Items where Year is 1982

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ú
Number of items: 565.

A

Albert Csilla (1982) A boldogság motívuma Vörösmartynál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Andóczi Balogh Éva (1982) A megváltozott tanyai életforma /Vizsgálatok a Dunavecse kincse pusztai Állami Gazdaságban /. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Babos Ildikó (1982) Digitalizált felületdarabok közelítő síkbafejtése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagó József (1982) A Tamási Áron Klub helye, szerepe és funkciói a főiskola nevelő-művelő munkájában /А művelődési igények feltárása alapján/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakondi György (1982) Az ország területe jogellenes elhagyásának egyes kriminológiai összefüggései, különös tekintettel a határátkelőhelyeken való elkövetésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Márta (1982) A négerkérdés az Egyesült Államok történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakó Erzsébet (1982) Többváltozós függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balaskó Zsuzsanna (1982) A tér és időérzékelés fejlesztése az új 5. osztályos történelem tankönyv és munkafüzet feladataiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla János (1982) A pedagógus hivatástudat alakulása Kecskeméten, az alsó- és középfokú tanintézeteknek a hetvenes években végzett pedagógusai körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Erzsébet (1982) Az életkor és a rokoni kapcsolatok kifejezése az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Elemér (1982) Országgyűlési választások Zala vármegyében 1848-1875. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Magdolna (1982) Kassák Lajos, Vlagyimir Majakovszkij és Julian Przyboś költészetének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Ágnes (1982) A szabadkígyósi TVT-n előforduló Lycosa singoriensis leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogi Dániel (1982) A bizonyítás gyakorlatának eljárásjogi kérdései a méheket ért vegyszeres károkozás esetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogi Erika (1982) Gerizdes ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balássy László (1982) A gyermektartásdíj állam által történő előlegezésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs András (1982) Memóriatábla kezelő programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Jenőné (1982) A Csehszlovák alkotmányfejlődés fő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Lajos (1982) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Battay Annamária (1982) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bednár Károly (1982) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Gábor (1982) A politikai elidegenedés néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Éva (1982) Felszálló faautomaták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Béla (1982) A pedagógusok társadalmi közérzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bense György (1982) Számítógép kihasználtságának mérése az SMF rekordok kiértékelése alapján OS/MVT-ben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky Katalin (1982) A termelőszövetkezetek vezetésének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bernáthné Fábián Csilla (1982) A terhelt kihallgatása a büntető eljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betkó Ágnes (1982) A szülőtartás, rokontartás gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bild Tamás (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Mariann (1982) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biróné Békési Ildikó (1982) Juhász Gyula testamentumai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bisztriczki Ferenc (1982) Az iskolavezetés ellenőrző funkciójának elmélete és gyakorlata nagy iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Erzsébet (1982) A Bécsi Kódex később jelentésváltozást mutató szavai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Magdolna (1982) Nyelvtudás: pszicholingvisztikai kísérlet tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Tibor (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorné Pflaum Mária (1982) A természetes zeolitok csirke emésztő- traktus szöveteire gyakorolt hatásának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodáne Bártfai Mária (1982) Pénzügyi szabályozórendszerünk a VI. ötéves terv időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Anna (1982) A termelőszövetkezeti alapelvek és érvényesülésük. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ferenc (1982) Dosztojevszkij: "A Karamazov testvérek" című regénye "A Nagy inkvizitor" című betét-elbeszélésének elemzési kísérlete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbás Kálmán (1982) A fellebbviteli jogorvoslati formák az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsi József (1982) Az elbeszélő szövegek és a cselekvéslogika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Braun Anna (1982) Szakköri munka kisszámítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Józsefné (1982) Лермонтов: "Герой нашего времени". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Buday Lajosné (1982) Közművelődési problémák a leendő értelmiség felkészítésében (A leendő értelmiség felkészítése közművelődési feladataikra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budiás Judit (1982) A nyelvi humor eszközei Arany János levelezésében író-barátaival. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burján Sándorné (1982) "Iskola és társadalom" - A Népszabadság pedagógiai állandó rovata írásainak elemzése (1972–1982). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busku Terézia (1982) Erkölcsi értékek a családi jog tételes szabályaiban. A házasság és a család. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálintné Balogh Mária (1982) Kísérletem a gyermekirodalom felhasználásáról az élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánhegyesi Irén (1982) A női bűnözés egyes elméleti és gyakorlati kérdései a Csongrád megyei adatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányai Márta (1982) Hajnóczy József szerepe a magyar közjogtudomány fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányainé Háló Zsuzsanna (1982) Az ötnapos munkahét bevezetésének bemutatása a kereskedelemben, és ennek gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánáti Béla (1982) Ottó fráter. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánáti Judit (1982) A fegyelmi felelősség a Szegedi Postaigazgatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdos István (1982) A vállalati belső vezetési-irányítási rendszer továbbfejlesztése, korszerűsítése az Ózdi Kohászati Üzemeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Sándorné (1982) A személyiség problémája a "Jevgenyij Onyegin"-ben = Проблема личности в "Евгений Онегине". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyai Lászlóné (1982) Vizsgálat a közvetlen összetevők használatáról az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bérces László (1982) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében - különös tekintettel az MSZMP ifjúságpolitikájára, annak jogi tükröződésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíróné Soós Ilona (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján szóhangulatváltozás és jelentéstani módosulások vizsgálata Márk evangéluimának három korszakból származó fordítása alapján II. (9-16. fejezet). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bódi István (1982) Strukturális átalakulás, a vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csapó Sándorné (1982) A közlekedés igazgatás különös tekintettel a vasútigazgatás egyes feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekovszky Judit (1982) "A félszeg ulysses" Tóth Árpád költészete az I. Világháborútól az 1920-as évek végéig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csengődi Edit (1982) A hallás és beszéd szinkronitásának alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csepregi Éva (1982) A leggyakoribb betűkapcsolatok kísérletes vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Klára (1982) Az 1931-es országgyűlési választások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Annamária (1982) A gimnáziumi tanulók pályaismeretének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi László (1982) A szakszervezeti bizalmi jogosultságai és azok érvényesülése a DÉLÉP Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czifra Veronika (1982) A cigányság társadalmi beilleszkedésének kérdései. A cigánybűnözés helyzete és alakulása, különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki Teréz (1982) Házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daka Imre (1982) "Szeretnénk másként élni" - A magyar ifjúság körében a hetvenes években jelentkező "csöves-jelenség" társadalompolitikai és pedagógiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Damásdi Györgyné Szepes Rita (1982) A kollégiumi életforma hatása a tanulók nézeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancsi Györgyné (1982) Az orosz és a magyar nyelv néhány azonos szófajának összevetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Danka József (1982) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségi rendszere (Püspökladány Körzeti Üzemfőnökség gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczi Ferenc (1982) A Magyarországon előfordult kábítószer csempészet egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deli Imre (1982) Az állam funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Attila (1982) A környezetvédelem egyes kérdései különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Irén (1982) "Két világ között állok, egyikben sem vagyok otthon..." ("Ich stehe zwischen zwei Welten, bin in keiner daheim...) Thomas Mann: Toniо Kröger. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deminger Ilona (1982) Pereg személyneveinek vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Sándor (1982) A mezőgazdasági szakmunkásképző intézet és a családi ház kapcsolatának szerepe a tanulók sokoldalúan képzett, szocialista szakmunkássá nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Ferenc (1982) Szimbólumok készítése Pascal programokhoz. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dohány Edit (1982) Veres Péter novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dombovári Henrik (1982) A betörésekkel kapcsolatban felmerült leltárhiányok megtérítése az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donkó Rózsa (1982) A földjáradék szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dula Béla (1982) Vállalati pénzalapok rendszere gazdaságirányításunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dulovics Zoltánné (1982) Fekete István állatregényeinek felhasználása a környezetismeret órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévényi Gyuláné (1982) Közérdekű bejelentések, javaslatok és panaszok intézése a vasút gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóczi Margit (1982) A Francia Kommunista Párt megalakulásának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dódáné Szép Ibolya (1982) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Márta (1982) A francia és német drámaelmélet néhány kérdése a XVIII. század második felében: polgári dráma - neoklasszicizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Adrienne (1982) Zrínyi Miklós mondatszerkesztésének jellemzői levelezése, hadtudományi munkássága és szépirodalmi művei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Imre (1982) Párhuzamos folyamatokból álló rendszerek vezérlésének és tervezésének eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Egyedné Kovács Mária Bernadett (1982) A szabadságvesztés-büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Zsuzsanna (1982) A tanulók ismeretszerzésének és kifejezőkészségének fejlesztése az 5. osztályos történelem és munkafüzet segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Elekes Péter (1982) Deák Ferenc nézetei az államról és a jogról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Éva (1982) Viták a Horthy-rendszer jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Estók Károly (1982) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Etlinger János (1982) Az IDMS adatbáziskezelő rendszer alkalmazása az orvosi ellátásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabók János (1982) Az euomphalia strigella csigafaj táplálkozási vizsgálata és avarlebontásban betöltött szerepe a szabadkigyósi nagyerdő egy parcellájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas József (1982) Fuzzy automaták és nyelvtanok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Brigitta (1982) Környezetvédelemre nevelés az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas József (1982) Egy alkalmazott modell a kulturális alapellátás hatékonyságának növelésére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Mária (1982) A mítosz Ady Endre háborúellenes lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Tünde (1982) A Magyar Országos Frontharcos Szövetség története 1929-1938. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zoltán (1982) Az ember Dosztojevszkij elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Cs. Etelka (1982) Szeged halandósági viszonyai a XIX. század második felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Farkasné Kerekes Mária (1982) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Attila (1982) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ildikó (1982) Népi hiedelmek számítógépes vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér László (1982) A fogyasztói és a szállítói érdekvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Zoltán (1982) Az 1968-as csehszlovákiai események értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérné Zsoldos Erzsébet (1982) Munkásművelődés Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Adél (1982) Az államélet és a szocialista demokrácia fejlődése és fejlesztésük feladatai a Magyar Szocialista Munkáspárt XI. Kongresszusa határozatainak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Andrea (1982) Az állami gondozott gyermekek örökbefogadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenci József (1982) Videofelvételek optimalizálásának lehetősége az orvosképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Margit (1982) Üzemi baleseti kártérítés a Magyar Államvasutak Debreceni Igazgatósága gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Sándor (1982) Berecz Károly, a publicista és irodalomszervező (1821-1901). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ficsor István (1982) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fonódi Éva (1982) Csapadékadatok statisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fröhner Mariann (1982) A Magyar Parlament a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Bertalan (1982) Vázlatok egy Németh László-nyelvtanhoz. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábiánné Kovács Edit (1982) Kísérlet a magyar népdalszövegek tipizálására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fésüs Éva (1982) A nukleinsav anyagcserében résztvevő enzimek vizsgálata Triticum aestivum L. csiranövényben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fövényesi György (1982) A társadalomra veszélyesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Hajnalka (1982) Az orvosszakértői vizsgálat és vélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gajdács Jánosné Medovarszki Jusztina (1982) Az állammal kapcsolatos fogalmak és törvényszerűségek tanítása 5. osztályban, a tankönyv és munkafüzet segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garai Tamás (1982) Pascal fejlesztés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gavlik Zsuzsanna (1982) Az afrikai munkásosztály néhány kérdése az észak-amerikai szakirodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag Edit (1982) Test-kontúrok közelítése spline-függvényekkel. MA/MSc, Szegedi Orvostudományi Egyetem.

Gaál Enikő (1982) A perújítás alapjai a magyar büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerő Andrásné (1982) Čelovek i priroda v poèzii Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gidófalvy Tamás (1982) Sejtalgoritmusok és szimulálásuk CELLAS nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Mihály (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombor István (1982) A varjukérdés áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gordán Marianna (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksa László (1982) A rendőrség igazgatásrendészeti feladata, különös tekintettel az útlevélügyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Groska Katalin (1982) Az asztalos mesterség és szakszókincse Orosházán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grósz Tivadar (1982) Az újkori német várostörténet egyes kérdései (Különös tekintettel Haris Mauersberg város-történetfelfogására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás Irén (1982) Oldószerhatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gurály Gabriella (1982) Kiskunhalasi baromfifeldolgozó vállalat vízszennyezési vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyarmati Géza (1982) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai János (1982) Az üzemi baleset és a rehabilitáció munkajogi kérdése a DÉLÉP gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuriczáné Tóth Ilona (1982) Gondolatok egy meséről (Az Afanaszjev-gyűjtemény 202-es meséjének elemzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Zoltán (1982) A Bajai Liszt Ferenc Kör története 1926-1949. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárgyán Éva (1982) Reduktív anyagcsereszabályozó mechanizmusok vizsgálata borsó csíranövény és kloropasztisz kivonatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gáspár Istvánné (1982) A munkaügyi viták okai, intézésük a munkaügyi döntőbizottságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gécs László (1982) Pedagógusok, pedagógiai problémák Németh László néhány epikai és drámai művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gémes Éva (1982) Fiatalkorúak kriminalitása Bács-Kiskun megyében 1981. II. félévében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri Katalin (1982) Reflexiók az emberi jogok fogalmához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndöcs Péter (1982) Kiss Anna világa : a pálya és a szülőföld kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göndös Ildikó (1982) A tanácsrendelet alkotása és törvényességének felügyelete az ügyészség részéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Judit (1982) A tanú és a terhelt vallomásának kialakulására ható tényezők és ezek megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gőgh Éva (1982) A Széchenyi-szerep interpretációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

H

Hajdu Gabriella (1982) A demokrácia érvényesülése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajduné Kovács Edit Nóra (1982) A házasságon kívül született gyermekek családi jogállásának történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Tibor (1982) A német fasizmus célja a második világháborúban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Árpád (1982) A gyermekek körében végzendő megelőző munka elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harci Rózsa Zita (1982) Bácsalmás termelőszövetkezeteinek fejlődése 1945-től napjainkig (belső szervezeti fejlődés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Zsuzsanna (1982) Játszani is engedd... BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Havasné Timár Ilona (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetésével kapcsolatos kérdések és előfordulása egy munkaügyi bíróság ítélkezési gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1982) A termelőszövetkezetek méreteinek növekedése, ennek hatása a gazdasági hatékonyságra, a termelési tulajdonviszonyok fejlődésére és az üzemi szervezet átalakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Deme Pálné (1982) A szakfelügyeleti munka hatékonyságának vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi Füstös Ilona (1982) A hőssé válás folyamata az Udvarhelyszéki tündérmesékben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hesz Marianna (1982) Egy narratív szöveg vizsgálata. Heinrich Böll: Wanderer, kommst du nach spa... MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hipp Andrea (1982) Az orosz nyelvoktatás néhány pszicholingvisztikai kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann Lilla (1982) Demokrácia = demokratizmus? A demokrácia, mint állami-politikai kategória elhatárolása a demokratizmustól, mint a társadalmi közélet területén érvényesülő formák rendszerétől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Rozália (1982) Az orosz nyelv hangtanának néhány oktatási kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holecska Gyula (1982) A magyarországi bauxitlelőhelyek összehasonlitó [!összehasonlító] elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló Mária Terézia (1982) Az állam fogalmának néhány problémája a hegeli filozófiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homoki Nagy Mária (1982) Öröklési jog a szentesi úriszék gyakorlatában 1837-1847. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1982) A tanulók személyiségének megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Géza (1982) A perújítás alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Irén (1982) Szent László a magyarság történetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth István (1982) A hatósági bizonyítványokra vonatkozó közigazgatási szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth József (1982) Magyar vitéz a pokoljáró hősök sorában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (1982) Freud és a magyar századforduló. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Miklós (1982) A KISZ Csongrád megyei Bizottság Politikai Képzési Központjának helye a fiatalok eszmei-politikai nevelésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1982) A Fülöpházi homokbuckák buckaközi növényzetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Márta (1982) A csoportmunka alkalmazásának lehetőségei az általános iskolai orosz nyelvi órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Magdolna (1982) Többváltozós polinomok legnagyobb közös osztójának meghatározása moduláris algoritmusokkal. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Erzsébet (1982) Gráfszínezési algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mária (1982) Több kritérium alapján való döntés modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horák Béla (1982) Fogalmi hálók és struktúrák a Közlekedésre nevelés módszertan című tankönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hrabovszki Zoltán (1982) Az államigazgatás szabad belátása, diszkrecionális mérlegelése és méltányossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hummel Ferenc (1982) Hibaellenőrző és fuvarértékszámító program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjja Ferenc (1982) Tanulmányi szerződések általános és különös szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjáné Kovács Ilona (1982) Az általános szabályozás a tárgyalás felek által történt elmulasztása esetén a polgári peres eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Istvánné Czakó Mária (1982) Az iskolai élet és a vezetés demokratizmusa Szeged város középfokú oktatási intézményeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hőgye Kálmánné (1982) A részesedési alap felhasználása a Mezőkovácsháza és Vidéke ÁFÉSZ-nál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilia Györgyi (1982) Nagy László és a mítosz : a tűz motívuma Nagy László költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ilyés József (1982) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Imréné Dankó Eleonóra (1982) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy éves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ipacs Tibor (1982) Az elnöki tanács helye az államszervezetben, szerepe, hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ivanics Erzsébet (1982) A visszaesőkkel illetve veszélyes bűnözőkkel szemben alkalmazott jogkövetkezmények elemzése hazai és bizonyos nemzetközi viszonylatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Ágnes (1982) A termelőszövetkezeti tulajdonjog tárgya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janek Erzsébet (1982) Makó kézműipara a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jelenffy Anna (1982) Népképviseleti választások Csongrád vármegyében (1848-ban és 1861-ben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney Klára (1982) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Józsefné (1982) A tanár-diák viszonyról a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Katalin (1982) Adatok a szabadkigyósi kastélypark madárvilágának felméréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Miklós (1982) Az iskolák és a közművelődési intézmények együttműködése az MSZMP KB közoktatásügyi és közművelődési határozatának szellemében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jurás Gyöngyi (1982) A Magyar Anjou Legendárium és a színmisztika. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jusztin László (1982) A kollektíván belüli kölcsönhatások és a tanulói tevékenység motívumainak alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jónás Júlia (1982) A jővő művelődésügyének intézményei a komplex művelődési központok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jóvári István (1982) Dolgozók anyagi felelőssége a Csongrád megyei Vendéglátó Vállalatnál (Leltárhiány, raktári dolgozók leltár felelőssége). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Fábián (1982) Bibó István és a Duna-völgyi nemzetiségi kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kahlich Endréné (1982) A védőnőképzés története Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsai Ferenc (1982) JOB elszámolás az Os operációs rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kanizsai Tibor (1982) Szimmetrikus mátrixok sajátérték-problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapiller Ferenc (1982) "...éjjeliőr egy tört-ezüst-koron" Szempontok Szilágyi Domokos költészetének értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karip Laura (1982) Oldószerhatás vizsgálata a szalicilidén-anilin amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsony József (1982) A fogyasztási szövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Mária (1982) A Sashegy-i Természetvédelmi Terület növényvilágának változása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskés Judit (1982) Veres Péter A kelletlen leány című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kecskésné Dudás Erzsébet (1982) Fogalmi hálók és struktúrák A politikai gazdaságtan című tankönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kempfné Agod Éva (1982) Az élettársi kapcsolat jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Katalin (1982) Az Anjouk nagyhatalmi politikája és Lorenzo de Monaci. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerek Attila (1982) Szeged Megyei Városi Tanács VB. Családi és Társadalmi Eseményeket Rendező intézet történeti fejlődése és módszertani munkája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerepesi József (1982) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kereszt Edina (1982) Tamási Áron publicisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztes János (1982) Az alsó és középfokú oktatási intézmények eszmei-politikai nevelőmunkájának néhány tapasztalata Tolna megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztúri József (1982) A film és tévéjáték dramaturgiájának azonos és eltérő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerpesics Éva and Szécsényi Ildikó (1982) Hisztidin és Bis-szaliciláttal vizsgált csíráztatott kukoricamag mennyiségi változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Erika (1982) Biológiai hatóanyagok vizsgálata ideg-izom készítményen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerék Éva (1982) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kesztyűs Mária (1982) Evlia Cselebi: Sziahátnámeszi című munkájából. Evlia Cselebi török világutazó magyarországi utazásai 1660-1666. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiralyvári Károlyné (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király József (1982) Szállítási feladat megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Csilla (1982) Háromdimenziós mátrixok outputja és alkalmzása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Barnabás (1982) A kisbalatoni biotop. : madárfaunisztikai megfigyelések a területen 1980-82. évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss István (1982) Középiskolai tanulók értékorientációjának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kissné Hidvégi Katalin (1982) Az örökbefogadás családjogi és eljárásjogi joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klampeczki Ágnes (1982) Egy kétnyelvű gyermek hangrendszerének vizsgálata két és három éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klemm Mária (1982) Az üzemi balesetek társadalombiztosítási következményei (A bajai Társadalombiztosítási Kirendeltség 1 éves gyakorlatában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kláben Edit (1982) Vöröskeresztes tevékénység a felsőoktatási intézményekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Ferenc (1982) Pascal szintaktikus elemző. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsor Anna (1982) Szövegvizsgálatok párhuzamos nyelvemlékek alapján : a szóhangulat megváltozásának és a jelentések módosulásának vizsgálata Márk evangéliumának három korszakból származó fordítása alapján I. (1-8.fejezet)). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kolozsi Ildikó (1982) Állatszimbólumok Heltai Gáspár fabuláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komoráné-Szoboszlay Katalin (1982) A szállítási szerződésektől való elállás lehetősége, különös tekintettel a megrendelőt megillető egyoldalú elállási jogosultságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komáromi Sándor (1982) A városi tanácsok végrehajtó bizottsága szakigazgatási szerveinek fejlődése az első tanácstörvénytől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncsek Imréné (1982) Az államigazgatási fellebbviteli jogorvoslati rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs Jánosné (1982) Halastavak szennyviz-oxidációja [!szennyvíz-oxidációja]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós Béla (1982) A Munkaügyi Döntőbizottság gyakorlata a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban 1977 és 1981 közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kothencz Mihály (1982) Valóságábrázolás a modern francia filmművészetben /A francia új hullám/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovacs Pálné Spák Edit (1982) A 4. osztályos tanulók orosz nyelvi írástanításának problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács György (1982) Egész értékű lineáris programozási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Elvira (1982) A lakásbérlet megszűnése a lakásbérleti jogviszony felmondásával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1982) A sámánhit emlékei a magyar népköltészetben : A Nap húga meg a pakulár című mesegyűjtemény elemzése alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Magdolna (1982) A házastársi közös vagyon megosztása, különös tekintettel a volt közös lakásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1982) Az okviszonyok kifejezésének összehasonlító vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Nagy Klára (1982) Lermontov: Korunk hőse című művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Takács Beatrix (1982) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kovácsné Trnik Gabriella (1982) A Hortobágyi Nemzeti Park leggyakoribb virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kováts Andrásné (1982) A szabálysértés fogalmának kialakulása és fejlődése, különös tekintettel a legutóbbi jogi változásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Imre (1982) Gyógyszeriparunk kialakulása és helyzete a 70-es években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozma Mária (1982) Az "вдти-ходжть" "megy-jár" orosz és magyar mozgást jelentő igék szinonima-rendszerének összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcsovics Józsefné (1982) A másodfokú polgári eljárás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krecsmériné Gyurkovics Mária (1982) Az olvasás- és írástanítás problémái a 4. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krisán Klára (1982) A publicisztika szintakszisa. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kruták Zsuzsanna (1982) Az apaság bírói megállapítása családi jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubáth Ilona (1982) A mondatszerkezeti formák stilisztikai szerepe Örkény István egyperces novellájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulman Mária (1982) A helytörténet jelentősége a történelem tanításásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurai Anikó (1982) Gazdasági objektumok csoportosítása, elemzése és modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurdics Mária (1982) Lermontov és a démonizmus. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurunczi Magdolna (1982) A nehézipar tőkés fejlődése Oroszországban I. Péter idején. A manufaktúra-korszak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutyik Mátyás (1982) A társulási jog néhány kérdése a mezőgazdasági termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádasné Pécsi Ágnes (1982) Az Európán kívüli kis- és közepes létszámú kolóniákon élő gyermekek nevelési kérdései személyiségfejlődésükre ható tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálóczy Katalin (1982) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek gazdasági kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Zsuzsanna (1982) Vállalati érdekeltségi alapok jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Gábor (1982) Új foglalkozási formák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kása Erika (1982) A birtokviszony kifejezésének vizsgálata egy magyar-orosz kétnyelvű gyermek beszédfejlődésében, 2-3 éves kor között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kékkői Károly (1982) Változó struktúrájú rendszerek vonzási tartományok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Laura (1982) A magyar személynevek átírásának és ragozásának problematikus esetei (Magyar írók műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóka Gábor Attila (1982) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ködmön Katalin (1982) Nyomvonalas létesítmények céljára történő kisajátítás a vasút gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény János (1982) Az első magyar munkáshatalom Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köteles Sándorné Gera Ida Edit (1982) Az 1972-es MSZMP KB oktatáspolitikai határozat a Kritika c. folyóirat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses-Varga Lajos (1982) A Bükk szárazföldi csigafaunájának vizsgálata 60 évre visszamenő gyűjtési adatsor alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kövér László (1982) A párhuzamos programvégrehajtást támogató PL/I szubrutinok és megvalósításuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegfalvi Edit (1982) Bírói úton megtámadható államigazgatási ügyek köre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Laczkó Gyuláné (1982) Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottsága 1972. június 14-15-i közoktatáspolitikai határozata alapján megalakult Kiskunfélegyházi Általános Iskolai Diákotthon munkájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczkó Zsuzsanna (1982) A termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Ferenc (1982) A szocialista demokrácia, mint a szocialista állam elidegenedése ellen ható tényező. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakó Ibolya (1982) A bűncselekmény fogalom alakulása hazánkban a századfordulótól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lednitzky Péter (1982) Az "államfői funkciókat" ellátó szervek az európai szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Legenyei György (1982) Az energiagazdálkodással kapcsolatos államigazgatási feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Legeza László (1982) Az ügyvéd anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehoczky Magdolna (1982) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Gyuláné (1982) Homonimák a magyar értelmező kéziszótárban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Mária (1982) Az algyői kőolajmező ásvány és réteg szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lenkei Éva (1982) Szótörténeti vizsgálatok hangszerneveink körében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lieber Márton (1982) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Mihály (1982) A Szarvasi Arborétum nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Liska Szilvia (1982) Reakcióidő-magatartás pszichológiai modelljének számítógépes realizációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Liszkai Éva (1982) A női egyenjogúság érvényesülése a családjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Dániel (1982) Puszta-pusztaság. Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Éva (1982) Hal etológia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Attila (1982) Algoritmusok bonyolultsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai Judit (1982) A CULPRIT általános, paraméteres programrendszer alkalmazása egy konkrét vállalati feladat megoldásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvai Éva (1982) Hipermátrix invertálása particionálással. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ludvig Attila (1982) A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet nagyerdelyében a csigaegyüttesek komplex ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács Julianna (1982) Bank és hitelrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lutter László (1982) Elliptikus, parciális differenciálegyenletek megoldása a végeselem-módszerrel, automatikusan előállított háromszög-rácson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Edit (1982) A szántás-vetés szakszókincse Inkén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Léberné F. Györgyi (1982) Biológiai hatóanyagok vizsgálata ideg-izom készítményen. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Légler Ágnes (1982) Burkolaterősítés tervezése számítógép segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lóránt Andrea (1982) A radioaktív anyagok bomlásának megfigyelésekor létrejövő néhány eloszlásfüggvény. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lődy Katalin (1982) Az ember és a természet Puskin költészetében = В поэзии человека и природы в Пушкине. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz László (1982) A tanács és végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincz Vilma (1982) Életstílusokkal való azonosulás - identifikáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Józsefné (1982) Társadalmi szervezetek kapcsolata a Kiskunfélegyházi Batthyány Lajos Úttörőcsapat nevelőmunkájával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Mária (1982) Bárány Tamás: Város, esti fényben : Velünk kezdődik minden, című kötet egyik regényének stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai László (1982) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maksa Anna (1982) A szemléltető-általánosító igei jelentéspozíció szöveggrammatikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó Éva (1982) Ady Endre: Levél-féle Móricz Zsigmondhoz című versének nyelvi, stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markóczy Mária (1982) A népballadák és népdalok szerepe Kisfaludy Károly lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marosvári Éva (1982) A személyforgalmi irányítási rendszer stratégiai tervezési blokkjának interaktív programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Martonosi György (1982) A szövetkezeti gazdálkodás, a szövetkezeten belül létrehozott önálló gazdálkodó egységek továbbfejlesztésének indokai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti György (1982) A Széchenyi tér virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matúz Éva (1982) A magyar és az orosz igenevek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maurer Nóra (1982) Szennyvizfelhasználás Gyulán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

May Erika (1982) Bizonyos csoportok generálása számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Megyesi Ibolya (1982) A játék szerepe az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós Zsuzsanna (1982) Hősök a finn irodalomban - A. Oksanen "Isosisko ja pikkuveli" című regényéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Militáru Illés (1982) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Judit (1982) Egy főnemesi család élete a XIX. század elején (a két Beleznay Sámuel gróf). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár József (1982) A csehovi novellák szereplőinek magatartástípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár László (1982) A beruházások megvalósításának jogi szabályozása különös tekintettel a fővállalkozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Miklós (1982) A kisajátítás szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Valéria (1982) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1982) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monok István (1982) Az iktári Bethlen fiúk peregrinációja. Adalékok az újsztoicizmus hazai recepciója kutatásának módszertanához. Kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsányi Irén (1982) Az utazási szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Munkácsi Beáta (1982) Az őrségi népi ételneveink szótörténeti vizsgálata (különös tekintettel a szláv jövevényszavakra). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Muzsik Gyula (1982) DNS- és fehérjeszekvencia analizáló programrendszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mádi Sarolta (1982) A szabadságvesztés végrehajtásának kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Zsolt (1982) Környezetszennyező szennyvíz keletkezése és vizsgálata a Szegedi Konzervgyárban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ágnes (1982) A munkaügyi vita tapasztalatai a Debreceni Postaigazgatóságon az 1977-1981. évek gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészárosné Szabó Judit (1982) A javító-nevelő munka munkajogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ferenc (1982) A vasúti finomrendezések tervezése gyakorlati és elméleti problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1982) A háztáji és közös gazdaság kapcsolata a Nyírtassi Dózsa Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek változásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1982) A jogos védelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anna (1982) A jogorvoslati rendszer változásai az 1981. évi I. tv. alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Attila (1982) Kombinatív képességfelmérő teszt értékelése számítógépes módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csilla (1982) Adatok Solt nagyközség közoktatásának történelméhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1982) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyuláné (1982) Állami gondoskodás fokozatainak megnyilvánulása a veszélyeztetett gyermekek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péter (1982) A determinizmus és a büntetőjogi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Csilla (1982) Anglia és az angol ember képe irodalmi köztudatunkban (1840-1860). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1982) Németh László kritikái nemzedéke íróiról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi Miklós (1982) Az országgyűlési képviselőválasztások tapasztalatai több jelölt esetén, különös tekintettel a választási statisztika adatainak alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ilona (1982) Nemzeti hagyományok Vörösmarty lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Szabó Anna (1982) A házi olvasmány helye, anyaga és terjedelme az orosz szakos tanárképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Szabó Éva (1982) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nőthig László (1982) Gráftulajdonságok komplexitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz Ildikó (1982) A gazdasági társulási jog 1981-82-ben történt változásai - különös tekintettel - a gazdasági munkaközösségekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Márta (1982) A vb titkár törvényességi felügyeleti joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz László (1982) Vállalati munkaügyi döntőbizottság működési gyakorlata a Hajdúsági Iparműveknél 1980-1981 években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Árpád (1982) A jogos védelem a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palicza Irén (1982) Nógrád megye felszíni vizeinek környezetvédelmi problémái,szennyezettsége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotás Ferenc (1982) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi Kálmán (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Palágyi Márta (1982) Verseghy Ferenc irodalomszemléletének néhány vonása (Különös tekintettel a Mi a poézis; Rövid értekezések; a Magyar Aglája s az Analiticae c. munkáira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palásti Károly (1982) Egy KISZ alapszervezet csoportdinamikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papfalvi Gáborné (1982) A "megőrzés"- motívum Lengyel József novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Sándor (1982) Bank- és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Flórián (1982) Az egydimenziós Lefedési probléma meoldása Gilmore-Gomory módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pasek Gabriella (1982) Kvarkelmélet. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataricza Máté (1982) Külön igazgatású intézmények együttműködésének lehetőségei a tanulók nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pató János (1982) Az önnevelés, önművelés feltételeinek vizsgálata a Dolgozok Általános Iskoláját végzettek körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Perjési Katalin (1982) Interaktív üzemmódban futó FFT /Fast Foulier Transform/ lassú biológiai jelek vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethőné Nagy Csilla (1982) Babits Mihály egy kötetének elemzése: Elza pilóta vagy a tökéletes társadalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics József (1982) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piegel Jánosné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki József (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pikó Sándor (1982) A személyes szabadságot nem érintő kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér István (1982) Adatok a Görgey-kérdés történetéhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér István (1982) Az előszerződés elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piroskáné Kertész Ilona (1982) Gyermek- és ifjúságvédelem a veszélyeztetettség megelőzésének, megszüntetésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pljesovszki Erzsébet (1982) Ritkított folyamatok modellezése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pogátsa János (1982) Sejtalgoritmusok tervezése és szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Polgáry Gyula (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földhasználati és földtulajdoni viszonyainak alakulása a félszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posztósné Gyarmati Éva (1982) A készségfejlesztés folyamatának megtervezése a versolvasástól a versmondásig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Prókainé Molnár Edit (1982) A törvényes öröklés rendje különös tekintettel az ági öröklés jogintézményére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél Pál (1982) A magyar közigazgatástudomány fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póda Jenő (1982) Párbeszédes processzor IDMS DDL megadására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósán György (1982) Padé-típusú közelítések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Ragályné Kispéter Gyöngyi (1982) Az alsó tagozatos tanterv szépirodalmi törzsanyagának szerepe a felső tagozatos irodalomtanításban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ratatics Mihály (1982) Kódgenerátor CDL2-ről PL/1-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Regös János (1982) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reszler István (1982) Fatranszformátorok programozása Pascal nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Szilveszter (1982) Az alsó- és középfokú oktatási intézményekben dolgozó pedagógusok művelődési igényének és tevékenységének pedagógiai és szociológiai vizsgálata Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rimai Éva (1982) Öregcsertő nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronkó Erzsébet (1982) A Fülöpházi homokbuckák növényzetének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronsics Klára (1982) Vizsgálatok a szintaktikai percepció körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roznár József (1982) Irodalmi szövegek interpretációja (Thomas Mann: Der Tod in Venedig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rudnay Etelka (1982) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Erzsébet (1982) Szórakozási - művelődési hagyományok felhasználása közművelődésünkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Katalin (1982) Mátrixfüggvények gépi reprezentációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Tibor (1982) A kisajátítási eljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réczi László (1982) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédei István (1982) Fegyelmi felelősség a Hűtőgépgyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészi Valéria (1982) A szófajok gyakorisága a 3-6 éves gyerekek beszédében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Dr. Sarkadiné Tusay Tünde (1982) A keleméri mohos-tavak algavegetációjának minőségi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schauer Csilla (1982) A bajai Augusztus 20. MGTSZ története 1974-1981. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schuszler Ilona (1982) A vállalat anyagi felelősségének néhány kérdése üzemi baleset esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sedlák Mária (1982) Alkoholizmus és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Ferenc (1982) Utasítási jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Lívia (1982) A perbeli mulasztás, jogkövetkezményei, és orvoslásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sike József (1982) Erőszakos és garázda jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Béla (1982) Új parancsok beépítése a TSO renszerbe. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simonné Bencsik Zsuzsanna (1982) Milyen segítséget adhat a múzeum az általános iskolai történelemtanításhoz? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinkó Éva (1982) Cao Hszüe-Csin: A vörös szoba álma (elemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos László (1982) A gyámság intézményének kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slyuch Györgyné Szafián Zsuzsa (1982) "Suomi, a csend országa" Kodolányi János életművének finn vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Snyozik Éva (1982) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymos Tibor (1982) A modern tőkés és szocialista vállalatok célrendszere, valamint tulajdoni gazdálkodási viszonyai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymossy Piroska (1982) Interaktív feldolgozási lehetőségek távadatfeldolgozási környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Somfai Katalin (1982) A széki tündérmesék szerkezettípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somlyai Julianna (1982) A mese kezdése, befejezése, köszönés és megszólítás (Fedics Mihály meséi alapján). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Pál (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Péterné (1982) A patkány elsődeleges látókéreg neurohisztológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyi Zsuzsa (1982) II. Rákóczi Ferenc gazdaságpolitikája (1703-1711) és a Rákóczi birtokok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Csaba (1982) Az érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steiner Tibor (1982) A TPA-1140 számítógép RSX-11M operációs rendszerének adatkezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Strehling István (1982) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Suba Rita (1982) A környezetvédelem földjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadkai József (1982) Numerikus módszerek az elméleti fizika parciális differenciálegyenletek megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Endre (1982) Egyeneskeresés az illesztési módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Illés (1982) Linearizációs módszerek a matemaikai programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Alexandra (1982) Bűnelkövető fiatalok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csilla (1982) A természetes kétnyelvűség fejlődésének néhány kérdése (kísérletes vizsgálata). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Erzsébet (1982) Az úttörőházak szabad idős tevekénysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó István (1982) Pilinszky János költészete. Kísérlet egy hatás természetrajzának leírására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Lajos (1982) A negáció és a de morgam azonosság a többértékű logikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1982) Betegségnevek és népi gyógymódok Dunapataj községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1982) Gyógyítások, babonák, rontások Szegvár községben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1982) Öregcsertő(szállás) története a kialakulásától az önálló községgé válásig (1914). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1982) Függvényhalmazok teljességi vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva (1982) A szóbeli kezdő szakasz szerepe a nyelvi készségek és jártasságok megalapozásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Diós Edit (1982) A nyelvújítás (Szóalkotási eljárások Jósika Miklós művei alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Judit (1982) A Plotter /rajzológép/, alkalmazásának lehetőségei és egy konkrét feladat megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Edit (1982) A lakásépítés és vásárlás egyes kérdései, különös tekintettel a társasházakra és lakásszövetkezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Mária (1982) Program csomag bővítés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalayné Vántus Katalin (1982) Veszélyeztetett gyermekek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma István (1982) Az osztályfőnöki feljegyzések és jellemzések szerepe a tanulók személyiségének megismerésében és fejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Judit (1982) A közművelődés helyzete es fejlesztésének feladatai a Hódmezővásárhelyi Divat Kötöttárugyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szani Marianna (1982) A hódmezővásárhelyi lapok szépirodalmi, tárca-anyaga és az európai irodalmi irányzatok 1880-1900 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szappanos István (1982) A szín szerepe a képi szemléltetésben (Didaktikai kutatás téma körben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Miklós (1982) Nemlineáris függvények négyzetösszegeinek minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerencsés György (1982) Implikációk többértékű logikákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Antal (1982) Döntés élességének mértéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Károly (1982) Kísérlet egy Mikszáth novellatípus meghatározására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szijártóné Gengeliczky Zsuzsa (1982) A Baracsi rubint nemesítésének története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Béláné (1982) A Tanács Végrehajtó Bizottságának szakigazgatási szervei, feladata, hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi László (1982) Bethlen, a levélíró. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd Illés (1982) A szocialista társadalmi szervezetek pártirányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlai Zsolt (1982) Hol tart a mai magyar dokumentarista filmművészet? Különös tekintettel a Harcmodor és a Békeidő című filmekre. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokol Tibor (1982) Logikai műveletek az általános iskola 5. osztályának nyelvtan könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szotyori Judit (1982) Az örökbefogadás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szrnka Pál (1982) Adatfüggetlenséget biztosító eszközök adatbázis-kezelő rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztanek Lászlóné (1982) Szójelentés- és szóhangulatváltozás. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztantics Csaba (1982) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztantics Péter (1982) A termelőszövetkezeti közös és háztáji gazdaság kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sztanéné Babits Edit (1982) Az 5. és 8. osztályos pajtások értékítéleteinek megnyilvánulása a tisztségviselők választásában Bácsbokod, Borota, Csávoly és Felsőszentiván községekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztánkovánszki Anna (1982) A kémiatanár órán kivüli [!kívüli] munkája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Számel Ilona (1982) Az orosz nyelv asszociációs normái szótárának szerepe az orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Istvánné Szivák Zsuzsa (1982) A v+msshg.-val kezdődő orosz szavak percepciójának vizsgálata (Utánmondásos teszt 4. osztályos tanulók körében). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőcsné Koncz Andrea (1982) Erőszakos vagyon elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor István (1982) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása az új VHT tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorfi Anikó (1982) Kötőszók a Székelyudvarhelyi Kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárközi Ilona (1982) A házassággal kapcsolatos népszokások és a jelenlegi szabályozás viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárváriné Szabó Éva (1982) Az üzemi balesetek munkajogi következményei a Cement- és Mészművek Cementipari Gépjavító gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóstai Judit (1982) Egyes újabb nézetek a nyugat-európai és amerikai büntetőjogban és kriminológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi Györgyné Tóth Piroska (1982) A szakfelügyelet a nevelő-oktató munka segítésében (elemzés-vázlat). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Katalin (1982) A rablás bűncselekménye Csanád vármegye büntető fenyítőszékének joggyakorlatában 1818-1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Julianna (1982) Szeged népességfejlődése a XVlll. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Rózsa (1982) "Becsüljetek meg minket, magyar szavakat" (Tamási Áron stílusának néhány jellemzője). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Sándor Péter (1982) Művelődéstechnológia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takó Kornélia (1982) A jogos védelem és a végszükség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamásiné Mucsi Ágnes (1982) Huminsavakból oldószerekkel kivont frakció infravörös spektroszkópiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tasnádi Balázsné Sipos Márta (1982) A nyelvtantanítás néhány problémája az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tenke András (1982) A háztáji gazdaság és a közös gazdaság kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terdik Katalin (1982) Gyermek- és fiatalkorúak tanúkénti kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tiba István (1982) A választott pályával való azonosulás pszichológiai vizsgálata (mezőgazdasági szakmunkástanulók körében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tihor Lászlóné (1982) Egy novella szerkezeti és mondattani stilisztikai tulajdonságai (Mesterházi Lajos: Áldás bácsi). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Toczki János (1982) Pascal-fejlesztés. A halmaztípus bővítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Erzsébet (1982) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Katalin (1982) Cigánytanulókkal kapcsolatos oktatási-nevelési kérdések különös tekintettel a cigány iskolákban, -osztályokban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tuboly József (1982) Rendezett attribútum nyelvtanok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi Erika (1982) Termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1982) Faktoranalízis alkalmazása baleseti statisztikák készítésében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1982) A Siedel-interáció egy általánosítása bővebb mátrixosztályra való konvergencia érdekében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Hajnalka (1982) Dr Beretz Péter "Vadászati naplójának" számítógépbe történő feldolgozása (1., 2. kötet). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1982) Szakigazgatási szervek reformja a tanácsoknál (a reformkíserlet tapasztalatai Karcagon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1982) A büntetés végrehajtásának felfüggesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1982) Babits Mihály Halálfiai című regényének néhány stilisztikai jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1982) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Tamás (1982) Csillag-mentes nyelvek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1982) A Kiskunsági Bioszféra Rezervátum szerepe a környezetvédelmi oktatásban és szemléletformálásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törköly Magdolna (1982) A romantika és a realizmus stíluseszközeinek keveredése Jókai Az új földesúr című regényében a cselekményépítésben és a jellemábrázolásban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Katalin (1982) Az alkoholizmus kulturantropológiai megközelítése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Mária (1982) A szegedi bábszínház története és munkássága napjainkban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Zoltán (1982) Általános szerződési feltételek megtámadhatósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törő Sándor (1982) A nyugati világ monetáris együttműködésének kialakulása és mai helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tőke Mária (1982) Bizonyítás a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvardy Gizella (1982) A dolgozók anyagi felelősségének gyakorlati tapasztalatai a MÁV Szegedi Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrai Edit (1982) A szülői felügyelet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujszászi Katalin (1982) Az emberi ideál problematikája Csehov műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujszászi Katalin (1982) Németh László : Bethlen Kata című drámájának elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ujváriné Szabó Anikó (1982) A házi olvasmányok szerepe az országismereti információk továbbításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ulmann György (1982) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Ákos (1982) Az ifjúság egészséges fejlődését sértő nemi erkölcs elleni bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valach Adrien (1982) Az állami földtulajdon keletkezése különös tekintettel az állam elővásárlási jogára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanger Márta (1982) A nem vagyoni kártérítés elméleti és gyakorlati problémái a magyar jogban (a bírói gyakorlat tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Lajos (1982) A lefedési probléma megoldása heurisztikus algoritmusokkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Anikó (1982) Szegedi óvodás gyermekek testi fejlettségének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Antal (1982) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának egyes gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ferenc (1982) Az erdélyi művelődés és kultúra Bethlen korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ferenc (1982) A szabálysértési alapeljárás egyes kérdései különös tekintettel az eljárás megindítására és megszüntetésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1982) A kollektív szerződés néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1982) A társadalmi szervezetek helye a magyar politikai rendszerben (különös tekintettel a szakszervezetekre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1982) Általános elemző szintaxisa és implementációja CDL2 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1982) A szlovákiai magyar nemzetiség helyzete 1944-1948 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Magdolna (1982) Az infinitívusz mondattani használata a magyar és a lengyel nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (1982) Vörösmarty,a kritikus (Drámabírálatok és a Dramaturgiai Töredékek). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ágnes (1982) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaspöri Ildikó (1982) A kétdimenziós lefedési probléma megoldása Gilmore-Gomoy módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass László (1982) A szóképzés vizsgálata Nagy László költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verbulecz László (1982) Fjodor Mihajlovics Dosztojevszkij A Karamazov testvérek regényelemzés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veszprémi Zsuzsanna (1982) Az alkoholizmus és a bűnözés különös tekintettel a nők alkoholizmusára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Világi András (1982) A bírósági végrehajtás gyorsítása és egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vincze Ferencné (1982) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vinkler Ferenc (1982) A házastársi vagyonközösség megszűnése és a közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Visnyei Mária (1982) Magfúziós reakciók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitai Erzsébet (1982) Végrehajtás az államigazgatási hatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vuity Valéria (1982) A gyermektartásdíjról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Sándor (1982) Fatranszformátorok programozása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Ferenc (1982) A gimnáziumi tanulók érdeklődésének néhány pszichológiai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai László (1982) Rablás bűntettek viktimológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében 1977-1981. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörösbaranyi János (1982) A diszkrét Fourier transzformáció és alkalmazása az izotópdiagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vőneki Ottóné (1982) Műveleti képességek fejlesztésének lehetőségei a 6. osztályos matematika tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wappel László (1982) A szocialista állam funkcióinak változása Magyarországon a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Weszelovszky Zsuzsanna (1982) A gyermekelhelyezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Wiederkommné Módos Anna (1982) A termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wittmann János (1982) Többszintű fastruktúrájú gyártmány lebontási algoritmusa. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Wojtczakné Mátra Tünde (1982) A Szegedi Híradó az 1863-64-es lengyel felkelésről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zakar Béláné Bakó Gabriella (1982) Az orosz személynevek és a névadási szokások tükröződése néhány XIX. századi irodalmi műben = Русские имена, отчества и фамилии и отражение обычаев именодательства в нескольких литературных произведениях xix века. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zambó Péter (1982) Program desztilációs műveleti egység interaktív modelezésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zanati Zsófia (1982) Camus: Caligula. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zemlényi Jusztina (1982) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kiegészítő tevékenységét szabályozó jogszabályok fejlődésének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai József (1982) A kollektív szerződés jogi jelentősége a fogyasztási szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombor Péter (1982) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsibrita Andrásné Hricsovinyi Gabriella (1982) Helyneveink történeti forrásértéke a genealógiai kutatások szempontjából (Becse-Gergely nemzetség). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsubrinszky Éva (1982) Egy L rendszer szimulációja a simula 67 nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zulauf János (1982) OS Multitasking. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvada Zoltán (1982) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zvolenszki Edit (1982) Módszerek, eszközök megválasztása a kémia tanitásának [!tanításának] hatékonysága érdekébe. A fémek és az azokkal végezhető kisérletek [!kísérletek]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zöldi Gábor (1982) A magyar államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrók Zsuzsanna (1982) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Éva (1982) Polinomok legnagyobb közös osztója. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ágfalvi Györgyné (1982) A gyermek családi jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árva Pál (1982) A MÁV kollektív szerződés története és fejlődésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éder Erzsébet (1982) A fluor egészségre gyakorolt hatásának vizsgálata optimális illetve alacsony fluor tartalmú ivóvizet fogyasztók mortalitási statisztikájának összehasonlításával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ú

Újlaki Eszter (1982) A munka, mint állampolgári jog és kötelesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 17:46:15 CET.