Items where Year is 1986

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | Ö
Number of items: 574.

A

Agócs József (1986) Bűnösség és felróhatóság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albert András (1986) Adatok a madárhangok elektronikus szintéziséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Albert Tünde (1986) Magdiszperzió vizsgálata egy homokpusztai gyepvegetációban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andor Ferenc (1986) A földtulajdonjog fejlesztésének lehetőségei - Különös tekintettel a tartós földhasználati jog problémáira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András Ildikó (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András János (1986) Az 1848-49-es magyar forradalom és szabadságharc Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andó Julianna (1986) Nemlineáris függvényközelítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal Irén (1986) Az állami vállalatra vonatkozó újabb jogi szabályozással kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antalné Huri Andrea (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aratóné Katona Ildikó (1986) Pascal fordító generálás attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Avramovné Farkas Olga (1986) A tehetséggondozás néhány kérdése a Dózsa György iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bahil Lajosné Gál Hajnalka (1986) Atommodellek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baják Erzsébet (1986) Néprészvétel az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakayné Csajányi Melinda (1986) Kosztolányi Dezső haláltematikája kései novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baki József (1986) Az üzemi baleset munkajogi következményei a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balassa Lászlóné (1986) Megtanítási program alkalmazása a 8. o. "Nemfémes" elemek és vegyületek témakörre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Terézia (1986) Az ellenőrzés és értékelés különféle formáinak alkalmazása az általános iskolai kémiatanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Imre (1986) A vétkesség szerepének változása a házasság felbontásánál - A Házassági Törvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsi Irén (1986) Agrárproletárok, kubikosok és városi cselédek a német megszállás idején a Szentesi Napló tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Berndt Gabriella (1986) A rokontartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna György Péter (1986) A büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Ildikó (1986) Hősök és antihősök Sánta Ferenc Az ötödik pecsét című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Zóra (1986) Mátrixszorzás TT-sejtprocesszorra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Andrea (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései - Közúti közlekedési szabálysértések Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Beatrix (1986) A nemek kapcsolatának néhány aktuális problémája a mai világban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolák Ágnes (1986) Osztott képernyőkezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Julianna (1986) Szintaktikailag kötött szerkezetek a biztatás, buzdítás kifejezésére az oroszban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráz Judit (1986) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Basa Zoltánné Szabó Rozália (1986) Fráter György megítélése a magyar történetírásban 1850-1936 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Batai Zsolt (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bató Árpád (1986) Hálózati protokollok szimulációs vizsgálata /BSC algoritmusú terminálok vezérlése MS700-as rendszerben/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bazsó Antal (1986) Az orosz frazeologizmusok magyar nyelv fordításának szemantikai és stilisztikai sajátosságai M. Solohov "Feltört ugar" c. regényének magyar fordítása alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke Anikó (1986) Mennyiségi viszonyok az orosz folklórban (A mennyiségi viszony kifejezése és a számfogalom kialakulása az óorosz nyelvben, nyoma a népköltészetben). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczéné Viczián Katalin (1986) A gyámhatóság feladata különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Izabella (1986) Gyermektartásdíj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Ibolya (1986) Kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1986) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáth Csaba (1986) A hivatásos állomány csoportjainak néhány szociál-pszichológiai jellemzője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók Ferenc (1986) Szervezeti változások a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertók János (1986) Gondolatok hatályos választási rendszerünkről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényiné Elek Katalin (1986) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bialoskurski Kornélia (1986) A biokémia tárgyköréből mi az, amit általános iskolában tanitunk [!tanítunk] és mit lehetne még tanitani [!tanítani]? Hogyan? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Birkás Sándor (1986) Konvex testek rekonstrukciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Veronika (1986) A nukleinsavak szerkezete és szerepük a genetikai információban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár József (1986) Sas-hegy nyílt dolomitsziklagyep és sziklafüves lejtősztyepp ökológiai és cönológigai vizsgálata- különös tekintettel Seseli leucospermum élőhelyére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Józsefné (1986) Sas-hegy zárt dolomit sziklagyepének ökológiai és cönológoai vizsgálata – különös tekintettel a Sesleria sadleriana sziklagyepre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Marianna (1986) Schiller: Wilhelm Tell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohus Mária (1986) Egy életút paradoxonai (Gondolatok Kőrösi Csoma Sándorról). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bolla Éva (1986) Szándékolt kuszaság vagy nem mindennapi többértelműség - Brasnyó István regényeiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolvári Beáta (1986) A Szegedi Fűvészkert nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbély Margit (1986) A Szijazsar, a mordvin népi eposz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Katalin (1986) Természettudomány fogalomgráf az általános iskola nem kémia jellegü [!jellegű] tantárgyaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borné Sarok Ágnes (1986) A tanulói kisérletek [!kísérletek] a kémiatanitásban [!kémiatanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borosné Hegedűs Ilona (1986) Kosztolányi Dezső Nero regényének eszméje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Hajnalka (1986) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsányiné Zdusek Edit (1986) Segítő állatok a magyar folklórban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botos József (1986) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki László (1986) A tanács és a vb tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brindza Józsefné (1986) Környezetvédelmi problémák a Hódgép szentesi gyáregységében, különös tekintettel a zajártalmakra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bugyinszki Márta (1986) Evlia Cselebi Magyarország gazdaságáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bula Katalin (1986) Az előismeretek kigyüjtése [!kigyűjtése] a kémia tanitáshoz [!tanításhoz] matematika, technika, fizika, környezetismeret, földrajz és biológia tantárgyakból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bullás Mária (1986) Juhász Gyula és a képzőművészetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bundula Csaba (1986) A szovjet-amerikai kapcsolatok a 70-es években - Az amerikai globálstratégiai változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busa Csaba (1986) A Tisza és a Fehér-tó madárvilágának változása irodalmi művek alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bába Éva (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Csaba (1986) Az általános kereskedelmi és vámtarifa egyezmény jogi és pénzügyi vetületei, kapcsolata a külkereskedelmi tevékenységhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Tünde (1986) Ládapakolási algoritmusok valószínűségszámítási vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ágnes (1986) A magyar birtokviszony nyelvi kifejezőeszközeinek vizsgálata nyelvemlékes szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánné Raffai Gyöngyi (1986) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdfalvi Gábor (1986) Raktárkészlet nyilvántartó, lekérdező és karbantartó rendszer M08X mikroszámítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béleczki József (1986) Munka- és vagyoni kapcsolatok a keceli Szőlőfürt MG. Szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bókai Gabriella (1986) A házastárs öröklésének kérdései a hagyatéki eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börzsönyiné Rossu Marianna (1986) Adatok a Czobor testvérek diplomáciai tevékenységéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böröczné Cseh Júlia (1986) Perújítás, mint rendkívüli perorvoslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőléné Tóth Ágnes (1986) Az Akasztófavirágtól az Emberi színjátékig - Németh László első regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Erika (1986) A reformkori magyar színház korabeli folyóiratok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Tóth Vilma (1986) A fiatalkori bűnözés társadalmi és kulturális tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatai József (1986) A jászberényi Zagyvamenti Mezőgazdasági Termelőszövetkezet önkormányzati szerveinek alakulása, fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Aranka (1986) A performatív kifejezések kérdéséhez. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Ilona (1986) Az egyesület alakulások központi forrásai (1876-1880). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh László (1986) A katolikus családjog és időszerűségének néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csehné Bretyka Ildikó (1986) Egy Cvetajeva-motívum verstémává teljesedése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csentes Zoltán (1986) A tiltott határátlépés. A külföldre utazás- és a külföldön tartózkodás szabályainak kijátszása, illetve az embercsempészés elméleti- és gyakorlati kérdései, és ezekkel kapcsolatban foganatosított nyomozási cselekmények a Belügyminisztérium határőrsegénél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernák Ibolya (1986) A bűnözés, mint tömegjelenség napjainkban. A bűnözés növekedésére ható okok. A megelőzés jelentősége, és néhány módozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Zsuzsanna (1986) Identitástudat és pozitivizmus Justo Arosemena panamai gondolkodó munkáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csipai Jánosné (1986) A tanulók tanáraikkal szembeni elvarásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Edit (1986) Statisztikai hipotézisek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Tibor (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszér Erika (1986) Decimális aritmetika RSX-11M Fortran környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csomós Tamás (1986) Bűnözés - bűnmegelőzés - tömegkommunikáció (Gondolatok a tömegkommunikáció kriminológiai vonatkozásairól). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csont Sándor (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuhai István (1986) Szembenállás és személyesség - A nyolcvanas évek első felének regényirodalma Esterházy Péter prózájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csurgó Ildikó (1986) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Julianna (1986) Vaszil Bikov: Az út végén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Császár Ida (1986) Új forma a családvédelem területén: a Családsegítő Központ. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csókási Andrásné (1986) Genetikai aspektusú alkoholdehidrogenáz vizsgálatok a triticinae subtribusban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóti Lászlóné (1986) Az ellenőrzés, értékelés különféle módszereinek alkalmazása és az értékelés motiváló hatása a kémia órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csúvár Marianna (1986) Valentyin Raszputyin "Búcsú Matyorától" című kisregénye hőseinek "sorstragédiája". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csüllög Katalin (1986) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czabarka Judit (1986) Az orosz felvilágosult abszolutizmus sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyula (1986) EKG hullámok szintaktikus alakfelismerése attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukor Csaba (1986) Magyarország kormányformái 1848-tól 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dajka Csilla (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dankó Hédi (1986) Népi gyógymódok Mezőberényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabont Dezső (1986) Vajda Péter: Dalhon című művének világképe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabontné Juhász Zsuzsanna (1986) Lírai folklór szövegek motívumvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabán Géza (1986) A szociokulturális hatások szerepe az óvónőképző intézeti hallgatók zenei szocializációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső Dóra (1986) A népi színjátszás és az iskoladráma kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Deákné Tóth Veronika (1986) Szakmár nyelvjárásainak mondattani vizsgálata a mellé és alárendelő összetett mondatok szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dirner Ágota (1986) Csáth Géza novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diósi Dénes (1986) Teljesítménymotiváció mozgásos feladathelyzetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Katalin (1986) Az úrbéri rendezés fő problémái a jobbágyfelszabadítás után különös tekintettel a Szabolcs megyei nádudvari felső járásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Edit (1986) A moralitás kérdésének megközelítései Szabó Magda regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Gabriella (1986) Nótajelzés és a vers kapcsolata a XVI. században - XX. századi szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkosné Kaiser Márta (1986) Bánffy Miklós: Erdélyi története (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Druszt Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Durszt Anikó (1986) Halmazlefedés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dusik Attila (1986) A hátrányos helyzet és a bűnözés összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dányiné Gulyás Erika (1986) A csont regeneratio szervezettani és anatómiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dérné Buzsáki Ágnes (1986) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékes szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi István (1986) A büntetés végrehajtási munkáltatás, mint az elítéltek nevelésének egyik eszköze. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóda Katalin (1986) Ínségételek a népi táplálkozásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör Lajos (1986) A birtokvitás ügyek intézésének hatályos szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egry Ildikó (1986) Domaszék régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitler József (1986) A revíziós gondolatok előtérbe kerülése a magyar külpolitikában 1927-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrédy Edit (1986) Adalékok az oktatás és termelőmunka összekapcsolásának neveléstörténeti kérdéseihez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endrődi Zsolt (1986) A Tiszai Vegyi Kombinát festékgyárában előállított késztermékek lebontása, várható áralakulások az alapanyagok árváltozásainak figyelembevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Englerné Patocskai Katalin (1986) Analiz učebnika russkogo âzyka dlâ učenikov 5-go klassa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei Attila (1986) Dísznövények /tulipán/ rövidszakasos megvilágításával végzett kísérlet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Péter (1986) A csongrádi szőlőművelés és borászat népi szakszókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ezumáhné Németh Györgyi (1986) Postroenie učebnogo materiala v novyh učebnikah russkogo âzyka. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Faludi Csaba (1986) A gyermek és ifjúságvédelem áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferenc (1986) Építőipari költségvetés készítő rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Andrea (1986) Magyarország és a környező országok kapcsolatainak kialakulása a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Sándor (1986) A jogi kibernetika interdiszciplináris jellege, jogrendszerbeli helye és belső tagozódása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Zsuzsanna (1986) Egyenrangú kommunikációs pontokból álló számítógépes hálózat megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Mária (1986) A szarajevói merénylet és következményeinek visszhangja a korabeli magyar politikai pártok sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejszés Tóth Péter (1986) Lezáratlan és megvitatásra váró kérdések a besenyők történetével foglalkozó szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekécs Miklós (1986) Az állatok élelemtartalékoló ösztönei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekécs Sára (1986) A Körös-völgyi Természetvédelmi terület madáregyütteseinek felmérése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyves József (1986) Hatalom és demokrácia. A politika és a jog viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencz István (1986) A fokozott veszéllyel járó tevékenységért való felelősség néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Erzsébet (1986) Az orosz parasztság megkötési folyamata a XV-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Zsuzsanna (1986) A szabadidős közösségek tevékenysége a Kecskemét II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fogarasi Ferenc (1986) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futaki Géza (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése, a közös vagyon megosztásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki László (1986) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Csaba (1986) Lírai motívumok Szilágyi Domokos költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Füredi László (1986) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürjészné Borbély Judit (1986) A melléknév rövid alakjának használata állítmányi funkcióban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fődi István (1986) A gimnazisták valláshoz való viszonya empirikus vizsgalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Főző Edit (1986) Az oktatással kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben. Az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gaizer Tamás (1986) A CONTREE párbeszédes felhasználói rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1986) Környezetvédelemről általában, különös tekintettel a szarvasi helyzetre, problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsó Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellai Ilona (1986) Az értelmiségi elidegenedés Csehov elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellénné Körözsi Erzsébet (1986) A határozói igenevek szintaktikai vizsgálata az előidejűség-egyidejűség szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerhát Ágnes (1986) Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geráné Matos Mária (1986) Kölcsey Ferenc haza- és történelemszemlélete az 1830-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Geréby Zsuzsanna (1986) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztesi Piroska (1986) A természeti jelenségekkel kapcsolatos főnevek vizsgálata az orosz nyelvben az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ginda Lászlóné (1986) A Hymni tres szerepe Balassi költészetében - Verstani és szerkezeti elemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombkötő Csabáné (1986) Страноведческая ценность новых учебников 4-5 классов русского языка для восьмилетней школы. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gonda András (1986) A fegyelmi felelősség alkalmazásának tapasztalatai a Jászkun-Volánnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gondáné Borzi Anikó (1986) I. András a történeti irodalom tükrében. Other, Hódmezővásárhelyi Mezőgazdasági Főiskola.

Gregus Zoltán (1986) Bitparalel lebegőpontos aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Katalin (1986) Jókai Mór öregkori regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Gróf Béláné Haulis Ágnes (1986) Szeged története a XVI. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grósz Ferenc (1986) A munkaügyi vita fogalma és az eljáró szervek illetékessége és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás István (1986) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Istvánné (1986) A hamis tanúzás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Márta (1986) A puritanizmus eszméinek tükröződése a Váradi Biblia margináliáiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gut Ferencné (1986) Periculum a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati István (1986) Dekompozíciós eljárások a lineáris programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1986) A dorozsmai Nagyszék /TVT/ és a környező agrár területek kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyükér János (1986) A munkaügyi szabályozás fejlődése Magyarországon a kiegyezéstől a felszabadulásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Lászlóné (1986) Növényélettani kísérletek, vizsgálódások az általános iskola 7. osztályában /részletesebben a sejt anyagainak vizsgálata/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyűréné Seres Mónika (1986) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (Kísérletes vizsgálat). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Pál (1986) A gyermekelhelyezés és -láthatás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gácsi Katalin (1986) Klassizistische Einflüsse auf die Kulturgeschichte Berlins (Karl Friedrich Schinkel). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ildikó (1986) A szocialista sajtó (SZDP) Szovjetunió képe 1930-1938 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál László (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gönczy Ildikó (1986) A női egyenjogúság Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görbe Márta (1986) Egy iskola szakköri tevékenységrendszerének bemutatása és értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög István (1986) Párosítási algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

H. Tóth István (1986) A megtanítás szolgálatában. Irodalom- (művészet-) elméleti fogalmak rendezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hadabás Ildikó (1986) Kémia fogalomgráf az általános iskolai tananyagban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdú Natália (1986) Népmesei motívumok vizsgálata a hiedelemvilág tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haller Zoltán (1986) A fegyelmi felelősség anyagi jogi problémái az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hangodi Éva (1986) A tudományos-technikai forradalom néhány ismérve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanó Pálné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haraszti János (1986) A védelem elve a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmincz Katalin (1986) A házásság felbontásának néhány jogi-etikai problémája és a bontás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hart Zsolt (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezese, megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havasi Karolin (1986) Külföldiek munkaviszonya Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haászné Babucsik Csilla (1986) A magyar kommunista emigráció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Hegedűs Andrásné (1986) A humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Gábor (1986) Értékelés iskolánkban... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Istvánné (1986) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos magyar nyelvtanban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Margit (1986) Optimális járatszervezés megvalósítása Commodore-64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Gyula (1986) Gépi kódú programok tesztelése és nyomkövetése Commodore 64 mikroszámítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hel Edit (1986) Idődimenziók a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg Ildikó (1986) A nem vagyoni kár a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hessz Tibor (1986) Paraméterbekérés általánosítása Z-80 mikroprocesszoron. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hodák Tibor (1986) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hodásziné Pingitzer Andrea (1986) Tompa László költészetének motívumairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hofszang Katalin (1986) A szabálysértési jog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyák János (1986) Politikai pártok, csoportosulások és programjaik 1956. október 23. és november 4. között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Judit (1986) Szülői felügyeleti jog alakulása különös tekintettel a gyermekelhelyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1986) Narkománia és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Tamás (1986) Automatikus hibakorrekció OLALR/1/ elemzés mellett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1986) A kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi fejlődésének büntetőjogi védelme. A gyermek és ifjúságvédelem helyzete és aktuális feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi István (1986) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Istvánné (1986) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné (1986) A tanítóképzés alakulása Szarvason. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia Péter (1986) A romániai magyar kisebbség alkotmányjogi helyzete 1923-1944. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Gabriella (1986) Szállítási feladat megoldása Commodore 64 személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Mária (1986) A bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Insua Fernando Alvarez (1986) C.G.E. Boender, A.H.G. Rinnooy Kan és G.T. Timmer klaszterező globális optimalizáló módszerének módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jenei Ferencné (1986) A növényi párologtatás folyamatának és a benne résztvevő anatómiai egységek /sztómák/ szerkezetének, működésének feldolgozása /adott ismeretanyag tanításához saját transzparens készítése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeney Zsuzsanna (1986) A zenetanulás főbb motívumai 6-14 éves tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Imre (1986) A miniszteri utasítás a magyar jogforrási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Katalin (1986) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1986) Pascal-fordító generálása attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Ágota (1986) Az eszmék és az álmok szerepe Dosztojevszkij A Karamazov testvérek című művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Éva (1986) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Szabó Katalin (1986) A halál ellenpontozása Nagy László költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Farkas Mária (1986) A születéssel kapcsolatos magyar hiedelmek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juszt András (1986) Nagyméretű adatbázis létrehozása C-64 személyi számítógépen, regressziós programmodulok készítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Gabriella (1986) Illyés Gyula lírája az utolsó években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Károly (1986) Pascal fordító generálása attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakas Erika (1986) A Pétervári elbeszélések elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasa Katalin (1986) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Márta (1986) Környezetvédelem az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Levente (1986) A kisiparosok adóztatásának jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig - a jövedelemadó rendeletek változásának tükrében -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Magdolna (1986) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése az elméletben és a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Lajos (1986) A közös tulajdon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kedves Gyuláné (1986) A játékos elemek szerepe az általános iskolai orosznyelv-oktatás kezdeti fázisában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kellner Gabriella (1986) Serdülökorú tanulók pályaelképzeléseinek indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemecsi Imre (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Éva (1986) A kiskorúakról való állami gondoskodás intézményrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz István (1986) Egy középiskolai oktatási kísérlet néhány szociológiai aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Julianna (1986) Az új vállalatirányítási formák közgazdasági és jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztiné Zsótér Éva (1986) Névadási szokások alakulása Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai György (1986) A környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai György (1986) A környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király András (1986) Deklarációs file-t készítő program RSX-11M FORTRAN környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1986) A gazdasági munkaközösségek és a vállalati gazdasági munkaközösségek munkajogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erika (1986) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ernőné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Imre (1986) A francia külpolitika változásai 1981-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamás (1986) Ateista vallásfilozófiai problémák az ókortól Marxig. Marx a vallási elidegenülésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Tamás (1986) Korai szláv jövevényszavaink hangtanának néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Tamásné (1986) Endrefalva és Szécsényfelfalu mai ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Bori Klára (1986) Parazita (élősdi) jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései, különös tekintettel a prostitúcióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Tóth Gabriella (1986) A Nagykőrösi Búvár Klub táborozása a Kiskunsági Nemzeti Parkban /egy természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése./. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Klebniczkiné Juhász Piroska (1986) Drámaelmélet és dramaturgia Kisfaludy Károly Kérők című vígjátékában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knyihár Márton (1986) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Csaba (1986) A Szelidi-tó környékének madárvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Somogyi Gyöngyi (1986) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvű fordításának stilisztikai és szemantikai sajátosságai (Mikszáth Kálmán műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsisné Tuska Márta (1986) A halál-motívum szerepe Sarkadi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Andrea (1986) Jelentésváltozatok egy mai irodalmi műben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Zsuzsa (1986) Szibéria kolonizálása a XVI-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs Tibor (1986) A szőlőtermesztés és nemesítés korszerű technológiái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopasz Mária (1986) Fogalmak szerepének összehasonlitása [!összehasonlítása] a párhuzamos tankönyvekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom András (1986) A Balkán és Magyarország Bettrandon de la Brocquière Voyage d' Outrener című könyvének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovalovszki Hedvig (1986) A visszafordítás az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erika (1986) A kecskeméti Magyar Ilona Általános Iskola története /1887-1985/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gábor (1986) A deviáns magatartások ismérvei különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1986) Az általános iskolás korú tanulók természetvédelemre nevelésének lehetőségei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Lajos (1986) A kisvárosi modell és tapasztalatai Jászberény város tanácsánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1986) Gyógyszerhatástani kísérletek kiértékelése személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovács Mihályné (1986) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (vendéglátóipari szakmunkástanulók körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Veronika (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre (1986) Egy íróvá avatás és vidéke (A pályakezdő Németh László novellái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Gábor (1986) A magyar nyelvi rendszer fonémáinak realizációja egy palóc nyelvjárástípusban (Az egyes beszédhangok képzési konfigurációinak meghatározása palato- és lingvografikus kísérletekkel). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Imréné (1986) Környezetünk védelme a Tisza Cipőgyár környezetszennyező, egészségkárosító hatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kreczné Makra Ágnes (1986) A Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeti mozgalom története Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kriveczky György (1986) A francia külpolitikai stratégia a 70-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krupa-Tóthné Ságodi Mária (1986) A rövid és teljes alakú melléknév állítmányi funkcióban a mai orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krutak Beatrix (1986) A fiatalkorúak nagyvárosi bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubanek Miklós (1986) A tanórán kívüli kulturális tevékenység szerepe a tanuló személyiségének tudatos fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Marianna (1986) Népi gyógyítás Zákányszéken. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kummer Antal (1986) A patkányok és a háziegerek kártétele. Az ellenük való küzdelem biológiai alapjai és problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurdiné Kövesdi Erika (1986) Szemantikai idealizmus az abszurd drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurgyis Péter (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Mucsi Anikó (1986) Az információelmélet alkalmazása a CH-tároló tulajdonságok előrejelzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutassyné Molnár Katalin (1986) Az orosz tulajdonnevek magyarra történő fordításának sajátosságai (M. Solohov művei alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár Ilona (1986) A hódmezővásárhelyi társadalom az 1941-49 közötti időszakban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kállai István (1986) A munkajogi anyagi felelősség gyakorlata az Alföldi Vendéglátó Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmánné Kreszán Györgyi (1986) Szarvas földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékes-Szabó Andrea (1986) A Redentin-75 hatása a gáton élő kisemlősökre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kéri Laura (1986) "A vers: állandó hiányérzetünk ébrentartója". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Ferenc (1986) Bináris rekonstrukciós algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Zoltán (1986) Állami támogatás és hitel szerepe a tanácsi gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónyi Andrea (1986) Könyvtári információ- és adatbázis-kezelő rendszer mikroszámítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kónyáné Dézsi Mariann (1986) Szemantikai vizsgálatok népballadákban. Szekezet és jelentés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kószó Károlyné (1986) Tanulókisérletek [!tanulókísérletek] tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőszegi Lászlóné (1986) A vállalati érdekeltségi alap képzésének rendszere 1968-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkóné Tombácz Magdolna (1986) A közös tulajdon megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ladányiné Kardos Éva (1986) A Pesti Divatlap színikritikái (1844-48). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakosné Jójárt Ildikó (1986) Címet, rangot jelölő szavaink devalválódása nyelvemlékeink tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lapis Károly (1986) Cinegék a Sándorfalvi - homokerdőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehner Erika (1986) A kémiai reakciók sebességét befolyásoló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehoczky Gábor (1986) Függvények minimalizálása konjugált gradiens módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai Jánosné Megyeri Margit (1986) Некоторые области применения страноведческого аспекта на начальном этапе преподавания русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lele István (1986) Az 1981. évi I. törvény végrehajtásának egyes kérdései Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Zsolt (1986) Возможности применения метода клоса в процессе обучения русскому языку в начальных школах. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Letenovicsné Varga Mária (1986) A nyelvi tudás mérése utánmondásos teszt segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lipokatity Károly (1986) A nemzeti kisebbségvédelem államjogi vonatkozásai Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lippai László (1986) Franciaország gyarmatpolitikája Charles De Gaulle elnöksége idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovrity Andrea Anna (1986) A szűkebb és tágabb jelhelyzet és a szöveg. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács István (1986) Az 1663-64-es török háború. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láncz Jánosné (1986) Стpановедческая инфоpмчия в yчебниках pyccкoro языка в восьмилетней школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Anikó (1986) Az úttörőcsapat és a család kapcsolata. Társadalmasítás az úttörőmozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Erzsébet (1986) A helyi sajtó szerepe az 1980-as és 1985-ös országgyűlési és tanácstagi választások idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai László (1986) A méhszerűek aktivitásának és struktúra analízisének matematikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi Mária (1986) Az 1945-ös földreform Földeák és Óföldeák községekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lövei Erika (1986) Orosháza össznépessége és társadalmi rétegződése az 1780-as évtizedben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

M

Maczelka Noémi (1986) Motiváció a zongoratanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarász Éva (1986) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madácsi Ágnes (1986) Munkabér és társadalombizotsítási járulék költségfelosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Judit (1986) Restrikciós enzimek felismerési szekvenciáinak meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Lászlóné (1986) Vajda János filozófikus versei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mahler Hajnalka (1986) Oldószerelegyek aciditási és bázicitási paraméterének meghatározása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marton Rózsa (1986) Bács-Kiskun megye néhány szláv eredetű helynevéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Medve Attila (1986) Mátrixok ortogonális triangularizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meleg Anna (1986) Környezetvédelem : a Tisza vizének elemzése az ATIVIZIG területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melicher Márta (1986) A küzdelem motívuma a magyar népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihó Ferenc (1986) Az FKP és a Szocialista Párt együttműködése a Közös Programtól Mitterrand győzelméig (1972-1981). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikes György (1986) Személyközi kapcsolatok iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Ferenc (1986) Az építésügyi igazgatás szervezeti felépítésének és jogi szabályozásának kialakulása, fejlődése és feladatai Szeged megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mladoniczki Csilla (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra fordításának sajátosságai (F. M. Dosztojevszkij művei alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Erzsébet (1986) Az NZMTSZ adatbáziskezelő-rendszer létrehozásáshoz szükséges alap-, és segédprogramok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ilona (1986) Egyszerűsítés és korszerűsítés a tanácsigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Magdolna (1986) Pedagógusok intenzív továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1986) A jogi személyek mint a nemzetközi gazdasági forgalom alanyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tünde (1986) XVIII-XIX. századi ponyvaköltészet egy vásárhelyi költő művein keresztül. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnárné Bodrogi Lívia (1986) Az állatok táplálkozása folyamatában a fogalmak bővülésének vizsgálata az általános iskola 1-8. osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Moravcsik Ákos (1986) Gyors Fourier-transzformáció megvalósítása sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mosonyi Csaba (1986) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása, rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moóri Erzsébet (1986) A DNS strukturája a replikáció és biológiai jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mráz Lénárdné (1986) Методы преподавания иностранных языков. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mucsányi János (1986) Gondolkodási stratégiák a zsurnálkritikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi Géza (1986) A viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Málovics Jánosné (1986) A tanuláshoz való viszony én-képe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándi Sándor (1986) Jogos védelem és végszükség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mándoki Tamás (1986) A megrendelő szabad elállási joga a szállítási és a vállalkozási szerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrainé Gorján Mária (1986) A nemzetiségi oktatásügy alakulása hazánkban és néhány európai szocialista országban 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátyus Éva (1986) A humor nyelve- a nyelv humora. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méhész Anikó (1986) A tanúbizonyítás alapvető elméletei és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tibor (1986) Magyar nemzeti öntudat a XVIII. század végén, a XIX.század e1ején. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócza Zsuzsanna (1986) Csáth Géza „A kályha" c. novellájának stilisztikai elemzése (feltárás - szintézis - értékelés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nacsa János (1986) A bagonyai ráolvasások értelmezésének vitás kérdései. MA/MSc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Beáta (1986) A természetes kétnyelvűség egy 4 éves gyermek esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Endre (1986) Az OKP a "harmadik útról". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1986) A tartási (életjáradéki) szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1986) A háztáji gazdálkodás jogi kérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Jenőné (1986) Az államigazgatási szervek feladatai a népesség elöregedésével kapcsolatos szociális problémák megoldásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mariann (1986) A Tisza Bútoripari Vállalat kimenő számláinak javítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mária (1986) A mozgásnevelés fontossága, szerepe és transzferhatása a személyiség-érés folyamatában a testnevelés alól felmentett serdülőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Péterné (1986) A magyar rendiség és a Habsburg-abszolutizmus küzdelme (1526-1608). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Török Tímea (1986) A származás megállapítása és a mesterséges megtermékenyítés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Varga Ilona (1986) Középiskolai tanulók tantárgykedveltségének pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Neducsin Danica (1986) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nehéz Gyula (1986) A környezetvédelmi problémák tanításának lehetőségei és módszerei az általános iskolai biológia és kémia tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Sándor (1986) A termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nohel Márta (1986) Gyógyintézkedések a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyúl Istvánné (1986) A környezetvédelem problémái - talaj és víz vonatkozásában - és a környezetvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában - kiemelten a kémia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Ferenc (1986) A MÉM repülőgépes szolgálat, valamint a mezőgazdasági nagyüzemek között növényvédelmi munkák végzése tárgyban kötött szerződések kritikai vizsgálata, különös tekintettel az állami biztosító idevonatkozó felelősségbiztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Géza (1986) Értékek vizsgálata a Déri Miksa Szakközépiskola tanulói körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethné Jankó Judit (1986) A pedagógusok társadalmi helyzete, ahogy a szakemberek, a közvélemény és önmaguk látják. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó Erzsébet (1986) A gyámhatóság feladata a kiskorúakról való állami gondoskodás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ocsovszkiné Joó Judit (1986) A magyar mitológia Jókai műveiben (Különös tekintettel "Bálványosvár" című regényére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Ildikó (1986) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oravecz Márta (1986) Sámánisztikus vonások a háromszéki és az udvarhelyszéki népmesékben (Kriza János: Vadrózsák). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orcsik Mihály (1986) A mezőgazdasági szövetkezeti tagok nyugellátása és járadéka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orsó Zsuzsanna (1986) A fasizmus történetének kutatása a tudományos viták tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Éva (1986) Vasúti árufuvarozás (különös tekintettel a fuvarozási szerződés megkötésére és módosítására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palásti Márta (1986) A földvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papházi Tibor (1986) A szocialista társadalom és állam Marx és Engels műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Erzsébet (1986) A reformáció tükröződése Pápai Páriz Ferenc műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ildikó (1986) Az államhatalmi- és a népképviseleti szervek választása hazánkban a felszabadulás után a jelenleg hatályos választójogi törvény megjelenéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ilona (1986) Stranovedčeskaâ i lingvostranovedčeskaâ informaciâ v prepodavanii russkogo âzyka v vosmiletnej škole (kursovaâ rabota). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Imréné (1986) A kenderfeldolgozás, a fonás és a szövés szakszókincsének vizsgálata a Szabolcs-Szatmár megyei Ajak községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Mónika (1986) Vállalati sajátosságokhoz alkalmazkodó általános utókalkulációs program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Tamás (1986) A túlélő házastárs haszonélvezeti joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Veronika (1986) A segítségnyújtás elmulasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1986) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Vencsellői Klára (1986) A 3-6 éves gyermekek ének-zenei nevelésének elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paskó Istvánné (1986) A magyar nyelv tanításának helyzete szakmunkásképző iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения александра блока "двенадцать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Kálmánné (1986) Анализ стихотворения Александра Блока "Двенадцать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Patkós Gábor (1986) Különböző környezeteket figyelembe vevő mediális szűrések összehasonlító elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai Mária (1986) Axonális transzport szezonális változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulikné Juhász Mária (1986) Vas Gereben írói munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pekó Anna (1986) A közvetlen összetevők pszichikai realitása az orosz nyelv oktatása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pelle Beatrix (1986) A tanács végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek hatásköre és hatósági jogköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pelyva Imre (1986) Természet-és környezetvédelmi szakkör az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perez Jorge Luis Segredo (1986) Globális optimalizálási feladat konvex halmazon Pintér eljárásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrina Anikó (1986) Az életképek színikritikái 1846-1848. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petényi Zsolt (1986) Csoportszerkezet dinamikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőné Sántha Katalin (1986) A természetes hozam és a takarmányozási hozam összefüggései a ponty /Cyprinus carpio/ amurral /Ctenopha- ryngodon idella/ fehér busával/ Hypophatalmichthys molitrix/ és pettyes busával /Aristichtys mobilis/ történő kombinált népesítésekor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Pintér Zoltánné (1986) A karcagi május 1 MGTSZ sertéstelepén keletkezett hígtrágya környezetkímélő elhelyezése és hasznosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár Péter (1986) Szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Portisch Éva (1986) Tanulmányi szerződés és a munka melletti továbbtanulás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prucsi János (1986) A differenciálás egy lehetséges változata a kötelező alól való felszabadítással, fejlesztő szaktanár beállításával, az intézmény színtereinek és erőforrásainak célszerű igénybevételével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Punk Zsolt (1986) Bináris képfeldolgozási műveletek a sejtprocesszor prototípuson. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Puskásné Király Edit (1986) Péter-kori manufaktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puza Erzsébet (1986) A vállalati magatartás és a tisztességtelen ár érvényesítésének egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Judit (1986) A kínvallatás és a halálbüntetés jogi szabályozása 1768-tól 1843-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pálfalvi Aladárné (1986) Néhány szocialista ország pedagógus-továbbképzésének összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Péter (1986) A pénzbüntetés elmélete és gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Éva (1986) A XVI-XVII. századi angol kereskedőtársaságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Erzsébet (1986) A nem fizikai dolgozók értékelésének rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pék Gábor (1986) Az Általános Kereskedelmi és Vámtarifa Egyezmény (GATT) létrejöttének okai, megalakulása, működésének rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péntek Lászlóné (1986) A kovalens kötés és tanitása [!tanítása] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pósfay Péter (1986) Leggyakoribb ehető és mérgező gombafajok ismeretének felmérése Szeged város felnőttkorú lakossága körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pótári Mihály (1986) A perbeli mulasztás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffayné Oláh Katalin (1986) A gyakorlóiskola helye, szerepe, funkciója a mozgalmi munkára való felkészítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajos Judit (1986) Kettős költői magatartás Babits Mihály kései lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Reményik Lászlóné (1986) A környezet változásának hatása Szeged város madárvilágára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Retkes Ákos (1986) Szeged környéki homoktalajok gyomnövényei és a gyomtalanításuk korszerű agrotechnikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Riczu András (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok vagyoni közreműködésének jogi formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Istvánné (1986) Egy környezet- és természetvédelmi tábor szervezése, szakmai programja, levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszik Csaba (1986) A bűvöskocka szimulálása ZX Spectumra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmán László (1986) A magyar századforduló regénye- Ambrus Zoltán: Midás király. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubos Mihály (1986) Viktimológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rusvai Péterné (1986) Анализ русских глаголов. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Erzsébet (1986) A parazita (prostitúciós jellegű) bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Piroska (1986) Gárdonyi Géza: Isten rabjai - műelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réti Anna (1986) A hallás utáni daltanítás elsajátítása (egy tanítóképzős ének-zene szakkollégista hallgatói csoportban végzett megfigyelések alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Németh Mária (1986) Manuel Gonzalez Prada politikai eszméi: első korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Judit (1986) A Tisza alsó vidékének vizminősítése [!vízminősítése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rövid Csaba (1986) A földvédelem jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salánki György (1986) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarudi Éva (1986) Az orosz poliszémikus frazeologizmusok és magyar nyelvi megfelelőik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Savanya Gézáné (1986) A társadalmi- és tömegszervezetek, -mozgalmak szerepe, együttműködése az idősek gondozásában Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schreiber Beatrix (1986) Algoritmus a középtávú lakóházfelújítási címjegyzék összeállítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Ágota (1986) Munkabüntetések a büntetőjog szankció rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1986) Az ifjúkori bűnözés helyzete jellemző okai és megelőzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy Ildikó (1986) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Edit (1986) Irodalmi névadás, névdivat Bólya Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sokk Lajos (1986) Nem vagyoni kár a magyar jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi József (1986) A Szocialista Munkásmozgalom kialakulásának kezdetei Magyarországon (1868-1880). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somodari László (1986) Az időskorúak helyzete Veszprém megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Edit (1986) Az ideált megtestesítő hősök Dosztojevszkij: A Karamazov testvérek és A félkegyelmű c. műveiben (Miskin herceg: Aljosa Karama zov, Zoszima sztarec). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Levente (1986) Basic interpreter szintaktikus elemző fázisának tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Margit (1986) Békés története 1711-1742-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Péter (1986) A visszaesés megítélése hatályos büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefanovits János (1986) Konvex, szimmetrikus poligonok rekonstrukciója ortogonális vetületeikből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stiener János (1986) A szavak és ragjaiknak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strigencz Márta (1986) Анализ повести в.распутина "последний срок". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Svecz Mihály (1986) Hanyatló korszak vagy a századvég igazi magyar írója? (A Jókai-komikum 1875-1904 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Gyula (1986) Az alkoholizmus és a bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabady Józsefné Békési Magdolna (1986) A szegedi magánénekoktatás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pál (1986) Az újítómozgalom helyzete Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ervin (1986) A számítógépprogramok jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gabriella (1986) Asztali elektronikus árjelző mérlegben alkalmazott SBC-011 mikroprocesszoros kártya tesztelése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó György (1986) A szándékos emberölés alapesete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái (család a szocializmusban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Géza (1986) Kora vaskori bekarcolt, bepecsételt díszítésű kerámialeletek Hódmezővásárhely Gorzsa-cukormajor lelőhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1986) A fegyelmi büntetések hatása a dolgozók munkafegyelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1986) Az izomműködés élettani és morfológiai összefüggése a harántcsikolt izom esetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1986) A munkaerő hiány és felesleg alakulása a mai magyar gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ákos (1986) Személyiség szerepe a bűnözésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai László (1986) A Kínai Kommunista Párt története, a párt belső élete Kína Különleges Körzetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Katalin (1986) A gyermekelhelyezés és a gyermekelhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmári László (1986) A technikai és technológiai fejlődés hatása az általános képzés tartalmára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Barna (1986) A fegyelmi felelősség érvényesülésének tapasztalatai a Nyíregyházi Dohányfermentáló Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Zsuzsanna (1986) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szauer Erzsébet (1986) Hazánk ásványi nyersanyagai és fontosabb kémiai ipartelepei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebeni László (1986) A bizonyításra vonatkozó szabályok a házassági és származási perekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenes Ildikó (1986) Szociális szerepek tanulása 13-14 éves családban felnőtt és állami gondozott gyermekek esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentandrási Edit (1986) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokira Jánosné (1986) Az Éjjeli menedékhely a magyar színpadokon 1903-tól napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szrenka Éva (1986) Szeged kulturális élete 1848-49. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka Zsuzsanna (1986) Fasiszta mozgalmak és diktatúrák Közép- és Kelet-Európában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Sztrapák Ferencné (1986) Allergiás reakciók az emberi szervezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai István (1986) Az SZDP és a szocializmus mint stratégiai cél 1944-1948-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Margit (1986) A Nyugat I. korszakának ars poeticája: Ady Endre, Babits Mihály, Juhász Gyula és Kosztolányi Dezső költészetében (1908-1917). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsényi Zoltán (1986) A gombatermesztés helyzete Szegeden és könyékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Edina (1986) A Középcsiki- medencében elhelyezkedő Somlyó- hegy legjellegzetesebb növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Irén (1986) Az olvasás tanítása a negyedik osztályos orosz nyelvkönyv szóbeli kezdő szakasza segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Széllné Fogarasi Ágnes (1986) Veszélyes üzemi felelősség, különös tekintettel a vasútra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széllné Takács Tünde (1986) Egy csapat hagyományrendszerének szerepe a nevelési folyamat megszervezésében /А deszki 2019.számú Kossuth Lajos úttörőcsapat hagyományrendszere/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szép György (1986) A család szerepe, változásának főbb jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szüle Ferencné (1986) Redoxi reakciók értelmezése standard potenciál alapján és tanitásuk [!tanításuk] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Rózsa (1986) A naturalizmus jelentkezése az 1880-as évek magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Csaba (1986) A szakértő szerepe a büntető igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárossy Ágnes (1986) A domináns nyelv eldöntése egy kétnyelvű (magyar-orosz) gyermeknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Séllei Éva (1986) A fitoplankton rövidperiódusu [!rövidperiódusú] vizsgálatai Tihanyál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tabajdi Katalin (1986) A sorkatonák öngyilkosságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tajtiné Hatos Katalin (1986) Pszicholingvisztikai vizsgálatok. Nyelvtanulás, nyelvtanítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Hedvig (1986) A veszélyeztetett gyermekek és a róluk való gondoskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Norbert (1986) A tartási szerződések gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Zoltán (1986) Moson és Magyaróvár egyesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takácsné Hercz Mária (1986) Különböző pedagógus-csoportok szociológiai jellemzői és életértékei közötti összefüggések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tala Péter (1986) Hogyan osszunk meg egy titkot? BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Talmácsi György (1986) A mindennapocs iskolai testnevelés bevezetésének Csongrád megyei tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Etelka (1986) A népességfejlődés évtizedről évtizedre a kiskőrösi járásban (1900-1980). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamási Tamás (1986) Hibakezelő kilépési rutinok OS operációs rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar Eleonóra (1986) Készletgazdálkodási rendszerek tervezésének elvei, egy konkrét megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari Gizella (1986) Az ürge és más kisemlősök dél-magyarországi elterjedése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarnai Sára (1986) A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnóczi László (1986) Adalékok a Moldvai és Áttelepített Csángómagyarok folklórjának összehasonlításához. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terényiné Völgyi Éva (1986) A Querela Hungariae toposz jelentkezése XVII. századi prédikációs irodalmunkban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Timár Judit (1986) Lermontov: Korunk hőse. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tinusz János (1986) Madách Imre korai drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiszavári Sándor (1986) Oktató-nevelő munka a Szarvasi Magyar Királyi Tessedik Sámuel Középfokú Gazdasági Tanintézetben 1927-1944 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tok Éva (1986) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvi tankönyvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tokai Ilona (1986) Az állam és a szövetkezetek viszonya, különös tekintettel a törvényességi felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokaji Mária (1986) Az 1968-as párizsi diákmozgalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tombácz Lászlóné (1986) Az iskola művészeti nevelésének tanórán kívüli lehetőségei (helyzetkép, kritikai elemzés, fejlesztési feladatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompa Éva (1986) A gyámhatósági eljárás egyes kérdései. Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomszer Miklós (1986) A bírói eljárás keretei a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tornyay Magdolna (1986) Mai magyar Júdás-regények és drámák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turupuliné Polyák Katalin (1986) A szövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai Attila (1986) A madarak gyűrűzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tésik Péter (1986) MONITOR program C-64 személyi számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tímár Tamás (1986) A szocialista bankrendszer fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Attila Árpádné (1986) A Békés városán átfolyó Élővíz-csatorna környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Dezsőné (1986) Hetedikesek élőbeszédének néhány sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1986) A veszélyviselés kérdése a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Irén (1986) Káromkodások és durva kifejezések a XX.sz-i magyar szépirodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1986) A magyar nyelvtudomány helyzete a személyi kultusz éveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1986) Az észak-írországi válság okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1986) Szőnyi Benjámin verses műveinek formai összehasonlító vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Juhász Ildikó (1986) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Márkus Katalin (1986) Adalékok a szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskola Neveléstudományi Tanszékének történetéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tótka Sándor (1986) Értékorientáció és értékválság 13-15 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Béla (1986) A deviáns magatartások kriminológiai ismérvei, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Ildikó (1986) Kalotaszeg népi ornamentikája és vonzásköre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Istvánné (1986) Humángenetika és családtervezés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Török Istvánné (1986) A kémia tanár képességfejlesztő tevékenysége, tehetséggondozása : kémia szakkor az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Marianna (1986) A cigánybűnözés néhány kriminológiai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüske Magdolna (1986) Nevelőotthoni közösségi kapcsolatok családi háttere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vajda Józsefné (1986) Az ellenőrzés és értékelés hagyományos és újszerű formái a biológiai órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Sándorné (1986) A tanítói továbbképzés hazai fejlődésútja és az alsó tagozatos szakfelügyelet továbbképzési funkciójának kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valusek Andrea (1986) Az irodalomszervező Kós Károly. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsik Hajnalka (1986) A hatalom és az egyén viszonya Székely János drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vancsó Marianna (1986) Madách Tragédiája a Szegedi Szabadtéri Játékokon (1933-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanóné Vincze Etelka (1986) A szíjgyártás szókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Beáta (1986) I. Péter adminisztratív reformjai. Közép- és felsőfokú igazgatási szervek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1986) Égitestek az ősi magyar hitvilágban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gábor (1986) PL/I nyelvű kód generálása Jackson-féle strukturált programtervből. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imréné (1986) A kémia tanár pályairányitó [!pályairányító] tevékenységének lehetőségei és módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga József (1986) A hitel- és bankrendszer felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tibor (1986) A Szovjetunió a korabeli magyar sajtó tükrében 1930-1940. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Tiborné (1986) Orosz - magyar asszociációs vizsgálatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágnes (1986) Gondolatok Anna Ahmatova korai költészetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vargáné Masa Anikó (1986) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Takács Katalin (1986) Szólások és közmondások Bornemisza nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Ildikó (1986) A dekabristák elméletei az állam átalakításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov Márta (1986) Az időskorúak szociális helyzetének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereb Katalin (1986) Az értelmi fogyatékosok és a családi környezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkey Ágnes (1986) Performatív igék a magyar nyelvű drámákban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágó Mária (1986) A bíróságok jogfejlesztő szerepe a gyermekelhelyezésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágóné Bárány Zsuzsanna (1986) Bródy Sándor Egy tragédia és Móricz Zsigmond Tragédia című novellájának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váli Gábor (1986) Konvex alakzatok rekonstrukciója vetületeikből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vántus Rabán (1986) Az öngyilkosságok társadalmi és tudományos megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Mária (1986) Melius Péter Herbáriumának betegségnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Imréné (1986) A kereskedelem új üzemelési formái a polgári jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wágner Ferenc (1986) Szociális környezet és agresszivitás vizsgálata fiatal ökölvívóknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zelman Ildikó (1986) Egy körutazási probléma megoldása C-64 személyi számítógép alkalmazásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos János (1986) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsom Lajosné (1986) Az értékekre való nevelés kérdései a nevelőotthoni csoportokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsótér István (1986) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvara Jánosné (1986) A játékok és mesék szerepe az elemi matematikai fogalmak és készségek kialakításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zádor Imre (1986) Megelőzés a közlekedésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ágotai Tibor (1986) A szabálysértési jog változásai az 1968. évi kodifikációt követően - Különös tekintettel a tanácsi hatáskörbe tartozó szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai Katalin (1986) A cigányság társadalmi helyzetének javítása Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög Ildikó (1986) A manierizmus megjelenése Thordai János zsoltárfordításaiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ördögh Béláné (1986) A növényvilág evolúciója földtörténeti korok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:42:37 CET.