihály meséi alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Edit (1988) Oldószerelegyek Pi értékének meghatározása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Ágnes (1988) A játékos elemek szerepe az 5. osztályos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Mihályné (1988) A Tisza Cipőgyár története 1945-1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Henger Péterné (1988) Anyanyelvi nevelés az újabb nyelvészeti és módszertani kutatások eredményeinek fölhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hevér Krisztina (1988) A gyászfolyamat stádiumai Szabó Lőrinc A huszonhatodik év című versciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hideg Ferenc (1988) A munkaügyi szabályozás történeti fejlődése a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Honti Mária (1988) Bibliai témák a mai lengyel és magyar irodalomban (Jerzy Andrzejewski: Már rád tört a vég, Sütő András: Káin és Ábel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ildikó (1988) A környezetvédelem büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1988) A tiltott határátlépések kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1988) A kisvállalkozások adózása az 1988. január 1-től hatályos adórendszer alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hossó Krisztina (1988) A Tolsztoji lélekábrázolás művészi eszközei az Anna Karenina című regényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoványi Sándor (1988) Az angol nyelv hatása a mai olasz nyelv szókincsére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugyecz György (1988) Lenin és a teoretizáló bolsevik vezérkar viszonyának változásai 1917-től 1922-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hulicsár Éva Tünde (1988) Életmód változások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunya Miklós (1988) A magyar államigazgatás eljárási jogának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka Ibolya (1988) Bölcsődés korú gyerekek kötődéseinek vizsgálata szocializációjuk szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszti Sándor (1988) A tanulók munkára való beállítódása és pályaorientációja közötti összefüggés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hájas Tamás (1988) Könyvtári kölcsönzést támogató személyi számítógépes rendszer modellje. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjáné Ördög Nóra (1988) A Csorvási Általános Iskolai tanulók serdülése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Igaz Ágnes (1988) A nem vagyoni kártérítés szabályai a természetes személyek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ijjas Lajos László (1988) A jogszabályba ütköző szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilisz Gabriella (1988) Az erőszakos közösülés kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illich Andrea (1988) Szociálpolitikai gyakorlat Gyula városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illésné Kovács Erzsébet (1988) Kolloidok szerepe a mindennapi életben és a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imhoff Emese (1988) Birtokos szerkezetek az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imrő Judit (1988) Tojáshímzés, tojásvásár Váralján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Insua Fernando Alvarez (1988) Konvex burok képzési algoritmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jagri Zoltán (1988) Vállalati személyi, munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jani Erzsébet (1988) Szarvas kapitalizmuskori kultúrájáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Judákné Káli Éva (1988) A természetábrázolás szerepe Puskin Anyeginjében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Nándor (1988) A 10-14 éves tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Antalné (1988) A 7. osztályos nyelvtankönyv definícióinak hibaelemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jéki Monika (1988) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaczor Tünde (1988) Некоторые вопросы обучения фонетике в четвертом и пятом классах школы-восьмилетки. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalocsai Tibor (1988) A VSAM elérési módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamocsai Gábor (1988) A vállalati szakmunkásképzés pedagógiai tervezésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapitány Viktória (1988) A sámánhit emlékei a magyar népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapás Zoltánné (1988) Szitkozódások a magyarországi boszorkányperekben szótárszerű feldolgozás. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos Márta (1988) Az EGK és a KGST országok kapcsolatai különös tekintettel Magyarországra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Péter (1988) A kétszintű bankrendszer kialakulása, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Tibor (1988) A környezetvédelem jogi szabályozásának fejlődése és állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karizs Lajos (1988) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karkus Márta (1988) Az epikai folklór motívumai, Szüzsé elemei és szerepük Csingiz Ajtmatov Korai darvak című kisregényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszáné Gulyás Andrea (1988) Környezeti tényezők hatása Anabena fajos spóráinak életképességére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszás Róbert (1988) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Miklós (1988) A szocialista országok közötti ÁSZF, a KGST - 1968/1975. évi ÁSZF az 1979. évi szövegezésben; különös tekintettel az ÁSZF és a magyar Ptk. összehasonlítására a szerződés, a felelősségi rendszer, kellékszavatosság és jótállás, kötbér és kártéritési szankciók, az igények elévülése és a jogviták rendezése kérdéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Zoltán (1988) Anyagügyviteli rendszer IBM PC-n. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kazinczi Ildikó (1988) A munkaidő jogi szabályozásának alakulása a mögötte lévő társadalmi folyamatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Éva (1988) Narkománia és bűnözés egyes kérdései Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Katalin (1988) A rablás átfogó jellemzése és alakulásának vizsgálata országos és Szolnok megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertainé Hagyó Klára (1988) Őszikék: számvetés a költői pályáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Anna Éva (1988) Zsidó helyzetértékelés, cionista önmentési akciók 1939-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khin Erzsébet (1988) Az orosz nagyburzsoázia kialakulása és összetétele a XIX. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Etelka (1988) Boole függvények vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Király Tünde (1988) Házasságok és válások összefoglaló áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispálné Lucza Ilona (1988) A tömeg és vezető viszonyának ábrázolása a XIX. századi magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1988) Korom közt a világ - Nagy László manierista versfordításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gabriella (1988) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ildikó (1988) A gyermek elhelyezése - A felbomlott házasságokból származó gyermekek elhelyezésének alakulása az 1952. évi IV. törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss István (1988) A magyar bankrendszer alapvonásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Károly (1988) A kunok történetének jogi aspektusai - Változások egy nép jogállásában a középkori Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss László (1988) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Lászlóné (1988) Az osztályozás és a definiálás képességének fejlesztése az általános iskolai 8. osztályos történelem és állampolgári ismeretek tanításának folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kiss Zoltánné (1988) A továbbtanuló általános iskolások pályaválasztási szempontú pszichológiai jellemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Éva (1988) Tolsztoj nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Anikó (1988) A nyelvi humor Thackeray Hiúság vására című regényében és annak magyar fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely György (1988) Sakkfeladványfejtő program PASCAL nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kláráné Bodnár Ágnes (1988) Az öröklési szerződés, és gyakorlata az ítélkezésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ferencné (1988) Игровые элементы, способствующие обучению на уроках русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Mária (1988) Az ember tragédiája XI. és XII. színének problémái és Madách erkölcsi világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsisné Gombos Judit (1988) A TIR mezőgazdasági nagyüzemek pénzügyi és naturális adatainak adattárban való elhelyezése, mutatók számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsány Bernadett (1988) A magyar reform sorsfordulója az 1970-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsárdiné Ipacs Erzsébet (1988) Veszteségfeltáró programrendszer és gyógyszergyártó üzemcsoport nagyértékű és nagy volumenű gyógyszerkészítményeihez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber Anikó (1988) Mikes Kelemen: Törökországi levelek. Az első 15 levél szavai a mai nyelvérzék számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kodákné Puber Anikó (1988) A Somogy megyei Andocs község nyelvjárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koller János (1988) A munkásőrség megalakulása és fejlődése különös tekintettel a bajai egységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár Judit (1988) Dráma és tanulmány Németh László életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolohné Papp Edit (1988) A kibédi Majlát Józsefné Ötvös Sára klasszikus balladáinak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopcsóné Kocsis Edit (1988) A munkabér kifizetésével kapcsolatos garanciális szabályok a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Andrea (1988) Mallarmé esztétikája zeneközelben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1988) Nemlineáris egyenletek numerikus megoldásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1988) Vizsgálatok az izokinolin sorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gabriella (1988) Juhász Gyula utolsó évei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Hedvig (1988) Bródy Sándor: Királyidillek - A darabok elemzése, színpadi életük, kritikai visszhangjuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ibolya (1988) Mágia a népmesék világában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ildikó (1988) A rendkívüli perorvoslat fogalmának meghatározása a burzsoá perjogban és a szocialista polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1988) A házassági szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1988) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1988) Dolgozók teljesítménynyilvántartásának programrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Marian (1988) Kuba településszerkezete a XVIII. század közepén (Pedro Agustin Morell de Santa Cruz La visita eclesiastica című műve alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1988) Performatív igei megnyilatkozások az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ágnes (1988) Halálbüntetés: igen vagy nem? - Alkalmazásának történeti fejlődése, különös tekintettel a magyarországi viszonyokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1988) Három magyar családregény (Kaffka Margit: Színek és évek, Márai Sándor: Féltékenyek, Szabó Magda: Régimódi történet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1988) A közigazgatás fejlődésének országos és Békés megyei helyzete, átszervezésének jogi, szociológiai jellemzői, kiemelten Sarkad városi jogú nagyközség és vonzáskörzete problémáinak elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Bodzsár Zsuzsanna (1988) Zay Ferenc történelmi emlékiratának elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Tóth Mária (1988) A dolgozók fegyelmi felelőssége a Cement- és Mészművek Váci Gyára gyakorlatában - A munkafegyelem megszilárdításának elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ábrahám Eszter (1988) Szerb Antal: Utas és Holdvilág című regényének értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krammer Ágnes (1988) A női egyenjogúságért folytatott küzdelem Magyarországon a XVIII. század végétől 1918-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuczor Ferencné (1988) Idegenforgalom és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutron Katalin (1988) Az időszakos bűncselekmények okai és megelőzésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Timea (1988) Szőlőkultúra, szüret, szüreti hagyományok Solton. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Ágnes (1988) Jelzős szerkezetek Tóth Árpád költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Ferencné (1988) Ősi hiedelemvilágunk emlékei népmeséinkben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátainé Lusztig Ilona (1988) Problematikus esetek a pályaválasztásban. Állami gondozottak pályaválasztásával kapcsolatos tapasztalatok - a nevelőszülői felügyelő munkájának tükrében Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóber Csilla (1988) иopядoк компонентов в сравнительных коcнт ршщях русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kósik Tamás (1988) Elképzelések a politikai intézményrendszer reformjáról a nyolcvanas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósáné Horváth Mária (1988) A kecskeméti piarista rendház könyveinek katalógusa - XVI. századi könyvek. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kökény Tibor (1988) Lineáris fuzzy regresszió. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Könyves Klára (1988) Erkölcsi kérdések Iszaak Babel novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kúthy Éva (1988) A Bácskai MG.TSZ-ek társulása szakszolgálati laboratórium számára és megbízásából készített kistermelők számítógépes nyilvántartását végző programrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürthy Viktor (1988) Megporzásbiológiai és palinológiai vizsgálatok homokpusztai fitocönozisokban [!fitocönózisokban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kürti Imre (1988) A part-szimbólum értelmezése Jurij Bondarev: "A part", a "Választás" és a "Játék" című regényei alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőműves Lajos (1988) A béren kívüli juttatások rendszere állami vállalatnál és ipari szövetkezetnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös Attila (1988) A mezőgazdaság szocialista átszervezése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Zoltánné (1988) Nyelvjárási elemek vizsgálata általános iskola 7. osztályos tanulóinak beszédében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ladányi Edit (1988) Az anyagi halmazok szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajer Erika (1988) A szociáldemokrata párt választási propagandája 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajtai Hajnalka (1988) A gazdasági reform és a munkajog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Péter (1988) A szocialista bankrendszer fejlődése és jogi szabályozása Magyarországon, különös tekintettel az 1987. évi bankreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lancsa György (1988) Árpolitikánk időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lang Jánosné (1988) A müanyagok és tanitása [!műanyagok és tanítása] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laukó István (1988) Generatív fanyelvtan. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics Ferenc (1988) A „Jelentőlap az egyedileg megfigyelt beruházások megkezdéséről” kérdőív számítógépes feldolgozása a KSH Somogy megyei igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenti Beáta (1988) Az ellenőrzés, értékelés, osztályozás problémái az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lippai Mónika (1988) DNS-szekvenciák összehasonlítására vonatkozó módszerek véletlen generálás esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lordovics László Attila (1988) A vádelv érvényesülése büntető eljárásunkban napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Zsolt (1988) Mit tegyünk a stressz ellen? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács Imre (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek jogállása, feladatai és funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Judit (1988) Füst Milán kisregényei a Nevetők című műve tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi Ildikó (1988) Átkozódások a magyarországi boszorkányperekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárd Judit (1988) Страноведческая информация в воспитательной работе во внеурочное время. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lénárt Mészáros Eszter (1988) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Anna (1988) A népi vallásosság a XVII. századi Peruban Pablo José de Arri-Aga: Extirpación de la idolatria del Piru című krónikája tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maczelka Anikó (1988) A fegyelmi eljárás újszerűségei a termelőszövetkezeti jogban (Elméleti kérdésekben és a bíróságok ítélkező gyakorlatában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarász Ágnes (1988) Régi szegedi kávéházak /Az Arany Oroszlán és a többiek/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Judit (1988) Szekvencia-összehasonlítási módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar János (1988) Pénzintézeti rendszerünk reformja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1988) Kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makráné Horváth Piroska (1988) A Szegedi Egyetem megalapításának, s a működés első éveinek néhány történeti vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosfi Éva (1988) A Démonizmus Lermontov és Blok műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Ilona (1988) Kombinatív képesség fejlesztése a 6. osztályos biológia tantárgy keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti Zsuzsanna Rita (1988) Egy kéziratos szólás- és közmondásgyűjtemény 1733-ból. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matula Ferenc (1988) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michna Csaba (1988) Az embereszmény történeti alakulásának filozófiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik Angelika (1988) A felszámolási eljárásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalovics Szibill (1988) A buddhizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikes Mária (1988) Mesterséges kisnyelvek vizsgálata az 5. és a 7. osztályokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós Ferenc (1988) A békés egymás mellett élés politikájának történeti kialakulása, fejlődése és érvényesülését gátló, illetve korlátozó körülmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikus Ildikó (1988) Az eutanázia erkölcsi és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Ferenc (1988) Pártfogó felügyelet, utógondozás és a javító-nevelő munka végrehajtása és annak problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miszkuly Miklós (1988) A kommunista párt a nemzetgyűlésben 1945-47 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attila Viktor (1988) A halálbüntetés problematikája az 1800-as években Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Erzsébet (1988) A sertéstenyésztés számítógépes támogatása a Kiskunhalasi Állami Gazdaságban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1988) Legénd Község társadalmának rokonsági, demográfiai és gazdasági nyilvántartása a XVIII.-XIX. században. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tímea (1988) A "bolyongó lélek" ábrázolása Puskin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Zsuzsanna (1988) Живое и мёртвое в "войне и мире". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moncz Katalin (1988) Az antifasiszta történelmi regény és a fasizmus vezérelmélete (Heinrich Mann: IV. Henrik című regény elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moravcsik Ákos (1988) Hallgatói információs rendszer készítése /Bánki Donát Gépiapri Műszaki Főiskola/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mráz Zoltán (1988) A környezetvédelem és a földvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Tiborné (1988) Darvas József művelődéspolitikai nézete és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mádainé Tóth Katalin (1988) Legyünk-e pedagógusok? (Adalékok az óvónői pálya presztizséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mármarosi Ferenc (1988) A tiltott határátlépés kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zoltán (1988) A háztáji gazdálkodás helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márványkövi Ferencné (1988) A pedagógiai tanácsadás helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus Imréné (1988) A korszerü [!korszerű] természettudományos szemlélet kialakitása [!kialakítása] a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátó Gyöngyi (1988) Lakodalmak Apátfalván régen és ma. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Anikó (1988) A közművelődési intézmények, a társadalmi es tömegszervezetek részvétele Csátalja község közművelődésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ferenc (1988) A jövő idő kifejezése Sylvester János Új Testamentum fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gábor (1988) A lakótelepi közművelődés helyzete, fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tünde (1988) Rejtőzködő hősök a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészárosné Lővey Mónika (1988) A "Félegyházi Kisgazda" I. évfolyamának cikkbibliográfiája (1947.). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócza Zsuzsanna (1988) A halál jelenléte Csáth Géza novelláiban. Nyelvi-stilisztikai elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra Ferenc (1988) Besenyszög család- és keresztnevei (1945-84). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Móritz Miklós (1988) A Dél - Alföld természet és környezetvédelme a Csongrád megyei hírlap cikkei alapján (1976-1980). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N. Császi Ildikó (1988) Törökbálint földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nacsa István (1988) Személyzeti és munkaügyi nyilvántartó és lekérdező rendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anikó (1988) Az erőszakos szexuális bűncselekmények viktimológiájának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béláné (1988) Az ének-zenei nevelés hatása a 3-6 éves korú gyermekek személyiségfejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1988) A Birk-Kódex komplex elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Gábor (1988) Földjogi viszonyok alakulása 1945-1988. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1988) Társas, baráti kapcsolatok és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1988) A Budai-hegység erdeinek malakocönológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Lajos (1988) Az októberi emigráció lehetőségei, különös tekintettel Károlyi Mihály és Jászi Oszkár levelezésére (1919-1923). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné (1988) Műszaki analitikai programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1988) A fasizmus vita a magyar történettudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tünde (1988) Hajnóczy Péter: Az alkoholista c. novellájának szemantikai vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsuzsa (1988) Justh Zsigmond torzóban maradt társadalmi tablója. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Márton Ágnes (1988) Egy osztályközösség szociometriai vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Molnár Katalin (1988) Szókincsvizsgálat a diáknyelvben (Összehasonlító vizsgálat ugyan azon kisváros gimnáziuma, szakmunkásképzője és egy általános iskolája tanulóinak szókincse körében). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Máté Erzsébet (1988) Vlad Dracul és a Drakula-mítosz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nedró Mihály (1988) Hátrányos helyzetű tanulók a kiskőrösi általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nun Zsuzsa (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanikai üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Teherbecslés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyekita Györgyi (1988) A gyarmatosítás előtti Fekete-Afrika politikai intézményrendszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyemcsok András (1988) Imre Sándor nézetei az egyetemi oktatásról és a tanárképzésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Lászlóné (1988) Raffai Sarolta: Rugósoron. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri Erzsébet (1988) Osztrák kísérlet Pétervárad elfoglalására 1849 tavaszán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Margit (1988) A népi demokratikus ifjúsági mozgalom Cegléden. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyíri Tiborné (1988) Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában, különös tekintettel az alkoholizmus elleni küzdelemre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nádori Helga (1988) Mészáros Lázár fővezérsége 1849. július. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Adrienn (1988) Fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Beáta (1988) A szabadságvesztés-büntetés néhány elméleti és gyakorlati problémájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Viktor (1988) A birtokvédelem elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Horváth Andrea (1988) Büntetésvégrehajtási kriminológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nógrády Andor (1988) Társadalmi mobilitás a két világháború között Jobbágyi községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Obernáné Nagy Gizella (1988) Az orosz és a magyar számneves frazeologizmusok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olajos Zsuzsanna (1988) Strukturált programtervezés: R-technológia. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz György (1988) Az ellenzéki pártok szerepe a magyar országgyűlésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olaszné Szabó Ágnes (1988) Házassági bontási rendszerek a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláhné Szűcs Katalin (1988) A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ondrik Valéria (1988) Lélekábrázolás Lermontov: Korunk hőse című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orosz Miklós (1988) A szigorított javító-nevelő munka elméleti- és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Viktória (1988) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények - Hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Tornyai Lilla (1988) A Kecskeméti Zeneiskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palkó József (1988) A Magyar Tanácsköztársaság belügyi népbiztosságának állambiztonsági és karhatalmi szervei. E szervek létrejötte, helye, szerepe a tanácsköztársaság védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Erzsébet (1988) Tanúbizonyítás a nyomozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Enikő (1988) Játékos elemek alkalmazása az óvodai orosz nyelv oktatásában és a 4. o. szóbeli kezdő szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Győző (1988) Az esszéíró Csoóri Sándor. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Kornél (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviselete, érdekvédelmi szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Mónika (1988) A Szegedi Paprikafeldolgozó Vállalat energiafelhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1988) Motiváció és orosznyelv-tanulás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Pappné Parti Ágnes (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények különös tekintettel a rablásra és a kifosztásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perczel Viola (1988) Gyógyszerek hatása a kutya vizelet-kiválasztására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perneki Gabriella (1988) A középkori Szepesség építészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pesti Gabriella (1988) A nem vagyoni kár hazánkban és néhány más országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pete László (1988) A zsidó nő jogi helyzete és társadalmi tevékenysége az ókorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pete Tóth Csilla (1988) Boszorkányhittel kapcsolatos szitkozódások a XVI-XVII. századi boszorkányperekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethes Tibor (1988) Menetlevelek feldolgozását végző számítógépes rendszer adatellenőrző fázisának programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Zoltán (1988) Simonyi Imre költői pályaképe a Gyulai krétarajzok című kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1988) Az államigazgatás feladatai a környezetvédelemben, különös tekintettel a vízgazdálkodás területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piukovics Brigitta (1988) Felelősség a kiskorúak által okozott károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podoski Eszter (1988) Anne Hébert költői világa a Királysírok (Le Tombeau des rois) című kötet néhány versének elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pogány Magdolna (1988) Gyermekelhelyezés és kapcsolattartás a gyermekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Andrásné (1988) A szaktanterem szerepe a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pollák András (1988) Fuzzy gráfok elemzésén alapuló klaszterezési eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Mária (1988) Lakodalmas szokások Nagykökényesen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Právics Istvánné (1988) A túlkoros és az állami gondozott tanulók iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Gabriella (1988) Chile külpolitikája 1970-73 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztainé Szabó Margit (1988) Szakköri tematika az általános iskolák 7-8. osztályosai számára : környezetvédelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál Judit (1988) A kisvállalkozásokra vonatkozó adójogi szabályok változása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi József (1988) A közveszélyes munkakerülés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálházi Ilona (1988) Slágerszövegek vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pérez Jorge Luis Segredo (1988) Képek rekonstrukciója ME algoritmussal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Imréné (1988) Мотивация в обучении русского языка (игровые элементы). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter M. László (1988) A 14-15 éves tanulók élőbeszédének mondatszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pölös Anna (1988) A szegénység szintvizsgálata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radics Ilona (1988) Vizsgálatok a kétnyelvűség körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Radicsné Ruzsa Ilona (1988) A Glossza című Eminescu-vers két magyar nyelvű fordításának kontrasztív vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radócz Klára (1988) Nemdeterminisztikus kódgenerátor a HLP/PAS rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rafai Mária (1988) A századvég nagy regénye Ambrus Zoltán: Midas király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajnai Judit (1988) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények elemzése - A rablás, a kifosztás és a zsarolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regele Péterné (1988) A művelődés emberi tényezői: az általános iskolában dolgozó pedagógusok helyzete és munkája Békéscsabán az elmúlt tíz évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regős Csaba (1988) Az eutanázia problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ribárszki Erzsébet Éva (1988) A szülői felügyeleti jog egyes kérdései a módosítások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rinyu Enikő (1988) Az Amerikai Egyesült Államok elnökválasztási rendszere - Története, működése, sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohoska Mariann (1988) Az orosz grammatikai frazeologizmusok alaktani, szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozgonyi Márta (1988) Az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvek szókincsének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozsos Gyöngyi (1988) Dénesmajor nyelvjárásának összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rubovszky Rita (1988) A fátyol mint motívum értelmezése Jean-Jacques Rousseau Vallomások című művében. Rousseau hatása Kazinczy Ferencre 1785-1791-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rugási Éva (1988) Az orosz és a magyar párhuzamos felépítésű állandósult szókapcsolatok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz László (1988) Az Amerikai Egyesült Államok külpolitikai stratégiájának néhány vonása Reagan elnöksége alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Ágnes (1988) Az állatnevekkel kapcsolatos káromkodások a magyarországi boszorkányperekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rádi Erzsébet (1988) Petőfiszállás (Ferencszállása) község helytörténete és népességének változása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákai Istvánné (1988) Значение и место страноведения и лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетней школе (переписка). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Réti Emese (1988) Az ősi magyar hitvilág elemei népmeséinkben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róka Zsuzsanna (1988) Aritmetikai és logikai kifejezések kiértékelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rónai Tibor (1988) Hidrogénkötés szerepe a makromolekuláris biológiailag fontos természetes szénvegyületek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa András (1988) A párt újjászervezése és politikai irányvonala az 1956-os ellenforradalom leverését követően, a Magyar Szocialista Munkáspárt 1957. évi júniusi országos értekezletéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Attila (1988) Az ovidiusi Narkisszosz-mítosz - lehetséges forrásai tükrében - különös tekintettel a Hom.Il. 328., Hom. Il. ad Dém., 8-18., valamint a Soph.Oid.Kol. 681-684. helyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarusi Kiss Zsuzsanna (1988) A tanács tisztségviselőinek jogállása, különös tekintettel a végrehajtó bizottság titkárára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasvári Anna (1988) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasváriné Komondy Katalin (1988) Gozsdu Elek novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schulcz Timea (1988) Pókaszepetk nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyénné Márin Anna (1988) Környezetvédelemre nevelés kérdései Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Semsei Erika (1988) A fiatalkorúak szabadságvesztés büntetésének végrehajtása, különös tekintettel a büntetésvégrehajtási nevelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seregi Irén (1988) Napjaink tanyája, mint szociológiai jelenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siket Judit (1988) Az élet, testi épség, egészség védelme a XIX-XX. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1988) Anyagforgalom feldolgozása egymilliárd forint termelés értéket realizáló vállalatnál. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Valéria (1988) Szentenciák a munka, a lustaság és a pihenés témaköréből a finn és a magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Veronika (1988) Technika és világkép a Nyugat költőinek korai korszakában 1914-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ágnes (1988) Bináris mátrix rekonstrukciója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Molnár Tünde (1988) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Simonné Ottlecz Éva (1988) Az államigazgatási eljárás jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Szabó Zsuzsanna (1988) Az IDAMS és az SPSS statisztikai programcsomagok közötti kapcsolat. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Solti Csaba (1988) FORTH Interaktív Menütervező rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Soltész Györgyné (1988) 14-15 éves gimnáziumi tanulók irodalmi dolgozatainak szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlyainé Cseh Margit (1988) Narrációs formák és időkezelés Szabó Magda Freskó című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stankovics Marianna (1988) Reformkori Zrínyi-kép. A Zrínyi recepció története a reformkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits Pál (1988) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek átalakulási lehetőségei (avagy: "Mentőöv lehet-e a szakszövetkezet?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stirling Judit (1988) Puskin történelemszemlélete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Suba Ildikó (1988) A biztosítás, mint kárfedezési eszköz környezeti károk okozása esetén. Különös tekintettel a mezőgazdasági nagyüzemek környezetszennyező tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suvada Józsefné (1988) Az ősi magyar hitvilág nyomai a népmesékben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sz. Kovács Béla (1988) Kiskunmajsa földrajzi neveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabadfi Árpád (1988) Sértett a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Edit (1988) Az 1988. évi magyar adóreform különös tekintettel a magánszemélyek jövedelemadójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csilla (1988) A Bécsi Kódex egy fejezetének későbbi jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Eszter (1988) A kémia tantárgy tanitásával [!tanításával] kapcsolatos problémák, változások az utóbbi tiz [!tíz] évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Etelka (1988) A hidrogénkötés és szerepe az anyagok tulajdonságaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásnál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Győző (1988) A bizonyítékok előtárásának taktikai lehetőségei gyanúsított kihallgatásánál az objektív igaz beismerő vallomás elérése szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária Judit (1988) Kiskunfélegyháza környezetvédelmi problémái és a KUNSÁGHUS ipari szennyvizének tisztítására történő előrelépések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Nándor (1988) Az osztályfőnöki munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1988) Csanád vármegye országgyűlési követutasításai az 1825-27., az 1830. és az 1832-36. évi országgyűlésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsolt (1988) A kollektív és az egyszemélyi vezetés a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabóné Kanász Zsófia (1988) Nevelésügyi kongresszusok a pedagógusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakácsné Molnár Mária (1988) Fotokémia a természetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalai Erzsébet (1988) Minimális út meghatározása irányított gráf csúcspontjai között. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai László (1988) Alkoholizmus, narkománia és a bűnözés (Nógrád megyében meglevő tapasztalatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos Csilla (1988) Az összehasonlítás kifejezése az orosz és a magyar nyelvben grammatikai, lexikai és frazeológiai eszközök segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmáry János (1988) Katonai bűncselekmények a katonai igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatinszky Andrea (1988) Az elnöki tanács helye az államszervezetben hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Margit (1988) A know-how jogi oltalma a hazai szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Mária (1988) Békési olvasókörök. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekula Ilona (1988) Építőipari menetlevelek számítógépes feldolgozása üzemanyagelszámoltatás és gépkocsikihasználtság szempontjából. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés Jánosné (1988) Страноведческая информация в учебнике русского языка для 4-ого класса. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilassy Margit (1988) Az iskolai ünnepélyek nevelőhatásának tapasztalatai alsó tagozatos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Attila (1988) Plotter vezérlő. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Gyöngyike (1988) A Gyulafehérvári Sorok nyelvtörténeti elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Mónika (1988) Munkanélküliség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Rita (1988) Egyetemi és főiskolai segélyegyletek (1867-1914). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szondi Gabriella (1988) Kombinatorikai szubrutinok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szuhánszki Zoltán (1988) A Mezőhegyesi Cukorgyár története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Márta (1988) A természet és az évszakok ábrázolása Lesznai Anna költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szél László (1988) BASIC fordítóprogram részlet PL/1 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Széles Tibor (1988) DÉMÁSZ KDSZ telemechanika üzemirányítói adatainak átcsoportosítása és megjelenítése intelligens terminálokon. Védelem-automatika működési statisztika. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szénásy Lajos (1988) Helyijáratú autóbusz-vezetők szolgálatvezénylése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép József (1988) Szocialista földhasználat és földtulajdon fejlődése és kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széplakiné Dóra Ildikó (1988) A haza témája Ady Endre és Alekszandr Blok költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szögi Andrea (1988) Az -at/-et és -ás/-és képzős főnevek a Müncheni Kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szörényi Mariann (1988) Az Elnöki Tanács helye az államszervezetben, hatáskörének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcsné Ferenczy Zsuzsanna (1988) A 101. év - Motívumok Csáth Géza novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűtsné Tóth Márta (1988) Az orosz igerendszer archaikus elemei (jelen, múlt és jövő idő). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Ildikó (1988) Szentes története a vallások tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Ilona (1988) Lev Tolsztoj és a keleti vallások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Éva (1988) Környezetvédelem-földvédelem kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Anna Mária (1988) A nem vagyoni kár. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T. Wolf Anna (1988) "A passzív század passzív gyermeke" - Czóbel Minka lírájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tabajdi Ágnes (1988) A szigorított javító-nevelő munka és a javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Mária (1988) A munkáltatók kötelezettségei az egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanka Ágnes (1988) Vásári komédiától - tragikus farce-ig (Kísérlet Szuhovó-Kobilin Tarelkin halála című művének műfaji meghatározására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tapisa Ildikó (1988) A Kalocsai Néplap és az 1919. évi 43. évfolyam repertóriuma. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tatai Mónika (1988) Az emberölés és a halalt okozó testi sértés elhatárolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Zita (1988) Az 1840: XXII. tc. érvényesülése a törvénykezési gyakorlatban az 1841-1853-ig terjedő időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesváryné Molnár Erika (1988) A XIX. századi magyar verses regény kimagasló alkotásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tevich Erzsébet (1988) A mucsfai bukovinai székelyek kenderfeldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár László (1988) A leltárfelelősség szabályozása (Különös tekintettel a kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók leltárhiányért való anyagi felelősségére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Antal (1988) Tiszabő község mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombor Béla (1988) Fejezetek a XVIII. századi Jász-Kun kerület büntetőjogának és büntető eljárásjogának történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomor Attila (1988) A gyermek érdeke? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tupi Judit (1988) Az öngyilkosság alakulása Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turai Géza (1988) Ökofaunisztikai vizsgálatok állati tetemeket fogyasztó bogarak alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóbiás Zsolt (1988) Az élet, a testi épség és az egészség büntetőjogi védelme a Csemegi-kódextől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1988) A memoáríró Degré Alajos. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ibolya (1988) Dombiratos nyelvjárásának vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1988) A magyar barokk örökkévalóság-fogalma két traktátus alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1988) TMK Ügyviteli Rendszer TPA-1140 számítógépre, Fortran-77 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1988) A vagyonelleni bűncselekmények és szabálysértések elhatárolásának elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1988) A KISZ szerepe és hatása az iskolai nevelésben (A soproni középiskolák tapasztalatai alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tihamér (1988) Az állampolgári földtulajdonjog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tünde (1988) Az alkotmányvédelem intézményeinek legújabb fejlődési tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1988) Magyarságtudat alakulása térben és időben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna Ilona (1988) A kábító hatású szerek fogyasztásának büntetőjogi vetületei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1988) Egészséges életmódra nevelés az általános iskolában, különös tekintettel a dohányzás elleni küzdelemre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Imréné (1988) Vajda János: Egy bolond, aki szeret és Barát és vetélytárs című elbeszéléseinek komplex elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rita (1988) A halál-motívum értelmezése Rilke költészetébén, és filozófiai hátterének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Kis-Pál Tünde (1988) Типы упражнений по аудировани. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törzsök László (1988) Az összbüntetés szabályozása a hatályos büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Magdolna (1988) A szemelyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltánné (1988) Az óvodai nevelés története Kiskunhalason (1862-1945). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Éva (1988) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Túriné Bajzáth Erika (1988) Húsvét a Jászságban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tűhegyi Sándor (1988) A cigánybűnözés helyzete, alakulása és az elkövetők kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Uzonyi Rita (1988) Az 1843. évi büntető törvényjavaslat és a Csemegi-kódex büntetési rendszerének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadai Edit (1988) Utógondozás, pártfogói felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Andrea (1988) Az orosz visszaható igék magyar megfelelői. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erika (1988) Nádas Péter: Egy családregény vége. Műelemzés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Eszter (1988) A magyar-orosz fordítás szerepe az orosz nyelvi kommunikatív képességek fejlesztésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Gábor (1988) Helyi közigazgatás a kiegyezést követő évtizedben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga József (1988) A piackutatás általános és matematikai módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Írisz Dóra (1988) Szocializmuskép a gazdaságról 1956-1965. A "frizsider-szocializmus" egy sajtóvita tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga-Dudás Mária (1988) A boldogságkeresés útjai Platonov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varjasi Istvánné (1988) Система вопросительных предложений в русском и венгерском языках /На материале учебника 8-ого класса/ общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varsányi Tímea (1988) Büntetési nemek a kései feudalizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaszkó Tamásné (1988) Hetedik osztályos tanulók pályaválasztási elképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vedres Ferenc (1988) Értelmi fogyatékosok és retardáltak részvétele a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velner Ágnes (1988) А bányásznyelv a Mór melletti kisgyóni-balinkai szénbányában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veprik Árpád (1988) Speciális munkajogi szabályok szerepe a nagyfai intézetbe beutalt alkoholisták reszocializációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey Ágnes (1988) A tanyai emberkép Tömörkény írásaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veressné Nádasdi Anna (1988) A választott pályával való azonosulás (Közgazdasági szakközépiskolai tanulók vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich Tibor (1988) A logikai műveleti alapképességek diagnosztikus értékelése és fejlesztésük lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh Éva (1988) Nagycsoportos óvodások óvodához való viszonya és iskolavárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Nóra (1988) A Polgári Demokrata Párt választási propagandája (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Éva (1988) Az alexandriai háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vámos János (1988) Mesterséges intelligencia alkalmazása a szerves vegyületek azonosításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Flórián (1988) John Steinbeck művészi fejlődése a Kék öböl-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Judit (1988) Elméleti problémák a büntetőjog Különös Része köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Városiné Szappanos Marianna (1988) Pазвитие навыков и умения по аудированию. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várvizi Attila (1988) Bútoripari termelésirányítást segítő programcsomag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Véber Richárd (1988) Algoritmusok véges automatákra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Áron (1988) Hajnóczy Péter: A halál kilovagolt Perzsiából c. regénye és más munkái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Zoltánné (1988) A fakultációs oktatás bevezetésének tapasztalatai a Szeged-városkörnyéki általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Welchner Antal (1988) Szakmunkástanulók pályára irányulásának indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zadravecz Edit (1988) A hétköznapjaik csapdájában vergődő értelmiségiek csehovi ábrázolásáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zahemszky Gábor (1988) 32-bites processzor szimulálása személyi számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zolotareva Ljubov Vaeziljevna (1988) A beszédkészség fejlesztése orosz nyelvből az általános iskola 6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsilik Teréz (1988) Az orosz és a magyar internacionális frazeologizmusok egybevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsák Viktória (1988) Az orvosi polgári jogi viszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Pál (1988) Olajkutak homokosodásának vizsgálata matematikai statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsólyomi Zsuzsanna (1988) A sorsanalízis szerepe az emberi magatartás vizsgálatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádor Csaba (1988) Jogorvoslat a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1988) A garázdaság bűntettének vizsgálata és jellemző statisztikai adatai 1983-1987 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöld Anna (1988) 18 éves középiskolások nemi szocializációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

xxxx Jánosné (1988) A szöveg integráló szerepének érvényesítése a 8. osztály összefoglaló órájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ádám Sándor (1988) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágoston Attila (1988) Magyarország külföldi hitelpolitikája és a változó nemzetközi pénz- és hitelviszonyok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Éber Elődné (1988) A gyakorlati képzés helye, szerepe a tanítóképzésben 1959-1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éberné Zsembery Zsuzsanna (1988) A Magyar Tanácsköztársaság szociálpolitikája és művelődésügye Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Égető Mária (1988) A "tegnap" nemzetkarakterológiája - A nemzeti jellemről vallott gondolatok az 1930-as évekből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Égető Tünde (1988) Pápai Páriz Ferenc Pax corporisának betegségnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ðukić Irena (1988) Nyelvjárási szöveggyűjtemény három muravidéki községből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ódor Edit (1988) A házassági vagyonközösség egyes jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ótós Enikő (1988) Hálózati folyamok /Ford-Fulkerson féle címkézési algoritmus/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Mátyás József (1988) A munkaerő-gazdálkodás jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh József (1988) Kisfaludy Károly három komoly tárgyú darabjának világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Őszi Béláné Czeglédi Anikó (1988) A jóhiszemű eljárás elve és a felek perbeli taktikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 27. 06:59:07 CET.