Items where Year is 1971

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á
Number of items: 317.

A

Dr. Acél Csabáné Kora Katalin (1971) A bírósági út kérdése és az ún. felülvizsgálati eljárások. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Adorján Lívia (1971) A lakásbérleti jogviszony megszűnése. Jogcím nélküli lakáshasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aknay Elemérné (1971) Nádasdladányi Arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ampovits Ágnes (1971) Erőszakos cselekmények kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Tibor (1971) A pedagógiai Erosz hajtóereje Németh László : Iszony és az Égető Eszter c.regényeiben : pedagógiai gondolatok elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B

Baricsa Edit (1971) József Attila a "Szépség koldusa" című kötetében a képalkotás jellegzetességei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartha Zsuzsánna (1971) A szegedi Ballagi „tósor” szikeseinek algavegetációja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartók Ágnes (1971) A polgári eljárásjog egyszerűsítésének és gyorsításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baráth Erzsébet (1971) Tárgyalás elmulasztásának jogkövetkezményei az elsőfokú eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Belea Éva (1971) Búzanemesítésünk legújabb eredményei, különös tekintettel a Nagy-Alföld viszonyaira. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bencsik Zoltán (1971) Az összevont osztályokban folyó történelemtanítás speciális kérdései és lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bene Kálmán (1971) A tömeg-kérdés szerepe Madách életművében, különös tekintettel Az ember tragédiájára és a Mózesre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczi Éva (1971) A fiatalkori bűnözés pszichológiai problémái tizennyolc elsőbűntényes fiatalkorú betörő vizsgálatának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bereczky Lászlóné (1971) Ócsa község mezőgazdasága a nagyüzemi szocialista gazdálkodás kibontakozásának útján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

dr. Berente Andrásné (1971) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berta Márta (1971) Székkutas földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bertha Klára (1971) Adalékok az onogurok történetéhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bialoskurski Kornélia (1971) A szegedi Ballagi „tósor” és Cserepes-sori tó zárvatermő flórája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bitó Ágnes (1971) A gyermek- és ifjúságvédelem egyes problémai, különös tekintettel a család szerepére és jelentőségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodnár Julianna (1971) A polgári nemperes eljárás néhány elméleti kérdése, különös tekintettel a fizetési meghagyásos eljárásra; s az esetleges egyszerűsítési lehetőségek néhány kérdése a polgári nemperes eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boholy András (1971) Bizonyítás kérdése a polgári eljárás fellebbezési szakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borgulya István (1971) Egy autokód eljárás a Minszk-22 gépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borka József (1971) A házastársi vagyonközösség intézményének fogalma, létrejötte és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boskó Sarolta (1971) Dózsa György a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozsonyik Ágota (1971) A polgári perrendtartás fellebbviteli rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bugya György (1971) Halandósági viszonyok részletes elemzése Szegeden a századforduló idején (1900). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Buza Mátyás (1971) Felnőttoktatás motiváló tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Buzder Lantos József (1971) MAMO /MINSZK assembly modul/ a MINSZK-22 operációs rendszere részére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bán Izabella (1971) A válás társadalmi okai és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóka Imre (1971) A Szeged környéki Tisza-ártér kalapos gombáinak meghatározása a spórák morfológiai tulajdonsága alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Böröcz Margit (1971) A büntető tárgyalás előkészítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Csanádi Lászlóné Grünfelder Ilona (1971) A Margit-legenda szóképzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh István (1971) A vállalati jövedelemszabályozás az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserhalmi Zsuzsanna (1971) Katona József jogi szemléletének fejlődése drámái tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csák Máté (1971) Állam - hatalom - politikai rendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőke Tibor (1971) Kollektív szerződés a gyakorlatban három élelmiszeripari vállalatot vizsgálva. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czene Valéria (1971) Az anilingyürü [!anilingyűrű] szubsztituált benzálanilinek reakciója benzilaminnal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czirják Jánosné (1971) A gyámhatósági eljárás, különös tekintettel az állami gondozásbavételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

D

Dankó Pál (1971) A demokratikus ifjúsági mozgalom története Békéscsaba városban 1944-1948 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dantesz Péter Antal (1971) A vállalati jövedelemelvonás elvi alapjai és gazdaságpolitikai jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Darányi István (1971) A vállalati beruházások jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Debreczeni Imréné (1971) A nyugat-európai második front létrehozásának története az antifasiszta nagyhatalmak politikájának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Demeter Sándor (1971) A Pp. fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos István (1971) A biztosítási szerződés keletkezésének módja, hatálya és megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos László (1971) Gyermek- és ifjúságvédelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Margit (1971) A különleges tartalmú predikativ szerkezetek Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Domoki Irén (1971) A jogelvek kérdése a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Zsuzsanna (1971) Vésztő földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dravucz Mihály (1971) Rendészeti igazgatás különös tekintettel a rendőrség igazgatásrendészeti tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dósa Mária (1971) A munka teljesítményét befolyásoló tényezők vizsgálata : a munka teljesítményének alakulása a két műszakban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Eisenkolb Ivorné (1971) Juhász Ferenc: A Szent Tűzözön regéi című kötetéből "A szent tűzözön regéi" című verspróza szóösszetételeinek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Elek Péterné Oláh Jolán (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Esze Júlia (1971) Az örökbefogadással és a kiskorúak láthatásával kapcsolatos gyámhatósági feladatok elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Faragó Mária (1971) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelősségének elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Jolán (1971) Versritmusú egységek Mikszáth Kálmán korai novelláiban a Tót atayfiak - Jó palócok c. kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fazekas Mária (1971) A szemelvények alkalmazása a történelemórán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér György (1971) A vállalati pénzügyek és számvitel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Sándorné (1971) A francia irodalom és kultúra a Nyugat 1908-1919-es évfolyamaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehérvári Szabolcs (1971) A legfelső bíróság elvi döntéseinek és irányelveinek jogforrási jellegéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fejér Marietta (1971) Mikszáth Kálmán nyelve és stílusa A tót atyafiak és A jó palócok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete János (1971) A Tiszatáj mg. termelőszövetkezet története (kecskeméti járás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Feltér László (1971) A közúti balesetekkel kapcsolatos gépjármű felelősségbiztosítás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi György (1971) Adalékok Cibakháza XVIII. századi történetéhez újjátelepítésétől a Mária Terézia féle urbérrendezésig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczi Károlyné Faragó Márta (1971) Az alkoholizmus kriminológiai hatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Frombach Dezsőné (1971) Alsó tagozatos előkészítő tevékenység a történelem szaktárgy tanítására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Futó Enikő (1971) Algológiai vizsgálatok Szeged környékén, különös tekintettel a vízvirágzások és talajvirágzások kialakulására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fábián Ferenc (1971) A gazdasági jog. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Noémi (1971) Bibliafordítások : Komjáti Benedek, Pesti Gábor, Sylvester János és Szenczi Molnár Albert fordításai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földvári Imréné (1971) Az 1957. évi IV. törvény és a gyámügyi eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füstös Józsefné (1971) A büntetőjogi felelősség sajátos kérdései a népgazdaság elleni bűntettek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Galambos Gábor (1971) A hálótervezési módszerekről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Galotti Gizella (1971) Az indulatszók szerepe Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gedei Márta (1971) Die deutsche Literatur zwischen 1917-1928 im Spiegel der ungarischen Zeitschrift "Nyugat". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gellérfi Lászlóné Bernáth Erzsébet (1971) A kényszerítő és biztosító intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerőcs Edit (1971) A jászberényi nemzeti tanács és direktórium 1918-19-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombos Piroska (1971) A tanácsok végrehajtó bizottságainak szervezete, feladata, működése, különös tekintettel a szakigazgatási szervek irányítására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gregus István (1971) Radnóti Miklós határozói igenév-használata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Grünwald Éva (1971) Szarvas története 1848-ban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Imre (1971) Az elemi iskolák története és az általános iskolák fejlődése Mohács városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyivicsán Andrásné Szenczi Irén (1971) A társadalmi tulajdon védelme a szocialista alkotmányokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuricza Jánosné (1971) Középiskolai tanulók közösségi kapcsolatainak erkölcsi motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győri Klára (1971) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával (Szemelvénygyűjtemény az általános iskola 8. osztályának magyar történelmi anyagához). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gárdosi Edit (1971) Die Deutsche Literatur im Spiegel der Zeitschriften "Napkelet" von 1930 bis 1940 und "Korunk Szava" von 1931 bis 1938. (A német irodalom a magyar folyóiratokban). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöry Jánosné (1971) Gyurkó László két drámája - Szerelmem, Elektra; Az egész élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

H

Hajdú Koppányné Balogh Valéria (1971) A polgári és büntető eljárás során hozott határozatok viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajnal Árpádné Fekete Berta Zsuzsanna (1971) Messerschmidt szamojéd kutatásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halmai László György (1971) A jogos védelem a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Zsolt (1971) A büntető eljárás egyszerűsítésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Hanitz Tiborné (1971) Weöres Sándor versek az óvodai verstanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hann Ferenc (1971) Gondolatok Komjáthy Jenő költészetéről, különös tekintettel lázadásának problematikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harsányi Katalin (1971) A végvári rendszer alakulása a tizenötéves háborúig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs Lászlóné Visnyei Mária (1971) Ikerszók Móra Ferenc műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Herczeg Ágnes (1971) A hagyományos paraszti gazdálkodás ismeretanyaga és szókincse Pakson (Szántás-vetés és aratás). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Homola Csabáné (1971) Szabó Lőrinc: Fegyvertelen /elemzés/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Ferenc (1971) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a közhasználatú autóközlekedés árufuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajosné (1971) Járványok hatása a népesség alakulására Pesten a 19. század első felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Lajosné (1971) A csoportos oktatás lehetőségei az élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Lászlóné (1971) Huminsavak viszkozitás mérései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Sándor (1971) A közvetlen kényszert tartalmazó intézkedések és alkalmazásuk a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Huber Bertalan (1971) Tanácsi fejlesztési alap gazdálkodás az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Imre Györgyné (1971) A cellulóz- és papirgyártás [!papírgyártás] fejlődése. A szolnoki cellulózgyár. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

J

Jakab Magdolna (1971) A termelőszövetkezeti tagok szociális támogatása a termelőszövetkezetek részéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Janurik Tamás (1971) Uráli szóstatisztikai vizsgálatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhari László (1971) Gondolkodásra nevelés az applikáció felhasználásával a 6. osztályos történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Gyuláné (1971) Szükséghelyzetek és szükségcselekmények a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jurányi Anna (1971) Az argó szerepe Kolozsvári Grandpierre Emil regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jároli József (1971) Orosháza község 1744-60 közötti össznépesség száma a korabeli források alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jászberényi Ágnes (1971) Néhány Szeged környékén előforduló, vadon élő zárvatermő növény rendszertani leírása, különös tekintettel a gyógyászatra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

K

Kallós Sarolta (1971) A szocialista vállalatok adói és adójellegű kötelezettségei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás György (1971) A vállalat felelőssége a dolgozói által a területére bevitt tárgyakért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás Kálmán (1971) A szállítási szerződés és annak teljesítése az újabb joggyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kasnyik Györgyné Bereczky Klára (1971) Vajda János politikai szemléletének alakulása költeményei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Katona Márta (1971) Az Annales és Kelet-Európa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kazi Magdolna (1971) A szegedi ballagi tósor zooplanktonja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kecskés Mária (1971) A lakosság adói, különös tekintettel a községfejlesztési hozzájárulásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keller Jánosné (1971) Csongrád város közegészségügye és népesedési viszonyai a 19. század második felétől napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerti Károly (1971) Egy motívum Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kilincsányi Tamás (1971) A történelemtanítás alsó tagozatos szaktárgyi előkészítő munkájának néhány kérdése az olvasás és környezetismereti tantárgyakban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Királyhegyi Ottilia (1971) Csongrád megye nemzetiségi viszonyai az 1910-1914-es népszámlálási adatok alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kisistók András (1971) A visszaesés egyes kriminológiai kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kispál Mária (1971) A politika differenciálódása és az állam funkciói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Zsigmond (1971) Az egészségügyi igazgatás, különös tekintettel a KÖJÁL feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss András (1971) Az 1920-26-os évek gazdasági, társadalmi, politikai, pártviszonyai Mo-on. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss János (1971) Békés mezőváros parasztsága a Mária Terézia korabeli urbérrendezés idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Katalin (1971) Költségvetési juttatások a vállalati gazdálkodáshoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Klement Ildikó (1971) Die Deutsche Literatur in Spiegel der Zeitung Pesti Napló 1931-35. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kliment Tiborné (1971) A történelem szaktárgyi előkészítése és megalapozása az alsó tagozat tantárgyaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Judit (1971) Hódmezővásárhely képe az irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Judit (1971) Móricz Zsigmond történelemszemlélete (az Erdély-trilógia alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolos Anna (1971) A bűnsegély elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koszorús Márta (1971) Az i hang betűjelének ékezése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács András (1971) A fiatalkorúak bűnözésének néhány kérdése Csongrád megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Emília (1971) A munkaügyi viták problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ferenc (1971) Az államigazgatási szervek fogalma, és belső félépítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Pál (1971) A pályaválasztás és szakmunkásképzés néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Istvánné Bókai Judit (1971) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kováts Antalné (1971) Az emberi méltóság és becsület védelme a büntetőjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kozma Andrásné Szabari Mária (1971) A falu és a parasztság József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kresz Frigyes (1971) Az iskolabútorok elhasználódottságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kósa Margit (1971) A nyereségrészesedés szabályozása a vállalati kollektív szerződésekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmendi János (1971) Nagymajláth betelepítése és élete 1843-1849-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövecses László (1971) Zamárdi története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőfalvi Lászlóné (1971) Az eufemizmusok és a kakofemizmusok az újságnyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

L. Nagy György (1971) Nemzetiségi jog a szocialista alkotmányban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Erzsébet (1971) Megelőzés és a büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lankás Magdolna (1971) Szolgálati idő bírósági problémai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel Marianne (1971) A bizonyítás alapkérdései a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lipták Judit (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati problémái a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Litkei Tamásné Kurki Éva (1971) A szocialista demokrácia és államéletünk fejlesztésének aktuális állam- és jogelmeléti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lucskai Zoltán (1971) Népballada-változatok ürügyén a népballadáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ludányi Anna (1971) Egy adott íráshibafajta okai : mássalhangzó- és magánhangzó kihagyások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láda Mária (1971) A biztosító és kényszerítő intézkedések a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lánczi Ferenc (1971) A mögöttes felelősség esetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lévai Péterné (1971) Általános iskolai diákotthoni pedagógiai tapasztalataim elemzése. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Lóczi Vilmos (1971) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola 5. 6. osztályának irodalomóráin. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

Magyar János (1971) Reliktum növények a borotai homokpusztán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makay Árpád (1971) Tezauruszok alkalmazása számítógépes információs rendszerekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makk Miklós (1971) Tagsági vitás ügyek fórumrendszere a termelőszövetkezeti jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maklári Ferencné (1971) A tudományos ügyek igazgatása különös tekintettel a könyvtárak, levéltárak, múzeumok irányítására, működésére és szervezetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Margita Tibor (1971) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták fórumrendszerének kialakulása, fejlődése és gyakorlati problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Maurer Géza (1971) A klíringegyezmény jogi természete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Medgyesi Piroska (1971) A mellérendelő szóösszetétel Móra Ferencnél. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihalusz Ferenc (1971) Szocialista nézetek a bűnözés okairól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mikes Mária (1971) A reneszánsz életszemlélet tükröződése Villon költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miksi Éva (1971) Elhomályosult szóösszetételek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mlinacsek Gábor (1971) A visszatartási jog intézménye történeti és jogösszehasonlító alapon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mocsai Zoltán (1971) A nemzetiségi kérdés 1848-tól Trianonig : az utódállamokban élő magyar kisebbség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mogyorósi Mária (1971) A tanácsok tömegszervező munkájának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Gáborné (1971) A párt szövetkezeti politikája a kiskunfélegyházi Vörös Október mezőgazdasági termelőszövetkezet történetében (1952-1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1971) Vámszabálysertés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Melánia (1971) Hamis tanúzás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Éva (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mágori Sándor (1971) Szerkesztőprogram a MINSZK-22 /Infelor/ operációs rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máró György (1971) Kerekítéses intervallumaritmetika kidolgozása az ICL 1903/A tipusú számológépre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Béla (1971) Shakespeare és a Hamlet. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ferenc (1971) Gondolatok a garázdaság miatt elítélt fiatalkorúak személyiségvizsgálatához, különös tekintettel érdeklődésük alakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1971) Az állam és az egyén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1971) Igeidő - használat a Toldiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy József (1971) A KGST államok közötti külkereskedelmi szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1971) A közös tulajdon megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Magdolna (1971) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Róza Katalin (1971) A korszerű technikai eszközök, szerepük és metodikájuk az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Zoltán (1971) Az éhség-motívum vizsgálata József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ádám (1971) Mári Terézia magyarveretű pénzei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagybalyi Szántó (1971) Tanácsok igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagybégányi Enid (1971) Későpaleolitikus idolplasztika Kelet és Közép Európában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagykovácsi János (1971) A végrehajtó bizottság szerepe, szervezete, működése, aktusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Naszvadi Erzsébet (1971) A tanulóknak az általános iskola alsótagozatában [!alsó tagozatában] megszerezhető kémiai ismereteiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikula Valéria (1971) Erőszakos bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novák Éva (1971) A tárgyalás és a tárgyalás előkészítése a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Piroska (1971) A kultúra és a szocialista állami élet fejlesztése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nóvé Gyöngyi (1971) Szerződésen kívül okozott károkért való felelősség jogalapi kérdései a felelősségbiztosítások körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Obenberger Ilona (1971) A tér és idő ábrázolása Kosztolányi: Tengerszem című kötetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orbán Zoltánné Rádai Ilona (1971) Szakértők a büntető eljárásban, különös tekintettel a könyvszakértőkre és orvosszakértőkre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Sándor (1971) A tanácsvezető bíró jogköre a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Palotás Ádámné (1971) Tóth Árpád néhány költeményének stilisztikai elemzése (Evokáció egy csillaghoz, Az öröm illan, Kaszáscsillag). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Ilona (1971) Rekurzív technikák a programozásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp László (1971) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Margit (1971) A nem köznyelvi predikatív szerkezetek vizsgálata Radnóti Miklós költészetében : igei állítmányok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paukovits Mária (1971) Gombák szerepe a népművelésben /Szombathely környékén/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pelle Sándor (1971) Radnóti Miklós irodalomtörténeti kritikái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pető József (1971) A clausula rebus sic stantibus néhány kérdése a nemzetközi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pintér Éva (1971) A nemzetiségi kérdés megoldásának polgári radikális programja és realitása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Piroska István (1971) Devizagazdálkodásunk jellemző vonásai az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamás (1971) A sajtószabadság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Politzer Tamásné Kertész Klára (1971) Az örökbefogadás hatályos jogunk szerint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Popon János (1971) Vajda és Eminescu (Az összehasonlító irodalomtudomány néhány kérdése és a tipológiai analógia feltételezésének létjogosultsága Vajda és Eminescu munkásságában). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porkoláb Lajosné (1971) Gyámügyi eljárás, különös tekintettel az örökbefogadásra és annak felbontására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Prohászka Antalné Árpási Mária (1971) Az általános iskolai nyelvtanítással kapcsolatos írások a magyartanítás tíz évfolyamában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Puskás András (1971) A védő szerepe a büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkó Ilona (1971) A lakosság adói. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pándy Magdolna (1971) Hatásköri problémák a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Párkányi Lászlóné (1971) A költségvetéssel kapcsolatos beszámoló rendszer és számadás jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pártos István (1971) A szerb, horvát és román nemzetiségi kérdés Magyarországon a 20. század első évtizedében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pászti Tiborné (1971) A büntetésvégrehajtás egyes elvi és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pásztor Ágnes (1971) A tanúkihallgatás elméleti és gyakorlati kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Radóczy Mária (1971) Az audio-vizuális eszközök és felhasználásuk egy magyar népmese /Tündérszép Ilona/ tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rakita Zsuzsanna (1971) Az izgatás pönalizálása hatályos büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reiff Ilona (1971) Az oktatás objektív feltételeinek alakulása Törökszentmiklós városban (1945 - 1970). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Reinthaller Rezső (1971) Biztosításügy a szocialista államokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ruzs Molnár Ferencné (1971) A nemzetiségi kérdés története a két világháború között Bács-Kiskun megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Árpád (1971) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákos István (1971) Adalékok IV. Béla birtokpolitikájához. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répás Anna (1971) Üzemi baleset és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sahn Imre (1971) A válás társadalmi okai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Imre (1971) A szociálpolitikai igazgatás különös tekintettel a csökkent munkaképességűekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasi Margit (1971) A tizenötéves háború társadalmi pusztító hatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sasi Ágnes (1971) A prostitúciós jellegű bűncselekmények kriminológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schneider Katalin (1971) Társas-közösségi kapcsolatok az általános iskola felső tagozatos osztályaiban. A közvélemény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Éva (1971) A szóhangulat forrásai Juhász Gyula költészetében (1914-1918). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serédi János (1971) A szocialista termelőszövetkezeti demokrácia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Endre (1971) A Kalmár-féle fiktív gép szimulátora, mint a diszkrét rendszerek számítógépes szimulációjának egy példánya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Márta (1971) Az ikes igék ragozása Tamási Áronnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós András (1971) Ellenőrzés szabályozása jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spildener Ferenc (1971) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntető eljárás nyomozási szakaszában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stanitz Károlyné (1971) József Attila hangszimbolikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Józsefné (1971) A vállalatok irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Szabó Gézáné (1971) Mikes Törökországi leveleinek prózastílusa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1971) Tanácsvezető jogköre és a pervezetés a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Ilona (1971) A romantikus hős erkölcsi arculata : Victor Hugó : Párizsi Notre-Dáme. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Katalin (1971) Határozókból lett melléknevek a magyarban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1971) A jelölés fejlődése választási rendszerünkben 1848-tól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Károly (1971) Fiatalkori visszaeső bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lajosné (1971) Az államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Lászlóné (1971) A tantárgyi koncentráció elvének alkalmazási módja a történelemtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mihály (1971) Bizonyos típusú páratlan tökéletes számok exisztenciájának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zsuzsa (1971) A szél főnév szemantikai és szintaktikai funkcionáltsága a magyar népdalokban és a beat-sláger-szövegekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalai Pálné (1971) Móra Ferenc a két világháború közötti haladó irodalom nagy képviselője. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalontai Zsuzsanna (1971) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szatmári Irma (1971) A reformkor vezető politikusai a jobbágykérdés megoldásáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szenczi Ibolya (1971) Kunbaja néphagyományai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szendi Horváth Józsefné Kiss Ida (1971) A személyiség polgári jogi védelmének problémái (különös tekintettel a rendhagyó orvosi tevékenység körére, a szerv- és szövetátültetések jogára). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentes Gizella (1971) A Somogyi Néplap c. napilap néhány számának elemzése nyelvhelyességi, nyelvtani, stilisztikai szempontból. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentkirályi László (1971) Vállalatok és bankok közötti hitelkapcsolat az új irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szerdahelyi Éva (1971) „Carovskij cikl” M. Gor'kogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeremley Judit (1971) Város igazgatás különös tekintettel a Köztisztasági Hivatal tevékenységére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeri György (1971) Kriminál etiológia a hevesi járás mezőgazdasági termelőszövetkezeteiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Illés (1971) Egy kollégiumban élő osztály pályaválasztásának alakulása a gimnázium 4 éve alatt. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szitányi György (1971) A ritmus és a magyar próza. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szupinger Klára (1971) Kapuvári népszokások. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Száraz Ferenc (1971) Megelőzés és büntetőeljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szécsi Ferenc (1971) A perbeszéd a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőkefalvi-Nagy Erzsébet (1971) Alaktörténeti vizsgálatok a Müncheni- és a Jordánszky-kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Sándor (1971) Az államigazgatási szervek fogalma és belső félépítése, tekintettel a tanácsok korszerűsítésére is. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűts Károlyné Csúcsi Olga (1971) Szocialista kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sípos Ilona (1971) A szemléletváltozás tükröződése a névátvitelekben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

T

Takács Ilona (1971) A Csurgói Csokonai V. Mihály Gimnázium Érem- és Régiségtárának története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Mária (1971) Adatok a tanulók iskolához való viszonyának alakulásáról (Két lengyel általános és középiskolában végzett vizsgálatok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takó Kálmán (1971) A tulajdon védelme különös tekintettel a társadalmi tulajdon védelmére vonatkozó szabályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tamási Béla (1971) A tanulóság olvasottsági szintjének elemzése, s okainak meghatározott vizsgálata, önálló felmérés alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tanai Miklós (1971) Die Entwicklung der deutschen Suffixe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tari Jánosné Both Mária (1971) A tartási-életjáradéki szerződéssel kapcsolatos kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Béláné (1971) A vállalati pénzalapokról általában, különös tekintettel a részesedési alapra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Teleky Judit (1971) Modern burzsoá kriminológiai elméletek, és a szocialista kriminológia irodalmában kialakult egyes nézetek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tepper Ágnes (1971) Az ügyész szerepe a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tury Csilla (1971) Die Fachwörter der Erdölindustrie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tárnok Ágnes (1971) Az ügyészi vád és vádképviselet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tátrai Józsefné (1971) A fuvarozó felelőssége, különös tekintettel a vasúti fuvarozónak az árukárokért fennálló felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Balázs (1971) Die ahd-e Lautverschiebung und die englische Sprache. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Béla (1971) Gozsdu Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1971) Genetika és bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ildikó (1971) Veszélyes üzemek találkozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth István (1971) A bolgár néphadsereg szerepe Magyarország felszabadításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Julianna (1971) Huminsavak konduktometriás vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth János (1971) Az emancipációs törekvések jelentkezése Kaffka Margit regényeiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1971) Az igazság érvényesülése a polgári és büntető eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth László (1971) A prostitúciós bűntettek kriminológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Magdolna (1971) A Jókai-kódex morfológiai szótára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Mária (1971) Untersuchungen zu Dürrenmatts Dramenmodellen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Zsolt (1971) A nyomozási kísérlet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Udvarhelyi Olivér (1971) A devizajog néhány elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unger Edit (1971) Vértesi Arnold (1834-1911). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unk Aurél (1971) Régi magyarság, régi magyar történelem Juhász Gyula, Babits Mihály és Kosztolányi Dezső költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

V. Gémes Katalin (1971) A tiszaigari és tiszakürti arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Valent Györgyné Swiderski Hedvif (1971) A pályaválasztást befolyásoló pedagógiai szociológiai tényezők vizsgálata a középiskolák negyedik osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Katalin (1971) Az Isis-kultusz savariai emlékei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Klára (1971) Polgári eljárásunk hatásköri kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Lászlóné (1971) A rendelkezési és tárgyalási alapelv érvényesülése a szocialista polgári eljárásjogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Zoltán (1971) Az interpelláció és a kérdésfelvetési jog az országgyűlés gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vereczkei Gyuláné (1971) Modern kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veres Irén (1971) József Attila versváltozatok stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vetró Mihály (1971) A Szegedi Házépítő Kombinát vasszerelő üzemének gyártás programozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Villányi Józsefné (1971) Társadalombiztosítási jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viszmeg Balázs (1971) Izgatás jellegű bűncselekmények az új büntető törvénykönyvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Váradi József (1971) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várhalmi Dániel (1971) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek állami támogatásának rendszere és szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várnai Jenőné (1971) A gyermekbűnözés helyzete Szolnok megyében, s megelőzésének társadalmi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Végh István (1971) Korszerű technikai eszközök alkalmazása az irodalomtanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

W

Waltner Istvánné Nagy Ágnes (1971) A demokratikus centralizmus elvének érvényesülése a tanácsok szervezetében és működésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zeke Ágnes (1971) Tanácsi V. B. igazgatási osztályainak gyámügyi feladatai, különös tekintettel az állami gondozásba vételre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zimmermann Rudolf (1971) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsikó Erzsébet (1971) I. Növénynemesítés és legkiválóbb nemesítőink /Szántóföldi növények nemesítése/ II. Bepillantás a szegedi gabonatermelési kutató intézet munkájába. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zsunyi Franciska (1971) A Ptk. 340. paragrafus (1) és 345. paragrafus (3) alkalmazása a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zámbori Tibor (1971) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Zámbó Gézáné Engyel Ilona (1971) Babits Mihály zeneisége különös tekintettel a Levelek írisz koszorújából c. kötetre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Závoczki Lászlóné (1971) Azonosító mondatok Molnár Ferenc prózájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ádám Mária (1971) Lélektani kísérletek a TR-3 N°-69o2. számú tremométerrel főiskolai hallgatókon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:19:14 CET.