Items where Year is 1979

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 625.

Adamcsek Katalin (1979) Három Nógrád megyei falu szociológiai vizsgálata. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Adamovics Mária (1979) A zenei valóságábrázolás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Alt Dóra (1979) Machiavelli állammal kapcsolatos nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal György (1979) A szövetkezeti demokrácia és a munkahelyi közösségek helye, szerepe, jogállása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antali Károly (1979) Turing-gépek és rekurzív függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arnótfalvy Sarolta (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Éva (1979) Arany János Balladaisága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B. Molnár Irén (1979) Virtuális blokk-kezelés. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Bacsa Györgyné (1979) Kiszombor története a XX. század első felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bagi Dezsőné (1979) A Szeged-Algyői iskola története a dualizmus korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Lászlóné (1979) Munkásműveltség, munkásművelődés Hódmezővásárhelyen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bakos Péter (1979) A kiskunhalasi Szilády Áron Gimnázium története a századfordulótól az 1960-as évek elejéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Klára (1979) Szolgáltató vállalat körében elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla Magdolna (1979) Martfű nagyközség felnőttoktatási és közművelődési helyzete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balla Sándor (1979) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Szegeden 1944-től 1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Imre (1979) A közbiztonság segítése, különös tekintettel az önkéntes rendőri tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Eszter (1979) A fűszerpaprika termesztése és feldolgozása a kalocsai körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Judit (1979) Tárkihasználásra optimalizált rendezések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Mária (1979) A tanya történeti kialakulása, és típusai. A tanyán élő emberek életmódja. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Éva (1979) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baltás Béláné (1979) Általános iskolai tanulók környezetesztétikai ízlésének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs László (1979) Object visszafordító segédprogram. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Zsuzsanna (1979) A posztindusztriális társadalom elmélete és kritikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barcsay Klára (1979) Etológiai megfigyelések félvadon tartott túzokállományon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna Gabriella (1979) A túlélő házastárs öröklési jogi helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Péter (1979) A katonai tiszti hivatás mint pályaválasztási probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Elvira (1979) A tanácsi beruházások speciális szabályai, különös tekintettel a tanácsok fejlesztési alapjára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Miklós (1979) Vizsgálatok a fanyelvtanok körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barton Zoltán (1979) Az 1922-es nemzetgyűlési választások Kiskunfélegyházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartosné Bátor Mária (1979) A tanácstagok tevékenysége és jogállása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Józsefné (1979) "I otčego že v ètom obŝem hore Duŝa že to poet, čto more..." : izobraženie pejzaža i čeloveka v tvorčestve Žukovskogo, M. Û. Lermontova i F. I. Tûtčeva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bathó Gábor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baur Péter (1979) A helyszíni szemle néhány kriminalisztikai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Erzsébet (1979) Fiatal népművelők helyzete Szolnok megyében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik Tibor (1979) A nők munkajogi és társadalombiztosítási jogi védelme egy élelmiszer-ipari vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Zsuzsanna (1979) Az új tantervek és az új tankönyvek kapcsolatai, különös tekintettel az ötödik osztályos kísérleti történelem tankönyvekre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek Viktória (1979) Németh László bibliográfia 1965 - 1975. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkecz Franciska (1979) Hogyan szeretnék élni 25 éves koromban? (Elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes István (1979) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkid Gusztáv (1979) O knige "Očerki po sravnitel'noj grammatike vostočnoslavânskih âzykov". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berta Sándor (1979) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) Alkotmány és forradalom. A kubai függetlenségi, forradalmi mozgalmak és az alkotmányért folyó küzdelem kérdései (1895-1976). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berzátzy Eszter (1979) A kubai alkotmány a forradalmi építés folyamatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1979) A dolgozók egészségére és testi épségére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Pál (1979) Szándékosság a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobák Mária (1979) Kollektív szerződés a Hajdú-Bihar Megyei Tanács Gyógyszertári Központjánál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Erika (1979) Móra Ferenc - ifjúsági műveinek tükrében : egy iskolai felmérés tapasztalatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodnárné Kovács Katalin (1979) A népi jogéletkutatás és a mai jogtudat vizsgálat összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor János (1979) A honvédelmi nevelés lehetőségei az általános iskolában és szakköreiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodrogi Márta (1979) Festői elemek vizsgálata Hugo von Hofmannstahl és Kosztolányi Dezső néhány novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokkon László (1979) Az olvasási tevékenység rendszerének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Lajosné (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában anyanyelvi nevelés területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bory Endre (1979) A belföldi vasúti árufuvarozási szerződés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bosnyák Szabolcsné (1979) Karcag földrajzi nevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Both Mária (1979) A folyamatos és befejezett szemléletű igék használata az orosz nyelvben - Felszólító mód az orosz és magyar nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bottyán Menyhért (1979) A közoktatási és közművelődési intézmények összekapcsolásának kérdései, az együttműködés egyfajta lehetősége kisebb településeken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsó Miklós (1979) Az államigazgatás korszerűsítése különös tekintettel a pénzügyigazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Mátyás (1979) Juhász Ferenc költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Piroska (1979) A gyermekölés szankcionálásának kérdései kriminológiai megközelítésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Sándor (1979) A járás, mint igazgatási- területi egység. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujtás László (1979) Azonos témájú énekek összehasonlító vizsgálata XVI. századi énekeskönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujáki Edit (1979) Lakóhelyem természetvédelmi területe : a Dabasi turjános. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burián Miklós (1979) A Kecskeméti Református Kollégium története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burján Anna (1979) A Budai-hegység barlangjainak csigái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Burok Ferenc (1979) A szakigazgatási kirendeltségek szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Antal (1979) Boole-függvény minimalizáló eljárások bonyolultsága. Egy általános minimalizáló módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzás Péter (1979) Városkörnyéki községek szervezése és igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Éva (1979) Integrálegyenletek numerikus megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint János (1979) Többfázisú duál algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Mária (1979) Az intézeti vezetőfőnővérek társadalmi beilleszkedése és annak oktatási-nevelési vetülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánszki Zsolt (1979) Az értelmi fogyatékos fiatalkorúak javítóintézeti nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárdosi Erzsébet (1979) DNS-től függő RNS polimeráz tisztítása egy kékbaktériumból az anabaena cylindrica-ból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bátyi Zoltán (1979) A magyar uralkodó osztályok nacionalista politikája, és a munkásmozgalom nacionalizmus elleni programjai Magyarországon (1867-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Béres Endréné (1979) A szóbeli kezdő szakasz történeti alakulása a hazai idegennyelv-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bózsik Anna (1979) Szlovákia, társadalmi egyesületek sajtóforrásairól /1918-1938/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Böhm József (1979) A szuggesztopédia és alkalmazási lehetőségei az angol nyelv középiskolai tanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Börcsök László (1979) A szakmunkásképzés helyzete Csongrád megyében az 1973-79-es időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búvár Irén (1979) A termelőszövetkezeti szakvezetés jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky Kálmán (1979) A munkahelyi, az üzemi demokrácia fejlődése, a szakszervezetek szerepe, funkcióik érvényesülése a szocialista társadalomban (Magyarországon). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Büky László (1979) Vers és metafora - Valami Füst Milán költői nyelvéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csala József (1979) A Magyar Alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel szocialista alkotmányosságunk főbb kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Ferencné (1979) Erkölcsi nevelési lehetőségek a mezőgazdasági gyakorlati foglalkozásokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Sándor (1979) A családok légkörének hatása a tanulók beilleszkedésére az osztályközösségbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatári Ferencné (1979) Közművelődési munka az Egyesült Izzóban a jelenlegi időszakban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Cseh Béla (1979) A veszélyeztetett tanulók helyzete falusi általános iskolai osztályközösségekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csejteiné Pepperl Erzsébet (1979) Jeles napok a vecsési németek szokásaiban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csekei Sándor (1979) Iparos tanoncképzés Kecskeméten a Horthy-korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cselédes Katalin Antónia (1979) A származás megállapítási perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetneki Erika (1979) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csicsely Anikó (1979) 13-14 éves korú gyermekek erkölcsi fogalmai, ítéletei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csicsely Ilona (1979) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós György (1979) Átalakulás, beolvadás és egyesülés eredményei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csillám Katalin (1979) Az idő szerepe a polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány Margit (1979) A testi épség és egészség védelmének szabályozása büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongor Éva (1979) Katona József Bánk bánjának és Illyés Gyula átigazításának stilisztikai elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csorba Edit (1979) A szentesi kubikusság a II. világháború idején (1939-1944). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csordásné Kovács Beáta (1979) Szabadságvesztésre ítélt felnőttkorú bűnelkövetők tipológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Istvánné (1979) Generátorokkal és definiáló relációkkal adott véges csoport szorzástáblájának számítógépes előállítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Huba (1979) Az alkohol és a bűnözés Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi József (1979) A fiatalkorúak bűnözővé válásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár István (1979) A különböző talajok tápanyagforgalma. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csóti Mária (1979) A nők, a fiatalkorúak és a csökkent munkaképességű termelőszövetkezeti tagok jogi helyzete a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Czabafy Sándorné (1979) A kisajátítás és kártalanítás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czibik Klára (1979) Digitális képek osztályozása statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czimber József Pál (1979) A történelemtanítás kiterjesztése a szabadidős tevékenységekre egy egésznapos iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czira Enikő (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dajka János (1979) A közutakon közlekedők felelősségbiztosításának jelene és lehetséges jövője. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dani Anikó (1979) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darázs Lászlóné Olajos Éva (1979) Hogyan nevel olvasóvá a Kincskereső című folyóirat? MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Daróczi Gabriella (1979) Nagy Olga: Paraszt Dekameron c. művének igekötői. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Debreceni Ágnes (1979) Psychologische Elemente in den Hörspielen Dürrenmatts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dibóné Borbély Ágnes (1979) Vergleichung Parsifals bei Wolfram von Eschenbach und bei Richard Wagner. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Diczházy Mariann (1979) A környezetvédelem egyes polgári jogi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dióslaki Ferenc (1979) Sejtprocesszorok software eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobai Zsuzsanna (1979) "Csodagyereknek tartottak, pedig csak árva voltam" : József Attila a makói diák és az induló költő a kortársak és barátok szemével. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos László (1979) A termelési rendszerek elterjedésének egyes kérdései a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobrovoczky István (1979) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1979) A termelőszövetkezeti parasztság, mint társadalmi osztály. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Istvánné (1979) Társadalmi témájú viccek mondattani elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Drávucz László (1979) A személyragos főnévi igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubecz Éva (1979) A kecskeméti római katolikus és református egyházközségek története a kapitalizmus korában (1848-1945). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dániel Gézáné (1979) A vertikális KISZ szervezet tapasztalatai a Kalocsai I. István Gimnázium és Óvónői Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dányi Józsefné (1979) Déry Tibor: Képzelt riport egy amerikai pop-fesztiválról című kisregényének stíluselemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány Éva (1979) Az örökbefogadás céljának megvalósulása a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Tünde (1979) A sportnyelv neologizmusai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dévényi Erzsébet (1979) A nyomozás törvényessége feletti felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóra Istvánná (1979) A közlésformák Szabó Pál: Isten malmai című regényében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dömötör Adrienne (1979) A szigetvári bosnyákság ragadványnevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Margit (1979) Megőrzési felelősség az ítélkezési gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elekes Tamás (1979) Tömörkény István első háborús novellái, az Öreg regruták című kötete alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Eperjesi Teréz (1979) Az öngyilkosság büntetőjogi és pszichológiai (pszichiátriai) vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Katalin (1979) „A Magyar Úttörők Szövetségének 1977/78-as úttörőévi programja” hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Lajosné (1979) Az alkohol és a dohányzás káros hatásai a 10-14 éves gyermekek szervezetére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

dr. Erdélyi Miklósné Szélkúti Katalin (1979) A prezídiumok helye és hatásköre a szocialista államok szervezetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdődy Valéria (1979) Túlhatározott lineáris egyenletrendszerek megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erki Kornélia (1979) Közművelődés az építőiparban A vállalati közművelődés helyzete és fejlesztésének lehetőségei. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ernhöffer Ferenc (1979) Adaptív rendszerek vizsgálata és realizációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faddi Mária Magdolna (1979) A mezőgazdaság környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Endre (1979) A társadalmi fejlődés és a társadalmi forradalom fogalmának előfordulása, használata, alakulása az általános iskolai történelemtankönyvekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ferencné (1979) Az "Edzett Ifjúságért" tömegsportmozgalom pedagógiai problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Károly (1979) A tartási- és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér István (1979) Felnőttoktatás Kecskeméten a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Dénes (1979) Értékorientációs tényezők az alsószintű vezetők tanfolyanrendszerű oktatásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Erzsébet (1979) Iskolai fogalmazások néhány mondatszerkezeti sajátságai : adatok a 8. osztályos tanulók írásbeli nyelvhasználatáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete László (1979) A Sebes-Körös hullámtéri, ártéri virágos növényei /Berettyó és Hármas-Körös közötti szakasz/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete-Kovács Győző (1979) Témakompenzációs oktatási kísérlet a vízügyi szakközépiskolák 3. osztályos-géptan-tantárgyának "Szivattyúk és hidraulikus berendezések" című tantervi témájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Gábor (1979) Az öröklési szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fellner Gábor (1979) A mozgássérülések tünettana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ferkel Erzsébet (1979) Szeged és Hódmezővásárhely társadalomszerkezetének vázlata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fernández Emilio Guevara (1979) Szimmetrikus mátrixok invertálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feró László (1979) Szűrési eljárások digitális képek feldolgozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Gyuláné (1979) A tanulók irányító értékelése feladatbankok segítségével a magyar nyelv nyelvtanának tanításában, az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flavia M. Pagés Rodriguez (1979) Adatstruktúrák implemetálása és formális leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fleschné Machán Irma (1979) Az aminoalkoholok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Font Zoltán (1979) Digitális képek osztályozása Cluster analízissel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Font Éva (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek közötti gazdasági társulások, különös tekintettel a közös vállalatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgó Ilona (1979) Benedek Elek gyermekirodalmi tevékenysége, meséinek szerepe a tanulók személyiségének formálásában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Forgó Éva (1979) Dél-Alföld és Észak-Alföld népmozgalmának elemzése, összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fornády Éva Veronika (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása különös tekintettel a társadalombiztosítási határozatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frank Lászlóné (1979) Fontosabb hazai alkaloidtermelő növényeink rendszertana, morfológiája és gyógyszeripari jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fuchs Jenőné Varga Katalin (1979) Mikrocsoportos iskolaelőkészítő fölzárkóztatás az óvodában (ábrázolás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Klára (1979) A 8. osztályos tanulók kifejezőképessége, szókincse, mondatszerkesztése az iskolai irodalmi dolgozatok tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fülöp Imre (1979) A magyar közúti darabárufuvarozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Zoltán (1979) Reguláris egyenletrendszerek és alkalmazásuk automataelméleti eldönthetőségi problémákra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füzi László (1979) A minőség alapjai. Németh László a Tanu előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fгey Mária (1979) Olvasásszociológiai vizsgálatok a szegedi olvasótáborban. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Gazsó Endre (1979) A kollektív szerződés kialakításával kapcsolatos problémák Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Anna (1979) Hódmezővásárhely ÉK-i részének régészeti terepbejárása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Erzsébet (1979) A vásárosnaményi Vörös Csillag Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Klára (1979) Az igazgatás fogalma és elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gogolák Ferenc (1979) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítási jog területén, különös tekintettel a TITÁSZ Vállalatnál kialakult gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombás Éva (1979) Programozási nyelvek szemantikájának megadása logikai úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi István (1979) Fegyelmi felelősségi viszonyok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukics Antal (1979) A Kiskunhalasi Általános Iskolai Diákotthon közösségi nevelőhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Olga (1979) A munkaszerződés érvénytelensége és annak következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris Ágnes (1979) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér László (1979) A jogpolitikai irányelvek érvényesülése az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösy Zoltánné (1979) Az úttörő közösségek irányításának és vezetésének módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Györke Zoltánné (1979) Az óvodáskorú gyermekek családi életre nevelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyürefi Andrásné (1979) A bogumilizmus szerepe a középkorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Gálné Guglava Mária (1979) Az alkoholisták kötelező intézeti gyógykezelésének egyes eljárási kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Irén (1979) A hódmezővásárhelyi "Reggeli Újság" XVIII. évfolyamának cikkbibliográfiája /1922/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Görög István (1979) Tanulói önkormányzat a 607. számú Ipari Szakmunkásképző Intézet "Lőwy Sándor" Diákotthonában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Antal (1979) A tanúkihallgatás kriminalisztikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Ilona (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Lászlóné (1979) Az állam funkcióinak változása, és a szocialista demokrácia fejlődése az MSZMP X-XI. kongresszusa és a programnyilatkozat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halasi Szilveszter (1979) Az állami személyzeti munka jogi szabályozásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Halász Mátyásné (1979) Bugac gyógynövényei és felhasználásuk. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Haramász Andrásné (1979) A büntetés célja és a feltételes szabadságra bocsátás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1979) A polgári eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harza Rozália (1979) Tanuló-kisérletóra [!tanuló-kísérletóra] a szakmunkásképző iskolai oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatos Katalin (1979) Erkölcsi értékítélet: általános iskolás felsőtagozatos, családban nevelkedett és állami gondozott gyermekeknél (Néhány fogalom vizsgálata). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs Mária (1979) A motiváció szerepe a nyelvtanulás eredményességében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedüs-Deme Pál (1979) Témakompenzációs oktatás feladatbankokkal az általános iskola hatodik osztályos fizika tantárgy "Az energia, munka" című témakörben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűsné Gera Éva (1979) Balástya tanyavilága az elmúlt száz esztendőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyi Sándor (1979) Fiatalkorú bűnözés egyes kérdései Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helembai Zsuzsanna (1979) Jugoszlávia két világháború közötti nemzetiségi problémái az angol történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hentes Lajosné (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg György (1979) Kecskemét gazdasági viszonyai a XIX. század első felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Herczeg Istvánné (1979) A magány-motívum Juhász Gyula költészetének korai korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczku Zsuzsanna (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok érdekvédelme, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei mezőgazdasági szövetkezetekre és a Területi Szövetségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herendi György (1979) Elméleti és gyakorlati problémák a nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herold József (1979) Társadalmi érdekviszonyok és az állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hetényi Györgyi (1979) Kisérletes vizsgálatok a központi idegrendszer aminerg rendszerének megismeréséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hinel Erzsébet (1979) A nógrádi szénbányászat és bányamunkásság a felszabadulástól a 3 éves terv végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holakovszkiné Pestovics Ilona (1979) A know-how fogalma és forgalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holló Istvánné Kovács Mária (1979) A mozgássérült gyermekek írástanításának elméleti és gyakorlati kérdései. A munka szervezésének és irányításának kérdései az írástanítás szempontjából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollósi Laura (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holmanné Juhász Zsuzsanna (1979) A szentesi demokratikus ifjúsági mozgalom története /1944-1948/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hornyák Kálmán (1979) A személyiségi jogok védelme és a szervátültetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyné (1979) Jellemző stilisztikai vonások Móra Ferenc Szeptemberi emlék című elbeszélésében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Károly (1979) Vállalati, szakszervezeti tanácsok és a bizalmi testületek működése Csongrád megyei tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Zita (1979) Kiskőrös külterületének helynevei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hugyecz Ilona (1979) A szuverenitás tartalmának alakulása a gazdasági, politikai viszonyok változása, különös tekintettel az integráció kialakulásának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunya Edit (1979) Többváltozós függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszár Jolán (1979) Elsőrendű tételbizonyító Łukasiewicz n-értékű logikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámoriné Szrnka Mária (1979) Nemzetiségi jegyek néprajzi vonatkozásai a békéscsabai szlovákoknál. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés Attiláné (1979) A kalocsai helyrevetéses fűszerpaprika gépesített termelési rendszerének növényvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ilyésné Bihari Éva (1979) A Petőfi Népe napilap nyelvhelyességi bírálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imre Pálné (1979) Kultúra - tömegkommunikáció. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakus Klára (1979) Életmódvizsgálat Hattyas Telepen. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovszki Attila (1979) A mozgalmi képzés eredményességének vizsgálata Békés megye néhány úttörőcsapatánál - különös tekintettel a gyermekvezetők helyzetelemző és kritikai tevékenységének színvonalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jernei István (1979) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jilling Judit (1979) "A fotogrammetria blokk-kiegyenlítési eljárásának megvalósítása kisszámítógépen". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Judik Margit (1979) Az állam és az egyház kapcsolata - egyházpolitika hazánkban a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász György (1979) Reguláris erdők racionális reprezentációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jóni Gábor (1979) Századunk irodalma és a film. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa György (1979) Angol külpolitikai irányzatok és Magyarország - különös tekintettel a nemzetiségi kérdés vitájára (1919-1939). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaczor Tünde (1979) Az új kísérleti hatodik osztályos általános iskolai történelem tankönyv értékelése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kakuk Gabriella (1979) Az állami funkciók és a jogfunkciók kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalmár János (1979) Deriváltmentes iterációs módszerek nemlineáris egyenletek és egyenletrendszerek megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kandra Károly (1979) A lakásszövetkezetek jogi szabályozásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanyó Teréz (1979) A tanulók irányító értékelése konzervipari szakágazati technológiából feladatbank segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapitány Ferencné (1979) Progressivnyj realizm i svobodalûbie v tvorčestve Puškina i ego značenie v razvitii russkoj literatury. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapocsi Erzsébet (1979) Kapcsolatok a XVIII. századi német lied és a magyar dal között: néhány elméleti probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaprinay Péter (1979) A tagsági viták és a szövetkezeti döntőbizottság néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapócs Judit (1979) A felnőttnevelés Kecskeméten. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kardos Judit (1979) Előzetes letartoztatás és lakhelyelhagyási tilalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Katalin (1979) Ady szóalkotásmódjai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karsai Árpádné (1979) A beruházások finanszírozásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karácsony Ibolya (1979) Többek közös károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassy Erzsébet (1979) A tanács végrehajtó bizottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gyula (1979) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz Annamária (1979) Kereskedelmi dolgozók leltárhiányért fennálló felelőssége egy élelmiszer kiskereskedelmi vállalat gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kautz József (1979) Fegyelmi felelősség és eljárás a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Judit (1979) A vasút fuvarozói felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Adrienne (1979) Catullus és a hellénisztikus irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kele György (1979) A jogos védelem intézményének rövid történeti áttekintése és néhány elvi vonatkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keleti Sarolta (1979) Déry Tibor hasonlatai A befejezetlen mondatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenyeres Lajos (1979) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok fejlődésének hatása a nemzetközi magánjogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenéz Tibor (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó Judit (1979) A vétségi eljárás eltérő szabályai a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Khim Márta (1979) Az 1543-as szultáni hadjárat Magyarországom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Károlyné (1979) A Békés megyei orosz nyelvi szoktató tanfolyam és tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király László (1979) A faktoranalízis és orvosbiológiai alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Zoltán (1979) Kecskemét város kulturális karakterének alakulása fejlődése 1958-tól napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis Piroska (1979) Lineáris egyenletrendszerek megoldása minimalizációs módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisbánné Németh Mária (1979) A politikai gazdaságtan esti egyetemi oktatásának módszertani kérdései a Komárom megyei Oktatási Igazgatóságon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiskasza Margit (1979) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Csányi Anikó (1979) A felnőttvezetés és a gyermekönkormányzat viszonyának jellemzői a Helvécia-Feketeerdői 4573. sz. Kilián György Úttörőcsapatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Attila (1979) Néhány építőgéptípus várható éves üzemelési idejének és javítási időszükségletének meghatározására alkalmas számítógépes program kidolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Edit (1979) Testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Erika (1979) Szeged vadon élő virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ferenc (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Gyula (1979) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Klára (1979) Az üzérkedés törvényi tényállasának szabályozása az 1920-as évektől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Margit (1979) A joglogika néhány elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária Terézia (1979) Az erkölcs és jog viszonyának egyes kérdései a jogalkalmazás példáján keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsuzsanna (1979) A végzett munka mennyisége és minősége szerinti díjazás elvének érvényesülése a termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Csabáné Kusnyár Judit (1979) Kak poâvlâûtsâ èlementy narodnyh skazok v skazkah Puškina? Other, Szegedi Élelmiszeripari Főiskola.

Kiss Mária Magdolna (1979) Móra Ferenc régészeti munkája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Knáb Gábor (1979) Társas kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsi Ágnes (1979) A dunántúli Mesteri kisközség helytörténete a feudalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Irén (1979) Radioaktív izotópok alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Ágnes (1979) Az uruguay-i magyar kolónia politikai mozgalmai az 1930-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attiláné Gyuris Ilona (1979) A tanács tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koday Zsuzsanna (1979) A készpénznélküli elszámolások formái és tapasztalatai az indirekt irányítás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolossay Éva (1979) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolthay Ildikó (1979) A 7. osztályos kísérleti történelmi munkafüzetek szerepe a nevelési feladatok megvalósításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komáromi Attiláné (1979) A felszabadulás előtti és utáni magyar parasztság életének bemutatása Veres Péter műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koncz László (1979) Világnézeti jelentőségű fogalmak a 6. osztályos régi és új fizika tankönyv összehasonlítása alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszti György (1979) Kísérlet a földkérdés megoldására Magyarországon 1911-1935 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koszó Tivadar (1979) A szexuálpatológia és a kriminológia kapcsolata különös tekintettel a nemi kromoszóma-aberrációkra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1979) A Hetvenkedő Katona alakja Plautustól Kodályig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács György (1979) A kár, a kártérítés mértéke egyes európai országok jogában, különös tekintettel a személyi sérülésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor (1979) Végh Antal. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Imre Endre (1979) A tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1979) "Hűséges hűtlenség." Az irodalom, a színház és a film kapcsolatáról Örkény István művei - Tóték, Macskajáték alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1979) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács János (1979) A második világháború a kiskunfélegyházi sajtóban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Józsefné (1979) Személynévvizsgálat Dunaegyháza község területén. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Károly (1979) A Filter-módszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács László (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők komplex elemzése (Sztár-peremhelyzet). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1979) A 48-as Párt és a külpolitika /1867-1875/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Márta (1979) Aktuális közművelődési problémák a kiskunhalasi építőipari vállalatnál az 1979 évi közművelődési terv tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Tamás (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1979) Az előítélet néhány elméleti kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Gajda Mária (1979) A beszédzavarok elméleti és gyakorlati kérdései, különös tekintettel a mozgássérült gyermekekre és felnőttekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Puruczky Éva (1979) Függvény határértéke a középiskolai tananyagban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Béla (1979) A lex comissoria, mint a vételhez kapcsolódó kikötés a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozmemé Herpai Mária (1979) Kosztolányi Dezső nyelvművelő tevékenysége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kozslik István (1979) A GATT és Magyarország csatlakozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Judit (1979) Hódmezővásárhely délnyugati részének régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krafcsik Istvánné (1979) Két osztály összehasonlitó nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Antal (1979) Az oroszról-magyarra történő tan- és műfordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krixné Zsitva Veronika (1979) Tolsztoj ember - modelljei; különös tekintettel a Háború és Békére. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krizsán Miklós (1979) A szabálysértés eljárási szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kummer György (1979) A környezet -és természetvédelem oktatásának lehetősége az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kupi Teréz (1979) A magyarországi német nemzetiség története (1945-1978). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurgyisné Szarka Emilia (1979) Dialetika a kémiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucsai Béla (1979) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kuruncziné Tornóczky Katalin (1979) A századforduló újszerű irodalmi törekvései Török Gyula műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kántor János (1979) A Kárpát-medence gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai a IX. században, jövevényszavaink tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Jánosné (1979) Az 1935-ös és 1939-es szegedi választási eredmények összehasonlító elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kóti Ernő (1979) Fordítóprogramok és attribútumnyelvtanok II. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőszegi Gábor (1979) Magyarország kormányformájának fejlődése (1848-tól napjainkig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lajkó Judit (1979) A hiányos mondatok szerepe Örkény István: Macskajáték című művében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lajsz Mária (1979) A Kelet-Magyarország című napilap Képek-Hírek rovatának nyelvhasználatáról. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lampek Éva (1979) Gondolatok a szabadidőről egy falusi szabadidővizsgálat alapján. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lehel László (1979) A 12-14 éves gyermekek művelődési tevékenysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Leiwander Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leiwander Katalin (1979) A legfelsőbb hatalmi szervek rendszerének alakulása a szocialista államokban, különös tekintettel az államfői funkciókat ellátó szervek fejlődésére (1945 után). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai Katalin (1979) Bakteriális plazmin DNS tisztítása hidroxiapatit kromatográfiával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lengyel Mária (1979) A magyarországi német kisebbség 1919-1945 közti történetének fő kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ligeti Rita (1979) A sokoldalú szemléltetés kérdései az új tanterv nyelv és beszéd című témakörének tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Litter József (1979) A dinamikus programozás alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lourdes Melgarejo (1979) A kétirányú korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luchmann Zsuzsanna (1979) F. M. Dosztojevszkij : A szelíd teremtés (Elemzés). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lucza Franciska (1979) Fejezetek a Nyugat-Római Birodalom és az egyház történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lugosi Ágnes (1979) Katona József történelmi drámáinak kialakulása: Jeruzsálem pusztulása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács Zoltán (1979) Török-magyar kapcsolatok a 20. század elején 1924-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lutter István (1979) Gazdasági és pénzügyi unió az Európai Gazdasági Közösségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi István (1979) A társadalmi tulajdon sérelmére elkövetett bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Gabriella (1979) A gyámhatóság feladata különös tekintettel a láthatási engedélyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár István (1979) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczy György (1979) Az akarat determináltsága és a büntetőjogi felelősség alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magony János (1979) A Nagy Októberi Szocialista Forradalom hatása a Magyar Tanácsköztársaságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar János (1979) A tanú bizonyítás a büntető eljárásban, az első fokú bírósági tárgyaláson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar József (1979) A MÁV dolgozók fegyelmi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Ágota (1979) A mellérendelő kapcsolásfajták helyzete és szerepe egy ismeretterjesztő szövegben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Major Zoltánnné Szendrei Júlia and Major Zoltán (1979) Számítógépes hálótervezési eljárás a komplex eljárások összehangoltságának fokozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Zsuzsanna (1979) A társadalomtudományi ismeretterjesztés fejlődése a TIT Bács-Kiskun Megyei Szervezete munkájában 1968-1976 között. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai Katalin (1979) A Nagykőrösi Arany János Általános Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margócsy Ottilia (1979) Szarvas a román megszállás idején. (1919. ápr. 28 - 1920. március 2.). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maria del Pilar Rodriguez (1979) Az R-40 OPSI programcsomagját felhasználó eljárás vegyesértékű lineáris programozási feladat megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Martinez Páez Mária Teresa (1979) Record láncolási technika alkalmazása a diszponibilis készletnyilvántartásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer József (1979) Lineáris diszkriminancia analízis és alkalmazása az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melgarejo Lourdes (1979) A kétirányban korlátozott szállítási feladatok megoldása magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Sarolta (1979) Közművelődési feladatok a Szegedi Szabadtéri Színház történetének vetületében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Metzinger Éva (1979) A protestáns etika és a kapitalizmus szelleme - Max Weber munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michlerné Soltész Erzsébet (1979) Raffai Sarolta prózája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Zoltán (1979) A házastársi vagyonközösség egyes problémái: különös tekintettel a közös vagyon és a külön vagyon elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mohamed Ibraim Hassán (1979) Az adatbázis kezelő rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mohácsi Ferenc (1979) A személyi tulajdon, különös tekintettel a személyi földtulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Bertalan (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Imre (1979) A termelőszövetkezet külső gazdasági tevékenységének és a háztáji gazdaság kapcsolatának jogszabályi rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1979) A tanúkihallgatás pszichológiai alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár László (1979) A szitakötők minőségi és mennyiségi vizsgálata a Pusztaszeri Tájvédelmi körzetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Marianna (1979) Gondolatok a törvényességről, különös tekintettel a szocialista törvényességre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zita (1979) Egy avarkori populáció szerogenetikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Monori Antal (1979) Nagyméretű gráfok feldolgozásának számítógépes támogatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi János (1979) A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Murányi Jánosné (1979) Eljáró szervek és eljárási szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mutay Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márfi Magdolna (1979) Dohány sejttenyészetből izolált 5-bromdeoxyuridin rezisztens mutáns jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máriaföldy Erna (1979) A gazdasági perek helye a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márin István (1979) Környezet- és természetvédelemre nevelés a császártöltési általános iskolában a tanórán és a tanórán kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márku Mária (1979) Igazság a büntetőítéletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máthé Lajosné (1979) A fegyelmi felelősség egyes kérdései: a fegyelmi büntetések és ezek hatása a termelőszövetkezeti tagok munkafegyelmére Kisújszállás város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gyakorlata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Sándor (1979) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi György (1979) A "feledésbe merült" Pentelei István alakja és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ilona (1979) Gyula demográfiai és társadalmi viszonyai a feudalizmus válsága korában (1784-1850). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Móczik Gabriella (1979) A -féle, -fajta, -szerű képzők gyűjtése és csoportosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móricz Gyula (1979) Geometriai transzformációk a digitális képek feldolgozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mózes Zoltán (1979) A halálbüntetés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Anna (1979) Irányító (felügyeleti, ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1979) Az eszmei kártérítés történeti fejlődése az 1977. évi IV. törvényig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1979) A Tisza-Maros torkolatvidék virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Gabriella (1979) Adatbázis kezelő rendszerek. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy György Katalin (1979) A makói vízgazdálkodás kémiai problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy László (1979) Szakértők a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Mátyás (1979) A mezőgazdasági termelés hatékonyságának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ottilia (1979) Sánta Ferenc novellái. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Valéria (1979) A mezőgazdaság és a parasztság helyzete Vas megyében az átszervezés és megszilárdulás időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltán (1979) Személyragos határozói igenevek vizsgálata a Huszita Bibliában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsa (1979) Tinódi Sebestyén munkássága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zsuzsanna (1979) Novellisztikus elemek a 19. század második felének magyar képzőművészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1979) A termelőszövetkezeti tagsági viszony új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ágnes (1979) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák György (1979) Ezra Pound magyarul (műfordítás-elemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges István (1979) A szellemi tevékenységet folytatók jövedelemadója, különös tekintettel a levonásos rendszerben történő adóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némedi András (1979) Csanádapáca község levéltára és annak forráselemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Etelka (1979) A szakértői bizonyítás a büntetőeljárás nyomozati szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Ferenc (1979) A VB. titkár jogállása a községi tanácsoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1979) Nem verbális kommunikáció a nevelő-oktató munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Rózsa (1979) Legfontosabb tüzelőanyagaink a szén, kőolaj, földgáz. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Terézia (1979) A tanúvallomás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Némethy Cecília (1979) Kiskunsági Nemzeti Park növényvilága, védett növényei /virágos növények/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ollé Csilla (1979) Az idegenforgalom jogi szabályozása: az utazási irodák és az utasok felelősségének esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zoltán (1979) A közúti balesetek kriminológiai vetülete, elsősorban a Volán 7. sz. vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Kornélia (1979) A gyermektartás egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osztovits Szabolcs (1979) Szempontok a korai Szindbád-novellák értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ottlakán Mária (1979) A "mozgás" fogalmának kialakítása 5-6 éves korban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvárt Róbert (1979) Thomas Mann: Buddenbrooks - Verfall einer Familie im Spiegel der Bürger-Künstler Problematik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Edit (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulása 1948-1957. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Márta (1979) Leszabási változatok optimalizálása méretüket két irányban változtató négyszögű alakzatoknál kétdimenziós leszabások esetén. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Zita (1979) A termelőszövetkezeti tag munkavégzési kötelezettségével kapcsolatos egyes jogi kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Márta (1979) Hódmezővásárhely kulturális élete 1875-1918 között a polgármesteri jelentések alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pethő Terézia (1979) Az agrárforradalom Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczki Jenő (1979) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petz György (1979) Megközelítés Kékszakállú herceg vára című Bartók-Balázs mű értelmezéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petz György (1979) A kubai forradalmi gondolat fejlődése José Martitól Antonio Guiterasig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petényi Zoltán (1979) Mérőperemes gázmennyiségmérés pontosságának vizsgálata Monte-Carlo-Módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Judit (1979) A brazil külkapcsolatok fő vonásai a 20. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető Tamás (1979) Boole-függvények minimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pigniczki András (1979) A korlátozás és szétválasztás módszerének néhány alkalmazása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Gábor (1979) A KGST-országok nemzetközi fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Istvánné Magyar Erzsébet Mária (1979) A végintézkedésen alapuló öröklés, a végintézkedés érvénytelensége és hatálytalansága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintérné Kiss Margit (1979) Restrikciós endonukleázok és a E.co R I restrikciós enzim tisztítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pohárnok Dániel (1979) A felelősség kérdései a reklámban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár Katalin (1979) Der Tod als Leitmotiv bei Thomas Mann. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polinger Jánosné (1979) Szenthe Pál Magvar Oskola című grammatikájának jellemzői (helyesírás és terminológiája). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pongó Zsuzsanna (1979) Der Erwahlte in "Joseph und seine Brüder" (Analyse). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poprócsi Árpád (1979) Krúdy Gyula: Szindbád - Huszárik Zoltán: Szindbád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posztós József (1979) A személyi földtulajdon és földhasználat alakulása Szeged megyei városban az FTT. hatálybalépése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Povázsay Mihály (1979) Fordítás az általános iskolában és a felsőfokú tanfordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Gábor (1979) Személyi földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskely Erzsébet (1979) Galgaguta rövid története es közművelődésének népművészeti vetülete. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai Eszter (1979) Melléknévi igenevek Solohov "Emberi sors" c. elbeszélésében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pusztai István (1979) A tartós földhasználat intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztai Pál (1979) A tanácsok belső szervezete illetve ezek fejlődése különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pák Antal (1979) SYNTAX DRIVER. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Istvánné (1979) Az orvosi megbízás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfy Tamás (1979) Intézményi belső szabályzatok jogi természete különös tekintettel a József Attila Tudományegyetem Ügyviteli Intézkedésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterffyné Gergő Judit (1979) A bűnsegély elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Péteryné Nagy Katalin (1979) A kellékszavatosság szabályainak módosítása és az ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pödör László (1979) Csapadékidősorok statisztikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pödörné Horváth Katalin (1979) A döri fazekasság. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radich Brunó (1979) Diákönkormányzat szervezeti felépítése és tartalmi tevékenysége egy középiskolás diákotthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rajki Istvánné (1979) Bibliai elemek Ady Endre költészetében külön tekintettel az Isten-témára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Restás László (1979) A jogpropaganda és a jogpolitikai irányelvek végrehajtása a Borsodnádasd Nagyközségi Tanácsnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosta Ferenc (1979) Szabó Magda Ókut c. regényének hatása szakközépiskolai tanulókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rostás Imre (1979) A termelőszövetkezeti tulajdonjog főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubicsekné Kereki Gizella (1979) Fluoreszcens mikroszkópos vizsgálatok patkány bulbus olfactorius-án. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruzicska László (1979) Az elítéltek nevelésének elvei és módszerei, ezek elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Lajosné (1979) Mikroszkóp alatt Riportok a munkásművelődésről. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ráczkevi L. Edit (1979) A gyorsírási íráskészség vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi Gizella (1979) Felelősségbiztosítási rendszerünk néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révészné Drávai Mária (1979) Igenévképzők stílushatása Ady A magunk szerelme kötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Róza Olga (1979) A brazíliai magyar emigránsok élete és szervezetei 1924-1950 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sain Imre (1979) A helyi tanácsi testületek működésének tapasztalatai, a tanácsok együttműködésének lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Andrásné (1979) A fiatalkorúak bűnözése Fejér megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schrottné Gergely Klára (1979) A Kőszegi Bencés Gimnázium története 1938-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebő Judit (1979) Az ifjúsági irodalom szerepe a személyiség fejlődésében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sifter József (1979) Életmódváltozások - életmódvizsgálat az ipari és mezőgazdasági munkások körében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon János (1979) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Katalin (1979) Hódmezővásárhely déli részének régészeti topográfiája és településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonffy Tibor (1979) A szennyező anyagok hatása a Ráckevei /Soroksári/ Duna-ág vízminőségére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simongáti Eszter (1979) Négyesy László és a stílusgyakorlatai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Simonné Báron Zsuzsanna (1979) A szövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése az ipari szövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Ferencné (1979) Tartósítás és tartósítószerek meghatározása a konzerviparban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Bálint Márta (1979) Az Országgyűlés szerepe hazánk művelődési életében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipter Katalin (1979) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Skultéty Sándor (1979) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Lászlóné (1979) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Speer Norbertné (1979) A rajzi ábrázolókészség fejlődése a 3-10 éves korú gyermekeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Spisákné Kiss Judit (1979) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadásának egyes kérdései, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei ítélkezési gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spránitz Judit (1979) Az irodalmi nézőpont és a kamera. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stein Katalin (1979) Gyermekek és a háziállatok kapcsolatának egészségügyi vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Strohenr Márta (1979) A hallgatók világnézeti arculatának felmérése a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stán Lászlóné (1979) Az üzemi baleset fogalma, munkaügyi következményei a vasút területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Such Ildikó (1979) Hogyan használom fel a "Kincskereső"-t a magyar nyelv és irodalom tanításában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Erika (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1979) A szabadságvesztés büntetés problémái a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Emese (1979) Gondolatok a know-how-ról: különös tekintettel a Csongrád megyei vonatkozásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (1979) Adalékok a magyarországi középkori gyűrűk motívumkincséhez. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Géza (1979) A világnézeti nevelőmunka főbb tapasztalatai Tolna megye középfokú oktatási intézményeiben, különös tekintettel az 1972-es párthatározat óta eltelt időre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Imréné (1979) Az ügyfélszolgálati iroda továbbfejlesztésének lehetőségei Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Irén (1979) A nemesi vármegye kritikája a reformkori epikában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Károly (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek külső jogvitái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Márta (1979) Az ítélet jogereje a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Piroska (1979) Vállalati önállóság a jugoszláv önigazgatási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsanna (1979) A természet mint szép - kérdés megközelítése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Ágnes (1979) A huslisztgyártás [!húslisztgyártás] technológiája és minőségi ellenőrzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1979) Békés megye közművelődési bázistevékenysége. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Peregi Zsuzsanna (1979) A Birk-kódex teljes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobos István (1979) Adat- és utasításkiterjesztés a CHANGE nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai-Dobosné Márta Mária (1979) A CHANGE nyelv szövegszerkesztő utasításcsoportja a LIST és TRANSLATE utasítás. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Imre (1979) Operációs rendszer szimulációs minőségvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Zoltán (1979) A sajtó-helyreigazítási eljárás: egyes elméleti és gyakorlati problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalma Ibolya (1979) Az öngyilkosság mint deviáns magatartás (Empirikus vizsgálat Makón). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalánky Ildikó (1979) Lakóhelyem, Szigetszentmiklós nagyközség környezetének védelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szani Zoltán (1979) Délalföld birtokviszonyai az 1935-ös gazdacímtár alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szanka László (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szankáné Boros Lenke (1979) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatával kapcsolatos problémák - különös tekintettel Szeged város igazgatási szervezetére vonatkozó egyes megoldásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szanyi Géza (1979) Makrogenerátorok absztrakt leírása, egy makrogenerátor implemetálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szebeni Ferencné (1979) A tanácsi es nem tanácsi szervek együttműködése, különös tekintettel a lakosság szükségleteinek kielégítésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeghő Katalin (1979) A joghézag és az analógia újabb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeifert Éva (1979) Lautlehre der deutschen Mundart in Závod. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekerczés Anna (1979) Fejér megye állami területi beosztásának fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeles Lajos (1979) Fegyelmi felelősség a Szegedi Ruhagyár gyakorlatában: 1975-1978. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemler Magdolna (1979) Deutsch-Ungarische Kontrastive Schallstarke- und Lautdaueruntersuchungen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi Márta (1979) A magzatok méhen belüli gyarapodásának számítógépes feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szenczi Árpád (1979) Németh László: Gyász és az Utolsó kísérlet c. regénye a kritikák tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szencziné Tamási Ágnes (1979) Kritikai Lapok (1831-1836). MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrei Zsuzsánna (1979) A polgári eljárási szankciók rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepes Lajos (1979) A Kecskeméti első kerületi népiskola kialakulása és fejlődésének története a dualizmus korában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szetei József (1979) A politikai oktatás mint a permanens művelődés szerves része. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikora János (1979) Az államigazgatás területi beosztásának jogi szabályozása és fejlődésének távlatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Béla (1979) Egy adott tantárgy tevékenységrendszerének logikai elemzése (Technika, általános iskola 1. osztály). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Dezső (1979) A nemesített növényfajták, hibridek minősítésének és szabadalmi oltalmának kapcsolata és ellentmondásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ferenc (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek adói és adójellegű kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1979) Nevelési központ pedagógiai terve (Pécs-siklósi városrész). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Katalin (1979) Büntetések és intézkedések a szabálysértési ügyekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Sándor (1979) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziráczky Ilona (1979) A lakosság adói - különös tekintettel a személyi adókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Károly (1979) A lakásbérleti jogviszony néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szondi Ildikó (1979) Felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos hallgatóinak közhasznú munkavégzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szájbel Edit (1979) A kényszergyógykezelés elméleti és gyakorlati vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szániel Ágnes (1979) A mulasztás rendszerbeli helye, fogalma és okzatosságának problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Károlyné Varsányi Mária (1979) Az ellenforradalom első hónapjai Somogyban (1919 augusztus-december). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szécsényi Károly (1979) A szikesek komplex ökológiai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szép Katalin (1979) A faktoranalízis és alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szócska Katalin (1979) A Dél-Balaton térségének környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szücs Edit (1979) A halászati szövetkezetek működésének szabályozásával összefüggő elméleti és gyakorlati kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Istvánné (1979) Dér Endre műveinek stílusvizsgálata. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőkéné Vártok Amarill (1979) A gyermekről való gondoskodás, különös tekintettel a szülők gyermektartási kötelezettségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Gyula (1979) A pártoktatás és a felnőttnevelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Péter (1979) Mihail Bulgakov: A mester és Margarita. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sáfrány Edit (1979) Tiszakécske ártéri erdejének virágos növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor Csaba (1979) A nemzetközi likviditás problémái és az aranyhelyettesítők a tőkés világgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sári Edit (1979) A GIN-S generálástól függő file-jainak listázása a rendszer dokumentálásához. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sélley János (1979) A házasság bírói felbontásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóvágó László (1979) A kisajátítás eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sóvári Zsuzsa (1979) Kertész Ákos írói arcképe a Makra c. regényének elemzése tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Takács Ágnes (1979) A demográfiaia viszonyok Endrődön a XVIII. század második felében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamás Józsefné (1979) Sánta Ferenc: Az ötödik pecsét című regényének elemzése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács Aranka (1979) A földjáradék egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari István (1979) Az "ázsiai termelési mód" államának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Rezsőné Papp Takács Erzsébet (1979) A házasságon kívül született gyermek családi jogállásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terbe Nóra (1979) A magyar költségvetési jog fejlődése 1968-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terjéki Anna (1979) Oktatófilm készitése [!készítése] és felhasználása a laboratóriumi gyakorlaton. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tihanyi Ernő (1979) Fizikai dolgozó fiatalok művelődési tevékenységének pedagógiai szociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Jánosné (1979) Az eltérő közösségi helyzet kialakulásához vezető tényezők szociológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma János (1979) Az ipari szakmunkásképző szerepe a társadalmi mobilitásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma József (1979) A járások helye és szerepe a közigazgatásban - különös tekintettel a járási hivatalok működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toman János (1979) Gyors rendezési algoritmusok összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompáné Éliás Mária (1979) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torma András (1979) Közvetett szabályozóeszközök a szovjet gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Troska Gyula (1979) Az iskola mint rendszer (Dokumentumelemzés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turzó Ferencné Fülöp Mária (1979) Bank és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turú Erzsébet (1979) A 7. osztályos kísérleti történelmi munkafüzet szerepe a történelemtanuláshoz szükséges készségek, képességek kialakításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Táborosi Zsuzsa (1979) A népi demokratikus átalakulás néhány kérdése Fejér megyében 1945 őszéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Técsy Tamás (1979) Környezetünk védelme az államigazgatási jog tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóta Gyula (1979) A termelőszövetkezeti tagok háztáji földje alanyának és tárgyának fejlődése a jogi szabályozás tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Antal (1979) Irányító (felügyeleti,ellenőrző) szervek és az általuk gyakorolt jogosítványok az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1979) Pozitív definit mátrixú lineáris egyenletrendszer lineáris módszerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1979) Az ügyész szerepe a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1979) Jellemek és megalkotásuk módszere Ördögh Szilveszter: A Csikó című novelláskötetében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth József (1979) A vendéglátóipari etika időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna Andrea (1979) 10-14 éves sportoló és nem sportoló gyermekek testalkattípusának összehasonlító vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Marianna (1979) A dualizmuskori nemzetiségi sajtó mutatója (1867-1918). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Miklós (1979) A földjáradék egyes kérdései, különös tekintettel a földjáradék szabályozásának alakulására a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1979) A Kommunista Internacionále szövetségi politikája a forradalmi fellendülés éveiben (1919-1923). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Veronika (1979) A termelőszövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1979) A jogsegélyszolgálat elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ágnes (1979) Csongrád megye gyógynövényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Árpádné (1979) A tanfordítás és a széppróza fordítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Éva (1979) A CHANGE multiprocesszor általánosítása; CHANGE algoritmusok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1979) Nevezetes helyek a középkori Dunántúlon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Fazekas Anikó (1979) Az állami gondoskodás rendszere különös tekintettel az állami gondozásbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóthné Filadelfi Edit (1979) A reformkor eszméi és célkitűzései Fáy András epikájában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóthné Sinkó Erzsébet (1979) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Margit (1979) Szajol község története a kezdetektől 1930-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törökgyörgy Éva (1979) A hódmezővásárhelyi fazekasság szakszókincse. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Törőcsik Géza (1979) Nagyméretű adatstruktúrák rögzítése az R-12 számítógépre illesztett EC-5052 típusú mágneslemezegységen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ungváriné Szabó Edit (1979) Hogyan használják fel a tanulók munka és szabadidejüket? Felmérés a Ceglédi Kossuth Lajos Gimnáziumban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Valentényi Ágnes (1979) A vállalati érdekeltségi alapok képzésének és felhasználásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1979) A Veszprém megyei könyvtár helyismereti irodalom-feltárásának számítógépes programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1979) A Kalocsa környéki szállások demográfiai viszonyai 1870-1970 között. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ilona (1979) A jogalkalmazói jogalkotás néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1979) A Magyar Szocialista Munkáspárt szervezeti fejlődése a VII-XI. kongresszus közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Árpád (1979) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Éva (1979) A női bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varjasi János (1979) Az ifjusági bizottságok szerepe az ifjuság össztársadalmi nevelésének folyamatában, különös tekintettel a tanácsi ifjúsági bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varró Dénes (1979) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsányi Éva (1979) Jellemző teljesítmény és kihasználási mutatók képzése és alkalmas számítógépes program kidolgozása néhány építőgépfajtára vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Mária Anna (1979) A modern filmművészet kifejezőeszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Valéria (1979) Az emberi jogok összehasonlíthatósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vastag Györgyi (1979) Az egyszerű és az összetett mondatok gyakoriságának és a szerkesztettségnek nemzedékek és nemek szerinti vizsgálata Röszke nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsernyés Éva (1979) Újszentiván község szólásai és közmondásai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Ildikó (1979) Egy elfeledett reformkori drámaíró: Hugó Károly. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vermes Miklós (1979) Oktatóprogramok készitése [!készítése] és alkalmazási lehetőségei a 7. osztályos uj [!új] kémia tanitásban [!tanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Versegi Rita (1979) A munkáltató felelőssége az üzemi baleset és foglalkozási megbetegedés folytán bekövetkezett károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémy Zoltán (1979) Ipari szövetkezetek jogi képviselete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidomusz Béla (1979) Igazgató pedagógus szemmel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vili Lajos (1979) A fordítás, a fordítástechnikai műveletek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze Miklósné (1979) A védelem szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Zsuzsanna (1979) Vidéki társadalmi egyesületek alakulása 1867-1871 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virágh Etelka (1979) Az alsó fokú oktatás kialakulása Szeged-Felsőtanyán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitális Katalin Lídia (1979) Izobraženie I. È. Babelem čeloveka revolûcii i graždanskoj vojny. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vitányi István (1979) A leltárhiányért való felelősség érvényesülése a Berettyóújfalu és Vidéke Körzeti ÁFÉSZ gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ványai László (1979) A jogcím nélküli lakáshasználat, mint a lakásbérlet sajátos formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ványi Ambrus (1979) A tulajdonjogi formák államjogi szabályozása különös tekintettel a személyi tulajdonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vári Sándor (1979) Pszichológiai teszt-adatokból személyiségvonások felismerését segítő számítógépes eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy István (1979) A közösségi kapcsolatok alakulására ható tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vékony Etelka (1979) Móricz Zsigmond nőábrázolása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Zsuzsanna (1979) A bűnelkövetővé válás folyamata a fiatalkorú bűnelkövetőknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zakariás Ferencné (1979) A termelőszövetkezetek érdekképviseleti szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimonyi Ferenc (1979) A végintézkedés szabadsága és korlátai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsengellér Gábor (1979) Villamos hálózat-szerelési munkák tervezése,szervezése /Sugaras hálózat számítása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zseni László (1979) A szárazföldi csigák eloszlásviszonyainak vizsálata a Kiskunsági Nemzeti Parkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond Attila (1979) Design és pedagógia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsáky Mária (1979) A magyar illetékrendszer tételesjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsírosné Vass Judit (1979) A zsombói természetvédelmi terület vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zöldi Istvánné (1979) Kosztolányi és a novella. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ábrahám István (1979) Az ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács-Sánta Lajosné Sebők Jolán (1979) A házasságon kívüli szülés etikai és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádor Judit (1979) A munkaügyi bírósági eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Édes Veronika (1979) A nevelés és eszközei a szabadságvesztés büntetés végrehajtása során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Él Éva (1979) A végrehajtó bizottsági tagok jogállása és feladataik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Énekes Endre (1979) A szállítási szerződések új jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 3. 00:24:50 CET.