Items where Year is 1981

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Á | É | Ó | Ő
Number of items: 571.

A

Adamik Ferencné (1981) A fejlett szocialista társadalom építése és az MSZMP programnyilatkozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Mihályné (1981) A gyermek elhelyezésének és láthatásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Agod Sándor (1981) A vállalat felelőssége az üzemi balesetért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almási József (1981) A Change processzor implementálása és Change programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Ambrózyné Tóth Gabriella (1981) Államigazgatási határozatok megtagadása bíróság előtt, különös tekintettel az állami tulajdonbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ancsin János (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annusné Kovács Valéria (1981) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Ildikó (1981) A hazásság megkötése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradszki András (1981) Somló Bódog állam- és jogbölcseletéről a pozitivizmustól a neokantizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arany József (1981) Csomorkányizmus és belátás (Németh László erkölcsfilozófiája és az "Égető Eszter"). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arányi György (1981) Élet és testi épség elleni bűncselekmények statisztikai elemzése az egységes rendőrségi és ügyészségi statisztika tükrében (1964-től). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Babinszki Gáborné (1981) Az alkoholizmus kriminológiai hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagyinszky Márta (1981) Olvasóvá nevelés az általános iskolában. A mai gyermekirodalom /könyvek, folyóiratok, stb./ és az élővilág c. tantárgy kapcsolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bak Lajos (1981) Kiskunmajsa benépesülése és társadalmi rétegződése a XVIII. század közepén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakiné Ba Ilona (1981) A munkásotthonok helye és szerepe a két világháború közötti Magyarország közművelődésében A Szolnoki MÁV Járműjavító Üzemi Vállalat közművelődésének fejlődése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakné Felföldi Margit (1981) Az általános iskolai tanulók irodalmi érdeklődésének vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bali Éva (1981) Történelmi dráma a mai magyar irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Katalin (1981) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baloghné Tímár Anikó (1981) Fegyelmi felelősség a termelőszövetkezeti jogban a Sarkadi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Katalin (1981) Battonya középkori története 1560-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Katalin (1981) Hódmezővásárhely földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankovics Attiláné Pócs Magdolna (1981) A lilealkatuak vonulási viszonyai a Csaj-tavon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bankó Ágnes (1981) Az állami gondozás intézményének fejlődése és mai szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi József (1981) Dinamikus készletgazdálkodási modellek számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bari Erika (1981) A tényállas tisztázása az elsőfokú hatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baricz Zsolt (1981) Cserei Mihály: Erdély históriája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barizs János (1981) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartolich János (1981) Az állami tűzoltóság hatósági jogkörének jelenlegi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Tibor (1981) Háromelemű halmazon értelmezett algebrai struktúrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráthné Réthly Sarolta (1981) A Mártélyi holtág hínárvegetációjának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Batta László (1981) A szabályos hibák csökkentése korrekciós polinomok alkalmazásával a síkbeli fotogrammetriai blokk-kiegyenlítésnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baur Éva (1981) Petőfi Sándor szülőhelye körüli viták. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beke Lászlóné Bakos Erzsébet (1981) Bethlen Gábor uralkodói egyénisége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczik Sándor (1981) Urbérrendezés Makón és annak hatása a város életére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczúr Erzsébet (1981) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Zsuzsanna (1981) A perújítás a magyar polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Zsuzsanna (1981) A lakásigazgatási jogviszony fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benákné Gombkötő Margit (1981) Lakótelep és környezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki Sára (1981) A korrupciós bűncselekmények 1942-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beretvás Károly (1981) Az állam kérdései a marxista politikai szociológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth Edit (1981) A szabadságvesztés büntetés problémai a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berényi Márton (1981) О языковых средствах характеристики внешнего облика героя по роыану Л.Н. Толстого "Анна Каренина". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bibók Ferencné (1981) A nagykőrösi Arany János Társaság szerepe nagykörös művelődéstörténetében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bibók Ferencné (1981) A szegényemberek Móricz Zsigmond 1919-ig írt műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Albert (1981) A KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró János (1981) A magyar bankrendszer, tekintettel az OTP szervezetére, feladatára, működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocskai Zsuzsanna (1981) A Magyar Népköztársaság Országgyűlésének hatásköre, funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Sarolta (1981) Áldozatok viselkedése emberölések predelikvens helyzeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzás Julianna (1981) A vállalati nyereségérdekeltségi rendszer jogi szabályozásának fejlődése és továbbfejlesztésének irányai a VI. ötéves tervben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Péter (1981) A közúti közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldog Mária (1981) Vám- és Kereskedelmi Egyezmények, különös tekintettel a legnagyobb kedvezmény elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bor Gyula (1981) Házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Gábor (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kereteben működő szakcsoportok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Ilona (1981) A mezőgazdasági szakszövetkezet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bori Györgyi (1981) A népi ülnökök a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Andrea (1981) Az üzemi balesetek munkajogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsavölgyi Éva (1981) Termelőszövetkezeti tagsági viták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozó Anikó (1981) A házastársi vagyonközösség megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brutyó Mária (1981) A Maros part növényföldrajza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bucsuházyné Lovai Margit (1981) "Nem fuj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom..." /А kiskundorozsmai szélmalom története/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bujdosó Károly (1981) A dolgozó vétkességén alapuló anyagi felelőssége, különös tekintettel a kirívóan súlyos gondatlansággal elkövetett karokozás eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bummer Krisztina (1981) Egy vizsgáztató program megvalósítása R-10 számítógéppel vezérelt display terminálokon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsi János (1981) A vázlat és a kifejtés viszonya a 8. osztályos tanulók elbeszélő és leíró műfajú fogalmazásaiban (feltáró vizsgálat). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Tibor (1981) A párt vezető szerepének alkotmányos alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóta Zoltán (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek érdekképviseleti szerveinek kialakulása és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búr István (1981) A rablás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cedenszodnom Zsamc (1981) A mongol-magyar baráti kapcsolatok (1950–1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapóné Sárvári Ildikó (1981) A vasúti fuvarozó kimentési lehetősége az áruban keletkezett kár térítési kötelezettsége alól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csauth Erzsébet (1981) Az orosz társalgási nyelv szintaktikai sajátosságainak vizsgálata = Понятие разговорной речи. Место разговорной речи в системе функциональных стилей русского языка. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cselőtei Éva (1981) A hódmezővásárhelyi népesség XVI-XVIII. századi kontinuitásának története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csendes Mária Magdolna (1981) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba Attila (1981) Az újítások hasznosítása, az újítók erkölcsi és anyagi elismerésének problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csermely Tibor (1981) A gépjárműkárok és a biztosítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csire Lajos (1981) A halászati termelőszövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiszár Adrienn (1981) A széppróza fordításának néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszárné Kosik Mária (1981) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi Endre (1981) A Tarhosi Kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányiné Bálint Klára (1981) Egyházi ismeretterjesztő formák bemutatása és értékelése módszertani szempontból A családi ünnepek hagyományos formáinak tartalmi megújulása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csécsy Andrea (1981) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csépány Ildikó (1981) Az orosz frazeológizmusok magyarra fordításának sajátosságai (Dubrovin, M. I.: Ruszkije frazeológizmü v kartyinkah" című szótára alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csépányi Rita (1981) A nők helyzete a polgári társadalmakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csölle Kálmán (1981) A termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenységének összehangolása megyei szinten különös tekintettel a nagy befektetést igénylő ipari tevékenységekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeiner Gyuláné (1981) Személyiség és propaganda. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czigleczki Anna (1981) A szocialista orientációjú államok államformájának problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czukorné Farsang Judit (1981) A felelősségbiztosítás egyes kérdései, különös tekintettel a gépjárművek kötelező felelősségbiztosítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dani Imre (1981) Hódmezővásárhely művelődési viszonyai 1755-1867. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daubner Gyula (1981) A tantervkészítés néhány főbb elméleti és gyakorlati kérdéséről a szakirodalom alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deckmann Rozália (1981) Lautlehre der deutschen Mundart in Majos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeterné Osváth Anikó (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demjénné Kondász Katalin (1981) A márianosztrai általános iskolások művelődésének vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Denich Ágnes (1981) Büntetés-végrehajtási viszonyok Magyarországon (Különös tekintettel az elítéltek nevelésére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezső László (1981) "Káromkodásokból - Katedrális" : etikai magatartás és költői hitvallás Nagy László kései verseiben - (1973 - 1978). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Sályi Ilona (1981) "Vádirat az Emberhez - az ember ellen" Ördögh Szilveszter: A csikó c. novelláskötetének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deákné Tóth Veronika (1981) A kalocsai mézeskalácsos kismesterség és szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dinnyés Márta (1981) Nőábrázolás a századforduló néhány irodalmi és képzőművészeti alkotásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Laszló (1981) Kiskunhalas Városi Tanács VB. Igazgatási Osztályának feladata, hatásköre - különös tekintettel a szabálysertési ügyintézésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorzsin Batzsav (1981) A birtokos személyjelezés kettős alakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drabant Jánosné (1981) A szemléltetés szerepe az általános iskolai orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dudás Zsuzsanna (1981) Jókai Mór kései történelmi regényeinek jellegzetessége (Szeretve mind a vérpadig, A lőcsei fehér asszony, Fráter György). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Szabó Árpád (1981) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Durucz Anna (1981) Bináris digitális képek topológiai tulajdonságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döbrentei Margit (1981) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Döme Mária (1981) A makói Maros Néptánc Együttes története. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör Gyula (1981) Függvény parametrizációs feladatok szemiempirikus kvantumkémiai eljárásokban. Kételektron-integrálok közelítése átfedési integrálok segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Eckert Ella (1981) A felróhatóság szerepe a büntető jogban, különös tekintettel a bűnösségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ecseki György (1981) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egri Zoltán (1981) Az 1956-os események hatása a Francia és az Olasz Kommunista Párt stratégiájára és taktikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Englovszki Erzsébet (1981) Izolált májsejtek alkalmazása a toxikológiai vizsgálatokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdei Attila (1981) A kártalanítás, mint a kisajátítás központi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Gabriella (1981) A francia alkotmány fejlődése az V. köztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Márta (1981) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős Éva (1981) A képi ábrázolás szerepe az 5-6-7-8. osztályos Élővilág tantárgyban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Esztergályos Jenő (1981) Játék a kisdoboskorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

F. Tóth Péter (1981) A besenyők történetének rövid vázlata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Ede (1981) A járási hivatalok szervezete, feladata és működése, különös tekintettel a Bács-Kiskun megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragóné Gracza Zsuzsanna (1981) Munkahelyi demokrácia az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Beáta (1981) A második gazdaság aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erzsébet (1981) A Balkán a két világháború között a Magyar Szemle tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Erzsébet (1981) Zsombó természetvédelmi terület nagygombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Katalin (1981) Az Észak-Amerikai Egyesült Államok és Mexikó kapcsolatának kérdései 1880-1940 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Bakonyi Ildikó (1981) Alsó - Tiszavidéki hal és halászati feljegyzések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Zoltán (1981) Hogyan befolyásolják egy falu hagyományai az általános iskolát végzett fiatalok pályaválasztását? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér-Polgár Pál (1981) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérváry László (1981) Környezetvédelem jogi szabályozása különös tekintettel a vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejesné Kiss Zsuzsanna (1981) A felek mulasztása a polgári perben, ennek következményei, orvoslása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ilona (1981) A kétmondatos újsághírek, és a híreket felépítő mondatok szerkezeti vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Mária (1981) Az állami vállalatok helye, szerepe a népgazdaságban, külső kapcsolatainak és belső viszonyainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ágnes (1981) A humanizmus tragédiája Dosztojevszkij műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fenyvessy István (1981) Az állami népességnyilvántartás helye és szerepe az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Erika (1981) Czakó Gábor: Iskolavár c. regényének néhány stilisztikai jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Ferenc (1981) Csólyospálos története a felszabadulásig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Katalin (1981) Kincskereső a televízióban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Erika (1981) Az új nemzetközi gazdasági rend kérdése a világmodellekben, RIO-jelentés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Gábor (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának okai, különös tekintettel az 1975-1980-as időszak Csongrád megyei tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó István (1981) Az ipari munkásság főbb jellemzői Csongrád városban (az V. ötéves terv időszakában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fuchs József (1981) A társadalmi önigazgatás elméletének és gyakorlatának fejlődése és mai állapota Jugoszláviában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fázsi László (1981) Az ági öröklés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Judit (1981) Huminsavak molekulasuly-eloszlásának [!molekulasúly-eloszlásának] meghatározása gélkromatográfiás módszerrel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Tibor (1981) A kínai külpolitika változásai a belpolitika tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1981) A háztáji földhasználat kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Cecília (1981) Szintaxis vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczy Zsófia (1981) A szintaktikai percepció néhány kérdése általános iskolások körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garajszki Klára (1981) Orosz szavak percepciójának kísérletes vizsgálata 9-10 éves gyermekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazdag István (1981) A vis maior a veszély és felelősség relációjában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdagh Gabriella (1981) Hisztamin hatása patkány agyi kapillárisaira: Elektronmikroszkópos és immunhisztokémiai vizsgálatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazsó Tibor (1981) A Nyíregyházi Munkaügyi Bíróság munkaügyi perekben folytatott ítélkezési gyakorlatának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellért Ákos (1981) A találmányi jog egységesítésére irányuló törekvések Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerdelics Éva (1981) Érintkezési pontok a XIX. század utolsó harmadának angol és orosz irodalmában (Lev Nyikolajevics Tolsztoj és Thomas Hardy). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gilányi Piroska (1981) A haza fogalma Puskin és Lermontov költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Goda Judit (1981) A Tiszatáj Kelet-Európai néző című rovata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Golts Mátyás (1981) A szabadságvesztés különböző fokozatainak hatása az elítéltekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Ferenc (1981) A család átalakulása és jelentősége a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gonda Mária (1981) A magyar építés-szerelési export feltételei külföldi piacon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorjánácz Márta (1981) Koncentrációs lehetőségek a 8.osztályos élővilág tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gosztonyi Laszló (1981) Az aequitas problematikája a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregor László (1981) A kommandó-hadviselésről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubiczáné Bodor Eszter (1981) A falusi értelmiség. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubán Ákos (1981) A cluster analízis és gráfelméleti modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Gáborné (1981) A Csaj-tó madárvilága és védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulai Éva (1981) Betegségek, balesetek időjárási frontokkal való kapcsolatának számítógépes vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza Péter (1981) Utazás az "Utazás..." körül (Karinthy Frigyes Utazás a koponyám körül című regényének néhány stilisztikai jellemzője). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Györe Jánosné (1981) Az apostagi Duna-árterület virágos növényzete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győri Gáborné (1981) Az Ágneslaki arborétum növénytani leírása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győriné Czeglédi Márta (1981) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Erzsébet (1981) Típuskeresés csapadékadatok felhasználásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gáncs István (1981) A programhelyessébizonyítás logikai módszerei rezolúciós kalkulusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gárgyán Ildikó (1981) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Zsuzsanna (1981) A szabadságvesztés büntetés hatékonysága a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáti Tamás (1981) A disztribúcióelmélet két alkalmazásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Habuda Ibolya (1981) A víz és a környezetvédelem /feldolgozás a Kalocsán átfolyó Vajas-csatorna alapján/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadi Éva (1981) A gyermek elhelyezése és a láthatás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdara Béla (1981) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése és jogi biztosítékai a mezőgazdasági jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajzer Laszló (1981) A nem vagyoni kártérítés időszerű kérdései különös tekintettel az Állami Biztosító eddigi gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halkóné Rudolf Éva (1981) A magyar közigazgatás-tudomány fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halászné Pozsár Mária (1981) A volt afrikai gyarmati országok helyzete és perspektívája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Gyula (1981) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmatosné Barna Mária (1981) A szénhidrogének mint energiahordozók és vegyipari nyersanyagok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Henkey Erzsébet (1981) A lászlófalvi általános iskolai tanulók /11-14 év/ összehasonlító testfejlettségi vizsálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Henye Lászlóné (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek pénzügyi ellenőrzésének realizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herbich Imre (1981) A tanúvallomás elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herédi Edit (1981) Munkaügyi viták gyakorlata a MÁV szegedi Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horchi Mihályné (1981) Tolmács község nyelvjárása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornung Tamás (1981) Adatok és típusok vizsgálata kategóriaelméleti eszközökkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hornyik László (1981) A háztáji gazdaság kérdései mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Zsuzsanna (1981) A határozatlan tartamú büntetés története és jelenkori problémai, tendenciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Anna (1981) Jókai Mór 1848 előtti novelláinak általános jellemzői A gonosz lélek c. novella tükrében (elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Erzsébet (1981) Mobilitás és a pályával való azonosulás (A POTE-n végzett vizsgálatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Piroska and Nacsa Gábor (1981) Collembola populációk ökológiai vizsgálata homokpusztai-gyep ökoszisztémában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Ágnes (1981) Sidonius Apollinaris levelezési kapcsolatai és leveleinek VII. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Éva (1981) A valóság megismerése és ábrázolása Juhász Ferenc költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Lajos (1981) Túlélési függvények becslése cenzorált mintából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Mária Zsuzsanna (1981) Kombinatorikai algoritmusok bonyolultságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetekre kritikus baleseti mutatók számítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Debreceni Katalin (1981) Kénalapu [!kénalapú] kénsavgyártás különös tekintettel a kettős kontakt eljárásra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hotya Liviusz (1981) Egyszerűbb mezőgazdasági szövetkezetek jogi kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági szakcsoportokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huber Erzsébet (1981) Márixok szinguláris-érték felbontása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódsági Ferencné (1981) Sarkadi Imre írói munkásságának utolsó szakasza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ihász Ildikó (1981) Az orosz szavak percepciós-motorikus vizsgálata - oroszt még nem tanult 4. Osztályos (9-10 éves magyar) gyerekek körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés Mária (1981) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab István (1981) A francia irodalom történetéből : Charles Baudelaire. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jankó Attila (1981) Egy információtároló és visszakereső rendszer továbbfejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Anikó (1981) Miskin herceg alakja F. M. Dosztojevszkij: A félkegyelmű című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász József (1981) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász György (1981) A társadalmi normativitás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász István (1981) A kisvárosi tanácsok vb. szakigazgatási szerveinek struktúrájáról és továbbfejlesztésének lehetőségéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Sándor (1981) A fegyveres szervek helye, szerepe, lehetőségei az általános iskolában folyó honvédelmi nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Jánosné Mag Mária (1981) Az orosz befejezett jelen-jövő idejű igealakok jelentésfunkcióinak vizsgálata a magyar igékkel összehasonlítva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jász József (1981) Az információs energia forgalma és néhány felhasználása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászka Ernő (1981) Vegyipari munkások kulturális és műveltségi színvonala a kőbányai gyógyszerárugyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jójárt Gyopár (1981) A kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jüngling Anikó (1981) A matematikai logika alkalmazás az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kalmár Lajos (1981) A vállalati pénzügyek ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó Mária (1981) A QR Algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapás Béla (1981) A lakossági adók, különös tekintettel az ingatlanok vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapás Katalin (1981) Bizonyítási eszközök, módszerek, bizonyítékok az apasági és származás megállapítása iránti egyéb perekben, két évtizedes ítélkezési gyakorlat tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai János (1981) Bizonyos nem-lineáris közönséges másodrendű differnciálegyenletek megoldásainak Aszimptotikus viselkedéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Pál (1981) A földvédelem általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kató Ibolya (1981) Közlekedési balesetek műszaki okainak elemzése faktoranalízissel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmár János (1981) A polgári eljárás egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecsmárik Laszló (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szerepe, működése a továbbfejlődés lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Tamás (1981) Az örökbefogadás intézményének fejlődése, céljának változása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Zsuzsa (1981) Gentzer - Kanger kalkulusok számítógépes megvelósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keller György (1981) Házassági vagyonjogunk különös tekintettel a házastársak közös- és külön vagyonára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Attila (1981) A vízügyi igazgatás szervezete és feladatköre különös tekintettel a vízjogi kötelezésekre, és a szankciórendszerre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Irén (1981) Városlőd története a feudalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Katalin (1981) Kiskunhalas iparosodásának fejlődése 1958-1980 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Éva (1981) Deduktív tételbizonyítás Lukasiewicz N-értékű logikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Edit (1981) Az 1968-as diákmozgalmak a magyar sajtóban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Laszló (1981) A kollektív szerződésre vonatkozó jogszabályok gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Sándorné (1981) Szemelvénygyüjtemény az írói életrajzok tanításához 8. osztály. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis-Tóth Miklósné (1981) A sárospataki tanítóképzés története (1857-1959). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisfaliné Liptai Katalin (1981) Miskolci céhek 1711-1848 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Juhász Ilona (1981) Az idill és a halál motívuma Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Beáta (1981) A TVB anyaggazdálkodási rendszerének egy részproblémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Éva (1981) Az orosz nyelv oktatásának néhány problémája az óvodáskorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Király Mária (1981) Magyartanítás 1968 - 1978 : cikkbibliográfia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klézli Mária (1981) Adattár a zselizi és bátmonostori Becsei család históriájához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Imre Antal (1981) A zenei valóságábrázolás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsondi Erzsébet Éva (1981) Az élőbeszéd mondatszerkesztésének vizsgálata - magnetofon felvétel alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kokovai Ilona (1981) Országismereti információk az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koller Erika (1981) A mozgást jelentő igékkel képzett igei-névszói szókapcsolatok lexikai, grammatikai és szemantikai összehasonlító vizsgálatához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár Imréné (1981) Felhagyott tanyatelkek és a természetes vegetáció összehasonlító florisztikai vizsgálatai a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kollár Ágnes (1981) Синтаксически связанные построения передающие отрицание в русской разговорной речи. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komenda István (1981) 1918-1919 évek eseményei a mai csehszlovák történeti irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komjáthy Györgyné (1981) "Menj, kisgyerek..." Kosztolányi Dezső fiatalkori munkássága a Négy fal között és A szegény kisgyermek panaszai című kötetek alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komoróczki Erzsébet (1981) A Change programozási nyelv alkalmazásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Koppány Tamás (1981) A bírói jogalkalmazás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom Mihály (1981) A szabadságvesztés ítélet felfogása a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotogán Erzsébet (1981) A sömlyékek virágos növényeinek vizsgálata /Domaszék/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kotogányné Dobó Irén (1981) A fegyelmi felelősség gyakorlata a Szegedi Postaigazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Andrea (1981) A JATE Természettudományi Karán végző tanárszakos hallgatók önértékelésének alakulása gyakorló iskolai tevékenységük alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kotroczó Irén (1981) Magyar táncok - táncoló magyarok : annotált bibliográfia. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tamás (1981) A néprészvétel a büntető igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Teréz (1981) Többváltozós függvények minimalizálása numerikus módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Béláné (1981) Az általános iskola és a művelődési otthon együttműködése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Erzsébet (1981) Az örökbefogadás fejlődése, létrejötte és joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1981) A korai idegennyelv oktatás problémái az elmúlt másfél évtized távlatának irodalmából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Gabriella (1981) A költségvetés jogi fogalma. Az egyensúly alapelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1981) A társadalombiztosítási regressz igény főbb jogi kérdései a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1981) A munkaügyi viták tapasztalatai a FIM Alföldi Porcelángyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Magdolna (1981) A kisajátítási kártalanítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Magdolna (1981) A lapp irodalom történetéhez. A finnországi lappok irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Olga (1981) Óvjuk környezetünket a vízszennyeződéstől /Kalocsa, I.sz.Főcsatorna - Vajas - szennyeződése/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Sándor (1981) A katonai büntetés-végrehajtás rendszere, szervezete, feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1981) A Csehszlovák Szocialista Köztársaság alkotmány fejlődésének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1981) Fatranszformációk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsa (1981) Széchenyi az új tipusú paraszti földtulajdonról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Zsuzsanna (1981) A szocialista életmód gazdasági vonatkozásai és azok tükröződése a szocialista jogalkotásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes (1981) JOB account OS multiprogramozási környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1981) A folyamatos és befejezett igék tanításának problémái az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Rossi Ibolya (1981) A szabadságeszmény kérdése Dosztojevszkij és Camus egy-egy műve alapján (A Karamazov testvérek - Közöny). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Vida Magdolna (1981) A 4713. számú Tinódi Lantos Sebestyén Úttörőcsapat története a megalakulástól 1980-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koy Gábor (1981) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krimerné Salamon Eszter (1981) A végrendelet érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krisztin Tibor (1981) Retaldált típusú funkcionál differenciálegyenletek megoldásainak aszimptotikus viselkedéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krnács Kornél (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuhár György (1981) Egy data-flow elvű nyelv leírása, fordítóprogramja és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunczné Varga Rozália (1981) Az önkormányzati formák büntetés-végrehajtáson belüli fejlődése, különös tekintettel az állampusztai BV intézet gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Mihályné (1981) A "sok" meghatározatlan mennyiséget kifejező szavak és állandósult szókapcsolatok mikrorendszere az orosz nyelvben és megfelelői a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Beatrix (1981) Astroglia impregnációk felhasználása a cytoskeleton kimutatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kálmán Terézia (1981) Tömörkény község néhány népi szokása a múltban és ma. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Béla (1981) Az építésügyi hatósági engedélyezés, kötelezés és ellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóbor Márta (1981) Wilhelm Dilthey történetszemlélete és metodológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Gábor (1981) Bonyolult rendszerviselkedések elsajátíthatóságának növelése a középfokú oktatás természettudományos és műszaki tantárgyaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Irén (1981) A Székelyudvarhelyi Codex szinonimáinak vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kötelesné Balogh Klára (1981) A licenciaszerződés gazdasági jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi Katalin (1981) Sámánhitünk emlékei a magyar népmesékben (A táltos és lova). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrös Sára (1981) Az uborka mozaik vírus hatása az uborka növényre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laczkóné Szolár Andrea (1981) A Juhász Gyula Tanárképző Főiskola IV, magyar és más humán szakos hallgatóinak olvasási kultúrája 1980-ban /Olvasásszociológiai felmérés/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos Alfréd (1981) Alföldi porcelángyár edény gyáregységének rendelés nyilvántartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lakfalvi Mária (1981) Az orgazdaság egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lang Benőné (1981) A külváros alakjai Gelléri Andor Endre novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laukó Gizella (1981) Személyi sérüléses közúti közlekedési balesetek törzsfile-karbantartási funkciói. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Laukó Istvánné (1981) A pedagógusok politikai-ideológiai képzése és továbbképzése az MSZMP Csongrád megyei Bizottsága Oktatási Igazgatóságán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Judit (1981) Gazdásági növények vírusbetegségei és vírusmentesítésének lehetőségei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács János (1981) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lux Gyula (1981) A nyomozás ügyészi törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng András (1981) Szerkezetek merevsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi Cecília (1981) Forgalomellenőrző járőrszolgálat szervezésének elősegítése számítógéppel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

László Rita (1981) Az ikerszók vizsgálata idegennyelvi kitekintéssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Jenő (1981) Állami irányítás megvalósulása egy megye területen működő termelőszövetkezetek irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárt Ágnes (1981) Az aldebrői németek élete a betelepítés után (XVIII. sz. 2. fele). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczy István (1981) A nemzet Vörösmarty műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Maczelka Erika (1981) A fiatalkorúak pártfogó felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maczák Mária (1981) Ady Endre szerelmi költészete korai novelláiban és verseiben (1904-től 1900-ig). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major Éva (1981) Szerelősorok technológiai tervezését segítő szimuláció a GPSS/360 általános célú szimulációs rendszer felhasználásával. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Markovits Erzsébet (1981) Értelmiségi fiatalok politikai, mozgalmi élete, ezen belül a pedagógus KISZ alapszervezetek tevékenysége, feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Zoltán (1981) A gyermekelhelyezés és tartás jogi szabályozása, különös tekintettel a házassági bontóperes eljárásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsi Edit (1981) A szövetkezetben dolgozók munkaügyi helyzetének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marunák István (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták és fórumrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi Éva (1981) A belső tér ábrázolása és a tükör motívuma a németalföldi- és holland festészetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medvey Mátyás (1981) A CHANGE nyelv interpreterének fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megyeriné Csapó Ildikó (1981) A művelődési ház helye, szerepe Gyoma nevelő-művelő intézményrendszerében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Merényi Kálmánné (1981) Az aktív dolgozók művelődési folyamatának és műveltségi szintjének kérdései Csongrád Megye mezőgazdasági szövetkezeteiben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Michna Ilona (1981) Államigazgatási határozatok bírósági felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalik László (1981) A politikai munka hatása a közösség arculatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklós Dezső (1981) A református egyházi ingatlanbirtoklás jogalapja és formái a dunántúli református egyházkerületben a XIX. század első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miletin Anna (1981) Tanfordítás magyarról oroszra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Mária (1981) A Végrehajtási Törvény módosításának a végrehajtási eljárást egyszerűsítő és gyorsító hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Annamária (1981) A takarékszövetkezetek szervezeti felépítésének és működésének jogi szabályozása, valamint feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Emese Márta (1981) Kiskunhalas népessége a XVII-XVIII század fordulóján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1981) A fácán mesterséges és félvad tenyésztésének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár István (1981) A Német Szövetségi Köztársaság politikai rendszerének néhány határjelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajos (1981) A jobbágyság helyzete a XVIII. században a veszprémi püspökség sümegi uradalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Péter (1981) Megtanítási programcsomag a "Mozgást átalakító szerkezetek" című tantervi témához. Technika tantárgy általános iskola 7. osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mák István (1981) A nagykamarási választók társadalmi összetétele 1920-,1922- és 1926-ban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márkus Marianna (1981) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Marianna (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátó Imre (1981) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. tv. végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészár Zsuzsanna (1981) A népmesei motívum - fogalom. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Tibor (1981) Hányadoskülönbség - Algoritmusok alkalmazásai. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mészárosné Gyöngyösi Éva (1981) A beszámíthatóság büntetőjogi megítéléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy András (1981) Biblikus eredetű szólásaink. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Csabáné (1981) Szakmunkás tanulók szocialista munkakultúrára nevelése - különös tekintettel Kiskunhalas vonzáskörzetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Egon (1981) Az állam és egyház viszonya a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1981) Az apasági vélelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ferencné (1981) Hivatásra nevelés az egészségügyi szakiskolában; lehetőségek a szaktárgyi (ápolástan-gondozástan és szakmai gyakorlat) keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy György (1981) Gazdasági modellek változása a Szovjetunióban (1917-1924) elméleti előzmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1981) A határozói igeneves szerkezetek szintaktikai funkciója Csehov elbeszéléseiben = Синтаксическая функция деепричастных оборотов в рассказах А.П. Чехова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Istvánné (1981) Kiskőrös kulturális életének fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1981) A -to és -Нибудь utótagú határozatlan névmások funkcionális és strukturális vizsgálata a magyarral összevetve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Mária (1981) Tejipari vállalat értékesítési programrendszere törzsadattárának a kezelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1981) A jellem nyelvi fölépítésének mondatszerkezeti elemzése Németh László "Széchenyi"-jében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Piroska (1981) A tanú kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Valéria (1981) A know-how fontosabb elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1981) Irodalom és történettudomány. Szentmihályi Szabó Péter: Avarok gyűrűje c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Lippai Éva (1981) Az új 5. osztályos történelem tankönyv a követelményrendszer valóra váltásának legfőbb eszköze. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Narozsny Istvánné (1981) A bíró függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Ágnes (1981) Latin-Amerika Alexander von Humboldt műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Niedermayer György (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyáry György (1981) A kettős adóztatás kizárására irányuló egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyíri Ferenc (1981) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádudvari Tibor (1981) A szerződések teljesítésénél érvényesülő polgári jogi alapelvek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Náfrádi Imre (1981) A csongrádi kubikosság strukturális átalakulása a szocializmus időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh László (1981) Sejtautomaták tervezése és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Éva (1981) A lakossági pénzügyi szolgáltatások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Odorics Ferenc (1981) Egy elbeszéléstípus leírása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oraveczné Makra Mária (1981) Az ügyészi vád és a vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ormai Judit (1981) Szeretem a meséket, de az álmokat nem ("Pidän saduista mutten unista"). Daniel Katz finn író két regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz László (1981) A felzárkózás lehetőségei, módszerei az általános iskola felső tagozatán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ország-Terenyi Magdolna (1981) Voltaire hatások a felvilágosodás Magyarországán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortelliné Balogh Edit (1981) A munkahelyi közművelődés feladatai, problémai es módszertani kérdései egy ipari közép üzemben végzett felmérés alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ortó György (1981) Az újítói jog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pacz Béláné (1981) A történelemtanítás világnézeti- erkölcsi-politikai követelményei az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paizs Péter (1981) Általános iskolás tanulók képességfejlesztéséről, tehetséggondozásáról a vizuális nevelés tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pallagi Zsuzsanna (1981) Hódmezővásárhely környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palotásné Kállai Ildikó (1981) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Anna (1981) Programok készítése a Change programozási nyelv multiprocessaló és kiterjesztő utasításai segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Irén (1981) Az ifjúság védelmének néhány kriminológiai és büntetőjogi vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Katalin (1981) A telepeken élő cigány lakosság klubéletének kialakítása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Kálmán (1981) Beltenyésztett kukorica vonalak szárazságtűrő képességének meghatározása új biokémiai módszerrel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zoltán (1981) A szakértő az igazságszolgáltatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Éva (1981) A házassági közös vagyon sorsa a házasság felbontása után - Elméleti kérdések elemzése -. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Jóljárt Mária (1981) Környezet - és természetvédelmi oktatás - nevelés az Élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paragh László (1981) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Márta (1981) A közös tulajdon megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pató Ferenc (1981) Reguláris nyelvek egy részosztályának Kleene-típusú jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perjés Erzsébet (1981) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perniss Istvánné (1981) Az OTKI Egészségügyi Főiskola KISZ szervezetében alkalmazható nevelési célok és módszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petőfalviné Erdélyi Katalin (1981) Győr művelődési élete a reformkorszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petői Erzsébet (1981) A kovácsi Holt-Tisza környezetvédelmi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pintér Zoltán (1981) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Éva (1981) Valahogy élni. Thury Zoltán: Tárcanovellák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pizarro Magdolna (1981) Folklór Puskin meséiben = Фольклор в сказках А.С. Пушкина. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pocsai Gyula (1981) Fizetési módok a KGST országok közötti áruforgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgárné T. Krisztina (1981) Darvas József munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pollák Ágnes (1981) Émile Zola naturalizmusa a Rougon-Macquart ciklus alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pongráczné Bognár Zita (1981) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porubszky István (1981) A Hell József Károly Nehézipari Gépészeti Szakközépiskola vegyes életkorú KISZ szervezetének története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pottyondy József (1981) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prjevara János (1981) Szarvas hegyközségeinek története (1863-1949). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Probojcsevics Mária (1981) Közbevetett szavak I. Sz. Turgenyev elbeszéléseiben = Вводные слова в повестях И.С. Тургенева. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Probszt Éva (1981) Die Mundart von Nagymányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Provaznik Géza (1981) A szocialista demokrácia fejlődésének alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztaföldi Ágnes (1981) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pádár Lászlóné (1981) Csongrád megye általános iskolái személyi, tárgyi ellátottsága - az MSZMP Központi Bizottsága 1972. június - az állami oktatás helyzete és továbbfejlesztésének feladatai-határozata tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Éva (1981) Varázslás és mágia az óhébereknél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pálfy László (1981) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi László (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek földtulajdoni és földhasználati viszonyainak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter János (1981) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata módosítása az 1980. évi választások után Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Raffai Sándor (1981) Kalocsa újratelepülése és gazdálkodása a XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rech Erika (1981) A társadalombiztosítási törvény alkalmazásának gyakorlati problémái a Lenin Kohászati Művekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Redler Marianna (1981) Szabó Magda: Kiálts, város! (drámaelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Reitz Teréz (1981) Hálózat maximális átbocsátókpességének meghatározása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Revyné Sajtos Zsuzsanna (1981) A házastársi vagyonközösség megszüntetésének időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Ágnes (1981) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik György (1981) A szocialista föderáció kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Roszik Györgyné Csongor Krisztina (1981) Vadon termő gyógynövények elterjedése Csongrád megyében, különös tekintettel Szeged környékére (Népies növénynevek és gyógymódok). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rotter Nándor (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Anna (1981) Csokonai szókészletének néhány jellemzője. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rung Lászlóné (1981) A kevermesi Lenin Mezőgazdasági Termelőszövetkezet kialakulásának és fejlődésének útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzsáliné Halász Zsuzsa (1981) A JATE Ságvári Endre Gyakorló Általános Iskola munkája az 1970-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Edit (1981) Közművelődés a szegedi József Attila Tudományegyetemen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Erika (1981) Синтаксические функции глаголов КАЗАТЬСЯ и ПОКАЗАТЬСЯ в современном русском языке (на материале произведений: М.Ю. Лермонтов. "Герой нашего времени"; И.С. Тургенев, "Отцы и дети” ; Б.Н. Полевой. "Повесть о настоящем человеке"). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Sándor (1981) A szolgalati találmányok néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi Zita (1981) Vadkárok eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rátkai Miklós (1981) A népi ülnökrendszer - néhány elméleti és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Zsuzsanna (1981) Az információ logikai és grammatikai széttagolódása a kétmondatos újsághírekben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsavölgyi Anna (1981) Munkásfiatalok egy ifjúsági klubban /Az egyéni foglalkozás jelentősége és lehetőségei/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsás Antal (1981) Új, egyszerű nyelvek és processzoraik létrehozása a Change nyelv kiterjesztő utasításainak segítségével. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajó Gyula (1981) A Carter doktrína és katonai stratégiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salka László (1981) A szocialista demokrácia erősödése a magyar szövetkezeti mozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi György (1981) A diszkrécionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarnyai Tibor (1981) Zajszintmérés a szegedi textílművekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sasvári Márta (1981) Духовные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова в романе Толстого “Война и мир". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Schadt Györgyné (1981) A hátrányos helyzet felszámolására irányuló törekvések és eredményei a középfokú oktatás kollégiumaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Scheffer Józsefné (1981) Alberti a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schmidt Olga (1981) A Tolna megyei népi demokratikus kibontakozás kezdetei a németség problematikájánák tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebestény Teréz (1981) A biológiatanítás módszereinek változása 1945-től napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos Berta (1981) A vajdasági szakmunkásképzés története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos József (1981) Lefedési problémák megoldása Gilmore-Gomory módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Ágnes (1981) A vállalati törvény politikai gazdaságtani alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solt Péter (1981) A jogalkotás folyamatának elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Zsuzsanna (1981) Ügyészi részvétel formái a polgári perben különös tekintettel a Csongrád-megyei főügyészség gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somos Ágnes (1981) Igeképzők gyakorisági vizsgálata XVI. századi szövegek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sonkolyos Zoltán (1981) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spanyielné Szabó Katalin (1981) A javító-nevelő munka és a szigorított javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Staub Tünde (1981) A felszólító mód kontrasztív vizsgálata az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stefán Éva (1981) A polgári jogi személyiségvédelemről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stieber Ilona Tünde (1981) Az állami irányítás megvalósulása Hajdú-Bihar megye területén működő termelőszövetkezetek irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sulyok József (1981) A termelőszövetkezeti elnök jog- és hatásköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sulyok Lászlóné Olajos Erzsébet (1981) A gyermek családi jogállasa, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Supala Ágnes (1981) Államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Svébisné Márton Katalin (1981) A kisember alakja Kosztolányi novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ferenc (1981) Értékválság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1981) Az állam és az elidegenülés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1981) Vác demográfiai viszonyai a XVIII. század első felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó János (1981) Az elparasztiatlanodás folyamata Császár községben (Különös tekintettel a hagyományos falusi rétegszerkezet felbomlására, újjárendeződésére és az egyes rétegek eltérő történelmi útjára (1945-1968/70). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó József (1981) Károlyi Mihály a nemzetiségi kérdés megoldásáért. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1981) Jelentésváltozások vizsgálata nyelvemlékek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Pálné (1981) Raszkolnyikov útja Dosztojevszkij "Bűn és bünhődés" c. műve alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Rozália (1981) Reducibilis mátrixok sajátértékfeladatának numerikus megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Éva Andrea (1981) Film és társadalom. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakter Éva (1981) Biztosítási ágazatok fajai, különös tekintettel a kötelező biztosításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szarvas Irén (1981) A Vésztői Szabó Pál Általános Iskola Napközi Otthonának 5. és 8. osztály csoportjában végzett felmérés alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebellédi István (1981) Költségvetési egyensúly a népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Ildikó (1981) Az isten motívum József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Ágota (1981) A Tisza vízjárásának hatása a gémfélékre a Mártélyi tájvédemi körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres István (1981) Lakásokkal kapcsolatos szavatossági jogok érvényesítése (az Országos Takarékpénztár tapasztalatai alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szelle Kalmán (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenes Márton (1981) Határkövető eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Iván (1981) Képek szegmentálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentimrey Tamás (1981) Szoboljev terek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentirmai Katalin (1981) Az óvodai kísérleti orosztanítás egy periódusának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentirmai Péter (1981) A szolnoki Tisza szakasz szennyezettségének alakulása, különös tekintettel a legnagyobb ipari szennyezőforrásokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentkatolnayné Domonkosi Mária (1981) A közúti igazgatóságok felelősségének egyes gyakorlati problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesiné Hornyák Katalin (1981) Az ingatlannyilvántartás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi András (1981) A lakossági adók szabályozása különös tekintettel az általános jövedelemadóra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ibolya (1981) Választottbíráskodás szocialista társadalmi viszonyok között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Mária (1981) A vasút fuvarozói felelőssége a belföldi árufuvarozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szluka Ferencné (1981) A Délmagyarország nyelvhelyességi vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szukop Erzsébet (1981) A népfrontmozgalom kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szurovecz Irén (1981) Endrőd demográfiai viszonyai a XIX. század első felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvetnyik Margit (1981) A perifériás idegrendszer ingerületvezetésének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántó Gábor (1981) A büntetőjogi szankció hatása a közlekedési bűncselekmény elkövetőire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsenyi Mihály (1981) A szakmunkásképző intézetek és a bázisüzemek kapcsolatrendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székelyhidiné Vojnár Gabriella (1981) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szügyiné Mezei Julianna (1981) A honfoglaló magyarok kannibalizmusa. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Katalin (1981) A munkásosztály művelődésének helyzete és feladatai /А munkásművelődés gyakorlatának módszerei/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Ágnes (1981) Akut és krónikus morfin kezelés biológiai hatásai: az agyi ingerületátvivő anyagok szerepe. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősiné Nagy Katalin (1981) A szövegértő olvasás feladatlapos felmérése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Attila (1981) Diszkrecionális mérlegelés az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Erzsébet (1981) Az üzemi baleset miatti anyagi felelősség a MÁV Szeged Igazgatóság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Judit (1981) Az orosz perfektív igék mellett álló tárgy szemantikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sámán Mária (1981) Az örökbefogadás intézménye a családjogi törvény tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándorné Bóka Angéla (1981) Atipikus tagsági munkaviszonyok a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Béla (1981) Szocialista reklámelmelét és a vállalati kommunikáció aktuális kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sávoltné Medovarszky Éva (1981) A társadalmi tulajdon elleni bűncselekmények elkövetőinek személyisége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Séllei Frigyes (1981) A felnőttoktatás helyzete, feladatai és a távlati szakemberszükséglet tervezés lehetőségei a NIM ágazat területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Séra Judit (1981) A dolgozók anyagi felelősségével kapcsolatos perek a Szegedi Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövényházi Erika (1981) A feltételes mód az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Südi Bertalan (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Tagai Sándor (1981) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Mariann (1981) A szabadalom jelentősége a magyar népgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takó Ibolya (1981) A tanúbizonyítás időszerű polgári eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamás Erika (1981) A visszaesők elleni védekezés büntetőjogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamásy Edina Márta (1981) A melléknévi igeneves szerkezetek kontrasztív vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr Ágnes (1981) A házasságon kívül születés, a családi jogállás rendezése és joghatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Rozália (1981) Szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár József (1981) Szintaxis-Vezérelt ellenőrző programok interaktív környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Tirpák György (1981) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisóczky Mária (1981) A MTA-OM Természettudományi Munkabizottság irányelvei alapján készitett [!készített] 7. osztályos kisérleti [!kísérleti] kémia tankönyv fogalomrendszerének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma Ferenc (1981) Az ipar szervezeti rendszerének fejlődése a szocialista Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Tornyiné Horváth Zsuzsanna (1981) Néhány gondolat Niccolo Machiavelli államelméletéről és politikai nézetéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tucker Tamás (1981) Szovjet-angol kapcsolatok 1939. szeptember 1. és 1941. június 22. között az újabb szovjet történeti szakirodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsán Teréz (1981) Iván Karamazov eszmei világa (elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Turcsányi János (1981) IBM Assembler sejttérben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tábithné Bárkai Zsuzsanna (1981) Baks község művelődéstörténete 1950-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tánczosné Tankó Ildikó (1981) Szélsőjobboldali mozgalmak Szegeden 1936-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai Erika (1981) A Tornyai Társaság működése 1934-től. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tímár Antal (1981) Izobraženie problemy krest'ânstva i duhovnye iskaniâ Levina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Dorottya (1981) A folyamatos és befejezett igék használata a tagadó mondatokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Edit (1981) A Tisza vizének hasznosítása és védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ervin (1981) Szintaktikus alakfelismerés fuzzy automatákkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Etelka (1981) Gyógyszerek hatása laboratóriumi patkányok viselkedésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gizella (1981) A paraszti önéletírás néhány stilisztikai jellegzetessége Berényi Andrásné Nagy Rozália a nevem című műve alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1981) A számnevekkel képzett orosz és magyar állandósult szókapcsolatok szemantikai, lexikai és grammatikai összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Katalin (1981) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lászlóné (1981) Jogsegélyszolgalat működésének tapasztalatai a Nagyalföldi Kőolaj- és Földgáztermelő vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1981) A paprika szinanyagának [!színanyagának] meghatározása benzolos és petroléteres extrahálással. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1981) Tanári és tanulói kisérletek [!kísérletek] a 7. és 8. osztályos kémia tananyagban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Tibor (1981) A szabálysértési eljárás általános és különös szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zoltán (1981) Fredholm operátorok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1981) A szocialista államok gazdasági együttműködésének jogi szabályozása a KGST-n belül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1981) Morál és magatartás : André Gide Pásztorének című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1981) A szabadkígyósi szikes puszta virágos növényei (1980.). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török János (1981) A Kisgazdapárt szentesi szervezetének története 1939-1945 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török József (1981) A tervező munka problémái az ifjúsági klubban /Csongrádi megyei tapasztalatok alapján/. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

U

Ujszászi Éva (1981) Rátkai Sándornak, az "utolsó szögedi papucsosnak" vallomása a mesterségről. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vajda László (1981) Az élettársi viszony és jogi vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vajkó János (1981) A termelőszövetkezetek belső igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga András (1981) A római költészet szociológiai szempontú vizsgálata - különös tekintettel a költői dilettantizmusra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Andrásné (1981) Az audio-vizuális technikai eszközök szerepe és felhasználásuk módja a nyelvtantanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Imre (1981) Mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdaságának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péter Dénes (1981) A kellékszavatosság és jótállás néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péterné (1981) A verstanítás problémái és lehetőségei az óvoda nagycsoportjában és 1. osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Erzsébet (1981) Pszichikus cselekvést kifejező igék vizsgálata az orosz nyelvben : az orosz nyelv asszociációs normáinak szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass György (1981) KSZV. Újszegedi Szövőgyárának munkásmozgalmi története 1948-1962. között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Verebélyi István (1981) A családi viszonyok társadalmi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi Anikó (1981) Karinthy Ferenc elbeszéléstípusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Viasz-Kádi Edit (1981) A folyamatos és befejezett szemléletű igék vizsgálata az egyszer kérdő mondatokban Lev Tolsztoj Háború és béke című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vikor László (1981) Törekvések a nemzetközi fizetések megkönnyítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vikor Lászlóné (1981) A kelet-nyugati kereskedelemben felmerülő problémák a legnagyobb kedvezmény elve alkalmazása során, különös tekintettel Magyarország GATT csatlakozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Béla (1981) Lakóhelyem környezetének védelme (Tiszapüspöki). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virágh László (1981) A büntetés végrehajtási intézetből szabadultak reszocializálásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váczi Margit (1981) Az 1931-es kecskeméti országgyűlési választások társadalmi háttere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váczy Ferenc (1981) Az államigazgatási alkalmazottak felelősségi rendszere, különös tekintettel az anyagi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi Péter (1981) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a külgazdasági jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Tiborné (1981) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Csáforda Éva (1981) Tanfordítás és szinkron fordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Végh Andrea (1981) Korszerű törekvések az általános iskolai biológia oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony Miklós (1981) Az 1944-47 közötti magyar történelem az emberi jogok szemszögéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vígh Károly (1981) A GATT Tokio-fordulója, közvetlen előzményei és hatása a világ kereskedelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Gyula (1981) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörösmartiné Tőzsér Emma (1981) Роль пейзажа в романе Толстого "Война и мир". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Z

Zahorán György (1981) Vonali algoritmusok vizsgálata számítógép-hálózatok kialakításánál. Konkrét algoritmusok megvalósításának elemzése mikrogép oldalon. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Zalka Vera (1981) Проблемы билингвизма. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zallár Ildikó (1981) Németh László nőalakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zanene Emmánuel (1981) Fekete Afrika politikai és jogi gondolkodásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zleovszki Mátyás (1981) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombori Éva (1981) Kecskemét egyesületei a kiegyezés után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigó József (1981) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsofinyecz Mihály (1981) Gazdasági- és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Tibor (1981) Számítógéppel segített mezőgazdasági technológia tervezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos László Tamás (1981) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Sándorné (1981) A válásokat motiváló tényezők néhány etikai problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágh Bíró Ágnes (1981) Bizonyítás a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éles András (1981) Vállalati hatáskörbe utalt szociálpolitikai intézkedések és azok megvalósulása a Hajdúnánási Állami Gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Óvári Judit (1981) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Ősi Andrea (1981) Gyógyszerek tesztelése kondícionálási kísérletekben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 16:21:12 CET.