Items where Year is 1974

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 327.

Danyi Klára (1974) A falusi kisiskolák helyzete Győr megyében a visitatio canonicák tükrében 1698-1848. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abonyi Lajos (1974) Fejezetek Elek történetéből 1724-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Mihály (1974) A házasság felbontásának egyes kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Almásy Edit (1974) Topográfiai készségfejlesztés az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus Rozália (1974) Schiff-bázisok elnyelési szinképe [!színképe]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Antus Aranka (1974) Sződliget hangyafaunája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Apatóczky Kálmán (1974) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Éva (1974) Gomba község története a feudalizmus korában 1390-1848. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Asztalos Judit (1974) A fuvarozó felelőssége az árukárokért a MÁV belföldi forgalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Asztalos Katalin (1974) Az általános iskolai ének és történelem tanításának koncentrációja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Avasi Zoltán (1974) Adatok a Hattyas telepi holt-ág algavegetációjához /Az 1972. november 15. és 1973. november 15. közötti időszakban/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Babarczi Edit (1974) Népművelő előadás a gombák körében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balda Ilona (1974) Közművelődési alapintézményeink. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi Ildikó (1974) A szocialista országok közötti fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari Lajos (1974) Tisztességtelen haszon, ennek elvonása, országos és Csongrád megyei helyzetkép. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blum Judit (1974) A "művelt" és "műveletlen" fogalom kifejezéseinek története nyelvünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boda Krisztina (1974) Alakfelismerési módszerek és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Sándor (1974) A kromogén előhivás [!előhívás] a szinesfényképezésben [!színes fényképezésben]. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bognár Margit Katalin (1974) A nyomtatott program hatékonyságának vizsgálata az ITV élővilág nyolcadik osztályos anyagával kapcsolatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bokor Gábor (1974) A GATT és a magyar vámpolitika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Ferenc (1974) A szakszervezetek funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor László (1974) A munkadíjazás gyakorlati és jogi problémái a termelőszövetkezetekben, különös tekintettel a kiskunhalasi járás termelőszövetkezeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó Éva (1974) Az albertirsai községi könyvtár épületében működő kulturális szervek története (1873-1972). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bubreg Erzsébet (1974) József Attila és Derkovits Gyula párhuzamos stíluselemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Istvánné (1974) A középiskolás tanulók politikai érdeklődésének és tudásszintjének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Judit (1974) Radnóti Miklós költészetében a másodikszemélyűség. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bálint Ildikó (1974) Kecskemét birtokviszonyainak kialakulása a XV. századtól a XVIII. század végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárányi Gyula (1974) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh Bálint (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csehi Judit (1974) A helyi irodalmi hagyományok gyűjtése, felhasználása, az irodalmi kirándulások szerepe az általános iskolai irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csiszár Piroska (1974) Móra Ferenc pedagógiai nézetei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csokonai Attila (1974) Az irodalmi hagyomány kérdése a Nyugat első korszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Istvánné Csiky Klára (1974) Az erőszakos nemi közösülés viktimológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csur Mária (1974) A kiosztott valóságos anyagok közvetlen vizsgálatának szerepe a konkrét képzetalkotásokban a gyümölcsös és a zöldségeskert című témák tanítása során. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáka Zita (1974) Geoffrey Chaucer: Canterbury mesék motívumtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csárnyi Katalin (1974) Lengyelország a második világháborúban (Annotált bibliográfia az Országgyűlési Könyvtár lengyel, angol és magyar nyelvű történeti irodalmából). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Császi Ferenc (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csépány Éva (1974) A szinteződés és tömbösödés szemléletéig való eljutás a mondatelemzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csüllög Mária (1974) Kollégiumi szobaközösség - kiscsoport - rejtett hálózata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dedinszky Éva (1974) Petőfi Sándor : János vitéz tanítása az általános iskola 5. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dezsényi Zsófia (1974) A magyar antifasiszta ellenállási mozgalom különös tekintettel a Szent-Györgyi Albert köré tömörült polgári irányzatú antifasiszta ellenállási csoport tevékenységére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Diós Mária (1974) A közúti fuvarozó felelőssége (különös tekintettel a darabáru-fuvarozásra). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobi Erzsébet (1974) Az irói életrajzok tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Dobos Rozália (1974) Az Állami Biztosító szervezete, szerepe és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Irén (1974) Babits Mihály: Esti kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Draskovics Zsuzsanna (1974) A nyomozás törvényessége feletti ügyészi felügyelet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Drozdik Éva Rozália (1974) A fiatalkori bűnelkövetés megelőzési lehetőségei - különös tekintettel az utógondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dubovszki Lajosné (1974) A honvédelmi igazgatás szabályozása és feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dzibák Borbála (1974) Az örökbefogadás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dárdai Árpádné Tomory Mónika (1974) Csurka István drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány Klára (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társulásainak főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékány László (1974) A nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Bozsó Klára (1974) Juhász Gyula, a Délmagyarország munkatársa (1918-1928). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dékányné Hunyadi-Buzás Ágnes (1974) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dörnyei Gábor (1974) Az elidegenedés néhány jogelmeléti problémája. A fordulat évétől napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dürgő József (1974) A Francia Alkotmány fejlődése a második világháború után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ecseki Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdoni viszonyok kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Engel Éva (1974) Az új típusú munkáltató órák megoldási lehetőségeinek vizsgálata élővilág tantárgyból a tanterv módosító rendelet által nem meghatározott órákon 8.osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fajó György (1974) A súlyos testi sértés bűntettek kriminológiai vizsgálata Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Erzsébet (1974) Az 1929-33-as gazdasági világválság hatása Makón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Imre (1974) A közlekedési balesetekkel kapcsolatos biztosítási védelem és fejlesztési lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1974) A termelőszövetkezeti belső szabályozásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Szabina (1974) A polgári jog alapelveinek érvényesülése az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Viktória (1974) Mezőhék legújabbkori története, különös tekintettel a termelőszövetkezet múltjára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Imre (1974) A Monori Magyar Királyi Állami Polgári Fiú- és Leányiskola története 1903-1945. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehérvári Márta (1974) Az egyszemélyi felelős vezetés a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1974) Az emberölések alakulásának kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forgács Béláné (1974) A dánszentmiklósi értékesítő szövetkezet és a Micsurin Termelőszövetkezet története (1945-1972). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frank Gábor (1974) Nominalisierung in der Deutschen und Ungarischen Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fürst László (1974) Védelem a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galgóczi László (1974) Betegségneveink története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Jánosné (1974) A diákkollektiva szervezettsége, önállósága, a tanulói öntevékenység és belső demokratizmus a Bajai Leánykollégium tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galántai Éva (1974) Adalékok a kora-árpádkor historikumához (Egy dél-alföldi helység kora-középkori történeti rekonstrukciós kísérlete). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gayer Ilona (1974) Rákospalota nagyközség várossá fejlődése a XIX. század második felében és a XX. század elején. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gellén Katalin (1974) A békéscsabai szlovákság története a felszabadulás után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gergely Károly (1974) A szocialista országok egymás közötti fizetési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glósz József (1974) A modern államiság kialakulásának gazdasági és társadalmi előfeltételei Szászországban a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Éva (1974) Bizottságok működése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Erzsébet (1974) Huminsavak néhány kolloid-kémiai sajátosságának meghatározása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gubek Istvánné (1974) Az ifjúsági irodalom az olvasóvá nevelés szolgálatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gyetván Ferenc (1974) Hálós tervkészítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Mihályné (1974) Kollektív szerződés a gyakorlatban, különös tekintettel a részesedési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyömbér Magdolna (1974) A jog és az erkölcs dialektikája, megnyilvánulásuk a társadalmi fejlődés során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györe Sándor (1974) A ceglédi Nemzeti Bizottság tevékenysége 1945-1948 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

György Amália (1974) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Györgyfalvay Györgyi (1974) A tanácsi dolgozók képzése és továbbképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyülvészi Piroska (1974) A programozott oktatás lehetőségei a felsőfoku [!felsőfokú] kémia oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győrfi Lászlóné (1974) A választás kérdése Sarkadi műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Győry András (1974) A diszkrecionális mérlegelés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Andor (1974) A kohó- és gépipari miniszter ágazati-irányító és vállalatfelügyeleti irányító tevékenységének egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi István (1974) Mezőgazdasági környezetvédelem, különös tekintettel a föld- és vízvédelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajduk Etelka (1974) Nagyközségek szervezése és működése Békés megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmath István (1974) Fogalomalkotás az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harmincz Mihály (1974) Örkény község története 1945-1970-ig, különös tekintettel a szövetkezeti mozgalomra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs István (1974) Társas kapcsolatok vizsgálata egy kisvárosban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helesfai Krisztina (1974) A szocialista hitel és fizetési rendszer jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heltai Bálint (1974) A magyar népdal önrímei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Helyey Marianne (1974) Az első személy mikrostilisztikai vizsgálata Radnóti Miklós költészetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hermán Eszter (1974) A Vásárhelyi Cseresznyés Kollégium története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hernádi György (1974) A költségvetési üzem szervezete, működése, pénzgazdálkodása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hollóvári Anna (1974) Gyermekek sérelmére elkövetett nemi erkölcs elleni bűncselekmények de lége láta megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Józsefné (1974) Móra Ferenc "Ars didaktikájának" vizsgálata a Betűország virágoskertje elemi iskolai tankönyvek hat kötete alapján. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Horváth Róbert (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelmének egyes kérdései, az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1974) Jövedelem elvonás szabályozásának új rendszere és továbbfejlesztésének problémái az állami gazdaságokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hubert Sarolta (1974) Valóságos és irreális elemek Szomory Dezső késői novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hudoba György (1974) Digitális matematikai gépek tervezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugai Mária (1974) Az olvasóvá nevelés problematikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Házi Lajos (1974) A büntetéskiszabás néhány elméleti és gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hümpfner Teréz (1974) Újhartyán helytörténete különös tekintettel a felszabadulás utáni fejlődésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Irinyi Gábor (1974) A vendéglátóiparban elkövetett egyes vagyon elleni bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J. Tóth Jánosné (1974) Olvasómozgalom Kiskunfélegyházán a dualizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jancsó Mária (1974) A vízügyi eljárás, mint speciális államigazgatási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jernei Ilona (1974) A szegedi Tiszaszakasz halai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Juhász István (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Rita (1974) Ági öröklés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jároli József (1974) Orosháza népessége a Mária Terézia féle urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaltenbach Jenő (1974) Az építési szerződés és az ítélkezési gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karászi Rózsa Diana (1974) A játékos gyakorlatok szerepe az anyanyelv tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kasza Ferenc (1974) Képosztályozó eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer Tamás (1974) A személyiségfejlődés és a közösségi kapcsolatok vizsgálata a pályaválasztás és az identifikáció tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Árpádné Balla Gizella (1974) Az annexió szerepe az Osztrák-Magyar-Monarchiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemenné Merk Zsuzsa (1974) Életmód a középkori Nyugat-Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemenes István (1974) A polgári jogi szerződésen kívüli kártérítési felelősség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Béláné (1974) A vállalat anyagi felelőssége az üzemi balesetekért és más egészségi károsodásért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész László (1974) A rendhagyó letét a római jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Ervin (1974) Az ittas vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi Mihály (1974) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Elizabeta (1974) Az egyszerű és összetett mondatok gyakoriságának vizsgálata a muravidéki nyelvjárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispál Antal (1974) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anna (1974) Lenin tevékenységének és eszméinek jelentkezése a haladó magyar politikai irodalomban a tanácsköztársaságig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss György (1974) Határozószók és módosítószók Kamondy László Hazatérő garabonciás című novellájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Judith (1974) Vergleich des Deutschen und Ungarischen Philanthropismus mitte des 18. Jahrhunderts. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss József (1974) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kiss Lajosné (1974) A termelés folyamatos programozása és az optimális gyártmányösszetétel a szövödében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Magdolna (1974) A cselekmény társadalomra veszélyessége és a bűncselekményfogalom egyéb elemei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Mária (1974) Szini Gyula novellatípusai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Tibor (1974) Szolgálati találmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kissné Verasztó Éva (1974) A család szocializáló funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Attila (1974) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Irén (1974) A szemelyi földtulajdon főbb jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komondy Katalin (1974) A népballada tanítása az általános iskolában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kopecsnik Miklós (1974) A jogos védelem, mint a cselekmény társadalomra veszélyességét kizáró ok a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács András (1974) Lineáris programozási módszerek gyakorlati alkalamzása a vasúti üzemben. A mozdonyfordulók optimalizálásának lehetőségei "magyar módszer"-rel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anna Mária (1974) Tóth Árpád szókincse a 20-as évek költészete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1974) Szocialista kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsné Szekeres Ilona (1974) Ragadványnevek Szajol községből. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kristóf Margit (1974) Az ikes ragozás állapota a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kródi Erzsébet (1974) Korunk morális problémái Csurka István drámáinak tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kugyela Anna (1974) Mondattípusok kialakulása és fejlődése a gyermeknyelvben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kulcsár László (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagok szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Erzsébet (1974) A termelőszövetkezeti demokrácia néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucz Tünde (1974) Kiskunfélegyháza a mezővárosi fejlődés útján, különös tekintettel a népességre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutas István (1974) A tulajdonjog általános szabályainak módosulása a földtulajdon területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Andrásné Teleki Zsuzsanna (1974) Az erdélyi románok helyzete a XX. sz. fordulóján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kákonyi Károly (1974) A személynévadás jellemzői Szakmár községben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kárász Jánosné (1974) Az összetett szavak vizsgálata Juhász Ferenc A Szent Tűzözön regéi című költeménye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kómár Irén (1974) Tiszazug demográfiai viszonyai 1750-1880. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kövér Lászlóné (1974) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták intézése a Tiszaföldvári Lenin TSZ szövetkezeti döntőbizottsága gyakorlatában 1973. évben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Külvári Margit (1974) A diavetítő szerepe, alkalmazásának módszere és hatékonyságának vizsgálata az élővilág tantárgy 5. -6. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kürtösi István (1974) A nemzetközi személy- és árufuvarozási rendszerek összehasonlításának jogi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürtösi Mária (1974) A magyar uralkodó osztály társadalmi és politikai megoszlása a századfordulón. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ladányi Kázmér (1974) Államigazgatási ügyvitel és ügykezelés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakossy Judit (1974) A magyar irodalom és a magyar nyelvtan tantárgyi koncentrációjának lehetőségei a hetedik osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Laky Oszkár (1974) A komárnoi hajógyár fejlődése 1919-től napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Latkóczy Olga Anna (1974) Az ingatlannyilvántartás létrehozásának szükségessége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyelné Berkes Piroska (1974) Vázlat Csongrád vármegye, Hódmezővásárhely és Szeged társadalmi struktúrájához : az 1900. évi népszámlálás foglalkozás-statisztikai anyaga alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

dr. Lovászy Csabáné (1974) A tanács vb kereskedelmi osztályainak feladata, különös tekintettel a magánkereskedelem igazgatására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lékó Ilona (1974) Munkára nevelés kémia órán. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lévai Ferencné (1974) Müanyagok [!műanyagok] petrolkémiai bázison történő előállitása [!előállítása], különös tekintettel a poliolefinekre. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Lóránt Anna-Mária (1974) Munkavédelem a mezőgazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lúczi Mária (1974) A gazdaság kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Madaras István (1974) Nemzetközi vámegyezmények, különös tekintettel a GATT tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maár Eszter (1974) Szecessziós motívumok Gozsdu Elek novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Milassin László (1974) A külkereskedelem államigazgatási jogának kialakulása és kodifikációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Miske Ida (1974) Medgyesegyházi szlovákok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mohai Magdolna (1974) A védelem és a védő a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1974) Kengyel község története 1920-1950-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Pál (1974) Az európai szocialista országok közvetlen demokratikus formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moravusz Éva (1974) Magyarország ásványtani nyersanyagai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Motika Annamária (1974) Az örökbefogadás keletkezese és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Moós Ferenc (1974) A magyar devizarendszer pénzügyi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mucsi Erzsébet Judit (1974) Az állampolgári jogok korlátozása a büntető eljárásban, különös tekintettel az előzetes letartóztatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mály Ida (1974) Szigetcsép gazdasági, társadalmi és népesedési viszonyaiban bekövetkezett változás 1944-1970. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Márta Katalin (1974) Gyermek és a könyv. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Márton Anna Mária (1974) Az államigazgatási határozatok indoklása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátrai Ágnes (1974) A panasz az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Méhi Józsefné Tóth Hajnalka (1974) A szólás- és sajtószabadság fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ménesi György (1974) Battonya gazdasági, társadalmi viszonyai az első világháború alatt. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Tibor (1974) Lakásügyi jogszabályok hatályosulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móritz Irén (1974) A szerzői jogok öröklése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Erzsébet (1974) A Révai Nyomda története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1974) A történelemtanítás kabinetrendszere : szertárfejlesztés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Miklósné Kun Margit (1974) Szocialista törvényesség és garanciái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Naszály Márta (1974) Tudásszintmérés az általános iskolai kémia 7. osztályos anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Józsefné (1974) Béren kívüli juttatások a kollektív szerződésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nováki Erika (1974) A névutók mikrostilisztikája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nyerges Éva (1974) A pszichológus-szakértő szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyírfa Judit (1974) A Dunai Vasmű személyi adatnyilvántartásának elektronikus rendszere általános listázó program. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Györgyi (1974) Cegléd gazdasági fejlődése és népességi viszonyok (1849-1914). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orbán Gábor (1974) Elméleti és gyakorlati gépi problémák az olajvegyiparban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Éva (1974) A katolikus vallás modernizálási törekvéseinek néhány problémája napjainkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ortutay Béla (1974) Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen dem Spielhagens "Sturmflut" und Heinrichs Manns "Im Schlaraffenland". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pagella Anna (1974) Az írásvetítő alkalmazásának és pedagógiai hatékonyságának vizsgálata az Élővilág 7. osztályos anyagában, az állat szervezete témakörön belül. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Paizer Márta (1974) A kender termesztésének, feldolgozásának munkafolyamatai és műszókincse Gasztonyban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Pallos Erzsébet (1974) Ibsen fejlődése a Catilinától a Fiatalok szövetségéig (1848-1869). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palya Edit (1974) A műelemzés problémái az általános iskolai irodalom oktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papp Zsuzsanna (1974) A bűnsegély elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patocskai Katalin (1974) A Bács-Kiskun megyei Rém község története a felszabadulásig és az egyesült Rémi Dózsa György Mg.Termelőszövetkezet története 1972-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pereznyák Sándor (1974) A honvédelmi igazgatás jogi szabályozása, a hadkötelezettség, a honvédelmi igazgatásban közreműködő szervek és a honvédelmi igazgatási eljárás egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pesti Klára (1974) Galgamácsa a feudalizmus és a klasszikus kapitalizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petrics István (1974) Termelőszövetkezeti tagsági jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrányi Erzsébet (1974) Rákóczitelep története 1922-től 1944-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piri József (1974) A házasság felbontásának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Piskóty Péter (1974) Az erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pocsai Tiborné (1974) Érdekstruktúra és közigazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Polgár István (1974) A koedukáció kialakulásának történeti áttekintése és bevezetése Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Attiláné (1974) A mulasztás és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pászti Ágnes (1974) A visszaesés kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfi Tamás (1974) A gyártó vállalat felelőssége a fogyasztó irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pólya István (1974) Bugac társadalmi, gazdasági viszonyai a XVIII. században és a XIX. század első felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

R. Tóth Ágnes (1974) Az állampolgárok alapvető kötelességei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raáb Zsuzsanna (1974) A munkaügyi viták okai a Mátraaljai Szénbányák két üzemegységénél (Petőfibánya, gépüzem, Visonta, Thorez külfejtésű bányaüzem). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ricsey Edit (1974) Békés megyei olvasókörök és kaszinók a reformkortól az első világháborúig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Roczkó Milánné Tóth Julianna (1974) A szerb kulturális élet Szentendrén és környékén a két világháború között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Romsics Ignác (1974) Kalocsa 1918-19-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Roznai Zsuzsanna (1974) A halandóság részletes vizsgálata Tatabányán 1903-1920 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rubovszky László (1974) Határesetek a minőségvédelmi rendszer körében (Élelmiszerek, háztartási-vegyiáruk, kozmetikai cikkek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rádi István (1974) Fegyelmi felelősségrevonás a Debreceni MÁV Igazgatóság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répássy Csaba (1974) A bűnkapcsolatok egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sallai Éva (1974) A magyar devizajogszabályok korszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sas István (1974) Békés város közigazgatásának fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula György (1974) Néhány észrevétel a vad által okozott károk megtérítéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schamschula György (1974) A vadászat államigazgatási jogi szabályozásának néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Gábor (1974) A lineáris programozás alkalmazása a kohászatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon István (1974) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek nem mezőgazdasági tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simoncsics János (1974) Kiemelt városok költségvetési kapcsolatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos József (1974) Adalékok a Kisgazdapárt történetéhez (1921. április 13-május 27.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlai Sebestyénné (1974) A földtulajdon a szocialista alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Tibor (1974) Az erőszakos nemi közösülés bűncselekményének kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Srankó Klára (1974) Die Menschen der beiden Weltkriege in Remarques Romanen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stark Erzsébet (1974) A házastársi vagyonközösség és megosztásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stefancsik Katalin (1974) A kapitalizmus fejlődésének jelentkezése Szarvason és a demográfiai viszonyok (1867-1914). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Stutzmann Olga (1974) Tessedik Sámuel élete és munkássága a korabeli magyarországi viszonyok tükrében (1742-1820). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Surján Zsuzsanna (1974) Sajtóhelyreigazítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabados Katalin (1974) A Budapesti III. kerületi utónévadás sajátságai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabkov Miklós (1974) A cigánytanulók néhány nevelési problémái a Bankfalui Körzeti Általános Iskolában szerzett tapasztalatok alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Szabó Jánosné (1974) Genetika és kriminalitás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Alpárné (1974) A századforduló jellegzetes életérzései Ady első két verseskötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin (1974) A katolikus megújhodás kora Magyarországon az 1890-es évektől az I. világháború kitöréséig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Lenke (1974) Az orosz földközösség az 1861-es jobbágyfelszabadítás után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Margit (1974) A tanulók önálló munkájának megvalósitása [!megvalósítása] az általános iskolai kémiai órákon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szabóné Boros Gizella (1974) A vállalati jövedelemszabályozás - különös tekintettel a vállalati jövedelemelvonás néhány időszerű kérdésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szadai László (1974) Ráckeve demográfiai viszonyai a XVIII. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai Piroska (1974) A termelőszövetkezeti földtulajdon jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Józsefné (1974) A birtokvédelem tapasztalatai és sajátosságai Nyíregyháza város és járás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegeda Ildikó (1974) A munkajogviszony felmondással történő megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Eszter (1974) Az újítói jog néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Judit (1974) A fegyelmi helyzet vizsgálata a Bebrits Lajos Vasútforgalmi Technikumban (A fegyelemsértések oldaláról). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szirbik Mária (1974) A Basic 1010B nyelv leírása VDL-ben és a BASIC rendszer bővítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szivós Erzsébet (1974) A nyomtatott program hatékonyságának vizsgálata az ITV élővilág ötödik osztályos anyagával kapcsolatban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szunyoghy Piroska (1974) Chile 1973. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Számfira György (1974) A szocialista alkotmányvédelemről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Péter (1974) A bizonyítási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Árpádné (1974) A tanúbizonyítás elméleti, gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Szűcs Imre (1974) Az új lakótelepek társadalmi struktúrája (Kapcsolat az államigazgatásjoggal és szociológiával). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széplaki Ágnes (1974) Többfeladatos felügyelő rendszerek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Ilona (1974) Az állam és az egyén viszonyának fő vonásai a jugoszláv állásfoglalások alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Márta (1974) Az emberi értékek megőrzésének motívuma Lengyel József műveiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szűcs Levente (1974) Kártalanítás a kisajátításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Irén (1974) Az irodalomelméleti ismeretek tanítása az általános iskolai irodalomnevelésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sándor László (1974) Az Eszterházyak ipolypásztói uradalmának kialakulása és hatása a környező falvak életére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor Lászlóné Molnár Györgyi (1974) Az E-zés a zalavári nyelvjárásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sárosi Éva (1974) A névszói előhangzó szabályosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli Aranka (1974) A gazdasági bírság, különös tekintettel a tisztességtelen haszonra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tabi Mária (1974) Névviselés, névhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Lászlóné Zsíros Judit (1974) A tanuló irodalmi érdeklődésének vizsgálata a Békéscsabai IV. sz. Általános Iskola felső tagozatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Talán Károlyné (1974) Szerb Antal és a nyugat harmadik nemzedékének vitája. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tamaskó Katalin (1974) Ügyész a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tar János (1974) Az érzékszervi fogyatékosság és a pszichózis kapcsolatának kérdései. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Temesi Ferenc (1974) Déry Tibor költői világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tombácz László (1974) A szocialista bankrendszerek áttekintése, különös tekintettel a magyar bankrendszerre és annak átszervezésére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Toncs Mária (1974) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tréki Edit (1974) Szakértői bizonyítás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tál Gizella (1974) Kulturális témájú napihírek mint bekezdéskonstrukciók. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tánczos Ervinné (1974) Az államélet és a szocialista demokrácia időszerű problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tévich Erzsébet (1974) Siedlungsgeschichte und Lautlehre des deutschen Dialekts von Mucsfa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1974) JOB Control nyevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1974) A szabadidő kulturált eltöltésére nevelésről (A bajai III. Béla gimnázium négy nyelvi tagozatos osztályának vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gáborné (1974) A népköltészet tanítása erkölcsi, esztétikai értékeinek szem előtt tartásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Imre (1974) Az igenevek vizsgálata egy szabadon választott novellában. Raffai Sarolta: A pizsama c. elbeszélése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1974) A termelőszövetkezeti közös földhasználat és földtulajdon kialakulásának jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1974) Adalékok Nagybörzsöny község történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Mihály (1974) Nagybánhegyes története 1945-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Mária (1974) A kecskebéka nyelvének beidegzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Szilveszter (1974) Kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Éva (1974) Az általános iskolai ünnepélyek megrendezésének pedagógiai és gyakorlati kérdései egy tanév viszonylatában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Török Gertrúd (1974) A beruházási vállalatok kisajátítással kapcsolatos feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Uhrin Mihály (1974) Munkafüzet szerepe és hatékonyságának vizsgálata az Élővilág tantárgy összevont tanulócsoportos oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Margit (1974) A gyermekkor képe mai önéletírásainkban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vajda Zsuzsanna (1974) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Béla (1974) A büntető eljárás alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Laszló (1974) A tárgyalás bírósági előkészítése a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1974) Adatszerkezetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varró Jánosné (1974) Kakucs község helytörténete, különös tekintettel a "Lenin" Termelőszövetkezet fejlődésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varró Zoltán (1974) Gyors Fourier és gyors Walsh transzformációs program légzésfiziológiai jelek analízisére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vas Edit (1974) A laskagomba termesztése és termesztési kísérletek különböző táptalajon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vasas János (1974) Szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vaskúti Erzsébet (1974) A tanácsi és nem tanácsi szervek együttműködése - különös tekintettel a vízügyi igazgatóságra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Ferencné Marosváry Mária (1974) A posta igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vida Mihálnyé (1974) A kémia programozott oktatásának lehetősége az általános iskola 7. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágos Kis Magdolna (1974) Az ITV pedagógiai hatékonyságának vizsgálata az élővilág 8. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Visontay Ernő (1974) Czabán Samu (1878-1942) - A kor és az egyéniség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Éva (1974) Karácsony Sándor: Magyar nyelvtan társas-lélektani alapon. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vályi Zsuzsanna (1974) Németh László közösségteremtő törekvése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi Andrásné (1974) Dévaványa története a felszabadulástól, különös tekintettel a termelőszövetkezetek hatására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Váradi Géza (1974) Csiky Gergely realizmusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi János (1974) A szocialista állam, politika, kultúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnagy Márta (1974) Gyámhatósági feladatok különös tekintettel az állami gondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vörös Péter (1974) A közúti közlekedés néhány problémája, különös tekintettel a darabárura. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wagner Márton (1974) A bűncselekménytan egyes kérdései az európai szocialista országok büntetőjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zentai Mária (1974) Petőfi: A helység kalapácsa (Egy korszakváltás humoros előképe). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zs. Szőke Zoltán (1974) Szövetkezeti tagsági jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

de Rivo Márta (1974) Franz Kafka Sprecher eines Weltzustandes und Lebensgefühls. Ein Versuch der Analyse seiner Werke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ács Gézáné Fekete Ilona (1974) Németh László Égető Eszter című regényének néhány stilisztikai sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ádám Katalin (1974) A tanúbizonyítás néhány elméleti és pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ürmössy Klára (1974) Könyvtár generálási és szervezési módszerek a CDC 3300-as számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Őrdög Ferenc (1974) Útmutató Tolna megye földrajzi ellenőrzéséhez és anyagának közzétételéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. március 1. 17:56:08 CET.