Items where Year is 1968

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 264.

Dr. Apáthy Jenőné (1968) A társadalom kitaszítottjainak világa Tersánszky Kakuk Marci c. regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bakos Ildikó (1968) Az 1857-es népszámlálás forrásértéke. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balaska Miklósné (1968) Farmos község története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balczó Judit (1968) A békéscsabai István-malom története (1914-1948). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Margit (1968) Kardoskút története (1944-1962). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Zoltánné (1968) A baktériumok szerepe az ember életében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bana Lajosné (1968) Impresszionizmus a Nyugat lirikusai [!lírikusai] közül Juhász Gyulánál, Kosztolányi Dezsőnél és Tóth Árpádnál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Bankó Jánosné (1968) A felszabadulás utáni drámairodalom néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bazan István (1968) A hévízgyörki "Dózsa" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1967. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Becsei Ferenc (1968) Mélykút története különös tekintettel az 1830-61 közötti időre. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bella Imréné (1968) Endrőd község helytörténete különös tekintettel a parasztságra. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Belle Erzsébet (1968) Illés Endre, a novellista. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bibok Katalin (1968) Kiskunfélegyháza belterületének földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bihari Lászlóné (1968) A karcagi Győrffy István Állami Általános iskola története az államosítás után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Biró Erzsébet (1968) A nitrogéntartalmu [!nitrogéntartalmú] szervetlen mütrágyák [!műtrágyák] jelentősége, tekintettel az ammónia és nitrát tartalomra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Blanár Teréz (1968) Az 1945-ös földreform megvalósítása, valamint a termelőszövetkezeti mozgalom megszervezése és megszilárdítása Füzesgyarmat község területén. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Blasszauer Róbertné (1968) Németh László történelmi drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bohony Nándor (1968) Makó társadalmi és politikai életének alakulása (1938-1946). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bokor Éva (1968) A kiskunhalasi gimnázium története (1664-1949). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borka Margit (1968) A tápanyagfelvétel tanításának módszertana az általános iskolában az Élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borka Margit (1968) A tápanyagfelvétel tanításának módszertana az általános iskolában az élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Boros Erzsébet (1968) Makó kulturális élete 1919-1930 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Borovics Miklós (1968) Balázs Béla pályakezdése /1884-1909/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borovics Miklósné Orbán Klára (1968) A Döbrentei- és Apor-kódex párhuzamos részeinek jelentéstani vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Brádiné Török Gyöngyvér (1968) A Kelet Népe Móricz Zsigmond szerkesztésében. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem.

Buczó Györgyné (1968) Képzőművészeti alkotások szemléltetése az irodalomórán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Budai Jánosné (1968) Az almafa gomba betegségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárány Mária (1968) Morus Tamás embereszménye és ábrázolása Utópia című művében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bíró Péterné (1968) A magyar kormányok iskolapolitikája a dualizmus idején. BA/Bsc, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Bőhm Anna (1968) Veres Péter: a felszabadulás előtti paraszti élet ábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csentes Mihály (1968) Orosháza iparának fejlődése a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Cserei Katalin (1968) Az anyanyelvi kulturáltság fejlesztésének tanórán kívüli és iskolán kívüli lehetőségei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csiha András (1968) Ófehértó kulturális fejlődése 1945 óta. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csizmadia Zoltán (1968) Majakovszkij esztétikai és irodalompolitikai nézetei cikkeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csizmadia Zoltánné (1968) Vegyszerek alkalmazása a Gerendási Petőfi Termelőszövetkezetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csokai Irén (1968) Az 1945-ös földosztás megvalósulása Karcagon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csorba László (1968) A kémia tanitása [!tanítása] az összevont 7-8 osztályokban a reformtanterv alapján különös tekintettel az önálló foglalkozásokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csorba Lászlóné Bikádi Erzsébet (1968) A szemléltető eszközök szerepe az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Csáky Gizella (1968) Adatok a soltvadkerti szikes tavak algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csányi István (1968) Matematikai módszerek termelésprogramozási probléma megoldására: sorolási feladat. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csömöz Mihályné (1968) A Tisza Bútorgyár története 1945-1962. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czene Sándorné (1968) Radnóti Miklós jelzői. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czinege Gyuláné (1968) Az 1945-ös földreform Karcagon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czinkóczi Aranka (1968) A szántóföldi növények kártevőinek tanítása és szemléltetése az élővilág tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czvitkovits András (1968) A környezeti hatások szerepe a tanulók önálló munkájának kialakulására. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Czékus Mária (1968) Öttömös határának növényvilága az iskolai oktatás és népművelés szempontjából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czövek Imre (1968) A magyar Tanácsköztársaság Vörös Őrsége. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darvas Anna (1968) A határozószók történetéből, különös tekintettel Lépes Bálint (XVII. századi író) határozószóinak rendszerére. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Deme Terézia (1968) A bagi Vörös Csillag Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története 1950-1967. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dobler Mihályné (1968) Erkölcsi eszmények és normák a Parainesisben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dombrády Lóránd (1968) A Horty-hadsereg felkészítése a háborúra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos Katalin (1968) Az orosz és szovjet irodalom tanítása az általánosan képző magyar iskolákban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dávid László (1968) A pályaválasztás motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dóri Imréné (1968) Bartók költői interpretálói. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Elek Katalin (1968) Radnóti Miklós tájjelegű képei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Elekes Mária (1968) Az orosz és szovjet kultúra a szegedi lapokban (1899-1944) : Egy repertórium összeállításának kollektív tapasztalatai. Other, Juhász Gyula Tanárképző Főiskola.

Fabriczius Mária (1968) A félelem-motívum Ady költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas János (1968) Az Egri Gyógypedagógiai Intézet története (1949-1968-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fazekas Piroska (1968) Varro és Plinius mezőgazdasági részletei és a Geoponica. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné (1968) "A vizek és vizpartok élővilága c. téma tanítása a 6. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Éva (1968) Rajka község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekecs Katalin (1968) Az izokinolin-származékok kémiai vizsgálata, különös tekintettel a C1-en szubsztituált di- és terahidroizokinolin-származékok kromatográfiás megokolására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Felhalmi Katalin (1968) A fotoszintézis ismertetése az újabb kutatások elemzése alapján és kísérletes oktatása az általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fenyves Györgyné (1968) A szókincsfejlesztés lehetőségei és módjai az általános iskolában, különös tekintettel a felső tagozat 5-8 osztályára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fenyvesi György (1968) Aritmetikai kifejezések fordításának néhány módszere, és alkalmazásuk értékadó utasításoknak a C1 gép programjává fordításában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fias Gáborné (1968) Adalékok a koalíció válsága és felbomlása történetéhez Pécs-Baranyában (1945. szept-1946.aug.). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Foltán József (1968) Egy nevelőotthoni csoport néhány nevelési problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Forman István (1968) Ricimer és kora. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fábián Pálné (1968) Kemény Zsigmond írói művészete - Lélektani realizmus a társadalmi regényekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Földvári László (1968) Kassák Lajos útja az aktivizmustól a konstruktivizmusig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füleki Lászlóné Gergely Magdolna (1968) Német nyelvi program a gimnáziumi nyelvoktatáshoz. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Füredi Katalin (1968) Szabó Dezső stílusának elemzése a "Feltámadás Makucsán" című novellája alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gaszner Istvánné (1968) Mundartliche und volkskundliche Beobachtungen bei den Deutschen von Bátaszék. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazdapusztai Gyuláné Varga Annamária (1968) A battonyai korai bronzkori temető. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gerendai Gyuláné (1968) Jelzői mellékmondatok Krúdy Gyula Boldogult úrfikoromban című regényében. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Gergely Lászlóné (1968) A lőkösházi Haladás (Május 1.) Termelőszövetkezet megalakulásának előzményei és fejlődése napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gogolyák Mária (1968) Hangismétlés, hanghalmozás Juhász Gyula költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombár Györgyné (1968) Növényi gubacsokozókról. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyarmathy Zsoltné Székely Erzsébet (1968) Német nyelvi írás és olvasás készség a gimnázium első osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyuris János (1968) A Szegedi Napló története /1878-1890/. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Göb Miklós (1968) Az 1931. évi országgyűlési választások Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hadnagy Sándor (1968) A világnézeti nevelés lehetőségei az általános iskolai és gimnáziumi irodalomtanításban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hammer Szabina (1968) Struktúra és megismerés Juhász Ferenc költői nyelvében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Handini Djasimin Padmosoeseno (1968) Egész értékű lineáris programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hartmayer Tamás (1968) Cukorgyártás technológiája és kémiai folyamatai: különös tekintettel az Ácsi Cukorgyári viszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hertelendi Henrietta (1968) Mágocs község földrajzi neveiből. Az utcák nevei és a külterület földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hidi Margit (1968) Szovjet folyóiratcikkek a középkori magyar történetről Mohácsig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hmizák Ollyoba Mária (1968) Tatabánya 1918-1919-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Holecz Tivadar (1968) Deák és a nemzetiségi kérdés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Jánosné (1968) Magyardombegyház község zárvatermő növényeinek társulástani és rendszertani elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Katalin (1968) A fotoszintézis tanításának módszertana az általános iskolában az élővilág órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Lászlóné (1968) Mikroorganizmusok a szerves vegyipar szolgálatában. Sorbóz, mint a "C" vitamin alapanyagának előállitása [!előállítása]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Rozália (1968) A makói hagymatermesztés növénytani és növényélettani vonatkozásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Tibor (1968) Kispest településtörténete és társadalmi rétegződése (1870-1920). BA/Bsc, Szegedi Tudományegyetem.

Házi Zoltánné (1968) Tiszabő község gazdasági társadalmi és kulturális viszonyai a XVIII-XX. Században. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Héjjas Irén (1968) Nagykőrösi keresztnévadás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Imreh Balázs (1968) Birkhoff tétele és néhány alkalmazása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jamrich Zoltánné Albert Anna (1968) Kleists Novellen Fremden Ursprungs. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jenovai Erzsébet (1968) A magyar nyelvtan tantervek fejlődése 1945-től 1962-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Gyuláné (1968) Mátyási József : 1765-1849. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kabódi István (1968) A kifejezőképesség fejlesztése a felsőtagozatos nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kaldenecker Erzsébet (1968) Az Ócsa-Dabasi turjánvidék jellemző növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kapitány Ottó (1968) Sükösd község földrajzi neveinek és személyneveinek vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kapus Béla (1968) Adatok egy középiskolai kollégiumi szobakollektiva etikai szintjének felméréséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajos (1968) A csírázás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kecskeméti Ilona (1968) Előkészítő munka az általános iskola alsó tagozatában a történelem szaktárgyi oktatásához. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Erzsébet (1968) A Tanácsköztársaság hatása a magyar irodalomra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Keszei Mária (1968) Várkesző demográfiai viszonyai családi rekonstrukciók alapján 1812-1900. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kincses László (1968) A pedagógus kollektíva és az iskolavezetés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kis Mária (1968) A hazai szénkémiai szakirodalom lyukkártya rendszerű feldolgozása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kismarjai Emil (1968) A rákosvidéki Merse-mocsár bogárfaunája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kispál Károlyné (1968) Móra Ferenc, mint ifjusági iró [!ifjúsági író] ; Móra Ferenc az általános iskolai oktatásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Flórián (1968) A rendelkezési és a tárgyalási elv érvényesítése a szocialista polgári eljárásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kiss Istvánné (1968) Okány községben előforduló utónevek statisztikája 1896-tól 1950-ig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsis Józsefné (1968) Problema bessognatel'nogo v osnove roâanov „Prestuplenie i nakozanie” Dostoevskogo i „Čto delat'” Černyševskogo. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kollár József (1968) Szajoli Termelőszövetkezet növénytermesztésének vizsgálata az országos viszonyok tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kopasz Mária (1968) Huminsav mint kation-cserélő. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Korim János (1968) Örménykút földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Gusztávné (1968) Hazánk szénelőfordulásai, különös tekintettel a komlói köszénbányászat [!kőszénbányászat] történetére. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács István (1968) Az állammonopolista kapitalizmus Nyugat-Németországban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Istvánné (1968) A Cinkotai Magyar Királyi Állami Tanítóképző története 1919-1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Katalin (1968) Van-e az időmértékes ritmusnak hangulata? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Péter (1968) A hazai és külföldi kirándulások szerepe és jelentősége a középiskolai tanulók nemzetköziségre nevelésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Sándor (1968) Magyar sport átszervezése 1945-1948. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovácsovics Zsuzsánna (1968) Magyarország ipara. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kováts Zoltán (1968) Somogy megye népessége a 17-18. század fordulóján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kristóf Antónia (1968) Fordítás és magyarázatok Silius Italicus "Punica" című eposzának 1-3 könyvéhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kristóf Mária (1968) A Schiff-bázisok elnyelése szinképében [!színképében] tapasztalható oldoszerhatás [!oldószerhatás] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Král Borbála (1968) A fóti gyermekváros parkjának növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurdi Gyula (1968) Gödöllő és környékének florisztikai képe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurja Anna (1968) Börzsöny hegység zoocecidiumairól. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kutasi Frigyesné (1968) Kommunista mozgalom a kiskőrösi járásban 1930-1933-ban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kálmán Erzsébet (1968) Játékos tanítás és szemléltetés a történelem órákon az általános iskola 5. osztályában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Köves István (1968) Eötvös illúzióvesztésének problémája A karthausi című regényben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrös Aranka (1968) Wagner Ferenc "Universae phraseologiae Latinae corpus" című művének magyar szólásai és közmondásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kőrösy Edit (1968) A világnézeti és erkölcsi nevelés magyar irodalmi órákon (a gimnázium I-II. osztályának anyagához kapcsolva). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Labádi József (1968) A tudományos világkép szerepe Juhász Ferenc költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lakatos Mihály (1968) A karcagi Béke Termelőszövetkezet története 1956-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovász Dánielné (1968) Az 1945-ös földreform megvalósítása Szolnokon. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ládi Mária (1968) A Schiff-bazisok elnyelesi szinképekben tapasztalható oldoszeres [!A Schiff-bázisok elnyelési színképekben tapasztalható oldószeres] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lányi Katalin (1968) A magyar művelődési egyesületek szerepe a dualizmus korában. FEMKE működése az évkönyvek alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Madovi Istvánné Nagy Magdolna (1968) A keresztnévadás divatjának változása különböző korokban Vácott. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Majnár Julianna (1968) Hazánk kőzettani felépitése [!felépítése]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makra Irén (1968) Die Deutsche Gesellschaft Dargestellt im Grimielshausens Sidiplicissiimus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mandler György (1968) Programozási nyelv és fordítóprogram tervezet szerszámgépek vezérléséhez. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marosvári Lajos (1968) A háború szerepe Móricz novellisztikájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Maróti László (1968) A primál-duál algoritmuson alapuló dekompozíciós eljárás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Melczer Erika (1968) A Németh László-i utópia és ennek bírálata az író műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mester György (1968) Farsangi néphagyományok az Eleki németeknél = Fastnachtliche Volksüberlieferungen bei den Deutschen Von Elek. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Michelsz Helga (1968) Makó népességnövekedése 1870-1965-ig a ráható tényezők vizsgálata alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Mikó Nándorné (1968) Nagy Czirok László kiskunhalasi néprajzkutató élete, munkássága, müvei [!művei]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mojzes József (1968) Vaskút község története, különös tekintettel az etnográfiai viszonyokra. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Gyuláné (1968) A dánszentmiklósi tanulók (10-14 éves) irodalmi érdeklődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár László (1968) A daltoni-fokozatu [!fokozatú] kémiatanitás [!kémiatanítás] bemutató kisérletei [!kísérletei] és ezek didaktikai és metodikai elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Monostori Imre (1968) Németh László társadalmi drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mornailla Mária (1968) A huminsavak kémia szerkezetével kapcsolatos vizsgálatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Muntyán Gyuláné (1968) Jászárokszállás élete (1948-1958). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Muzslay Róbertné Klimó Éva (1968) A letünő [!letűnő] világ ábrázolása Kaffka Margit irói [!írói] munkásságában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mákos Mária (1968) Népességnövekedés a makói járás községeiben az elmúlt száz évben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Istvánné (1968) Kiskunfélegyháza város bibliográfiája a felszabadulástól (annotációval). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ilona (1968) A csoportos foglalkozás kémia órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Istvánné (1968) Nagy Lajos helye a magyar novellairodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Józsefné (1968) Jeszenyin tájköltészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy László (1968) Fleury egyháztörténetének magyar vonatkozásai (a törökellenes harcok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Lászlóné (1968) 1945-ös földosztás Jászárokszálláson. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikolényi Gáborné Gáti Edit (1968) Régies igetövek és igealakok Arany János műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh István (1968) A közoktatási intézmények területi elhelyezkedésének néhány problémája és a személyi ellátás biztosításának módja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh János (1968) A balatonfüredi árvaház pedagógiai tevékenységének néhány fontosabb elvi és gyakorlati problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Németh Mária (1968) Füst Milán költészetének világa. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Oláh Istvánné (1968) Cegléd az irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orosz Györgyné (1968) A növényi növekedés alapjellemzői. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orovecz Jánosné (1968) Pszichoanalizis [!pszichoanalízis] és szociológia Németh László regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palágyi István (1968) Demokratikus jogok védelme (Makó 1936-1939). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palásti Artúr (1968) A fotoszintetikus szénasszimiláció szövetszerkezeti és biokémiai jellemzőinek néhány elméleti kérdései. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pataky Márta (1968) Moszkva építészete és építészeti emlékei a XIV-XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Patócs József (1968) A mártélyi Fürst Sándor termelőszövetkezet megalakulása és története 1966-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perjés Edit (1968) A nemzetiségi kérdés alakulása a századfordulón. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perneki Mihály (1968) A mezőhegyesi Magyar Királyi Állami Ménesbirtok és Gazdaság története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pilishegyi József (1968) Váci Mihály költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Pirityi Károlyné (1968) Tótkomlós felszabadulása, fejlődésének története 1949-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pál Lászlóné (1968) Adalékok Gyóni Géza életmüvének [!életművének] értékeléséhez a költő 1914-ig tartó pályájának alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péterfia Gyula (1968) Szubtitiált fenol tartalmú /DINOC/ gyomirtószer fiziológiai hatása a Tricitum aesztivum csírázására. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pótári Zsuzsanna (1968) Babits Mihály költői jellemzése a Jónás könyve elemzése alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rakonczai József (1968) A szakmunkástanulók pályaválasztási motívumainak és pályaválasztási érettségének pszichológiai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rejtő Györgyné (1968) Bánkút főhercegi uradalom kiépülése és hatása a parasztság életkörülményeire. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rozsnyai Géza (1968) A csóti hadifogoly tábor története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rozsnyói Ferenc (1968) Die Grosse Französische Revolution in Klopstocks Oden. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Sándorné (1968) A törtető ábrázolása a XIX. század kritikai realistáinál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Révész Mihály Géza (1968) A szabadság, annak társadalmi és formai problémái Déry Tibor művészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simon Katalin (1968) A polgárság tendenciája Thomas Mann, Roger Martin du Gard és Gorkij müveiben [!műveiben]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon Jánosné Tömöry Izabella (1968) Ízlés- és stílusváltás a Tudományos Gyűjtemény hasábjain (1817-1827). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Imréné (1968) A szőnyegszövés története Békésszentandráson. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Somogyi Margit (1968) A 14-18 éves gimnáziumi tanulók eszményképei, példaképei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Stachó Károly (1968) Archaizmusok Móricz Erdély című regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sudár Mária (1968) Mosonmagyaróvár belterületének földrajznevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Svecz Zoltánné (1968) A megváltozott paraszti világkép a mai magyar prózaíróknál : Móricztól Sántáig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabics Éva (1968) A Tisza árterületének néhány összehasonlitó [!összehasonlító] talajvizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Attila (1968) Ifjúsági mozgalom a Dunavecsei járásban (1957-1968-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó Dénesné (1968) Arany János magyar dolgozatjavitásai [!dolgozatjavításai]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Eszter (1968) A történelem koncentrációja az ének tanítással. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Lajos (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség újjászervezése a munkás és falusi fiatalok körében Csongrád megye (Szeged nélkül) területén. 1957. március-december. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabó László (1968) Antike Themen in der Deutschen Oper. Untersuchungen bei Richard Strauss und Hugo von Hofmannsthal. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szakács Mihály (1968) A hazafias érzés történeti és tartalmi fejlődése. A hazafias nevelés lehetőségei a gimnázium I. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalontai Györgyné (1968) Keresztnevek és ragadványnevek Tataházán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szanyi Mária (1968) A makói demokratikus mozgalmak 1920-1929 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szekeres Veronika (1968) A szállítási feladat egy új megoldásáról. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szentesi János (1968) A répceszentgyörgyi Kossuth Termelőszövetkezet története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szepesi Attila (1968) A mítosz születése : Nagy László költői világképéről. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szerencsy Kálmánné (1968) József Attila képeinek fejlődése az egyemetesség kifejezéséig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szigeti Lajos (1968) Tudatosság, aktivitás, sikerélmény a testnevelés és sporttevékenységben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szikra Lajosné (1968) Szabó Lőrinc pályakezdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szlanka Tamás (1968) Az 1918-as polgári demokratikus forradalom kecskeméti története. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szolnoki Katalin (1968) Gyula város utcanevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szolnoki László (1968) Kazinczy Ferenc közéleti tevékenysége Zemplén vármegyében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Ferenc (1968) A tatai szénmedence bányamunkásságának helyzete és mozgalmai a háborús konjunktúra évei alatt (1939-1942). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó László (1968) Szerb Antal regényíró művészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szécsányi Oszkár (1968) A magyar irodalom tantárgy tanításának problémái, fejlődési áttekintése és összefoglalása. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Szórád Istvánné (1968) József Attila szerelmi költészete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szügyi Andrásné (1968) Csanádpalota község szőkincséből és hangtanából. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőke Dezsőné (1968) A novellista Kosztolányi alakjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szőke Katalin (1968) Adalékok Tóth Árpád költői világképének elemzéséhez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs Margit (1968) Eötvös József nemzetszemlélete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Süle Istvánné (1968) Az egészségvédelem fejlődése Békéscsabán a felszabadulástól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sümegi László (1968) Serdülőkorú tanulók társas-közösségi kapcsolatainak szociometriai vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Valentina (1968) A Margit-legenda jelentéstani vizsgálata. A Margit-legenda alapján a 13. századi élet megfigyelése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Taskovics Magdolna (1968) A XVII. századi angol későreneszánsz költészet tükröződése a külföldi és a magyar szakirodalomban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Telek Mihályné (1968) Kétegyháza község kulturális fejlődése a felszabadulástól napjainkig, különös tekintettel a Mezőgazdasági Gépészképző Szakiskola megalakulására és fejlődésére (1945-1968). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Timár Sándor (1968) Hemingway és a nyugati életforma. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Toldi Istvánné (1968) Az alsótagozatos számtan tanítás hatékonyságának vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tordai László (1968) Justh Zsigmond: A kiválás genezise és írói gyakorlata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Táborosi András (1968) A Magyar Kommunista Ifjúsági Szövetség szervezeteinek megalakulása és kezdeti tevékenységük Fejér megyében 1957 márciustól-1957 októberig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Erzsébet (1968) Az ember és a világ viszonya Juhász Ferenc és Nagy László költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1968) Thordai János manierista psaltériuma és rokon kortársi stílustörekvések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Katalin (1968) Tájak, falvak, városok Juhász Gyula költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Margit (1968) A téglagyártás fejlődése, különös tekintettel a korszerü [!korszerű] technológiára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ágnes (1968) Szeged mezőgazdasága az 1929-33-as világgazdasági válság idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törtei Jolán (1968) József Attila : az egyetemességre törekvő gondolkodó. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Károly (1968) Ádánd község nyelvjárásának általános leírása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Törőcsik Mária (1968) Abony község földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Túri Lászlóné (1968) A parasztkérdés Ady műveiben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Uhercsák Pálné (1968) A romantikus jellemábrázolás sajátságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ujvári Józsefné Deák Rózsa (1968) Csongrád földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Unti Mária (1968) Győrszentiván földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Urbán Edit Éva (1968) A kémia szerepe ás jelentősége a mezőgazdaság fejlődésében. Különös tekintettel a szőlő és gyümölcspermetező anyagokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Julianna (1968) Az ö-zés állapota a különböző korúak nyelvében Sövényháza nyelvjárásában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga József (1968) A Jászboldogházai Aranykalász Termelőszövetkezet megalakulásának előzményei és fejlődése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga László (1968) A Taraxacum officinale /pongyola pitypang/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vass Éva (1968) Die Siedlungsgeschichte der Deutschen in der Umgebung von Baja = A Baja környéki németség településtörténete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vass Éva (1968) A latinság szókészletének elemei a mai magyar nyelvhasználatban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vastagh Pálné (1968) A szegényparaszt és agrárszocialista mozgalmak Nagyszénáson a századfordulón. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Erzsébet (1968) A középiskolás tanulók példaképeinek megválasztása magyar tanulmányaik, olvasmányaik alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vetró Éva (1968) Radnóti Miklós költészete és a korabeli kritika. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vidéki Ferenc (1968) Számtan - mértan tudásszintvizsgálat az általános iskola 2. és 4. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Virágh Éva (1968) Nagykőrös határának földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vári Imre (1968) Az otthoni tanulás néhány problémája a köröstarcsai általános iskola 8. osztályában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Várkonyi Gábor (1968) Az öröklődés kérdése a modern kutatási eredmények tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Walter Lórántné (1968) A taneszközök kultúrtörténeti fejlődése, felhasználása a hazai tanintézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Walter Lórántné Németh Magdolna (1968) A taneszközök történeti fejlődése a hazai tanintézetekben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Weinper Emil (1968) Juhász Ferenc és Nagy László költészetének szocialista világképe. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Beláné (1968) A népművelési munkában használatos szakmai szavak, kifejezések gyűjteménye. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ábrahám Mária Márta (1968) A talajok fizikai és kémiai tulajdonságainak vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ádám Jenő (1968) A személyiségmegismerés és fejlesztés gyakorlati tapasztalatai az óvódában és az általános iskolában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Északi Jolán (1968) A Bánk-bán költői képeinek magyarázata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Örsi János (1968) A Tiszamenti Vegyimüvek [!Vegyiművek] alapítása és fejlődése, különös tekintettel a kénsavgyártásra és mütrágyagyártásra [!műtrágyagyártásra]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. március 3. 17:01:10 CET.