Items where Year is 1985

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É
Number of items: 511.

Kaszó Ildikó (1985) Egyéni pályaelképzelés és társadalmi realitás (Pest megyei tapasztalatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

A

Abinéri Ottó (1985) A határőrök deviáns magatartásának főbb nevelésszociológiai sajátosságai és okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aczél Ágnes (1985) Egy lehetséges interpretáció Nyéki Vörös Mátyás zsoltáraira. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs Irén (1985) A fejlődési rendellenességek és anatómiai következményei. A szív fejlődési rendellenességei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Alexin Zoltán (1985) Alakfelismerés attribútum nyelvtannal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási Teréz (1985) Bitsoros aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Angyal László (1985) A csehszlovákiai magyarok kitelepítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Gábor (1985) A szabadságvesztés-büntetésre ítéltek nevelésének egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Miklós (1985) A hadseregszervezés általános problémái és a székely hadosztály (1918-19. november-március). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babits Józsefné Vörös Anikó (1985) A szociális otthon gondozottainak interperszonális kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsó Klára (1985) Bitparallel aritmetikai alapműveletek a sejtprocesszor prototípusra. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi László (1985) A népesedéspolitika eszközei a gyermekgondozási segély és a gyermekgondozási díj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ilona (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bajnai Gábor (1985) A környezetvédelem jogi szabályozása, különös tekintettel a környezetvédelem államigazgatási szervezetére és annak feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajnóczi Sándor (1985) Lépes Bálint retorikája és stilisztikai megoldásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Irén (1985) Osztott anyaggazdálkodási rendszer R-22 és Robotron 5130 számítógépekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balatinácz Éva (1985) Luis Bunuel szürrealista ihletésű filmjei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek státusváltozásainak problematikája hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balku János (1985) A termelőszövetkezetek státusváltozásai hatályos jogunk és a gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Lajos (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Erika (1985) Jobbágymozgalmak Hódmezővásárhelyen a XVIII. század második felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Gyárfás (1985) Az énkép néhány sajátosságának tükröződése a 13-14 éves tanulók önjellemzéseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh István (1985) A földreform és a földigénylő bizottságok működése Bucsán (1945-1947). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Harkány Judit (1985) A hit és a kétely szerepe Sütő András dráma-tetralógiájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogné Kölüs Mária (1985) A Horthy-korszak munkásmozgalmának legfőbb jellemzői az 1920-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Gabriella (1985) A gyermekbűnözés - Javító-nevelő intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs József (1985) A vezetők munkaviszonyával kapcsolatos speciális szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Mihály (1985) A parazita (prostitúciós) bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázsné Juhász Ildikó (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai, különös tekintettel a narkomániára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barczi Aranka (1985) Ősvallásunk nyelvi jelei Ortutay Gyula: Magyar népmesék c. gyűjteményben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Erzsébet (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barnáné Szilágyi Györgyi (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Imréné (1985) Az audio-vizuális technikai eszközök alkalmazásának lehetőségei a tananyag feldolgozásában és elsajátításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha Mária (1985) A német egzisztencializmus egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Edit (1985) Adalékok Zrinyi Miklós katonai szótárához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Basch Éva (1985) A személytelen szerkezetek szintaxisa és szemantikája a mai francia nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bedő Éva (1985) Egy felületillesztési probléma megoldása és grafikus ábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Lászlóné Bakos Erzsébet (1985) Bethlen Gábor egyénisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Andrea (1985) Az ági öröklés fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Márta (1985) A római katolikus egyház társadalom (állam) elmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze József (1985) A községi tanács végrehajtó bizottsága összetétele, feladata, hatásköre, jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Erika (1985) Ortogonális polinomrendszerek alkalmazása a numerikus analízisben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkó Ilona (1985) A szexuális nevelés lehetőségei az új biológia tanterv keretében az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkőné Bagoly Teréz (1985) A Nádasdyak gazdálkodása a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benyhe Mária (1985) Szeged gazdasági és társadalmi viszonyai 1828-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Mariann (1985) Pénzügyi szabályozórendszerünk időszerű kérdései, különös tekintettel a vállalati jövedelemszabályozásra és a keresetszabályozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berezvai Márta (1985) Kereszténység a Historia Augusta-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berki Ágnes (1985) A sárospataki Rákóczi-könyvtár és annak 1658-60-ban készített töredék katalógusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernula B. Péter (1985) Az első bécsi döntés a korabeli sajtóforrások tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berényi Andrea (1985) A szabadságvesztés végrehajtása során felmerülő problémák - az elítéltek átnevelése -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Anikó (1985) Véletlenszám-generátorok tesztelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biczó Ildikó (1985) Az etikai foglalkozások helye és szerepe a középiskolai kollégiumok nevelőmunkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Erzsébet (1985) A többalakú igeszemléleti párok lexikai és grammatikai jelentése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Biró Teréz (1985) A jugoszláv alkotmányfejlődés és az 1974. évi alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boczek Judit (1985) Sárkányok és sárkányölő hősök a magyar néphagyományokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodóczky Judit (1985) A nemi erkölcs elleni bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Annamária (1985) Korszerü [!korszerű] vegyipari termékek : növényvédőszerek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boncz Katalin (1985) Számítógépes interaktív oktató és vizsgáztató rendszer továbbfejlesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Borbiró Ibolya (1985) A környezetvédelem és az erdő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gyula Miklósné (1985) Az Amerikai Egyesült Államok munkásmozgalmának áttekintése a kezdetektől a IX. századig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Ildikó (1985) A reneszánsz kompozíció felbomlása. A manierizmus jellemzői Thordai János zsoltárfordításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boros Ildiko (1985) A nemzeti bankok szerkezete, különös tekintettel a Magyar Nemzeti Bankra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi Istvánné (1985) Első éves, általános iskolai tanárjelöltek pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsy János (1985) A kelet-nyugati gazdasági kapcsolatok alakulása, különös tekintettel az elszámolásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottyán Éva (1985) A házasságfelbontás néhány jogi és etikai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsik Tibor (1985) Egy és kétváltozós függvények ábrázolása sornyomtatón. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Boór Norbert (1985) A Francia Kommunista Párt és a Szocialista Párt együttműködésének néhány kérdése a 60-as évek közepétől 1981-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brogli Erika (1985) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruder Tamás (1985) Számítógépes-hálózati protokollok LAPB protokoll modellezés Pascal programozási nyelven, SDL gráfok alapján. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Lajosné (1985) Játékos módszerek alkalmazása a szóbeli, olvasási és írástanítási szakaszokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busné Csák Zsuzsanna (1985) A határozatlan tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Magdolna (1985) Európai tőkés államok politikai rendszerének változásai és hatásai a nemzetközi munkásmozgalom fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfalvi Csaba (1985) A fácán szerepe vadgazdálkodásunkban, Gyálaréti Vadásztársaság tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi Péterné (1985) A családias nevelés kérdései a nevelőotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki Árpádné (1985) Tematikus játékok az alsófokú orosz nyelvoktatásban (Az olvasástanítást hatékonyabbá tevő játékok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bóra Zsolt (1985) A parlament szerepe a koalíciós korszak küzdelmeiben (1944. december - 1945. szeptember). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök Judit (1985) Adatfelvevő program jogszabályok nyilvántartásához RSX-11 M Fortran környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büki József (1985) A nádi tücsökmadár vedlésének problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabáné Varga Marianne (1985) Mesterséges úszólápok szerepe a vízminőség-javításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1985) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata II. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cserháti Márta (1985) Fáklyavivők. Finn irodalmi mozgalom a húszas években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillag Zsuzsanna (1985) Rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia János (1985) Dr. Weil Emil orvos, Dombegyház nagyközség szülöttének, a magyar munkásmozgalom kiemelkedő harcosának életútja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka József (1985) Lukács György művelődéspolitikai tevékenysége 1919-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás István (1985) Funkcióváltozások a mai magyar családban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cséka Péter (1985) A házasságon kívül született gyermek jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Mihály (1985) A lakosság adóztatásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Mária (1985) A 6-18 éves tanulók szabadidő tevékenysége problematikája alakulása a pedagógiai szakirodalom tükrében (1945-1980). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigléczki Gabriella (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daru Józsefné (1985) A virágzásbiológia ökológiai vonatkozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Edit (1985) A növényekkel kapcsolatos hiedelmek az ókori zsidóságnál (A növények szerepe a Bibliában). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreczeni Katalin (1985) Laboratóriumi és vegyipari müveletek [!műveletek] végrehajtásához alkalmazott készülékek, gépi berendezések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Demeter Pál (1985) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ágnes (1985) Eötvös József: A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra (ideológiatörténeti elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobo Anikó (1985) Verbális és nem verbális jelzések vizsgálata a magyar és orosz nyelvű foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dubecz György (1985) A járások megszüntetése, a helyi államigazgatás új szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dugár Margit (1985) Állampolgári jogok a hatályos európai népi demokratikus alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Mária (1985) Új összefüggések a túzok zárttéri tartású szaporodás biológiájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dönczőné Talmácsi Edit (1985) Egyszerűsítés és korszerűsítés főbb területei a tanácsigazgatásban figyelemmel a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Emri Emese (1985) Makó urbéri viszonyai (1771-1848). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endréd! Józsefné (1985) Az amatőr színjátszás Csongrádon 1945-1971-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Engi Erzsébet (1985) Az izgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eszik Zoltán and Kiss Tamás (1985) A tömegkultúra kutatásának problémái. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

F

Facskó Zsuzsanna (1985) Aratás, cséplés - Dávod község múltjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas István (1985) A Boszorkánysziget csipőszunyog faunájának femérése [!felmérése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas József (1985) A békére és nemzetközi megértésre nevelés az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (1985) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Csaba (1985) Edgar Allan Poe novellaírói technikájának vizsgálata műalkotásfilozófiájának tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Sándorné (1985) A fonematikus hallás preventív korrekciója a nagycsoportos óvodások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (1985) Verbális és averbális jelzések vizsgálata egy adott orosz nyelvű foglalkozáson. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Emil (1985) Propaganda tevékenység egy nagyközségi művelődési házban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Gábor Károly (1985) Parazita jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1985) A Birk-kódex mondatszerkezeti sajátságainak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feleky Pál (1985) Környezetvédelem az államigazgatásben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó Judit (1985) Magyarország helye a dualizmus állami szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Festő Szabó László (1985) A nemzetiségek jogai Magyarországon a Kiegyezéstől a Tanácsköztársaság leveréséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer László (1985) Az élelmiszerek minőségének mérése, a mérési adatok számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Zsuzsanna (1985) Kiskunfélegyháza a szabadságharc idején (1848-49). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Formanek Ferenc (1985) A társadalom és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Furák Andrea (1985) A szülői felügyeleti jog gyakorlásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes József (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földesiné Ábrahám Katalin (1985) RNS-molekulák másodlagos szerkezetének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki János (1985) Földmérési adatbázisról téglalappal határolt terület kivágása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Csilla (1985) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1985) A német mezőgazdasági fejlődés főbb kérdései 1871 és 1914 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

G. Vizi Márta (1985) Kiszombor régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galyasné Rekeny Ilona (1985) Az augmentativ igék szintaktikai és szemantikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garami Mária (1985) Az állami költségvetés jóváhagyása és a zárszámadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi László (1985) R/TRAN alapú makróprocesszor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Garayné Klenk Éva (1985) A túlélő házastárs öröklési jogi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellértfi Katalin (1985) A szakszervezetek szerepe a népi demokratikus forradalom kezdetén Magyarországon 1944-1946 között (különös tekintettel a vasasszakszervezetekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerencsér Gábor (1985) Politikum és puritán eszmeiség Szőnyi Nagy István Mártyrok Coronája c. művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely István (1985) A felnőttkorúak pártfogó felügyelete végrehajtásának néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Zsuzsanna (1985) A magyar beszédaktus-igék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerse József (1985) Cukorgyári kristályosítási technológia számítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gesztelyi Csilla (1985) A diszkrecionális mérlegelés az államigazgatási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gidainé Molnár Gyöngyi (1985) Visszaesés a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gilicze László (1985) Lakóhelyem művelődéstörténeti emlékei a hódmezővásárhelyi színjátszás története 1944-1956. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Giró Szász János (1985) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gold Ildikó (1985) Interpoláció spline-okkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greman Rózsa (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei a Tombácz János meséi és a Felsőtiszai népmesék című mesegyűjteményekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grosch Andrásné (1985) A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Erika (1985) A potencialitás jelentésárnyalatai az orosz igékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Katalin (1985) Szeged cívistársadalma a polgárfelvételek alapján 1740-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Zoltánné (1985) A testnevelés és a sport fejlődése a szarvasi pedagógusképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Klára (1985) Az értelmiség kultúraközvetítő szerepe a hatvanas évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1985) A munkavédelem jogi szabályozása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Károly (1985) Az új üzemeltetési formák alkalmazásainak hatása a vállalati gazdálkodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajduchné Szmola Gyöngyi (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 14 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajduné Szarvas Valéria (1985) A diftongusok Okány község nyelvjárásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halászné Pozsár Mária (1985) Négyesy László verstani és irodalomtörténeti munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamar Zita (1985) Juvan Seszlatov - a manysi költő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Tibor (1985) Nukleinsav szekvenciák filogenezise. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyeshalmi Zoltán (1985) Az építésügyi igazgatás szervezete, és egyes építésügyi igazgatási hatáskörök a tanácsrendszer bevezetésétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyesi Katalin (1985) Koncentrációs lehetőségek a környezetismeret órákon 4-5. osztály. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Heller Péter (1985) A szerződéses üzemeltetés jogi szabályozása és gyakorlati tapasztalatai (különös tekintettel a Jász-Nagykun V.V-ra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ferenc (1985) Betegnyilvántartó programcsomag készítése IBM PC személyi számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Marianna (1985) A Bánk bán átigazítása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodászi Zoltán (1985) Házasság és élettársi kapcsolat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hont Pálné Szűcs Ilona (1985) A fiatalkori bűnözés új vonásai különös tekintettel az állam elleni bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoppál Gábor (1985) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornok Anikó (1985) Játékos gyakorlatok alkalmazása az általános iskolai orosznyelv-oktatásban, különös tekintettel az új, 4. 5. 6. osztályos tananyagra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth János (1985) Tér- és időproblémák Oszip Mandelstam utolsó költői korszakában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Zoltán (1985) A somogyi munkások helyzete és életviszonya a két viláháború között a sajtó tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Fenyvesi Lilla (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Kormos István: Az égigérő fa című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horák Erzsébet (1985) Geometrikus és növényi ornamentika a népvándorláskori leletek díszítőművészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Huszár Tibor (1985) A dolgozók részvétele az állami vállalatok irányításában, különös tekintettel az önkormányzó vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Ferenc (1985) Románia nemzetiségi politikájának főbb magyar vonatkozású kérdései az antifasiszta fordulatot követő években (1944-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámos Edit (1985) Az erőszakos nemi bűncselekmények néhány kriminológiai kérdésének vizsgálata (Veszprém és Csongrád megye adatainak alapján 3 évre visszamenőleg). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Marianna (1985) A devianciaformák és a fiatalkori bűnözés kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Tóth István (1985) Az államigazgatási hatósági eljárás törvényességi garanciarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivacs István (1985) A szocialista tisztképzés története Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Károlyné (1985) A közoktatási és közművelődési intézmények együttműködésének tapasztalatai Vác városban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakobovits Kynga (1985) A házasság közös megegyezéses bontásának fejlődése és jelenlegi gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jancsik Imre (1985) "A művészet sorsfordulója" és Ambrus Zoltán Solus eris-e. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jancsó Péter (1985) Algoritmusok gráfokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankovich Béla (1985) Az újítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jankó Ágnes (1985) A földvédelem jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszki Edit (1985) Adatok ellenőrzése és listázása jogszabályok nyilvántartásához RSX környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jordanova Mirella (1985) Gelléri Andor Endre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Gyöngyi (1985) A művelődés, műveltség determináltsága - egy község életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhászné Magyar Szilvia (1985) Útkeresés a francia filmművészetben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jáhni Gabriella (1985) A regressziószámítás alkalmazása két programcsomag programjainak felhasználásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Gabriella (1985) A vétkesség szerepe a házasság felbontásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jávor Zoltán (1985) A jog a társadalmi magatartás szabályozója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás János (1985) A választott pályával való azonosulás a szakmunkásképző iskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jószai Zoltán (1985) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Katalin (1985) A népszínmű recepciója (A befogadói igény mint műfaj formáló tényező Szigligeti Ede legsikeresebb színpadi művei /1840-48/ nyomán). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Józsa Éva (1985) A természetvédelmi oktatás lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kacz Ferenc (1985) Moldva történeti és földrajzi leírása a XVII-XVIII. század fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kallós Géza (1985) Egyes popzenei műfajcsoportok-,irányzatok és stílusok sokfélesége, sajátosságai és ismertségi szintjük vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár Zsolt (1985) A hatalom fogalma, fajtái és az állam. Kitekintés a marxista politológiai irodalomra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanalasné Vadaszán Aurélia (1985) Az izomrostok szerkezetének vizsgálata a fejlődés tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kanász Nagy Erzsébet (1985) Hibás sejtterek programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus János (1985) Pedagógiai referenciarendszer létrehozása Kiskunfélegyházán (Esettanulmány). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Piroska (1985) A magyar idiomatikus összetett szók szerkezeti és szemantikai sajátosságai és megfelelőik az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos István (1985) A gyulai szövetkezetek ’Körös’ Néptánc együttesének története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaszanyi Zoltán (1985) PASCAL-fejlesztés A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Erzsébet (1985) Polifónia Juhász Ferenc: A szarvassá változott fiú kiáltozása a titkok kapujából c. hosszú versében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona József (1985) Szelekció Mohács város általános iskoláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajosné (1985) Hajdu-Bihar megye környezet- és természetvédelmi helyzete napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katonáné szabó Andrea (1985) A magyar szakszervezeti mozgalom 1919-1929 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Sára (1985) Mártély község határának régészeti topográfiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés László (1985) Kultúra és demokrácia A dolgozók kulturális szintje es az üzemi demokráciához való viszonyuk összefüggéseinek empirikus vizsgálata a Tisza Bútoripari Vállalat 5.sz. Csongrádi Gyáregységénél. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés Tünde (1985) Öntevékeny szervezetek a Pálhalmai Börtön és Fogházban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keliger Istvánné (1985) Az auditív-lexikai előkészítés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kelló Marianna (1985) A gyulai köteles mesterség és szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kendiné Kiss Ilona (1985) A humor nyelve, a nyelv humora (Szóviccek vizsgálata). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Kenézné Veszprémy Anna (1985) Szükséghelyzetek a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Klára (1985) A gyermektartásdíj jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes Zsuzsa (1985) Bitparalel aritmetikai alapműveletek sejttérben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztfalvi István (1985) Urbanizáció napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Pál (1985) Algoritmusok fákon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Keserü Balázs (1985) Vita a szocializmus egy országban való felépítésének lehetőségéről (Sztálin és Trockij vitája a 20-as évek Szovjetuniójában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keszler Gyula (1985) A Káli-medence kisközségeiben lakók életkörülményei és művelődésük kérdései. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kincses István (1985) Munkaszervezet és termelési mód a történelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kinyó István (1985) Szemelvények Csanádpalota közművelődésének történetéből. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Sándorné (1985) A kombinatív képesség fejlesztésének lehetőségei az alsó tagozatos tantárgyakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Pál Ilona (1985) A macska szerepe hajdan és ma a magyar nép hiedelemvilágában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kismartoni Péter (1985) A Mozambiki Népi Köztársaság története a gyarmatosítástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Dénesné (1985) A főnévragozás tanítása a 6. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Gabriella (1985) A képességek szerepe a gimnáziumi tanulók pályaválasztásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Jánosné (1985) Komplex elszámolási rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1985) Az alapok képzése a vállalati gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Csabai Valéria (1985) A békéscsabai Vásárhelyi Pál Ipari és Vízgazdálkodási Szakközépiskola története 1950-1984-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Hajling Katalin (1985) Egy XVII. századi erdélyi unitárius szerző kéziratban maradt műve (Árkosi Benedek: Az Hetbeli minden napokra irattatott... Imatsagos konyv ... es ...elmelkedesek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klem Csilla (1985) Kórházi információrendszer-laboratóriumi alrendszer archiválási moduljának programterve. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Knódelné Kurdi Júlianna (1985) Iskolatörténeti kutatások 1797-től 1867-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Mária (1985) Hollós József politikai portréja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolonics Melinda (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Veronika (1985) A parancsnoki nyomozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komoróczki Erika (1985) Motívumvizsgálatok Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Ilona (1985) Az év jeles napjaihoz fűződő étkezési szokások hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Éva (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei Dégh Linda: Kakasdi népmesék I. című népmesegyűjteményében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs György (1985) A magyar frazeologizmusok orosz nyelvre történő fordításának sajátosságai (Mai magyar írók műveinek orosz fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Kopp Miklósné Mazanec Ágnes (1985) Az ifjúság nyelvi kultúrája és annak pedagógiai "következményei". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovalcsik Andrea (1985) "A nemek kapcsolatának erkölcsi problémái" című szakdolgozat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1985) Adalékok a Dreyfus-ügy Magyarországi visszhangjához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1985) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1985) Assisi Ferenc és Lev Nyikolajevics Tolsztoj. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Bolyós Ildikó (1985) A Balaton vízminősége - szennyvíztisztítás Zánkán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozics Katalin (1985) Erkölcsi fogalmak, ítéletek tizennégy éves korban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajnyák László (1985) A felnőttoktatás múltja, helyzete és fejlődésének iránya Miskolcon az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Judit (1985) A róka /Vulpes vulpes/ szerepe az életközösségi rendben a megváltozott mező-és erdőgazdálkodási viszonyok között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krémer Zsuzsanna (1985) Vállalati érdekeltségi alapok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera József (1985) Kunfi Zsigmond politikai pályája, elméleti munkássága 1918. őszétől haláláig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunkel Petra (1985) A ládapakolási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurócziné Németh Éva (1985) A lakótelepi művelődés sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kvasznicáné Vásárhelyi Vera (1985) Dramatikus módszerek az általános iskola irodalom óráin. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádár Ildikó (1985) A házasság létrejötte, az érvényes házasság joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Ilona (1985) Államigazgatási határozatok bíróság előtt megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Káldi Katalin (1985) Lakodalmas népszokások Törtelen. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Káldi Menyhért (1985) Tolna megyei német telepítések a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Gábor (1985) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Zsuzsa (1985) A lakások elosztásának elvi és egyes gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kávássy Attila (1985) A kötbér jelentősége a szerződéses kapcsolatokban ítélkezési tapasztalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósz Zsuzsanna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis lekérdezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kövesházi Tibor (1985) Pártviszonyok alakulása Magyarországon a koalíciótól az egypártrendszerig 1945-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér József (1985) A konjunktúra alakulása az USA-ban 1983-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Bartha Ágnes (1985) A gyermekelhelyezés és az elhelyezés megváltoztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladnyik Mihályné (1985) Az auditív lexikai előkészítés jelentősége, megvalósítása az 5. osztályos orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajos Szilveszter (1985) A családi viszonyok deviáns jelenségeinek etikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lelovics Ferenc (1985) Numerikus kvadratúrák. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Györgyi (1985) Az orosz melléknevek paradigmatikus rendszere ismeretének vizsgálata az I. éves orosz szakos főiskolai hallgatók körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ludmány János (1985) A földjogi törvénytervezet egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukics Gyöngyi (1985) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Ildikó (1985) A zártkerti földek tulajdoni és használati viszonyainak történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Irén (1985) A VB titkár törvényességi felügyeleti jogának általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Zoltán (1985) Szervezeti változások Miskolc megyei város tanácsi igazgatásában a felszabadulást követően, különös tekintettel az 1980-as évek reformtörekvéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Erika (1985) A gyermektartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi Katalin (1985) Az R/TRAN nyelv implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Éva (1985) Vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczkó Katalin (1985) A folyamatos és befejezett szemléletű igék az általános iskola 4. osztályában (Tankönyv-elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Madocsai Bea (1985) Az olasz alárendelő mondatok egyes típusainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magasi András (1985) Kísérletek a magyar nemzeti eposz megteremtésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Istvánné (1985) A melléknév alanyesetének megtanítása az orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makó Ildikó (1985) Vörösmarty Mihály epigrammái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Katalin (1985) Tapasztalataim az orosz nyelvi előkészítő tanfolyamról (kezdő nevelőknek). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marsi Éva (1985) Diszkrét rendszer szimuláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti Judit (1985) A humor nyelve - a nyelv humora. Humoros elnevezések. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matteikatné Sebestyén Erika (1985) Párbeszédes szótárkezelő program felhasználói funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matyók Katalin (1985) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matóné Bangha Katalin (1985) Az üzemi sajtó nyelvhasználatának néhány kérdése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mendler Erzsébet (1985) Fitocönológiai vizsgálatok homokpusztai gyepvegetációban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menyhart Lajos (1985) Magyarcsanád a szocialista fejlődés útján (1944-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Jánosné (1985) A hódmezővásárhelyi ö-zés hangtani vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mikola Lajosné (1985) "A munkajogviszony jogellenes megszüntetése a munkáltató részéről" - a Szolnoki Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Misi Mária (1985) A jogi szabályozás helye a környezetvédelemben Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mizsei Ella (1985) Népi gyógymódok Kiskundorozsmán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Lajosné (1985) Osztály és iskolaközösség alakítása, önkormányzat fejlesztése a Királyegyházi Körzeti Általános Iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1985) A magyarországi szakszervezetek jogi szabályozása a kezdetektől a II. világháborúig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Teréz (1985) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak bűnözése Magyarországon. A narkománia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Attiláné Iványosi-Szabó Gabriella (1985) A paraszti vagyon összetételének alakulása Kecskeméten 1650-1769 (A végrendeletek feldolgozása alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Motzwickler Kálmán (1985) A beruházások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munz Károly (1985) A magyar szocialista családjog elhatárolása a polgári jogtól a szabályozási tárgyak jellegzetességei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Májer Márta (1985) A trianoni béke és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mányoki Zsolt (1985) A Római Katolikus Egyház tanítása a házasságról és családi kapcsolatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márfi Ildikó (1985) A szemelfaktív igék szemantikai és szintaktikai valenciája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkusné Krizsán Györgyi (1985) Igények és igényszint-változások a házassági hirdetésekben 1962 és 1982 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Zoltán (1985) Kiegyensúlyozott fa-struktúrájú adatbázis létrehozása és kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Zsolt (1985) Fejezetek a kisajátítás történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Tibor (1985) A dolgozók anyagi felelőssége a DUTÉP-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Mátyás (1985) Az Európai Gazdasági Közösség agrárpolitikájának aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móricz Jenőné (1985) Csingiz Ajtmatov: A természet ábrázolás művészi eszközei A fehér hajó c. kisregényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

N

Nagy András (1985) Szeged kereskedelme 1780-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gábor (1985) Erőművi főberendezések rendelkezésére állása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy József (1985) A Pártfogó Felügyelet alá helyezett elítéltek munkábaállításának előkészítése a Büntetésvégrehajtási Intézetben, valamint munkáltatásukkal kapcsolatos problémák, különös tekintettel a munkaügyi vitákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katinka (1985) A könnyűipari műszaki értelmiség pedagógiai-szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1985) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mariann (1985) A politemporalitás kifejeződése az orosz perfektív igéknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mihály (1985) Antikommunizmus - az imperializmus ideológiája és politikája a konvergencia elmélet kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1985) Megváltástan a különböző vallásokban (A megváltástan specializálódása a történeti istenkinyilatkoztatás vallásaiban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Piroska (1985) Korszerűsítési tendenciák a tanácsi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1985) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsolt (1985) A dolgozók megőrzési felelőssége a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1985) A "TŰZ" motívum Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné Ander Dorottya (1985) Az országismereti anyag az érzelmi-értelmi gondolkodás szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy-György Júlia (1985) A környezetvédelem jogi szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nedró Erzsébet (1985) Az általános iskolás korú hátrányos helyzetű tanulók - különösen az értelmi fogyatékosokra való tekintettel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Benjamin (1985) Kiskunmajsa helytörténete, különös tekintettel a népesedési viszonyokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Tibor (1985) A hátrányos helyzet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Násztorné Halász Marianna (1985) Az Orosházi Üveggyár története a társadalmi fejlődés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1985) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Zoltán (1985) A jeszenyini ornamentika elemei az orosz népművészetben (Jeszenyin "Perzsa motívumok" című ciklusa a műfordítás tükrében téma első része). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Ocskó Katalin (1985) A nő helyzete a történelmi változások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Mihályné (1985) A 6-10 éves tanulók világnézeti nevelésének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Márta (1985) Adatállományok listázása mezőleíró paraméterek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Onczay Zsoltné (1985) A textilipari szakmunkástanulók szocializációja és értékei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oros Ágnes (1985) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroszné Szabó Erika (1985) A római katolikus egyház felfogása a házassági és családi kapcsolatokról a pápai enciklikák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oszadszky Anikó (1985) Személyesség és vallomás a Mentségben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

P

Pail Mariana (1985) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papné Pámer Zsuzsanna (1985) A vállalati alapképzés rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Klára (1985) Változások az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zoltán (1985) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pappné Szabados Marianna (1985) A "hát" funkciója Wathay Ferenc énekes könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pauwlik Mihály (1985) A vállalati pénzgazdálkodás jogi szabályozása 1985. január 1-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Penczné Zoltán Zsuzsanna (1985) A gyermekölés problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő József (1985) A pedagógushivatásra előkészítés intézményi és környezeti-szociális feltételei a középfokú oktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Petraskóne Virag Ildikó (1985) A származásmegállapítás és a mesterséges megtermékenyítés egyes jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Plell Tibor (1985) Adott bauxitkutatási területre eső fúráspontok kiválasztása; egy terület felszínének ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Podlipszky Ervin (1985) DNS szekvenciák homológiájának vizsgálata statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polhammer Éva (1985) Középfeszültségű elektromos hálózat gráfreprezentációs felépítése és ábrázolása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Popik Gyula (1985) Az ördög alakja a XVI. században, különös tekintettel Heltai Gáspár 99. Fabulájára. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsonyiné Jámbrik Zsuzsanna (1985) Kiskunhalas Mezőváros népessége és gazdasági élete a török hódoltság után (1699-1745). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prauda Miklósné (1985) Valentyin Grigorjevics Raszputyin élete és írói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai Pál (1985) HPL implementáció Commodore 64 típusú személyi számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Erzsébet (1985) A munkaügyi vita fogalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás István (1985) A munkáltató egyoldalú intézkedési lehetősége, utasítási joga a dolgozóval szemben (A LB- és Szolnok-megyei Víz- és Csatornamű Vállalat gyakorlatát figyelembevéve). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánya Mária (1985) Dinamikus Információstruktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Ildikó (1985) Az élet, testi épség, egészség büntetőjogi védelmének alakulása a XIX-XX. században hazánkban (Az életet, testi épséget sértő bűncselekmények jogi szabályozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztiné Mészáros Éva (1985) A gyermekvezetők körében végzett felmérés tapasztalatai, a vezetői képességek fontosságáról és fejlődéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Miklós (1985) A háztáji gazdaság és a háztáji földhasználati jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsváradi Antal (1985) A vajdasági magyarok helyzete a felszabadító háború végétől az 1960-as évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pócsik Éva (1985) Egy kihalóban levő mesterség bemutatása. Terbe Benjámin, az utolsó szíjgyártó Kiskunmajsán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Póczos Tibor (1985) Szocializáció és fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radics Zoltánné (1985) Nevelési lehetőségek a nyári táborokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rady István (1985) Szervezeti változások közigazgatási rendszerünkben 1970-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rasztik Éva (1985) A Dél-Alföldi szikes területek növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ravasz László (1985) A Római Katolikus Egyház társadalom tanítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reimerné Csábi Zsuzsa (1985) Tolna megye antifasiszta mozgalmainak és felszabadulásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rendek Magdolna (1985) Kulturális élet a Petőfi Népében 1972-1982 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszl Ildikó (1985) A javító-nevelő munka a szocialista országok szankciórendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Rigóné Varga Éva (1985) Dusnok község története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riskovics Magdolna (1985) Az időkezelés vizsgálata Grendel Lajos "Hűtlenek" c. novelláskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rovó Zoltán (1985) A teoretizáló bolsevik vezetőgárda elméleti-politikai megítélése Lenin műveiben (Trockij, Buharin, Sztálin, Zinovjev, Kamenyev)(1916 végétől-Lenin haláláig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Zoltán (1985) Az elektrokémiai korrózió rövid áttekintése, a korrózió elleni védelmi eljárások összefoglalása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rozsnyai Jenőné (1985) A műelemzés gondjai az irodalomórákon a szakmunkások szakközépiskolájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruga Ilona (1985) A szlavofilek és K. Sz. Akszakov történetszemlélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsinszki Mihályné (1985) Szókincs és tanterv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Edit (1985) Az orvostanhallgatók pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz István (1985) Nyomozás a vétségi eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Júlia (1985) A Kossuth szerkesztette Pesti Hírlap harca a polgári átalakulásért (1841-1844). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rák Éva (1985) Az alárendelő és mellérendelő összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Cikón, a bukovinai hadikfalvi székelyek nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rébeli Szabó Tamás (1985) A licencia szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész István (1985) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Sándor (1985) Az egyház és az állam (Az ember felelőssége a mai világban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sarkadi Erika (1985) A szigorított őrizet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Zsolt (1985) REAGANOMICS avagy az Egyesült Államok gazdaságpolitikája 1981-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Magdolna (1985) Egy vers világa. Kányádi Sándor: Halottak napja Bécsben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőkné Józsa Mária (1985) Az úttörők közművelődési tevékenysége és annak fejlesztése Csongrád megyében (1976-1983). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serfőző Margit (1985) A magyar és az orosz mellérendelő összetett szavak kontrasztív vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Ferenc (1985) Juhász Gyula helyzetértékelése önarcképverseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ildikó (1985) Szeparátor matematikai modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Ilona (1985) A szemantikai igeszemléleti igepárok összevető vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Skita Zsuzsanna (1985) Vasúti árufuvarozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sohajda László (1985) A többletnyereségben való érdekeltség a szocialista vállalati jövedelemelvonásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somkuti Gábor (1985) A földmérési és térképészeti adatbázis többszörös vonalainak szűrése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyvári Mária (1985) Ősvallásunk nyelvi emlékei egy népmesegyűjteményben (Ortutay Gyula: Fedics Mihály mesél). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Gábor (1985) Szövegszerkesztő program VDDS kisszámítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strumberger Ágnes (1985) Dobó István erdélyi vajdasága 1553-1556. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stábel Gabriella (1985) Az érdeklődés struktúrájának pszichológiai vizsgálata nyolcadik osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surman Pál (1985) Nem magyar állampolgárok magyarországi tartózkodásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suták Beáta (1985) A jog és az erkölcs kapcsolata a nemi erkölcs vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svenda Gábor (1985) Informatika az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Edina (1985) A Magyar Nemzeti Bank monopóliumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1985) Munkaügyi viták értékelése egy ipari vállalat munkaügyi döntőbizottságának egyéves ítélkezési gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1985) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a láthatás gyakorlati tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Klára (1985) A hasznos vad és a vaddisznó által a mezőgazdaságon és erdőgazdaságon kívül okozott károk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1985) Az általános és a különös eljárási szabályok viszonya a honvédelmi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1985) Az osztályfőnöki nevelőmunka a felnőttoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Miklós (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1985) Lakodalmi szokások Nagykamaráson. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1985) A. Augustinus: A szabad akaratról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay István (1985) A magyar bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1985) Anyagigénylések követése, készletalakulás prognosztizálása a DÉLÉP Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1985) Kereskedelmi vállalat értékesítési tevékenységének számítógépes feldolgozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Mátyás (1985) A magyar nyelv szláv jövevényszavai, különös tekintettel az agrár szakterminológiára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szatur Katalin (1985) A káromkodások nyelvi formáinak vizsgálata az Erdélyi magyar szótörténeti tár 3. kötetének alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi Tivadar (1985) Az erkölcsi értékek mai problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeleczki János (1985) Interaktív anyagnyilvántartási rendszer időszerűsítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szemes Gábor (1985) Elosztott adatbázismodell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpéteri Zoltán (1985) Korszerűsödő kisvárosi közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szicsek Margit (1985) Gyermekkori öngyilkosságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Imre (1985) Az orosz frazeologizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. P. Csehov műveinek fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sziklay Adrien (1985) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilák Iván (1985) A jog szerepe és eszközrendszere a környezet védelmében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmolár Marianna (1985) Lelkiállapot-változások kifejezései a Bécsi- és a Müncheni-kódexben (Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékeink alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztojcsev Szvetoszlav (1985) Veijo Meri és a Manilakötél című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántai Erzsébet (1985) Mende község a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Mária (1985) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának ítélkezési tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szászné Pátkai Györgyi (1985) A tanító nevelési stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferenc (1985) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti, érdekvédelmi szervei és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi István (1985) Politika és erkölcs viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Péter (1985) A bajai pedagógusok életmódjának jellemzői 1984-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőnyiné Gönczi Márta (1985) A játékosság szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Gáborné (1985) Auditív lexikai előkészítés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáling Márta (1985) A gyermekvezetők kiválasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsuzsanna (1985) Társ-motívum I. Bergman filmdrámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi István (1985) A szerződések jelentősége a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Judit (1985) A szabálysértési eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Klára (1985) A tudományos-fantasztikus irodalom neologizmusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Süli Mária (1985) Egy IDMS alapú párbeszédes preprocesszor továbbfejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Irén (1985) A tartós földhasználatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Gáborné (1985) Gyermekkönyvtári foglalkozások az iskolai tanterv szellemében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács János (1985) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Laszló (1985) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Sándor (1985) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takáts Zsuzsanna (1985) L. Ny. Tolsztoj és a sztoikus filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Talpai Andrásné (1985) A munkaviszony megszüntetése a Szegedi Munkaügyi Bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Andrásne (1985) Proletárdiktatúra a hírös városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tankó Gizella (1985) A szabálytalan munkaszerződés és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Károly (1985) A narkománia és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleki Zsuzsanna (1985) A magyar filmművészet fellendülése a 60-as években. Különös tekintettel a Balázs Béla Stúdió jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbe Tünde (1985) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ternovszky Anna (1985) Az utógondozás - pártfogó felügyelet általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teszár László (1985) Libanon a közel-keleti események tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihor Lászlóné (1985) A népi demokratikus átalakulás Kecelen különös tekintettel a földreformra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Zsuzsanna (1985) Küzdelem a hivatalos magyar államnyelvért. Tolna vármegye jelentősége a nyelvharcban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombáné Tatár Teréz (1985) Elmebetegség és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tonai Judit (1985) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tormáné Csiszár Margit (1985) A szülő és gyermek közötti érintkezési (láthatási) jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Támcsu Ágnes (1985) Környezetvédelem, földjog, földvédelem összefüggései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Andrea (1985) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapja és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Anikó (1985) A prózaritmus sajátságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Beáta (1985) A rövid tartamú szabadságvesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Emma (1985) Osztrák hatások a századvég (1985-1905) magyar irodalmi sajtójának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella Marianna (1985) Az apasági vélelmek megdöntése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1985) Adalékok a Békés megyei szlovákok anyanyelvi művelődéséhez (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1985) A filozófia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Laszló (1985) A vasúti fuvarozó árukárokért való felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mariann (1985) Deviancia - hivatalos személy elleni erőszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mózesné (1985) Az úttörőmozgalom története Szentes járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Nándor (1985) Sejtprocesszorok tesztelése, hibás sejtterek programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1985) Ungvárnémeti Tóth László költészete és a költészetről vallott nézetei (1816-os verseskötete és Pindaroszról írott értekezése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1985) Gondolatok Kölcsey Ferenc Országgyűlési Naplójáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Varga Klára (1985) Az átok, szitok, becsmérlés nyelvi formáinak vizsgálata Móricz Zsigmond novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Viktória (1985) Nevelés és rehabilitáció a szabadságvesztés-büntetés végrehajtásának néhány speciális intézményében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zoltán (1985) Halmazábrázolások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Túri István (1985) A magyar szociográfia előképei 1780 és 1867 között. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

U

Uhljár Jánosné (1985) Országismereti anyag az értelmi érzelmi gondolkodás szolgálatában (Tankönyvelemzés: 4., 5., 6. osztályok anyaga). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Uhrin Mária (1985) Az új tanterv szerepe az általános iskolai tanulók ábrázolási képességeinek fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujfaluczki Judit (1985) Szarvas urbéri viszonyai 1772-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Vadai Anna (1985) Földmérési és térképészeti adatbázis tervezése és programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadainé Czékus Mária (1985) Interaktív személyi nyilvántartó rendszer felépítése és program VT-30 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vadkerty Róbert (1985) Possessio Csitár 1770-1771. évi urbáriumának összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Attila (1985) A vagyon elleni erőszakos bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ildikó (1985) Az irónia megjelenése Örkény párbeszédes egyperceseiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Imre (1985) A tulajdonjog polgári jogi védelme napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Julianna (1985) Az áldás, az átok és a szitok nyelvi formái Pázmány Péter műveiben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga János (1985) A szerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Magdolna (1985) Magyar-orosz asszociációs vizsgálatok a 11 évesek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágota (1985) A Tisza Bútoripari Vállalat rendelésállományának nyilvántartásának megszervezése PL/I nyelven R-55 számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varró István (1985) A magyarországi anarchizmus kezdetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass Gellért (1985) Alkoholizmus és bűnözés az alkoholizmus elleni küzdelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Magdolna (1985) Országismereti információk az orosz szakos tanárképzés III. évfolyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vatai István (1985) A húszas évek vitái a Szovjetunióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Gábor (1985) Szervezeti és tevékenységi irányítás a tanácsi szervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszelovszki Ágnes (1985) Magyar költségvetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Volczer Anikó (1985) Jeszenyin korai költészetének néhány jellemvonásáról a Halottak napja című első verseskötet alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágó Lajos (1985) A Magyar Nemzeti Bank szervezete és működése 1972-től 1985-ig (különös tekintettel a hitelmonopóliumra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhegyi Éva (1985) A tartási, életjáradéki és öröklési szerződések államigazgatási jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Szalay Klára (1985) A kreativitás fejlesztésének lehetőségei a 4. osztályos orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várkonyi Gáborné (1985) Államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Tamás (1985) Az Ujgur Birodalom története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Annamária (1985) Géza fejedelem portréjának alakulása a magyar történetírás folyamán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vég Jánosné (1985) Középiskolai KISZ vezetők munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vészi Gézáné Tarjáni Mária (1985) A történelmi gondolkodás fejlesztése hetedik osztályban az új tanterv és az új taneszközök segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Weller Jörg (1985) Sejtprocesszorok alkalmazása képfeldolgozási feladatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Werner Ágnes (1985) Hiperbolikus programozási feladat algoritmikus megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Willand Zsuzsanna (1985) Morfológiai és szintaktikai vizsgálatok a magyar névmási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Windecker Zoltan (1985) Mezőgazdasági szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeller István (1985) A szabadságvesztés-büntetés differenciálódásának fejlődése és helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemplényi László (1985) A vám jogi szabályozása és vámpolitika a félszabadulástól napjainkig, különös tekintettel az utas vámtarifára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi György (1985) Közművelődésünk és közoktatáspolitikánk alakulásának elemző bemutatása, néhány folyóirat és hetilap idevonatkozó cikkeinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsadányi Antal (1985) Hitelrendszer fejlődésének története 1968-tÓl napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Sándor (1985) Somlyó Zoltán pályakezdése (1908-1910). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsámboki Béla (1985) A munkajog fogalma és elhatárolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsédenyi Magdolna (1985) Szeged társadalma 1720-1740 között az adóösszeírások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás János (1985) A választott pályával való azonosulás szakközépiskolai osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 15:38:24 CET.