Items where Year is 1976

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | É | Ö | Ő
Number of items: 445.

A

Alhegyi Gézáné (1976) Az üveggyártás nyersanyagai, szerepük az üvegek összetételében és felhasználásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Andor Magdolna (1976) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Angeli Éva (1976) Az MSZMP művelődéspolitikája 1956 és 1962 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Rózsa (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Antal Imre (1976) Korszerü [!korszerű] szemlélet és természettudományi koordináció az általános iskolai kémiaoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

B

Bagdi Lajos (1976) Adók és alapok a termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bagényi Józsefné (1976) A Szegedi Állami Védőnőképző Iskola története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bajzáth Melinda (1976) A szakszervezeti jogsegélyszolgálatról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakró-Nagy Vera (1976) A testi sértés bűncselekményének néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balla György (1976) A mezőgazdasági rendeltetésű földek kisajátítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Erzsébet (1976) Az olvasmánynaplók készítésének gyakorlata az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balázs Istvánné (1976) A garázdaság kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bandi Andorné (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barta Mária (1976) Kémiai egyenletek tanitása [!tanítása] az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Barvich Iván (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek alapképzésének jogi szabályozása (Ezen keresztül pénzügyi rendszerük áttekintése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barátné Szekeres Zsófia (1976) Családi élet és kapcsolata a hivatással a pedagógusjelöltek terveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bathó Veronika (1976) Kosztolányi Dezső: A szegény kisgyermek panaszai - A gyermek és halálmotívum stilisztikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becker András (1976) A fegyelmi eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsy Józsefné (1976) A családi jogállás rendezése gyámügyi eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Zoltán (1976) Prostitúciós jellegű cselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beke Zsolt (1976) A büntető fellebbezési rendszer elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bellai Klára (1976) A tömegkommunikáció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bencsik Tiborné (1976) Szabálysértési büntetések és intézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze Judit (1976) A marhatenyésztés és marhakereskedelem szerepe Kecskemét XVIII. századi fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencze János (1976) Szeged Megyei Városi Tanács gazdálkodásának megalapozottsága a bevételi szabályozók tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benderek Erzsébet (1976) Vizsgálatok a humor területén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bene István (1976) A termelőszövetkezeti tulajdon és vagyon kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berecz Sándor (1976) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Beregszászy Zoltánné (1976) Feladatlapok alkalmazhatóságának kérdései különböző tipusu [!típusú] órákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Berenténé Nagy Katalin (1976) Kecskemét demográfiai viszonyai a jobbágyfelszabadítás előtt és után (1827-1870). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berényi Judit (1976) Mutató a Novaa i Novejsaa Istoria (Új és legújabbkori Történelem) című folyóirat 1958-1968-as évfolyamainak annotált cikkbibliográfiájához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bihary Béla (1976) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blinszki Erzsébet (1976) A termelőszövetkezeti mozgalom a bajai járásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boda Ilona (1976) A népi ülnökök igazságszolgáltatásbeli részvételének elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodor Ilona (1976) "Nekem a szerelem nem volt víg ajándék!" : Léda hatása Ady költői arcának kialakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bodor Mária (1976) Feljegyzések Tass község középkori történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bodó Péterné (1976) Ady nem alkuszik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bohács Lidia (1976) Állattenyésztési szakkifejezések a régiségben - A gyermek, a kamasz és a kölyök szavak fejlődéstörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borboláné Wolszky Annamária (1976) A család szerkezeti változásai, a felbomló család és a nehezen nevelhetővé válás, a kriminalitási hajlam kialakulásának kapcsolata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Borda Tibor (1976) Hitelezési rendszerünk néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka Éva (1976) A képzett melléknevek használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Márta (1976) Hálózati folyamok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borzi Miklós (1976) A sportigazgatás feladata, szervezete, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bottka Erzsébet (1976) Pszichológiai tényezők a bírói döntésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozsóné Pravda Erzsébet (1976) Munkadíjazás a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bravik Béla (1976) A Kiskunsági Nemzeti Park bugaci területének fái és fontosabb lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Brusznyiczky János (1976) Jogforrási rendszerünk fejlődése 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bucsi László (1976) A tanúkihallgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buda Lászlóné (1976) A kármegosztás a bírósági gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bujdosó Istvánné (1976) Gyermekábrázolás a századforduló prózairodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buknicz Mária (1976) Igékből képzett, képzővel ellátott élőlényt jelentő főnevek, a magyar megfelelőik. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buti Sándorné (1976) Egy osztály szerkezetének szociál-pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Bácskai Erzsébet (1976) A magyar névragozás egysége és megosztottsága - használati vizsgálat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Lívia (1976) Stilističeskaâ rol' frazeologizmov v rasskazah V. Šukŝina. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Mária (1976) Stilističeskaâ èkspertiza ŝuŝkinskogo povestvovaniâ. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi Csaba (1976) Építési folyamatok rendszereinek szimulációja MINSZK-22 számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánhídi Istvánné (1976) A testi sértés bűncselekményének elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánya Erika (1976) A dokumentumirodalom áttekintése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bökfi Sándorné (1976) A közvélemény és a szocialista demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csele Judit (1976) A galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepigáné Szőllősy Ágnes (1976) A MOFÉM alapanyagkészlet optimumainak meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csicsman József (1976) Véges populáción végzett reprezentatív mintavételi technika kidolgozása cluster-analízis segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csik Ildikó (1976) A szakosított tantervű általános iskolák orosz nyelvi tankönyveinek szókincs vizsgálata 3-8. osztályig. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csobai Lászlóné (1976) Társadalmi tagozódás Havasalföldön a XIII. század végétől a XVI. század elejéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csollákné Apatóczki Etelka (1976) A spiritus és anima fogalma a kalandozó magyarság kettős lélekhitében, különös tekintettel az utóbbi testi lokalizációjára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csonka István (1976) Az LR algoritmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Lászlóné (1976) Az érzelmi nevelés lehetősége az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csákvári Ivánné (1976) A gyógyszergyártó szakmunkás - tanulók laboratóriumi foglalkozásának megtervezése, megszervezése és levezetése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csányi Zsuzsa (1976) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czeglédi Erzsébet (1976) Az új ismeretszerző és az ismétlő-rendszerező órák csoportmunka formájában való feldolgozása az Élővilág tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

D

Darida János (1976) Öröklési illeték. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dienes Mária (1976) Az államszervezet és a politikai pártok egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobosy Márta (1976) A jóhiszemű eljárás érvényesülésének újabb biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Attila (1976) Középiskolás tanulók munkaerkölcsről alkotott képzetei, fogalmai, nézetei (Cegléd város középiskoláiban végzett reprezentatív vizsgálat alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobóczky Károly (1976) A lakossági adók jövedelemszabályozó szerepe hazánkban és egyes szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokosné Demeter Ágnes (1976) A legfelsőbb bíróság alkotmányos helyzete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos László (1976) John Keats magyarországi recepciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Donáth László (1976) A hangszeres zene szerepe a magyarság életében az egyházi zenekultúra térhódítása előtt. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dragolovics Irén (1976) Rendkívüli időpontokban létrejövő napi hőmérsékleti szélsőségek makroszinoptikus elemzése a budapesti ballonszondás felszállások talajmenti hőmérsékleti adatai alapján. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Drozdik Cecília (1976) Devizajogszabályaink jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Mátyás (1976) A gyermek- és ifjúságvédelem fejlődése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Décsy Kornélia (1976) Az élőbeszéd szintaktikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Edith (1976) A ruta graveolens kallusz szövet differenciálódásának és organizációjának szabályozása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dékány Margit (1976) A Nagy László-i szintézis a Seb a Cédruson ciklus versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Zsuzsanna (1976) Grotesknyj stil' v proizvedeniâh Gogolâ : Ŝinel', Nos, Mertvye duši. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dóczy Mária (1976) A tudományszervezet fejlődése a fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Edelényi Judit (1976) A csökkent munkaképességű dolgozók rehabilitálásának egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdei Jusztina (1976) Slovoobrazovatel'nye modeli i ih varianty v sovremennom russkom literaturnom âzyke : na materiale suffiksal'nyh imen suŝestvitel'nyh, oboznačûŝih lic. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Tamás (1976) A gazdasági bírság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi Ibolya (1976) Az újító jog gazdasági és jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erki Ilona (1976) A bírói szervezet fejlődése Magyarországon 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eulszay Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Emma (1976) A befejezett történésű melléknévi idegen nevek vizsgálata Ady Endre nyelvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gyula (1976) Felsőfokú oktatasi intézmények gazdálkodása, költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lászlóné (1976) Munkaformák hatékonyságának vizsgálata az 5. osztályos környezetismeret tantárgy keretén belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Farkas Miklós (1976) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mária (1976) Az olvasóvá nevelés kérdései az általános iskola felső tagozatában : a nyáregyházi Általános Iskola felső tagozatos tanulói körében végzett szociológiai felmérések vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fehér Lajos (1976) Kibernetikai módszerek és alkalmazásuk a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Györgyné (1976) Alsó tagozatos tanulók nyelvhasználati szintjének vizsgálata a telitettségi mutatók segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Feldmájer Péter (1976) A fejlett szocializmus tudati viszonyainak kialakulása és fejlődése a mai magyar társadalomban, különös tekintettel a Csongrád megyei tanyán élő lakosság kulturális viszonyaira egy konkrét felmérés tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feleky Gábor (1976) A kultúra sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ficsór Gabriella (1976) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Filipinyi Józsefné (1976) A kisajátítás kártalanításának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács István (1976) A termelőszövetkezeti tag fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földes Klára (1976) Személyiségvizsgálat Kocsis László 7. o. tanulóról. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Földi Edit (1976) Az általános iskolás tanulók biológiai érdeklődésének pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Földváry László (1976) Közművelődés - Politika - Jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füzes Sándor (1976) A pécsi-baranyai Szocialista Munkássajtó története (1896-1948). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Főző Lajos (1976) Munkamegosztás és koordináció az államszervezetben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Garai Ernő (1976) Pázmány Péter, a nevelő. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Garamvölgyi Tibor (1976) Állami gondozásbavétel jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner István (1976) Die Mundart von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gavlik István (1976) Apostag helytörténete a XVI-XIX. században (demográfiai viszonyok). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gazdig Mária (1976) A házastársi vagyonközösség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gera Éva (1976) A szegedi tanyák története a XIX. század második felében és a XX. század elején (Balástya és környéke). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Golopencza Pálné (1976) A problémamegoldó gondolkodásról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gosztolya Ferenc (1976) Analógia a jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grandpierre Erzsébet (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf Róza (1976) Szabó Dezső: A lélek-mocsár, Scholtz Mihályné ítélete /elemzés/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Endréné (1976) Az alsó tagozatban szerzett jártasságok szerepe az ötödik osztályos földrajz tanításban. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Gulyás Irén (1976) Lázadás az ember szeretetének jegyében : Dosztojevszkij lázadói: a Karamazov testvérek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Zsuzsanna (1976) Szakmunkástanulók írásbeli nyelvhasználatának néhány szintaktikai sajátsága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gurka Zoltán (1976) A honvédelem jogi szabályozása a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricska András (1976) Elővásárlási jog a földügyi szakigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyösi József (1976) Egy termelőszövetkezet optimális vetésszerkezetének meghatározása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Sándorné Barth Éva (1976) Középiskolás diákok életmódjáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gáspár Ferencné Hegyi Zsuzsanna (1976) Szeged helytörténete az általános iskolai oktatásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gáspárdyné Pál Klára (1976) Vác település- és iparföldrajza. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Géczi Lajos (1976) A Mezőcsáti Járás jobbágyságának helyzete Mária Terézia urbérrendezése idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlat kérdései az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hadabás Piroska (1976) A táblai vázlatok szerepe az irodalom órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hajdu András (1976) Programcsomag rentabilitás elemzése kereskedelmi vállalatoknál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haris Mária (1976) A "clusa" Liudprand cremonai püspök Antapodosis című művében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harmath Aliz (1976) Szakaszolás és szerkezet Csuka Zoltán verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Harsányi Gábor (1976) Lakásügyi igazgatás - különös tekintettel a tanácsi bérlakásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harányi Ágnes (1976) A hamis vád. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Havlin Zoltán (1976) "Таинственные повести" И.С. Тургенева. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hegedüs Mihály (1976) Hidrogénhidkötés [!Hidrogénhíd-kötés]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hemző Klára (1976) Záródolgozat. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Herczegh Péterné (1976) A gyermek társas-közösségi kapcsolatainak alakulása serdülőkor küszöbén. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Holmann László (1976) Alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Andrea (1976) Fellebbviteli rendszerünk a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Erika (1976) A szociálpolitika az első Nemzetgyűlésen (1920-1922). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferencné (1976) Albertirsa demográfiai viszonyai az elmúlt száz esztendőben, különös tekintettel az 1870-1895. közötti halandósági viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hubert Imre (1976) A személyhez fűződő információgyűjtés-, tárolás- és felhasználás jogi problémái a korszerű államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huszka József (1976) Vajda János szerelmi és magánylírája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hámori Erika (1976) A mese jelentősége az általános iskolai irodalom tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hódi Zsolt (1976) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre György (1976) A szocialista vállalati adók és adójellegű kötelezettségek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jakab Tamás (1976) Vizsgálatok az 1,2 diszubsztituált - 6,7 dimetoxi - 1,2,3,4 - tatrahidro-izokinolinok körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Jakab Tamásné Vass Klára (1976) Útmutató a "Voproszi Isztorii" című folyóirat Kelet-Európára vonatkozó tanulmányainak bibliográfiájához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jenés Margit (1976) Az Ideiglenes Nemzetgyűlés és Kormány megalakulásának történelmi körülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jo Katalin (1976) Изображение "маленького человека" в петербургских повестях Гоголя ив первом периоде творчества Достоевского. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász Klára (1976) Idősorok elemzése matematikai statisztikai módszerekkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kain Mihály (1976) Fejér-féle interpoláció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kajtár Ilona (1976) Analyse stilistischer Mittel im Roman "Im Westen nichts Neues" von E. M. Remarque. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kallai Klára (1976) Az érzelmi nevelés lehetőségei és feladatai a 7. osztály "Jelszavaink valának: Haza és haladás” című témakör tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalocsai Katalin (1976) A boldogság elérhetetlenségének problematikája Turgenyev néhány művében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kalydy Zsuzsa (1976) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kara Dénes (1976) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Gyula (1976) Az államhatalmi ágak megosztásának és egyensúlyának elmélete a polgári jogtudományban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karsai Éva (1976) Juhász Gyula állítmány nélküli mondatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Karácsonyi István (1976) Horváth Barna jogelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassai Lászlóné (1976) A munkaviszony jogellenes megszüntetése egy munkaügyi bíróság egy évi gyakorlata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kassowitz Arturné (1976) Magyarország müanyagipara [!műanyagipara]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kastyják János (1976) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének egyes viktimológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona János (1976) A CAHN-INGOLD-PRELOG konvenció. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Keller László (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes László (1976) Az együttműködési kötelezettség egyes kérdései szocialista polgári jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kenderessy Szabó Anna (1976) A lymphocyták membrántulajdonságainak vizsgálata immunológiai módszerekkel. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kerepesi Erzsébet (1976) Az 1935-ös országgyűlési választások Szegeden. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kertész Ágnes (1976) A sziklakerti növényeink. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kis István (1976) Pazarló gazdálkodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kishegyi Viktória (1976) Das Dramatische Schaffen Lessings bis 1755 (Rückblick zu dem antiquen Drama "Medea" von Euripides im Lessings Trauerspiel "Miss Sara Sampson"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisjuhász Gyula (1976) A prostituációs jellegű bűncselekmények egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisjuhász Margit (1976) A lírai idézés és funkciója Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Rácz Antalné (1976) Népmesei nyelvi elemek Móra Ferenc meséiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kissné Szabó Zsuzsanna (1976) Az iskolatelevízió 7-8. osztályos adásainak alkalmazása a történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kliszek Antal (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek szervezetének és működésének jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Koltai Miklósné (1976) Az első fokú gyámügyi hatáskör, különös tekintettel az állami gondoskodásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koltay Tibor (1976) A kapcsoló szerepű szó- és tőismétlés egy Kosztolányi-esszében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopornyik Zita (1976) A remény vége. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Koppány Csilla (1976) A jogszabályértelmezés és a jogismerés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros Attila (1976) Kollektív szerződés alakulása a felszabadulás után és annak jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Tibor (1976) A szabálysértési eljárás, különös tekintettel az építésügyi szabálysértésekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Adrienna (1976) A jogsegélyszolgálat bevezetése és gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anna (1976) Móra Ferenc családábrázolása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Dénesné (1976) Hibaelemzések az általános iskola 3-7. osztályos tanulóinak dolgozatai alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Endre (1976) Nyereségoptimalizálás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gabriella (1976) Olvasásmegértési vizsgálat egy általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Géza (1976) Adalékok a kunok XIII. századi történetéhez : Constitutio Cumanorum emissa a Ladislai IV. /Cumani/ regis, anno Domini MCCLXXIX, quarta idus Augusti. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács József (1976) Termelőszövetkezeti demokrácia jogi kérdései, különös tekintettel a bizottságokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1976) Az esztétikai nevelés elvei és gyakorlati eljárásai az általános iskolai irodalomtanításban : egy konkrét témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kovács Ágnes (1976) A földrajzi szaktanterem és földrajzi gyakorlótér két iskola tükrében. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krajcsik Béláné (1976) Ember és baktérium. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Krasnyánszki Kálmán (1976) A programhelyesség bizonyításának módszerei VDL programok vertifikálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubász Gabriella (1976) A nők védelme és jogai a munkajog és a társadalombiztosítás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kugler László (1976) Gazdasági döntések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuhár János (1976) Irányítási stratégiák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kulcsár Ágnes (1976) Funkcional'naâ problema v ramke rasskaza. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulhanek Annamária (1976) A visszaesés a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunszi Márta (1976) Arany János kései balladái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz Klára (1976) Örkény István Egyperces novelláinak szerkezettípusai, stíluseszközei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kántor Teréz (1976) Kosztolányi Dezső: Az aranysárkány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kócsó József (1976) A jogügylet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kómár Antal (1976) Az UTRA fordítóprogramíró rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Márton (1976) Az ALEPH nyelv elméleti alapjai és hazai megvalósításának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Köstner István (1976) A képviseleti demokrácia alakulása Magyarországon 1945. után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőházi Kiss Margit (1976) Prevenció és utógondozás összehasonlításának vizsgálata esettanulmányok tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

L

Laborczy Aladárné (1976) A békési 3. sz. általános iskola nevelőtestülete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Labádi Lajos (1976) A szentesi földmunkások "memorandum mozgalma" (1935-1937). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lajkó Mária (1976) A szakaszokra tagolás szövegtani funkciói Veress Miklós verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lakatos Rozália (1976) A bírói függetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lapis Mihály (1976) Kossuth a népoktatásról (1825-1849). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lapu Mária (1976) Egy Pest megyei kisközség (Zsámbok) története a XVIII. század végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lazókné Petróczy Olga (1976) Visszahívás és összeférhetetlenség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehóczky Endre (1976) Milyen módszerekkel lehet megismerni a tanulók személyiségét, hogy megbízható pályaválasztási tanácsot tudjunk adni? MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Albert (1976) A közös tanácsú községek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Licakó Magdolna (1976) Razvitie fantastičeskih èlementov romantizma do realističeskoj uslovnosti u Gogolâ-novellista. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Linka Ágnes (1976) Metafora és hasonlatrendszerek Kosztolányi Dezső novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lohr Ferencné (1976) A magyar vámrendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Loncsák Judit (1976) Füst Milán esztétikai nézetei és ezek kapcsolata kisregényeivel, drámáival : valóság - képzelet - élmény - személyiség viszonya. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lovász Judit (1976) Mikes Kelemen humora. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lukács István (1976) A tragédia motívumai Madách korai drámáiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsi Endre (1976) A községi tanács és szervei aktusainak törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Éva (1976) Az apaság a magyar családjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Istvánné (1976) A pályaválasztási motívumok összehasonlítása a szovjet ötödik és magyar hatodik osztályos tanulóknál. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Lékai Gusztávné (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lénárd Judit (1976) Tombácz János meséinek néhány stilisztikai sajátossága : Bálint Sándor : Tombácz János meséi Ak, 1975. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lőrincz Sándor (1976) A vasút fuvarozói felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lőrinczi Jenő (1976) A védjegyjog időszerű kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

M.Tóth Pál (1976) A közös tanácsú községek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madarász Anna (1976) A személyi földtulajdon elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Erzsébet (1976) A megrendelő elállási joga a szállítási és vállalkozási szerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar László (1976) A BLISS rendszerprogramozási nyelvről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Éva (1976) Digitális számítógépek szimulációja : A TPA szimulátora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Major Mária (1976) Egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a gyógyító-megelőző szolgáltatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik Mátyás (1976) Individuális nevelés (A kriminálpedagógia rendszere és gyakorlatok a Szegedi Fegyház és Szigorított Börtönben). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Margit (1976) Géporientált magasszintű nyelvek, renszerprogramok írása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsi Katalin (1976) A Nemzeti Parasztpárt gyulai szervezetének története (1945-1948). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maróti György (1976) Kommutativ m-unoidok varietásairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Masa István (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matkovics Ilona (1976) Peroxid anyagcsere enzimek összehasonlító vizsgálata a növény fejlődése és vírusos megbetegedése során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Maurer Éva (1976) Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emléke az önkényuralom beszélyirodalmában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Melján Aranka (1976) A gyapju [!gyapjú], mint fehérje alapu [!alapú] szálasanyag cisztin, cisztein tartalmának meghatározása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Menich Mária (1976) A tanulók megismerése és személyiségrajza. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Mester Zsuzsanna (1976) Építési-szerelési jellegű munkák modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mesterházy Eleonóra (1976) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Mária (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mezei Mária (1976) Nyelvjárási elemek Tamás Menyhért: Szövetségben a fákkal cimű kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Meződy Edit (1976) Egy Fortran-Compass Compiler a Sycomap rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Zoltán (1976) A Change nyelv implementálása a CDC-3300-as számítógépen. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Mikulás Irén (1976) Tabdi község vezeték, kereszt és ragadványnévhasználatáról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milassin Zs. Györgyi (1976) A területi tervezés modellfelvételei egy adott zárt mezőgazdasági területen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mitykó Katalin (1976) Slovoobrazovanie - obrazovanie otglagol'nyh suŝestvitel'nyh. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizsei Julianna (1976) A műelemző óra hagyományos és korszerű módszereinek összevetése az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mizser Zsuzsanna (1976) Haematológiai vizsgálatok kecskebékán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Molnár Sarolta (1976) A ruházati ipar és nagykereskedelem kapcsolata a szállítási szerződések tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Erika (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsinai Éva (1976) A Btk. 15. paragrafus és a különös bűncselekmény, valamint kapcsolatuk a büntetőjog rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muhari Ildikó (1976) A könyvnélküliek problémája a tanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Ilona (1976) A Módszertani Közleményekben megjelent tanulmányok mennyiben segítették a felszabadulás utáni biológiai oktatásunk fejlődését. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros László (1976) Külső és belső adatrendezés kisszámítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Béla (1976) Az élőbeszéd mondatszerkezeti sajátságairól. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Erika (1976) A Minisztertanács szerepének fejlődése - különös tekintettel az 1972. évi alkotmánymódosításra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1976) Számítógépes gépnapló feldolgozás a Mezőgép gépi adatfeldolgozó osztályán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1976) Latin-Amerika az 1930-1940-es évek francia sajtójában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné Kovács Mária (1976) Ünnepélyek az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyistók Mária (1976) Az iskolatelevízió 6. osztályos adásainak felhasználása az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagyiván Péter (1976) Az igazság megállapítása a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Barta Vilma (1976) Fogalmak bevezetése és fejlesztése az általános iskolai kémia tanitása [!tanítása] során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagyné Elekszay Mária (1976) A szocialista államélet fejlesztésének időszerű kérdései az MSZMP XI. kongresszusának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyszegi Ilona (1976) A többjelentésű képzők különféle jelentéseinek gyakorisága a magyar nyelv szóvégmutató szótárának alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nemcsik Pál (1976) A forradalmi folyamat előrehaladása Borsodnádasdon (1944-1948) - A népi hatalom intézményrendszerének szerepe a demokratikus átalakulásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nemes Mária (1976) Mutató a "Voproszü Isztorii" annotált cikkeinek bibliográfiájához (1958-1974). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikházy László (1976) A veszélyhelyzetek büntetőjogi szabályozása, különös tekintettel a közlekedési bűncselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novodomszki Pál (1976) A nevelő és nevelt viszonyának alakulása napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novotny Istvánné (1976) Felhasználása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Ilona (1976) A házasság felbontása a Családjogi törvény módosítása előtt és után, különös tekintettel a közös kérelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyirádi Klára (1976) Enzimek szerkezete és müködése [!működése]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nánási Éva (1976) A mezőgazdaság termelőerői és a termelési viszonyok változásai Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyesi Péter (1976) Etikum a jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh László (1976) Folyamatok Modell-Paraméterinek becslése Astrom-Bohlin módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olajos Gáborné (1976) Gyógynövények a modern gyógyászatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Olasz József (1976) Az emberölések, rablások és elkövetőik kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ollé Piroska (1976) A Módszertani Közlemények bibliográfiája. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Amália (1976) A hagyma gyomosodása Makó körzetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Oláh Ildikó (1976) Konzerviparban felhasználásra kerülő zöldségfélék. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Orosz Éva (1976) Szeged társadalmi-politikai viszonyai az 1935-ös országgyűlési választások tükrében (A szegedi sajtóanyag alapján). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

P

Pallagi Pál (1976) A kollektív szerződés jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palotás Klára (1976) A békés egymás mellett élés és a jogtudomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palyov Pál (1976) Vajda Péter társadalomszemléletének tükröződése műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az olvasóvá nevelés néhány kérdése a Bugyi Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pamuk Katalin (1976) Az általános iskolai tanulók olvasóvá nevelésének néhány kérdése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap András (1976) Az elégikus Berzsenyi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap Andrásné Fáy Ildikó (1976) Tantervjavaslat kémiából az általános iskolák számára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Dezső (1976) Hatósági eljárás és feladatok a vasútigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Györgyi (1976) Szülő nélkül nevelődő gyermekek szociálpszichológiai problémáiról. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Ibolya (1976) Törzsadattárak képzése és karbantartása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Katalin (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek törvényességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Tamás (1976) A tulajdon sérelmére elkövetett szabálysértések elbírálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkás István (1976) A sarkadi termelőszövetkezetek megalakulásásnak előzményei és történetük áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pavelka Éva (1976) A FORTRAN nyelv kiterjesztése. Speciális objektumok dinamikus generálása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Gábor (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válása a galeri bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrik Olga (1976) Természettudományos alapszemlélet alakulása a filozófia és kémia történetében, megalapozása az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Petschener Ottó (1976) A szállítási feladat megoldása egyedi korlátok esetén magyar módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinkóczy Lászlóné (1976) Az irodalompszichológia néhány kérdése : József Attila: Medáliák c. versének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ferenc (1976) A felelősségbiztosítási rendszerünk néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér László (1976) A védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Jánosné Makó Ágnes (1976) Feladatlapos ellenőrzés alkalmazásban a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Polgár Edit (1976) Arany János és az európai ballada (A népballada hatása a műköltészetre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pore Éva (1976) Jókai öregkori novellái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Posvai István (1976) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Preklet Erzsébet (1976) Áramlástani feladatok számítógépes megoldása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pályi Béláné (1976) A szabad idő mint az új ember formálásának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Gábor (1976) A Görgey-kérdés és a viddini levél. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pénzes Károly (1976) Sajtóhelyreigazítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pörje Judit (1976) Az individualizmus problematikája Dosztojevszkij korai műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Püski Gábor (1976) A hozzárendelési feladat megoldása magyar módszerrel. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rapkay Judit (1976) Vertikális rendszerrel működő vegyipari gyár szimulációja Monte-Carlo módszer segítségével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ricsey Edit (1976) Nemzetiségi közművelődési egyletalakulások a dualizmus első évtizedeiben (1867-1890). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rokolya József (1976) Az öröklési jog a reformkori Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rokolyáné Csányi Katalin (1976) A fellebbviteli jogorvoslati eljárások az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rontó Magdolna (1976) A Járási Hivatal szervezete és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ronyecz Márta (1976) Az "emberírtó" a munkások között : a munkásosztály ábrázolása Emile Zola műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Roth Imre (1976) Az üzemi baleset fogalma, társadalombiztosítási és munkaügyi következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rudnyánszky Erika (1976) A tartalmi munka kérése a pszichológiai tudományos alkotó diákkörben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rácz Edit (1976) Berendezések karbantartása, pótlásának optimalizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Erzsébet (1976) A munkaügyi bíráskodás szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rück Andrásné Kádár Judit (1976) Az iskolapszichológia lehetőségei Közgazdasági Szakközépiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

S. Nagy Aranka (1976) Pályaválasztási szándékok és indítékok vizsgálata az általános iskola 8. osztályos tanulóinál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schranz Andrásné (1976) A siker és sikertelenség, mint motiváló tényező a sportolóknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Schütz Angéla (1976) A SICELA sejttérprogramozási nyelv ismertetése és egy magasabb szintű nyelv tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebőné Magyar Júlia (1976) A magyar vadkereskedelem külkereskedelmi vonatkozásai, külön kiemelve az e körben jelentkező kollíziós problémákat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeczi Edit (1976) Az igekötők szerepe a mai magyar drámai nyelvben - Fejes Endre: Rozsdatemető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklós Judit (1976) A Fortran nyelv kiterjesztése Az output kiterjesztése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1976) A szocialista szervezetek építési-vállalkozási szerződéseivel kapcsolatos bírósági tapasztalatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Sarolta (1976) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami törvenyességi felügyelete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slachta István (1976) A kétspórás csiperke /Agaricus bisporus/ és a késői laskagomba /Pleurotus ostreatus/ termesztése hazánkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyvári Zoltánné (1976) Hogyan segíti a Kincskereső a tanulók szocialista hazafiságának kialakulását? Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Somogyváriné Tóth Edit (1976) Az állami költségvetés végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefkó Katalin (1976) A termelőszövetkezeti társulások és gazdálkodásuk egyes problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stern Sándor (1976) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sutya Ildikó (1976) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabolcsi József (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó István (1976) Tétel és programhelyesség bizonyítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1976) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Anikó (1976) Dévaványa település- és gazdaságföldrajza. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Anna (1976) A család szerepe a pályairányultság alakulásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Eszter (1976) Programozott oktatás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Etelka (1976) Korszerüsitési [!korszerűsítési] törekvések az általános iskolai oktatásban különös tekintettel a kémia tanitására [!tanítására]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin (1976) Szeged településföldrajza. Tarján telep. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Magdolna (1976) Aktuális érzelmi beállítódás vizsgálata állami gondozott lányok körében Rudolph képek segítségével. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Zoltán (1976) A Váradi Regestrum komplex analízise. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1976) A fiatalkorúak által elkövetett erőszakos bűncselekmények kriminológiai vizsgálata (Borsod megyében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1976) Sánta Ferenc regényei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Kornélia (1976) A szocialista törvényesség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalóki István (1976) A fasizmus vitapontjairól az újabb hazai irodalom tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szarvas Judit (1976) Rokontartásról általában, a gyermektartás főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szauer Erzsébet (1976) Kromatográfiás eljárások festékanyagok elválasztására. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szebenyi Ödönné (1976) Kónya Lajos élete és munkássága. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szeibert Zsuzsanna (1976) Egy szimbólum kétféle jelentése a X-XI. századi magyarság hiedelemvilágában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szekeres István (1976) A műveltető órák szerepe az általános iskolai öszevont tanulócsoportok történelemtanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szende Virág (1976) A határozott névelő és a mutató névmás nyelvtörténeti problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilicsány Piroska (1976) A termelőszövetkezeti elnök jog és hatásköre, felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi László (1976) A bíróságok gyakorlata a házassági bontóperekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi György (1976) Mátrixok pseudoinverze és alkalmazásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Szabolcsné (1976) A tanulók irodalmi érdeklődésének, olvasási kultúráltságának vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szlama Éva (1976) Örkény István művészetének lélektana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szloboda János (1976) A miniszteri felelősség Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szomorú Miklós (1976) A csoportmunka alkalmazása és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szvetiszláv Neducza (1976) A tanulók társválasztási és aktivitási szintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szávai István (1976) Medgyesegyháza lágyszárú növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőllősi Anna (1976) A kettős állampolgárság problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Zoltán (1976) A bírói munka szociológiai vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőri Mihály (1976) Szubsztituens-hatás vizsgálata a Schiff-bázisok amincseréjénél. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőriné Kis Gabriella (1976) A huminsavak vezetőképességének vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Judit (1976) Az elsődleges közösségek nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Margit (1976) Individualizm v proizvedeniâh Turgeneva. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor László (1976) A tanúvallomás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsuzsanna (1976) A nagyközségek igazgatási szervezete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárközi Gabriella (1976) Prostitúciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárosi Péterné (1976) A képrejtvények nyelvtana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sóváry Katalin (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata /Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Mária (1976) Moldova György nyelve és stílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Géza (1976) Magyarország politikai viszonyainak ábrázolása Ady korai publicisztikájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tandari János (1976) A büntetési rendszer kérdései - különös tekintettel a szabadságvesztésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Erzsébet (1976) Az iskolában folyó egésznapos nevelés sajátos feladatai (Osztályközösségek alakulása iskolaotthonban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Magdolna (1976) A Magyar Nemzeti Bank szervezete, működése, feladata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tanács Valéria (1976) Karbamid - formaldehid polikondenzációs mügyanták előállitása [!műgyanták előállítása] kémia szakköri foglalkozásokon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tari Ferencné (1976) A védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tassonyi Helga (1976) Adalékok a szexualitással, szerelemmel, családdal kapcsolatos igényszint elemzésére 20-27 év közötti fiatal pároknál. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tata Zsuzsa (1976) A magyar és az orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata: Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Kornél (1976) Az üzemi demokrácia néhány jellemzője egy alföldi gyárban - A gazdasági vezetők érdekeltsége, személyes felelőssége a munkahelyi és üzemi demokrácia érvényesítésében és továbbfejlesztésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Ágnes (1976) A tartási és életjáradéki szerződések jogi szabályozása és gyakorlati vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleki Ágnes (1976) Szakértői bizonyítás a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ternyák Ildikó (1976) Az összevont (különböző biztosítási fajtákat felölelő) lakossági biztosítási szerződések létrejöttének, hatálybalépésének és megszűnésének jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Terényi László (1976) Szállítási szerződés megkötésével és megszegésével kapcsolatos egyes kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tokár Anikó (1976) A földrajzi fogalmak kialakítása az általános iskola felső tagozatában. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tolnai Szilvia (1976) Sály község földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tompos Judit (1976) Bírósági meghagyás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turcsányi András (1976) Szakdolgozat a büntető eljárás tárgyköréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Téglás Péter (1976) Az ügyészség szerepének fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyula (1976) Az erőszakos bűntettek kriminológiai kérdései, különös tekintettel a rablásra és a szándékos súlyos testi sértésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tamás (1976) Földrajzi tanulmányi kirándulás a Dunántúlra. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Géza (1976) A tanács és a végrehajtó bizottság tisztségviselőinek jogállása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujvári Ignác (1976) Akasztó község gazdasági élete és népességének alakulása. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

V

Vadkerti Tóth Erzsébet (1976) A szakmunkástanulók kulturális helyzetének felmérése a kiskunhalasi 618. sz. szakmunkásképző intézetben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vadász Károly (1976) Az államigazgatási ügyvitel korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valaczkai Lászlóné (1976) Stendhal nőalakjai főbb regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1976) Slovo u Dostoevskogo. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga István (1976) Válogatott cikkbibliográfia a Magyarország c. folyóirat Kelet-Európára vonatkozó írásaiból (1964-1974. VI. 30.). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga J. Lászlóné (1976) Laboratóriumi gyakorlat : a szervetlen preparátum készitése [!készítése] a vegyipari szakközépiskolákban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Katalin (1976) Eljárás természetes nyelvek számítógépes kezelésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) Der gebrauch der Vergangenheitstempora in dem Drama von Lessing in Emilia Galotti. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mária (1976) A pártok a nemzetiségi politikáról a magyar parlamentben 1892-96. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándorné (1976) Az önismeret és a pályaorientáció a serdülőkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vargáné Tóth Gizella (1976) Bródy és Ady. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Mária (1976) A mulasztás és következményei a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Velcsov Katalin (1976) A fiatalok bűnözővé válásának egyes tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veress Klára (1976) Üzemi baleset fogalma, munkaügyi és társadalombiztosítási következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veszprémi Irén (1976) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Istvánné (1976) Az ifjúsági író és olvasói : Fekete István írói világa és műveinek hatása egy falusi általános iskola tanulóinak körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Virág István (1976) Gazdasági-, társadalmi-, politikai-, hatalmi viszonyok a fejlődő országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágvölgyi Anna (1976) A problémamegoldás mechanizálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vitányi Borbála (1976) Család- és személynévvizsgálat Tömörkény István műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Váradi Iván (1976) A mai nő szerepe a családban. MA/MSc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Várady Jenő (1976) Az urbanizáció hatása Szabolcs-Szatmár megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várady Jenőné (1976) A tanácsok VB. egészségügyi osztályainak szociálpolitikai feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi Károlyné (1976) A vállalati alapok képzése a gazdaságirányítás jelenlegi rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Béláné (1976) A felbomlott családi légkör hatásánakösszehasonlító vizsgálata 7. osztályos tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Vörösné Beszédes Veronika (1976) Prosztaglandinok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

W

Wagnerné Kerényi Márta (1976) Új nőtípusok Kaffka prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zajzon Zsuzsanna (1976) Ritka mátrixok invertálása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zemkó Istvánné (1976) Mese és valóság Tamási Áron munkásságban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zenei József (1976) Pályaválasztási szempontok az általános iskolai zárójellemzésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zoboki Anna (1976) Politikum, fantázia, és történelmi hitel Kós Károly : Az országépítő című regényében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zoltán Erna (1976) A fiatalkorúak bűnözővé válásának folyamata, a fiatalkorúak csoportos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zrínyi Katalin (1976) Közmondások rajzi értelmezésének összehasonlító vizsgálata 10-14 éves nevelőotthonban és családban élő tanulók körében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Zsigmond Anna (1976) Polimerizációs müanyagok [!műanyagok], PVC. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

É

Éry Júlia (1976) A személytelen mondatok nyelvtani és stilisztikai szerepének vizsgálata az orosz nyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ö

Ötvös Mária (1976) A lírai tagolás szövegtani funkciói Váci Mihály verseiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Ő

Őrlős Gábor (1976) Az urbanizáció és a bűnözés Szolnok megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. április 19. 23:04:48 CEST.