Items where Year is 1970

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 288.

Abonyi László (1970) A törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Abrudbányai Iván (1970) A deviáció társadalmi tényezői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Acsayné Antal Hedvig (1970) Vergleichende Analyse Deutscher und Ungarischer Verben auf Grund Ihrer Rektionen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Albu Mária (1970) Dombegyháza halálozási viszonyai (1874-1940). Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Almási György (1970) Élet vagy testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

André Márta (1970) Az új gyámügyi eljárási rendelet főbb rendelkezései (egybevetve a korábbi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Apró Attila (1970) Az élelmiszergazdasági szakmunkástanulók tervszerű nevelésének programja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Éva (1970) Szociális kérdések az Országgyűlés 1927-31-es ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bagi Ádámné Erdei Margit (1970) Komjáti Benedek: Epistolae Pavli lingua hvngarica donatae. Az zenth Peal leueley magyar nyeluen. című művének szinonimái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakacsi Gézáné (1970) Tanári magatartás típusai az iskolai gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakonyi Marianna (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal, különös figyelemmel a 32/1955. VI. 8./MT.sz.rendeletre). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baleczky Ivánné (1970) A keresztnévadás divatja egy település névanyagában : Szuha - Mátramindszent. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Éva (1970) Vergleichende Untersuchung der Rektionen Deutscher BZW Ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs Istvánné (1970) A kénsavgyártás fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baracs Gabriella (1970) Szerelem- és halálmotívum Radnóti Miklós költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baranyi József (1970) Leltárhiányért fennálló anyagi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bartha Klára (1970) Az új gyámügyi eljárási rendeletről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barti Mária (1970) Sidonius és a nyugati-gótok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barócsi Mihály (1970) A beruházások finanszírozásának új rendje az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bende Zsuzsanna (1970) Szemléltetés a történelemórán a történelmi tárgyú ifjúsági irodalom felhasználásával. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Benkő Ágnes (1970) A Veszprémi püspöki úriszék működése a veszprémi uradalom területén 1766-1844. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benson Vilmos (1970) Pontyivadékok összehasonlító táplálkozásbiológiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Benson Vilmosné (1970) A növények táplálkozása tanításuk az általános iskola 7. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bereczky András (1970) Üzemi baleset és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berencz Erzsébet (1970) Vörösmarty romantikus jellemábrázolása eposzaiban és drámáiban (A hűség diadala, Zalán futása, Cserhalom, Tündérvölgy, Délsziget, Eger, Széplak, A Rom, A két szomszédvár; A Salamon király, Zsigmond, Kont, A bujdosók, Kincskeresők, Vérnász, A fátyol titkai, Árpád ébredése, Marót bán, Az áldozat, Czilley és a Hunyadiak, Hunyadi László). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Imréné and Kaszonics Margit and Mester Judit and Teszáry Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára I. A-LY. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Berki Imréné and Kaszonics Margit and Mester Judit and Teszáry Katalin (1970) Mikes Kelemen: Törökországi leveleinek szótára II. M-ZS. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bertalan Ákosné (1970) Az élet és testi épség veszélyeztetése a járművezetés szabályainak megszegésével. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bethlendy Mária (1970) Postaügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bodó Sándor (1970) A biztosítás pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bognár Gyula (1970) Kétféle egyéni tanulási mód összehasonlítása Élelmiszeripari Szakmunkásképző osztályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bolcsó Gusztáv (1970) "Az ember megcsúfolásával Istent sem lehet szolgálni." - Gróf Teleki László és Illyés Gyula Kegyenc című drámájának összehasonlítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bondor Béla (1970) A serdülő tanulók gondolkodásának fejlesztése (Nyelvtani és irodalmi gyakorlatok nevelés-lélektani elemzése alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsodi György (1970) Az új csehszlovák államjogi rendezés alapvonalai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borsosdi Jánosné (1970) В. Маяковский о капиталистическом. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Buday György (1970) Adatok a szegedi Tisza-ártér kalapos gomba flórájának tanulmányozásához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálind Sándor (1970) A gazdasági reformmal kapcsolatos változások a szállítási szerződés szabályozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Istvánné (1970) A kisajátítási eljárassál kapcsolatos államigazgatási feladatokról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bársony Magdolna (1970) A műfordítás problémájához : Majakovszkij verseinek alsó köznyelvi és zsargon elemei a magyar fordításokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bátor Berta (1970) Befőttek hőkezeléses tartósitása [!tartósítása] során jelentkező sulyváltozások [!súlyváltozások] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró Mária (1970) A Végrehajtó Bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései, különös tekintettel az egészségügyre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Chikán Ágnes (1970) Változtatnod nem lehet? : Füst Milán versváltozataíról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csanádi László (1970) Az ipari termékforgalommal kapcsolatos szerződések szankciós rendszerének néhány kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csaplár Krisztina (1970) Szeged kereskedelme a XVII. század végétől a reformkorig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1970) Államigazgatási határozatok bírói felülvizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós Klára (1970) A francia alkotmányok fejlődése 1789-től napjainkig, különös tekintettel az 1958. évi alkotmányra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csikós István (1970) Az új szavak elsődleges bevésésének legjobb módjai és gyakorlatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Miklós (1970) Termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csonka Julianna (1970) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csordás Szilveszterné (1970) A hazafias nevelés módszerei és eredményei a budapesti Cinege úti óvódában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csukás Ágnes (1970) Die Deutsche Literatur zwischen 1926-1936 im Spiegel der Ungarischen Zeitschrift "Literatura". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csuzi Erzsébet (1970) Ultraibolya spektroszkópiai vizsgálatok a pszeudocianidok körében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csáki Sándorné Berényi Judit (1970) Juhász Gyula hangutánzó és hangulatfestő szavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi Ferenc (1970) A szabadságvesztés-büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz Zsigmond (1970) A tőkés világ pénzügyi intézményei és a valutáris együttműködés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csőszi Sándor (1970) Ady Endre és Bartók Béla művészetének rokonsága és a népköltészethez való viszonyuk. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czene László (1970) A tanulás eredményességének néhány főbb kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Czike Albertné Erdődy Kinga (1970) A testi sértés bűntette. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czucz Ottó (1970) A büntetőjogi garanciák etikai, filozófiai megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Danyi Rozália (1970) Kazinczy Ferenc nyelvújító elveinek fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Deák Julianna (1970) A végrehajtó bizottság szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Margit (1970) Interperszonalis kapcsolatok erkölcsi motívumai (Egészségügyi szakiskolai tanulók megfigyelése és szociometriai vizsgálata alapján). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dinnyés Mária (1970) Arany János és a népiesség. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Divinyi Istvánné Gucz Erzsébet (1970) Népnyelvi elemek szerepe Mikszáth műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyula (1970) Az esztétikai nevelés problémái egyetemünkön (IV. és V. éves bölcsészhallgatók esztétikai érzékének és művészeti tájékozottságának felmérése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Doboss Gyuláné Deme Mária (1970) Témazáró mérőlapok az általános iskola V. osztályának magyar nyelvtan anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobozy Béla (1970) Az izgatás jellegű bűncselekmények a Magyar Népköztársaság új büntető törvénykönyvében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobó Géza (1970) Témazáró mérőlapok készítése az általános iskola 5. osztálya élővilág tantárgya számára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dévényi Katalin (1970) Néhány szénminta dielektromos állandojának [!állandójának] meghatározása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Iván (1970) Kőszeg védelme 1532-ben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Erdélyi Klára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és elemzése a gimnázium I. osztályos algebra anyagából. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdősi Terézia (1970) Alárendelt szóösszetételek hagyományos ill. transzformációs elemzése Garai Gábor Nyárvég című kötete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Falusi Mária (1970) Zur Siedlungsgeschichte und Volkskunde der Deutschen des Dorfes Etyek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Etelka (1970) Die Komparation syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas János (1970) A veszélyes üzem üzembentartójának felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Józsefné Homoki-Szabó Katalin (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben / Auf Grund der "Deutschen Verben" von Erich Mater - mit Ablautendem A - B von Aalen Biz Verbildlichen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Ilona (1970) A drámaíró Bródy Sándor. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Zoltán (1970) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fenyvesi Anna (1970) A visszaesés jelentősége büntetőjogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferencsik Anna (1970) Bölcsőtől a koporsóig : népszokások egy királyhegyesi parasztcsalád életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ferenczi Emma (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Ágnes (1970) Kecskemét irodalmi élete 1840-60-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fodor József (1970) Általános és különös eljárási szabályok államigazgatásunkban, különös tekintettel az igazgatási osztályok feladataira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári Lászlóné Kocsis Luca (1970) Lille és környéke gyapjúiparának néhány problémája a XVII-XVIII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Jánosné (1970) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány kérdése, a kollégiumi tanárok feladatainak vonatkozásában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Sára (1970) Témazáró mérőlapok készítése és kipróbálása az általános iskola VIII. osztályos algebra tananyaga alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gally Mihály (1970) A tudományirányítás szervezeti és jogi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gombos Sándor (1970) A letéti felelősség különös tekintettel a szállodai letétre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gróf József (1970) Juhász Ferenc költői világképének fejlődése a "Szárnyas csikó"-tól "A virágok hatalma" kötetig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenei Ferencné (1970) Egy osztályközösség szerkezetének pedagógiai-pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrffy Zsuzsanna (1970) Az ugar-motívum irodalomi előzményei; első jelentkezése Ady Endre fiatalkori verseiben, valamint publicisztikájában, kiteljesedése az Új versek ugar-ciklusában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Attila (1970) A területi munkamegosztás az államigazgatásban települések és igazgatási egységek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Erzsébet (1970) A Ptk. új öröklési jogi megoldásai, és azok elvi indokai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gábor Mária (1970) A szemléltetés és fogalomalkotás kérdései a virág, virágzat általános iskolai tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gábriel Józsefné (1970) Fémépítővel végzett tantervi kísérlet az általános iskola 1-3. osztályaiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gócs István (1970) A népi ellenőrzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gömöri Teréz (1970) Jelzős szerkezetek Ady Endre költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Görbe Márta (1970) Ady kurucversei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Görög Klára (1970) A tanácsok gyámügyi feladatai, különös tekintettel a megelőző tevékenységre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Haid Katalin (1970) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hajdú Sára (1970) A művész viszonya a valósághoz a századvégi művészregényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Emma (1970) Modern technikai eszközök a szemléletesség elvének szolgálatában az 5. osztályos tananyagban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halász Miklós (1970) Babits és Nietzsche. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hanczik Mátyásné Szentmiklósi Ágnes (1970) A szóbeli kezdő szakasz jelentősége az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hanovszky Zsolt (1970) Választási rendszerünk fejlődése a felszabadulástól napjainkig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmati Ida (1970) A Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma és Kner Imre kapcsolata Buday György és Kner Imre levelezésének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmatosné Molnár Júlia (1970) Anyaggyűjtés családrekonstrukciós kutatásokhoz Tiszaug községben (1800-1850). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Heltai Katalin (1970) Jókai népies hőseinek ábrázolási módja : hatása a népnemzeti drámairodalomra /Jókai: Egy magyar nábob, a Kőszívű ember fiai, Sárga rózsa című regényei és Tóth Ede: Falu rossza című népszínműve alapján/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Heves Mária Magdolna (1970) Adatok a jódoldatok szolvatációjáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Elvira (1970) A régies és a népies visszaható igék Arany János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Julianna (1970) József Attila képalkotása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Sándor (1970) Hatalom és az állam. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Lajos (1970) Komparatistik deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Györgyné Zsilinszky Piroska (1970) Tinódi Sebestyén összes műveinek jelentéstani szempontú feldolgozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hugai Tibor (1970) Karinthy Frigyes művészi magatartása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hurtony Istvánné (1970) Világnézeti és erkölcsi nevelés történelemórán az általános iskola V. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hóbor Margit (1970) Élményeim az örökléstudomány műhelyéből. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Imre Mihály (1970) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok Szerb Antal Minerva-korszakában (1923-1933 között). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Izsák Péter (1970) Az állami vállalat megszűnése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jakab Róza (1970) Az új szabálysértési kódex eljárási rendelkezései (Egybevetve a régi szabályokkal). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jaksa Mária (1970) Olvasóvá nevelés az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jankovics Erzsébet (1970) Változások a községi igazgatási szervezetben (községi egységes szakigazgatási szervek, nagyközségek, városkörnyéki községek). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Endre (1970) A testi sértés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Klára (1970) A népi ellenőrzés szervezete és működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kalocsa Margit (1970) A szabálysértési eljárás régi és új szabályozásának egybevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos András (1970) A gazdasági integráció fejlődése, szervezeti és jogi formái a tőkés és a szocialista gazdaságban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kardos Judit (1970) Kettős szófajú szók Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kasza Ferenc (1970) A rendhagyó orvosi jogviszony. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kaszap Gyula (1970) A termelőszövetkezeti tag anyagi felelőssége a termelőszövetkezetnek okozott kár esetén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kertész Péter (1970) Bank és hitelviszonyok az új irányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Király Vince (1970) A vámjog szerepe az új gazdasagi mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis József (1970) Fiatalkori bűnözéssel kapcsolatos néhány elméleti és gyakorlati probléma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Ilona (1970) A gimnáziumi történelemtanítás története (1883-1938). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Margit (1970) Kecskemét város üzemi bizottságainak létrejötte és tevékenységük 1944-45. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné Darázs Franciska (1970) Az összeesküvés (Törvényi tényállas elemeinek alakulása a századfordulótól az 1961. évi V. törvényig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Illés (1970) Az etnográfiai módszer szerepe Tömörkény írásművészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolláth György (1970) A tartási és életjáradéki szerződések néhány aktuális kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kolozsvári József (1970) Szocialista hitelrendszer pénzügyi-jogi szabályozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komiszár Irén (1970) Paradicsom és paprika tanítása az általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Konkoly Csaba (1970) A legfelső államhatalmi-képviseleti szervek az európai szocialista országokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kontra György (1970) Szövegcsonkításos módszerrel végzett redundancia vizsgálat tanulságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kormányos József (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezeti tagsági vitákkal kapcsolatos eljárás első fokon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kosztolányi Dezsőné (1970) A JATE BTK hallgatói egyetemhez való viszonyának vizsgálata a tanulási tevékenység, a társaskapcsolatok és a tanár-diák kapcsolat viszonyában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1970) A reformatio in peius tilalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Erzsébet (1970) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Györgyné (1970) A községi tanács végráhajtó bizottságának egységes szakigazgatási szerve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ibolya (1970) A jogszabályhoz kötöttség és a diszkrécionális mérlegelés joga a szocialista jogalkalmazásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Józsefné (1970) A büntetőeljárás szerepe a bűnözés elleni küzdelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Katalin (1970) Szocialista erkölcsi normák jogrendszerünkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1970) Történelmi alakok ábrázolása a magyar irodalomban : Budai Nagy Antal,Dózsa György,Törő Pál, Asztalos János, Szántó Kovács János. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Lívia (1970) Csurgó község birtokviszonyai, társadalmi tagozódása a XVIII. század közepétől a XIX. század végéig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Lászlóné Aradszki Mária (1970) Katona József drámai stílusának fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Krasznai Attiláné Szőke Margit (1970) Az elbeszélő múlt idő Tamási Áronnál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kremser Péter (1970) Markovits Rodion portréja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kuti Irma (1970) Lászlófalva és Kocsér község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kádár Judit (1970) Die Interpretation des Hochstaplerromans von Thomas Mann aus dem Standpunkt der Ironie. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kádár Szél László (1970) A hétköznapi nyelv és szerepe a Rozsdatemetőben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékes Szabó Mihály (1970) Irodalomoktatás és irodalmi élmény. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kövér Erzsébet (1970) 2-hidroxi-naftál-anilinek benzoid-kinoid egyensúlyának spektroszkópiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kővári Anna (1970) Perbeli cselekmények fajtái és érvényesülési formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lakatos Gizella (1970) Mezőhegyesi Ifjúsági Klub tudatformáló, nevelő tevékenysége a község történetének tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lele Mihályné (1970) Serdülő tanulók erkölcsi ítéletei konfliktus-szituációban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lengyel László (1970) A hitel szerepe a szocialista gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Leskó Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban különös tekintettel a szándékos emberölés minősített esetére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lovász Matild (1970) Makói vöröshagyma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Magyar Ferenc (1970) Az emberölés alakzatai a Btk-ban, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Magyar Mária (1970) Adattárolás a MINSZK-22 számológépen MARC-rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makai Gyula (1970) A mezőgazdasági termelőszövetkezetek hitelellátása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosy Ágnes (1970) A szocialista bank és hitelrendszer. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matók Ilona (1970) Két író stílusa az „Így írtok ti” görbe tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mautner Péter (1970) A javító-nevelő munka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihály Erika (1970) Karikás Frigyes (Élete és lírája). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihályi István (1970) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár István (1970) A "Fehérgárda" elnevezésű (illegális) ellenforradalmi szervezkedés története Csongrád megyében (1949-1952). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Jolán (1970) A foglalkozás körében elkövetett veszélyeztetés különös tekintettel a közúton elkövetett veszélyeztetésre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Katalin (1970) Tárgyalás előkészítése a polgári perben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnárfi László (1970) A napirend szerepe az oktató-nevelő munkában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Gabriella (1970) A ragadványnevekről általában. Sajószögeden előforduló ragadványnevek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Lenke (1970) Allegórikus képek Vajda János költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

dr. Mészáros Jánosné Pajtás Anikó (1970) A modern burzsoá kriminológiai elméletek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Móra István (1970) A büntetőeljárás egyszerűsítésének kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Judit (1970) Makó a polgári demokratikus forradalom, a proletárdiktatúra és az idegen megszállás alatt (1919-1920). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Müller Józsefné Szekszárdi Zuzsanna (1970) Az alanyi jog mibenléte és terjedelme - A joggal való visszaélés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1970) A községi tanácsok egységes szakigazgatási szervei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Emília (1970) A paprika növénytani jellemzése és a fűszerpaprika érési folyamatai a festékképzés szempontjából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Gabriella (1970) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtagadása, különös tekintettel a kisajátítási kártalanítási perekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Irén (1970) Radnóti Miklós önarcképe verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy János (1970) A Müncheni-kódex t-elemű igeneveinek kérdéséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1970) A megengedő mondatok Juhász Gyula költeményeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Lajos (1970) A császári és magyar seregek hadművészetének néhány kérdéséről (hadseregszervezés, hadseregellátás és harcászat a tizenötéves háború idején). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Éva (1970) Igeaspektusok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Nagy Istvánné Papp Mária (1970) A kisajátítási kártalanítás és bírói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Pál Mária (1970) A munkajogviszony jogellenes megszüntetése, következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Péterné Kovács Éva (1970) A Szegedi Ruhagyár fejlődése, dolgozóinak munka- és életkörülményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nostitz Valeria (1970) Plattdeutsche und die Wiecker Mundart. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz János (1970) Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Notheisz Jánosné Huszár Anikó (1970) A "Nyugat" első nemzedékének Vörösmarty-képéről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nyári Ilona (1970) Füst Milán és Kaszab Ilona írói munkásságának nyelvi összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orosz Jánosné (1970) A lopás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Paluska Andrásné (1970) Az általános iskola VII. osztályos kémia anyagának tartalmi analízise, témazáró tantárgytesztek készítése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Panyor Mihály (1970) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek belső szervezeti kérdései, különös tekintettel a mezőgazdasági igazgatásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki Györgyné (1970) A beruházások pénzügyi rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pataki László (1970) Váci Mihály népiessége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataki Rózsa (1970) Gyermekmegfigyelés 10 hónapos korig : feljegyzések egy anya naplójából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paulay Mária (1970) Az -ó, -ő képző Kosztolányi Dezső verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Percsy Éva (1970) A polgári iskolai történelemtanítás története (1868-1928). Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perjési Márta (1970) Szentes város története a XVll-XVlll. században, különös tekintettel a népességre és a gazdálkodásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Placz Rózsa (1970) Megjegyzések Szabó Lőrinc műfordítói munkásságáról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pleskó Imre (1970) Termelőszövetkezetek pénzforgalmának szabályozása különös tekintettel a készpénzforgalomra és a társadalmi tulajdon védelmére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Porcsalmi Katalin (1970) Olvasmányélményem Eric Knight: Légy hű magadhoz regényéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Prágai Ferenc (1970) A tanulók iskolához való viszonyának vizsgálata egy közös igazgatású általános iskola és gimnázium tizenkét évfolyamán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfalvi István (1970) Alakfelismerési módszerek alkalmazása kézzel írott számjegyekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pánti Irén (1970) A nemek egyenjogúsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pátrovics Emília (1970) Az irodalmi Atellana. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rauzs József (1970) A részesedési alap és felhasználásának szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rendes Béla (1970) Néhány gondolat a tanulás belső motívumának kialakitásáról, egy tantárgy fogalomrendszerének megtanításáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rosiár László (1970) A szállítási szerződések a szocialista gazdálkodás új rendszerében. A szerződési akaratmegegyezés kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozmanith Jánosné (1970) A tanulók tudatosságának és aktivitásának elve az orosz nyelv oktatásában. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Répás Balázsné (1970) Nőalakok Németh László felszabadulás után irt [!írt] regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rónai Miklós (1970) Törvényességi óvás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sarkadi Nagy Emília (1970) Alakformálás és jellemábrázolás Krúdy Gyula kései novellisztikájában /"Utolsó szivar az Arabs Szürkénél." /1965/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schlotter Gyuláné Kovács Ildikó (1970) A mütrágyaipar [!műtrágyaipar] jelentősége a mezőgazdaság kemizálása szempontjából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Margit (1970) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinkó Jeremiásné (1970) A bizonyítás tárgya és terjedelme a büntetőeljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soni Éva (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni magyar irodalomban - Balassi Bálint alakja a felszabadulás utáni irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Spang Éva (1970) A postaügyi igazgatás szervezete, feladata, működése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Steffler Ildikó (1970) A gyermekábrázolás néhány pszichológiai kérdése a festészetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sulyok Erzsébet (1970) A népiskolai történelemtanítás története 1868-tól a századfordulóig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sulyok László (1970) Illyés Gyula történeti drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó András (1970) A fegyelmi felelősség. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Borbála (1970) Kihez szól a vers? : megszólítás és felhívás Radnóti Miklós költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Etelka (1970) A többjelentésűség mint a nyelvi humor forrása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Irén (1970) Juhász Gyula határozott számnevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Judit (1970) INZSENYER nyelven felírt algoritmusok végrehajtása N szavas aritmetikával és hibabecsléssel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Katalin (1970) Lengyel József munkássága hazatérése után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Rozália (1970) Az orosz történelem nagy alakjai magyarul (Rettegett Ivántól Nagy Péterig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Edit (1970) Egy régi magyar író alakja a felszabadulás utáni szépirodalomban - Balassi Bálint. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szegedi Károlyné (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szeglet Lajosné Dömötör Annamária (1970) Imre magyar király (1196-1204) és kora a források - elsősorban a külföldi források - tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szekeres Terézia (1970) A nyitvatermők /Gymnospermatophyta/ és fenyők /Conideropsida/ jellemzése, valamint módszeres tanításuk az általános iskola 6., 7., 8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szeleczki Klára (1970) Asszociációk a versszerkesztésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szemkeő Endre (1970) A lengyel forradalmi demokraták nézetei a 19. sz. első felében (1830. novemberi felkeléstől az 1846-os krakkói felkelésig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi József (1970) A termelőszövetkezeti tagsági jogviták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szilágyi Ákos (1970) Az ember méltóságának büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szita Melinda (1970) A válás társadalmi okai és következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szkurszki Antalné (1970) A szerzői jog védelme a szocialista polgári jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szlovák István (1970) A fegyelmi felelősségrevonás helye és szerepe a MÁV Szegedi Igazgatóság területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szremácz László (1970) A fuvarozó felelőssége különös tekintettel a vasút fuvarozói felelősségére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Lajosné (1970) Pszichológiai vizsgálatok a hátrányos helyzetű gyermekek körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Széll Mária (1970) Baudelaire, Ady és Blok szimbolizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szöllősy Vágó László (1970) Modellek a pszichológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sághi György (1970) Szeged a francia megszállás alatt. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sávolt Béla (1970) D. Furmanov Csapajev című regénye. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Süli István (1970) A dohánytermesztés és szókincse Medgyesbodzáson. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sőregi Zoltán (1970) A név a magyar és jugoszláv családi jogban (szerepe, jelentősége, formája stb.). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Taba Zsuzsa (1970) A magyar és orosz szimbolizmus jegyeinek összehasonlító vizsgálata - Ady és Blok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tandi Lajos (1970) Aki szebbet teremt, elsőség is azé : a Cantata Profana diadalmas útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Thékes István (1970) Nemzetközi pénzügyi intézmények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Timár Ildikó (1970) A szemléltetés és fogalomalkotás feladatai a levél általános iskolai tanításához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár Ilona (1970) Die Komparation Syntaktischer Eigenschaften deutscher und ungarischer Verben in Gleicher Funktion (Deutsche Verben mit anlautendem I-J-K). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tomasovszky Mária (1970) A növények vízgazdálkodásának korszerű ismertetése, és az általános iskolában való kísérletes tanítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényiné Makai Éva (1970) Hét költő : egy alakuló költői csoportosulásról, az új költői magatartásról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tápai Piroska (1970) Az egyén magatartását meghatározó társadalmi tényezők. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferenc (1970) Szerződési rendszer az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ferencné (1970) Pilinszky János költői arcképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

dr. Tóth Gáborné (1970) Anyakönyvi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1970) Az 5. osztályos tanulóim tanulási nehézségei és problémái a megnövekedett tantervi követelmény és szaktanári rendszer következtében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth József (1970) A válás társadalmi okai és jogkövetkezményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Józsefné (1970) Tóth Kálmán a "népies-nemzeti" mozgalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Rózsa (1970) A szántóföldi gyomnövények és ezek tanítása Kiskőrös környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törőcsik János (1970) A szabálysértési eljárás és annak gyakorlati tapasztalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ungvári Anikó (1970) Móricz és Sarkádi paraszthősei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vadász György (1970) A proletárdiktatúra funkcióinak változása a szocializmus építésének időszakában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1970) A pedagógus alakja a 19. és a 20. sz. magyar irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1970) A búza növénytani leírása, fajtái, különös tekintettel Apátfalva környékére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varju Ferencné (1970) A soltvadkerti mezőgazdasági szakszövetkezetek szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vezán Márta (1970) Irodalomtörténeti és történeti folyóiratok bibliográfiai feldolgozása a XIII-XVIII. századi külföldi egyetemjárás, iskolázás és utazási irodalom témaköréből - Annotált bibliográfia a Földrajzi Közlemények 1873-1967. évfolyamaiból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidkovics Károly (1970) Èstetičeskie vzglâdy K. Paustovskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vilonya Balázs (1970) A házassági vagyonjog egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vogt Éva (1970) A magyar hagyományok szerepe Ady Endre életművében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágyölgyi Gáborné Szatmári Éva (1970) Gyöngyösi István (? Florentina (Igaz barátságnak és szives szeretetnek tüköre) 1670-1680 körül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Willmann Edit (1970) Az ammóniagyártás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wéber Károlyné (1970) Vajda János szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zakar András (1970) Serdülő tanulók pályaválasztásának pedagógiai pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zombory Pál (1970) Vállalatok irányítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zöldy Henriette (1970) Kölcsey Ferenc drámaelmélete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Éder Géza (1970) A hagyományos és szemléletes oktatás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. február 26. 09:17:39 CET.