Items where Year is 1987

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ú
Number of items: 502.

A

Ajtai Magdolna (1987) A férfi és nő közötti kapcsolat erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alföldi Albert (1987) "Végül a rossz házra is cserép került." : a magyarországi németek kitelepítése a második világháború után, különös tekintettel a mai Bács-Kiskun megyére és Hajósra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almádi Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények, különös tekintettel a hamis vád, hamis tanúzás bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Teréz (1987) Lebegőpontos bitsoros aritmetikai alapszerkezetek, a sejtprocesszor prototípusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Tibor (1987) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatok megalakulása és tevékenységük Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus János (1987) Apasági és származásmegállapítási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andavölgyi Ferenc (1987) Mária-kultusz a magyar néphagyományban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Szilveszter (1987) Az egyén Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antalné Engi Katalin (1987) Вопросы обучения интонации вопросительных предложений /на материале учебника 6-ого класса/ общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Aposztolosz Voulgarisz (1987) Az egy- és a kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomory módszerével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Arany Béláné (1987) Primenenie rodnogo âzyka na urokah russkogo âzyka v šestom klasse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Asztalos György (1987) Hierarchikus fa struktúrájú szegmentált file-kezelő tervezése és megvalósítása mikroszámítógépes környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Aág Miklós (1987) Az igazságszolgáltatás fejlődése Kecskemét városában 1677-1790. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacsó Klára (1987) Képfeldolgozás számítógépen szűrések segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baksa Csilla (1987) Rendező algoritmusok a sejtprocesszor prototípuson. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bakó Éva (1987) Csáth Géza publicisztikája és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balkányi Ilona (1987) A fiatalkorúak büntetésvégrehajtásának problémái a büntetésvégrehajtási intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István (1987) Bucsa község határrész- és utcanevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Tamás (1987) Pandektisztika a marxista értékelés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barazutti László (1987) Az Európai Gazdasági Közösség külgazdasági kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta László (1987) Vetületeikből bizonytalanul rekonstruálható bináris mátrixok számának meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartucz Sándor (1987) Az üzemi baleset és társadalombiztosítási összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Edit (1987) Az ellentétesség és az okozatiság konstrukcionális egységléte Kolozsvári Grandpierre Emil Összefüggések című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Márta (1987) Veres Péter parasztképe (1932-43). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batóné Zsila Marianna (1987) Alvás, álom, hipnózis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Becsei Zoltán (1987) Politikai problémák felvetése Hankiss Elemér munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Tibor (1987) Az emberi élet büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense Pál (1987) Maximális folyam keresésére szolgáló algoritmusok hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berberovics Gábor (1987) Az olasz fasiszta állam főbb alkotmányjogi vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bercsák Márta (1987) Temelésellenőrzött szarvasmarha állományról származási lapot készítő tenyésztői alrendszer koncepciója PL/I nyelven, R-35 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Sára (1987) Szentkuthy Miklós. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berg Márta (1987) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernschütz Sándor (1987) A család szerepe a bajai gimnazisták és szakmunkástanulók életmódjának kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Mónika (1987) Addig jó, míg játszol (Spiró György Az Ikszek című regényének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bibok Károly (1987) A kommunikációs tevékenységet megnevező igék egy csoportjának szemantikai vizsgálata a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Julianna (1987) Beszédtevékenység az általános iskola 4-5. osztályában. Tájékozódás a 9-10 évesek szóbeli szövegalkotásáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blazovicsné Varga Mariann (1987) Szabadidős tevékenységrendszer egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Éva (1987) Klasszikus hagyományok és újító törekvések Suksin néhány művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorkus Katalin (1987) A clusteranalízis néhány módszerének PASCAL nyelvű, számítógépes interpretációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ferenc (1987) A Sulymos-tó malakocönológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolla Istvánné (1987) Фаустовские реминисценции в романе M.A. булгакова "Mастер и Mаргарита". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros János András (1987) A német törzsi hercegségek kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Tibor (1987) Speciális pénzügyi rendszer termelőszövetkezetek részére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budainé Keczer Csilla (1987) Makó népességének mozgása a Bach-korszakban. Other, József Attila Tudományegyetem.

Budavári Zsuzsanna (1987) A házasság felbontásának történeti fejlődése, a bíróság házasságvédő és jogfejlesztő szerepe a bontás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzássy Emilia (1987) Egy osztályközösség szociometriai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhegyesi Sándor (1987) Az Európai Gazdasági Közösség aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhegyi Margit (1987) A tanulók iskolához való viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bányai György (1987) Tanulóink viszonya az iskolához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Békési József (1987) Összetett struktúrájú adatállományok létrehozása személyi számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Mária (1987) A bel- és külviszony kifejezőeszközeinek használata módféle határozók jelölésére az oroszban és a magyarban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Búti Sándorné (1987) Alvás, álom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búzás László (1987) Szakközépiskolai és szakmunkástanulók kollégiumi értékelése iskolai osztályzataik alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bürger Gézáné Hemző Klára (1987) Значение и место страноведения й лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетием школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Crnkovics Tamás (1987) Grotius természetjoga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Ferenc (1987) A munkahelyi (üzemi) demokrácia összehasonlító jellemzése a magyar és jugoszláv nagyüzemi mezőgazdasági modellek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csató Katalin (1987) A homok kézi kitermelése a Körösön (Egy mesterség szakszókincse, néhány nyelvjárástani megjegyzéssel. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseri András (1987) Narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetri Lajos (1987) A katolikus családetika történeti és mai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Katalin (1987) Erőszakos bűnözés, erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoma Zsuzsa (1987) A lakásszövetkezetről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Pál (1987) Az elnöki hatalom az amerikai föderációban (1787-1987). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Szilvia (1987) A törvényességi felügyelet néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csékó Lászlóné Simkó Katalin (1987) Pedagógiai elemek a szociálpolitikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csík Ibolya (1987) A sajtójog fejlődése és a sajtótörvény új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cuong Le Kien (1987) Vietnámi-magyar szótár készítése számítógép segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Lajos (1987) A bíróság elé állítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Zoltán (1987) A polgári perrendtartás átfogó újraszabályozása és a polgári eljárás gyorsításának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Adriána (1987) Orvosi etika problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Delnekyné Zsiros Márta (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Annamária (1987) Az olvasási készség fejlesztése az általános iskolában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Erika (1987) A környezetvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi József (1987) A szövegalkotás és- használat problémái, valamint fejlesztésének feladatai az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos Béláné (1987) József Attila: Külvárosi éj című költeményének szövegnyelvészeti megalapozású elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domboróczki László (1987) A szabadságvesztés büntetésre ítélt fiatalkorúak nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorka Viktória (1987) Katona József Bánk bánja Hevesi Sándor átdolgozásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Zoltán (1987) Lautlehre der deutschen Mundart in Kübekhausen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóró Kovács János (1987) Machiavelli a hatalom megtartásáról, a politikáról és az államról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa-Rácz Éva (1987) Rekonstrukciós algoritmus programozása vetületekből egyértelműen meghatározott alakzatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döbörhegyiné Tatár Gyöngyi (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egri Zoltán (1987) A Szlovákia területén élő magyar kisebbség helyzete 1918-1968. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egry Csilla (1987) A földnyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Együd Jánosné (1987) Мотивация изучения иностранных языков у учеников общей школы младших и старших классов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elmer Éva (1987) Kosztolányi és Rilke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Attila (1987) A mikro- és makrostrukturális tényezők szerepe a fiatalkori bűnelkövetésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Ildikó (1987) Hamvas Béla: Karnevál. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Eszter (1987) A jugoszláviai Híd folyóiratban megjelent, a Tájékoztató Iroda határozataival kapcsolatos írások vizsgálata 1948-1953 között, különös tekintettel Magyarország és Jugoszlávia viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Imre (1987) A testi sértés és minősített esetei a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Exterde Andrea (1987) Jogösszeütközések a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Kerekes Edit (1987) Salgótarján város óvodáinak története 1960-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Gabriella (1987) A lírától a drámáig Szép Ernő művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Ádám Éva (1987) "S maradunk a Végtelenben" - Sántha György élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ildikó (1987) Szótártörzskezelő program a DÉLTEX Vállalat árnyilvántartási és árképzési rendszeréhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Kulcsár Valéria (1987) Kulturnövényeink eredete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farsang István (1987) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Mária (1987) Grammatikai típushibák és azok kiküszöbölését szolgáló eljárások a 6. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mihályné Sétáló Ibolya Irén (1987) A káromkodás, a szitok, az átok és az eskü nyelvi formái Jókai műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Gabriella (1987) Receptúra optimalizálás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete László (1987) A kétszintű igazgatás bevezetésének elvi és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Anikó (1987) Egyeztetett és nem egyeztetett jelzők vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferencz Csilla (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Csaba (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filus János (1987) Halmazok fás ábrázolásának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flender Friderika (1987) A kábítószer-fogyasztás és büntetőjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fliszár Károlyné (1987) Az iparoktatás története Kiskunfélegyházán (1885-től napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgách Ilona (1987) Leletek a lélekről - Csáth Géza novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesi Dalma (1987) Az átszervezés munkajogi joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Margit Anikó (1987) Krilov-mesék szövegszerkezeti tipológiája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füsi Pál (1987) A környezetben okozott károkért való felelősség, különös tekintettel a mezőgazdasági repülés (légi növényvédelem) területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdács Márta (1987) A háború továbbélése a ma emberében Jurij Bondarev A part című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Galics Márta (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsérné Stenger Mária (1987) A csoportfoglalkozás hazai helyzete és az alkalmazás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellért Beáta (1987) Környezetvédelem a Gabonaiparban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Georgiádes László (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Erzsébet (1987) Számítógép a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ghazal Ala Eddin (1987) Zsubran Khalil Zsubran. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gigler Zoltán (1987) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselői, különös tekintettel a VB-titkár helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Grin Igorné (1987) Én-megismeréstől sors-felismerésig - Motívumok Dsida Jenő költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grábics Júlia (1987) Győr sajtója a Horthy-korszak első tíz évében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubicz Éva (1987) A család, mint nevelési tényező. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Szabó Andrea (1987) Az erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmatiné Hegyes Edina (1987) Kiskorúakról való állami gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics Antalné (1987) A kifejezőképesség fejlesztése az 5. osztályban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöngyösi Mihály (1987) Kémiai oktatóprogramok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györgyeyné Login Adrienne (1987) A nyelvelsajátítás pedagógiai-pszichológiai problémái 3-5 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárdonyi Zoltán (1987) Állami gondozottak családi életre nevelésének pedagógiai lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécseg Zsuzsanna (1987) A francia nyelvű passzív szerkezetek vizsgálata a Montague-grammatika elméleti keretében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Andrea (1987) A nők szerepe a családban és a társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Györgyi (1987) A paradicsom alakú zöld paprika fajtánál jelentkező magházpenészesedés problémája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gómez Manuel Olivera (1987) Mátrixok ortogonális triangularizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadfi János (1987) A vagyonérdekeltség polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Csilla (1987) Pilinszky János lírájának műformái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hammadeh Hussein (1987) A romantika kérdései az arab, a magyar és az európai irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Harangozóné Nagy Éva (1987) Szikes talajok javítása, művelése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hargitai Ilona (1987) A szakköri munka helyzete és fejlesztésének lehetőségei Szabolcs-Szatmár megye általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Csilla (1987) A gyermekvédelem aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Erika (1987) Fordítás magyarról oroszra az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Irén (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet és tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Pál (1987) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Róbert (1987) A magyar mezőgazdaság jelentősége, eredményeinek forrása és gondjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herbály Gyula (1987) Döntési mechanizmusok a közoktatásban (Nógrád megye közoktatásának tervezése a VII. ötéves terv időszakára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hermann Gáborné (1987) Illés Endre drámái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hevesi Éva (1987) Háromdimenziós bináris mátrixok rekonstrukciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hock Gábor (1987) Sejtprocesszorok alkalmazása relációs adatbázis kezelésére. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Ottó (1987) A bírói meggyőződés jelentősége a büntető eljárás igazságmegállapításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Tamás (1987) Németország államszervezetének fejlődése a két világháború között (A Weimari Köztársaságtól a fasiszta diktatúra kiépítéséig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyákné Orlik Ilona (1987) Monor község társadalmi rétegződése és demográfiai viszonyai a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horuczi Mihály (1987) A klasszikus gyarmatbirodalmak bomlási folyamatának nemzetközi feltételrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrásné (1987) Transzparenslapok felhasználása az idegrendszer tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Duskó (1987) A szerb és a horvát irodalom a vajdasági folyóiratokban 1945 után (A szerb és a horvát irodalom a Symposion tükrében 1960-1975). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gáborné (1987) Érdekeltségi rendszer a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth János (1987) A II. világháború hatásának közvetlen megnyilvánulásai Pilinszky János költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Kornélia (1987) Négyzetgyökszorzás és osztás sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zoltán (1987) Korszerűsítés és egyszerűsítés a közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zoltánné (1987) Spektroszkópiai módszerek az anyagok szerkezetkutatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Házi András (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (büntetőjog különös rész). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Judit (1987) Az ifjúsági nyelv iskolai életre használt szavai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hügl Erika (1987) A diszkrét Fourier-transzformáció számítógépes megvalósítása és felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igricz Mária (1987) A gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ijjasné Kocsis Anna (1987) A környezetvédelem és a jog összefüggései, különös tekintettel a gazdaságra, ezen belül a mezőgazdasági termelésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illyésné Raposa Júlia (1987) Az 1950-es évek problémáinak ábrázolási módszere Galgóczi Erzsébet regényeiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iványi Nóra (1987) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények (A személy elleni erőszak és fenyegetés jelentősége és értékelése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Tamás (1987) Egy világbanki beruházás jelene (a Hajdu-Bihar megyei Állatforgalmi és Húsipari Vállalatnál). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney Zsuzsanna (1987) Lineáris algebrai feladatok megoldása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gábor (1987) A gazdaságirányítási rendszer változásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász László (1987) A katolicizmus tanainak módusulása a II. vatikáni zsinat után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Tibor (1987) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Zoltán (1987) A környezetvédelem földjogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáhni Gabriella (1987) LOTOS fordítóprogram készítése a PROFLP rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuk György (1987) Nagy Imre élete és politikai pályafutása 1956. október 23-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kampler Béla (1987) Költségvetési egyensúly a gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapási Pál (1987) A tanács és VB. tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karpe Catrin (1987) Párhuzamos programozás-rendezési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Irén (1987) A sztoicizmus megjelenése Kornis Gáspár XVII. századi emlékiratában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszás Judit (1987) Az utazó ügynök problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Dorottya (1987) Társadalmi beilleszkedési zavarok, különös tekintettel az öngyilkosságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Mihály (1987) A lélekvándorlás nyomai a magyar folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelemen József (1987) Wafer-szintű sejtterek tesztelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelló Marianna (1987) A szokványos kifejezésmódok grammatikai vizsgálata Kolozsvári Grandpierre Emil: A Trónörökös c. kisregénye és Egy házasság előtörténete c. regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Ilona (1987) A lexikai típushibák az általános iskola 6. osztályában és azok kiküszöbölési módjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerepesi Károly (1987) Globális optimalizálás intervallum aritmetikával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Zsuzsa (1987) Függvényközelítő sejtalgoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Józsefné (1987) Szépirodalmi szöveghez kapcsolt szókincspróba az általános iskola ötödik osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kilincsányi Tamás (1987) A barátság képe egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Rita (1987) Gondolatok a szocializmus és demokrácia összefüggéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1987) A munkajogviszony megszűnése és megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erzsébet (1987) A költségvetés egyensúlyi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ferenc (1987) A Tavasz korom-játéka (Nagy László korai Költészetéről). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Miklós (1987) A belföldi társaságok pénzügyi-hatósági ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ottília (1987) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Sándor (1987) Vallási tudat az "ázsiai" típusú társadalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszelik Edit (1987) A szabad királyi városok legjelentősebb önkormányzati szerveinek átfogó és Szegedre - mint a szabad királyi városok egyikére - konkretizált jellemzése 1848-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsor János (1987) A Független Kisgazda- Földmunkás és Polgári Agrárpárt Békés megyei szervezetének története (1930-1939). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi Krisztina (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Szilárd (1987) Kikunhalas város történetének forrásai és irodalma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncsik Éva (1987) A hallás utáni megértéskészséget fejlesztő nyelvi játékok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Gábor (1987) Hurkolható villamoshálózatok optimális terhelésmegoszlásának meghatározása C-64 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz István (1987) Az előzetes letartóztatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondász Rózsa (1987) Az önazonosság létfilozófiai alapvetése Nádas Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korsós Mária (1987) Csehov- novellarészletek szövegszerkezeti elemzése (orosz és magyar nyelvű szövegrészek összehasonlítása). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács István (1987) Algoritmusok az ütemezési probléma megoldásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gizelle (1987) Szajol ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ildikó (1987) Az államigazgatás anyagi jogi szankciói, különös tekintettel a szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1987) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1987) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándorné (1987) A tanárképzés problémái 1919-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Gábor (1987) Kísérlet a nyugati nyelvjárástípus beszédhangjainak eszközfonetikai vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krecz Tibor (1987) Az állam és vallás kapcsolata az iszlám világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubicsek András (1987) A közveszélyes munkakerülés és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsa Alice (1987) A Tiszabői cigányság életmódja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kun Szabó Sarolta (1987) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunos József (1987) A maya társadalom- és államszervezet felépítése különös tekintettel a klasszikus és a posztklasszikus korra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurja József (1987) Rendezési algoritmusok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsó Mária (1987) Az epikai folklór szerepe Csingiz Ajtmatov „Fehér Hajó" és „Tengerparton futó tarka kutya" című kisregényeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz Ferenc (1987) Az állam elleni bűncselekmények kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Krisztina (1987) A földvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutai Erika (1987) A mandatelemzés aktuális kérdései. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár Ilona (1987) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-1949 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálecz János (1987) Paraffinok keresése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Ferenc (1987) Döntések matematikai reprezentációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kátai Zsuzsanna (1987) Путь в.м. шукшина и его сказка "до третьих петухов". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kókai Gabriella (1987) Speciális mérési folyamat számítógépes mérési adatgyűjtése eredményének PID algoritmussal történő feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Gusztávné (1987) Az énkép alakulása betegség hatására gyermekkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Hajnalka (1987) Háztáji gazdaságok a szocialista gazdaságunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Ildikó (1987) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósáné Farkas Ibolya (1987) Тема курсовой работы: типы упражнений по аудированию. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőházi-Kis Eszter (1987) Irodalomkritikai gondolkodásunk változása a Magyar Szépirodalmi Szemlében (1847). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Labáth Ferencné (1987) Nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyerek az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczi Erika (1987) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányi Zsigmond (1987) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ligetvári Mihály (1987) Az emberölés és elhatárolási kérdései az új jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Litauszky János (1987) A hatásukban egymástól független és egymást befolyásoló gének öröklésmenetei, értelmezésük. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lombos Emese (1987) Új intézményi formák a magyar pénzintézeti rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lorenczné Siha Márta (1987) Az ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Béláné (1987) A Tiszakécskei kékfestés szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Éva (1987) A szövetkezetek perspektívái Magyarországon a történeti fejlődés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Tivadar (1987) A természetvédelem jogi szabályozásának néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Zsuzsa (1987) Készáru készletek és kiszállítások teljesítésének számítógépes megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Ilona (1987) Az iskolai adminisztráció számítógépes segítése (C-64 számítógépre). BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Zoltán (1987) A politikai értékek és a politikai kultúra keretébe tartozó más politikai jelenségek egy lehetséges megközelítése, a marxi tudatelmélet filozófiai nézőpontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénártné Kónya Edit (1987) A Szabadszállási diáknyelv (A 11-14 éves korú tanulók nyelvhasználata). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz Éva (1987) Az ázsiai termelési mód államelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczy Árpád (1987) Husipari [!húsipari] minőségellenőrzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Magyar György (1987) Az átmeneti intézet elméleti kérdései és végrehajtási tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makay Mónika (1987) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makány Anikó (1987) A kisajátítási jogszabályok változása az 1965. évi 15. számú törvényerejű rendelet, illetve az 1976. évi 24. számú törvényerejű rendelet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mancsiczky László (1987) A politikatudomány kialakulása és jelenlegi állapota Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marczelly Gusztáv (1987) A költségvetési szervek pénzügyi ellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics György (1987) A dáko-román kontinuitás kialakulása és történelmi szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics László (1987) A minisztertanács feladata és hatásköre az államigazgatás legfelső irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Mariann (1987) Hátrányos helyzet és hatása a gyermek- és fiatalkorúak bűnözésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Martini Jenő (1987) Az orvos polgári jogi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Emília (1987) Ady Endre Új versek című kötetének nyelvi-stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mataisz Istvánné (1987) Tótkomlós étkezési szokásai, textíliái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuska János (1987) Kétdimenziós anyagleszabás vezérlése guillotine-vágások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeri Edit (1987) A kalotaszegi népi hímzés- varrás szókincsének alakulása, változása a '80-as években. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mester Károly (1987) A nem vagyoni kár az Állami Biztosító gyakorlatában és a bírói gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester László (1987) Tehenészeti telepek szaporodásbiológiai problémáinak megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey Róbert Károly (1987) Szeged város privilégiumai és úriszéki bíráskodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalecz Györgyi (1987) A Cselekvés Iskolája 1933-1944 repertórium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihalik Ferenc (1987) Felelősségi problémák a fuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Szabolcsné (1987) A családi környezetben veszélyeztetett tanulók tanári megítélése és életcélokra való beállítódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikó Zsuzsanna (1987) A házastársi vagyonközösség és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miskolczi Katalin (1987) Obernyik Károly drámái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Csaba (1987) PLIOPT (PL/1 Optimizer) forrásnyelvű programok formai szerkesztése (tagolás, tabulálás) a logikai struktúrának megfelelően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit Rita (1987) Gyermekelhelyezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Noémi (1987) Az állampolgárok közötti ingatlanforgalom jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monostori Magdolna (1987) Страноведческая информация в учебниках русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Morvai Márta (1987) Érdekvédelem és érdekképviselet a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mosoni József (1987) Tanintézetek komplex pedagógiai tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Éva (1987) A közélet tisztasága elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márok Tamás (1987) A határozók osztályozásának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mász Csilla (1987) Ipari szennyvizek elszállításának költségoptimalizálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros József (1987) A fegyelmi felelősség kialakulása Magyarországon 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mórocz István (1987) Németország államjogi helyzetének fő vonásai a megszállástól a két német állam kialakulásáig (1945-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mótyán János (1987) A házasságkötést megelőző eljárás rendszere a hatályos jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nacsa Klára (1987) A bedolgozói munkaforma néhány fontos kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attiláné (1987) Страноведение и лингвострановедение в преподавании русского языка в общей школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Csaba Attila (1987) Szocialista demokrácia - szövetkezeti demokrácia: a szövetkezeti demokrácia alapelvei és intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1987) Speciális eljárási szabályok a vízügyi hatóság igazgatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ibolya (1987) A szentimentalizmus és Puskin (Karamzin "Szegény Liza" és Puskin "Postamester" című művének összevetése alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Jolán (1987) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál (1987) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere a családi jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Tibor (1987) Munkaügyi viták a DUTÉP-nél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyiván Ibolya (1987) Növényvédelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagylaki Lászlóné (1987) Kosztolányi Dezső Üllői-úti fák c. költeményének nyelvi - stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Ombódi Katalin (1987) Egy természet és környezetvédelmi tábor szervezése, programja és levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Szabó Mária (1987) Karcag város belterületi földrajzi nevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemess Zoltánné (1987) Az Orosházi Üveggyár környezeti ártalmainak vizsgálata az üzem légszennyezési, vízsszenyezése és zajártalma a veszélyes hulladékok kezelése,tárolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemoda Judit (1987) A szarvas szerepe őseink történetében és napjainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Neuberger Anna (1987) A középkori halálkép és a halál kérdésének mentalitástörténeti megközelítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyitrai Attiláné (1987) Hagyományok szerepe az iskola életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyulassy Ágnes (1987) Adalékok a zselicszentjakabi apátság históriájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyári Károly (1987) Mezőgazdasági szövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Tibor (1987) Hierarchikus klaszterelemzési módszerek grafikus reprezentációja PROPER 16/A személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Zoltán (1987) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Anikó (1987) Az Adriai tengerben élő néhány csigafaj radulájának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Erzsébet (1987) A vétkesség szerepének alakulása a házassági bontóperben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Győző Csaba (1987) Bethlen Gábor török politikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Istvánné (1987) A védő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Jánosné (1987) Szakmunkásképző intézet és a munkahelyek kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zsófia (1987) Művészeti élet Szekszárdon a XIX. második felében a helyi sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tóth Enikő (1987) A kötőszók és a beszédfonetikai elemek szerepe a megnyilatkozáshatár-vizsgálatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos István (1987) A faluvá válás folyamata (Lakitelek 1747-1985). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Oltyán Béláné (1987) Lehetőségek az ige tanításában - az általános iskola 6. osztályában -. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Oltyán Béláné (1987) Lehetőségek az ige tanításában - az általános iskola 6. osztályában -. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Attila (1987) Csiperkegomba termesztése a hódmezővásárhelyi Dózsa Termelőszövetkezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ondok László (1987) Tettamanti Béla élete és pedagógiai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opóczki László (1987) Országgyűlésünk ügyrendjének változása az utóbbi harminc évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán György (1987) Működőtőke-áramlás Magyarországra, magyar-külföldi vegyesbankok a magyar bankrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1987) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a szerződés létrejöttére és a fuvarozásból eredő felelősségre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacsika István (1987) A régi és az új földvédelmi törvény összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pacza Mária (1987) Tiszai és Fehér-tavi halak pikkelyeinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Csaba (1987) Szociális intézkedések a honvédelmi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp István (1987) Az általános jövedelemadó szabályozása a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Tóth Ildikó (1987) Az igék tanításával kapcsolatos problémák az általános iskolai orosz órákon. Tankönyv - elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pardiné Szabó Zsuzsanna (1987) A gyermekes családok helyzetét segítő jogi megoldások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Partali László (1987) A közös tanácsok létrehozásának, működésének tapasztalatai Komárom megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patai Ilona (1987) A konstrukciótípusok vizsgálata Veres Péter olvasónaplójában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patyi Erzsébet (1987) Nyomkövető funkciók beépítése a HLP/PAS rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pelsőczi-Kovács Marianna (1987) A törvényességi felügyelet hatályos rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Judit (1987) A mezőgazdasági szövetkezetek területi érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petruska Judit (1987) A deviáns fiatalok hibás személyiségszerkezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pflanzner László (1987) Az eljegyzés és a házasságkötés alakiságának fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Phoungeunh Ymone (1987) A laoszi-magyar kapcsolatok kezdeteiről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pilly Marianna (1987) A tartási szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ilona (1987) A kommunikációs közeg jellemzői az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Jánosné (1987) A természettudományos fakultáció szerepe az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pleskonicsné Szabó Éva (1987) A húszmillió éves ember - Irodalmi vázlatok Csáth Géza szenvedélyének kórtörténetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Podolcsák Ádám (1987) Mérési adatfeldolgozó programcsomag nagyméretarányú geodéziai felmérésekhez. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pokoraczki András (1987) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Tibor (1987) A feszítés hatása a rögzített izom regenerálódására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polhammer Éva (1987) A szegedi ingatlankezelő vállalat gyorsjavítószolgálatának termelésirányítását és termelés-elszámolását segítő számítógépes adatfeldolgozási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Péter (1987) Vállalati munkaidőfelhasználás, árbevétel tételek nyilvántartása és elemzések készítése IBM-XT személyi számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay Mihály (1987) A szocialista nevelőiskola problematikája és a szentlőrinci iskolamodell adaptációja Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prekop Ottó (1987) A Kollektív Szerződés a változó társadalmi, gazdasági, vállalati közegben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prágai Erika (1987) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Purkald Mihály (1987) Magyarország belpolitikai helyzetének alakulása a II. világháború végétől az 1947-es fordulópontig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfai Tamás (1987) Transzport protokoll szimulációs vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó Gabriella (1987) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálka Ágnes (1987) A hátrányos helyzet és a bűnözés. A cigánybűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Zsuzsanna (1987) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Anikó (1987) Egyszerűsítési, korszerűsítési megoldások az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Cecília (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjai közötti vagyoni kapcsolatok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pázsikné Szilágyi Gabriella (1987) A fővárosi óvónők továbbképzésének célja, rendszere, tartalma a szakmai kultúra fejlesztésének érdekében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péhl Katalin (1987) Intervallum aritmetikai megvalósítása PASCAL nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péntek Klára (1987) Arany János öregkori balladái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Szabó Attila (1987) Hormonális szabályozás az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péterfia Gyula (1987) A gyermeki tevékenység és az alkotói fantázia kölcsönhatása az esztétikai élmények létrehozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterné Szabó Irén (1987) Eszközök a differenciált személyiség- és képességfejlesztéshez magyar irodalomból a középiskola I. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péti Csilla (1987) Mikes anekdotái a XVIII. századi erdélyi emlékiratok tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Píszár László (1987) Lineáris egyenletrendszerek megoldása sejtprocesszoron. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rabb Albert György (1987) Az igazságszolgáltatás elleni bűncselekmények (hamis vád, hamis tanúzás, bűnpártolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radics Erika (1987) Állat- és ember alakos ábrázolások az avar emlékeken. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radics Péter (1987) Szent István király kultusza Székesfehérvárott. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radnay Márta (1987) A munkához való jog és a munkaviszony megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Radnóti Zoltán (1987) A kisajátítás egyes kérdései, különös tekintettel a posta részére történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Andrea (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rapajkó Tibor (1987) Elek népessége a feudalizmus válságának időszakában (1724-1849). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rehák József (1987) Az újítómozgalom, az újítási jog fejlődése és a hatályos újítási jog érvényesülése hazánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reider József (1987) Élet és Tudomány "Gondolkodás iskolája" rovat feladatainak feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rubi Gabriella (1987) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rusznyák Aladár (1987) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsáliné Halász Zsuzsanna (1987) Значение и место страноведения и лингвострановедения в преподавании русского языка в восьмилетиеи школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzsányi Tamás (1987) Többdimenziós skálázás eredményének grafikus megjelenítése Proper 16/A professzionális személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Tünde (1987) Kálmán a magyar történeti irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rédei Ildikó (1987) Jassz nyelvi elemek a gimnáziumi és szaknunkásképzős diákok nyelvében (Összehasonlítás). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rékasi Lászlóné (1987) Страноведческая информация в учебниках русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Elemér (1987) A biharugrai halgazdaság története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sal Ildikó (1987) A fiatalkori csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Éva (1987) A környezetvédelem jogi kérdései különös tekintettel a levegőszennyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schiller József (1987) A dolgozók fegyelmi felelőssége és a Belügyminisztérium hivatásos állományának fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schindler László (1987) Hortobágy – Berettyó – Csatorna madár – Világa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schoblocher Mónika (1987) Justh Zsigmond elbeszélései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sejtes Györgyi (1987) Adalékok afáziás betegek szövegeinek grammatikai elemzéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklósi Csaba (1987) A Budapesti Szemle és a polgári művelődés (1857-1869). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklósiné Balla Erzsébet (1987) Dobrossy István irodalomkritikái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Angéla (1987) A gyermek elhelyezése különös tekintettel a mai birói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Tamásné (1987) A beszolgáltatás Szentesen 1948-1956 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipőcz Katalin (1987) Vogul színnevek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Györgyné (1987) Egy szegedi kismester: Kisteleki Ede. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stachó Károly (1987) Értelmezés és ítélkezés Örkény István néhány egypercesében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stark Zsolt (1987) Lineáris és nemlineáris programozási feladatok megvalósítása Proper 16 professzionális személyi számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefáni Melinda (1987) A kormányzati munka továbbfejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sutka Sándor (1987) Vezetési stílus és módszer a demokratikus stílus és módszer fejlesztésének lehetőségei a Belügyminisztérium szerveinél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Edit (1987) Az ingatlannyilvántartás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi László (1987) Természetvédelmi táborozások a Szakmári halastavaknál és természetvédelmi területeinken /természetjáró szakkör természetvédelmi táborának szervezése,programja lebonyolítása./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabics Istvánné (1987) A fájdalom nyomában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Csilla (1987) Szövegértelmezések összehasonlítása Antoine de Saint-Exupery A kis herceg című műve alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ervin (1987) A KSH SZÜV Szegedi Számítóközpont Adatvédelmi szabályzata, illetve az adatfeldolgozás technológiai folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Györgyné (1987) Tanulók viszonya az iskolához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Judit (1987) A Volga-Káma vidék etnikai története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Kálmánné (1987) Hogyan viselkednek az állatok? Magatartásuk tanult vagy vele született? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó László Csaba (1987) A biztosítás fejlődése Magyarországon felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mihály (1987) Árufuvarozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1987) Az adatfeldolgozási és a programfejlesztési tevékenység programozása többfelhasználós multiprogramozható számítógépen erőforrás allokációval. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zoltán (1987) Edward Stachura Szekercelárma avagy Emberek a téli erdőn című kisregényének értelmezése és struktúra-genézisének vázlata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1987) Kosztolányi Dezső alteregói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1987) FORTRAN elemzőprogram generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalados Kornélia (1987) A mezőgazdaság szocialista átszervezésének második szakasza Tószeg községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szalainé Szántai Katalin (1987) A családvédelem történeti áttekintése és aktuális feladatai az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szamosközi István (1987) A földvédelem jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanda István (1987) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni Andrea (1987) A viktimológia elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeder Edit (1987) Zágoni Mikes Kelemen törökországi leveleinek névszóképzése és ragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szende Attila (1987) Egy gyors LL(1) teszt implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrei Éva (1987) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai László (1987) A KISZ és a középiskola 1970-1986. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkereszti Gábor (1987) Konvex poligon rekonstrukciója három vetületből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Gabriella (1987) Bács-Kiskun megye területén előforduló gombamérgezések és gombás ételtől történt megbetegedések feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szepesvölgyi András (1987) Az alkoholizmus és a prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Pál (1987) Az erőszakos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilas Szilvia (1987) Pálffy Albert beszélyei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi János (1987) Az illetékjog fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szuprics Mária (1987) A helytörténet tanítása Faddon. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Szvoboda Ferenc (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Gellért (1987) Az adójog fejlődése 1945-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Sándorné (1987) Névtani vizsgálat a debreceni Vénkert lakótelep általános iskolájában (névadási szokások: 1972. szeptember 1. és 198o. augusztus 31. között). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Ágota (1987) A nők szerepe a válások alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Katalin (1987) Gondolatok Lermontov és Jeszenyin lírájáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széllné Fogarasi Ágnes (1987) A vagyon elleni erőszakos büncselekmények alakulása a Csemegi Kódextől az 1978. évi IV. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Elekné (1987) A különleges nevelőintézetből kikerült, volt állami gondozott fiatalok társadalmi beilleszkedése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Károly (1987) Pályakezdő szakmunkások beválásának vizsgálata (Orosháza és vonzáskörzete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Gábor (1987) Nyomkövető funkciók beépítése a HLP/PAS rendszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Zoltán (1987) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Ferenc (1987) Mátrixok általánosított inverzének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erika (1987) Kereskedelmi és vendéglátóipari dolgozók anyagi felelősségének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erika Mária (1987) A mezőgazdasági termelőszövetkezet tagjainak fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Judit (1987) "A kapitány lánya" és a történelem. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Éva (1987) Az utógondozás-pártfogó felügyelet fejlődése hazánkban a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sági Mónika (1987) A pályával való azonosulás vizsgálata gimnáziumi tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sánta Terézia (1987) A család meghatározó szerepe a személyiség fejlődésében. Családi kötődések alakulása az állami gondozott gyermekeknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sántha József (1987) A gépjármű fuvarozó felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárga Zoltán (1987) Izrael, a világ legdemokratikusabb állama? (Izrael társadalmi és politikai viszonyainak tükröződése a Knesszet struktúrájában a 80-as években). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Nándor (1987) A demokratikus átalakulás kezdetei és pártküzdelmek Kalocsa városában 1944. október 31. - 1945. december 31. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházi Erzsébet (1987) A gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tajta Csaba (1987) Nevelőotthonban nevelkedő gyermekek iskolához való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Csilla (1987) A hiperkocka háromdimenziós metszeteinek megjelenítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tallósy Benjámin (1987) Folyamprobléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Zsuzsanna (1987) A polgárosodás elmélete Vajda János politikai röpirataiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarcsi Gézáné (1987) A hagyományos iskolától az általános művelődési központig - Halásztelken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Termáné Németh Piroska (1987) Nagygombák etimológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terényiné Völgyi Éva (1987) Toposzkutatás XVII. századi magyar prédikációkban. Medgyesi Pál és a Querela Hungariae. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teszárovics Miklós (1987) A munkásőrség szerepe a Borsod megyei általános iskolákban folyó hazafias honvédelmi nevelés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thongsith Syséngchanh (1987) Kosztolányi Dezső összes regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiborcz Attila (1987) Környezetvédelem és államigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trencsényi Lászlóné (1987) Különböző intézmények integrációja a veszélyeztetett gyermekek segítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trócsányi Anikó (1987) A világnézeti nevelés tapasztalatai Csongrád megye alapfokú oktatási intézményeiben és úttörő közösségeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tunyogi Erzsébet (1987) A halmozottan sérült gyermekek tanulásának irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turecsek Erika (1987) A szópóker játék egy lehetséges megvalósítása PROPER-16 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Angéla (1987) A bűnmegelőzésre irányuló intézkedések gyakorlata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Edit (1987) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Hajnalka (1987) Beszédkészség-fejlesztés az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ibolya (1987) Dombiratos nyelvjárásának vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1987) Hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ilona (1987) Teleki László: Kegyenc. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1987) Особенности синтаксического строя диалогов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth József (1987) Gombamérgezések, gombatoxinok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Klára (1987) Страноведческая информация в учебниках русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1987) A tagadó szerkezetek vizsgálata Veres Péter olvasónaplójában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Tímea (1987) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában 1982-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Lukács Katalin (1987) Sámánisztikus elemek a magyar népmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölcséry Józsefné (1987) A genetikai fogalmak általános iskolai oktatásának tapasztatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Edit (1987) Rövidebb magyar krónikák: a Chronicon monacense. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Tünde (1987) Oktatóprogram kémiai számításokhoz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Ujvári Mária (1987) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Anikó (1987) Archaizálás a mai magyar irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Anikó (1987) A magányosság kalandja - a "kalandor" magányossága. Márai Sándor 1948 után megjelent regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1987) A kőzművelődés fejlődése és jelenlegi helyzete a határőrségnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1987) Kohärenzbeziehungen in einem literarischen Text. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Lászlóné (1987) игровые ан&шаты, способствующие обучению аудирования на уроках русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Zsuzsa (1987) Racionális függvények vizsgálata és ábrázolása személyi számítógépen /C-64/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varnyú Péter (1987) A Teleki-kormány belpolitikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasas Lászlóné (1987) Az államigazgatási munka korszerűsítése, az ügyvitel és a nyilvántartások területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelinov Dánielné (1987) Старноведекие и лингвострановедение в учебнике 5-ого класса общей школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Anita (1987) A kötelesrésszel kapcsolatos gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigyikán Péter (1987) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Erzsébet (1987) A költségvetési szervek számviteli információs rendszeréből előállítható ágazati adatok. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Balázsné (1987) Hormonális szabályozás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág Ágota (1987) A parazita (prostitúciós) jellegű bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vojtek Éva (1987) Számítógépes programok az általános iskolai kémiaoktatáshoz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vongnobountham Amphay (1987) A laoszi írás és hangrendszer ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi István (1987) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várai Zsuzsanna (1987) Adatok az 1956-os válság és ellenforradalom Békés megyei történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várhegyi Attila (1987) Sütő András gyászbeszédeinek szövegszerkezeti vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vígh Attila (1987) A KGST-integráció aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Werner Ágnes (1987) A hatékony irányok módszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelmann Pál (1987) A bizonyítás jogelméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zolnay Zsolt (1987) Az állam és egyházak viszonyának alakulása 1956-tól napjainkig. Vallásosság és tudományos világnézet a mai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsolnai János (1987) Szövetkezeti önkormányzat, szövetkezeti demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbó Gézáné (1987) Egy szegedi rézműves, Szűcs Béla mesterségbeli és szaknyelvi emlékei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zámbó Tibor (1987) Alap község helytörténete, különös tekintettel a népesség történetére a XVIII század közepétől 1895-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ács Csilla (1987) Kübekháza régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1987) A Commodore 128 PC alkalmazási lehetőségei. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Erzsébet (1987) A romániai magyar irodalomtanítás lehetőségei (1970-80 közötti líceumi tankönyvek vizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árgyelán Dániel (1987) A II. bécsi döntés (Korabeli sajtó alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árva Gabriella (1987) Egyszerűsítési törekvések a polgári eljárásban (elsőfokú eljárás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva László (1987) Nagy László és a magyar irodalmi hagyomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Csaba (1987) Statisztikai szubrutingyűjtemény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Árváné Hoós Ildikó (1987) Hervay Gizella költészete motívumai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Ottó (1987) A montázs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Úr Attila Bendegúz (1987) A román alkotmány kisebbségvédelme különös tekintettel a magyar nemzetiség helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 17:13:50 CET.