Items where Year is 1967

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Number of items: 214.

Adorján Józsefné (1967) József Attila tájköltészetének hangulata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balasi Anna (1967) A korösszetétel változása Szeged és Szolnok környékén 1910 és 1960 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balog Gézáné (1967) A nyugati írói körének prózairodalmában /regényeiben/ hogyan jelentkezik a család és a régi életmód felbomlása? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balogh Imre (1967) Doboz község felszabadulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Balogh Mária (1967) Szolnok és környékének népességfejlődése az elmúlt száz évben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bucsány György (1967) Fogalmazástanítás a mezőgazdasági technikumban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Burunkai Klára (1967) Juhász Gyula tájszemléletének alakulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bustyaházi Ágnes (1967) Vörösmarty romantikus képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bábel Ernő (1967) Iványi Ödön. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bálint Lajos (1967) A magyar forradalmak költői : a forradalmi eszme azonossága és fejlődés Petőfi, Ady és József Attila költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Béllei Lajosné (1967) Galambos Lajos prózai művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bérces Erzsébet (1967) Hemingway hőseinek harcai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Böőr László (1967) A közlekedési eszközök kialakulása. A kocsiedények. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csanádi Gézáné (1967) A hazafias érzelmek vizsgálata 8. osztályos tanulók körében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csepregi Irén (1967) Majakovszkij irodalompolitikai és esztétikai nézetei cikkeiben : a futurizmus. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csetényi Mária (1967) Az aluminium [!alumínium] finomításának módszerei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Csihás Gáborné (1967) Irodalomelmélet tanítása az általános iskolában és gimnáziumban. BA/Bsc, József Attila Tudományegyetem.

Csiki Lászlóné (1967) Ragadványnevek Eleken. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csősz István (1967) Kosztolányi Dezső Számadás c. kötete, mint költői munkásságának összefoglalása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Czikk Ferenc (1967) A nevelő személyiségének pedagógiai hatásfoka. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dancsó Piroska (1967) A naturalista és a realista Móricz stílusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darabos Mária (1967) Ady jelzőhasználata : Az Illés szekerén és A halottak élén című kötetben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Darabos Jánosné Nánási Margit (1967) A görög drámaíró triász világképének alakulása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Diczházi Dezső (1967) Miskolc város története 1943-tól 1945 végéig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobcsányi Ferencné (1967) Két általános iskolai osztály magyar nyelv és irodalom iránti érdeklődésének szociális motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dobos Gyula (1967) A szóhangulat József Attila költészetében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Domokos János (1967) Társadalmi és nemzeti haladás problémái Jókai 50-70-es években irt [!írt] regényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Domokos Józsefné (1967) Kafka Margit és a korabeli nő problémája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dorcsák Éva (1967) Az egzisztencializmus problémája a mai nyugati drámairodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Enyedi G. Sándor (1967) Iskolánkívüli népművelés Gyulán (1945-1966). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Erdős János (1967) Az ének-zene esztétikai hatásának szerepe a világnézeti nevelésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Gabriella (1967) Szeged és környékének / 30 km-es körzet/ demográfiai kölcsönhatása az elmúlt száz év alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Farkas Istvánné (1967) A szegedi munkásság helyzete a magyarországi kapitalizmus viszonylagos stabilizációjának éveiben a Dél-Magyarország alapján (1925-1929). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Farkas Lászlóné (1967) A szegedi kádáripar története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fehér Gyula (1967) A mezőkovácsházi járás településtörténete az Árpád-korig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fehér Lászlóné (1967) "A vizek és vízpartok élővilága" című téma tantíása a VI. osztályban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fejes István (1967) Szeged népességfejlődésének üteme és a fejlődést meghatározó tényezők az elmúlt száz év alatt. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Bertalan (1967) A kétnyelvű tanítás értelmezése hazai és jugoszláviai nemzetiségi iskolákban folyó gyakorlat alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fekete Jenő (1967) Magyar irodalomtörténeti tanulmányok a Szépirodalom c. folyóirat első három évfolyamában (1927-1929). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ferenczy Valéria (1967) A magyar tanyarendszer kialakulásáról vallott történetek és a tanyakérdés irodalma, különös tekintettel a Szeged környéki tanyákra. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ferka Mihály (1967) Az 1947. évi országgyűlési képviselő választások Makón. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Fischer Katalin (1967) A kifejezőképesség fejlesztése az általános iskola felső tagozatának nyelvtanóráiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fogarasi Ilona (1967) Juhász Gyula szóalkotásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Frigyesy Ferencné (1967) A Katon József Társaság története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fuksz Ilona (1967) Vallomás Simon István költészetéről : Mennék, de meg-megállit nyíló virág, fű,fa,viz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Füköh Levente (1967) A területi úttörő munka szervezése, irányítása és eredménye (Közösségi nevelési kísérlet Ózdon, a Béketelepi l. sz. Általános Iskolában, a város új lakótelepén). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gazelmann Ádám (1967) Az 1931. évi országgyűlési képviselő választások Kiskunhalas megyei városban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gecsei Gyöngyi (1967) Utónevek változása Dévaványán 1900-tól napjainkig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gergely Éva (1967) A fonetikai metaforákról : hozzászólás a "van-e a hangnak" "jelentése" kérdéshez. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gombkötő Éva (1967) 12 éves korosztály /egy osztály tanulói/ minőségjelzős szerkezeteinek vizsgálata különböző szempontok szerint. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gotszonyi Béláné (1967) A savak tanitása [!tanítása] az általános iskolában, tekintettel a politechnikai képzésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Mária (1967) A szántás-vetés Jászladány községben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gulyás Szabó Géza (1967) A mezőgyáni termelőszövetkezeti mozgalom.A mezőgyáni Magyar-Bolgár Barátság termelőszövetkezet története 1966. dec. 31-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Tiborné (1967) Gárdonyi parasztszemléletének fejlődése művei tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyenizse Pál (1967) Rutilius Claudius Namatianus "De reditu suo" c. költeménye és az antik Róma alkonya. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyetvai Józsefné (1967) Félegyháza mezőgazdasága 1945-1947. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyovai Éva (1967) A főnévi igenév személyragozását érintő kérdések. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gyukis Antalné (1967) A népiesség megnyilvánulása irodalmunkban Kisfaludytól - Petőfiig. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győri Ilona (1967) A helyesírés tanítása az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Győri Imréné (1967) Madách Imre : Az ember tragédiája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gátszegi Ferencné (1967) Kémia alapismeretek kialakulása az általános iskolában, különös tekintettel a tantárgyi koncentrációra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hangyási Lajos (1967) Az összetett is az egyszerű mondatok hatása a gondolkodási folyamatra; a mondatok megértésének százalékos aránya. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hargitai Imre (1967) Csiky Gergely munkásságának rövid áttekintése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Harka Ákosné (1967) Német László regényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Havasi Katalin (1967) Hangúlyozás-és hanglejtéselemzés a szavalásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hemmert János (1967) A színelméletek tudatosításának új kísérleti eszköze. Az eszköz neve: színelméleti, vetítőgép újítás első hazai hordozható, beépített konstrukció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hoffmann Ottó (1967) Juhász Gyula lírai idealizmusának fejlődése a világháború idején. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Holub Lászlóné (1967) Tessedik Sámuel pedagógiai rendszerének alapvető jellemvonásai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Horvai István (1967) A felső nyelvállású magánhangzók időtartamának váltakozása Jánoshalmán. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Horváth Antalné (1967) Bemutató kisérletek [!kísérletek] jelentősége az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban] és a tanulói aktivitás. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Jenő (1967) A látható nyelv stílustani vizsgálatának néhány kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horvátovich Katalin (1967) Vas megye XVI. századi nyelvjárása Sennyey Ferenc levelei alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Hévizi Sándor (1967) A zárt e és a nyílt e hangok változatása a XIX. századi magyar költők rímeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hódy Éva (1967) Bornemisza Péter: Énekek három rendbe című énekeskönyvének helyesírástörténeti elmzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Jeney Jánosné (1967) A szegedi évek jelentősége Gárdonyi szépírói munkásságában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Juhos Imre (1967) Bélmegyer község fejlődésének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Andrásné (1967) József Attila expresszionizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Erzsébet (1967) Radnóti Miklós hazafiságinak megnyilvánulása költői müveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász Nagy Emília (1967) Sánta Ferenc írói pályája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kamarás Gáborné (1967) Hasonló funkciójú deverbális és denominális igeképzők vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Karip László (1967) Az elektronikus számológépek és a matematikai nyelvészet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Katona Lajos (1967) A hódmezővásárhelyi tanulók pályaválasztási motivációi. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Magdolna (1967) Zu einigen Problemen Goethes Jugendgedichte. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kemény András (1967) Az elnyomott nép vágyainak és törekvéseinek ábrázolása а XIX. sz. orosz irodalmában /kb. 1870-ig/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Gelléri Andor Endre valóságszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kerekes Pálné (1967) Kodály irodalmi munkássága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kis-Ferencz Ilona (1967) A birtokos személyragok egyeztetésének problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kisabonyi Ferenc (1967) Csolnok község hely-és földrajzi nevei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kiss Ilona (1967) Csefkó Gyula nyelvészeti munkássága. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

dr. Kiss József (1967) Bródy Sándor drámái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kliment Pál (1967) Modernizmus Sarkadi Imre kisregényeiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kocsárdi Mária (1967) Néhány Gödöllő vidéki mezőgazdasági nagyüzem öntözővíz vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kohlmayer Ádám (1967) Franz Wefel: A Musza Dag negyven napja c. regényének elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kormos Jánosné (1967) Vegyszerek alkalmazása az Izsáki Állami Gazdaságban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Imréné (1967) A tiszaföldvári Szabad Nép Termelőszövetkezet története 1952-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács István (1967) X-XI. sz-i temető Hódmezővásárhely - Nagyszigeten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Jolán (1967) Kerámiai mázak és festékek. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács József (1967) A zenepszichológia rövid történeti áttekintése, a muzikalitás, a zenei képesség és tehetség pszichológiai értelmezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Mihályné (1967) A mondatok terjedelmének váltakozása Tóth Árpád költészetében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kozma Tamás (1967) Analitikus nevelésfilozófia. Az angol-amerikai nevelésfilozófia egyik új irányzatának kritikai ismertetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Koós Ildikó (1967) Pedagógus sorsok a magyar irodalomban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krajcsovszki József (1967) A gyermekre ható ártalmak az általános iskolában - az átmeneti társadalom körülményei között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kákonyi Veronika (1967) Homokmégу nyelvének hangtani sajátosságai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kékesi János (1967) Berzsenyi útja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Laczi Lidia (1967) Az 1929-1933. évi gazdasági világválság hatása Kecskeméten. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Laczó Katalin (1967) Juhász Gyula munkássága a 20-as években. Magyarság, parasztorientáció. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lami Géza (1967) A programozott oktatás és nyelvtani programok az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lehner Erika (1967) A molrefrakció, mint a szerkezetkutatás eszköze. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Levrity Sándor (1967) A kertészeti szakoktatás története Baja és környékén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Liska Tiborné (1967) Kosztolányi regényeinek világnézeti elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lovrity Endre (1967) A mélységjáró csúcsra ér. Benjámin László költészete. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Láng Mathias (1967) Rosegger und die Heimatscwolle. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Árpádné Kelemen Ildikó (1967) A visszaható igék jelentésárnyalatai a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lázár Zsolt (1967) Az ALGOL 60 algoritmikus nyelv továbbfejlesztéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

M. Nepper Ibolya (1967) A Kőrös-kultúra eszközkészletének vizsgálata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Majzik Istvánné (1967) Népdalok, népballadák és egyéb történetek a mesterszállási tanyavilágban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Makai Ferenc (1967) Földreform Balatonkenesén 1945-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marsai Andorné (1967) Szerszámos munkák néhány problémája a 3. osztályban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Marton Istvánné (1967) A kisember alakja Kosztolányi Dezső novelláiban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Matievics István (1967) Egy élettani probléma digitális szimulációja. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mező Gyöngyi (1967) Kunszentmiklós demográfiai viszonyai a XVIII.században családrekonstrukciók alapján. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mihály László (1967) A kiskőrösi kommunista mozgalom története (1918-1944). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mikli Istvánné (1967) Népköltészet Nagybaracskán - egy alkotóegyéniség vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Ilona (1967) A jelentéstömörítő összetett szavak osztályozási problémái a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Molnár Zoltán (1967) Földreform, Földeák 1945. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mátraházi Ferenc (1967) A nógrádi szénmedence bányászainak élete és harcai a Horthy korszakban (1919-1933-ig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Ferencné (1967) Cegléd város színházi élete : a város színjátszásának története. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Endre (1967) Fajsz földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Ilona (1967) Hagyomány és ujitás fiatal lírikusainknál. Other, Szegedi Tudományegyetem.

Nagy Imréné (1967) Az MNDSZ mozgalom és kezdeti működése Csongrád megyében az első kongresszusig (1945. január-1946. április). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy József (1967) A forradalmi helyzet kialakulása és az 1918.évi polgári demokratikus forradalom Orosházán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Lajos (1967) Juhász Gyula színei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Miklósné (1967) Az általános iskola teljessé tételének legfontosabb szervezeti kérdései. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Sándor (1967) Az általános és szakmai képzés kapcsolatának alakulása a szakmunkásképzésben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nánai Lajosné (1967) Az általános iskolai hetedik és nyolcadik osztály tanulókisérleti [!tanulókísérleti] órái és a politechnikai képzés viszonya. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Oldal István (1967) Adalékok Szekfű Gyula történetírói tevékenységének értékeléséhez. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Palatinus János (1967) A növények vízgazdálkodása /a lényegesebb kérdések összefoglalása/. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pap Lászlóné Dobos Mária (1967) Szöveg- és kishitűség M. J. Lermontov: Korunk hőse című regényének magyar fordításában. (Áprily Lajos, 1956). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papós Andrásné (1967) Bihari Klára ifjúsági művei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perényi Antalné (1967) A részegség fogalomkörének szinonimikája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Petrovics Mária (1967) Szabó Lőrinc költészete a felszabadulás után. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Peták Julianna (1967) Az -e,-é, -ö megterheltsége a kiskundorozsmai nyelvben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Pál Józsefné Zimonyi Katalin (1967) A személyiség pszichológiai fogalma és megismerése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálinkás György (1967) Az 1956. évi ellenforradalom és a konszolidáció története Kalocsán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálmai Istvánné (1967) A hanglejtésformák alakulása Baján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Pálos Lászlóné (1967) Progresszió-regresszió Molnár Ferenc drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pápai Zsuzsanna (1967) Oroszország története a X.-XVIII. század második feléig a felszabadulás előtti magyar történeti irodalom tükrében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Péter Lászlóné (1967) A napimádó költő. Szabó Lőrinc egy motívuma. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Raffai István (1967) Gárdonyi Géza indulása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rácz Gábor (1967) A vers és előadása : versmondás az általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Mária Ilona (1967) A magyar irodalom verstana 1945-1965. Annotált bibliográfia. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rédai László (1967) A termelőszövetkezeti mozgalom fejlődése Királyhegyesen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sajnóczky Sándorné (1967) Azonos ideológiai gyökerek Németh László történelmi és társadalmi drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Salamon Ildikó (1967) Terepbejárás a baranyai Dráva-szakasz mentén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Salamonné Orosz Zita (1967) Békefi Antal és a szegedi irodalmi élet. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Schmidt Erzsébet (1967) Burgonyafajták szövettanának összehasonlítása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sik Mihályné (1967) Kassák Lajos regényei 1938-ig (A Misilló királyságától az Egy ember életéig). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sillye Béla (1967) Huminsavak fizikai-kémiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Simon József (1967) Az 1947. évi országgyűlési választások Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Soós Kálmán (1967) Az alapkészségek feladatai, módszerei és lehetőségei az általános iskola felső tagozatán, magyar irodalom órákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó János (1967) Sándorfalva története 1879-1935. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mária (1967) Radnóti Miklós tájköltészetének újszerű jellege. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Zoltán (1967) A művészet és személyiség kapcsolatának néhány pedagógiai és pszichológiai kérdéséről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalánczay Györgyné (1967) A dualizmus társadalmának bírálata Miroszláv Krlezsa műveiben. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szekeres Mária (1967) A palotási állami gazdaság javítatlan és javított szikes talajainak növényzete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szembratovics Mária (1967) Naturalizmus és romantika Bródy Sándor drámáiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szepesiné Thaly Krisztina (1967) Hamuszin [!hamuszín] egek : Pilinszky János költői utja [!útja]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilágyi Eirika (1967) Általános iskolai tanulók helyesírásának hibalélektani kérdései a kiskunhalasi alsóváros általános iskolában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szilárd Györgyné (1967) A mikszáthi novella. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szmrtnik Mária (1967) Az ismeretek megszilárdításának és alkalmazásának módszerei az általános iskola felső tagozatában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztankó Gusztávné (1967) Tömörkény István parasztábrázolása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sztrapák Ferenc (1967) Elemzések a kései kuruc versek köréből - Egy módszer alkalmazhatóságának próbája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szívós Márta (1967) A Besenyszög-Palotás állami gazdaság javított és javítatlan szikes réti szolonyec rizsvetéseinek algavilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs-Tassy Katalin (1967) Babits humanizmusa, mint költészete megértésének az alapja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sándor Mária (1967) Néhány Karinthy-versparódia stilisztikai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sánta Irén (1967) A mártélyi Holt-Tisza ág mikrovegetációja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi Béla (1967) Vallási fanatizmus és ami mögötte van Zola : Három város című trilógiája alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Takács Józsefné (1967) A bázisok tanitása [!tanítása] az általános iskolában különös tekintettel a politechnikai képzésre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Takács Mónika (1967) József Attila az egyetemességre törekvő gondolkodó. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tar Ágnes (1967) A telepes növények és szemléltetésük az általános iskolai oktatásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tasó Mária (1967) A 11 éves korosztály írott szókincsének főnévanyaga. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tulipántné Olasz Teréz (1967) Huminsavak fizikai-kémiai vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Csabáné (1967) A derüs életszemlélet forrásai Tamási Áronnál. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Ilona (1967) Tömörkény István jelentésmagyarázatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Klára (1967) Kötőszó nélküli mondatkapcsolások Radnóti Miklós lírájában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth Margit (1967) Mikszáth forráshasználata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tóth Péter (1967) A kerámiaipar nyersanyagai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Tóth Sándorné Lémann Erzsébet (1967) József Attila képalkotása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tőrös Krisztina (1967) A Jókai-kódex igeragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Udvarhelyi Anikó (1967) Juhász Ferenc szóhangulata - A Harc a fehér báránnyal című kötet alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Erzsébet (1967) A papirgyártás [!papírgyártás] és vizsgálat kémiai vonatkozásaival kapcsolatos bibliográfia összeállitása [!összeállítása] és ismertetése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Varga Ferenc (1967) A mezőkovácsházi községi tanács müködése megalakulásától az ellenforradalomig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Sándor (1967) Szocialista brigádmozgalom a Tisza Cipőgyárban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Varga Mihályné Major-Kis Katalin (1967) A magyar népszínmű története az 1860-as, 1870-es években. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dr. Varsányi Péter (1967) Nevelési lehetőségek egy külföldi kirándulás szervezésében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vecsei Éva (1967) Kecskemét vidéki borok vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Veres Róza (1967) Fekete István, és műveinek hatása a 10-14 éves korú gyerekekre. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vezér Károly (1967) A bukások alakulásának néhány fontosabb gyermekvédelmi problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Viski Árpád (1967) Zágoni Mikes Kelemen igeképzése és igeragozása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vrbovszky György (1967) A békéscsabai parasztság osztályszerkezetének átalakulása a felszabadulástól napjainkig 1945-1966. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vágvölgyi Jenőné (1967) Kemence község személynevei 1728 - 1962 között. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vágó Károlyné (1967) A búza útja a vetéstől a kenyérsütésig Hódmezővásárhelyen. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Vén Balázsné (1967) Móricz és a naturalizmus : művészetének naturalista vonásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vígh József (1967) Szabó Lőrinc versváltozatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vörös József (1967) Világnézeti és esztétikai nevelés az általános iskolai és a gimnáziumi irodalomórán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Wagner István (1967) Sánta Ferenc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wagner József (1967) A szemléletesség elvének érvényesülése a VII. osztályos kémiatanitásban [!kémiatanításban] : koncentrácioval [!koncentrációval]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wiedemann Katalin (1967) Barnaszenek oldószeres feltárásának és a keletkezett szurok felhasználásának néhány kérdése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zielbauer György (1967) Fasiszta előretörés Eleken és a község megtisztítása a fasiszta befolyástól. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Zsemberi Erzsébet (1967) Kiskundorozsma története, különös tekintettel Üllés tanyavilágának kialakulására és népesedési viszonyaira. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ádám Éva (1967) É-zés a szentesi nyelvjárásban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Árpássi Károlyné Nagy Ildikó (1967) Vajda János röpiratainak és politikai írásainak értékelése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Égi Ferenc (1967) Uszód község birtokviszonyainak alakulása. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ótott Jánosné (1967) Mocsár Gábor írói portréja. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. február 25. 01:53:03 CET.