Items where Year is 1972

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ö | Ü | Ő
Number of items: 317.

A

Ambrus Erzsébet (1972) Aluminiumgyártás [!alumíniumgyártás]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ambrus Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek konkrét kimunkálása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Arató Katalin (1972) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Arató Klára (1972) Dsida Jenő jelzőhasználata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Azsóth Tamás (1972) Az izsáki "Kossuth" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története megalakulásától napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B

Babinszki Erzsébet (1972) Az államigazgatási dolgozók fegyelmi felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Badak János (1972) A polgári eljárás alapelvei, a rendelkezési és a tárgyalási elv. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Dezsőné (1972) A szaktárgyi előkészítő munka az általános iskola alsó tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bakó Attila (1972) Véges áramkörök absztrakt modellje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balasi Franciska (1972) Zeusz-portré a homéroszi eposzok alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Katalin (1972) A Magyar Pedagógia (1935-1971) és a Századok (1963-1971) évfolyamai történelmi tantárgypedagógiai cikkeinek tartalom- és névmutatója. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Tibor (1972) A kár megosztása a debreceni járásbíróság gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Zoltán (1972) A büntetőjogi büntetés és a megelőzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Ilona (1972) "Anyám szíve köré kristályosítottam a mindenséget" : Juhász Ferenc két eposzáról, az Apám-ról és az Anyám-ról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bandur Katalin (1972) Az olvasóvá nevelés kérdése az általános iskola felső tagozatában : a tanulók olvasottsági szintjének elemzése önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Barabás István (1972) A vállalkozási szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség magánszemélyek között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barna Mihály (1972) Tervezési szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartó Éva (1972) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Mihály (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belea Éva (1972) Buzanemesitésünk legujabb [!búzanemesítésünk legújabb] eredményei, különös tekintettel a Nagy-Alföld viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bem Istvánné Schneider Mária (1972) Szinteződés és tömbösödés Lengyel József Igéző című kisregények többszörösen összetett mondataiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benedek Szabolcs (1972) Alakfelismerő algoritmusok és alkalmazásuk az orvosi diagnosztikában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berentés Béla (1972) Az egységes ingatlannyilvántartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertóty László (1972) Jövedelemelvonás a vállalati gazdálkodásban, különös tekintettel az építőipari vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihari László (1972) Ideológia - állam és jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bihary Gézáné Mónus Erzsébet Katalin (1972) Felelősség a külkereskedelmi gyakorlatban - különös tekintettel a szerződésszegésért való felelősségre a szocialista jogban és az angol jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bitskey Tiborné (1972) Az epe endotoxin detoxifikáló hatásának vizsgálata patkányokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bobó B. Anna (1972) A vöröshagyma és a fokhagyma tanítása az általános iskola 5. osztályában csoportmunkában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boda Mihály (1972) A mezőgazdasági termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Judit (1972) Szakértő a polgári perben és a valószínűsítő szakértői vélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Balázs (1972) A nagyvállalatok néhány közgazdasági és jogi kérdése az indirekt irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor József (1972) Két hangtani jelenség - az í-zés és az á utáni o-zás - Sopronkövesd nyelvjárásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Antal (1972) A mögöttes felelősség esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boldizsár Antalné (1972) Kármegosztás bíróságaink gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbényi Lajosné (1972) Kun Béla: A nemzetiségi kérdés megoldásáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borgulya Mária (1972) A Szarvasi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros Zsuzsanna (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Bottyán Lászlóné (1972) A jogsértés mibenléte és egyes elméleti megállapításai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Budai János (1972) A felszabadulás és a földreform Kétegyházán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buza Györgyné (1972) A tanulók aktivizálásának lehetőségei, módszerei, eszközei az általános iskolai történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bácskai Lajos (1972) Thomas Mann és József Attila kapcsolata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bánkúti Antal (1972) A tanácsi szervezet fejlődése a II. Tanácstörvénytől (1954. X.) napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány László (1972) Kosztolányi prózájának logikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csabai Andrásné (1972) Ady Endre: "Új versek" és "Vér és arany" című kötetei az egykorú viták tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csamangó Szilveszter (1972) Választási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csapó Imréné (1972) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csatlós Olga (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdéséi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csenki Ferenc (1972) A földügyi szakigazgatás új vonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Csaba (1972) A Bretton Woods-i rendszer válságának bemutatása a dollár múltján és jelenén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Klára (1972) A szabadságvesztés büntetés és végrehajtása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csányi Istvánné (1972) A letkési népnyelv zárt í-zése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czegléd Anna (1972) Vizsgálatok különböző békafajok szívizomszövetén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czene Magdolna (1972) Gondolatok az akaratszabadság és a büntetőjogi felelősség kérdéseiről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Céhmester Margit (1972) Ragadványnevek Ecséd községben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Daróczy Bálint (1972) Az utazó ügynök probléma egy megoldó algoritmusának alkalmazási lehetősége iparvállalati feladatok megoldására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Gábor (1972) A cigánykérdés pszichológiai pedagógiai problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák János (1972) A termelőszövetkezeti tagok nyugellátásának néhány gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domonkos István (1972) A kötelező beadás rendszerétől a mezőgazdasági termékértékesítési szerződésig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dornbach Mária (1972) Szigetújfalu német lakosságának népi táplálkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Dudits Dénesné Molnár Judit (1972) Ady Endre költői világa az Új versek idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dunai Erzsébet (1972) Műveleti növényeink vegyszeres növényvédelme különös tekintettel a korszerű kémiai eljárásokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dániel András (1972) A mezőgazdasagi termékek forgalma és az idevonatkozó szerződés új szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Zsuzsanna (1972) A tök és rokonai című anyagrész frontális és csoportos oktatási formában való feldolgozása. A csoportos oktatási forma tapasztalatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Eitmann András (1972) Regionális eltérések Kolumbia modern gazdaságában (Mi van a kávémonokultúra mögött?). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Eitmann Andrásné Almási Éva Erzsébet (1972) A Gracchus testvérek mint szónokok (Tiberius és Gaius Gracchus szónoki tevékenysége a politikai fellépésükre vonatkozó fragmentumok tükrében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Emma (1972) 4-metoxi-benzálanilin hidrolizisének [!hidrolízisének] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas István (1972) A történelmi múlt és magyarságszemlélet kialakulásának forrásai Németh László esszéírói munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Margit (1972) A méltányosság és a szocialista állam- és jogelmelét. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Mihályné (1972) A zsidó nép és vallás főbb korszakai a Biblia kialakulásáig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Rozália (1972) Mellérendelt összetett szók a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Mária (1972) A nyomozási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Mária (1972) Énekpedagógiai módszerek alkalmazása a verstanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Ferenc (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Katalin (1972) Nevelőotthoni gyerekek személyiségjegyeinek visszatükröződése rajzaikban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor Márta Zsuzsanna (1972) A perui gazdaság és társadalom néhány kérdése az 1920-40-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forrai Mihályné (1972) A növényélettani kísérletek szerepe a kauzális gondolkodás fejlesztésében az élővilág tanítása során. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frech József (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián György (1972) A szokások kialakulása és fejlődése az általános iskola harmadik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Ágoston (1972) A tárgyalás előkészítése a magyar szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábri Dániel (1972) Oroszország külpolitikája a XX. század elején különös tekintettel az orosz diplomácia balkáni politikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Tamás (1972) Változások a járási közigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Garay Tamás (1972) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezettel szemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdag Teréz (1972) Cseppfolyós és légnemü [!légnemű] tüzelőanyagok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gedeon Tihamérné (1972) A fellebbezési eljárás államigazgatásunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely László (1972) A jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdései a szocialista jogelmelétben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Glasz Zsuzsa (1972) A házasságfelbomlást befolyásoló tényezők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goda Imre (1972) Pável Ágoston költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Goldmann Leonóra (1972) Bibliai vonatkozású közmondások szólások és szóláshasonlatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gonda Gizella (1972) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gorza Jenő (1972) Több munkaviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grundmann Frida (1972) Hazai szénanalitikai vizsgálatok eredményeinek összehasonlítása az NDK-ban közölt adatokkal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Katalin (1972) Szerződésen alapuló tartási viszonyok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gutay Jánosné (1972) A kender feldolgozása /Bodrog/ Szentesen. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyólai Katalin (1972) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyöngyössy Zsuzsanna (1972) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábossy Zsuzsánna (1972) A személyhez fűződő jogok kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Ilona (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gál Magdolna (1972) A rákospalotai nyelvjárás néhány hangtani kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gál Mihály (1972) A tanácsvezetői jogkör szélesítésének a lehetőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdu Koppány (1972) A nemperes eljárások egységesítésére irányuló törekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmos Péter (1972) A mezőhegyesi Béka-tó zooplanktonjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász Sarolta (1972) Jelenkori kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hargita Gábor (1972) Adatok a veréb táplálkozásához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harsányi Sándor (1972) Üzérkedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haszán János (1972) Raffai Sarolta írói munkássága (1930-). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatvani Miklós (1972) A jogviszonyelmelét általános kérdései a szocializmus építésének időszakában, különös tekintettel a büntetőjogi viszonyra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hodobay Ágnes (1972) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasút fuvarozóéra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holler Imre (1972) Az orosz jobbágyfelszabadítás története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Istvánné (1972) Modern kriminológiai irányzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth István (1972) A neurózis. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1972) A tanulóknak az általános iskola felsőtagozatában [!felső tagozatában] élővilág és földrajzból megszerezhető kémiai ismereteiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hovanyecz Tamás (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hévvizi Sándor (1972) A zárt e és nyílt e hangok váltakozása a XIX. századi magyar költők rímeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Igriczi Zsigmond (1972) Adatok az állathullák insecta faunájához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Illés Tóth Erzsébet (1972) Állam, társadalom és egyén /Különös tekintettel a gyarmati sorból felszabadult arab államokra/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Imolya Imre (1972) A személyi földtulajdon Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Irázi István (1972) A geszti termelőszövetkezeti mozgalom története 1970. december 31-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

J

Janecskó Andrásné Tass Katalin (1972) A verbális és nem-verbális elemek szerepe a párbeszédben : Móricz: Forr а bог c. regénye alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jankó Árpád (1972) Archaizálás Tamási Áron: Hazai tükör c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenei Ilona (1972) Balázs Béla drámaírói és filmesztétikai munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jordán Éva (1972) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Imre (1972) A fuvarozó felelőssége: különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Judit (1972) A városigazgatás, várospolitika egyes kérdései Hajdú-Bihar megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Margit (1972) Francia pozitivizmus és a magyar irodalom Toldy István: Anatole. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jászai Júlia (1972) Megelőzés és büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jósa Miklós (1972) Az illetékek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Józó Jánosné (1972) Munkabér, anyagi ösztönzés és hatékonyság a klubokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kakuszi Ferencné Lakó Judit (1972) A főnévi és melléknévi mutató névmások használata és toldalékolása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás Kálmán (1972) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kantár Mária (1972) A magyar kommunista írók a Szovjetunióban (Zalka Máté). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Sándor (1972) Állam, jog, szemelyiség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Az államigazgatási szervek fogalma, belső struktúrája, különös tekintettel a tanácsi igazgatási szervek helyzetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Imre (1972) Ladányi Mihály költői világképének vázlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Klára (1972) Az élet büntetőjogi védelmének fejlődése a hazai jogalkotásban és joggyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskés Ilona (1972) Programok és algoritmusok a kémia tanitásában [!tanításában]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kelemen József (1972) A termelőszövetkezeti tagsági vitás ügyek a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Józsefné (1972) Metonímiák és szinekdochék József Attila költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Julianna (1972) Az 1831. évi kolerajárvány Kisújszálláson. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kobán Anna (1972) Az Ajkai Szénbánya története 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch Ágnes (1972) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Antal (1972) Beckett. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Dániel (1972) A büntetési rendszer aktuális kérdései a szocialista államok büntetőjogában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korim János (1972) Magyarbánhegyes község és közvetlen környékének virágos növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács András (1972) Erdélyi József költészetének népi világa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Béla (1972) A népesedési viszonyok és a kivándorlás Endrődről a századfordulón. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Kováts Zoltánné (1972) Az argó szerepe Kertész Ákos stílusában Makra című regénye alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krajkó Margit (1972) Rokontartás különös tekintettel a gyermektartásra, és a házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krechova Mária (1972) Az isten-motivum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kresz Frigyes (1972) Szellemi központjaink fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Rozália (1972) 75 év a makói gimnázium történetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krisztin András (1972) A felelősség speciális esetei a közúti teherfuvarozás körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kukovecz György (1972) Potosi társadalmának néhány kérdése Orsua Y Vela krónikája alapján (Középpontban a XVII. századi "pártharcokkal"). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Dezső (1972) Derekegyház község története a felszabadulástól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kárpáti Kis Katalin (1972) A háztáji gazdaság kialakulása és fejlődése a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kónya Ilona (1972) A salétromsavgyártás technológiájának történeti áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Köcse Mária (1972) Az oktatással, neveléssel, tanulással kapcsolatos szólásaink, közmondásaink, szállóigéink. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körffy Kornélné (1972) A nemzeti bizottságok és a népi szervek megalakulása és működése 1944. december 26-tól az 1945. év végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendi József (1972) Horgos földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Körmendy László (1972) A szövetkezeti jogi szabályozás fontosabb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendy Lászlóné (1972) Az állami és termelőszövetkezeti tulajdon különbözősége közgazdasági és jogi szempontból és ennek hatása az állami vállalatok és termelőszövetkezetek gazdálkodására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kühn Jánosné (1972) Variációk egy témára : a Máról holnapra című regény és a Szakadék című dráma összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

ifj. Kürti Béla (1972) Mezőberény története a honfoglalásig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kürti László (1972) Államigazgatási és társadalmi szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Leb Judit (1972) A termelőszövetkezeti tagok háztáji gazdasága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lele Ferenc (1972) Dóc község története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lenkei Edit (1972) Választójogi szabályok alakulása 1945-től napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leonhardt Mária (1972) Csigák radulájának összehasonlító anatómiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovas Ibolya (1972) A vasárnap gyönyöre : Nagy László verseskötetének elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Luczo Istvánné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Sütő András: Anyám könnyű álmot ígér című művének nyelve alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Luterán László (1972) A titok védelme a magyar büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Gyöngyvér (1972) A válás társadalmi okai, jogkövetkezményei és ezek tükröződése a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László László (1972) Bolívia külkereskedelmének alakulása az 1952-es forradalom után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófy Katalin (1972) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Magony Jánosné (1972) Az MSZMP kongresszusai államunk fejlődésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Irén (1972) A zsidó-keresztény ideológia. Az apokrif evangéliumokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matyasovszky Ernőné (1972) Ellenőrző vizsgálatok a magyar igefüggvények területéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Meretei Judit (1972) Egy nyelvészeti jellegű módszer kialakítása az általános iskolás gyermekek értelmi fejlődésének felmérésére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Micsik Mária (1972) Szeged parkjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mityók Mária (1972) Ásotthalom néphagyományai és jeles napjai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Modok Judit (1972) A szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1972) A fiatalkorúak erőszakos bűnözése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Edit (1972) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Mária (1972) A programozott oktatás szerepe a felsőfokú kémia oktatásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnárné Büttner Mária (1972) Petelei István lélekábrázoló művészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mongyi József (1972) Kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muladi Imre (1972) Pályára való irányulás és a pályaválasztás tapasztalatai Csongrád városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai Anikó (1972) A kriminálpszichológiai irányzatok bűnözéstana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsik Sándor (1972) A történelemtanítás feladatainak, eszközeinek és módszereinek fejlődése a szakmunkástanuló intézetben Békéscsabán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mátyás Ferenc (1972) Tiszazug története legrégibb időktől a jobbágyfelszabadításig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Mérő Endréné Rajnai Zsuzsanna (1972) A szállítási szerződések létrejöttének problémai és a hibás teljesítés következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Ildikó (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Mészáros Imréné (1972) Ágasegyháza kulturális fejlődése : szociográfia : tények vágyak tervek egy hajdani virágzó, földig rombolt és ujjáépülő magyar őstelepülésről, Ágasegyházáról! Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Mária (1972) Az ikes igék ragozása Petőfi Sándornál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Pál (1972) "Akik messziről indulnak" - Egy általános iskolai diákotthonban folyó oktató-nevelő munka tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Adrienne (1972) Francia értékelések Magyarország XX. századi történetének néhány problémájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Edit (1972) A Szeged környéki szerb népi ikonok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1972) Az államok közötti utódlás néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy János (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Márta (1972) Benzál-anilin hidrolizisének és amincseréjének vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1972) A nemzetközi folyók jogi helyzete, különös tekintettel a Dunára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Éva (1972) Anyegintől Oblomovig : a felesleges ember típusának fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Narozsny István (1972) Termelőszövetkezetek egyesülése, beolvadása, szétválása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nikowitz Oszkár (1972) Sirmium a gepida- és avarkorban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyerges Gyula (1972) A garázdaság kriminológiája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyirádi Judit (1972) Eszközáramlás és társulási formák a szocializmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Náhóczki József (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Négyökrű Dezső (1972) Az új gyámügyi eljárás főbb rendelkezései a védő- és óvóintézkedéssel kapcsolatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Edit (1972) Németh László 1945 előtti társadalmi drámáinak hősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Ferenc (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Olasz István (1972) A művészi közlés és a nyelvi rendszer néhány közös sajátossága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Olasz Sándor (1972) A határozat visszavonása, módosítása és megsemmisítése a fellebbezési eljáráson kívül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Károly (1972) A bizonyítás alapkérdései a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Osváth Gedeon Emil (1972) A Gyermek és Ifjúságvédelmi Bizottságok működése Bács-megyében, a szocialista kriminológiai elmélet tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Pallai Sándor (1972) Közlekedés körében elkövetett veszélyeztetés kriminalisztikai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Palov Ágnes (1972) Rizstermesztés szerepe hazánkban, különös tekintettel Szarvas és környéke. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pap Flórián (1972) A szakszövetkezeti tagok szociális ellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paál Elemér (1972) Az ifjúság büntetőjogi védelme. Büntetőjogunk legfontosabb család és ifjúságvédelmi eszköze, az ifjúság elleni bűntett. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perneki Mihály (1972) A tőkés gazdálkodás kibontakozása a Mezőhegyesi Állami Birtokon 1867-1900. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petróczky Jenőné Cserháti Gabriella (1972) Gyula város demográfiai és közegészségügyi viszonyai 1848-1914. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pfleger Ernő (1972) Takarékbetétekkel előforduló visszaélések megelőzése és felderítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Poptyilikán György (1972) A végrehajtási eljárás egyszerűsítése és gyorsítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pozsár Éva Krisztina (1972) Helyesírási hibák két nyolcadik osztály tanulóinak dolgozatfüzetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálvölgyi István (1972) A közúti közlekedés veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálvölgyi Istvánné (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánczél Barnabás (1972) A birtokviszony alaki kifejezőeszközeinek megterheltsége a mai magyar nyelvben - Valamely prózai mű vagy verskötet nyelvi vizsgálata alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Gyula (1972) A közvetlen és közvetett demokrácia a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pécsi László (1972) A biológiai tárgyú ifjúsági irodalom olvasottságának vizsgálata a kunfehértói állami általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

R

Radnai László (1972) A Gyulai Polgári Fiúiskola története 1920-tól 1944-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Regős Gabriella (1972) Siedlungsgeschichte und Lautlehre der deutschen Mundart des Dorfes Hidas (Hidas község településtörténete és német nyelvjárásának hangtana). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rittersporn Gábor Tamás (1972) Észrevételek a magyar líra induló nemzedékeinek valóságképéről a Tűztánctól az Elérhetetlen földig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rohrmayer Ernő (1972) Győr zenei élete és a győri zeneiskola a 19. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rohrmayer Ernő (1972) Győr zenei élete és a győri zeneiskola a 19. században. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rózsa Ernő (1972) A szocialista forgalmi adó szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rózsahegyi János (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sajtos Éva (1972) A kötelesrész intézménye a Ptk. rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasi István (1972) A peres és a nemperes eljárások kapcsolata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Scheiling Mária (1972) Az igekötők elválásának és elválhatatlanságának kérdései a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebes Erika (1972) A népiskolai történelemtanítás története 1900-1945-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Seres Katalin (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezet földtulajdonának kialakulása és megszerzésének jogcímei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Seres Lajos (1972) Térképmunka az általános iskolai történelemtanításban az 5-6-7-8. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Seres Márta (1972) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklóssy Zsuzsanna (1972) Az öngyilkosság problematikája Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simics Zsuzsa (1972) A vállalkozási szerződés alanyainak jogi helyzete és a szerződés megszegésével kapcsolatos felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Erzsébet (1972) Sidonius Apollinaris és kora (Tanulmányok és fordítások). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Sándorné Tánczos Éva (1972) Az acélok felületi kezelése : kékoxidálás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos Katalin (1972) A Magyar Tanácsköztársaság hírei a "Pravdá"-ban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sipos Mihály (1972) A faktoranalízis és zenei alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siska Rozália (1972) A reformkor társadalom-politikai mozgalmának vetületei az irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Skobl József (1972) Hálózai folyamok fogalmának általánosítása és annak egy gyakorlati alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Slezák Bernát (1972) Döntési táblázatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Somogyi Tibor (1972) Az állami gondozásba vett gyermekek veszélyeztetettségének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Klára (1972) Makro Assembler kidolgozása a FACOM-R /FUJITSU LTD Japán/ elektronikus kisszámítógépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Julianna (1972) A polgári iskolai történelemtanítás története (1928-1945). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Sándor (1972) Dunapataj földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai István (1972) Az 5-8. összevont osztályában folyó történelemtanítás módszertani problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szanka László (1972) A hitelszerződésekből eredő követelések biztosításának módja és eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szathmáry Mária (1972) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szecskay András (1972) A hibás teljesítés egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegfű Imre (1972) Tanári továbbképzés (intenzív tanfolyam) záródolgozata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeghalmi Mária (1972) Metaforák és metonímiák Simon István költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemes Éva (1972) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulásának és továbbfejlődésének közgazdasági és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Gábor (1972) Az állam és az egyén viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Gáborné (1972) A szocialista törvényesség, a törvényesség érvényesülése az államigazgatási jogalkalmazói munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti János (1972) Egy fejezet Hódmezővásárhely történetéből 1526-1753. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikszai Sándor (1972) Szocialista egészségügyi igazgatásunk, különös tekintettel az Állami Közegészségügyi Járványügyi Felügyelet tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilvási Annamária (1972) A polgári eljárás szankciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szobonya Miklós (1972) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sztana Jánosné (1972) Az egzisztencializmus hatása néhány mai parabolára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szántó Judit (1972) A "Nyugat" és a szomszédos népek irodalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szögi Tibor (1972) Az államigazgatási szervek feladata a gyermek és ifjúságvédelem területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szücs Teréz (1972) Disszociációs állandó meghatározása potenciómetrikus titrálással, különös tekintettel a primér aminokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szücs Viktória (1972) Nagyvarsány története 1920-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőcs Mihály (1972) Papp Dániel prózaírói munkássága - Társadalom és jellemábrázolás Papp Dániel prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Zoltán (1972) A kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Sárkány Ernőné (1972) Az összetett szavak vizsgálata Nagy László Ég és Föld, Gyöngyszoknya és a Zöld Angyal című versei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Dr. Takács Józsefné (1972) A birtoklás és összetartozás magyar és német kifejezésformáinak egybevető vizsgálata. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Takács László (1972) Szentes város népesedési és mezőgazdasági viszonyai a 19. század második felében statisztikai adatok alapján (1850-1900). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Tallós Bálintné (1972) A nő Németh László irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Teleki László (1972) A tettesség fogalma, fajai és elhatárolása a bűnsegélytől. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tetljak Pál (1972) Tótkomlós, Békéssámson, Kardoskút környékén előforduló gyógynövény flóra feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár János (1972) Munkavédelem a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tivadar János (1972) A szegedi fűszerpaprika agrobotanikai jellemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv i-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tolvaj Márta (1972) A farmosi és a tápiószelei népnyelv í-zésének összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tunyogi Balázs (1972) A testi épség, egészség büntetőjogi védelme. A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Antal (1972) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1972) A büntetőeljárási jog alapelveinek rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Gyula (1972) A társadalombiztosítási szerv által nyújtott ellátások megtérítésének gyakorlata a Volán 5. sz. Vállalatnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1972) Újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1972) M. Porcius Cato pályafutása szónoklatai tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törökgyörgy József (1972) A tröténelemtanítás módszertanával kapcsolatos írások a "Pedagógiai Szemle" eddig megjelent évfolyamaiban (1951-1970). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tőke Anna (1972) A védő a büntetőeljárási jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujfaludi László (1972) Isaszeg és Dány községek urbéri perei, birtokviszonyainak kialakulása a XVIII. század végétől a XIX. század végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ujvári József (1972) Az építésügyi igazgatás feladatai, szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urhegyi Béla (1972) A szocialista állam funkcióinak kifejeződése a szocialista jogalkotásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

V. Fodor Endre (1972) Az elítéltek nevelése a szabadságvesztés-büntetés végrehajtása során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Ilona (1972) A nyílt o-zás / ill. ó-zás / és a nyílt ö-zés / ill. ő-zés / tendenciájának öszszehasonlitása Kemence és Bernecebaráti községekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Mária (1972) A hazaszeretetre és proletárinternacionalizmusra nevelés az általános iskolai történelem- és énekoktatásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Tibor (1972) Bella István költészetének fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Mária (1972) Lírai vallomások a film nyelvén Szabó István alkotásai a megújult magyar filmművészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veréb Balázsné (1972) Munkaerőgazdálkodás és bérmechanizmus az állami vállalatokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vigh László (1972) Az iskolatelevízió történelmi adásainak tervszerű felhasználása és az ezzel kapcsolatos módszerek alkalmazása az általános iskola 8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vlaj Lajos (1972) A hatalom és a társadalom dialektikájáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vándor Rudolf (1972) A joghézag kérdése a mai magyar szocialista jogelméletben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várvölgyi Éva (1972) Az ikes ragozás Arany János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weinper Emil (1972) A szonettről általában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Werger Mária (1972) A gazdasági döntőbizottsági eljárás és egyes intézményeinek a polgári eljárással való azonosságai és különbözőségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zahorán Jánosné (1972) Az alsó és felső tagozat közötti átmenet tartalmi és módszerbeli kérdéseinek kimunkálása a nyelvtan-helyesírás területén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zalay Éva (1972) Fekete István állatregényei Didaktikai elemzés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zorn Antal (1972) A katolikus népoktatás helyzete a kalocsai érsekség területén a Visitatio Canonicák tükrében 1711-1806. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zám János (1972) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldi László (1972) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a gyulai járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ács Viktor (1972) Kunadacs története a legrégibb időktől a felszabadulásig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ágoston Lászlóné (1972) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Örlős Gáborné (1972) A magyar szocialista államigazgatás-tudomány eredményeinek áttekintése az 1950. óta megjelent főbb szakirodalmi művek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmössy Ildikó (1972) A byroni hős. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ő

Őze Sándor (1972) A törvényhozás és végrehajtás egységének elmélete és alkotmányos gyakorlata a szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 16:45:15 CET.