Items where Year is 1978

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | É | Ó | Ö | Ő
Number of items: 589.

A

Abaffy Mihályné (1978) "Szociálpolitika - népesedéspolitika". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abaházi Rózsa (1978) Természet- és környezetvédelemre nevelés lehetősége az általános iskolai biológia-oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Agócs János (1978) Általános iskolai diákotthonok Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albrecht Sándor (1978) Az ipari termelés újjászervezése Kiskunfélegyháza városban a felszabadulástól a pénzügyi stabilizációig: az MKP helyi szerveinek kapcsolatos tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ambrus Lajos (1978) Történelmi regény a romániai magyar irodalomban a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aranyossyné Lehóczky Irén (1978) Erőszakos bűncselekmények kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bakó Gyöngyi (1978) A középfokú óvónőképzés didaktikai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balai Emese (1978) Gyógynövények. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ballainé Rétsági Julianna (1978) M. Bakunyin Kelet-Európa koncepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balog Iván (1978) Hegel teleológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Józsefné (1978) Трагедия Настасьи Филиповны. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Ágnes (1978) A legkisebb négyzetek módszerének alkalmazása geofizikai térképekre. /Izovonalakkal megadott gravitációs anomáliatérképen a térerősség meghatározása a ráfektetett négyzetháló sarokpontjaiban/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Balpataki Béla (1978) A falusi lakosság körében elkövetett öngyilkosságok egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Judit (1978) A szocialista humanizmus fejlődése és értelmezése napjainkban. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bara Tamás (1978) Lineáris rendszerek és modeljeik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyai László (1978) Fa-transzformációk szimulálása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Jenő (1978) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Éva (1978) Játékos szemléltető eszközök használata az ötödik osztályos nyelvtan tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barna László (1978) A városi tanács végrehajtó bizottság titkársága szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Edit (1978) Németh László magyar irodalmi kritikáinak irodalomszemlélete 1926-tól 1939-ig; rendszeres irodalomtörténet-kísérlete: a Kisebbségben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartal Józsefné (1978) Komplex anyanyelvi és esztétikai nevelési kísérletek az általános iskola összevont osztályok tanulócsoportjaiban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha László (1978) A mentesítés jogintézményének fejlődése és jelenlegi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Izabella (1978) Kun nyelvemlékek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baráth Mihályné (1978) A gazdálkodó szervezetek egymás közötti jogvitáinak eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Margit (1978) Balázs Béla titokkeresése (a miszticizmus jegyei és funkciói lírájában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beck György (1978) A gyors Fourier transzformáció és egy alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belicza Ilona (1978) Orosz és szovjet irodalom a magyar sajtóban. Az 1971-1976-os évek szépirodalmi közlései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benczédi Zsuzsanna (1978) A Finomkerámiaipari Művek alföldi porcelángyára létesítése és fejlődése 1965-1977. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bereczki István (1978) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Ágnes (1978) A megyei tanács VB. titkárságának szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Judit (1978) Kodolányi János magyar történelmi regényeinek elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Tibor (1978) Néhány József Attila számadó-vers értelmezése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bessenyeiné Juhász Zsuzsanna (1978) Az egészség és testi épség védelmére vonatkozó szabályozás a magyar munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Birinyi Aranka (1978) A mezőgazdasági munkásság helyzete Heves megyében az 1929-1933-as világgazdasági válság alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Elvira (1978) Eocén képződmények nannoplankton értékelése a padragkut 5. számú mélyfurásból. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Tibor (1978) Fordítóprogramok és fa-transzformációk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Péter (1978) A gombák gyakorlati jelentősége az élelmezésben és a mezőgazdaságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Erzsébet (1978) Tóth Árpád szerelmi lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Ildikó (1978) A "Szocializmus" újra indulása (Az 1922. évfolyam annotált bibliográfiája). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boksa Anna (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban, a Magyar Nemzeti Bank hitelmonopóliuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Andrásné (1978) Hódmezővásárhely az irodalomban a XX. század első harmadáig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsik Erzsébet (1978) Az üllési terület mélyszintjének szénhidrogén-kutatása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Borsányi Anna (1978) A Szolnok megyei Közegészségügyi Járványügyi Állomás Járványügyi bakteriológiai laboratóriumának vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bosznay Sándor (1978) Szimuláció eredményeinek értékelése szimulációval. Egy evolúciós modell. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Both Ödön (1978) A magyar állampolgársági jog fejlődése és a Magyar Népköztársaság állampolgársági intézménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botló Jolán (1978) Az idill szerepe Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruszel László (1978) A tanácsi bizottságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bruszt Veronika (1978) A fejlődő növényi szervezetek szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Marianna (1978) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budácsik Lajos (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Budapesten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukniczné Pálinkó Katalin (1978) A standardizált témazáró tesztek összehasonlítása a munkafüzetek összefoglalásával (a mező életközösségének ellenőrzése). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bundáné Károlyi Júlia (1978) Szakmunkásképzés-szakmunkástanulók. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Busa Éva (1978) A vállalkozási szerződés fontosabb új vonásai a Ptk. módosítása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buvár Etelka (1978) Programozott oktatás: a lineáris és elágazó programról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bábinszki Gábor (1978) A Magyarországon előfordult kábítószer-csempészés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Ferenc (1978) A nemzetközi fizetések, hitel- és banki kapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánfi Ildikó (1978) A jövő idő használata az orosz és a magyar nyelvben a kommunikáció síkján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánk Attila (1978) Az alkalmazott munkaügyi helyzete és a szakszervezet a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánnertné Egyed Judit (1978) Nagyüzemi csiperketermesztés hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bántó Zsuzsanna (1978) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata Somogysimonyi nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bátori Gézáné Forgó Zsuzsanna (1978) Hazaszeretet, család, szerelem a korai kuruc költészetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Béres Erzsébet (1978) Pilis község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bíró Lajos (1978) Az üzemi demokrácia fogalma, jogi szabályozása és fórumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Lajos (1978) A modern software -fejlesztés problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böröcz Júlia (1978) Lakóhelyem környezetvédelme. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

C

Csabai Antal (1978) Interpoláció és approximáció spline-okkal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csabai Csaba (1978) Az üzemi gyógyszeripari technológiai oktatás módszertani megoldásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csabai Sarolta (1978) Tudomány, technika és utópia Jókai műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanda Zsófia (1978) Néhány szerves kémiai folyamat technológiai problémáinak tanulmányozása egу hazai előállítású növényvédőszer [!növényvédő szer] szintézise kapcsán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csanádi György (1978) A társadalmi tulajdont károsító lopások és betöréses lopások felderítésének és megelőzésének tapasztalatai Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapláros Erika (1978) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csecsődiné Kovács Piroska (1978) A polgári perrendtartás 1972. évi módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernok Gyuláné (1978) Kosztolányi Dezső: Neró, a véres költő c. regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csernus Sándor (1978) A szakszövetkezetekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csohány László (1978) A jogos védelem, mint jogintézmény történeti és elvi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka István (1978) Lakásszövetkezetek polgári jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Csák Kálmánné (1978) Fellebbezés - csatlakozó fellebbezés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Péter (1978) A játékelmélet elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányiné Üveges Mária (1978) Labializáció és nyíltabbá válás a Jókai-kódexben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csébi Lászlóné Lám Katalin (1978) A magyar irodalmi órák kereteinek bővítése, a magyar irodalmi szakkör munkája a Rózsa Ferenc Általános Iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csörsz Sándor (1978) Extremális eloszlások és sztochasztikus irányítási problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőváry Gábor (1978) A jogászság szerepe a Horthy korszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czabai Erzsébet (1978) Növénytermesztés a magyarbánhegyesi Egyetértés Mezőgazdasági Termelőszövetkezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Czikó Mihály (1978) A felbontott házasságok alakulása Szegeden és Nyíregyházán az 1975-1976-1977. években, különös tekintettel a fiatal korban kötött házasságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinkóczki László (1978) Környezet-független nyelvek szintaktikus elemzéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czuczi Mihály (1978) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Demeter Klára (1978) Az eszmények változása Vajda János Alfréd regénye című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dettre Erzsébet (1978) Krúdy Gyula: Őszi utazások a vörös postakocsin című művének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ferenc (1978) Az ifjúsági törvény államigazgatási vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Ilona Gyöngyi (1978) A hasonlat mint művészi kifejezőeszköz Kosztolányi prózájában / Nero, a véres költő című regény alapján/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobszai Mariann (1978) Az ásotthalmi "Kiss Ferenc Emlékerdő". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobák Ernő (1978) Személyzeti politikánk jogi szabályozása és érvényesülése Kiskunfélegyháza város közigazgatási területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó László (1978) A földreform jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubeczné Károlyi Éva (1978) A népfront szerepe és feladata a képviseleti demokrácia megvalósításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duhaj Ilona (1978) Az argó szerepe néhány mai magyar író stílusában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dunai László (1978) A Tisza medrének változásai /különös tekintettel a Szolnok-Szeged közötti szakaszra/. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Durajda Pál (1978) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekből eredő károkért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Gábor Csaba (1978) Wesselényi Miklós a nemzetiségi kérdésről és a magyar nyelv ügyéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Katalin (1978) Az orosz nyelvi olvasástanítás módszertani kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dávidné Tóth Márta (1978) Békéssámson helytörténete a XVIII. századtól napjainkig (Különös tekintettel a népességi viszonyokra). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dékány István (1978) A szellemi alkotások joga, különös tekintettel az újítási jog fejlődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömötör Katalin (1978) Önálló tanulói ismeretszerzés, feldolgozás és alkalmazás a 7. osztályos történelmi munkafüzet feladatai alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Egeli Zsolt (1978) Az állam funkciói, különös tekintettel organizatórius funkciójának kulturális oldalára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Egri Leventéné (1978) A kormány funkcióinak és szervezetének változása 1945-től. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyházi József (1978) A védjegytörvény érvényesülésének gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Jánosné (1978) Irodalmi szépség, zenei szépség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dr. Ember Pálné (1978) Hagymatermesztésünk múltja és a makói vöröshagyma korszerű nagyüzemi termesztés technológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Endrész Erika Mária (1978) A közlekedési bűncselekmények - különös tekintettel a veszélyeztető helyzetet előidéző által elkövetett segítségnyújtás elmulasztásának bűntette és a Btk.194/B.§./1/bekezdés c./ pontjában foglalt közlekedési vétség elhatárolására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Enyingi Marianna (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai (1949. évi XX. tv. részletes kifejtése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Ágnes (1978) Karinthy Frigyes irodalmi kritikáinak elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esztergomi Mihály (1978) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Fabulya Györgyné Süle Zsuzsanna (1978) Az árhatóságok árellenőrzésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Éva (1978) A szülői felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkasházi Éva (1978) Alkaloid tartalmú gyógynövényeink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas István (1978) Debrecen város abszolutizmus-kori szervezete 1849-1860-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Julianna (1978) Az avantgarde hatása Déry Tibor drámáira. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fazekas Margit (1978) A magyar alkotmány főbb fejlődési szakaszai, különös tekintettel az 1972. évi I. törvényre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Ágnes (1978) Ratkó József lírájának fejlődése kötetei tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Federerné Orczy Gabriella (1978) A munkafüzet és a tantárgyteszt feladatainak összehasonlító vizsgálata az ellenőrzés követelményeinek figyelembevételével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Borbála (1978) Az orosz és szovjet irodalom a magyar sajtóban (Az 1971-1976-os évek kritikai recepciója). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Klára (1978) A varázsmese morfológiája Széki népmesék morfológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fekete Ágnes (1978) A hűség-motívum Váci Mihály költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Földi Ágnes (1978) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Felföldi Éva (1978) "Nagyapám emlékére" - Az 1945-ös földosztás Dombegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór József (1978) Visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filinger Margit (1978) Die Künstlerproblematik bei Eduard Mörike und Thomas Mann ("Mozart auf der Reise nach Prag" - "Tonio Kröger"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flaisz Istvánné (1978) Kecel szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fodor Izabella (1978) A biológiai környezetvédelem helyzete és azzal kapcsolatos megfigyelések Gödöllőn s környékén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Zsuzsa (1978) Értékek és értékrendek Sarkadi Imre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgách Éva (1978) A vízió szerepe Komjáthy Jenő költészetében (A Homályból című kötete alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai József (1978) Az MSZMP ifjúságpolitikájának fejlődése 1957-től, a KISZ helye a társadalom politikai rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Miklós (1978) Gondolatok a házassági vagyonjog témaköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frigyesi Margit (1978) A hálótervezés és a mátrixelmélet felhasználása tantervi vizsgálatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fógel Erika (1978) A csótányok elterjedése Szeged város területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

G

Gardi Márta (1978) Kérdések a munkajogi anyagi felelősség köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Julianna (1978) Súlyosító és enyhítő körülmények a büntetéskiszabásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellei Marianne (1978) Az acrocephalus arundinaceus, a. scirpaceus és a. schoenobaenus fajok átvonuló populációinak elkülönítése a Kondor-tavon : a Magyar Madártani Egyesület Gyűrűző- és Vonuláskutató Szakosztály adatainak feldolgozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gellényi Valéria (1978) A társadalombiztosítási jogviszony keletkezése, megszűnése, különös tekintettel a bírói gyakorlatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldschmied József (1978) A szegedi szakszervezeti mozgalom újjáéledése és tevékenységének kibontakozása a felszabadulás után (1944. októbertől 1945. májusig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grötschl Ildikó (1978) Kapuvár gazdasági és társadalmi helyzete a XVIII. és a XIX. sz. első felében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gulyás József (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátosság vizsgálata az 5. osztályos tanulók elbeszélő fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Éva (1978) A kisajátítás és a kisajátítási eljárás néhány kérdése, különös tekintettel a termelőszövetkezetektől történő kisajátításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyarmati Zoltán (1978) Horizontkorlátozási vizsgálatok Szeged belvárosát övező körút útkereszteződési pontján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyurkóné Nagy Ágnes (1978) Moldova György riportjai és szociográfiái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyurász Ferenc (1978) A szülők gyermektartási kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Attila (1978) A beszámítási képességet kizáró és korlátozó tényezők a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyürü Magdolna (1978) Népi gyökerek Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gábor Zsuzsanna (1978) "Lermontov művészete magyar köntösben" : összehasonlító műfordítás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gácsi Mária (1978) Világnézeti nevelés a csillagászati szakkörben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gál Edit (1978) A szabadságvesztés büntetés kérdései a modern büntetőjogban Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pál (1978) A kétfokozatú óvónőképzés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göcsey József (1978) Egy természettudományi forma módszeres biológiai és művészi értékelése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Görgényi Ilona (1978) A lakosság adóztatásának egyes kérdései, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok jövedelemadóztatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hack Erzsébet (1978) A magyar lakossági adórendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdu Ferenc (1978) A csongrádi Tisza-szakasz növényvilága - virágos növények. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halmai Mária (1978) A névutók vitás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanga Lajosné (1978) A magyar népballadák konfliktushelyzetei és témái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hatos Jánosné (1978) Zrínyi Miklós alakja a reformkori lírában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Sándor (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heidrich Gábor (1978) Az utógondozás egyes elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Henger Péter (1978) A mezőgazdasági árviszonyok és az éghajlat kapcsolata a Dunántúlon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczeg Erika (1978) Természet, -és környezetvédelemre nevelés metodikájának vizsgálata az általános iskola hatodik osztályának biológia oktatása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczegné Német Mária (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horuczi Flórián (1978) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy Munkaügyi Bíróság egyéves gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1978) A fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Gyula (1978) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ilona (1978) Hogyan segítik a történelemtanár módszertani kulturáltságát a történelmi munkafüzetek? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Imre (1978) A személyi földtulajdonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth László (1978) Fegyelmi felelősség érvényesülése, fegyelmi eljárások a Vasúti Fegyelmi Szabályzat alapján a vasútigazgatóságok területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Róbert (1978) A variációszámítás fizikai alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrásné Szücsborus Zsuzsanna (1978) Kolinerg szinapszisok finomszerkezeti vizsgálata különböző rögzítőszerek alkalmazásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Juhász Márta (1978) Heinrich Heines Beziehungen zu F. I. Tjutschew. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthné Lusztig Ilona (1978) A vásárhelyi lakodalmas vőfélyszövegeinek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváthné Sebők Zsuzsanna (1978) A szlovák Matica tevékenysége 1863-1918 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hován Márta (1978) Természetvédelmi kutatások a Gemenci erdőben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hursánné Tóth Ilona (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori István (1978) A bíróság elé állítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori Zoltán (1978) A szatirikus Nagy Lajos. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Házi Katalin (1978) Milyen természeti földrajzi tényezők befolyásolják járásom termelőszövetkezeteiben a mezőgazdasági termelést? MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi Klára (1978) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ifkovics József (1978) Az Olasz Kommunista Párt stratégiájának és taktikájának egyes kérdései a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Illés Julianna Judit (1978) Az 1848-49-es szabadságharc öt memoár tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Imhof Gyula (1978) Környezetfüggetlen derivációs fák transzformációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Incze Ilona (1978) A melléknév fokozásának összehasonlító vizsgálata az orosz és a magyar frazeologizmusokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iszlai Eugénia Mária (1978) Значение и место страноведения и лингвострано врдения в преподавании русского языка в восьмилетней школе. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Iszály Mária (1978) Leggyakoribb növénynevek etymologiája /különös tekintettel az általános iskolai tananyagra/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Isépy Eszter (1978) Vagyonjogi és lakáshasználati kérdések a házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

ifj. Holakovszki István (1978) A nagyüzemi termelés hatása a mezőgazdasági területeken élő fogolyállományra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

J

Jakab Katalin (1978) Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című könyvének stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janurik Éva (1978) Szarvas természeti viszonyai. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janáky Mariann (1978) Kölcsey Ferenc Parainesisének elemzése Egy mai Parainesis. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janó István (1978) Goethe und die Renaissance des neu-Englischen Geisteslebens. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney András (1978) Bűnözés az építőiparban, különös tekintettel a társadalmi tulajdon elleni bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Sándorné (1978) A tanulók társadalmilag hasznos tevékenységének nevelő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Edit (1978) Ansiedlung der Deutschen im Komitat Tolna nach der Türkenferrschaft (1695-1725). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Györgyné (1978) Tata "Egyetértés MGTSZ" növényvédelme, művelési ágazatának alakulása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Gábor (1978) A szakszervezeti jogok vállalati szintű szabályozása és az üzemi demokrácia, mint az érvényesülés feltétele. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Junó Mária (1978) A Kisgazdapárt ceglédi szervezetének története (1945-1947). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jármay Magdolna (1978) A vám jelentősége a magyar gazdasági életben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józsa Zoltán (1978) Max Weber bürokráciaelméletének szervezetszociológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kabai Zoltán (1978) Felügyelet az államigazgatásban, különös tekintettel az ügyészi felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kadosa András (1978) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kanócz Sándorné (1978) A XX. századi népi írók mozgalma Szabó Pál: Isten malmai elemzés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kapás Ferenc (1978) Szabadság, tudat, felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Zoltán (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Katalin (1978) Családi életre nevelés a biológia órákon 8. osztályokban : gondolatok a MT családi életre nevelés tárgyában hozott határozatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsonyi István (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vonatkozásai Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasza Zsuzsanna (1978) A viktimológia elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Anna (1978) A társadalmi környezet változásának hatása a válásra a nyíregyházi járásbíróságon indult bontóperek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelecsényi Magdolna (1978) Hódmezővásárhely népességének kialakulása és fejlődése 1848-ig. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keller Katalin (1978) Esetek, tréfák, anekdoták Mikes Törökországi leveleiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerek Edit (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerekes Emőke (1978) Amincsere vizsgálata anilin gyürün [!gyűrűn] szubsztituált 2-hidroxi-naftilidén-anilinek-réz II komplexeinél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerekes Judit (1978) A kollégisták közösségteremtő hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Marianna (1978) A tanácsok belső szervezete, illetve ezek fejlődése, különös tekintettel az 1971. évi I. törvény végrehajtására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék László (1978) A politika-jog-gazdaság viszonya a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Gábor (1978) A városi autóbuszközlekedés számítógépes modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Annamária (1978) Pályakép a drámaíró Kocsis Istvánról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Ferenc (1978) Büntetések és intézkedések a szabálysértési törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Irén (1978) A kicsinyítő képzős főnevek Afanaszjev és Krilov meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Katalin (1978) Az Alsó-Tiszavölgy vadvizei. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Király Károly (1978) Szakértő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Királyné Nagy Judit (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Mária (1978) Nemlineáris egyenletrendszerek megoldási algoritmusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Ilona (1978) Hódmezővásárhely környékén lévő tanyák és tanyaromok emlős- és madárvilágának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis Zoltán (1978) A sein es a sollen a jogban és az erkölcsben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisapáti Ede (1978) Az alkohol és a kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisné Somody Emese (1978) A drámaíró Sarkadi Imre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kispéter Szilveszter (1978) A jogalkotás szociológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss András (1978) Dél-Alföldi országgyűlési képviselők biográfiája (1920-1944). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Barnabás (1978) A törvényhozási tárgyak problémája a Magyar Népköztársaság jogforrási rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Irma (1978) A közvetett nevelőerő területei Fekete István Tüskevár című regényében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Lászlóné (1978) Különösen nagy kárt okozó sertésbetegségektől való mentesítés egyik új útja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Zsuzsanna (1978) A reformkor új műfaja a novella. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiszely Judit (1978) Adatok a Kis-Sárrét és Nagy-Sárrét vízföldrajzához. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Klicász Szpirosz (1978) A budapesti agglomeráció kialakulása és fejlődése. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koch György (1978) A munkaügyi viták szabályozási rendje és elintézése az egyes szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ágnes (1978) Amincsere vizsgálata Schiff-bázis komplexnél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Komjáti Mihály (1978) A gazdasági bírság a magyar polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Zoltán (1978) A lakásügyi igazgatás elhatárolási kérdései különös tekintettel a bérlakásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlósiné Knipf Erzsébet (1978) Beitröge zur empirischen Untersuchung im Sprachgebrauch der Ungarndeutschen (Eine Erhebung bei Vertretern dreier Lienerationen). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komporday Éva (1978) A Sashegy botanikai ritkaságainak tudománytörténeti elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koncz Sándor (1978) Az államigazgatási alkalmazottak anyagi felelősségi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Konczné Tóth Edit (1978) A szocialista országok közötti valutáris pénzügyi és hitelkapcsolatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondor László (1978) Adatbázis-kezelő funkciók implementálása PL/I nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kondás Imre (1978) Üllő község története a feudalizmus korában (Adalékok 1770-ig). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kopasz Mária (1978) Az iskolák államosítása Esztergomban (1946-1949). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopján-Kissné Zsemberi Mária (1978) A házastársi vagyonközösség. A házastársi közös vagyon megosztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korell Gertrúd (1978) A csikó motívum Nagy László költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korsós János (1978) Adatok a nagybaracskai pézsmapocok populációról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korándi László (1978) Az 1848-as áprilisi és az 1867-68-as kiegyezési törvények összehasonlító elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kotroczó Ibolya (1978) Bulgária története az "Új-és Legújabb kori történelem" című szovjet folyóiratban (1957-1977) (Annotált cikkbibliográfia). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovacsics István (1978) Az alkoholista deviáció normatív és szociológiai vonatkozásainak egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Attila (1978) A gondolkodás elemi, logikai műveletei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gézáné (1978) A Mezőhegyesi Cukorgyár és vonzáskörzete. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ibolya (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet különös tekintettel a fokozott felügyeletre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Imre and Pajkos László (1978) Bryozoa vizsgálatok a szegedi Tisza szakaszon és egy holtágán /Fehér-part/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács László (1978) A nemzettudat fejlődésének főbb kérdései Vörösmarty drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1978) Az 1949. évi XX. törvény és módosításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Árpád (1978) A magyar illetékrendszer jogi szabályozása különös tekintettel a vagyonátruházási illetékekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Éva (1978) A Fehértó lepkefaunája Beretzk Péter gyűjtései alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1978) Szolnok köznyelvének jellegzetesebb nyelvhelyességi vonásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovácsné Papp Éva (1978) Felhasználói megszakításkezelő rutinok a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Enikő (1978) Time-Sharing supervisor kisgépeken. Implementálási kísérlet R-10-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Marianna (1978) Az alkoholisták intézeti gyógykezelésével kapcsolatos eljárásjogi problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós László (1978) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krauth Péterné (1978) Hazánk energiagazdálkodásának jelenlegi helyzete és perspektívája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kravath Ildikó (1978) Dél-Bács megye jelentősebb városainak mezőgazdasága az 1935-ös mezőgazdasági statisztika tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kriska György (1978) Békés megye nemzetiségi viszonyai 1910 és 1941 között (Adattár). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krix Helga (1978) Idősorok elemzése trendszámítással. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krébesz Magdolna (1978) Néhány Élektra-feldolgozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubicza Ildikó (1978) A gyermek elhelyezése és láthatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunos Miklósné (1978) A művelődésügy jogi szabályozása, különös tekintettel a könyvtárügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi Zoltán (1978) Adatbázis-kezelő funkciók implementálása PL/I nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutyej Lajos (1978) Az olvasási készség, értő olvasás és szövegelemzés helyzete, fejlesztése : olvasóvá nevelés iskolánkban és községünkben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kácsor Ilona (1978) "Az Ármány és szerelemtől a Bitorlott szerelemig” : Schiller munkássága, hatása a magyar irodalomra : az Ármány és szerelem c. dráma hatásának kimutatása Bérczy Károly: Bitorlott szerelem c. drámájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kádas Klára (1978) Németh László és a külföldi magyar irodalom. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kállai Klára (1978) Matematikai szemantika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálló Antal (1978) A szövetkezeti demokrácia érvényesülésének biztosítékai különös tekintettel a szakszövetkezetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Károlyfalvi Elemér (1978) A centrális anticiklonális helyzetekben előforduló csapadékintenzitás és gyakoriság területi eloszlása Magyarországon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárpáti Csaba (1978) Erőszakos bűncselekmények - erőszakos nemi közösülés, szándékos emberölés - helyzete Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kárpáti Judit (1978) Kezdeti érték előállítása polinomok valós és komplex gyökerei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándor (1978) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30./ MT. rendelet hatálybalépését követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kószó Éva (1978) Turgenyev értékelése az angol és az amerikai szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövesi Mária (1978) Az állományelemzés és állományellenőrzés elvi-gyakorlati feladatai a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. Other, József Attila Tudományegyetem.

Kőváriné Balázs Ilona (1978) Gogol: Pétervári elbeszélések. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Lakos Lászlóné (1978) A termelőszövetkezeti tulajdon és fejlődése különös tekintettel a ceglédi Kossuth MGTSZ-re. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lantos Anna (1978) A jóság-motivum Andersen: A kis hableány, s Antoine de Saint-Exupéry: A kis herceg című meséjében. Andersen meséinek csoportosítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laták Éva (1978) A porcelángyártás technológiája a FIM Alföldi Porcelángyárban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lednitzky András (1978) A Hazafias Népfront helye, szerepe és funkciói, különös tekintettel a Csongrád megyei tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenkei Antal (1978) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme, a testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lenti Attila (1978) Programsémák és elemzők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leszek Erzsébet (1978) Linné botanikai munkássága és annak továbbélése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lilik István (1978) Az IMF fejlődése 1944-től és reformjának kísérlete napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták András (1978) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel a beruházási juttatásokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Litauszky Éva (1978) Sinka István: Szigetek könyve /műelemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovas Imre (1978) Erőforráskezelés az R-10-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas Dániel (1978) Puszta-pusztaság: Fejezet a magyar költői képvilág történetéből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Anna (1978) Az egészségügyi szakiskolába jelentkezők pályaválasztási indítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukács Julia (1978) Katkó István hőseinek jelleme : a Társasutazás és a Micsoda fiatalok! Micsoda öregek! című novelláskötetek alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács Rita (1978) Felsőszentiván helytörténete, különös tekintettel népesedési viszonyaira és néphagyományaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lukács Zsuzsanna (1978) Ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lábas Lászlóné (1978) Értelmiségi olvasók a József Attila Tudományegyetem Központi Könyvtárában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczay Antal (1978) A Magyar Tanácsköztársaság alkotmánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lányi Szilvia (1978) A Ligeti Károly utcai Általános Iskola 5. osztályos tanulóinak helyesírási készségszintje. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

László Zsuzsanna (1978) Békéscsaba élelmiszergazdasága. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lászlófi Gabriella (1978) A hibás eljárási cselekményekről és orvoslásukról a polgári peres eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Erzsébet (1978) Elképzeléseim, javaslataim az új anyanyelvi tanterv egy témakörének feldolgozásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Löki Anna (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű földek védelmének jogi szabályozása és a megvalósulás során felmerült főbb kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi Anikó (1978) Multitask- kezelés a DOS-ban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczné Szabó Margit (1978) I. éves tanítójelöltek pályaválasztási motívumainak vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Edit (1978) "Крякие прилагательные в пословицах, поговорках,загадках и устойчивых словосочеташнх". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyar Károly (1978) Folyószámlás költségvetési szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Mária (1978) A rendőrség feladata és hatásköre a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Ágnes (1978) Az üdvösségharc diadala az Irgalom c. regényben Németh László művének elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Magyarossy József (1978) A tulajdon büntetőjogi védelme különös tekintettel a lopásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majsai Mária (1978) Ágasegyháza környékének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makai István (1978) Békés megye átalakulóban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Makra István (1978) Formulamanipulációs programok PROLOG nyelven. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maleczki Márta Judit (1978) A zürjén nyelvtan elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandl Antal (1978) Szeged parkjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Markó Tamás (1978) Statisztikus alakfelismerési módszerek alkalmazása EKG- feldolgozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosi Lajos (1978) Az állami személyzeti munka a tanácsi szervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marótiné Fráter Gizella (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Max Gábor (1978) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai és viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medzibrodszky Endre (1978) A társadalombiztosítási szerv megtérítési igénye a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester Péter (1978) Békés város sporttörténete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Meszlényi Sándor (1978) Pénzügyi-, vám- és deviza szabálysértések felderítése, elbírálása, jogorvoslatok, tartozások behajtása a magyar vámigazgatás jelenlegi gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei János (1978) A parlament folyamatos működését biztosító szervek az európai szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Sándor (1978) A végrehajtó bizottság titkárának jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalkó Márta (1978) Ellentétek egysége és küzdelme a kémiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mihály János (1978) A sűrűségfüggvény empirikus közelítése hisztogrammal és két eloszlás elválasztása R-10-es statisztikai programrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Zsuzsanna (1978) A történelemtanuláshoz szükséges készségek, képességek fejlesztése a 7. osztályos munkafüzetek segítségével. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mircse Mária (1978) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miseta István (1978) A napraforgótermesztés helyzete Magyarországon. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Ernő (1978) Biztosítási alap és a biztosítás jelentősége a szocialista népgazdaság tervszerű és arányos fejlődésének elősegítésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1978) Eger város négy mezőgazdasági termelőszövetkezetének egyesüléséről a szövetkezeti mozgalom helyzetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Istvánné (1978) A Móra Ferenc Általános Iskola története (1941/41-1951/52. tanév). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Klára (1978) A kalocsai agrárproletariátus helyzete 1914-24 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Lajos (1978) A dunabogdányi Csódi-hegy természeti jellemzői és gazdasági jelentősége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Miklós (1978) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1978) André Gide. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Mária (1978) A lángállóheveder gyártástechnológiája a Taurus Gumigyár szegedi gyárában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Zsuzsanna (1978) A munkafüzet és a témazáró mérőlap feladatainak összehasonlító vizsgálata az ellenőrzés követelményeinek figyelembevételével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mosonyi György (1978) Jogok idegen ingatlanon. A vezetékjog, a biztonsági övezet és a használati jog a villamosenergia fejlesztéséről, átviteléről és elosztásáról szóló 1962. évi IV. törvényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Mária (1978) A "zsidókérdés" felvetése Magyarországon néhány jelentősebb elelnforradalom korabeli folyóiratban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mácsai Gyöngyi (1978) Czakó Gábor regényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Márta (1978) A kereskedelem és a vendéglátás dolgozóinak leltárhiányért való anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátay Györgyi (1978) "Költő voltam..." / Gondolatok Dsida Jenő költészetéről /. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Máté Irén (1978) Ifjúságvédelem a munkajogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méder Magdolna (1978) Harc egy gondolat körül /Sütő András: Csillag a máglyán/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Méhész József (1978) Franz Kafka és Déry Tibor. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mócsán Krisztina (1978) Die Ansichten Remarques über Krieg und Frieden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Beáta (1978) Egyes erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyula (1978) A tettesség, különös tekintettel a közvetett tettességre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Gyöngyi (1978) Azonosítók tárolása /HASHING/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Nagy Istvánné (1978) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Júlia (1978) A makói tanyai iskolák kialakulása a XX. század fordulójáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Laszló (1978) Az erdők tulajdona és használati viszonyainak fejlődése Magyarországon 1935-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zsuzsanna (1978) A munkaviszonyban (szövetkezeti tagsági viszonyban) felmerült károk biztosítási fedezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Albertné Kuthy Kinga (1978) A házastársi vagyonközösség egyes problémái különös tekintettel a közös vagyon megosztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Vánkay Erika Katalin (1978) A Kincskereső című folyóirat felhasználása az általános iskolai irodalomtanításban, különös tekintettel a készségfejlesztésre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemes Gizella (1978) Az állami gondozásba vételi eljárás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Miklós (1978) A termelőszövetkezetek döntési mechanizmusának egyes szociológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Zsuzsanna (1978) A kettős adóztatás elkerüléséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádasdi István (1978) Ütemezési és tárkiosztási eljárások az operációs rendszerekben; egy új tárkiosztó algoritmus beépítése a Multijob operációs rendszerbe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádor Gabriella (1978) Elek község közoktatása és közművelődése 1950-től napjainkig. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Násztor Sándor (1978) Jogorvoslati rendszer a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Tibor (1978) Variancia-analízis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Istvánné Holló Sára (1978) Munkafüzetek szerepe a tanulók történelmi gondolkodásának kialakításásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nényei Annamária (1978) Nemecsek él. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nóbik István (1978) Összehasonlítás a Munka Törvénykönyvében szabályozott fegyelmi felelősség és a MÁV dolgozók fegyelmi felelőssége között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Ocskó András (1978) Az 1977. I. tv elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Gábor (1978) Programtesztelés Multitask környezetben. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Ferenc (1978) A látható és ultraibolya fényelnyelés vizsgálata az anilin gyürün [!gyűrűn] szubsztituált 2-hidroxi-naftilidén-anilinek-réz II komplexeinél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ortó Imre (1978) Újítási jogszabály a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajtás István (1978) Modern technikai eszközök a polgári perbeli bizonyításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paksi Margit (1978) Richard Konetzke élete és munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palkovics Tibor (1978) A tanulási folyamat szabályozása és a folyamatszabályozás eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy Ágnes (1978) A szovjet irodalom értékelése az USA irodalomtudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Sándorné Szűcs Judit (1978) Az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Anna (1978) Fülöpszállás ragadvány-és keresztnevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Brigitta (1978) Egyesületalakulások Bihar és Hajdú megyében a dualizmus első évtizedeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1978) "Medveénekek a vogul epikában". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pataki Ildikó (1978) Brazília képe a XIX. századi Európában német és magyar írások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pecsenye Erzsébet (1978) Az ingatlannyilvántartás kialakulása, fejlődése és annak jogi szabályozása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pethő Attila István (1978) A magyar állampolgársági jog történeti fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrics Éva (1978) Főiskolások és egyetemi népi kollégiumok közéleti tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrócki Andrásné (1978) Cibakházi Gyógyító ráolvasó szövegek elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petróczki Zoltán (1978) Gyula népességi viszonyai a török hódoltság után /1694-1734/ különös tekintettel a református vallású lakosságra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pető Erzsébet (1978) A szabadságvesztés végrehajtásának egyes kérdései a modern európai jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pető Zoltánné (1978) Egy osztályközösség fejlődése. Szociometriai vizsgálatok alsótagozatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ferenc (1978) Előírt görbét követő idegi szabályozórendszerek jóságának meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pipicz Gizella (1978) A munkáltató anyagi felelősségének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Plutzer Lénárd (1978) A Kiskörei Víztározó komplex gazdaságföldrajzi jelentősége. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polonkai Éva (1978) Az iskola környezeti ártalmai, zajterhelés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polyvás Csaba (1978) Vásárlók szavatossági és jótállási jogainak érvényesülése a Szegedi Centrum Áruház gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polyvás Csabáné (1978) A vállalatok érdekeltségi alapjai, különös tekintettel a részesedési alap felhasználására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polányi György (1978) Az állami törvényességi felügyelet néhány kérdése, különös tekintettel az encsi járásban szerzett tapasztalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Éva (1978) Az irodalom- és az énektanítás koncentrációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Poszler György (1978) Gyóni Géza költői magatartásának változásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pozovecz László (1978) Apaság megállapítása és a származás iránti egyéb perek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgai István (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsgainé Bajomi Nagy Erzsébet (1978) Személyi viszonyok a termelőszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puskás Gabriella (1978) A békés egymás mellett élés elve és a marxista-leninista állam- és jogelmélet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Gabriella (1978) A misztikum és az okkultizmus hatása Komjáthy Jenő lírájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál György (1978) A szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi Tamás (1978) Az egyesülési jog fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pápai Teréz (1978) Magyar szaktanterem, mint a korszerű irodalomtanítás alapja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Péter Lajos (1978) Az építésügyi igazgatás néhány kérdése különös tekintettel az engedély nélküli építkezésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pósfalvi Kornélia (1978) Semantičeskie funkcii predlogov, upotreblâûŝihsâ s raditel'nym padežom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

R

Rakovicsné Károlyi Júlia (1978) "Aki napot keres, a vésszel megvíni ne féljen, Vagy köz lélekként tűrje, ha porba szegik" (Vörösmarty) : Zrínyi alakja Kölcsey és Vörösmarty költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ravasz Károlyné (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti demokrácia fejlesztésének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Renner Ferencné (1978) Az élelmiszerek szénhidráttartalmának meghatározása kémiai uton [!úton] c. téma gyakorlati oktatásának módszertani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Repárszky Lászlóné (1978) Pilisszentlászló helytörténete és népessége a feudalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Retek Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Retek Pál (1978) Egy részben osztott általános iskolában folyó oktató-nevelő munka elemzése. Melléklet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó Katalin (1978) A tőkés valutáris együttműködés aktuális problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rigó László (1978) A planorbarius corneus méretviszonyainak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rohonyi Hedvig (1978) Adatbázis-kezelő rendszer és lekérdezési lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romhány Mihály (1978) Az ügyészség funkcióinak fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romsics Katalin (1978) Gyógynövények felhasználása, jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rosta Katalin (1978) Romberg integráció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rubicsek György (1978) Számelméleti problémák megoldása elektronikus számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz János (1978) A feudális közjog kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Ágnes (1978) A Szegedi Egészségügyi Gyermekotthonban nevelkedő szellemileg és testileg fogyatékos gyermekek rehabilitációja. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Révay Györgyné (1978) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Zoltán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

S

Salamon András (1978) Az NDK és a magyar Munkatörvénykönyv (1967. évi II. tv.) összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sallai Anna (1978) Az első fotokémiai rendszer elektrontranszportláncának vizsgálata spektroszkópiai módszerekkel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sarvai Ildikó (1978) Az adatbáziskezelő rendszer Find utasításának implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schulteiszné Kator Zita (1978) A hét novellistái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schäffer Judit (1978) Saint-Just személyének ábrázolása a marxista és polgári történetírásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Seres Andrásné (1978) Lakóhelyem környezetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siegl Károlyné (1978) Az ajkai barnakőszén palynológiája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon Zoltán (1978) Kalocsa város és környéke növényzetének fejlődése 1850-től napjainkig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos András (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos György (1978) Minőségi és mennyiségi vizsgálatok a Hernád-völgy emlős faunájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sipos János (1978) Népzenei ritmusok elemzése és rendszerezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Zoltán (1978) A hatvanas évek hazai művészetkritikája néhány sajtóorgánum tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Szigethy Anna (1978) A magyarországi Helicidák (Mollusca, Gastropoda) genitálanatómiai viszonyai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siposné Szucsik Zsuzsanna (1978) Idegen népek ábrázolása Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sisák Péter (1978) A szerv- és szövetátültetések néhány jogi problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slimbarszki Éva (1978) A fuvarozó felelőssége árukárokért a közúti fuvarozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Smohai Ferenc (1978) Adatbázisok egyes kérdéseinek algebrai leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Irén (1978) A biztosító és kényszerítő intézkedések rendszere a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somosy Istvánné Benke Erzsébet (1978) Magyarország kőolaj- és földgáztermelésének gazdaságföldrajzi fejlődése, különös tekintettel a zalai és algyői mező összehasonlítására. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sonkoly Pál (1978) Az MMT2 monitor ismertetése : Interaktív szövegszerkesztő rendszerterve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Gábor (1978) Matematikai játékok Basic nyelvű programjai a Wang 2200/C számítógépre. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Katalin (1978) Románia a "Novaja i Novejsaja Istorija" című folyóiratban 1957-1976 (Annotált cikkbibliográfia). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Spiák Sándor (1978) Sejtautomaták (Cellas sejttérprogramok és a cella sejttérszimulációs nyelv felhasználói leírása). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Springer Krisztina (1978) A versformaválasztás és a versmondattan összefüggései Berzsenyi Dániel magyaros verselésű költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Stangli Irén (1978) Illyés Gyula kapcsolata az orosz és szovjet irodalommal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Styefkó Ernőné (1978) A szubsztantivált melléknevek és melléknévi igenevek használata a mai orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sulina Ferenc (1978) Devizapolitika és devizagazdálkodás, valamint ezek jogi szabályozása a tőkés államok gazdasági életében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Zsuzsanna (1978) A realizmus fogalma G.V. Plehanov esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erna (1978) A modern technikai eszközök a bírósági ügyvitelben különös tekintettel a magnetofon alkalmazására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Gábor (1978) 13c magrezonanciás kémiai eltolódások paramétereinek meghatározása adott molekulacsaládokra spetrumadatbankra támaszkodó regresszióanalízis módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1978) Izolált lencsehajtások aminosav vátozásai és regulációi. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1978) A mentesítés problémája a büntető jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Mária (1978) A népi gyógyászat története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Márta (1978) A szövetkezeti érdekképviseleti szervek újabb funkciói és feladatai, különös tekintettel a mezőgazdasági termelőszövetkezetek területi szövetségeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rita (1978) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1978) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése, különös tekintettel a mikrofilmes tervtári nyilvántartásokra és a népességnyilvántartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Tibor (1978) A személyi földtulajdon néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ágnes (1978) Ponimanie svobody v tvorčestve Puškina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szakonyiné Kis Pap Júlia (1978) A földrajzi munkafüzetek használata az általános iskola hatodik osztályában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szappanos Marianna (1978) A szovjet paródia egy évtizede (1969-1976). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szarka Imre (1978) A mai orosz főnévragozás archaikus elemei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szecskó Tiborné (1978) A szocialista országok egy-egy eljárásjogi intezményének összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Péterné (1978) Az éntudat alakulása az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegi Zsuzsa (1978) Adatbáziskezelő rendszerek vizsgálata különös tekintettel a relaciómodellre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Szilveszter (1978) Számítógép végrehajtó rendszere és ennek szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeresné Teglovics Ilona (1978) Az erős és a gyenge vonzat kérdése a mai orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szende Hilda (1978) Gondolkodáslélektani és logikai vizsgálatok a kémia tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szendrő Zoltán (1978) Az esztétikumról. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentléleki Béla (1978) Szemléltető eszközök komplex felhasználása a földrajz tanításban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szentmiklósi Ágnes (1978) Államigazgatási szervek szerepe a birtokvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigethy Zoltán (1978) A jogi és az erkölcsi szabályozás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Márta (1978) A mezőgazdasági rendeltetésű állami ingatlanok kezelői joga. A Helvéciai Állami Gazdaság kezelői gyakorlatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szijártóné Kun Zsuzsa (1978) Az 5. és 6. osztályos irodalomkönyv feladatrendszerének elemző bírálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szikora Zsolt (1978) A tanácsi bizottságok tevékenysége a három tanácstörvény tükrében, különös tekintettel az 1971. évi I. törvényre, a tanácsi bizottságok tevékenységének és működésének tapasztalatai Miskolc megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Anikó (1978) Szélsőjobboldali mozgalmak Dél-Magyarországon (1930-1939). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Sándor (1978) A gyámság és gondnokság jogintézménye, fejlődésük a magyar családi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szimán Mária (1978) A bizományi szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szmodicsné Sáska Erzsébet (1978) Az erőszakos, vagyon elleni bűncselekményekről (Szolnok megyei adatok, jogesetek felhasználásával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szoboszlai Katalin (1978) A sajátértékprobléma megoldása Lánczos módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szokol Szilárd (1978) A szakértő szerepe az igazságszolgáltatásban. A szakértő feladatai a nyomozás során és a bírósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztachó-Pekáry Istvánné (1978) Légszennyező anyagok és biológiai hatásaik Kecskemét levegőszennyezettségének alakulása korom, kéndioxid és nitrogénoxidok szempontjából. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sztana Károly (1978) A tantárgyi koncentráció megvalósulása az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szudár Béla (1978) Éghajlati adatok valószínűségi eloszlásának és statisztikai szerkezetének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szvétek Klára (1978) Néhány mondatszerkezeti sajátság vizsgálata 5.o. tanulók leíró műfajú fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szántai Kis Ágnes (1978) Népünk és Nyelvünk repertórium 1929-1939. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Erzsébet (1978) A szelevényi tanyák története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Székely László (1978) Sejtautomaták átmeneti függvényének megadása számítógépes program segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Margit (1978) A Kalmár-féle formulavezérlésű számítógép szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szél Sándorné (1978) Védőnőképző szakos főiskolai hallgatók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szélpál Mária (1978) Csehov értékelése az USA irodalomtudományában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szép József (1978) Magyar Nemzeti Bank monopóliumai, különös tekintettel a hitel monopóliumára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllősy László (1978) Az államigazgatási munka korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szürszabó Erzsébet (1978) Irodalmi áttekintés az alkaloidokról, különös tekintettel az 1970-77 között feltárt izokinolinvázas alkaloidokról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőgyi Szilvia (1978) Sinka István világa a "Szigetek könyve" tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Terézia (1978) Természetvédelem a Visegrádi-hegység, A Pilis-csoport és a Budai-hegység területein. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1978) A Magyar Szemle című folyóirat a fasizmusról (1927-1944) (cikkbibliográfia). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Szűcsné Bereczki Éva (1978) Hatásköri és illetékességi szabályok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Kálmán (1978) Mikroprocesszor szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Julianna (1978) A tanulók interperszonális viszonyainak nevelésszociológiai vizsgálata (motívumkutatás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Mária (1978) A szép és az életideál kapcsolata Csernisevszkij esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárréti István (1978) A hivatástudatra nevelés lehetőségei a tanítóképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Séllei Emma (1978) Gulyás Pál (1899-1944) : pályakép-vázlat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

T

Tabi Zsuzsanna (1978) Sukoró község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Albert (1978) Az alkotmány fogalmának alakulása a Nagy Francia Forradalom előtt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Edit (1978) Szentes társadalmi és politikai viszonyai 1939-1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tapasztó Erika (1978) Örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai Tünde (1978) Kosztolányi Dezső novellisztikája, alakjainak pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr Györgyi (1978) Szokolya község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarr Tamás (1978) Vállalati anyagok adatbázisának megtervezése és megszervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tekesné Szabó Irén (1978) Az óvónőképző szakközépiskolások pályaválasztását motiváló tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Temesvári Piroska (1978) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, tekintettel a Magyar Államvasutak dolgozóinak fegyelmi szabályzatában foglaltakra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Thi Nham Vu (1978) A fóliaház rovarkártevői. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tokik Vilmos (1978) Az erős szummációról és aproximációról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toma Éva (1978) Az emlősfészkek faunájának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma Júlia (1978) Az órarend-készítés elméleti és gyakorlati problémái az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Trepák Rózsa (1978) Multitask kezelés a DOS-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborszky László (1978) A beruházások finanszírozásának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gabriella (1978) A költő Szabó Magda. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Ilona (1978) Upotreblenie datel'nogo padeža v sovremennom russkom âzyke. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1978) A kisajátítás legújabb szabályozásának alapvető kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A szabálysértési eljárásban alkalmazható büntetések és intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1978) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Judit (1978) Az állami szuverenitás elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1978) Gazdasági, társadalmi és politikai viszonyok Győr-Sopron megyében a Szálasi uralom időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1978) Adalékok Nagybörzsöny község helytörténetéhez (különös tekintettel a XIX. sz. népességi és gazdasági viszonyaira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Margit (1978) A Szövetkezeti törvény módosítása folytán jelentkező változások az általános fogyasztási és értékesítő szövetkezeteknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mihály (1978) A Békés megyei szlovákok nyelvhasználati problémái és ennek gazdasági, társadalmi alapjai 1830-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rita (1978) Súlyozott kulcskeresés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1978) A kloroplasztmembrán energizálása különböző hőmérsékleten. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Barna (1978) A népi ellenőrzés jogosítványai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török István (1978) Iskola és közművelődés egy ifjúsági klub munkájának tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török János (1978) Az országgyűlés fő funkciói és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Töttös Gábor (1978) A szekszárdi történelmi borvidék története, különös tekintettel a két rekonstrukcióra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Gyuláné (1978) Pedagógiai esetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbanovics Andrásné (1978) Kratkaâ i polnaâ forma prilagatel'nogo v roli skazuemogo. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Varga György (1978) Magyar emigránsok a francia ellenállási mozgalomban (1936-1945). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Irén (1978) Szállítási és hozzárendelési feladat programozása R-40 típusú számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga István (1978) A fiatalok bűnözővé válásának folyamata, a fiatalok csoportos bűnözése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Klára (1978) A híd-szerkezet Vajda lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rozália (1978) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi és gyakorlati kérdései (különös tekintettel az előzetes letartóztatások törvényességére). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsigmond (1978) Az ipari szövetkezetek állami törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zsuzsanna (1978) Pálffy Albert korai elbeszélései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Ildikó (1978) Tanulási módok különböző életkorokban. Óvodáskorú gyermekek tájékozottságának aktív és passzív szókincsén alapuló vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Sándor (1978) Rekurzív függvények és turing gépek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Emília (1978) Az 1945-ös és 1947-es választások Csongrád megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vas Klára (1978) A prostitúció kriminológiai kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vasas Katalin (1978) Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin sorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasziliádu Zsófia (1978) Dosztojevszkij: Félkegyelmű regényelemzés "A szép megváltja a világot". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vattay Álmos (1978) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidó György (1978) Urbanizálódás Mezőberényben. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vincze Erzsébet (1978) A pénzbeli kártalanítás megállapításának főbb szempontjai a kisajátítási eljárásban (különös tekintettel a Csongrád megyei bírói gyakorlatra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze József (1978) Tanácsi költségvetési üzemek és pénzgazdálkodásuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Tamás (1978) Programozási nyelvek szemantika megadási módszerei a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágos István (1978) A mai gyámügyi igazgatás jellemzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszokay Tamás (1978) A becsület büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vogronics Péterné (1978) A Trichomonas vaginalis életképességi vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vona László (1978) A magyar bankrendszer áttekintése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágó Endre (1978) Az állami tanítóképzés kialakulása Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vámos Katalin (1978) Az államigazgatási irányítás jogi eszközei. A jogi eszközök útján történő irányítás realizálódása a tanácsok központi irányításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Tiborné (1978) Az 1929-33-as világgazdasági válság hatása Nagykőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vén Judit (1978) Szintaktikus elemző egy algoritmusának implementálása R-10-en. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

W

Waldmann Józsefné (1978) Az ifjúsági mozgalom tükröződése a tematikus rajzokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Walter Rózsa (1978) A jogkövetés, mint a jogélet tipikus jelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wábelné Körösztös Éva (1978) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, és a csoportos fiatalkorú bűnelkövetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zalka Péter (1978) Sánta Ferenc novellisztikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zircher Ilona (1978) Ágasegyháza személynév vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zolna Katalin (1978) Az oktatás korszerűsítése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsigmond Márta (1978) Permutációk osztályozásával kapcsolatos számítások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsin Géza (1978) A Csepel-sziget vízimadár populációjának vizsgálata 1969-től 1977-ig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsóka Lenke (1978) Az állam elidegenedése, megszűnésének folyamata a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zéman István (1978) Szegfűtermesztés a Kecskeméti Magyar-Szovjet Barátság Termelőszövetkezetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ábrahám Márta (1978) Az algyői szénhidrogénmező. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ács Tiborné Gunda Judit (1978) A gyermekről való gondoskodás jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Józsefné (1978) Az eleki parasztság táplálkozása a századfordulón. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ágoston Éva (1978) Paraziták okozta halbetegségek és az ellenük való védekezés a Szegedi Állami Gazdaság Halgazdaságában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Éva Jánosné (1978) A nők jogai és védelme a munkajogban és a társadalombiztosítási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ócsai Edit (1978) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek kialakulásának szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Tamás (1978) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ördögné Szabó Ágota (1978) Együttműködés a Tanácsi VB szakigazgatási szervei között, különös tekintettel a Jászberény Városi Tanács szakigazgatási szerveire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös Edit (1978) Az Adatbáziskezelő Rendszer FIND utasításának implementálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze Mária (1978) Paraszti önéletírók Orosházán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. április 20. 00:01:20 CEST.