Items where Year is 1969

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Á | Ó | Ö | Ü
Number of items: 320.

A

André Márta (1969) Tartási és életjáradéki szerződések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Annus Erzsébet (1969) A humor szerepe Csehov novelláiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Antal Mária (1969) Szabó Lőrinc szinesztéziái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Antalffy Györgyné Kádár Zsuzsanna (1969) A kötelesrész. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Aradi Mária (1969) A tanácsok költségvetésének szerepe az állami gazdálkodásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

B

Bak Irén (1969) Juhász Gyula napszakai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balló Ilona (1969) A névszói, névszói-igei állítmányok Ady Endre költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh László (1969) A büntetés végrehajtásának felfüggesztésével valamint a feltételes szabadságra bocsátással kapcsolatos gyakorlat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Baláspiriné Lévai Zsuzsa (1969) Az üzemi demokrácia szociológiai aspektusai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balázs György (1969) Az élet megindulása Makó városában a felszabadulás után 1944. szeptember 26-tól 1945. év végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Barabás Gézáné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérédsei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Baracsy Katalin (1969) A ladi arborétum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartolák József (1969) A szikes talaj és javítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baráth Mihály (1969) A mai magyar novella problémái. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baukó Márton (1969) A Polgári Törvénykönyből adódó tanácsi igazgatási feladatok a birtokviták intézésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bencsik Szilveszter (1969) A bognár szakma munkamenete és szakszókincse. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bencze Judit (1969) A bizonyítékok mérlegelése, különös tekintettel a tanúvallomásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bene Margit (1969) Algák a népművelésben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Berczi Anna (1969) A Dél-alföldi szikesek növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bitó András (1969) A jogerő problémája az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Blága Józsefné Ivánovits Mária (1969) Juhász Ferenc szóösszetételeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bogdán Lajos (1969) Tömörkény humora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bokor Imre (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Lajos (1969) A polgári perrendtartás fellebbezési rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bori János (1969) A tápióbicskei csata historiográfiája. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bozsonyik Ágota (1969) Az állandó bizottságok helye a tanácsrendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bozóki Klára (1969) A panaszeljárás az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brajkov Grigorijné (1969) A marxista-leninista szociológia néhány problémaköréről a szovjet irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Busch Márta (1969) A felvidéki lövészegyletek a XVI-XVII. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Bába Istvánné Schvarcz Judit (1969) Élet vagy testi épség gondatlan veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bácskai Katalin (1969) Анализ стиля драмы м. горького "на дне" /На основе перевода Гуго Хазаи, 1903 год/. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bándy Rezső (1969) A szeszesital hatása a munkafegyelemre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bárány Mária (1969) A 6-10 éves állami gondozott gyermekek nevelésének néhány problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bényi Tamás (1969) A szállítási és a bizományi szerződés, mint a szocialista vállalatok közötti termékforgalom lebonyolításának legfontosabb jogi eszközei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bóta Györgyi (1969) Babits Mihály költészetének ellentmondásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Búvár Anikó (1969) A tanú kihallgatása a nyomozás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cs. Szabó László (1969) Gyoma földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseh István (1969) A bérleti jogviszony és a szívességi lakáshasználat megszüntetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csekő Ilona (1969) A házastársi tartás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csereklyei Ilona (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cseri Ida (1969) Radnóti Miklós minőségjelző-használata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csernus Ferenc (1969) Pesszimisztikus vonások Petőfi alkotásaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csikós Mária (1969) Ady Endre archaizmusai (Régies ige- és névszótövek Ady költészetében). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csilics László (1969) A szerződésen kívüli kárfelelősség általános szabályai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csirik Jánosné (1969) Pedagógus-portrék Németh László 1945 előtt írt regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csiszár Károly (1969) A vállalatok irányításának kérdései, különös tekintettel a közúti közlekedési vállalatokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csoknyai Vilma (1969) A mindennapi élet kifejezései a XVI. század elején a Nagyszombati-kódex alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csongor Csaba (1969) Az államigazgatási határozatokkal szemben igénybevehető jogvédelmi eszközök. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Császár Cirill (1969) A nemzetiségi kérdés megoldásának realitásai 1918-19-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csöme Lajosné (1969) Juhász Gyula kérdő mondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz József (1969) A ritmikai szerepű költői szabadság Radnóti lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

D

Demény Marcella (1969) Lakásszövetkezetek és társasházak polgári jogi sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dezsőfi Ferenc (1969) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesülése a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák Istvánné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deák József (1969) Műveleti növényeink leggyakoribb gyomnövényei és az ellenük való védekezés Csongrád környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Dienes-Oehm Egonné Lám Edit (1969) Németh László, mint kultúrpolitikus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobler Mihályné (1969) Középiskolai tanulók kollégiumi társas kapcsolatainak alakulása és családi körülményeik kölcsönhatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombovári István (1969) A szabályzott és nem szabályzott szervezetek viszonylatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dormán Máténé (1969) Két tanítási mód kísérleti vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dorogi Anna (1969) Szerb Antal. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Drozdik György (1969) Fraknói Vilmos történeti munkásságának néhány problémája. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dudás Miklósné (1969) Egy vállalati munkaügyi döntőbizottság munkájának értékelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid Sándorné (1969) A tagok munkavégzési kötelezettsége, a kötelezettség megszegésének következményei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóka Béla (1969) A Datura metel L.-varietások lomblevelének kvantitatív anatómiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

E

Eperjesi Ernő (1969) Fiatalkorú bűnözők közösségi nevelésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdész Ágnes (1969) Az 1850-51. évi népszámlálás forráskritikai elemzése. Népességfejlődés 1828-1857 között Szeged 30 km-es körzetében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Exterde Tibor (1969) Rokontartás, különös tekintettel a gyermektartásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

F

Farkas Ilona (1969) A társtettesség kérdései büntetőjogunk rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas József (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Józsefné (1969) Periférikus emberi sorsok Moldova György műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Lászlóné Mészáros Katalin (1969) Mikszáth a novellista. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Balázsné (1969) József Attila tájábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Gyuláné (1969) A dák leletek az újabb régészeti irodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Jánosné (1969) A Magyar Államvasutak helye az államigazgatás rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Lajos (1969) A nyugdíjjogosultság esete, a nyugdíjasok járandósága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete-Nagy László (1969) A kuruc költészet barokk vonásai néhány vers elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fentős Kálmán (1969) Szakszervezeti közreműködési jog a munkajogi szabályokban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferincz Éva (1969) A romantikus líra képalkotása Vörösmarty költészetén keresztül. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Flaisz Andrásné (1969) Az állam és az erkölcs felvilágosult szemlélete Bessenyinél. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Frankó Klára (1969) Szociometriai vizsgálat szakközépiskolai osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Futás Mária (1969) Ibsen kora társadalmának problémái és szimbólumai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fája Sándorné (1969) A kapitalizmus birálata Arany János őszikéiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Földi Gáborné (1969) A tanítási óra hatékonyságának néhány pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fülöp Mária (1969) A gondolkodásra nevelés eszközei. Az applikáció alkalmazása a történelem tanításban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

G

Gelencsér Gézáné (1969) Nyergesújfalu és környéke irodalmi, és művészeti hagyományai és felhasználása gimnáziumi irodalomtanításban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gomola Mária (1969) Nagy László világképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gubicz Györgyné (1969) A jászapáti Alkotmány Termelőszövetkezet megalakulásának előzményei és fejlődésének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Jenőné (1969) Csorvás község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes György (1969) A Magyar Népköztársaság országgyűlésének hatásköre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Győrfi Károlyné (1969) A phaseolus vulgaris morfológiai és szövettani elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győry Géza (1969) A termelőszövetkezetek megalakulásának elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Géczi Éva (1969) Szentes földrajzi nevei (belterület). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gödény Éva (1969) A Nagykőrösi Konzervgyár története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gömbkötő Józsefné (1969) József Attila müvészi [!művészi] eszközeinek elemzése a "Medvetánc" cimü [!című] verseskötete alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Hadnagy Rozália (1969) Fasizmus-neofasizmus. A Führer Németországot a világmindenség napjává akarta tenni; Adolf von Thadden egy negyedik birodalomról ábrándozik. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hafner Péterné (1969) Porâdok slov v prostom predloženii na osnove povesti Čehova Palata No 6. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Hahn Katalin (1969) Az archaizmusok Jókai Mór Rab Ráby című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajdi László (1969) A vezetés pszichológiai és szociológiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hajlik Margit (1969) Petőfi 44-es válságának következménye költői szemléletmódjára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Halasy Gábor (1969) Társadalmi regényirodalmunk az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Harmat Frigyesné (1969) Az anyanyelv iskolai tanításának néhány módszertani problémája a Russzkij jazik v skole cimű folyóirat 1967/68. évfolyama tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hatházi Sára (1969) Juhász Ferenc szóképeiről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hegedűs György (1969) A jogalkalmazás néhány szociológiaelméleti problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hertelendy Ádám (1969) A törvényesség állam- és jogelméleti vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hlavács Imre (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a kötelmi jogban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hontiné Csernák Erzsébet (1969) Statisztikai vizsgálatok Juhász Gyula a-val kezdődő szavai alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Edit (1969) A bűnözés és a prostitúció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Imre (1969) A védelem tartalma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváth Judit (1969) Shakespeare szonettek és a kor emberének lelkivilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (1969) Literaturnyj analiz dramy M. Gor'kogo „Na dne” : kursovaâ rabota po istorii russkoj literatury. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Horváth Károlyné (1969) Az újítások jogi szabályozásának főbb kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horváthy György (1969) Sarkadi Imre a problémák írója - Különös tekintettel a fiatalkori novelláira, és tanulmányaira. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hraskó Péter (1969) Fiatalkorú bűnözők érzelemvilágának és az ezt befolyásoló okoknak és körülményeknek pszichológiai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hárs Márta (1969) A mezőmegyeri Béke Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Héjjas Attila (1969) URAL-2 programok értelmezése MINSZK-22 gépre interpretációs módszerrel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Illés Mária-Katalin (1969) Az államigazgatási eljárás általános szabályai és a különös eljárási szabályok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Iványi Béla (1969) Tanácsköztársaság és az ellenforradalom a Dunavecsei járásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

J

Janovich István (1969) Az analitikai kémia rövid története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Jenkei László (1969) A végrehajtó bizottságok szakigazgatási szerveinek belső szervezési kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Mária (1969) Büntető eljárásunk fellebbezési rendszerének fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhász Ferenc (1969) Erősítések Juhász Ferenc : A tékozló ország című eposzában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Lászlóné (1969) A bizonyítás tárgya és terjedelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K

Kaszab Imréné Luczó Erzsébet (1969) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kecskeméti Sándorné (1969) Az államigazgatási határozatok bíróság előtti megtámadása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keczer András (1969) Az alkoholizmus és a bűnözés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Gáborné (1969) A vezetőség bizottsága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Sándor (1969) Az állami szervek gyakorlatának jogforrási problematikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény Márta (1969) A szociometriai módszer szerepe a tanulók társas-közösségi kapcsolatainak megismerésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Keresztény László (1969) Az állampolgári jogok korlátozásának törvényes feltételei a büntetőeljárásban, különös tekintettel a kényszerítő cselekményekre. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerezsi Istvánné (1969) Juhász Gyula ars poeticája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Péter Pál (1969) Az általános iskola oroszkönyveinek szóanyagvizsgálata. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Kiss Eszter (1969) Mentesítés a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól (A rehabilitáció). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Györgyné (1969) A tassi Petőfi Termelőszövetkezet története megalakulásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Jánosné (1969) A család és az iskola kapcsolatának pedagógiai problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Rozália (1969) Izsáki sárfehér. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Sándorné (1969) Szinesztéziák Szabó Lőrinc verseiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Andrásné Horváth Zsuzsa (1969) A Szegedi Ferenc József Tudományegyetem Története 1929-1933. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koch József (1969) A Pángermán Szövetség (Alldeutscher Verband) ideológiája (1890-1914). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koloszár Anna (1969) Avantgard [!avantgárd] irányok szerepe József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Konkoly Csaba (1969) A bűnözés néhány problémája a szocialista társadalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kopasz Mária (1969) Arany János Őszikék-jének részletes esztétikai elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korcsmáros Józsefné (1969) Táj-jellegü [!tájjellegű] képek a századelő költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kormányos József (1969) Felelősség alkalmazott és szövetkezeti tag károkozásáért. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Korondy Zsuzsanna (1969) Ady Endre egyéni szóképzései és szóösszetételei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Ambrus (1969) A nevelő személyiségének motivációs szerepe a nagykőrösi vizsgálatok tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Anna (1969) A vízben élő növények tanítása az általános iskolában /különös tekintettel a Lakitelek szikrai Holt-ágra/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Györgyné (1969) Kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Judit (1969) Pilinszky János "harmadnapon" /1959/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács János (1969) A nemzeti bizottságok hatalmi és politikai funkciója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács József (1969) A fegyelmi felelősségre-vonás helye és szerepe. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Károly (1969) Károlyi Mihály és a nemzetiségi kérdés 1918-ban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Miklós (1969) A vállalatok irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mária (1969) Szikesek növényzete Csanytelek környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozma Istvánné Váradi Katalin (1969) Az ifjúság testi, erkölcsi, szellemi fejlődésének büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Pál (1969) A kollektív szerződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristó Gyula (1969) Az Exordia Scythica, Regino és a magyar krónikák. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Kristó Gyuláné Fábián Ilona (1969) A határozott névelő története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kubinyi Kristóf (1969) A jóléti állam és a revizionista-reformista államelmelétek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurucsay Margit (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kurunczi Jenő (1969) Az orosz diplomácia tevékenysége 1706-1709. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kálmán Józsefné László Magda (1969) A beruházások pénzügyi rendszere az új gazdasági mechanizmusban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kékesi Rozália (1969) Szintetikus uton [!úton] előállított müanyagok [!műanyagok] tulajdonságai, gyártástechnológiája és feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kócsó Klára (1969) Kecskemét településtörténete II. József korában, különös tekintettel a népesedési viszonyokra és művelési ágak kapcsolatára. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kókány Mária (1969) Azonos tartalmi szövegrészek nyelvi elemzése a Müncheni Kódex, a Jordánszky-kódex, Pesti és Sylvester Novum Testamentumának János VI. fejezete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Körmöczi Katalin (1969) Korabronzkori településformák a Dél-Alföldön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakos Judit (1969) Tanár - portrék Kosztolányi életművében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lhotka Ferencné (1969) A nemzetiségi probléma a dualizmuskori Magyarországon, különös tekintettel a korabeli munkásmozgalomra 1867-1880 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lipták Erzsébet (1969) Szeged iparfejlődése 1859-69 között, a Szegedi Híradó tükrében. BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Lovas Béláné (1969) Az 1945-ös földreform Cibakházán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ludvig József (1969) A szocialista államigazgatási eljárás alapelvei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lukácsy Terézia (1969) Néhány búzafajta botanikai jellemzése, különös tekintettel a csírázási százalék és csírázási erély értékeire. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

László Annamária (1969) A makói hagymatermesztés és hagymatermelők helyzete a makói sajtó alapján 1923-1930. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lékai András (1969) Örley István /1913-1945/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M

Makk Miklós (1969) Rosszminőségű élelmiszerek előállításával kapcsolatos szabálysértések a gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Makra Mária (1969) Ady Endre költészetének alaktani sajátosságai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matolcsi Mária (1969) A szenek reakcióképességének vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mattyasovszky Gabriella (1969) Az ioncserélők és alkalmazásuk a muzeumi [!múzeumi] fémtisztitásban [!fémtisztításban]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maurer Zsuzsa (1969) A Báthori István kori centralizáció lehetőségei és problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Megán Mária (1969) Juhász Gyula főneves összetételei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Menner Katalin (1969) A "Jövendő" orosz irodalmi vonatkozásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Sándorné Felföldi Irén (1969) Geszt község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Muráth Ferenc (1969) Mágocs község településének és nyelvjárásának története = Lantlehre der dt. Ma in Mágois. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muráth Ferencné Péntek Judit (1969) Sprach-und Stilanalyse eines details aus dem "Zauberberg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Muzsnay József (1969) Szakigazgatási feladatok a községekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mácsai István (1969) Primitív vallási hiedelmek tükröződése az őskor művészetében, különös tekintettel a Kárpát-medence régészeti anyagába. A neolithikum termékenységi kultuszának vallás művészettörténeti vonatkozásai különös tekintettel a Kőrös- és Tiszakultúra idol-plasztikájára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Máté Eszter (1969) A szabadszállási élmények, emlékek visszatükröződése József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Gábor (1969) A Kunszentmiklósi Gimnázium története (1735-től 1900-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Lajos (1969) A négy alapkészség egyenletes fejlesztése az általános iskolai orosz nyelvtanításban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Mészáros Márta (1969) Gozsdu Elek a magyar valóság ábázolója. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Andor (1969) A tanítási órán kívüli irodalmi nevelés lehetőségei és fejlődése a középiskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ildikó (1969) Birtokvédelemmel kapcsolatos hatósági munka tapasztalatai és problematikái Heves megyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy István (1969) Birtokvédelem államigazgatási úton. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Katalin (1969) A megengedő mondatok Juhász Gyula összes költeményeiből. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Sándor (1969) Az anyanyelv és irodalom iskolai tanításának főbb problémái és tapasztalatai az NDK-ban - a Deutschunterricht 1967-69-es füzetei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagyné Pfeifer Mária (1969) Filozófiai hatások Arany János írói munkásságában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Némedi Éva (1969) Fiatalkorú bűnözők tanúvallomásának néhány pszichológiai kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh LászIóné (1969) A tanári és tanulói nyelvhasználatban szereplő mondatformák vizsgálata az irodalomóra előkészitő-célkitüző részében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Németh Pál (1969) Az albérleti szerződésekkel kapcsolatos ítélkezési gyakorlatban felmerült kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Sarolta (1969) Wathay Ferenc önéletírásának szójegyzéke. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

O

Oláh Zsuzsanna (1969) A szegedi mezőgazdaság áttekintése 1850-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Opauszky Mihályné Kovács Margit (1969) Balassi Bálint költeményei szókincsének elemzése jelentéstani szempontból. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsvár Éva (1969) A szociál-politikai igazgatás területei, különös tekintettel az intézeten kívüli gondozás problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ozsváth Lászlóné (1969) Szerelmi líránkban történt változások 1945-től napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

P

Palásti Gábor (1969) A nemi szabadság elleni bűntettek (Az erőszakos úton elkövetett nemi erkölcs elleni cselekmények). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap János (1969) A betegségi biztosítás elvei és rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pap János (1969) A veszélyes üzem üzembentartójának a felelőssége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Gyula (1969) A szövetkezeti demokrácia érvényesülése és biztosítékai a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patkás Zsuzsanna (1969) A zsadányi Búzakalász Tsz szocialista fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pecsenyánszky Ágnes (1969) Kosztolányi gyermekábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perger Gabriella (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon kialakulása és fejlődése Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Perneki Mihály (1969) A mezőgazdaság amerikai utas fejlődése a Mezőhegyesi Magyar Királyi Állami Ménesbirtokon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Piginczki Ferencné (1969) A kémiai nagyüzemi eljárások elvi kérdései az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pignitzky György (1969) A Szegedi Orvostudományi Egyetem kollégiumaiban folyó nevelőmunka néhány időszerű kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pongrácz Emma (1969) A termelőszövetkezeti viták jogorvoslati rendszere. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Puppi József (1969) Az intenzív oktatási módszer lehetőségei és eredményei az általános iskola alsó-tagozatának számtantanításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Mária (1969) A vízhálózat kifejlődése és szerepe Budapest múltjában ( A keltáktól a századfordulóig). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Pálfi Balázsné (1969) Szavatosság és jótállás a tervszerződések körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás Márta (1969) A haza tájainak felfedezése a magyar irodalomban (a helytörténet tanulmányozása az irodalomban - haza felfedezése 1790-es évektől 1848-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péchy Imréné (1969) Széchenyi István pedagógiai nézetei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péterfia Gábor (1969) Zeit- und Gesellschaftskritik in der Kleinprosa des westdeutschen bürgerlich-humanistischen Schriftstellers Heinrich Böll. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai Mária (1969) A szocialista védelem szerepe és jelentősége. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehák Lászlóné Körmöndi Klára (1969) Parasztábrázolás Sarkadi Imre műveiben (Kisregényei, novellái és drámái). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rehó Lajos (1969) Az ifjúság nyelve. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Romhányi Margit (1969) Tolsztoj vallásosságának tükröződése esztétikájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozgonyi Éva (1969) A magyar történelmi regény az 1840-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész István (1969) Az emberi méltóság büntetőjogi védelme. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Révész Éva (1969) A helyesírás tanításának módszertani problémái az általános iskola 5-8. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

S

Sajti Emese (1969) Krúdy Gyula vendéglő-novelláinak szerkezete az "Utolsó szivar az Arabs Szürkénél" c. novelláskötete alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salló Terézia (1969) Vállalati pénzalapok a gazdaságirányítás új rendszerében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Samu Mihályné (1969) Világnézeti nevelés az általános iskola V-VI. osztályának történelemtanításában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Schuller Zoltán (1969) A lakásbérlet egyes kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sebők Matild (1969) Az 1861-es jobbágyfelszabadítás hatása Ukrajnában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci Hedvig (1969) A postaügyek igazgatása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Selmeci Teréz (1969) Az 1952. évi szegedi veszedelem. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Serege Mária (1969) IV. károly visszatérési kísérlete és visszhangja a szegedi legitimisták körében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sik Mihály (1969) A költői képalkotás változásai Juhász Ferenc epikájában az ötvenes évek derekáig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Éva (1969) A végrehajtó bizottság szakigazgatási szerveinek szervezete, feladata, működése, különös tekintettel az igazgatási osztályokra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon László (1969) A háztáji gazdaságok kérdései mezőgazdasági, termelőszövetkezeti jogunkban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sipos Katalin (1969) Csanádvármegyei Régészeti és Történelmi Társulat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Solymosi László (1969) Acsa története a századfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Somlyai Mária (1969) Az episztola története 1770-1830-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Judit (1969) A vállalat irányításának kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Gézáné Csokai Irén (1969) A népi demokratikus forradalom kibontakozása Karcagon 1944. októbertől 1945. májusig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Spátay Tamásné Szombati Erzsébet (1969) Adatok a Csepel-sziget mikrovegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sulyok Józsefné (1969) A kisajátítási eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabari Ferenc (1969) A Jászapáti Velemi Endre Mezőgazdasági Termelőszövetkezet történetének lényeges mozzanatai 1949-től 1969-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó János (1969) Montesquieu és az államhatalmi ágak elválasztásának elve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1969) Gyoma nagyközség bel- és külterületi földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Magdolna (1969) A szocializmus fejlődésének hatása Németh László és Illyés Gyula drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Éva (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és földhasználat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Zoltánné Mácsán Katalin (1969) Отрицательные слова в пьесе Горького "На дезе". Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Szacsva Ferenc (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay József (1969) Villon és Rabelais életszemléletének párhuzamba állítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szalay József (1969) A termelőszövetkezeti földtulajdon és használat kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalka Lajos (1969) Tanulói teljesítmény vizsgálat az otthoni tanulás alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalkai Margit (1969) A gyámügyi eljárás, különös tekintettel az állami gondozásra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai Attila (1969) Dosztojevszkij. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szefcsik Etelka (1969) Igevonzatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentgyörgyi Ildikó (1969) Tartási kötelezettség elmulasztása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentágotai Ildikó (1969) Arany János: Őszikék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szigeti Rózsa (1969) A létigés mondatok Juhász Gyula lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szijártó Judit (1969) Tinnye község története 1945-1965. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Sándor (1969) Az emberölés alakzatai a büntető törvénykönyvben, különös tekintettel a szándékos emberölés minősített eseteire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szittya Márta (1969) A szocialista együttműködés elvének érvényesülése a bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szombath Gáborné Strommer Zsuzsanna (1969) Az első világháború Tömörkény István novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szálas Béla (1969) Palladius latin mezőgazdasági munkájának II. és III. könyve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Irén (1969) Az októberi forradalom hatása az oktatás területén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szöllőssi Margit (1969) Az egyén és a közösség viszonyának kérdése Garai Gábor lírájában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szúdy Géza (1969) Csoóri Sándor költészete (Négy verseskönyvének elemzése). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szünstein Miklósné (1969) Püspökhatvan története a XIX. Századig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sződy Péterné (1969) A magyar táj képe a Nyugatosok költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Károlyné (1969) Az új szavak elsődleges rögzítésének legeredményesebb módja és gyakorlatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Sági Mária (1969) Die Siedlungsgeschichte und Lautlehre von Császártöltés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor Zsolt (1969) Törvényességi óvás a polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sömjéni László (1969) A földtulajdoni és földhasználati viszonyok alakulása a felszabadulás óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sövény Mihály (1969) A termelőszövetkezeti háztáji gazdaság terjedelmének jogszabályai és alapszabályi rendezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

T

Takács Lajos (1969) A cserelakás felajánlásával kapcsolatos gyakorlati jogviták. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Takács Pál (1969) Az akcióprogramok nevelőhatása a szentesi iskolák úttörő csapatainál. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tasnádi Enikő (1969) Lakásügyi igazgatás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tatár Judit (1969) Tanulói pályaalkalmasságvizsgálatok a belkereskedelemben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tisza Tibor (1969) A tanácsok tömegkapcsolati formái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tolnai Józsefné Iványi Ildikó (1969) Átmeneti kategóriák, kettős és hármas szófajúság. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Torgyik István (1969) Az Általános Fogyasztási és Értékesítő Szövetkezet pénzforgalmának szabályozása az új gazdaságirányítási rendszerben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Turjay Valéria (1969) Szólások Mikes Kelemen Törökországi leveleiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Társi László (1969) A visszaesés büntetőjogi megítélése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Márta (1969) A házastársi vagyonközösség megszüntetése a bíróságok gyakorlatában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Ilona (1969) Emberalakok Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Imre (1969) Az új termelőszövetkezeti törvényről és a tsz vezetőségi bizottságáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth János (1969) A zöldségfélék tanítása /különös tekintettel a falusi iskolákra/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Józsefné (1969) Dokumentumok a debreceni demokratikus ifjúsági mozgalom történetéhez (1944-1948). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Klára (1969) Irányítás és felügyelet az államigazgatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Károly (1969) Az állam és elidegenedés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóvári Anna (1969) Tápiószecső község monográfiája. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Ilona (1969) Archaizálás a Rab Rábyban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Zoltán (1969) A monumentalista festészet Mexikó művészetének tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ugranyecz Gyula (1969) Illyés Gyula minőségjelzőinek vizsgálata három elbeszélő költeményben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ugrin Dorottya (1969) Die Darstellung Des Zeitgeschichtlichen Und Politischen in Lion Feuchtwangers Roman "Erfolg". MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

V

Varga Klára (1969) A fiatalkorúakra vonatkozó különleges szabályok a szabálysértési eljárás során. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga László (1969) Ipari növények tanítása az általános iskola 6. osztályában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Miklós (1969) A tartási szerződések jóváhagyásával kapcsolatos tanácsi feladatok. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Veress Józsefné (1969) A szolnoki Tabán fennmaradt halászszavai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vigh Lászlóné (1969) Kosztolányi világszemlélete prózai müveiben [!műveiben]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vitális Ildikó (1969) Franz Kafka. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Várkonyi Jánosné (1969) Magyarcsanád története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Végh József (1969) A Vulgata és az 1466-ból származó magyar evangéliumfordítás (Müncheni Kódex) szövegének egymáshoz való viszonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Weinhardt Józsefné (1969) Németh László drámáinak ideológiai háttere. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Z

Zalai Antalné (1969) A szóbeli kifejezést kialakító és fejlesztő legeredményesebb gyakorlatok. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Zeke Ildikó Zsuzsanna (1969) Pásztói nyelvjárási szövegek szójegyzékkel. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zelei Miklós (1969) A magyar beat költészet felelőssége. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Zlatev Istvánné (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsigmond Győző (1969) A kollektív szeződés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsiros Pál (1969) A szocialista együttműködés helye és jelentősége a polgári jog alapelvei között, fogalma, konkrét jelentkezése a Polgári Törvénykönyv részletrendelkezéseiben és érvényesülése bírói gyakorlatban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsíros Éva (1969) Élet, testi épség veszélyeztetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Záhonyi Ákosné Rádai Márta (1969) Archaizmusok Móricz Erdélyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Á

Ábrahám Erika (1969) A büntetéskiszabás elvi alapjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ábrahám Klára (1969) Pedagógusportrék Babits Mihály regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Árva Edit (1969) Görgey Artur tevékenysége az 1848-49 évi magyar forradalom és szabadságharcban a Horthy-korszak irodalmának tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ó

Ódry Melinda (1969) A műveltető igék jelentésárnyalatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ö

Ördög István (1969) Kecskemét város mezőgazdasági termelő szövetkezeteinek története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ü

Ürmös Ferenc (1969) A szabadságvesztés büntetés kiszabásának és végrehajtásának elvi kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

This list was generated on 2021. január 24. 17:40:40 CET.