Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | V | W | Z | Á | É | Ö
Number of items: 322.

A

Angyal Józsefné (1973) Martfű kialakulása és fejlődése, különös tekintettel társadalmi és művelődési viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Asztalos Erzsébet (1973) A prostitúció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bacskai Edit (1973) A Nagy Emberek Élete cimű sorozat és Hegedűs András: Legkedvesebb íróim című művének felhasználósa az írói életrajzok tanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagaméri Erzsébet (1973) Növényélettani fogalmak kialakítása az általános iskola 7. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bagyula Györgyné (1973) A gyermekgondozási segélyről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (1973) A szaktanterem szerepe az élővilág tantárgy oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Balogh Tibor (1973) Befogadáspszichológiai-vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartku Teréz (1973) Moralitás Sarkadi Imre drámáiban : Oszlopos Simeon: Elveszett paradicsom. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Baróthy Béla (1973) Software fejlesztés hatásának és gazdaságosságának vizsgálata számítógépes szimulációval. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baróthy Béláné (1973) Programozott oktatás elméletben és a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik János (1973) A formális gondolkodás "műveleti struktúrái" Piaget elméletében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benedek Tibor (1973) Egy munkahelyi közösség nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczki Pál (1973) A know-how problémája az iparjogvédelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berger Margit (1973) Pápa várának története a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Béláné Dávid Irén (1973) A munkaviszony megszűnése és megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Binnyei Géza (1973) A szabadság kiadásának fejlődése, különös tekintettel a hat napos munkaidőrendtől eltérően foglalkoztatott dolgozókra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bodnár Lászlóné (1973) Az ipari szövetkezeti tagsági munkaviszony néhány társadalmi elemének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bodó Balázsné Far Mária (1973) A kutatási-fejlesztési szerződés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bogó Margit (1973) Az urbanizáció hatása a fiatalkorúak kriminalitására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohus Mihály (1973) Egyedi idegsejt tevékenységének matematikai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohus Mihály (1973) Biológiai méréseredmények feldolgozása a MINSZK-22 elektronikus számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Erzsébet (1973) Az államigazgatási eljárási törvény módosításának kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boros Imre (1973) Kőtelek fejlődésének áttekintése a XVI. századtól 1850-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros Ottó (1973) A fiatalkorúak büntetőjogi felelősségének elvei az új büntetőtörvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boross Beatrix (1973) Nagy László költészete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Botond Ágnes (1973) Az érték problémája a marxista irodalomelméletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Béla (1973) A gazdaság és a szocialista alkotmány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai Béláné Hasznos Mária (1973) Az állami lakások elosztásának új jogi rendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bullás Rózsa (1973) Adatok a szegedi fűszerpaprika termesztéséhez. A szegedi fűszerpaprika öntözése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buza Katalin (1973) A gyomirtás, mint a mezőgazdaság kemizálásának egyik legfontosabb iránya. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buzinkay Zoltán (1973) A magyar szocialista bankrendszer fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Béla (1973) Apasági vélelem különös tekintettel a házasságon kívül született gyermekekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Gyula (1973) A büntetőeljárási jog alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Gyöngyi (1973) Országgyűlési képviselőválasztások Hódmezővásárhelyen a dualizmus korában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánfalvi Sándor (1973) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bánkuti Antal (1973) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bányász Erzsébet (1973) A büntető fellebbezési rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bélteki Erzsébet (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek társadalmi oldala. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Ferenc (1973) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Böhm Józsefné Faragó Anna (1973) A válás társadalmi okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bőke Gyula (1973) Pályaválasztó tanulók személyiségének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Clauser Róbert (1973) A nemzetközi fizetések joga. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Lajos (1973) Családtagi viszony szabályozása a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatári Erzsébet (1973) A peres felek közreműködési kötelezettsége a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csernovics Mária (1973) Heinrich Böll időviszony-technikájának jelentkezése a modern magyar prózában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmarik József (1973) A munkáltató felelőssége üzemi baleset esetén a társadalombiztosítási szervvel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongrádi Imréné (1973) Ragadványnevek Gádoros községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csontos Katalin (1973) A képzőművészeti szemléltetés lehetőségei és módjai az általános iskola 7. 8. osztályának irodalomtanításában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csuha József (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal) különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Katalin (1973) Különböző szervetlen nitrogén mennyiségek hatása a lucerna növekedésére és rhizobium baktériumaira illetve gumóképződésére. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Császár Miklós (1973) Dsida Jenő lírája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csűri Gábor (1973) A tanácsi szakigazgatási szervezet fejlődése 1965 és 1971 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Klára (1973) Az eltartási szerződéssel kapcsolatos jogszabályi módosítások dogmatikai kérdései, illetve gyakorlati és egyes szociológiai tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dancs Mária (1973) Az állam kulturális-nevelő funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demény Kálmán (1973) A szocialista országok közös pénzügyi intézményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dittmann Györgyné Eszik Zsuzsanna (1973) A jóhiszemű eljárás újabb biztosítékai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Klára (1973) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával (Szemelvénygyűjtemény az általános iskola 6. osztályának egyetemes történelem anyagához). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobó Sándor (1973) Új rendelkezések a bíróságokról szóló 1972. évi IV. törvényben. Különös tekintettel az eljárásjogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos László (1973) Marlowe Doctor Faustusának összevetése a Faust-téma különböző változataival. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dugántsy Mária (1973) Mordvin rituális siratóénekek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dén József (1973) Leképezés-félcsoportok és számítógépes vizsgálatuk. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dénes Etelka (1973) A munkaidő és a munkaidő-csökkentés feltételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dózsa Erzsébet (1973) Déry Tibor színházi kisérletei három avantgarde dráma tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Döbrössi Magdolna (1973) Az igeragozás nyelvhelyességi kérdései a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Effinger Ferenc (1973) Az erdélyi román nemzetiségi kérdés története 1868 és 1900 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Endre Istvánné Körösztös Márta (1973) Az apaság vélelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Ildikó (1973) A polgári eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdélyi Iván (1973) Török hadjáratok Magyarország és Ausztria ellen a mohácsi csata után 1526-1532. Kőszeg ostroma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Katalin (1973) Az első éves főiskolai hallgatók képzőművészeti érdeklődésének pszichológiai elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Erményi Lajos (1973) A tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Dr. Faludi Lajosné (1973) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és egyes különös eljárási rendelkezéseinek egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faludi Éva (1973) A modern filművészet Jancsó Miklós filmjeinek tükrében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Ferenc (1973) A Szentesi 48-as Népkör alapszabálya és jegyzőkönyve 1870-1874. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Faragó Gézáné (1973) A magyar bauxit ásványtani összetételének timföldgyártási vonatkozásai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Faragó Zoltán (1973) A képviselők és választók kapcsolatának elmélyülése, megbízatásaik országgyűlésen kívüli teljesítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Éva (1973) Problémák a szállítási szerződés teljesítésének köréből. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Zoltánné Váczi Anna (1973) Hazánk egészségügyi igazgatása a szocialista egészségügyi alapelvek tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas András (1973) Müszálgyártás [!műszálgyártás] : különös tekintettel a hazai vonatkozásaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Győző (1973) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Zsuzsanna (1973) Cilindrikus algebrák egy matematikai-logikai és programozáselméleti alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ágnes (1973) Kecskemét társadalmi, politikai és kulturális életének főbb vonásai a kiegyezéstől a századfordulóig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fejér Gézáné Pócsai Elvira (1973) Útügyek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Márta (1973) A munkaügyi viták keletkezésének okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Tamásné Hegedűs Márta (1973) A prostitúció kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feldmájer Lívia (1973) Az egyén jogalanyiságának helyzete a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Erzsébet (1973) Az ügyészi vád és vádképviselet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fiedler Péter (1973) Prostitúciós jellegű bűntettek kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forczek Zoltán (1973) Szank község forrásai és irodalma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frankovics Zsolt (1973) Devizagazdálkodásunk a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frankovics Zsoltné Polgár Orsolya (1973) Gyámügyi igazgatás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frey Katalin (1973) Aus der Siedlungsgeschichte und Volkskunde des Dorfes Bikal (Komitat Baranya). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Erzsébet (1973) A gyermekelhelyezés és gyermekláthatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földessy László (1973) Fasizmus irodalma Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földy Dániel (1973) A szocialista gazdálkodó szervezetek egymásközötti fizetéseinek problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füsti Molnár Zoltán (1973) Az individuum a jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Gáborné Bódi Rózsa (1973) Mulasztás, és perbeli következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galli Márta (1973) A lírai művek iránti érdeklődés és tanításának problémái az általános iskola 5-8 osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Garai Aranka (1973) Az 1931. évi képviselőválasztások Szegeden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerda Katalin (1973) A magyar illetékrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greskovits Pálné (1973) Szentes növénybiológiai telepe a Kertészeti Kutató Állomás. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Gulyás Erzsébet (1973) Az Egyesült Államok vietnami intervenciójának átfordulása agresszióvá. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Guti János (1973) A községi VB. titkár jogállása az új tanácstörvény alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyulai Gábor (1973) A versenyjog kérdései a szocializmus gazdálkodási viszonyai között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál József (1973) Tanulási motívumok és pályaválasztási orientáció serdülőkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Pálné (1973) A Magyar Kommunista Párt 1945. május 20-21-i pünkösdi konferenciáján meghirdetett program és a Független Kisgazda-, Földmunkás és Polgári Párt ezzel kapcsolatos politikája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Sándorné Szabó Gabriella (1973) A büntető eljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göndös József (1973) Zrínyi Miklós és az államtudomány. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hadnagy Ildikó (1973) Baja társadalmi és politikai viszonyai 1918-1921-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász Mária (1973) A fegyelmi felelősségről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Handke Peter (1973) Das moderne deutsche Drama. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi László (1973) A mezőgazdasági termékértékesítési szerződés hatékonysága az új jogi szabályozás alapján és ítélkezési problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Ágnes (1973) Büntetések és intézkedések rendszere és fejlődésük a kor társadalmi fejlődésével összefüggésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Heckel Zsuzsanna (1973) Az ifjúság fejlődésének büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hecskó János (1973) A személyiség érzelmi életének megismerése a 10-14 éves korban (általános iskola 5-8. osztálya). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hegedűs Ilona (1973) A fogalmak szerepe a jogalkotásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Helle Gizella (1973) A vállalatok belső szervezete és igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herke Istvánné (1973) A pécsi Tanárképző Főiskola és Történelem Tanszékének 25 éve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hermán Judit (1973) A keresztnévadás hatóerői Hódmezővásárhelyen a XIX. században. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hidvégi Éva (1973) Beszédtechnika - gyermekeknek. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hodosy Márta (1973) Az államigazgatási határozat bíróság előtti megtámadásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Péter (1973) A személyi földtulajdonjog egyes kérdései a belterületen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hunyadi Éva (1973) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hámori János (1973) A tanácsi szervezet változásai a második tanácstörvénytől (1954. évi X. tv.) napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hárs Erzsébet (1973) A huminsavak vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hárshegyi Frigyes (1973) Az akkreditívvel kapcsolatos néhány jogi kérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Ilyés Imre (1973) Mezőgazdasági termelőszövetkezetek feletti törvényességi felügyelet vizsgálati módszerei és szempontjai Hajdúnánás város gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványosi Szabó Éva (1973) A szabadságvesztés egyes elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Jaczkó Hedvig (1973) A terhelt kihallgatásának kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Anna (1973) Az igazság megállapítása a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janklovics Tibor (1973) A jogtudat fogalma és egyes vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jantyik István (1973) A gyermekek beszédkészségének alakulása az ecsegfalvi napközi otthon első - második osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

K

Kadosa Imre (1973) Digitális berendezések huzalozásának optimális számítógépes tervezeztetésről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kakukk Györgyi (1973) Pestlőrinc története a századfordulóig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Kanyó Béláné (1973) Babits Mihály lírája a 20-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap Antal (1973) Kalocsa város ipari fejlődése a XVIII. századtól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona Lenke (1973) Az állami vállalat egyes polgári jogi kérdései az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertai Jánosné (1973) Kecskemét műemlékei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kertész Lászlóné Princzinger Márta (1973) Jótállási rendszerünk korszerű szabályozásának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerék Ágnes (1973) Társasbíráskodás - egyesbíráskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerényi János (1973) A szőlő- és gyümölcstermelő szakszövetkezet szervezeti félépítése és belső irányítása, különös tekintettel a kiskőrösi járás szakszövetkezeteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Béla (1973) Vegyszeres gyomirtás : különös tekintettel a hazai viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kis Klára (1973) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Mária (1973) A morfin. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisfaludi Péter (1973) Államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Anikó (1973) Az igetövek vizsgálata értekező próza alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Béláné (1973) Tompa nagyközség kulturális múltja, jelene és jövője. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Ferenc (1973) Az OTP szervezete, feladatai, működése, különös tekintettel a KST munkájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Karolina (1973) Találós kérdések modellálása. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Lajos (1973) A termelőszövetkezeti tulajdon kialakulása és fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Márta (1973) A fényképezés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kluka Adrienne (1973) A zenei szemléltetés lehetőségei és módjai a 7. osztályos irodalomtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Koczka Éva (1973) Speciális prevenciót célzó intézmények a szabadságvesztés büntetés végrehajtása alatt nem álló elítéltek viszonylatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koczor Márta (1973) Az olvasóvá nevelés problémái az általános iskolai irodalomoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Korhec Tamás (1973) A vállalatok munkajogi anyagi felelőssége az összehasonlító jog szellemében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Korláth Gyuláné Seres Ilona (1973) A kerületi hivatalok mint elsőfokú szabálysértési hatóságok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1973) A közrend- és közbiztonsággal kapcsolatos szabálysértési eljárások rendőri feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gábor Zoltánné (1973) Prózaírói törekvések az 1820-30-as években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1973) A nagyrévi "Béke és Barátság" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet fejlődésének vizsgálata, különös tekintettel az 1967-71-es évekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Margit (1973) Többek közös károkozásának szabályozása különös tekintettel a termelőszövetkezeti jogra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Piroska (1973) Csongrád-Bács-Kiskun és Békés megye munkásmozgalmának története 1900-1914. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozma Erzsébet (1973) Bonyhád története a török kiűzésétől az 1848-49-es forradalom és szabadságharc bukásáig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kucsera Jánosné (1973) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kunhalmi István (1973) A tanács vb. igazgatási osztályának szervezete, működése, különös tekintettel a szabálysértési ügyintézésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurcz Klára (1973) Örkény István egyperces novelláinak szerkezete. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kutacs Mária (1973) Az urbanizáció kérdései Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kutasi Kornélia (1973) Büssü úrbéri birtokrendezési pere. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutny Nándor (1973) A szocialista állam funkciói, funkcióformái (tekintettel a kulturális forradalom főbb aspektusaira). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádas László (1973) A bíróság elé állítás vádirat és tárgyalás kitűzése nélkül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Marianna (1973) A tanúbizonyítás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Ladányi Antal (1973) A fiatalkori bűnözés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lapp Jenő (1973) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lendvai Mária (1973) Az ifjúság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel András (1973) Adatok a fiatal Révai József "etikus" nézeteinek kialakulásához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lukszics János (1973) Az 1945. évi földreform Rád községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lunkán Ilona (1973) Egy magyar és román etnikumú község (Körösszegapáti) helytörténete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lőrincz László (1973) Korrupciós bűncselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magyar Anna Mária (1973) Aritmetikai eljárások parallel szorzásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Lajos (1973) Vasúti közlekedési bakesetek kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majoros György (1973) Állam - jog - gazdaság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Tibor (1973) A tanácsi vállalatok irányításának szervezeti problémái az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mareczky Ferenc (1973) A termelőszövetkezeti jog fejlődési szakaszai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Jánosné Gallé Mariann (1973) Nagyenergiájú [!nagy energiájú] foszfátészterek meghatározása egymás mellett izomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Matusovits Tamás (1973) Kártérítési formák és gyakorlat a felelősségbiztosítás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Meszlényi Éva (1973) Társasbíráskodás, egyesbíráskodás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Mária (1973) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikola Julianna (1973) A vállalati szintű szabályozás kialakulásának indokai, azok jogforrási jellege. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikula Mária (1973) A proletárdiktatúra funkcióinak alakulása Magyarországon 1948-tól 1968-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ágnes (1973) Fellebbezési rendszerünk a polgári peres eljárásokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Tibor (1973) A jogi személy relatív jogképességének néhány időszerű problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Ferencné Kapus Mária (1973) Hódmezővásárhely társadalmának statisztikai adatai 1900-1949 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Tiborné Papdi Etelka (1973) Az állam javára való marasztalás és a gazdasági bírság egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Monory Bulcs (1973) Az euthanasia büntetőjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros László (1973) Ráckeve a feudalizmus béklyóiban : a mezőváros és az uradalom perei a XVIII. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Móra János (1973) A büntetőeljárási jog egyszerűsítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Béla (1973) A javító-nevelő munka intézményének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Béláné (1973) A török uralom egyes kérdései Kecskemét város történelme alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy István (1973) Devizajog és fizetési egyezmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1973) A történelemtanítás segédeszközei a Szovjetunió orosz nyelvű alapozó iskoláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Mártonné (1973) Török Gyula: A porban : műelemzés strukturalista vonásokkal. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1973) A községi tanácsegység szakigazgatási szervének irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagymihály Gábor (1973) Az állami tevékenység, alapvető iránya, hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nuszbaum Magdolna (1973) Szeged város polgárainak vagyoni és társadalmi helyzete a XVIII. században a végrendeletek tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyíri Béla Zoltán (1973) A magyar népköztársaság alkotmányának módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nádas Andrásné Fehér Mária Klára (1973) Az auditív szemléltetést biztosító eszközök és felhasználásának módszerei az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Négyessy Béla (1973) Az ügyész részvétele a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Edit (1973) Szándék és megvalósítás konfliktusa a főhősökben : Németh László társadalmi drámái. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Németh Miklós (1973) A házigalamb /columba livia/ szívpitvarának elektrofiziológiai és mechanikai sajátosságai különböző kísérleti feltételek mellett. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

O

Oláh András (1973) A magyar adórendszer különös tekintettel a lakosság adóira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ombódi Pálné (1973) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései. Az állami gondozásba vétellel kapcsolatos eljárásról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Éva (1973) A szocialista állam keletkezésének két útja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pajor Márta (1973) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet néhány tartalmi és módszertani kérdése, különös tekintettel Bács-Kiskun megyében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pap Sándorné (1973) A gyermekvers - gyermekirodalom fejlődése a felszabadulás után. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Papdi Mária (1973) A nemzetiségi kérdés megoldása Magyarországon 1848-tól 1868-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Papp Andrásné (1973) Az ellenforradalmi rendszer első évtizedének külpolitikai koncepciói. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataki Erzsébet (1973) A társadalmi tulajdon büntetőjogi védelmének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataky Miklós (1973) A vállalati alapok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataky Miklósné (1973) Az állami költségvetés szerkezete és elkészítésének elvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pecznyik Ibolya (1973) A gondolati líra sajátosságai Illyés Gyula Új versek című kötetében. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pesti Imre (1973) Üllő község története 1945-1970. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Petrik Orbán (1973) Baleseti kártérítés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pinczési István (1973) A vámbűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Ilona (1973) Nazarénusok és agrárszocialisták. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Piros Mihály (1973) Egy másodrendű differenciálegyenletekkel kapcsolatos funkcionál szélsőértékének meghatározása számítógépen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Plánka József (1973) Geofizikai kutatások Monte-Carlo modellezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prém Margit (1973) Csanád megye a Mária Terézia féle úrbérrendezés idején. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pusztai Imre (1973) A méltányosság és az igazságosság viszonya a jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péczeli Erika (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfai Jánosné Széchenyi Ildikó (1973) A tavi és folyami kagylók bélcsatornájának összehasonlító szövettana. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Pósa Ibolya (1973) Az államigazgatási dolgozók képesítése és képzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rab Ferenc (1973) A bürokrácia, mint az állam elidegenedésének egyik megnyilvánulási formája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakita Gáborné (1973) Visszaeséses egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai Éva (1973) Állam, politika és környezetvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reile Elemer (1973) Az építésügyi igazgatás jogrendje és funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Remenyik Ernő (1973) Bírósági ítéletek munkavédelmi ügyekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rimóczi Natasa (1973) Szókincs- és kifejezőkészség-vizsgálat a tiszakécskei általános iskolák 5-8. osztályában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Rákos Istvánné (1973) Irrealitás és valóság Tamási Áron novellisztikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rényi Miklós (1973) A különböző típusú városok igazgatási szervezete közötti különbségek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsa Mária (1973) Tiszaszentimre és Tomajmonostora földrajzi nevei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

S

Sajó József (1973) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Scherer Ferenc (1973) Az algoritmus fogalma és különféle realizációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Béla (1973) A szövettani vizsgálatok során alkalmazott növényi mikrotechnika alapjai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sinka Ágnes (1973) A vállalatok közötti szerződésszeges, különös tekintettel az építési szerződésszegesekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipka Rózsa (1973) Németh László Irgalom c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somlyai Károlyné Horváth Klára (1973) A házastársi vagyonközösség szabályainak alkalmazása a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somodi Ilona (1973) Tolsztoj filozófiája kisregényeiben : Kreutzer szonáta, Ivan Iljics halála, Hadzsi Murát. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szablics Imre (1973) A jog hatékonyságának szociológiai problémái (Előfelvetések az új lakásügyi rendelkezések hatékonyságának szociológiai megközelítéséhez). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Antal (1973) A Magyar Népköztársaság alkotmányának módosításai 1949-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Csaba (1973) A tanács Végrehajtó Bizottságok szociálpolitikai feladatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Edit (1973) Egy iskolaközösség nevelésszociológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Erzsébet (1973) A mezőgazdaság szocialista átszervezését segítő intézkedések és jogszabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1973) A terhelt kihallgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Józsefné (1973) Szarvas gazdasági, társadalmi, politikai viszonyai 1918-1920 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mihály (1973) Termelőszövetkezeti földhasználat és földtulajdon kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Sándor (1973) Szeged gazdasági, társadalmi és politikai viszonyai az 1922-es nemzetgyűlési képviselőválasztások tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándorné (1973) Sav bázis titrálások elméletének programozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szaksz Béla (1973) Egy kollégiumi tanulócsoport társasszerkezetének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalai Ottilia (1973) Kecskemét város népessége a török uralom előtt és után. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szathmáry Szabolcs (1973) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári N. Bálintné (1973) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti döntőbizottság anyagi és eljárásjogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres János (1973) Békésszentandrás helytörténete, különös tekintettel az árvizekre, az öntözéses gazdálkodásra és az ivóvíz ellátására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentgyörgyi Margit (1973) A társadalmi igény tükröződése a tantervek művelődési anyagában a dualizmus korában, különös tekintettel a történelem tantárgyra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Lászlóné Köteles Mária (1973) A testi sértés bűncselekményének elméleti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sziágyi István (1973) A neofasizmus és megjelenési formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Éva (1973) Védelem a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely József (1973) Beállítódás és transzfer a problémamegoldásban és a probléma megoldó gondolkodás fejlődésben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Székely Szűcs Imre (1973) Tervező vállalatok kollektív szerződéseinek elemzése, különös tekintettel az alanyok jogaira és kötelezettségeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szüts Istvánné Czirok Zsuzsanna (1973) Megyei tanácsok VB tervosztályainak feladatai és tevékenysége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke György (1973) Irodalmi vizsgálatok szemiotikai vetületben, különös tekintettel az újítás problematikájára. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőke Péter (1973) Korrupciós bűncselekmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőllősi Tóth Katalin (1973) Tematikai és formai változás Tömörkény novelláiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szőnyi Józsefné (1973) A hűtőgépgyár története (1952-1972). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs Zoltán (1973) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sárfi Ildikó (1973) Védő- és óvóintézkedések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sós Dánielné Dobos Gizella (1973) A szétválasztás és korlátozás módszerének alkalmazása a diszkrét programozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő József (1973) A jogi normák hatékonyságának vizsgálatához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sütő István (1973) A személyzeti politika és a tanács személyzeti munkájának jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Margit (1973) A járási hivatal és a megyei tanács irányító, ellenőrző tevékenysége a községi tanácsok szakigazgatási szerve irányában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tandi Lajosné Honti Katalin (1973) Képzőművészeti szemléltetés a magyar irodalom tanításban az általános iskola 5-8 osztályaiban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tanács Rozália (1973) Jogorvoslat az államigazgatási eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarajossy Béla (1973) A szocialista gazdálkodó szervek alapképzése, különös tekintettel a részesedési alapra, annak képzésére és felosztására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarnai László (1973) A kellékszavatosság néhány elvi kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tassy Piroska (1973) A magyar parasztság helyzete a XIV-XV. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Terjék Mária (1973) A fegyelmi büntetés kiszabásának feltételei a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Till Mária (1973) Mezőtúr város történelmi áttekintése 1910-ig, különös tekintettel a századfordulóra, a "Mezőtúr és Vidéke" című újság alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tokai Ilona (1973) Pedagógus ábrázolás Németh László regényeiben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Torma Margit (1973) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tábori László (1973) A képviseleti szervek szerepének növekedése a szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1973) Katona István a történetíró. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1973) A tanácsi végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek ügyrendjével kapcsolatos kérdések, különös tekintettel a városi tanácsokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária Magdolna (1973) A közúti közlekedést veszélyeztető bűncselekmények az új büntető novella tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Tibor (1973) A függelemsértés, az elöljáró-, és szolgálati közeg elleni erőszak büntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Zsuzsanna (1973) Tulajdonnevek a műfordításokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Istvánné Apró Mária (1973) Az olvasóvánevelés : olvasóbarát szakkör tematikája az 5. osztályban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tóth Kása Gyula (1973) Társulási formák az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török László (1973) A nyomozási kísérletek eredményességét befolyásoló tényezők és a nyomozási kísérlet eredményeinek értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Berta László (1973) A genocidium. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tüttő Annamária (1973) A Balaton vizének virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Tőzsér Erzsébet (1973) A tanúkihallgatás egyes kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tőzsér Ágnes (1973) XV. és XVI. századi párhuzamos magyar szövegek nyelvtörténeti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Valter Terézia (1973) Geschichte der Gemeinde und Lautlehre der Mundart von Császártöltés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Valyon Etelka (1973) Iskolatelevízió az élővilág oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga Erzsébet (1973) Csúcshegy virágos növényei. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Varga János (1973) Személyi földtulajdonjog a zártkertben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Katalin (1973) Sarkadi Imre novellisztikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1973) A "Társadalmi Forradalom" repertóriuma (1907-1911). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Dudás Mihály (1973) Rokon vegyületek nukleofilitásának vizsgálata fenil-izo-cianátokkal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Ádám (1973) A tartási (életjáradéki) szerződések megszűnése a magyar és jugoszláv joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezsenyi Péter (1973) Tartási és életjáradéki szerződések néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh János (1973) Akusztikus alakfelismerés számológépes megvalósítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Pál (1973) A vállalat munkajogi anyagi felelőssége üzemi baleset esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhelyi István (1973) A beruházások finanszírozása, különös tekintettel - annak forrásait illetően - a fejlesztési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Katalin (1973) A kötbér jelentősége és hatékonysága a szocialista gazdálkodó szerveknél az új mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh Erzsébet (1973) Szabó Magda nőalakjai és helyük az írói világképben. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Vörös Tamás (1973) A Munka Törvénykönyve tanácsi szerveknél való végrehajtása különös tekintettel a munkáltatói jogok gyakorlására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Wingert Zsuzsanna (1973) A csalás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zombori István (1973) A Johannita Lovagrend története és gazdasági tevékenysége a Szentföld elvesztésétől a XIV. század közepéig, különös tekintettel Provence területére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsilinszky Ildikó (1973) A pedagógiai munka szempontjából problémás helyzetű gyermek személyiségének esztétikai aspektusu vizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Á

Ádók Vince (1973) Vállalati beruházások szabályozása az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Árpád Sándor (1973) A felsőmagyarországi végvárak szerepe a török elleni küzdelemben Buda elfoglalása után, a tizenötéves háború kezdetéig (1541-1593). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

É

Éliás Sára (1973) Az elbirtoklás jogintézménye hatályos jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ökrös Krisztina (1973) Kiscsoportok szerepe a kollégiumi nevelőmunkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ötvös Katalin (1973) A paradicsom-növény morfológiai és szövettani elemzése. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:50:40 CET.