Items where Year is 1980

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 596.

Albert Zsuzsanna (1980) Harasztkerek község lakosainak ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási Mária (1980) Mátrixok gyors ortogonális triangularizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus József (1980) Adattípusok definiálása és megvalósítása Makró-Assembly nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

András Piroska (1980) Németh László: Irgalom. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andó Éva (1980) Alacsonyrendű gombák toxintermeltetése laboratóriumi körülmények között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antal Imre (1980) A járási hivatal és a községi tanácsi szervek kapcsolatának tartalma és formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Gábor (1980) A szegedi tanyák, különös tekintettel a bérleti szerződésekre /1861-1871/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arkovics Margit (1980) Városfejlesztés környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babenyecz Zsuzsanna (1980) Képkijelző eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bagdi Laszlo (1980) Szocialista munkajogunk kialakulásának néhány elméleti kérdése; a szabályozás alakulása a felszabadulástól 1946-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bak Béla (1980) A művelődés társadalmi feltételrendszerének néhány vonása. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakonyi Laszló (1980) A bérmunka és a korabeli gazdasági viszonyok a római köztársasági kor végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balatoniné Kőrösi Ilona (1980) A magyar vámrendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony keletkezése és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Éva (1980) A SÁMÁN adatbáziskezelő rendszer adatkezelő nyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balyi Ildikó (1980) Bizonyítási teher a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs István (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viták fogalma és fórumrendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bankó János (1980) A tudományos-technikai forradalom filozófiai problémái, jelenkori és előrelátható jövőbeli hatásai az ember biológiai, társadalmi létére, és az ember-kozmosz megváltozott viszonyára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barkos Beáta (1980) Samanisztikus elemek archaikus népi imádságainkban : Erdélyi Zsuzsa: Hegyet hágék, lőtőt lépék című kötetben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Ildikó (1980) A gazdálkodó szervezetek építési vállalkozási szerződési megkötésének gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartók Mihály (1980) Kétlépéses mattfeladvány megoldása számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzó József (1980) A vállalati működési kor és az elháríthatatlanság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barzóne Horvath Viktória (1980) Az európai népi demokratikus országok helyi államigazgatási szervezetének módosulásai (1949-1979). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Borbála (1980) Gyámügyi hatáskörök a járási hivatalnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baukó Mihály (1980) Az építőipari szakmunkástanulók képzésének pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bella Judit (1980) Szak- és műfordítás elemei a tanfordításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek Katalin (1980) Az önálló ismeretszerzésre nevelés lehetőségei az élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berecz Andrásné (1980) A középfokú oktatás integrációs lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berente Andrea (1980) A viktimológia egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berger Józsefné (1980) Kamarás - Duna hidrobiológiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Mária (1980) Régi nyelvtankönyvek felhasználható gyakorlatai, feladatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Tamás (1980) A kelet-európai groteszk irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkesné Horváth Edit (1980) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berla Jánosné (1980) Az Ócsai Tájvédelmi Körzet növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Betlehemi Antal (1980) Jellegzetes tevékenységi formák hatása a közösség arculatára (Tanulás és közösség). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Betyár Beáta (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bezdán Edit (1980) Minibotanikuskert és élősarok az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bezzeg László (1980) Ingatlan értékesítésből származó jövedelem adóztatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Mihaly (1980) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bikfalvy Anna (1980) Ingmar Bergman művészete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Birinyiné Potyesz Erika (1980) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták, különös tekintettel a szövetkezeti döntőbizottságok tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró Irén (1980) Gyógynövényeink gyógyhatásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blahó János (1980) A Szabadkígyósi Tájvédelmi Körzet szárazföldi puhatestűinek ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Blastik Margit (1980) Határozószók és függőszók azonos szövegrészeket tartalmazó nyelvemlékekben (Apor-, Döbrentei- és Kulcsár-kódex LVI-LXXVI. zsoltár). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum Ferenc (1980) Megyei tanács végrehajtó bizottsága egészségügyi osztályának szervezete, feladatai, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Emőke (1980) Az életszerű szituációk szerepe a szakosított tantervű alsó tagozatos orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnár Bertalan (1980) A magyar vámrendszer fejlődése és jogi szabályozása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Katalin (1980) A tagsági vita fogalma és tartalmának változása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben (Különös tekintettel a jogi szabályozás módosításaira és kiegészítéseire). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Zsolt (1980) A halálbüntetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodokiné Molnár Magdolna (1980) A magyar nyelv és az egységes magyar gyorsírás kapcsolata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodorikné Aszódi Ágnes (1980) A vonatkozó mellékmondatok szerepe Németh László: Széchenyi című drámájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodrogine Kósik Ildikó (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogdán Anna (1980) A termelőszövetkezeti vezetők hatásköre, jogköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gábor (1980) Családi jogunk családszemlélete - néhány kritikai megjegyzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogár Józsefné (1980) Oktatóprogram készitése [!készítése] a 7. osztályos kémia tananyaghoz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bora Mihályné (1980) Csurka István: Döglött aknák (Drámaelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbás Timea (1980) Az orosz frazeológizmusok magyarra történő fordításának sajátosságai (A. Sz. Puskin "A kapitány lánya" című kisregényének magyar fordítása alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borbélyné Horváth Katalin (1980) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya Györgyi (1980) Kémia szakköri anyag 8. osztály számára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boronkai Andrea (1980) Párbeszédek elemzésmódja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borosné Gellai Katalin (1980) Szövegszerkezeti vizsgálatok Németh László: Széchenyi című drámájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borosné Kézy Zsuzsanna (1980) A művész egyénisége Ambrus Zoltán regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borók Erzsébet (1980) Az aratás szókincse és ismeretanyaga a kisújszállási nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botlik Ildikó (1980) Az új anyanyelvi tanterv új témaköre az általános iskola 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botos Mihaly (1980) Az üzemi és a szövetkezeti demokráciáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozókiné Aszódi Erzsébet (1980) Juhász Gyula A vándorlás évei (1906-1918). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bozóky Imre (1980) A nemi erkölcs elleni erőszakos bűncselekmények helyzete Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1980) A sorok szótagszámának variációs lehetőségei a Hoffgreff-énekeskönyvben (Egy alakváltozatpár szerepe a sor szótagszámának kialakításában a Hoffgreff-énekeskönyvben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bunford Zoltán (1980) Job account és R-20-as megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bábel Jánosné (1980) A májmétely elterjedésének és a környezeti tényezőknek összefüggései Csongrád-és Pest megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bácsa Imre (1980) SIAM tárolási módú adatfile-ok kezelése Pl/I nyelven. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Krisztina (1980) Toeplitz mátrixok sajátértékeinek elméleti és numerikus vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Magdolna (1980) Móricz Zsigmond: Sárarany. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfi Margit (1980) A felmondás jogi szabályozása a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai Éva (1980) Az 1917 utáni orosz jövevényszavaink. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bárány Margit (1980) Szteroidok, szteroidanalógok: azaszteroidok. Irodalmi áttekintés az utolsó évtizedet azaszteroid kutatásáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Bércziné Herceg Erzsébet (1980) A ribulóz-1.5-bifoszfát karboxiláz enzim felhasználása szomatikus hibridek jelölésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Katalin (1980) A magánindítvány büntetőjogi és büntetőeljárásjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börönte Erika (1980) A zenei nevelés a zenei ismeretterjesztés tükrében, különös tekintettel Bács-Kiskun megyére. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Búvár Etelka (1980) Indexszekvenciális file karbantartása bizonylatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csajbók Irén (1980) R-10 Software-fejlesztés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Márta (1980) Három nyolcadikos osztály szabadidő-szerkezetének sajátosságai. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Lilla (1980) A finn igeidők fordítási lehetőségei a magyarban Väinö Linna: "Täällä Pohjantähden alla" című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Katalin (1980) A pénzügyi-gazdasági ellenőrzések realizálása a vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikai Klára (1980) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikos Magdolna (1980) A házastársak vagyoni viszonyainak vizsgálata a népi jogszokások tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiky István (1980) A lakásbérlet megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csimbók Ildikó (1980) Egyesülés, beolvadás és átalakulás Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi Erzsébet (1980) Emlékezés a volt Ecsedi-lápra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuka Ibolya (1980) A Polin-féle varietásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csánk Elemér (1980) Programcsomagok digitális filterek tervezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csánk Elemér (1980) Programcsomagok digitális filterek tervezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csóra Mária (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czékus Erika (1980) A tanulók időbeli tájékozódó képességének fejlesztése az általános iskolai 5.-6.-os -történelem tanításban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Darabos Valeria (1980) Üzemi balesetek a Csongrád megyei Víz- és Csatornamű Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Daróczyné Leiszt Emma (1980) Gyula népessége a Mária Terézia-féle úrbérrendezés idején /1770-es évek/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debrődy István (1980) Az R-10 számítógép BATCH jellegű üzemeltetésének segítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dehény Mária (1980) A legfontosabb szakkönyvek, kézikönyvek felhasználásának lehetőségei és módszeres eljárásai az anyanyelvi és irodalmi nevelésben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Deák Pál (1980) A dinamikus programozás alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ervinné (1980) Magyarország kormányformájának változásai és fejlődése, különös tekintettel a felszabadulástól az alkotmányig terjedő korszakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Ferenc (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári Ottó (1980) A makói járás megszüntetésének hatásköri és szervezeti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domján Klára (1980) Nemzetközi vámegyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dománné Gulyás Zsuzsanna (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doszpoth József (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drégely Edit (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti fegyelmi felelősség nevelő hatása egy termelőszövetkezet gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dudás Erika (1980) XX. századi klasszikus költőink gyermekverseinek kritikai, esztétikai és pedagógiai szempontú elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány Erzsébet (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dér János (1980) A szocialista Jugoszlávia nemzetiségpolitikája és a vajdasági magyarság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömök Gyöngyi (1980) Kistálya gazdasága és társadalma az 1888-as kataszteri telekkönyv tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ebinger József (1980) Interaktív szövegszerkesztő rendszer az R-10 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egeli Péter (1980) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Andor (1980) Közszolgáltatási szerződések egyes problémai polgári jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy Gizella (1980) Automaták minimalizálása Gries algoritmusával. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erzse Emese (1980) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi Ildikó (1980) A PM Bevételi Főigazgatósága ellenőrző tevékenységének jogi szabályozása a szocialista gazdálkodó szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Sándorné (1980) Leggyakoribb hazai gyógynövényeink hatóanyagainak felhasználása a korszerű gyógyszeriparban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Béláné (1980) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata és a csoportos bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyuláné (1980) Az igazságügyi statisztika kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Judit (1980) Tárolási és keresési eljárások egy adatbáziskezelő rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Kornélia (1980) A korrupciós bűntettek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lujza (1980) A titok büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Imre Éva (1980) Az egészséges életmódra nevelés vizsgálata a Magyarbánhegyesi Általános Iskola 7. és 8. osztályos tanulóknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkasné Ungvári Ilona (1980) Az ifjúság büntetőjogi védelme: A vérfertőzés és megrontás bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasné Wéber Zsuzsa (1980) A kék-zöld algák fotoszintetikus hidrogéntermelése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Mária (1980) Nemzetgyűlési választások Nagykamaráson 1931, 1935, 1939 években. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Zsuzsa (1980) A sztálingrádi csata a magyar tömegkommunikációs eszközökben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Fejérdy Gáborné (1980) Gyomnövények és hatásaik a sebészeti megbetegedésekre, különös tekintettel a népi gyógyászat hagyományaira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Erzsébet (1980) Az államigazgatási alapnyilvántartások néhány kérdése, a népességnyilvántartás hazai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Ildikó (1980) A polgári perrendtartás és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Katalin (1980) A fiatalkorúak büntetőjoga szankciórendszerének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Magdolna (1980) A polgári perrendtartás és novellái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyves Margit (1980) Egy aszfaltozó komplex gépláncra készült szimulációs modell számítógépes programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Imre (1980) A marxista párt funkciói és az állam a szocialista társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Klára (1980) Cigányok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Mihályné (1980) Természeti képek szerepe Radnóti Miklós szerelmi költészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Friss Róbert (1980) A prousti lélektaniság nyomában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Futó Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futó Sándor (1980) A fiatalkori bűnözés helyzete és problémái Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ildikó (1980) Közművelődés helyzete a budapesti Beloiannisz Hiradástechnikai Gyárban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fábián Ágnes (1980) Az államigazgatásunk területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig (A megyék kialakulása, fejlődése és jövője). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Földesi Sebestyénné (1980) A tanulók képességeinek fejlesztése az élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földi Lajos (1980) Társadalmi és politikai szervezetek közművelődési tevékenysége Kiskunhalason. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fügedi Edith (1980) Az erős felindulásban elkövetett emberölésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galovicz Mária (1980) Ördögh Szilveszter: A csikó (A novelláskötet elemzése). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garas Zsuzsanna (1980) Kiskunmajsa kulturális fejlődése a felszabadulás után. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gazsóné Portörő Edit (1980) Puritánus prédikátoraink lehetséges angol forrásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gehring Éva (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gelencsér Mihály (1980) Nem vagyoni kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Genczler Rozália (1980) Lautlehre der deutschen Mundart in Kisdorog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera István (1980) A vállalati jövedelemelvonási rendszer változása az 1980. évi szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Árpádné Csavajda Mária (1980) A szóbeli kezdő szakasz jelentősége az általános iskolai orosznyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely Anna (1980) Sánta Ferenc: A Müller család halála (novella elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Pál (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerinczy András (1980) Az 1867-es kiegyezés hatása a dualizmus korának közjogára és közjogtudományára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Giay Edit (1980) A távol-keleti hagyományok hatása a XX. századi európai színházi törekvésekre, különös tekintettel Craig, Brecht és Grotowski munkásságára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gil Alvarez Rafael Pedro (1980) Egy kommunikációs task létrehozása egy CM 4-es kissszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gillich Katalin (1980) A tanulók történelmi gondolkodásának fejlesztése az általános iskola 5-6. osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gojdárné Balázs Katalin (1980) Az állami népességnyilvántartás szervezete, félépítése, szerepe az államigazgatási munka korszerűsítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldea Tamásné Fülöp Zsuzsanna (1980) Tisza-part virágos növényzete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombos József (1980) Az 1939/40-es finn-szovjet "téli háború". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gombás Gabriella (1980) Dunaharaszti és környékének környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gregus Ildikó (1980) Fellebbezés az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus Ilona (1980) A tanfordítástól a szinkrontolmácsolásig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Grünwaldné Takács Aranka (1980) Petőfi -szülőhelyvita. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubán Miklós (1980) A Cluster analízis és gráfelméleti módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulácsi Attila (1980) Makó város közművelődési tevékenység rendszerének vizsgálata különös tekintettel a művelődési otthonokra. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyovai Géza (1980) Üzemi balesetekkel és foglalkozási megbetegedésekkel kapcsolatos rehabilitáció munkajogi kérdései a Szegedi Vas- és Fémöntöde gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukin Miodrág (1980) A diáklevelezés szerepe az általános iskolai orosznyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyulai Erzsébet (1980) Jókai Mór A Lőcsei fehér asszony c. regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyurik Péter (1980) A döntési táblázat preprocesszor, mint a PL/I nyelv bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Vencel (1980) Országgyűlési képviselőválasztások Hódmezővásárhelyen 1848-1910 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyurisné Komlóssy Éva (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyurkó Péter (1980) Az újításokkal kapcsolatos jogi szabályozás néhány elméleti és gyakorlati problémája a 38/1974./X.30./ MT számú újítási rendelet hatályba lépését követően eltelt időszakban a Diósgyőri gépgyárban végzett vizsgalat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáborné Szabó Csilla (1980) Származás megállapítása iránti perek, különös tekintettel a bizonyításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál András (1980) A bírósági végrehajtás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Edit (1980) Ady Endre az induló Nyugat (1908) Ady Endre életművében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gálai Antal (1980) Sztohasztikus tározóméretezési programcsomag bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gálbory Katalin (1980) Az államigazgatási határozatoknak bírói úton való megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gányi Ilona (1980) Az igazságszolgáltatás egységének elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Nejla (1980) A burgonyát /Solanum tuberosum L./ fertőző fontosabb vírusok jellemzése és kimutatásuknak módszerei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hagymási Zoltán (1980) A szállítási szerződések teljesítésének tapasztalatai a Hajdúsági Iparműveknél, különös tekintettel a szerződéses fegyelemre - a szerződésszegésre és annak következményeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Györgyi (1980) A labdarúgással kapcsolatos angol szavak és kifejezések, s ezek megfelelői a magyar és az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász Istvánné Lazányi Edit (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hammer Márta (1980) Pusztaszer kulturális élete a kapitalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanol Éva (1980) Babits Mihály korai költészete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hantosné Donkó Piroska (1980) A mák alkaloidokra vonatkozó ismeretek és néhány morfinán alkaloid növényélettani hatása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hantosné Tolnai Márta (1980) A védjegyjog gyakorlati vonatkozásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Ildikó (1980) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Mária (1980) Századunk művészete: A film. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Határ Mária (1980) Az államigazgatási eljárási kódex korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ható Mária (1980) A SIMULA 67 progmamozási nyelv és a DELTA rendszerleíró nyelv rendszerelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hedbergné Tóth Éva Márta (1980) A tundrai nyenyec nyugati perem-nyelvjárásának fonémarendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs István (1980) A közúti közlekedés szabályainak megszegésével elkövetett bűncselekmények Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Hegedűs Istvánné (1980) A szabadságvesztés kérdései a modern büntető jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Mária (1980) Egy fordítóprogram tesztelése CRJE- rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Hegyi László (1980) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtagadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hencz Józsefné (1980) A kiemelt városok költségvetési kapcsolatai, különös tekintettel Debrecen megyei városra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herpai László (1980) Lekérdező nyelvek tervezése adatbázis környezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herpai István (1980) Minimális út meghatározására szolgáló eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Herédi Edit (1980) A közlekedési bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hlacsok Lászlóné (1980) Biológia szakkör szerepe az általános iskola nevelő-oktató munkájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hoffmann Gizella (1980) Peregrinuslevelek 1711-1750. Külföldön tanuló magyar diákok levelei Teleki Sándornak. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló András (1980) A mentálisan sérült fiatalkorúak nevelésének egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gabriella (1980) A zene szerepe a cigány gyerekek szocializációjában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Julianna (1980) Takács Ferenc biográfiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Márta (1980) Dr. Petru Groza élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1980) A vállalati kollektív szerződés tartalma a szocialista országok munkajogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zsuzsanna (1980) Lydia Koidula élete és költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ágnes (1980) Különös szabályok hatályosulása államigazgatási eljárásunkban. Különös tekintettel az anyakönyvi, gyámügyi és kisajátítási eljárás vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth József (1980) F-algebrák erdő-teljes osztályairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudák László (1980) A gazdasági per (Különös tekintettel a Nyíregyházi Megyei Bíróság gyakorlatára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hudákné Poroszlai Adrien (1980) Területi és szervezeti változások Magyarországon a felszabadulástól napjainkig (különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hász Magdolna (1980) Mondattípusok vizsgálata azonos szövegrészeket tartalmazó kódexek alapján - A mellérendelt mondatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imre Zsuzsanna (1980) A modern nő alakja Kaffka Margit prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Isky Emese (1980) A Móra Ferenc Múzeumban lévő Czógler féle Heteroptera gyűjtemény. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iván István (1980) A politikai érdek és a nemzeti érdek kapcsolata, különös tekintettel az USA külpolitikájának (1965-1979) kialakításában való szerepével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Magdolna (1980) "Csillagok árvája" Utassy József költészetének közösségi-társadalmi szempontú értékelése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Izsák Dezsőné (1980) A kisajátítási kártalanítás gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaczkó Vilma (1980) Az államigazgatási alkalmazottak felelőssége különös tekintettel az anyagi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Emma (1980) Az OS Job Control nyelv szintatikus elemzése R-10-en. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Éva (1980) A jogi szabályozás helye és szerepe a központi gazdaságirányításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janka Mária (1980) A jogpolitikai irányelvek érvényesülésének vizsgálata a polgári és gazdasági bíráskodásban különös tekintettel a szerződéskötésnél és teljesítésnél felmerülő problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenővári Éva (1980) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász István (1980) Lakosságadóztatási rendszerünk elvei, sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jusztusz Erika (1980) Das Bild des Aufstrebenden Bürgertums in Freytags - "Soll und Haben". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jámbor Erzsébet (1980) Munkaügyi vita - a Magas- és Mélyépítő Vállalat Munkaügyi Döntőbizottsága tevékenységének és eseteinek elemzése 1975-1979. években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jósné Kiss Erzsébet (1980) Oktatócsomag az általános iskola 8. osztályos magyar nyelvtan tanításához. 4. témakör szóalkotás módjai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kakuk Ferenc (1980) A kvadratikus programozási feladat megoldása a hatékony irányok módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Erzsébet (1980) Input output rendszerek magasabb szintű programozási nyelvekben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Gábor (1980) Ütemezési problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár Sándor (1980) Az egységes ingatlannyilvántartás kialakulása (különös tekintettel Szolnok megyében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmárné Szász Julianna (1980) Kunhegyes demográfiai viszonyai a XVIII. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karancsi János (1980) A szocialista állam funkciói és a szocialista demokrácia kultúrája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Karácsonyiné Kovács Kornélia (1980) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Tiborné (1980) Olvasóvá nevelés lehetőségei, különös tekintettel az élővilág órákra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Katona András (1980) Területváltozások Csongrád megyében a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Judit (1980) Az öngyilkosság büntetőjogi kriminológiai, pszichológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Péter Zoltán (1980) A fejlett szocializmus államának fő vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Ákos (1980) A sportmunkatársi munkaviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes Tibor (1980) Ortega y Gasset hatása Magyarországon, különös tekintettel Németh Lászlóra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Edit (1980) Maximális út meghatározására szolgáló eljárások. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Lajosné (1980) Jókai Mór Mire megvénülünk (regényelemzés). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kereső Irén (1980) A fácán zárttéri tenyésztése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kersch Mária (1980) A reformkori drámairodalom problémái (Kisfaludy és a vígjátéki stílus). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai Györgyné (1980) Vajda Péter és a prózavers. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész László (1980) A magyar vadaszati jog fejlődéstörténete, a jelenlegi szabályozás - különös tekintettel a vadkárra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Judit (1980) Néhány vízi lárva kopoltyújának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerényiné Szalai Katalin (1980) Azonos képzővel alakult származékszók transzformációs vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keveházi Katalin (1980) A finn tárgy fordítási lehetőségei a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses János (1980) Banach terek egy speciális osztályának jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Dezső (1980) A Ptk. 339. paragrafus /1/. és 340. paragrafus /1/. alkalmazása a bírósági gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Katalin (1980) Csehov és O'Neill dramaturgiájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király László (1980) Adatbáziskezelő rendszerek megvalósíthatása magas szintű programozási nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis-Lukács Margit (1980) A tőkés monetáris rendszer fejlődése, újabb fejlemények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ildikó (1980) A fordítás szerepe az orosz nyelv oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Julianna (1980) Mesterséges környezeti hatások vizsgálata gerinces állatokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1980) Az apasági perek, különös tekintettel az apaság bírói megállapítására a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária (1980) Egymentes fordítóprogramok a CDL rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária (1980) Egymentes fordítóprogramok a CDL rendszerben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Veronika (1980) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel vizeink rendszeres szennyezésének megelőzésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zoltán (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében (Különös tekintettel az erőszakos közösülésre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiszely Lukács (1980) A pedagógus továbbképzés rendszere és fejlődése Fejér megyében 1969-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Eszter (1980) Karinthy Frigyes költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Pál (1980) A szóbeli tanfordítástól a tolmácsolásig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koller György (1980) Erősen összefüggő és kommutatív automaták L° szorzattá történő előállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondacs András (1980) Faktoranalízis alkalmazása digitális képek feldolgozásánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormos Emese (1980) A kelet-európai falu I. B. Singer és Sólem Áléchem műveinek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormány Ildikó (1980) Az eutanázia etikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kornis Piroska (1980) A népköltészet fogalma Csoóri Sándor prózájában és lírájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korom Gábor (1980) Az alá- és mellérendelő mondatok aránya ormánsági nyelvjárási szövegekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korom István (1980) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1980) Post- Algebrák kongruenciavarietásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gyula (1980) A tanácsok belső szervezete (illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre Attila (1980) Németh László Sajkódi korszakának erkölcsi kategóriái egy művén keresztül ("A "vallásos" nevelésről"). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács János (1980) A Belügyminisztérium helye, szerepe, feladatai a Magyar Népköztársaság államigazgatásának szervezeti rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1980) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Klára (1980) Tanúbizonyítás a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1980) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1980) Martfű története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Teodóra (1980) A Rába alsó szakaszának növényföldrajzi jellemzése, különös tekintettel a terület virágos növényeire. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Végh Erzsébet (1980) A kényszergyógykezelés szabályozása a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozmáné Piroska Emőke (1980) A lakosság tájékoztatása és bevonása a városi tanács feladatainak végrehajtásába Cegléd városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krenkó József (1980) Képesítés nélküli nevelők segítésének tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krusinszki Ferenc (1980) A tanácsi szervek belső koordinációs és igazgatási tevékenysége és fejlesztésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Králik Mária (1980) A művelődési tevékenység vizsgálata a szegedi Kenderfonó és Szövőipari Vállalat munkásszállójának szakmunkástanulói körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár András (1980) A tömegkommunikációs eszközök szerepe az elítéltek tudatformálásában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsárné Kiss Piroska (1980) Az országgyűlési képviselői választások tapasztalatai Magyarországon a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurdics Erika (1980) A tévé nélküli nap szerepe a családi életben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kérchy Judit (1980) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kéri Laura (1980) A magyar személynevek orosz atírásának és ragozásának problematikus esetei (Magyar írók műveinek orosz fordításai alapján). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kézy Ágnes (1980) A cím és a szerkezet viszonya Örkény István egyperces novelláiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kócsó Erzsébet (1980) A tesztoszteron hatása nőstény patkány orr-és gégenyálkahártyára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kónya Edit (1980) Az argó nyelv szerepe valamely mai magyar író műveiben : Moldova György. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kökény László (1980) Az útlevelekről szóló jogszabályok összefüggése az államigazgatási eljárási törvény általános szabályaival. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köles Józsefné (1980) Népi hagyományaink reneszánsza. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Körmendi Ferenc (1980) Bank- és a hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi József (1980) A SZET és a munkajog kapcsolata, különös tekintettel a tanulmányi szerződés és a munkaviszony kérdéskörére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körösi Katalin (1980) A bognármesterség és szakszókincse Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Köszörüs Mariann (1980) A célcsoportos lakásberuházások finanszírozása és gyakorlati problémái (A hódmezővásárhelyi tapasztalatok alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Ágnes (1980) A büntetőjog helyzete az 50-es években figyelemmel az utógondozás eszmerendszerére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Küri Erika (1980) Az antikvitás Juhász Gyula életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösi Erzsébet (1980) A védő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővágó István (1980) A földvédelmi törvény megvalósulása a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kővári Béla (1980) Az élettársi kapcsolat egyes társadalmi és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczi Jánosné Juhász Hajnalka (1980) A családi jogállás rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakosné Fakezas Ágnes (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Lippai Pálné (1980) A Szabó Dezső-i novella két típusa (A lélek-mocsár; Scholtz Mihályné ítélete). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liptay Emese (1980) Államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Erzsébet (1980) XI. századi helynevek konkrét vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas József (1980) A rablások kriminológiai vizsgálata Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Loyoláné Galántai Éva (1980) A napraforfó érésének vizsgálata a Bácsalmási Állami Gazdaság kísérleti telepén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács Éva (1980) Viták a magyar fasizmusról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Ágnes (1980) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlóné Varga Zsuzsanna (1980) A Székelyudvarhelyi kódex Judit könyve szóanyagának vizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lázár Péter (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása (ezen belül az állami tulajdon államjogi szabályozásának részletes kidolgozása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Mária (1980) A lajosmizsei tanyaklub szerepe Bács-Kiskun Megye közművelődési életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóki Andrásné (1980) Oktatóprogramok készítése és alkalmazási lehetőségei a 7. osztályos kémia tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lökös Ferenc (1980) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása, különös tekintettel a vagyonátruházási illetékre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrincsikné Bánfi Anna (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lővei Györgyi (1980) Egy általános iskola tanulóinak attitűdjei az orosz nyelvvel kapcsolatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Ottó (1980) A kormány funkcióinak és szervezetének alakulása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magó István (1980) A gondnokrendelés néhány problémája a gyámhatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik István (1980) A személyi szabadság korlátozásával nem járó kényszerintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makay Károly (1980) A múlt idejű igealakok szemléleti jelentéspozícióinak kontrasztív elemzése az orosz- és magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maklári András (1980) Az üzérkedés törvényi tényállásának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Gyöngyi (1980) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markovics Lajos (1980) Különös eljárási szabályok az építésügyi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Erzsébet (1980) Parasztnapló 1911-1940 /Forráselemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Marth Ildikó (1980) Az adatkezelő FIND uatsítás implentálása PL/1 nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martyin Tivadar (1980) A kagylók bélcsatornájának morfológiai tanulmánya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkovics Ágnes (1980) Das Psychologische bei Leonhard Frank Anhand der "Deutschen Novelle". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolay Béla (1980) Jog - politika - jogpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolayné Pálmai Erika (1980) A munkavégzési kötelezettség és a munkaviszony szünetelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mező Katalin (1980) Orgovány község története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály Brigitta (1980) Darvas József: Legnagyobb magyar falu. Az irodalmi szociográfia. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mike György (1980) Az ún. matematikai logicizmusról és Wittgenstein matematika-filozófiájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miklán Zsuzsanna (1980) Az orosz és a magyar nyelv szófaji rendszere összevetésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mille Magdolna (1980) A veszettség elterjedése és alakulása Magyarországon 1967-1974 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miskolcziné Vize Éva (1980) Reneszánsz vonások Balassi Bálint Szép Magyar Comoediájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei István (1980) Tradicionális rendszerek megoldása multiprocesszoros számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mojzes Klára (1980) Egy napilap nyelvi - stilisztikai elemzése. Petőfi Népe. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Imre (1980) Az 1957. évi IV. tv jogorvoslati rendszere, különös tekintettel a fellebbezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Molnár Mihály (1980) A reformkor jogásza Jókai műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sándor (1980) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zsuzsa (1980) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései Bács-Kiskun megyében, különös tekintettel az erőszakos közösülésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moró Tamás (1980) Faktoranalízis alkalmazása külterületi lakott helyek adataira. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Moszmer Erika (1980) A fiatalok bűnelkövetővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mráz Ildikó (1980) A magyar illetékrendszer pénzügyi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi János (1980) Termelőszövetkezetek kooperációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Gabriella (1980) A tanácsi igazgatás területi beosztásának változásai a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Miklósné (1980) Erdély öröksége Mikes Kelemen művészetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Ágoston (1980) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Tóth Zsuzsanna (1980) A budapesti Nemzeti Szinház történetének utolsó két évtizede. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ménesi Károly (1980) A honvédelmi igazgatás helye és szerepe az államigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Antal (1980) A kisajátítás és a városfejlesztés kapcsolata Kecskemét városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gyuláné (1980) Helyesírási problémák az általános iskola 5. osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Magdolna (1980) Bakunyin és az I. Internacionálé felbomlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Tünde (1980) Thomas Mann: A varázshegy. Az idő funkciója a regényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Ágnes (1980) Tiszapüspöki mai ragadványnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nacsa Mária (1980) Adalékok Magyarország és Kelet-Európa történetéhez a XIV. század elejéről. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Csaba (1980) A vállalati alapok képzése és felhasználása az 1980. évi szabályozás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erika (1980) A szabadművelődési korszak problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Gizella (1980) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1980) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1980) A tisztességtelen versenyről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1980) A vállalatok gazdasági és pénzügyi ellenőrzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1980) Összetett igealakok a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1980) Az írásbeli tanfordítástól a széppróza fordításáig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándorné Göndöcs Amarylla (1980) Vegyszerekkel terhelt öntözővíz hatása a termesztett növényekre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy-György Sára (1980) A makói vöröshagyma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nasz Jánosné (1980) Kunbaja ragadvány- és keresztnevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Novák Mária (1980) Az oktatás módszereinek korszerűsítése a biológia oktatásban 1945-től. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nánai Anikó (1980) A mai orosz és magyar nyelv szomatikus frazeologizmusainak szemantikai összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Judit (1980) A hosszú távú együttműködési célprogramok, mint a szocialista nemzetközi gazdasági integráció új módszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1980) Diákélet Győrben. Egy iskola 13-14 éves tanulóinak társadalmi mobilitásának és életmódjának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ottó (1980) A közösségi nevelés helyzete a dunaújvárosi 316. sz. Makarenko Ipari Szakmunkásképző Intézetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ágnes (1980) A sámánhit emlékei a bukovinai székely népmesékben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Odry László (1980) A magyar bankrendszer, különös tekintettel az Országos Takarékpénztár feladataira és működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oldal Éva (1980) Szalay László és a Budapesti Szemle. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ollé György (1980) A szerződés joga a Nemzetközi Magánjogi Kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oltványi Lászloné (1980) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Béla (1980) Az akkreditív. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Opra Ilona (1980) A ceglédi végzős szakmunkástanulók zenei műveltségi szintje. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orbán Tibor (1980) Az építőipari vállalatok számítógépes termelés-programozási modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oroczo Eduardo Quesada (1980) A TPA-1140 kisszámítógép Real-Time operációs rendszerének fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz György (1980) Az iskolai hagyományok szerepe a szocialista nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ottovay István (1980) A gazdasági perek főbb eljárásjogi szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P. Szabó Gyöngyi (1980) Az alkotó képzelet fejlesztése a fogalmazás tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palicz Győző (1980) Az eltérő közösségi helyzet (sztár, peremhelyzet) kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pallagi Anikó (1980) A Szegedi Egyetemi Szinpad története a kezdetektől 1974-ig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palágyi György Levente (1980) Az euthanasia kérdései a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papdi Sándor (1980) Mitől félti az emberiséget egy mai amerikai sci-fi író? Ray Bradbury - Marsbéli krónikák. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papné Kiss Katalin (1980) Török terjeszkedés a Dél-Alföldön (1526-1552). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Sarolta (1980) Cyprian Kamil Norwid: "Vade mecum". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pappné Márton Katalin (1980) Nyelvi és nyelvhasználati jelleggzetességek Sánta Ferenc Húsz óra című regényéből. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Partos Istvánné (1980) A tanácsi gazdálkodás időszerű kérdései (különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patonainé Kökényesi Katalin (1980) Az orosz frazeologizmusok szemantikájának és stilisztikájának magyar nyelvre történő fordítása során felvetődő érdekességek, problémák, sajátosságok vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Percze Ágnes (1980) Kiskorúakról való állami gondoskodás Nógrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethes Éva (1980) A Magyar Államvasutak szervezeti rendszere, fejlesztésének szükségessége és lehetősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrics Edit (1980) Kőröstarcsa népesedése 1770-1850. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petrovszki Enikő (1980) Prestuplenie Raskol'nikova i process nakazaniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petróczi Erzsébet (1980) Érték - kritika napjaink irodalmi és művészeti életében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Petróczy Zoltán (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek vezetésének néhány elvi és gyakorlati problémája, különös tekintettel a munkahelyi közösségekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Gyuláné (1980) A tanácsigazgatás korszerűsítésére irányuló tevékenység Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pleva Ilona (1980) A zirci arborétum aljnövényzetének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poczai Józsefné (1980) A falu ábrázolása Iván Bunyin műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pogány Andrea (1980) Felróhatóság kérdései a büntetőjogban, különös tekintettel a bűnösség szerepére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pollmann-né Fodor Judit (1980) Reginaldo de Lizárraga: Peru, Tucumán, Rio de La Plata és Chile egész földjének rövid leírása c. krónikájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polner Gábor (1980) A temperált fágok regulációjának számítógépes modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyák Katalin (1980) A pszichológia helye és szerepe a családjogi perekben (tények és feladatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prjevaráné Béres Róza (1980) Az orosz jövő idejű igealakok kontrasztiv vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pál Lajos (1980) Szászvár nevelési intézményeinek története 1720-1972. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Párkányi Ferenc (1980) Magyarország kormányformájának fejlődése 1920-1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Margit (1980) A magyar irodalom a szovjet irodalom tükrében 1974/75-1979/80. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztói Katalin (1980) A jogi személy elméletekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi Margit (1980) A hagyományos paraszti gazdálkodás szókincse Szakmár községben : földművelés. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péczely Terézia (1980) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péli András (1980) A mezőgazdasági szövetkezetek működése, szabályozásának elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rapi Lajosné (1980) Karcag gazdasági és kulturális egyletei a kapitalizmus korában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rigó Lászlóné (1980) Iván Szergejevics Turgenyev a nagy orosz realista író hatása Mikszáth Kálmánra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigóné Varga Éva (1980) Kosztolányi Dezső: Édes Anna c. regényének néhány stilisztikai jellemzője. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roszkosné Török Mária (1980) A járási hivatal közbenső tevékenysége a községi tanácsok és a megyei tanács kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rumpler Margit (1980) A tanyaklubban szerzett információk szerepe az emberek mindennapi életében -kommunikációs rendszerek a közművelődésben-. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rács Ágnes (1980) Felületinterpoláció bikvadratikus spline függvényekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Etelka (1980) A Kincskereső "mozgalom" bemutatása és elemzése az ismeretterjesztés szempontjából. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Réthy Julianna (1980) A közúti közlekedés rendjének és biztonságának büntetőjogi védelme. A közúti közlekedés szabályainak megszegéséért való büntetőjogi felelősség elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Réthy Sándorné (1980) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révay György (1980) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai Emőke (1980) Petri hálók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Vince (1980) Felelősség a vasúti árufuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Saly Noémi (1980) Az ismétlés jelensége és funkciója Krúdy Gyula "nagy korszakában". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Edit (1980) A korfestés nyelvi eszközei Moldova György: Negyven prédikátor című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarkadi Nagy Zsuzsanna (1980) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és szerkesztettségének vizsgálata Szentes nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sas György (1980) A katonák büntetőjogi felelősségének sajátos kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sashalmi Zsuzsa (1980) Dosztojevszkij és Andrejev. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schriffert Márta (1980) A magyarról oroszra történő szinkron fordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sebestyén Tamás (1980) A klasszikus fasizmus politikai ideológiájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebő János (1980) A bíróság hatáskörébe tartozó termelőszövetkezeti jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczy Gábor (1980) Vádemelés - vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Senyei Ágnes (1980) A filmkultúra terjesztésének helyzete és lehetőségei oktatási és közművelődési rendszerünkben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simacsek Zita (1980) Entwicklung der Dramagattungen in der BRD. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1980) "Szabad haza vagy halál" (A nicaraguai forradalom és szabadságharc története) (1972-79). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Józsefné (1980) Az iranyító értékelés szerepe a témakompenzációs oktatásban feladatbankok segítségével. Történelem 6. osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Lászlóné (1980) Az államigazgatási eljárási kódexünk korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Éva (1980) A színjátszás esztétikájának vallási és társadalmi gyökerei (az ázsiai gondolkodásmód sajátosságainak tükröződése a japán nó-színházban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipiczki Ilona (1980) Csengőd helytörténete 1945-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipiczky Mária (1980) Elektra alakja három antik görög és három XX. századi drámában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Etelka (1980) Az élőbeszéd mondattani kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Sarolta (1980) Kemény Zsigmond "Zord idő" c. regényének forrásmotívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymos Ottó (1980) A DELETE adatbáziskezelő utasítás implementálása Pl/1nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somossy Anna (1980) A fordítás és az egynyelvű gyakorlatok az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Soós Julianna (1980) Környezetvédelem, mint komplex társadalmi tevékenység, különös tekintettel az államigazgatási aktusok érvényesítésének eszközeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steinmacher Lászlóné (1980) Oktatóprogram alkalmazása a kémia tanításában: ionkötés, ionvegyületek, ionkristályok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stoklász Gyöngyi (1980) A Panama-csatornára vonatkozó új nemzetközi jogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szaboné Mizser Ildikó (1980) A tanácsok belső szervezete és fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Andrea (1980) A vízi táborozások pedagógiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó András (1980) A pártfogó felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Attila (1980) A bűnözővé válás individuális folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (1980) Betlehemes játék Gyulaházán. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ilona (1980) Dviženie v lirike Puškina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó József (1980) A polgári eljárás gyorsítása és hatékonyságának fokozása - különös tekintettel a tárgyalásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Marianna (1980) Lélektani realizmus Ambrus Zoltán elbeszéléseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rózsa (1980) A Szópoker játék egy lehetséges megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rózsa (1980) A Szópóker játék egy lehetséges megvalósítása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1980) Salgótarján munkásmozgalma 1939-1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1980) A tanácsok szabálysértési hatósági tevékenysége és hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágota (1980) Torma- peroxidáz /HRP/ felvétele és transzport viszonyai patkány nervus ischiadicus rendszerében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Szakál Pálné Murányi Éva (1980) Petelei István jellemábrázolása novelláinak tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkó András (1980) Die Ironie und Satire in "Die Blechtrommel" von Günter Grass (Facharbeit). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Elemér (1980) A drosophila melanogaster X kromoszómájának Ekdison által indukálható puffrégió genetikai szerkezetének feltárása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarka Klára (1980) A termelőszövetkezeti tagok kollektív és egyéni érdekvédelme, érdekképviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry Béla (1980) A szabadságvesztésre ítélt felnőttkorúak reszocializációja különös tekintettel az utógondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebellédi Lujza (1980) Móricz Zsigmond: A boldog ember c. regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szekeres Ibolya (1980) Népszava a nyelvművelő szemével. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szelepcsényi Ilona (1980) Egyedi korlátos zárt szállítási feladat megoldhatóságának vizsgálata magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelják János (1980) A vállalati jövedelemszabályozás a VI. ötéves terv időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemenyei József (1980) A lelkiismereti- és vallásszabadság fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szendrő Zsolt (1980) Szövetkezetek társulási jogának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentkatolnay István (1980) A birtokvédelem helye és szerepe az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Ferenc (1980) A jogszabályalkotási technika egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeri István (1980) VOLÁN 10. sz. vállalat szociálpolitikai gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethi Gábor (1980) A pályakezdő Kodolányi naturalizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Ferenc (1980) A diszkrecionális mérlegelésen alapuló aktusok államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigliné Hegyes Ilona (1980) Közelítés a hatalom fogalmához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1980) Kormányformák alakulása Magyarországon 1848-napjainkig, különös tekintettel a munkás-paraszt demokratikus diktatúra kormányformájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirmai Gábor (1980) A vezetékjog mint az ingatlan használati korlátozásának speciális esete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitó Judit (1980) Az "interlanguage" néhány aspektusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlavkovszky László (1980) Keresztezési kísérlet és chromatophora vizsgálat a cyprinidae familián belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szokodi László (1980) A Szigeti veszedelem hatásai a magyar irodalomban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szopkó Anna (1980) A kontinentális talapzat és a gazdasági övezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sztanyik Ferencné (1980) A Fajszi Kék-Duna Termelőszövetkezet fűszerpaprika termesztésének időszerü kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szudár Erika (1980) A diákzsargon sajátosságai az orosz és a magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Annamária (1980) Olvasótábor közművelődési kísérlet a hetvenesévekben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szélessy Livia (1980) A Budapesti Szemle (1840. I-II.) és a korabeli sajtó. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szóró Ilona (1980) A GYES és a közművelődés. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücs Jánosné (1980) Ribidium izotóppal mért in vivo felszívódás vizsgálata patkánybél különböző szakaszán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücsné Kopasz Kinga (1980) Szteroidok, azaszteroidok, a 8-azaszteroidok kutatásának kronológiai áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősi Ilona (1980) A Müncheni-kódex névutórendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1980) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs László (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Elek (1980) Az államigazgatási eljárási jogorvoslati rendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sántáné Dobos Ibolya (1980) Albertirsa társadalmi és kulturális élete a XIX.század végén és a XX.század elején. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sövér Ferenc (1980) Makróprocesszor, mint programgenerátor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümegi János (1980) Tompai Vegyesipari Szövetkezetnél dolgozó munkások életmódjának vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Éva (1980) A kataláz aktivitás, mint az izomtípus változásának mutatója. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takáts Tamás (1980) FORTRAN subset interpreter. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Imre (1980) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Anna (1980) A nyelvtan alapvető fogalmainak, összefüggéseinek láttatását elősegítő tablók, táblázatok. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tenk Zoltán (1980) Természetvédelmi publikációk számbavétele Csongrád megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Terhes Irén (1980) A védő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár László (1980) Lakáselosztás szabályozása Szeged megyei város területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Tünde (1980) Orosháza nagyközség az 1929-33-as világgazdasági válság éveiben - különös tekintettel az egyes társadalmi rétegek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1980) A demokratikus centralizmus szerepe a szocialista gazdaságirányításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1980) Analógiás kapcsolatok a francia "új regény" és "új hullám" között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Györgyné (1980) A környezetvédelem kérdései az általános iskolai kémia tanitásban [!tanításban] tekintettel a biológiával létesíthető tanátárgyközi [!tantárgyközi] koncentrációra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Gábor (1980) Рводные единицы речи в романе а. м. горького "мать". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ildikó (1980) Vörösmarty Mihály írói arcképe a XIX. századi kritikák alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Judit (1980) Programok viselkedésének empirikus vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1980) A dolgozók anyagi felelősségének kérdései az AFIT XI. sz. Autójavító Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1980) Népi szemléletmód az öregségről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Klára (1980) A házasságfelbontás és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Kálmán (1980) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1980) Interaktív file-kezelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mariann (1980) Mátrai kertek és a természetes növénytakaró kapcsolatának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1980) Az aromás Schiff-bázisok amincserékének kinetikai vizsgálata, és az amincsere problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Sándor (1980) A kommunikáció helye, szerepe az elitéltek életében, nevelésében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1980) Gondolatok a környezetvédelmi jogról különös tekintettel a vízvédelem szabályozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs Lászlóné (1980) Deák Ferenc alakja a magyar közjogtudomány fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné Varga Ilona (1980) Személyiségzavarok a szakmunkástanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mádi Etelka (1980) A sámánizmus hatása a magyar népköltészetben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sőre Tünde (1980) Sütő András stílusának néhány sajátos vonása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Elvíra (1980) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Zoltán (1980) A gazdasági jog és a vállalati jog problematikája a szocialista jogrendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Török Berta Lászlóné (1980) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törökné Kaszás Rozália (1980) A népi ellenőrzés szervezetének és jogosítványainak a kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Túri Nagy János (1980) A munkajogviszony létesítésének, módosításának, megszűnésének vállalati gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Udvardi Ágnes (1980) Bródy Sándor Jövendő c. folyóirata és a magyar századforduló. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujvári Anna (1980) Gróf Teleki József, a történész. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Edit (1980) A beruházások pénzügyi finanszírozásának rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vajkó Erika (1980) A tankötelezettségi törvény végrehajtása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Andrea (1980) A lakásszövetkezet szövetkezeti jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1980) Egy Információtároló és visszakereső rendszer könyvtári alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1980) A magyar labdarúgó kupacsapatok nemzetközi szereplésének hazai háttere és adatai 1955-1979. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1980) A -nak/-nek névszóragos szintaktikai szerkezetek vizsgálata a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Péter (1980) Bács-Kiskun megyében elkövetett szándékos emberölések kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Vargáné Sebők Ilona (1980) A szőregi általános iskolai tanulók általános testi fejlettségének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vargáné Török Mária (1980) Eljárásjogi problémák - a bírói munka megkönnyítésére szolgáló technikai vívmányok felhasználásával összefüggésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varjú Irén (1980) Sütő András: Káin és Ábel drámaelemzés. A lehajtott fejű ember drámája. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas Edit (1980) Jean-Paul Sartre egzisztencialista filozófiájának és irodalmi munkásságának helye a XX.század polgári filozófiájában /Az ördög és a Jóisten mint a sartre-i filozófia tükröződése és meghaladása/. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vas Magdolna (1980) Az R-10 OS I/O-kezelési lehetőségeinek bővítése. Paraméteres karbantartó program ellenőrzési moduljának elkészítése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Árpád (1980) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek testületi szerveinek eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass János (1980) A munkások politikai és jogtudatának fejlődése Szabolcs-Szatmár megyében 1897-1978. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Lajosné (1980) Szolnok város ipari üzemeinek vízszennyezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vass László (1980) A földvédelem és földhasznosítás kérdései Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov István (1980) Képek információtartalmának mérése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Mária (1980) Hogyan épül a gyorsírás a magyar nyelvre. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Vezsenyiné Kovács Edit (1980) Az állam javára való marasztalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidács Jenő (1980) Automatikus osztályozás alkalmazása mezőgazdasági körzetek kutatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidács Jenő (1980) Automatikus osztályozás alkalmazása mezőgazdasági körzetek kutatásában. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Vidákovich Tibor (1980) Képek prediktív kódolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virányi Györgyné (1980) Pedagógusok élete és munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Volford Irén (1980) A tanulók térben és időben való tájékozódó képességének fejlesztése történelmi munkafüzetek segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vágó Zsuzsanna (1980) Osztály és osztálytudat. Lukács György: A társadalmi lét ontológiája című munkájában a Történeti fejezetek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várady Gyula (1980) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Imre (1980) A hagyatéki eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyiné Laluska Zsuzsanna (1980) A társasház-tulajdon jogintézménye, szerepe és jelentősége. A társasház alapítás és a társasház gazdálkodás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Péter (1980) Kísérlet finnugor igevonzatok összehasonlító vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh József (1980) Az elítéltek szabadidő struktúrájának vizsgálata, a szabadidő szerepe a nevelésben. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vékony Ágnes (1980) Krúdy Gyula történelmi regényei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Wéber Zsuzsanna (1980) A kiskorú gyermekről való állami gondoskodás, különös tekintettel a rendszeres nevelési segélyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zelei Jozsef (1980) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ziegler Herta (1980) Die Vokale der Mundart von Brennbergbánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombai László (1980) Iskolavezetési rendszermodell javaslat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsoldos Piroska (1980) Ragos és ragtalan névszókhoz járuló névutók vizsgálata a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsárkov Zsuzsanna (1980) Herceg János: Anna búcsúja, Ég és föld. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zvara Katalin (1980) A vízi környezet védelmének problémái és jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Mária (1980) A kultúra alkotórészei közötti összefüggések elemzése. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zámbó Lajos (1980) A tartási- es életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács Julianna (1980) Tanfordítás magyarról orosz nyelvre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ákosi Gáborné (1980) Anyakönyvi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árpás Károly (1980) Az észt parasztság és ábrázolása Anton Hansen Tammsaare műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árvai János (1980) Munkalapok a 7. osztályos kémia tanitásához [!tanításhoz] : a tanulók önálló munkája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Énekes Endre (1980) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Öhl Erika (1980) Lexikális elemzés fordítóprogramokban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Zoltán (1980) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördög László (1980) A polgári eljárás hatékonyságának és gyorsításának kérdése, különös tekintettel a III. Ppn-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögh Judit (1980) Az iszlám építészet néhány monumentális alkotása Európában, Afrikában és Ázsiában. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ötvös Pálné (1980) A népballada. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Újházi László (1980) Életmódváltozás Bácsborsód községben, a klubkönyvtár mint intézmény szerepe a változásban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Újvári Irén (1980) A magyar építészet története a XI-XIII. századig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Кора Mária (1980) Nagy Olga: Széki népmesék. A tündérmesék elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 7. 00:39:05 CET.