Items where Year is 1977

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 536.

M. Kovács Gabriella (1977) Das Bild der gegenwartigen Wirklichkeit in Hermann Kants Werken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal István (1977) Az úttörőcsapatok önkormányzati rendszerének működése a bajai általános iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Mária (1977) Az új típusú munkáltató órák irányításának és a vezérlés hatékonyságának vizsgálata az élővilág 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Arató Katalin (1977) A Dél-Magyarország című napilap nyelvhelyességi szabálytalanságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babinyecz Ferencné (1977) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Babus Irén (1977) A mezőgazdasági rendeltetésű földek jogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ilona (1977) A határozottság és a határozatlanság kategóriái az északi vogulban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagossy Erzsébet (1977) Az angol felsőoktatás és az egyetemi hallgatók anyagi helyzetének, finanszírozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi Istvánné (1977) Горячие сердца в пьесах H.A. островского. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Gabriella (1977) A "jószomszédság" ösvényein... Az Amerika-közi kapcsolatok alakulása az 1930-as évektől az 1940-es évek végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Erzsébet (1977) A motiváció hatása az ötödik osztályos élővilág oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Banka Dóra (1977) Halmajugra személynevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baricz Zsoltné Tihanyi Magdolna (1977) Régi szegedi családnevek tipizálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha László (1977) Freud és az álomfejtés. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bartha Lászlóné (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon- és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Gáborné Tábori Katalin (1977) Kosztolányi Dezső: Édes Anna című regényének néhány nyelvi sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bay Lujza (1977) Biharugra község és környéke földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Beck Viktória (1977) A fuvarozó felelőssége a hajózásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Kornélia (1977) Alsómocsolád népi táplálkozásának szakszókincse. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki István (1977) A termelőszövetkezeti társulások tulajdonjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berkes Klára (1977) Vezetői stílusok a szociálpszichológiában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berkes Miklósné (1977) A Szegedi Egyetem irodalmi rovata és az ifjúsági sajtó. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Besenczi Csilla (1977) Az egyén és a közösség. Az egyén és a társadalom dialektikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bite Ibolya (1977) A pénzügyi unió terve az EGK-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blázsovics József (1977) Termelési függvények vizsgálata az építőiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bobvos Pál (1977) A személyi földtulajdon egyes kérdései. A személyi földtulajdon megvalósulása belterületen, zártkertben és tanya-területen, különös tekintettel Csongrád megyére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bocsak Miklós (1977) Az 5. sz. irányelv az elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár László (1977) A végszükség a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor László (1977) Mezőösszefésülő segédprogram R-40 számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodzsár Erzsébet (1977) Németh László 1945-ig írott társadalmi drámáinak hősei : megérkezés egy újfajta szemlélethez, mely szakítás a "meredek külön úttal". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Ágoston (1977) A Tolna megyei jobbágyság helyzete a Mária Terézia féle Urbárium időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohner Julianna (1977) A csoportmunka hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Boholy György (1977) Az alkoholisták kötelező munkaterápiás intézeti gyógykezelésének eljárásjogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boleratzky Eszter (1977) A legnagyobb kedvezmény elvének érvényesülése a nemzetközi kapcsolatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Katalin (1977) Ember és technika viszonya József Attila, Kosztolányi Dezső és Szabó Lőrinc költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bonomi Nóra Katalin (1977) Az Európai Gazdasági Közösség és a Kölcsönös Gazdasági Segítség Tanácsa kapcsolatteremtésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbára János (1977) Munkamegosztás és kooperáció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély József (1977) Tétel- és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya Edit (1977) Spiele im Fremdsprachenunterricht. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsos Márta (1977) Tanulmányok a Geoponika című bizánci mezőgazdasági enciklopédiához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsódy Julianna (1977) Tározóméretezés sztochasztikus input esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borzás Judit (1977) Ügyészi vád, vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Botka Pál (1977) Személyi földtulajdon szabályozásának új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucskó István (1977) A perújítás egyes kérdései a polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bukva Vilmosné (1977) Az orosz nyelv egyéni és csoportos gyakorlásának lehetősége és módja az általános iskolai diákotthonban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bures Gabriella (1977) A cigánybűnözés kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácsfalvi Béla (1977) Üzemi gyakorlatok szerepe és módszertani kérdései a gyógyszeripari szakmunkásképzésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Józsefné (1977) Az idézetek szerepe Kosztolányi Dezső költeményeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bándy Istvánné (1977) Budapest "UJLAK" nevű városrészének története a feudalizmus korában, különös tekintettel a népesedési és települési viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárkányi Éva (1977) Bisz-szaliciliden-orto-fenilén-diamin és benzil-amin amincseréjének kinetikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Békevári Zsuzsanna (1977) Az új élet megindulása Kecskeméten (1944. őszétől-1945. tavaszáig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró György (1977) A kettős adózást kizáró nemzetközi egyezmények, különös tekintettel a kérdés külgazdasági jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Irén (1977) A tanúkihallgatás taktikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Katalin (1977) Kölcsey Ferenc: Parainesis Kölcsey Kálmánhoz : a görög demokrácia közéleti eszményének újrafogalmazása a műben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Börcsök Lajos (1977) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Búza Imréné (1977) A bibliai motívumok értelmezése Babits Mihály verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csathó András (1977) Zooplanktonvizsgálatok a szárazéren. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csató Károly (1977) Budai Dezső életútja a radikális publicisztikától a forradalmi cselekvésig (1913-1919). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csejkei László (1977) A termelőszövetkezetek állami támogatási rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserba Lajos (1977) Néhány kérdés a magyar mezőgazdaság helyzete és lehetőségei a konvertibilis piacokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserei Pálné (1977) A Békés megyei köjál laboratórium bakteriális vizsgálatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csetényi Artur (1977) Matematikai módszerek a genetikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csetényi István (1977) Az üzemi baleset munkajogi és társadalombiztosítási követelménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csiba Gyula (1977) Harc a közoktatás népi demokratikus átalakításáért Baja városában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmás József (1977) A centralisták főbb jogi és politikai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csorba Ágnes (1977) A mezőgazdasági üzemek állami támogatási rendszerének új feltétele és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csornai-Kovács Géza (1977) A fa színe és rajzolata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csurgó Edit (1977) Az ügyész tanácsok felett gyakorolt általános törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csávás Sándor (1977) A számítógépek alkalmazásának lehetőségei a történeti demográfiában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czeglédi Éva (1977) A fiatalkori bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czirják László (1977) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darida Gyula (1977) Többek károkozásának szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Tibor (1977) Csalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Derdák Zsuzsanna (1977) Bank- és hitelrendszerünk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Disznós Gabriella (1977) Az anya alakja Gorkij: Az anya és Brecht műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Diószegi János (1977) A tanácsok belső szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobai Katalin (1977) A kisvárosi középosztály hanyatlásának ábrázolása Babits Mihály és Kosztolányi Dezső néhány regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobay Dezső (1977) Szövetkezeti lakás, OTP. Lakás-munkáslakás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobay Dezsőné (1977) Diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Jenőné (1977) Az érzelmek szerepe a nevelésben. A mese hatása az óvodáskorú gyermekek érzelmeinek alakulásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky Károly (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe, különös tekintettel a háztáji és kisegítő gazdaságok adóztatási kérdéseire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domaniczkiné Balogh Katalin (1977) A munkalapok és feladatlapok szerepe az ismeretelsajátítás folyamatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Domokos István (1977) Zum literarischen Motiv des Zweikampfes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drescher József Attila (1977) A mai magyar kisepika típusalkotásának és műfaji sajátosságainak néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Duska Gizella (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementlása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Ágnes (1977) A kálvinizmus és a kapitalista gondolkodásmód kapcsolatának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Zsuzsa (1977) A GATT és a magyar vámtarifa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósay Rita (1977) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Egyed Endre (1977) Tiszta leszámlázási algoritmus. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Egyed Ilona (1977) A vérontás utálata : Tersánszky Józsi Jenő: Egy kézikocsi története. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Egyed Róbertné (1977) Szemelvénygyűjtemény A78-as tanterv törzsanyagában szereplő magyar szerzők bemutatásához. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Anna (1977) A szabadságvesztés kérdései a modern büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Irén (1977) Az államigazgatási birtokvédelem néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mihályné (1977) A dolgozó nők védelme a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Mészáros Vilmos (1977) A termelőszövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas András (1977) Az állam elidegenülésének egyes vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ildikó (1977) A szeptemberi felkelés jellege és nemzetközi visszhangja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Farkas Józsefné (1977) Az egyéni bánásmód pedagógiai kérdései a napközi otthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mária (1977) Az állami gondozás jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Ágnes (1977) Hogy ábrázolják a Forrás című folyóiratban megjelent szociográfiai írások Bács-Kiskun megye gazdasági és kulturális helyzetét? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farnady Éva (1977) A faktoranalízis alkalmazása a közúti balesetek okainak elemzésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Márta (1977) A reklám kialakulása, fejlődése, szerepe a gazdasági életben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feketéné Szemző Margit (1977) A végintézkedések törvényes korlátai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filvig Géza (1977) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Ferenc (1977) A latin-amerikai hadseregek modernizálása és a német befolyás: Chile (1885-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flender György (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flórián Imre (1977) A családi-házassági viszonyok etikai és jogi szabályozásának néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Ferenc (1977) A vízgazdálkodási társulatok együttműködéseinek jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Irén Éva (1977) Szintaktikus elemzési technikák és implementálásuk kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Orsolya (1977) A szakszövetkezet gazdálkodása, különös tekintettel a közös gazdaság és a tagi gazdaság viszonyára a mórahalmi "Haladás" szakszövetkezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Péter (1977) Iparvállalatok karbantartási tevékenységének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fodor Istvánné Pais Ella Regina (1977) Az állami és pártoktatás összehangolása középfokú felnőttoktatási kísérlet keretén belül (kétéves bentlakásos szakközépiskola munkások számára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Francsicsné Hegyi Mariann (1977) Gorkij és Szabó Pál: Gorkij hatásának vizsgálata Szabó Pál művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Franz Erika (1977) A zene társadalmi életfolyamata Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fritz Katalin (1977) Gyámhatósági eljárás, különös tekintettel a védő- és óvóintézkedésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Tibor (1977) Szabolcs-Szatmár megye közigazgatási rendszerének változásai a felszabadulástól, napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Éva Mária (1977) Kelet-Európa feudális kori történetének kérdései a magyar történeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gajdács Mária (1977) Upotreblenie vida i vremeni glagola v složnosočinennyh predloženiâh s soûzom "i", v kotoryh vyražaûtsâ vremennye otnošeniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gally Mihályné (1977) A helységgazdálkodás gyakorlata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gallóné Jancsovics Éva (1977) A törvényességi óvás néhány elvi kérdéséről a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garay Rudolf (1977) A közösségi nevelés néhány problémája a középiskolai KISZ-szervezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazsóné Bánfalvi Katalin (1977) A nők munkajogi védelmének érvényesülése a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaál Lászlóné (1977) Bálint György. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gergely Tamás (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Germán Istvánné Müller Ibolya (1977) Oktatóprogram az általános iskolai kémia szakkörön. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gesztesi József (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával (és hatályosulásával) kapcsolatos egyes problémák. (Kiemelten a nagyközségekre vonatkozóan). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gilly Sarolta (1977) Az Állami Fejlesztési Bank feladata, szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goda Margit (1977) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótára alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gujtman Éva (1977) Gyakorlattípusok a szófajok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyenese Csaba (1977) A szántás-vetés ismeretanyaga és szókincse a gutorföldei nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyimesi Ildikó (1977) Problemy čelovečeskogo bytiâ i priroda v proizvedeniâh Turgeneva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyimesi Ágnes (1977) Berttyóujfalu helytörténete és népessége az első népszámlálásig (1748-85). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyivicsán Györgyné Haskó Mária (1977) Források a tótkomlósi társadalmi egyesületek kapitalizmuskori történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyollai Magdolna (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyula Ágnes (1977) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Péter (1977) Papaverin-gyártás elméleti kérdéseinek ismertetése, gyógyszergyártó szakmunkástanulókkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyöke Gábor (1977) DOS job control makrók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Zsuzsanna (1977) A házastársak egyenjogúságának érvényesülése házassági vagyonjogi rendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Piroska (1977) Blokkstruktúrájú nyelvek fordítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gémes Klára (1977) Heltai Gáspár: Bölcs Esopusnak és másoknak fabulái... : Heltai Gáspár Humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Göcző Géza (1977) Gyöngyös a Rákóczi-szabadságharc idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadházy Ákos (1977) A Szovjetunó kül- és belpolitikai helyzetének néhány kérdése a háborúra való felkészülés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdók Ibolya (1977) Oktatás és társadalom kapcsolata Peruban a XX. század első harmadában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdú Attila (1977) A vízi fuvarozással kapcsolatos szerződések, különös tekintettel a hajóselismervényre (Bill of lading). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmi Franciska (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmágyi Tamás (1977) Az általános iskolai biológia szakkörök vezetésének módszertani problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Halász József (1977) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hamza Lászlóné Banyár Irén (1977) Ráczkeresztúr helytörténete 1848-ig, különös tekintettel a népesedési viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hanny Katalin (1977) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harangi Tamás (1977) Vizsgálatok a szegedi egyetemi hallgatók politikai aktivitásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harkai Gergely Zoltán (1977) A büntetőbíró szubjektumának szerepe a döntésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath Sándor (1977) A francia fasiszta mozgalmak történeti áttekintése a két világháború közötti időszakban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hazafi József (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1977) A népi bizottságok tevékenységének sajátos vonásai Győr-Sopron megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Zsuzsa (1977) Ottlik Géza: Iskola a határon /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegyháti Teréz (1977) Lautlehre der deutschen Mundart in Mecseknádasd. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hepp Erzsébet (1977) Óvodáskorú gyermekek nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herpainé Pál Edith (1977) A kémia tanitása [!tanítása] gépi programok segitségével [!segítségével]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hires Sarolta (1977) A szerzői jog védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoksza Ildikó (1977) Erich Kästner ifjúsági műveinek esztétikai és pedagógiai jellemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holló Györgyi (1977) Közművelődés és a múzeumok. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Andrásné (1977) Az óvodai kompenzációs (az iskolai előkészítés) nevelés tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Erzsébet (1977) A gyermeklíra néhány sajátossága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (1977) A községi egységes szakigazgatási szerv feladatai és hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Péter (1977) Kosztolányi Dezső hírlapírói munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Éva (1977) Bűncselekmény hatása a fegyelmi felelősségre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Éva (1977) A lengyelországi német kisebbség helyzete a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hung Long Vu (1977) Az amoeba proteus szaporodására ható tényezők vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hunya Jozefa (1977) A KGST pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszárik Ildikó (1977) A dunaegyházi ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hódi Ildikó (1977) Dosztojevszkij: Bűn és bűnhődés és továbbélése Sartre: Az altonai foglyok, Camus: Közöny, Faulkner: Megszületik augusztusban című művekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hózsa Éva (1977) A Briss einer Ungarisch-Deutschen kontrastiven Labiographie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ilka Ekaterina Mihalevna (1977) Тема декабризма в творчестве некрасова. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Illés Eszter (1977) Géporientált magasszintű nyelvek /MOHLL/. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Isaszegi István (1977) A fejlődő országok törekvései és realitásai napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Dezső (1977) A fővállalkozás kialakulása, fejlődése a tervszerződések körében, különös tekintettel az építési, technológiai és tervezési munkára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsó Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége 4. osztályos tanulók írásbeli elbeszéléseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Janovszky Sándor (1977) A magyar úttörőmozgalom kialakulása, fejlődése és hatása az iskolai közösség önkormányzat, demokratizmus és nevelés terén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaszenovics Lajos (1977) A munkaviszonyban töltött idő szabályozása és az ehhez fűződő következmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jekkel Kornélia (1977) A gombák gyakorlati-élelmezési és népgazdasági jelentősége. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jeney Ildikó (1977) A cigány fiatalkorúak által elkövetett egyes erőszakos és vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeszenszky József (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Erőforrás-Szükséglet Meghatározása Számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Joó Sándorné Révész Julianna (1977) Társadalmi, politikai és kulturális és egyházi körök Kalocsán 1867-1918. között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Gabriella (1977) Két francia és magyar ideiglenes ötödikes matematika tankönyv összehasonlítása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász János (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági viszony keletkezésének és megszűnésének valamint az átlépésnek elemzése 1959-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhászné Zvolenszki Anikó (1977) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és szociológiai tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jáger Márta (1977) A mesztegnyői jobbágyság élete a Hunyady-uradalom árnyékában (1767-1859). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászay László (1977) Az orosz igék aspektuspárba állíthatóságának kritériumai igekötős képzés, illetve másodlagos imperfektiválás esetén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jávorfi Tibor (1977) A népi ellenőrzés jogosítványai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaczkó Gábor (1977) Az adatbáziskezelés elméleti kérdései és gyakorlati alkalmazása Honeywell gépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kadocsa Lászlóné (1977) Az antibiotikumok, különös tekintettel a penicillinre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kaiser László (1977) Németh László útja az Emberi színjáték befejezéséig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalmár Loránd (1977) A népi ellenőrzésről általában, különös tekintettel egy meghatározott komplex ellenőrzési vizsgálatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapronczay Árpád (1977) A házastársi öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karafiáth Károly (1977) A népi ellenőrzés helye a szocialista államszervezet rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Mária (1977) Az állatszavatosság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos József (1977) A közigazgatás korszerűsítésére irányuló törekvések néhány szocialista országban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Endre (1977) Sejtautomaták elmélete és szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Gábor (1977) Az egészséges életmódra nevelés néhány lehetősége (négy középfokú iskolában végzett vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Piroska (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Zoltán (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztszeghy István (1977) Index szekvenciális file kezelő utilityk beépítése DOS-ba. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerékgyártó József (1977) Adatok a hetedik osztályosok pályaorientációjának vizsgálatához (Egy longitudinális vizsgálat tapasztalatai). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kigyós László (1977) A szerzői jog és alkalmazása a Magyar Televízióban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kincses Sándor (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Edit (1977) A szabadkígyósi erdőspuszta botanikai vizsgálata és természetvédelmi problémái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Géza (1977) A testi sértés bűncselekménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klimon Zsuzsanna (1977) A helyi jogalkotás fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klinga Ágnes (1977) A környezetvédelem jogi alapkérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klivényi Éva (1977) Prekompenzáló oktatás hagyományos óvodai keretek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Hajnalka (1977) Gárdonyi Géza és Tömörkény István parasztábrázolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Ilona (1977) Andersen mesevilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kocsis Mária (1977) A tanács tisztségviselőinek jogállasa és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kohajda András (1977) Néhány egyszerű kvadratikus programozási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolodics Zsuzsa (1977) A falusi kisiskolák az 1777-i Ratio Educationis korában Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolongya Zsuzsanna (1977) Kosztolányi Dezső tollrajzainak stilisztikai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kondacs Ildikó (1977) A rizs termesztése a szarvasi rizstermelési rendszerben különös tekintettel a rizs biológiájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Konkoly János (1977) A munkaszerződés érvénytelensége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Julianna (1977) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korim János (1977) Középiskolás kollégista tanulók társas kapcsolatainak pedagógiai-pszichológiai jellemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormányosné Makai Eszter (1977) "Medici - kápolnám nőszobrai" : Németh László önmegvalósítás eszménye és regénybeli nőalakjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korponai Zoltán (1977) Az új tanácstörvény rendelkezése a városi tanácsok VB titkárainak jogállásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztelnik Judit (1977) A lakosság adói és adójellegű befizetései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ágnes Emese (1977) A megyei tanács végrehajtó bizottsága titkárságának feladata, hatásköre, szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1977) Az igazgató (vállalatvezető) felelőssége a gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gyula (1977) A magyar Úttörők Szövetsége zászlóbontása, nevelési törekvései Kecskemét városában a népi demokrácia időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ildikó (1977) A termelőszövetkezeti tagsági jogviszony tartalmának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács István (1977) Fiatalkorúak bűnözése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1977) A KGST országok tervezése és a közös tervezés problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lajos (1977) Vizsgálatok automaták direkt szorzatairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1977) Boole-függvények zárt osztályai. Kételemű algebrák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zoltán (1977) A személyi földtulajdonjog fejlődése különös tekintettel a belterületi, zártkerti és visszahagyott háztáji földre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Zsuzsanna (1977) A po-igekötő jelentésvizsgálata az orosz nyelvben összehasonlítva a szlovák nyelvvel Lermontov: Korunk hőse című regénye alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Éva (1977) Az állam javára való marasztalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsicsné Dózsa Katalin (1977) Szabálysértési ügyintézés a nagyközségi igazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Ocskó Olga (1977) A központi képviseleti szervek rendszerének fejlődése a Jugoszláv Népköztársaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozik Paula (1977) A kisajátítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma György (1977) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf István (1977) Az 1945-os földreform Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krizsán Ágnes (1977) Az országgyűlés hatásköre és fő funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun Judit (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kun László (1977) Okság és meghatározottság a szocialista kriminológiai elméletekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kundráth Éva (1977) Az erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunoss Judit (1977) Korszerűsítési törekvések a 3. osztályos fogalmazástanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurdics Judit (1977) A fantasztikum Gogol műveiben = Фантазия в творчестве Гоголя. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kurucz Zsuzsa (1977) Motiv demonizma v tvorčestve Lermontova. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutasi Erzsébet (1977) A szakvezetés és az önkormányzat viszonya a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits Katalin (1977) A dolgozó munkavégzési kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutiné Stefanovits Katalin (1977) A dolgozói munkavégzés kötelezettsége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmos Éva (1977) Megyei Építőipari Vállalatok termelésirányítási rendszerének fejlesztése: Termelőszervezetek leterhelésének számítógépes vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Mária (1977) A szocialista állam kulturális-nevelő funkciója különös tekintettel a tömegsport irányítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kály Kullai Károly (1977) Keresztény motívumok Juhász Ferenc lírájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kátai-Urbán Katalin (1977) A szabad mondatrészek szerkesztettségének vizsgálata az 5. osztályos tanulók: írásbeli megnyilatkozásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kérdő Lajos (1977) A szabálysertési ügyintézés a nagyközségi tanácsnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kóczián Miklós (1977) Jogszabályokhoz való kötöttség és diszkrecionális mérlegelés a szocialista államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándor (1977) Az újítási mozgalom fellendülésének lehetőségei a 38/1974./X.30/Mt. rendelet hatálybalépését követően. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Sándorné Volford Erzsébet (1977) Válási rendszerünk fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Éva (1977) A képzőművészet és a zene a Nyugat első korszakában (1908-1912). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi Lajos (1977) Közös községi tanácsok igazgatási szervezete, különös tekintettel a Szabolcs-Szatmár megyei közös községi tanácsok működésének tapasztalataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körösi Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körösi Mihály (1977) Mezőberény közművelődési egyletei a kapitalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kőmives Margit (1977) Trópusi páfrányok spóráinak vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kőrösi Imre (1977) Tulajdonjogi eltérések rendezése az ingatlannyilvántartás szerkesztésekor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laluska Pál (1977) Az állami eszközökből megvalósuló lakásokkal kapcsolatos pénzügyi szabályozás kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehota Istvánné (1977) A mecseki, vagy vad pünkösdi rózsa /Paeonia officinalis ssp. banatica/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lendvay Gábor (1977) Az alkohol és a bűnözés összefüggéseinek elemzése statisztikai módszerekkel Pest megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lepsényi Imre (1977) Bináris beolvasó az R40 számítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leveles László (1977) A gazdasági élet tisztaságát védő polgári jogi eszközökből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Ágnes (1977) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lohn Zsuzsanna (1977) Die Nennwörter des deutschen Dialektes in Kismányok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Losonczi Zoltán (1977) A "Házgyári Egységrakományképző Modul" programtervezési és programozási munkáiról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovas István (1977) A QR Algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovasné Deák Józsa (1977) A végrehajtási eljárás gyorsítása és egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsy Gábor (1977) Román kori templomok Szabolcs-Szatmár megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láng Gáspár (1977) Szabadidő eltöltésének nevelésszociológiai vizsgálata egy általános iskola nyolcadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Mária (1977) Hódmezővásárhely mezőgazdasága a XX. század első harmadában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lázár Judit (1977) Az államigazgatási munka ellenőrzése különös tekintettel a népi ellenőrzésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Éva Katalin (1977) A járási hivatal szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madaras László (1977) A Szeged Fehértó A és B avar temetők összehasonlító elemzése és időrendjük problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mag Judit (1977) Egy tanulócsoport helyesírási készségszintjének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mag Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak bűnözővé válása a fiatalkorúak által elkövetett rablások Csongrád megyében 1972 - 1976 közötti években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magda Erzsébet (1977) Gyámügyi eljárás különös tekintettel az örökbefogadásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magony Margit (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majoros Tibor (1977) A sajtó igazgatásának kialakulása, fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majorosné Antalóczi Margit (1977) A szakértő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makranczi László (1977) A módosított szimplex algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mannó Mária (1977) Műszaki probléma számítógépes megoldása. /Síkbeli csőhálózat hőtágulásból keletkező igénybevételének számítása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margitics István (1977) Ügyvédi képviselet: ügyvállalás és bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markolt Rita (1977) A környezetvédelem, különös tekintettel az ipari szennyezésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Markó Zsuzsanna (1977) A fiatalkorúak által elkövetett testi sértések kriminológiai vizsgálata 1974-75-76-os években Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maróti György (1977) Üzenet a palackban : Karinthy Frigyes lírájának elemzése a korszak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matkulcsik Erzsébet (1977) Szövegmegértési vizsgálatok : a szövegmegértést elősegítő és gátló tényezők. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Matuz Edit (1977) Adalékok Krúdy Gyula: Szindbád novelláinak elemzéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mayer Győző (1977) Fajsz község története különös tekintettel a demográfiai viszonyok fejlődésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Megyesi Zoltán (1977) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meinhardt Judit (1977) Építési szerződések a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melles Judit (1977) A magyar bírósági szervezet funkciói és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezey László (1977) A pesti lóvasút első évei (1865-1873). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mihalecz Béláné (1977) A mai József Attila- kép : líránk tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miháczi János (1977) Az akaratszabadság Tolsztoji értelmezése a Háború és béke alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Miklós László (1977) A népgazdaság tervezésének jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Milován Ildikó (1977) Mondatszerkezeti sajátságok gyakorisági vizsgálata szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mocsai Sándor (1977) A védett területek tulajdonjogi és használói problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mogyorósi Katalin (1977) A Romberg-féle integrálási módszer. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mokosné Hunyadi Erzsébet (1977) Nemzetiségi kérdés a magyar-cseh-szlovák, csehszlovák-magyar nép kapcsolatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1977) A fellebbviteli rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Montag Katalin (1977) Oroszország és Moldva szolgáló nemessége a XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moór Ádám (1977) Gépjárművezetők törzsadatfile-jának létrehozása és karbantartása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Sándor (1977) A szövetkezeti demokrácia és annak biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai Istvánné (1977) Sentimentalizm Dostoevskogo v 40-yh godah : svâz' haraktera tvorčeskogo metoda Dostoevskogo s poâvleniem sentimentalizma v pervom u nego romane "Bednye lûdi". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márai Mária (1977) A környezetvédelem nemzetközi jogi szabályozása. Az univerzális környezetvédelmi jog szükségessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Katalin (1977) Kosztolányi Dezső prózastílusának néhány jellegzetessége : a Kínai kancsó, Bp. 1972. c. kötetéből néhány novella stilisztikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mátrai Éva (1977) A polgári peres eljárás egyszerűsítésére és gyorsítására hozott rendelkezések érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mérai Ildikó (1977) A rendhagyó orvosi jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Gabriella (1977) A környezetvédelem és igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Imre (1977) A termelőszövetkezeti jog alapelvei és azok érvényesülése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mónok Mária (1977) Valóság és szociológiai érdeklődés a mai magyar szépprózában - Mocsár Gábor munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Etelka (1977) Egyén a keresztény vallás tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Gyöngyi (1977) A szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1977) A latin-amerikai irodalom a Casa de las Américas és a Cuadernos Americanos tükrében (folyóiratismertetés). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymarosi Károly (1977) Az egészségügyi törvény érvényesülése a gyógyító-megelőző szolgálatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nahóczki István (1977) A beruházások finanszírozásának pénzügyi jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes András (1977) Hidrofaunisztikai vizsgálatok a bácsalmási sóstavon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Notaisz Zsuzsanna (1977) A motívumok megfigyelése Petőfi költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nováki Mária (1977) Békéscsaba és környéke kalapos és nagy gombái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyul Tamás (1977) Fiatalkorúak csoportos bűnözésének alakulása 1974-75-76 években Bács-Kiskun megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Edit Éva (1977) Szándék és megvalósulás konfliktusa a főhősökben )Németh László társadalmi drámái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Erzsébet (1977) SPL76-R-40 Assembler Complier a Sycomap rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Katalin (1977) Nem hierarchikus cluster-analízis. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Éva (1977) A magyar és orosz nyelv komplex tanításának lehetőségei az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Némethné Flórián Klára (1977) A dolgozó anyagi felelősségének összehasonlítása a magyar Munka Törvénykönyve és a lengyel Munka Törvénykönyve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ocskóné Csabai Eszter (1977) Az írásvetítő használatának lehetőségei az általános iskola 6. osztályában élővilág órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ocsák József (1977) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak belső szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Sándorné Bánsághy Katalin (1977) A gerincvelő ontogenetikai fejlődésének hisztokémiai és biokémiai, valamint ultrastrukturális vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olti István (1977) Neuronhálózat szimuláció, a SIMULA-67 programozási nyelv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Gyula (1977) A helyszíni szemle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Imre (1977) Sinka István balladáinak világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Orosz Lászlóné (1977) Izoenzim vizsgálatok a cnicus benedictus L. egyedfejlődésének korai szakaszában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pados István (1977) A szintaktikus hibák javítása a fordítóprogramokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pados Istvánné (1977) Egy tio-down elemző implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pajer Mária (1977) Somoskőújfalu ragadványneveinek vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Palai Endre (1977) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Ferenc (1977) A MÁV fegyelmi szabályzatának változásai, a jelenlegi eltérése az általános szabályozástól és a változtatás lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotai Zsuzsanna (1977) Differenciált matematika oktatás az óvodában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotás Miklós (1977) Költségvetési folyószámlás szervek pénzgazdálkodásának jogi szabályozása - különös tekintettel - a sportegyesületek pénzgazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palus Margit (1977) A polgárosodás, nemzeti haladás kérdései Vajda János munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paluska Andrásné (1977) A világnézeti nevelés helyzete és feladatai iskolánkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palásthy Attila (1977) Iskolai nevelés és a kriminalitás egyes kérdései Borsod megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Lajos (1977) A szaktantermi tanitás [!tanítás] pedagógiai vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papdi Antal (1977) Az iskola szaktantermi rendszerének kialakítása Köztársaság téri Általános Iskola, Szentes. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paplitzky Pál (1977) A szocialista országok közös pénzügyi szervei, különös tekintettel a Nemzetközi Gazdasági Együttműködési Bank és a Nemzetközi Beruházási Bank tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp József (1977) Büntetések és intézkedések a szabálysértési eljárásban különös tekintettel a büntetés kiszabására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ilona (1977) A programozott oktatás módszertani, és a programozás hatékonysági vizsgálata az élővilág 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pardy Annamária (1977) Ági öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Beáta (1977) A mesék hatása a gyermek lelki fejlődésének tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paulikné Pósfai Klára (1977) Die Erscheinungsform des Gesamtkunstwerkes in Thomas Manns "Doktor Faustus". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Lajos (1977) Az SPL 76 nyelv fordítójának implementálása oktatás céljára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perczel Erzsébet (1977) A nemzetiségek helyzete a kalocsai járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Zsuzsanna (1977) A puritán gondolkodás és a XVI-XVII. sz-i Anglia társadalmi-gazdasági jelenségeinek néhány összefüggése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petres Danica (1977) A jugoszláv önigazgatási rendszer néhány gazdasági és jogi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Zoltán (1977) Load and go FORTRAN fordítóprogram készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ferenc (1977) Az 1974. évi tvr.-en alapuló eljárás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piros Veronika (1977) Digitális szűrési eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pletka Katalin (1977) Számelméleti függvények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ponty Krisztina (1977) A vétkes kötelezettségszeges, mint a fegyelmi és büntető eljárás alapja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Posta Ilona (1977) A KMP vezetőinek elemzése a kiépülő ellenforradalmi rendszerről (1919-24). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pusztay Ilona (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzata különös tekintettel Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Tanácsra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai József (1977) GMP implemetálása R-40-en. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Klára (1977) Pert-Módszer /Kritikus út számítsa a Bellman-Kalaba algoritmus alapján/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai László (1977) A járási hivatalok helye, szerepe a tanácsi rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásti Károly (1977) Szakértői bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pázmándy Zoltán (1977) A Ptk. tulajdonjogi rendelkezései és az ingatlanszerzést korlátozó jogszabályok közötti ellentmondás problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi Józsefné (1977) Géderlak településtörténete, népesedési viszonyai, helynevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péntek Attila (1977) Az egyszemélyi felelős vezetés alakulása a tanácsi szerveknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter László (1977) Az iskola és az ifjúsági szervezet együttműködésének vizsgálata a Juhász Gyula Tanárképző Főiskola 1. sz. Gyakorló Általános Iskolájának keretén belül működő 2123. sz. Tömörkény István Úttörőcsapat kapcsolatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Póka György (1977) Don Quijote ábrázolása kisgrafikákon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pőcze Lajosné Farkas Katalin (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park VI.sz területéhez tartozó Kargala-mocsár virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Radnai Judit (1977) Terméseredmények, árutermelés Kecskeméten, a II. József-féle kataszteri földmérés alapján (1786-1789). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Raisz Attila (1977) Nagyvárosi közlekedésben résztvevő autóbuszok és autóbuszvezetők elosztásának vizsgálata számítógéppel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rattai Józsefné (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Gizella (1977) Szeged társadalmi egyesületei a kiegyezés után (A Szegedi Híradó 1867-1875. évfolyamai alapján). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Retkes Anikó (1977) Az "Alattvaló" című regény és film összehasonlító elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Romsics Vincéné Török Tünde (1977) Szakmár község földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ronyecz Annamária (1977) Kicsinyítő-becéző képzők a moldvai csángó nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ruscher Reinhardné Bech Rita (1977) A Velencei tó növényvilága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Mária (1977) A szolgálati birtok örökbirtokká válása Oroszországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Zsuzsanna (1977) A keresztnévadás hatóerői Szeged, Alsóvároson az 1683-as évben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Répási János (1977) A parlamenti bizottságok szerepe a kapitalista és szocialista államok legfelsőbb államhatalmi-képviseleti szerveinek munkájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónay Tibor (1977) A büntető eljárás különös feladatai a fiatalkorú bűnelkövetőkre vonatkozóan. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rónyai Etelka (1977) Elágazásos programok alkalmazása az általános iskolai 8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rózsa Beáta (1977) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Gabriella (1977) Hódmezővásárhely a forradalmak és a katonai megszállás idején (1918. november 1-től 1920. március 2-ig). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sajgál Rózsa (1977) A dolgozók tanulásának problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Santeri Ankeria (1977) A magyar nyelv hatása a szerbhorvát nyelvre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Savanya Éva (1977) A hitelrendszer általános kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schauer Hilda (1977) Wo Warst du, Adam? Die Analyse des Romans von Heinrich Böll Staatsexamenarbeit. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schellinger Ida (1977) A Társadalmi forradalom című lap Kelet-Európáról (1907-1911). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sebestyén Éva (1977) A család funkciói - különös tekintettel politikai szocializáló funkciójára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Sára (1977) A vasút fuvarozói felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sikesdi Rozália (1977) Elágazásos oktatóprogram alkalmazhatósága az általános iskolai kémia oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Siklós Imre (1977) Adalékok a fásszárú növények történelmi jellegéhez, különös tekintettel a magyarországi vonatkozásokra. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Simon József (1977) Az államigazgatási határozatok végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Magdolna (1977) Valószínűségszámítási és matematikai statisztikai programcsomag. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon János (1977) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Sándor (1977) Az ifjúság ellen irányuló bűncselekmények kriminológiai kérdései Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Sándor (1977) A válások alakulásának etikai és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sisák Zsuzsanna (1977) Diszkrecionális mérlegelés a mai magyar államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slezák Lajosné (1977) Izobraženie prirody v russkoj poèzii XIX-ogo veka (Žukovskij, Lermontov, Tûtčev). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sohajda Ferenc (1977) A közúti igazgatóságok hatósági tevékenysége és a közúthálózat igazgatási problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solt Annamária (1977) A személyhez fűződő jogok néhány kérdése a szerzői jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi Róza (1977) Bismarck lemondása és a magyar közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somló Béla (1977) Sakkozó program. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stépán Balázs (1977) A gazdaságra vonatkozó jogi normák viszonya a társadalmi-gazdasági alaphoz és a jogrendszerhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sugár Béla (1977) A po-igekötő jelentésfunkciója az egyes cselekvésmódokban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabolcskáné Szentes Ilona (1977) Ablaknyitás a kortárs külföldi regény- és drámairodalomra, a színházi élet korszerűsítésének törekvései Bródy Sándor Fehér Könyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Anna (1977) Pósteleki kastélypark. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1977) Pest világa Krúdy: Hét bagoly cimű regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1977) Társadalmi szervezetek, különös tekintettel a népfront-jellegű szervekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1977) A gyermek elhelyezésével és láthatásával kapcsolatos bírói gyakorlat alakulása a családjogi törvény módosítása után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajosné (1977) Somogyi láperdeink növénytársulásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó László (1977) Tévedés, különös tekintettel az elöljáró szolgálati parancsára elkövetett bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1977) A puhatestűek faunisztikai vizsgálata és a fauna mennyiségi viszonya a Felső-Kiskunság néhány mesterséges csatornájában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zsuzsanna (1977) Dapsy Gizella életútja /1883-1940/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Fricska Anna (1977) A szántás-vetés szakszókincse Kiskunfélegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szajbély Mihály (1977) "Polgári virtusokat kívántam gerjeszteni" (A fiatal Berzsenyi álmai és eszményei). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakál Ferenc (1977) Tiszaeszlár község igazgatásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Ferenc (1977) Az esti-levelező tagozaton végzett hallgatók intragenerációs mobilitása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Tamásné Lipokatich Ágota (1977) Hazádnak rendületlenül... /Vörösmarty Mihály: Szózat/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szathmáry Imre (1977) Az építési szerződésről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szattler István (1977) Az öngyilkosság egyes kérdései, különös tekintettel a katonai szolgálatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szauter Hilda (1977) A kisajátítási eljárás fejlődése 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Erzsébet (1977) A kollektív szerződés jogi jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekér Ottília (1977) Személynyilvántartás számítógépes megoldása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szelei Zsigmondné Tóth Terézia (1977) Bócsa község szőlőkultúrája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szemkeő Péter (1977) A szakmunkásképzés történeti alakulása, a szakmai gyakorlatok szerepe a munkássá nevelésben Kiskőrösön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szemők Erzsébet (1977) A magyar tárgyas igeragozás esetei - Különös tekintettel a mai magyar nyelv ingadozásaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentendrei István (1977) Az államigazgatási alapeljárás egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi Károly (1977) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentpétery Miklós (1977) A magyar felelősségbiztosítás rendszere, különös tekintettel a kialakítandó környezetszennyezési és termék-felelősségbiztosításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány Piroska (1977) A háztáji gazdaság jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi János (1977) Sportpolitikai kérdések vizsgálata a testkultúra tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szilárd József (1977) A szakmunkás tanulók politikai tájékozottságának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné Babits Edit (1977) Szabad hazában. Csávoly község újjászületése, demokratikus átalakulása, a szövetkezeti mozgalom kibontakozása és győzelme falunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szucsányi Ágnes (1977) Az üzemi baleset fogalma, munkajogi és társadalombiztosítási következménye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Margit (1977) A rendőri felügyelet alatt álló személyek vizsgálata Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szász Tibor (1977) Történeti tárgyú annotált bibliográfia az Élet és Irodalom Irodalmi és Politikai Hetilapból (1957-1976). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Székely János (1977) Politika, közgondolkodás, antiszemitizmus (A 19. századi magyarországi antiszemitizmus történetéhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szénási Zsuzsanna (1977) Az alkoholizmus hatása a bűnözésre Nógrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széphalmi István (1977) A jogegységesítési törekvésekről, a nemzetközi kereskedelemmel kapcsolatos fizetések terén, különös tekintettel az UNCITRAL működésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széphalminé Kovács Ilona (1977) Szeged demográfiai viszonyai a XVIII. század utolsó harmadában, különös tekintettel a születések idényhullámzására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szívós Mária (1977) Jogorvoslatok a szabálysértési eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szórád István (1977) Ágasegyháza helytörténete, különös tekintettel a tanyakérdésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor Katalin (1977) Döntési táblázat alkalmazása a programozásban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Sápi Tiborné Székely Zsuzsanna (1977) Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárdi István (1977) A felelősségbiztosító, a felelősségbiztosított (károkozó) és károsult kapcsolata a felelősségbiztosításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárkány Tibor (1977) Strukturális átalakulás, vállalati hatékonyság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Rudolf (1977) Hódmezővásárhelyi források az Országos Levéltárban (1873-1896). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárosi György (1977) A nők védelme és jogai a munkajog és társadalombiztosítási jog területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáska Ágnes (1977) Papain szerkezete, hatásmechanizmusa és gyakorlati alkalmazása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sós József (1977) A beszámítási képesség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sümeghy Ferenc (1977) Sejtautomata speciálprocesszor tervezésének software eszközei /Sejtautomata átmenetfüggvényt definiáló utasításcsoport és implementálása/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Gyuláné (1977) A felmérések hatékonysága a készségfejlesztésben - 8. osztály, biológia tantárgy. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács János (1977) Békés Ifjúsága és a Sport az MSZMP. KB. határozatainak tükrében. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tarján Klára (1977) A gyors-fourier transzformáció (Fast Fourier Transform - FFT). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Anna (1977) Koordinátarendszerben ábrázolt függvények megjelenítésére szolgáló szubrutinrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tesedikné Pándi Lídia (1977) A kerületi tanács szociálpolitikai feladatának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ágnes (1977) Az általános iskolai kisérleti [!kísérleti] kémia tananyag fogalomrendszere. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tiszaváry Márta (1977) Tanári demonstrációs kisérletek [!kísérletek] szervezése és kivitelezése a kémia reformtanterv 8. osztályos tanagyaga 1. tanitási [!tanítási] egységének feldolgozása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

To Chien Thang (1977) Ingerlés hatása agykérgi szinaptikus vezikulák zio festődésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnainé Nagy Ágnes (1977) A szabad mondatrészek átlagos szerkesztettsége IV. osztályos tanulók leíró fogalmazásaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tompa Katalin (1977) Az aquincumi polgárváros és legio-canabae története az I-IV. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tálas Mária (1977) Kollektivizmus mint a szocialista erkölcs egyik alapelve. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóta Erzsébet (1977) Jogsegélyszolgálat a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Lajos (1977) A helyszíni szemle, különös tekintettel a légi balesetekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Imréné (1977) A tanácsok szervezeti és működési szabályzatának megalkotásával kapcsolatos egyes problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1977) A nyelvi játékok szerepe és alkalmazásuk a nyelvtanórán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Károly (1977) Kripke szemantikával megadható logikák alkalmazásai a számítástudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Sándor (1977) A tizenöt éves háború hadtörténeti kérdései a 16. század végi török válság tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1977) A fellebbezési jog kérdései az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Endréné Pócs Valéria (1977) A termelőszövetkezeti mozgalom története Kiskörén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóthné Domján Gabriella (1977) Szintetikus és sztereokémiai vizsgálatok az izokinolin sorban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tölgyessy László (1977) Erőforrásallokáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tömösközy Enikő (1977) Egy vállalat adatbáziskezelő rendszere beépíthető statisztikai vizsgálatok, elemzések elvégzéséhez lehetőséget biztosító matematikai rutinok tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törzsök Attila (1977) Colhicinnel kezelt bab poliploidiák vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Tamás (1977) Termelésüzemeltetési problémák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Erzsébet (1977) A környezetvédelem jogi kérdései, különös tekintettel a termelőszövetkezetek gazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Gábor András (1977) Gondolkodás és esztétikum - Kísérlet egy valósághű, fogalmilag rendezett esztétika megalapozására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Mária (1977) Tamkó Sirató Károly. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ubornyák László (1977) A baktériumok ivaros folyamatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Erzsébet (1977) Amit a meséről tudnunk kell. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Urbán Ágnes (1977) Ady Endre deverbális verbumképzésének egyedi alkotásairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Imre (1977) A Magyar Népköztársaság ifjúságpolitikája. A KISZ a politikai rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vanczer Erzsébet (1977) A fegyelmi felelősség egyes kérdései, különös tekintettel a büntetéskiszabás bírói gyakorlatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Imre (1977) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Gusztáv (1977) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Judit (1977) Trace, Fortran programok tesztelését segítő rendszer implementálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1977) A magyar közjogtudomány a két világháború között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1977) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Rudolf (1977) Határkövető eljárások digitális gépeknél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varsás Ágnes (1977) A munkaviszony jogellenes megszüntetése a Miskolci Munkaügyi Bíróság 1975. évi ítélkezési gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Zoltán (1977) Nyelvkiterjesztés fordítás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vasas Katalin (1977) Tanulói aktivitás kibontakozása a kémia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vecsey István (1977) A bírósági végrehajtás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Venyike Lajosné (1977) Művelés alól kivont gyümölcsös /cseresznyés/ botanikai vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Verbanics Lajosné Kis Ilona (1977) Az odulakó kettős szerepe az orosz társadalomban Dosztojevszkij : A szelid teremtés című novellájának elemzése. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Veres Istvánné (1977) Gyula város vizi és vizmenti vegetációja. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Veress Géza (1977) Nemlineáris egyenletrendszerek közelítő megoldása Steffensen módszerével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi Dorottya (1977) Utópia az újabb magyar irodalomban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vida Irén (1977) Az abszurd dráma és Albee. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vidáné Bujdos Zsuzsanna (1977) Védő- és óvóintézkedések a gyámhatósági eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidáné Szirák Emília Eleonóra (1977) A másodfokú eljárás során hozható határozatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze Ferenc (1977) A személyi földtulajdonjog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vincze László (1977) Wortstellungsfragen in dem Deutschen Satz (Die Funktion des Reflexivpronomens). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virág Ildikó (1977) Az általános iskolai orosznyelv-oktatás fejlődése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visy Melinda (1977) A francia romantika lírája magyarul. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vukov Irén (1977) Az államigazgatási aktusok indokolásának problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Katalin (1977) Szövetkezetekkel munkaviszonyban állókkal kapcsolatos munkajogi szabályozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Mónika (1977) Egy napilap nyelvi-stilisztikai elemzése : Délmagyarország 1977. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vári Csaba (1977) A bírósági szervezet fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Klára (1977) A meghaló és feltámadó természetistenség szimbóluma a honfoglaló és kora Árpád-kori sírokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vörösváczki Mihályné (1977) A Kiskunsági Nemzeti Park Móricgát községgel határos területének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Welther Vilmos (1977) Érdeklődés-képzés-munkahelyi szocializáció elvi összefüggéseinek viszonylata és tényleges folyamatainak elemzése a kecskeméti 607. sz. Ipari Szakmunkásképző Intézet tanulóinak (és végzett tanulóinak) körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Welti Ágnes (1977) A vétségi nyomozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wenner Éva (1977) A hermetizmus irodalma és magyarországi fogadtatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zalezsák Éva (1977) Kosztolányi Dezső: Pacsirta : az "ember és szerep" problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeisler Ágnes (1977) A tulajdoni formák államjogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsarkó Judit (1977) Németh László: Iszony c. regényének néhány mondattani stilisztikai jellemzője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zsizsik Ilona (1977) Petőfi és Arany levelezésének retorikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1977) Néhány gondolat Szálasi hatalomra jutásáról és uralmának jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Anna (1977) Szálasi hatalomra kerülésének történelmi okai és uralmának helye a Horthy rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ágó Irén (1977) Kiskunfélegyháza névanyagának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Árkovics Erzsébet (1977) A rádió és televízió egyes szerzői jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Óvári Éva (1977) Художественное время поэмы "мцыри" лермонтова = Lermontov "MCIRI" c. poémájának idő-szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ötvös Sándor (1977) Radnóti Miklós antifasiszta költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Őze Márta (1977) Babits Mihály: Prózastílusának főbb jellegzetességei a Halálfiai c. regény alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 5. 12:12:57 CET.