Items where Year is 1965

Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z | Ö | Ő
Number of items: 165.

A

Ambrus János (1965) Móricz Zsigmond parasztábrázolása munkásságának második felében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

B

Bakos Lászlóné (1965) Mikszáth Kálmán útja a realizmushoz. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Balla Albertné (1965) Jászberény környékének legfontosabb termesztett és gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Baranyi Jolán (1965) A Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története 1944-45-ben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bartos Istvánné (1965) Tompa településtörténete. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bazsó Dénes (1965) A népszínmű. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Benkő Lászlóné (1965) Adatok a csepeli Kisduna-ág szigetszentmiklósi algavegetációjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Berényi Istvánné (1965) Die Hanfarbeit der Deutschen in Vaskut (Facharbeit). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Biró János (1965) A termelőszövetkezeti mozgalom győzelme Püspökladányban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Borbély Mária (1965) A gyermek a XX. század magyar irodalmában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Boromisza Károlyné (1965) A vegyi folyamatok magyarázatának történeti fejlődése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dr. Brenner József (1965) Shakespeare analitikus társadalomszemlélete. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bálványos József (1965) Makó város története az 1848-49-es szabadságharcban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bárdos Attila (1965) A szállítási probléma és alkalmazása a telepítési feladatra. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Bártfai Róbert (1965) Kecskemét és vidéke szőlőtermesztése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bényei Ilona (1965) A Szegedi Állami Polgári Iskolai Tanárképző Főiskola története (1928-1945). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró Béláné (1965) A csigák radulájának alakulása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Bíró Mária (1965) Szabó Lőrinc versmondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

C

Cseh Mária (1965) Kecskemét polgáriasodása a nemesek elleni küzdelemben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Csománé Marosán Blanka (1965) Király György, a kritikus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Csáky Dánielné (1965) A dohányban lévő alkaloidok és azok kimutatása különös tekintettel a spektrofotométeres analizisre [!analízisre]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

D

Densz Éva (1965) Babits, Juhász, Kosztolányi viszonya Adyhoz, véleményük a költőről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dlusztusné Vecsernyés Sarolta (1965) Reymont es Zola parasztábrázolása a Parasztok és a Föld című regények alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Dénes Magdolna (1965) Jókai és a kapitalizmus. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Dömsödi Jánosné (1965) Törekvések a magyar dráma megújítására a XIX. század végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

E

Dr. Ecsenyi Ágostonné (1965) Az alcsuti arboretum. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Emhő Mária (1965) Hogyan segíti az elbeszélés és a magyarázat módszere a tanulói aktív részvételét az elemzés során? Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

F

Fabula Andrásné (1965) Az állandó határozók. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Faragó Károlyné (1965) A Héjjas-különítmény tevékenysége Kecskeméten és környékén 1919-21 között. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fegyverneki Józsefné (1965) A mezőhegyesi "Törekvő" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet 15 éve. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Jánosné (1965) A 1929-33-as világgazdasági válság hatása Kiskunfélegyházán. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Fekete Józsefné (1965) A Gyömrői Szabók Kisipari Szövetkezetének története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Feldrihán Magdolna (1965) Bródy Sándor írói fejlődése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

G

Gera János (1965) Elhomályosult névszóképzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Greksa Mátyás (1965) Homokmégy község története különös tekintettel a községi tanács megalakulására és tevékenységére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Grób Mária (1965) Jókai és Vas Gereben reformkor ábrázolásának összevetése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Gubuznai Lajosné (1965) A közös, irányított és az önálló fogalmazások készítésének módszerei a III. és IV. osztály fogalmazástanításban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Gyenes Márta (1965) A gondolkodás fejlesztésének lehetősége és feladata a 2-4 osztályos nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

H

Hajdu Edit (1965) A szintaktikailag pontosan elemezhető összetett szavaink a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Halász Lajos (1965) Gárdonyi Géza emberábrázoló müvészete [!művészete]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Hefty Erzsébet (1965) Mesterházi Lajos metaforáiról "A négylábú kutya" c. regény alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Herczeg Károlyné Bánkúti Júlia (1965) A Polgári Iskolai Tanárképző története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Holló Ilona (1965) Néhány fiatalkoru [!fiatalkorú] szénminta bitumen tartalmának vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Lászlóné (1965) A mélykúti "Alkotmány" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Horváth Mária (1965) Kunadacs története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Háfra István (1965) Jászalsószentgyörgy község mezőgazdasági fejlődése 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Héjjas Endre (1965) A szóbeli kezdő szakasz tapasztalatai az általános iskolai orosz nyelvoktatásban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

I

Iklódy Atala (1965) Dunakanyar természetes növényvilága. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

J

Juhász András (1965) A majosházi " Új Élet" M.G.T.Sz. termesztett növényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Juhász János (1965) Borota község története 1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

K

K. Szabó Eszter (1965) Békés földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

K. Varga Margit (1965) A Nagykőrösi Ev. Ref. Főgimnázium jeles tanárainak tablója. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kardos Jánosné Fekete Jolán (1965) Társadalmi és függetlenségi problémák a felvilágosodás irodalmában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Katona Antal (1965) Móricz Zsigmond: Erdély c. trilógiájának elemzése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kelemen Tibor (1965) A magyar verses regény kialakulásának és kezdeteinek problémái. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kerper András (1965) A tanulókisérletek [!tanulókísérletek] szerepe az általános iskolai kémiatanitásban [!kémiatanításban], különös tekintettel szerepére az uj [!új] ismeretek közlésében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Király Józsefné Kovács Borbála (1965) Juhász Gyula költészetének magányos motívumai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kocsis Miklós (1965) Gabonafélék termesztése a Csengelei Aranykalász Termelőszövetkezetben, különös tekintettel a homoktalajok művelésének gazdaságosságára. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Koczkás Imre (1965) A Csongrád megyei általános iskolai diákotthonok szervezésének és tartalmi munkájának néhány tapasztalata. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Komlódi Józsefné (1965) A korabeli társadalom néhány ellentmondása a századforduló regényeinek alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Komáromi Attila (1965) Adatok Kiskunhalas felszabadulás utáni történetéhez, különös tekintettel a demokratikus átalakulásért folyó harcokra (1944-1947). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kotvits Jánosné (1965) Lakitelek község története 1945-től napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Istvánné (1965) A Tanácsköztársaság és a Horthy-korszak eseményei Jászberényben. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kovács Klára (1965) Az 1922. évi nemzetgyűlési választások Békéscsabán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kovács Lászlóné (1965) Budapest XII. kerületének története a kapitalizmus kialakulásának századában. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Krajcsovics János (1965) Földosztás Szarvason 1945-48-ban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kucsera Istvánné (1965) Juhász Gyula tárgyi bővitményes mondatai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kurth Zsuzsanna (1965) A kisteleki Nagyszéktó vízirovar faunája. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kádár Erika (1965) A magyar szórend néhány kérdése. Az igekötős igék szórendje. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Kökény Mária (1965) Helvécia története 1952-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Kőszegfalvi Ferenc (1965) A hódmezővásárhelyi "Ady" Halászati Termelőszövetkezet története 1945-1965. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

L

Lakatos Ferenc (1965) Jókai és a szabadságharc. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lantos István (1965) Földosztás Csongrádon 1945-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lehotai Erzsébet (1965) A szegedi fűszerpaprika termesztésének és feldolgozásának növénytani vonatkozásai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Lindner Emilné (1965) Földosztás Cegléden (1945-46). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Listár László (1965) Földosztás Kiskunlacházán, annak előzményei és hatása a falu további életére. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Láng Elemér (1965) Az angol iskolarendszerről. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

László Ilona (1965) Reformkori gyermekkönyveink - A szegedi Somogyi-könyvtárban található könyvek alapján. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Lászlófi Gyuláné (1965) Az 1753. évi Törő Pál /turi/ és Pető /vásárhelyi/ féle parasztfelkelés. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

M

Majoros Lászlóné (1965) Az iparoktatás kezdetei hazánkban (1840-1884). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Merényi Lászlóné (1965) A századelő irodalmi és kulturális képe kulcsregényeinkben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Metz Edit (1965) A hangjelölés problémái helyesírásunk mai szakaszán. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mihálovics Antal (1965) Felsőszentiván község népeinek története 1945-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Miklós Andrásné (1965) Budapest XVIII. kerületének fejlődése (1867-1945) Szentlőrincpuszta településtörténete (Ált. áttekintés a XIX. sz. közepéig). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Molnár Ildikó (1965) A Bajai Gyapjúszövetgyár dolgozói életkörülményeinek alakulása 1951-től 1963-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Márton Erzsébet (1965) Megengedő mondatok a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Mészáros Katalin (1965) Miske népesedési viszonyainak alakulása a XVIII. sz-tól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Margit (1965) A kőolaj keletkezése, termelése és felhasználása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Mészáros Éva (1965) Adalékok a bajai munkásmozgalom történetéhez. 1918-1933-ig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Müller Theresia (1965) Gläubigkeit angesichts der Sinnlosigkeit des Krieges (Heinrich Böll). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

N

Nagy Ferencné (1965) Mikszáth Kálmán gyermekalajai. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Ida (1965) A helyesírási készségfejlesztés fokozatos eljárásai a 2-4 osztályú nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Katalin (1965) Adatok a tápiószecsői halastó phytoplanktonjához. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nagy Pál (1965) Az államvasutak helyzete a szegedi üzletvezetőség területén a felszabadulástól a 3. éves terv befejezéséig. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Nagy Zoltánné (1965) Katona József : "Bánk bán" cimű drámájának elemzése. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nikolényi István (1965) Virágénekeink a XVI. században. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Novadovszky Károlyné (1965) A szabadszállási Mathiász János Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Nyikos Györgyné (1965) Az ellenforradalom hatása mezőgazdaságunkra, és a mezőgazdaság szocialista átszervezése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

O

Obuch László (1965) A szovjet irodalom uj hulláma a szocialista realizmus tükrében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ormos Tivadar (1965) A tanulói személyiség megismerésének néhány iskolai gyakorlati kérdése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Orosz Irén (1965) Téli alma termelés Cegléd környékén. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Orosz Lászlóné (1965) Az 1939-es választás Magyarországon. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

P

Papp Miklós (1965) Ady Endre és Tóth Árpád kérdő mondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Papp Teréz (1965) Radnóti Miklós versmondatai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pauló Pálné (1965) Jókai romantikája és realizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Paál Attiláné (1965) Mütrágyák [!műtrágyák]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Perecz Gergelyné (1965) A két földreform összehasonlítása Bátya község életében. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pesti Istvánné Zéman Anna (1965) Mözs személynevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Pálfi Ilona (1965) A gyulai népélet két jellegzetes mozzanata : lakodalom, kenyérsütés : néprajzi gyűjtés. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Pálosi Miklósné (1965) Egészségügytörténet Pest megye gyógyszerészetéről, gyógyszertárairól, a felszabadulás előtti időktől napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Péter Mihály (1965) A paksi halászélet népnyelve. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

R

Rakonczai Hajnalka (1965) Egyesületi élet Bácsalmáson 1865-től a Casino Egylet megalakulásától a felszabadulásig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rideg István (1965) A történelmi népi hős és a Dózsa-féle parasztháború ábrázolási problematikája Móricz Zsigmondnál és Szabó Pál A nagy temető című történelmi regényében. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Riesz Béla (1965) A pszichikus folyamatok, állapotok és tulajdonságok kölcsönhatásának néhány problémája a mai szovjet pszichológiában. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rivó Zoltánné (1965) Magyar-bolgár kapcsolatok vázlatos képe. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rumi Sándorné (1965) Organofil bentonitok előállítása kationcserével és lakkipari alkalmazása. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Rácz Gizella (1965) A szegedi munkásság helyzete és mozgalmai a Szeged c. lap tükrében 1922-1925 között. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Rákóczi Istvánné (1965) A földeáki Dózsa Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Régaisz István (1965) Angaben zur Geschichte der Deutschen in Vaskut. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Répás Balázs (1965) Németh László: Égető Eszter. Regényelemzés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

S

Sass Andrásné (1965) Madách műveltsége jegyzetei alapján. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sele János (1965) Jókai és a munkáskérdés. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siklós János (1965) Cserzy Mihály (Homok). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sikula Szabolcs (1965) A Magyar Néphadsereg részvétele hazánk újjáépítésében 1945-47-ben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Simonics Pálné (1965) A kritikai realizmus magyar novellistái a XIX. század végén. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sinka Endréné Baranek Aranka (1965) Kisújszállás földrajzi nevei. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Siposné Tordas Katalin (1965) Az alkaloid és illóolaj megoszlása a hazai növényfajokban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Skordai Ferenc (1965) A szakköri foglalkozásokkal kapcsolatos kisérleti [!kísérleti] témájú feladatok. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sturm Erzsébet (1965) A Révész-Nagy teszt alkalmazhatósága iskolai körülmények között, figyelemkoncentráció, fáradtság és egyéni képességek vizsgálatára. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szabadi Ferencné (1965) Kecel gazdasági és kulturális fejlődée a századfordulótól napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Imréné (1965) Nincs megadva [Gyulaháza népszokásai]. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szabó Mihály (1965) Néhány függetlenné vált afrikai ország felemelkedésének lehetőségei és útjai. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szalay Zoltán (1965) A római üvegek romlásának okai különös tekintettel a dunaújvárosi talajviszonyokra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szarvas Andrásné (1965) Az Újvárosi Állami Gazdaság története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szathmári Imréné (1965) A békéscsabai "Lenin" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet története. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szentirmai Lászlóné (1965) A szimultanizmus három nagyvárosi regényben (Joyce: Ulysses, Dos Passos: Manhattan Transfer, Döblin: Berlin Alexanderplatz). MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szántó Magda (1965) Pásztor Béla. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Székely Enikő (1965) Pap Károly. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szőcs Ágnes (1965) A szocialista nevelés célkitűzéseinek jelentkezése a fogalmazás tanítás felszabadulás utáni kiadványaiban. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Szűcs Emil (1965) Egészértékű lineáris programozás. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Szűcs Éva (1965) Az alany és az állítmány egyezése. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sáfár Attila (1965) A szállítási szerződések megkötése és módosítása. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Sándor József (1965) Gazdasági viszonyok és a munkásmozgalom Esztergomban és vidékén az imperializmus kialakulásának időszakában (1900-1908). BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Sárközi Gyula (1965) Bácsalmási "Petőfi" Mezőgazdasági Termelőszövetkezet leggyakoribb szántóföldi gyomnövényei. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

T

Tamás Attiláné Márkus Margit (1965) A betyár alakja Móricz műveiben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Tarjányi Mária (1965) Tiszaújfalu község kialakulása, fejlődése napjainkban. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tompa Istvánné (1965) A nyelvjárás hatása a helyesírásra. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Trencsényi Piroska (1965) Emile Zola naturalizmusa. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Tóth István (1965) Nagymágocs története 1900-ig Részletesen 1800-1900-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Törköly Péter (1965) A munkára nevelés néhány kérdése az ifjúsági otthonban. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Török Henrik (1965) Torbágy község kialakulásának története 1900-ig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Jánosné (1965) Bokros község története megalakulásától napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Török Zsuzsa (1965) Utótagszerű képzők a mai magyar nyelvben. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

U

Ujlaky Tiborné (1965) A kukoricatermesztés tapasztalatai Somogy megyében. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

V

Varjú Sándorné (1965) A szemléltetés módszere a magyar nyelvtan tanításában. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Vida Mária (1965) Az aliciklusos vegyületek néhány finomabb szerkezeti problémái, 1,2 szubsztituált izokinolinium sók papirkromatográfiás [!papírkromatográfiás] vizsgálata. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Virág Lászlóné (1965) Babits Mihály társadalomszemléletének vázlata. Különös tekintettel regényeire. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

W

Walter Mária (1965) A császártöltési svábok története napjainkig. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Wild Katalin (1965) Lautlehre der Baborcer deutschen Mundart. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Z

Zellei Istvánné Rózsa Ilona (1965) Lényeglátásra való nevelés az ismétlő rendszerező nyelvtanórákon. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zielbauer András (1965) Prunus armeniaca. Other, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Zorn Antal (1965) A Kalocsa Felsőszállások története az 1831-es kolerajárvány idején. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ö

Ökrös János (1965) A Csongrád megyei falusi középiskolák néhány problémája. MA/MSc, József Attila Tudományegyetem.

Ökrös Jánosné (1965) Szőreg kulturális élete a felszabadulás után. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

Ő

Őszi Mihályné (1965) Medgyesegyháza telepítésének története, a közigazgatás és a gazdasági élet fejlődése. BA/Bsc, Szegedi Tanárképző Főiskola.

This list was generated on 2021. január 24. 17:45:09 CET.